Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

Zamyślenie nad Słowem:
[Aktualne: 2022]
[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

Duchowe Zamyślenie: XXVI Niedziela zwykła (25.09.2022), Rok C

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Największym bogactwem człowieka jest miłość. Kto o tym zapomni lub zamieni ją na inne "bogactwa" tego świata, może niestety zagubić drogę do wiecznego życia w szczęśliwości nieba. Słowo wzywa nas dziś do walki, ale nie z czymś, ale o coś. Mamy walczyć o wiarę, o gotowość spotkania z Bogiem, szczególnie w człowieku potrzebującym. 

Dziś przeżywany  108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Warto zapoznać się z Orędziem pp. Franciszka.

 

  Do przemyślenia: Czy moje serce jest czułe na poruszenia miłosierdzia?

Duchowe Zamyślenie: XXV Niedziela zwykła (18.09.2022), Rok C

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego

Czy potrafię spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa? Czy wierzę, że Bóg pragnie, aby każdy z nas został zbawiony i doszedł do poznania prawdy? Drogą uświęcenia człowieka jest droga miłości. Rzeczy i bogactwa tego świata możemy "kochać', ale one nigdy nie będą nas kochać, nigdy nie wypełnią podstawowego pragnienia człowieka, nigdy go nie uszczęśliwią. Tylko pierwszeństwo dane Bogu uchroni nas od stania się niewolnikiem tego świata. 

Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (w Polsce w trzecią niedzielę września). Warto zapoznać sie z tekstem Orędzia pp. Franciszka.

 

  Do przemyślenia: Jakim jestem zarządcą Bożego mienia?

Duchowe Zamyślenie: XXIV Niedziela zwykła (11.09.2022), Rok C

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.

W człowieczym zagubieniu, w człowieczej grzeszności, człowiek nie jest skazany na zagładę. Miłosierdzie Boże wskazuje sposoby wyjścia z wszelkiej ciemności. Bóg poszukuje człowieka, wzywa do siebie, wychodzi naprzeciw. Szanując wolność ukazuje miłość i zaprasza do odkrycia w Nim źródła dobra, źródła szczęścia, źródła życia. Ewangelia zaprasza nas dziś, aby spojrzeć na Boga, który walczy o człowieka. Zaprasza nas, abyśmy w Nim odnaleźli samych siebie. 

Dziś, pod hasłem "Ja jestem drogą, prawdą i życiem", rozpoczynamy XII Tydzień Wychowania. Na stronie https://tydzienwychowania.pl/ znajdziemy stosowne materiały. 

 

  Do przemyślenia: Jak przeżywam dar Bożego miłosierdzia?

Duchowe Zamyślenie: XXIII Niedziela zwykła (04.09.2022), Rok C

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

Jezus jest po stronie człowieka. I dlatego wzywa nas, abyśmy niczego i nikogo nie stawiali w naszym życiu w miejscy przynależnym Bogu. Inaczej może się okazać, że nie ukończymy tego, co zaczęliśmy budować, że nie będziemy dość silni, aby odeprzeć, to co złe. Perspektywą naszego życia jest życie wieczne. A tylko Jezus może nas do niego doprowadzić i nim obdarować. Ważne są słowa Jezusa: jeśli kto kocha bardziej ojca, matkę, siebie, ... bardziej niż Jego , nie może być uczniem Jezusa. Bo Jego uczeń kocha miłością Jezusową, miłością hojną i miłosierną. Bez Jezusa człowiek może kochać ułomnie, albo, co nie daj Boże, rozminąć się z miłością. 

Dziś w Watykanie beatyfikacja papieża Jana Pawła I - "papieża uśmiechu".

 

  Do przemyślenia: Czy Jezus jest najważniejszy w moim życiu?
Czy idę za Nim?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVIII Niedziela zwykła (31.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.

Czy żyję na tym świecie, czy żyję tym światem? Niby gra słów, ale jednak, kiedy spojrzymy na ludzkie wybory i priorytety, nierzadko zobaczymy, jak wiele zależy od tego, co jest dla nas ważne, koczu lub czemu zawierzamy swoje życie. Serce chciwe rozmija się z postawą wdzięczności. Chciwe serce przywiązuje się do rzeczy a nie do Boga. Chciwe serce nigdy się nie napełni, bo chciwość pogłębia pustkę. Pozwólmy zatem, aby nas wypełniła miłość Pana, abyśmy pragnęli Jego mocy i pełni. 

 

  Do przemyślenia: Czy badam swoje sumienie pod kątem chciwości?
Czy ufam Bogu?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVII Niedziela zwykła (24.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Niezwykle przejmująca jest dzisiejsza prośba uczniów, ale wydaje się, nie straciła nic ze swej aktualności. Proszą, bo widzą modlitwę Jezusa. Proszą, bo wiedzą, że tak nie potrafią. "Panie naucz nas się modlić". Zdaje się, że współcześni uczniowie Pana trochę tej prośby unikają. Bo przecież dziś można prosić o tak wiele różnych innych rzeczy. Jezus nie daje metody, ale zaczyna od najważniejszej lekcji, tj. mów do Boga "Ojcze!". Jezus wskazuje na relację. On przez zwoje zmartwychwstanie nie pozostawi nas osamotnionych. W nas i z nami nadal będzie ukazywał ojcostwo Boga. 

Dziś, w czwartą niedzielę lipca (czyli w pobliżu daty wspomnienia świętych Anny i Joachima, dziadków Jezusa), z inicjatywy papieża Franciszka, obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, pod hasłem "Wydadzą owoc nawet i w starości" (Psalm 92,15). “Temat ten jest również zaproszeniem do przemyślenia i docenienia dziadków i osób starszych, zbyt często trzymanych na marginesie rodzin, wspólnot obywatelskich i kościelnych. Ich doświadczenie życia i wiary może w rzeczywistości przyczynić się do budowania społeczeństw świadomych swoich korzeni i zdolnych marzyć o przyszłości opartej na większej solidarności” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (za: www). Warto zapoznać się z Orędziem pp. Franciszka przygotowanym na ten dzień.

 

  Do przemyślenia: Jak wygląda moja modlitwa?
Czego uczy mnie postawa Abrahama?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVI Niedziela zwykła (17.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Dość łatwo dajemy się przekonać współczesnym mediom. Łykamy z ekranu tak wiele wiadomości, wiele czyniąc od razu obecnymi w naszych zachowaniach. Szczególnie dzieje się tak, jeśli chodzi o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Ciekawe, że nie postępujemy tak, kiedy chodzi o słowo Boże, a przecież ono jak najbardziej dotyczy naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Tu często jesteśmy wyjątkowo głusi i opieszali. Może dzieje się tak dlatego, że nie wierzymy w moc słowa, nie ufamy Bogu.  A przecież słuchając Słowa Pana wybieramy najlepszą cząstkę, której nie będziemy pozbawieni. Cząstkę, zaczyn, porządkujący całe nasze życie. Dziś warto usiąść przy Jezusie i wsłuchać się w Jego słowo. Pozwolić, aby ta iskra na nowo zapaliła w nas miłość. 

 

  Do przemyślenia: Jakie znaczenie przypisuję słuchaniu słowa Bożego?
Czego uczy mnie wiara Abrahama?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XV Niedziela zwykła (10.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Człowiek XXI wieku mógłby otrzymać przydomek "człowiek słuchawek". Jednak jak niestety daleko stąd do człowieka potrafiącego słuchać, a jeszcze dalej do człowieka zasłuchanego w Boga i słuchającego Boga. Przecież nie tak rzadko stajemy przed Bogiem w postawie gotowości usłyszenia od Niego wyłącznie tego, co chcemy usłyszeć. Wszystko inne, co wymaga zmiany naszego myślenia i nastawienia, odrzucamy, przeinaczamy, przemilczamy. Zamiast "mów Panie, bo sługa słucha" wolimy "słuchaj Panie, bo sługa mówi". W takiej postawie trudno nam będzie zrozumieć wezwanie do postawy miłosiernej. A właśnie do tego Pan nas wzywa. Dziś "człowiek słuchawkowy" to człowiek wyizolowany, obojętny na to, co wokół niego. Człowiek zasłuchany w Boga, to świadek miłosiernej miłości. Widząc wezwanie do miłosierdzia, idźmy i czyńmy podobnie, aby mieć udział w życiu wiecznym, w życiu Bożym.

  Do przemyślenia: W jaki sposób poznaję Boga?
Co jest dla mnie najważniejsze w znajomości z Bogiem?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XIV Niedziela zwykła (03.07.2022), Rok C

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Czy jestem zwiastunem i świadkiem Chrystusowego pokoju? Może się to stać tylko pod jednym warunkiem. A mianowicie takim, że sam pozwolę, aby Jezusowy pokój mnie wypełnił. Inaczej nic z mojego świadectwa, bo nie jestem źródłem tego pokoju, ani jego "właścicielem". Tym jest Jezus. I dlatego jeśli przyjdę do Niego, jeśli zaproszę Go do swego serca, będę miał czym się dzielić, będę miał o czym świadczyć.  To spotkanie z Jezusem, szczególnie w Sakramencie Eucharystii, doskonali nas, aby, z dnia na dzień, prowadzić życie godne nieba. 

 

Do przemyślenia: Czy jestem zwiastunem pokoju?
W jaki sposób opisuję miłość Boga do mnie?
Co czynię, aby Chrystusowy pokój rozszerzał się w moim środowisku?

Duchowe Zamyślenie: XIII Niedziela zwykła (26.06.2022), Rok C

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Nikt nie chce być z własnej woli niewolnikiem, a jednak niestety często mocno trwamy w niewolach (naszych wad, grzechów, przyzwyczajeń, tego co inni o nas myślą, ...). Jednak prawdziwą niewolą jest w nas przede wszystkim lęk, owoc redukcji przykazania miłości. To on sprawia, że skąpimy w miłości, że nie chcemy służyć. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby pójść za Jezusem, ale pójść Jego stylem, nie naszymi schematami i oczekiwaniami. Pójść Jego drogą, nie naszymi drogami. To Chrystus wyprowadził nas ku wolności. Zatem w niej i w Nim trwajmy. 

 

Do przemyślenia: Jak rozumiem wolność chrześcijańską i życie w łasce Chrystusa?
W jaki sposób pokonuję pokusy zniechęcenia i zwątpienia w wierze i ufności Bogu?

Strona 1 z 5

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.