Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (21.02.2021), Rok B

"Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami" - to dobra motywacja i intencja na przeżycie czasu Wielkiego Postu. W naszych wizjach na ten czas skupiamy się na potocznym "abym był lepszy" gdzie to drugie jest raczej owocem, skutkiem, niż celem wielkopostnej drogi. Celem jest umiejętność współdziałania z łaską, aby lepiej, głębiej, poznać Boga i wybierać Jego drogi. Podstawowa szatańska pokusa dotyczy tego, aby Boga odstawić na bok, aby problemy rozwiązywać, ale bez Boga. Aby czynić dobre rzeczy, ale bez Boga. Szatan z hebr. oznacza – 'przeciwnik', 'oskarżyciel', 'oszczerca'. Nie dajmy się mu oddzielić od źródła życia. Niech ten wielkopostny czas nauczy nas zwycięsko wychodzić z tej pokusy i wszystko czynić z Bogiem, w Bogu i dla Boga.

Ps. Na stronę wróciły nagrania Wielkopostnej Szkoły Modlitwy 2015 oraz Adwentowej Szkoły Modlitwy 2014. Miłego słuchania.

 

Do przemyślenia: Czy daję Bogu czas, aby zgłębiać jego Ewangelię?
Czy jestem świadomy darów płynących z sakramentów, szczególnie w chwili pokusy?

Duchowe Zamyślenie: Środa Popielcowa - Popielec (17.02.2021), Rok B

Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby przeżyć owocnie czas Paschy. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem (w tym roku w zmienionej formie). W tym dniu obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta dla wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia) oraz powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych (dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia).

Czas - to chyba największa wartość tego świata. Dzisiejszy dzień przypomina nam jak bardzo jest ulotny. Jak ten popiół. Rok temu "hosanna" z Niedzieli Palmowej (skromnej bo pandemicznej) a w tym roku "prochem jesteś i w proch się obrócisz". W domyśle warto wspomnieć ten fragment z pogrzebu "ale Pan wskrzesi cię w dniu ostatecznym, żyj w pokoju". Pamiętajmy o tym, co jest perspektywą Wielkiego Postu. Perspektywą jest życie - Jezus, który jest życiem. Przyjmijmy duchowe lekarstwo na pustkę naszego serca - modlitwę, post, jałmużnę - drogi przybliżenia się do Boga. Wielki Post to szczególny czas nawracania się ze swoich grzechów, nie cudzych. Nawróćmy się do Boga CAŁYM naszym sercem. Dobrego czasu Wielkiego Postu.

Duchowe Zamyślenie: VI niedziela zwykła (14.02.2021), Rok B

Dziś, w ostatnią niedzielę karnawału, rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który potrwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiegał będzie pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję. Materiały, w tym plakat na 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, można pobrać ze strony wolnitrzezwi.pl w zakładce „Materiały do pobrania”.

Warto zapoznać się z dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Wyjątkowo wielu trędowatych przemierza ulice naszych miast. Mijamy ich na klatkach schodowych, niemo towarzyszymy w windach. Niestety nie tak rzadko do nich należymy. Trędowaci o sercach przepełnionych smutkiem i beznadzieją. Trądem jest to wszystko co nas niszczy i oddziela od innych. To wszystko co jest przejawem braku miłości. Dzisiejsze słowo zaprasza nas, abyśmy to oddali Jezusowi. On chce nas oczyścić! On może nas oczyścić!

 

Do przemyślenia: Z czym przychodzę i rozmawiam z Jezusem?
Czy potrafi nazwać mój trąd (grzech)?
Jak patrzę na bliźnich (w tym również jawnych grzeszników)?

Duchowe Zamyślenie: V niedziela zwykła (07.02.2021), Rok B

Kiedy brakuje miłości wszystkie działania wydają się interesowne a człowiek bardzo nie lubi, kiedy jest traktowany interesownie. Interesowność rodzi nieufność. Podobny sposób myślenia możemy niestety przenieść na Boga. Zamiast traktować go wyjątkowo, chcemy z Nim robić interesy. Przychodzimy wtedy, kiedy czegoś potrzebujemy, a na co dzień, jest nam obojętny. Kim dla mnie jest naprawdę Jezus? Czego po Nim oczekuję? Czy jestem z Nim tylko wtedy, kiedy jest pasmo sukcesów? Czy tego pragnę? 

 

Do przemyślenia: Czy jestem przekonany o mocy Ewangelii?
Jaka jest moja religijność: interesowna czy bezinteresowna?

Duchowe Zamyślenie: IV niedziela zwykła (31.01.2021), Rok B

To zły duch krzyczy! Zły duch bluźni Bogu! Zły duch zniewala! A Jezus przychodzi ze nauką pełną mocy, z nauką pełną miłości, z wyzwoleniem. Nie pozwala złu się zakrzyczeć. To On jest Panem. Nie ważne jak głośnio świat zniewolony duchem nieczystym będzie krzyczał i bluźnił Bogu. Jezus przychodzi, aby zło zniszczyć, a człowieka uczynić wolnym. Niech nie twardnieją nasze serca!

 

Do przemyślenia: Czy moje serce jest otwarte na Boga?

Duchowe Zamyślenie: III niedziela zwykła (24.01.2021), Rok B

Dziś (po raz drugi) Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez papieża Franciszka Listem Apostolskim "Aperuit illis" (Otworzył ich umysły) w 2019 r. Warto spojrzeć na nią jak na iskrę, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa. Niedziela Słowa Bożego ma zwrócić naszą uwagę na to, by Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym, gdzie sam Bóg przemawia do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię. Na stronie Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce (www.biblista.pl) zostały umieszczone specjalne materiały. Warto zastanowić się nad tym "Jak świętować Niedzielę Słowa Bożego?".

Zachęcam do odwiedzenia przestrzeni biblijnej na mojej stronie: [Kromka Słowa]; [Pismo Święte]. Może też warto zastanowić się nad tym "Co by się działo, gdybyśmy używali Biblii tak, jak używamy telefonu komórkowego?".  Polecam również tekst  Kadr. Ryłko o nowych ruchach kościelnych i Słowie Bożym.

Bóg mówi, ale w swoim Słowie chce się z nami spotykać. Chce, abyśmy Go poznali, pokochali, obdarzyli zaufaniem. Ten żyje przyjaźnią Jezusa, kto Go odważnie głosi, żyje Jego Słowem. Poznanie łaskawości i dobroci Boga dokonuje się na drogach miłości, gdzie człowiek w pokorze podejmuje wolę Bożą. Piękną drogę wzrastania w nadziei ukazuje dzisiejszy psalm (Ps25). Warto dzisiejszego dnia w całości wziąć go na warsztat, przemedytować, uczynić swoją modlitwą. To Bóg, dobry i prawy, wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze i uczy pokornych dróg swoich.

 

Do przemyślenia: Jaką rolę w moim życiu spełnia Biblia?

Duchowe Zamyślenie: II niedziela zwykła (17.01.2021), Rok B

Dziś Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Od jutra rozpoczyna się Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan.

Bóg mówi! Ale czy człowiek słucha? Dzisiejsze czytania zapraszają nas do postawy zasłuchania w Boga, z którego wypływa decyzja, aby wejść z Nim z relację. Chrześcijanin nie może być duchową wydmuszką. Jeśli Pan go nie napełnia, jeśli jego ciało nie chwali Pana, jest chodzącym smutkiem. Idąc za Jezusem, znajdując w Nim Mesjasza, znajdujemy niewyobrażalny skarb. Niech więź z Jezusem będzie naszą mocą i bogactwem.

 

Do przemyślenia: Jak reaguję na Boży głos?
Co robię, aby nauczyć się rozróżniać Boży głos od głosu świata?
Jak dbam o swoje ciało? Czy w moim postępowaniu widać, że jest ono świątynią Ducha?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela, Święto Chrztu Pańskiego (10.01.2021), Rok B

Niedziela Chrztu Pańskiego, to dla uczestników Ruchu Światło-Życie, Niedziela Chrystusa Sługi, święto patronalne księży moderatorów [ zob. Umiłowany Syn Boga]. Jak co roku Ruch spotyka się na Mszy św. z księdzem Kardynałem. W tym roku zamiast w Katedrze, ze względu na ograniczenia, Msza św. w Świątyni Opatrzności na Wilanowie [ zob. relacja i zdjęcia: strona Archidiecezji oraz strona Ruchu].

[Słowo-medytacja na Niedzielę Chrztu Pańskiego] i [Iść za Jezusem Sługą]

Jezus - Mesjasz, Syn Boży - chce wkroczyć w nasze życie, aby je uświęć. Nasz chrzest jest zanurzeniem nas w Chrystusa, w Jego miłość, w Jego pokorę. Nie powinien być odległym wydarzeniem z naszej przeszłości, ale fundamentem owocnej codzienności. Bo pewność bycia dzieckiem Bożym oraz takie życie, to sposób na zwycięskie życie. Niech nasza wiara, budowana na Jezusie, ożywiana obecnością Ducha Świętego, będzie w naszym życiu widoczna.

Dzisiejszy dzień to okazja by przypomnieć sobie własny chrzest. Czy wiesz, którego dnia zostałeś ochrzczony? Czy świętujesz rocznice swego chrztu? A jest co świętować!

 

Do przemyślenia: Czym dla mnie jest mój chrzest?
Czy potrafię służyć bliźnim z miłością?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2021), Rok B

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania). Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Cel dobrego pielgrzymowania - oddać pokłon Panu! Bóg objawia swoją wyjątkowość w miłości. Zaprasza człowieka do szczególnego rodzaju pielgrzymki: od niewiary do spotkania z Bogiem, do wiary. Nie przymusza  ale daje znaki. Człowiek może wyruszyć w drogę lub okopać się w wygodnym pałacu. To mędrcy wrócili do siebie radośni, Herod pozostał w swoich ciemnościach, ze swoim lękiem. Od źródła nadziei, od Zbawiciela, od Mesjasza, od Betlejem dzieliło go około 10km, ale nie dystans był przeszkodą. Na przeszkodzie stanęła pycha, grzech, oddalenie od Boga. I dlatego ten dystans tylko się zwiększał, aż zaowocował zbrodnią na młodziankach. Niech bliższa nam będzie postawa mędrców niż heroda. Niech pycha w nas umiera, abyśmy sami nie umarli oddzielając się od źródła życia. Niech Światłość świata rozproszy nasze ciemności. 

 

Do przemyślenia: Czy pogłębiam swoją wiarę?
Na ile wsłuchuję się w głos Boga, a na ile wolę trwać przy swoich teoriach?
Co robię, aby moje serce było wypełnione Bożym światłem?
Moja postawa pomaga moim bliskim w odkrywaniu Boga czy raczej im utrudnia?

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8170990
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.