Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę

 

Modlitwy za Ojczyznę

 

          
         
   

 
           
         

 

 

   [Modlitwa za Ojczyznę bł. księdza Jerzego Popiełuszki]
[Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli]
[Modlitwa za Ojczyznę (11.12.1980r.)]

 

 

 

Modlitwa za Ojczyznę
(Ks. Piotra Skargi SJ)

 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

    Zobacz również: [ Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej].
  oraz: [ Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849 r)].

 

 

 

 

 

[Modlitwa za Armię Polską (1944r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego (1928r.)] [Modlitwa wojska za wodzów narodu (1928r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego i dla swego oddziału (1938r.)] [Pacierz Polaka] [Modlitwa za Ojczyznę (1930r.)] [Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r.)] [Modlitwa za Ojczyznę do bł. Salomei (1910r.)] [Modlitwa żołnierza (1915r.)] [Modlitwa emigrantów (XIXw)] [Modlitwa za Polskę o panowanie Chrystusa nad Polską. (1939r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla narodu polskiego i pomoc w pokonaniu nieprzyjaciół (ok.1830r.)] [Modlitwa za Ojczyznę (1922r.)] [Modlitwa o pomoc Narodowi (1850r)] [Modlitwa za poległych z parafii, zwłaszcza za krewnych i znajomych (1915r.)] Modlitwa za poległych w walce za sprawę narodową (1849r.)] [Modlitwa za Ojczyznę (1926r)] [Modlitwa za Ojczyznę (1897r.)] [Modlitwa za Ojczyznę i naród] [Skarga Ojczyzny.]

[Pieśni]

 

Obrazki: [->]

[Modlitwa za Ojczyznę do MB Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej (19286r)] [Modlitwa za Ojczyznę (1926r)] [Modlitwa za Ojczyznę] [Modlitwa za Ojczyznę (1863)] [Modlitwa za Ojczyznę (1907)] [Modlitwa za Ojczyznę] [Obrazek (1)] [Obrazek (2)]

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa za Armię Polską (1944r.).

Władco wszechświata, któryś przez usta przywódców narodu powołał Polaków do szeregów Polskiej Armii, błogosław szarym bohaterom, co pod okiem Twej Boskiej Opatrzności, w huraganie bitew na drżącej od detonacji ziemi ofiarną krwią spisują szczytne karty dziejów Ojczyzny. Wspieraj ich dłonie Twą wszechmocną dłonią.

Matko Najświętsza, zasilałaś cudownie garstkę żołnierzy, broniącą się przed Szwedami w murach Jasnogórskich, osłoń płaszczem Twej Matczynej opieki Polską Armię wystawioną na ogień nieprzyjacielskich pocisków. Z Niepokalanego Serca zlej obfite zdroje łask na lud udręczony i na dążącego mu z pomocą żołnierza, a tam, dokąd on jeszcze dotrzeć nie może, Ty. Królowo Korony Polskiej, osłaniaj mocą cudowną miasta nasze i wsie, świątynie i zabytki; nie dopuść, by niszczycielski pęd wrogich żołdaków obrócił w spopielałe cmentarzyska i w gruzy najdroższe sercu Polaków sanktuaria Warszawy, Krakowa i Częstochowy.

Jezu, który przyjąłeś dobrowolnie śmierć okrutną dla wyzwolenia dusz naszych z niewoli szatana, wspieraj żołnierza, walczącego o wyzwolenie Polski ze szponów szatańskich Wzmocnij jego męstwo Twoim własnym męstwem, okazanym w męce na Krzyżu. Znużonemu daj spoczynek w Twym Najświętszym Sercu, zasil go Krwią Twoją na nowe walki i trudy; wtedy cudowną mocą ożywiony ze świeżym zapałem z otuchą i z wiarą, z niezrównanym męstwem i z odwagą ruszy żołnierz polski w bój, w błogosławiony święty bój o słuszną sprawą! Ty Sam go, Jezu, poprowadzisz do zwycięstw i do chwały!

Umęczony dalekim lotem, bólem i trudem bojowym zwycięski Orzeł Biały spocznie pod osłoną Krzyża w Polsce wolnej kosztem żołnierskich poświęceń i krwi, kosztem cichego niemego cierpienia nieprzeliczonych ofiar narodu, mocą modlitwy i Twoich łask. Amen

za: Zbiorek pieśni i modlitw za ojczyznę. (1944r.)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego (1928r.)

Wielki Ojców naszych, Boże, któryś umacniał ramię przodków naszych w walce z wrogami Krzyża Twego, któryś nieraz drobne garstki rycerzy polskich prowadził do zwycięskiej i chwalebnej walki przeciw niezliczonym hufcom nieprzyjaciół, któryś w czasie upadku naszej Ojczyzny budził w sercach młodzieży polskiej miłość dla nieszczęśliwej Matki naszej, prosimy Cię, racz błogosławić nowym zastępom wojska polskiego, które ze znakiem Krzyża Św. strzegą wolności i całości Ojczyzny. Racz wyciągnąć nad nami błogosławioną rękę Twoją i osłoń nas od wszelkiego złego za przyczyną Najświętszej Marii Panny, Królowej naszej, za przyczyną Patronów naszych, św. Wojciecha, Stanisława, Jadwigi i wszystkich Świętych Twoich. Amen.
za:  Żołnierz Chrystusowy czyli Nabożeństwo żołnierskie  (1928r.)

za:  Żołnierz Chrystusowy czyli Nabożeństwo żołnierskie  (1928r.)

-> [menu]

 

 

 

 

Modlitwa wojska za wodzów narodu (1928r.)

Boże, najwyższy Rządco wszechrzeczy, który w najcięższych chwilach zsyłałeś wielkich ludzi i wodzów narodom, wzbudzaj i wyzwolonemu Narodowi polskiemu mężów o wielkiej duszy i sercu Ojczyźnie oddanym. Spraw by wodzowie o wielkim harcie rycerskim wojsku przewodzili, wolności strzegąc, którą ten męczeński naród udarowałeś; niech bohaterstwo naszych przodków i naszym będzie znamieniem i współuczestnictwem. Wierzymy Panie, że moc nasza nie tylko w sile liczebnej spoczywa, ale w błogosławieństwie Twoim i sile niebieskiej, którą Ty dajesz, podobnie jak Machabeuszom ją dałeś. Prosimy Cię, Panie, o tę moc z nieba, dla wodzów naszych zastępów orężnych; niech z Imieniem Twoim na ustach do boju prowadzą, tak jak my z Twoim Imieniem zwyciężyć pragniemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: Żołnierz Chrystusowy (1928r.)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego i dla swego oddziału (1938r)

O Mario, Matko Boża i Królowo nasza, proszę Cię i błagam racz błogosławić zastępom Wojska Polskiego, które strzegą wolności i granic naszej Ojczyzny. Spraw, niech wodzowie o wielkim harcie rycerskim wojsku przewodzą, niech bohaterstwo naszych przodków i naszym będzie udziałem. Proszę Cię, o Matko Boża, o tę moc z nieba dla wodzów naszych, niech z Imieniem Bożym na ustach do boju prowadzą i zwyciężają nieprzyjaciół. Miej w Swej opiece oddział, w którym służę, daj, by był on wzorem męstwa, porządku, posłuszeństwa i wytrzymałości. Uproś nam, o Matko Boża. cnotę prawdziwego koleżeństwa, by wszyscy za Jednego, a jeden za wszystkich w potrzebie zawsze stawali, a gdyby nam przyszło polec za Ojczyznę, wprowadź nas, Jako zawsze wiernych Ci żołnierzy, do wiecznej szczęśliwości. Amen.

Boże! Błogosław Polsce!
Daj zwycięstwo słusznej sprawie!
Za wiarę i Ojczyznę!

za: Modlitewnik żołnierza. 1938r.

-> [menu]

 

 

 

 

Pacierz Polaka

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Ciebie z pokorą błagamy
Ratuj Ojczyznę w potrzebie
Wsparcia Twojego czekamy.

Świeć się imię twe wszędzie
Nasz Stwórco Ojcze i Panie
Niechaj Polska wolna będzie
Wysłuchaj nasze wołanie.

Panie przyjdź Królestwo Twoje
Rozrządzaj sercy naszemi
Daj nam zawsze łaski swoje
Wszak żeśmy dziećmi Twojemi.

Niechaj będzie Twa woła
Jak w niebie tak i na ziemi
Lecz ciężka nam ta niedola
Której zmieszenia żebrzemy.

Chleba nam powszedniego
Daj dziś o Panie prosimy
Wszak my nie chcemy cudzego
Niech tylko własnym żyjemy.

Daj nam go dzisiaj i zawsze
A my wiecznie będziem chwalić
Twoje rządy najłaskawsze
Racz tylko Polskę ocalić.

I odpuść nam nasze winy
Bo my wrogom odpuszczamy
Niech tylko z naszej krainy
Wyjdą o to Cię błagamy.

Ale nas zbaw ode złego
Od niewolniczej sromoty
Od zdrajców kraju własnego
Daj bojaźń Bożą i cnoty.

autor nieznany, tekst z kartki w modlitewniku 1887 r.

-> [menu]

 

 

 

 

 Modlitwa za Ojczyznę. (1930r.)

Najświętsze Serce Jezusa, w wolnej Ojczyźnie, przyjdź Królestwo Twoje. Zapanuj duchem Twej sprawiedliwości i miłości w umysłach rządzących i rządzonych. Połącz ich z Tobą w jedności i zgodzie. W najgłębszej czci i dziękczynieniu, w modlitwie błagalnej, Polska korzy się przed Tobą. Wskrzesiłeś jej ciało, odrodź ducha, Chryste! Daj narodowi światło, męstwo, dobrą wolę. Daj zwycięstwo nad złem, w duszy jednostek i w duszy zbiorowej. Nawróć błądzących, spraw, byśmy przejrzeli; przebacz nam, bo tylu z nas nie wie, co czyni. Przemów do naszych serc, daj się poznać, Panie, a wszyscy pójdziemy za Tobą.

Przebacz nam, którzy Cię kochać pragniemy, a tak źle Ci służymy. Przebacz niewdzięczność cudem zmartwychwstałej. Pomnij Panie, żeśmy przeżyli niewolę! I nakłoń ucha Twego a wysłuchaj: Polska woła do Ciebie w imię niemocy własnej i miłosierdzia Twego, wzbudź moc Twoją, przyjdź Panie i króluj!... Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie ufność pokładamy, nie będziemy zawstydzeni na wieki!

Pani nasza, Częstochowska Królowo Korony Polskiej, strzeż Królestwa Twego. Wszyscy Święci i Święte Polskie, módlcie się za nami!

Za: "Ucieczko Grzesznych, Módl się za nami" (1930r.)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r)

Pomnij, o Panno Święta, co Jasnej bronisz, Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, że nigdy nie słyszano, aby, gdy się Polska w potrzebie pod Twoja opiekę uciekała, Twego wspomożenia błagała, od Ciebie opuszczoną została.

Taką ufnością ożywiony, o cudowna Panno Częstochowska, naród Polski do stóp Twoich przypada i błagalnie wznosi ku Tobie wołanie: Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż! Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski, o Pani nasza stań! Płaszczem Swym, jako puklerzem, od wrogów chroń. Wojnom, głodom i zarazom, niezgodzie i klęskom wszelakim przystępu do Polski broń, a duszę narodu Twego do Syna swego skłoń. O Matko Chrystusowa, Matko Łaski Bożej, nie gardź tem Polski wołaniem, lecz usłysz je łaskawie i racz wysłuchać, o łaskawa, o litościwa Pani nasza i Królowo. Amen.

Wydana w Częstochowie z okazji złożenia berła Matce Bożej Częstochowskiej 3.V.1926 r

-> [menu]

 

 
  Modlitwa za Ojczyznę do błog. Salomei. (1910r.)

Boże, któryś z nieprzebranego miłosierdzia Swego, błogosławioną Matkę Salomeę za Patronkę Ojczyźnie naszej dać raczył, przez Jej zasługi i przyczynę prosimy Cię pokornie, abyś od nas łaskawej Twarzy Twojej nigdy nic odwracał, ale we wszystkich przygodach tak duszy jak i ciała, w których się do Ciebie z pokorą i ufnością udajemy, — z pomocą łaskawie przybywał.
Niech Najdobrotliwszy Panie, Królestwo nasze i wszystek lud jego, Jezus i Marya zawsze mają w swojej obronie i nigdy ze swej wielowładnej nie opuszczają opieki.
Ty bowiem wiesz, o Panie! ile to łez, ile krwi polskiej popłynęło w obronie wiary Twej świętej!
Ty wiesz i Tyś jeden policzył jęki i westchnienia wydarte z męczeńskich piersi polskich.
Tyś jeden o Panie odczuł te bóle i krzyże, jakie nawiedzały kraj nasz przez długie
wieki dlatego, by chwała Imienia Twego przeszła do narodów nieznających Ciebie.
Wspomnij więc o Panie! na te łzy i krew Narodu Polskiego!
Wspomnij na jego zawsze ochotną gotowość dla Ciebie, a przez zasługi świętych Patronów naszych i za przyczyną błog. Salomei wspieraj nas w ciężkich chwilach ucisku!
„Wspomnij o Panie! co nam się przydało: Wejrzyj a obacz zelżywość naszą. Dziedzictwo nasze obróciło się do cudzych, domy nasze do obcych. Sierotami zostaliśmy bez ojca, matki nasze jako wdowy. Wodę naszą piliśmy za pieniądze, drwa nasze za pieniądze kupowaliśmy. Za szyje nasze gnano nas, spracowanym nie dano spoczynku. Niewolnicy panowali nad nami, a nie masz kto by "z rąk ich wykupił. Skóra nasza jako piec wygorzała od gwałtu głodu... Ustało wesele serca naszego... spadł wieniec z głowy naszej... Dlatego stało się smętne serce nasze, dlatego zaćmiły się oczy nasze. Czemu nas na wieki zapominasz?... Nawróć nas Panie ku Sobie, a nawrócimy się; odnów dni nasze jako z pierwu“. (Jerem; 5).
Odnów dni nasze i powróć na wolność i swobodę, skrusz kajdany jakie od wieków na na rękach i nogach dźwigają biedni synowie męczeńskiej ziemi. Daj niechaj bez przeszkody wyznają świętą Twą wiarę i niech się w miłości zjednoczą wszystkie nasze stany, abyś od nas o Panie! tak znów był wielbiony, jak gdy nam panowali Piasty i Jagiellony! Błogosławiona Salomeo, Patronko nasza, módl się za miłą Ojczyznę Twoją.
Amen.

za: Polka przed Bogiem" (1910r.)

-> [menu]

 

 

Modlitwa żołnierza (1915).

Za zrządzeniem Opatrzności Twojej, Boże, rozstałem się z rodziną, z krewnymi i znajomymi, by iść w śmiertelny bój. Bolesne i przykre mojemu i ich sercu było to rozłączenie. Ale Ty tak chciałeś, o Boże! a wiemy wszyscy, że sprawiedliwe, mądre i dobre są Twoje wyroki, choć ich ograniczonym naszym ludzkim rozumem przeniknąć nie umiemy, lecz stań się wola Twoja! — Jednakże w tym nowym życiu czekają mnie przeróżne niebezpieczeństwa tak dla ciała jak i dla duszy nieśmiertelnej mojej. Tyle pokus rozlicznych, tyle okazji do grzechu, tyle złych zepsutych towarzyszy, tyle innych przykrości, niewygód, niebezpieczeństw się niejako sprzysięgają z szatanem, aby zagubić duszę moją. Ale Ty, o Boże, dodaj mi łask i sił, bym wszystkiemu co do złego, do grzechu, a przede wszystkim do grzechu śmiertelnego prowadzi, mógł uniknąć. Przeniknij serce i duszę moją tym zbawiennym lękiem, tą świętą bojaźnią przed grzechem śmiertelnym, tym największym nieszczęściem na ziemi. — A jeśli to zgodne z Twoją świętą wolą, jeśli to zgodne z zbawieniem duszy mojej, o Boże, to obroń mnie w niebezpieczeństwach, zachowaj w bitwie, gdy będę musiał potykać się i walczyć z nieprzyjacielem. A jeśli niezbadane wyroki Twoje, o Boże, przeznaczyły dla mnie śmierć cielesną, wtedy daj mi umrzeć śmiercią taką, która początkiem jest życia wiecznego. Tylko to jedno jest konieczne — a wszystko inne jest marność nad marnościami. O Boże, strzeż, broń, wzmacniaj mnie we wszystkich drogach moich i kieruj mną podług Twej woli świętej, abym po ukończeniu tej mojej krótkiej czy długiej pielgrzymki na ziemi, mógł złączyć się z Tobą i wybranymi Twoimi w niebieskiej i wiecznej ojczyźnie. Amen.

za: Modlitwy żołnierza : zbiorek modlitw na czas wojenny. (1915 r.)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa emigrantów. (XIXw)

O Boże, który aż tu, do obcej ziemi skierowałeś nasze kroki, zmiłuj się nad nami i strzeż nas od wszelkiego złego.
Dopomagaj nam w pracach naszych, dopomagaj nam w usiłowaniach naszych i spraw byśmy Ojczyźnie naszej nie przynieśli wstydu, ani przez lenistwo, ani przez występki i zło. Jak konary oderwane od pnia i odrzucone daleko jesteśmy. W obecnej ziemi zapuszczać musimy korzenie i ilu z nas tu poginie? Ilu z nas zginie tu całkiem, a ilu zginie dla kraju? Dla mowy swej, dla obyczaju ojczystego dla wiary, ilu stanie się umarłymi? O Panie! Nie daj, byśmy zdobywszy majątek i znaczenie Wyparli się swego kraju, zapomnieli o ziemi swej i o wierze ojców! Dopomóż nam, byśmy mową naszej nigdy nie zapomnieli, ale wychowywali w niej dzieci nasze, jako skarb najdroższy przechowując ją w domach naszych, przy wierze ojców naszych, byśmy zawsze twardo stali, świadcząc zawsze, żeśmy wiernymi wyznawcami Kościoła Twego Świętego. Amen.

ze starego modlitewnika (tytuł nieznany)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa za Polskę o panowanie Chrystusa nad Polską. (1939r.)

Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską Swą najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą, odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzędziem.
Daj nam taki żar modlitwy i taką głębię chrześcijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Wszechmogący Boże, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyzny naszej pomoce i dary. A że to zgadza się z wolą Twoją przenajświętszą, przeto Cię o nie gorąco błagamy.

— Światło wiary żywej, która niechybnie poprowadzi nas drogą Twoją, ogień Twej miłości, która stanie się siłą sprawczą wszelkiego naszego działania — zapal w nas, Panie!
— Miłość rodzinną i głębokie zrozumienie woli Twojej, która ku uświęceniu naszemu życie rodzinne ustanowiła — pomnóż w nas, Panie!
Czynną miłość bliźniego we wszelkich przejawach współżycia z ludźmi, oraz głęboki szacunek ich dusz nieśmiertelnych — wzbudź w nas, o Panie!
— Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w świętym, rzymsko katolickim Kościele Twoim połącz nas, Panie!
— Narodowi naszemu, który był i jest przedmurzem chrześcijaństwa i jego tarczą ochronną, aby stał się mocą zwycięską i czołowym hufcem, walczącym o ideały Chrystusowe — przeznaczone Mu przez Ciebie drogi powołania — ukaż, o Panie!
— Wodzów i apostołów odrodzenia duchowego, tych którzy Polskę a z nią inne narody rzucą pod stopy Twoje — powołaj, o Panie!
— Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawie oparty, wolny od krzywdy i wyzysku ustrój społeczny — pomóż nam wprowadzić, o Panie!
— Miłość Ojczyzny powszechną, czynną, ofiarną — rozpal w nas, Panie!
— Naród nasz ku jedności i zgodzie — nakłoń, o Panie!
— Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu — daj nam, o Panie!
— Postępowaniu naszemu tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność i wytrwałość — błogosław, Panie!
— Życie nasze kultu ralne, obyczajowe — i Chrystusowym i Polskim — uczyń, o Panie!
— Wszystkie dziedziny życia narodu z pod obcych i wrogich nam wpływów — wyzwól, o Panie!
— Państwo nasze i wojsko, które jest jego wielkości i mocy ostoją — wskrześ do czynu i opieką Twoją otaczaj, Panie!
— Katolickie prawodawstwo i katolickie rządy na całym świecie — utwierdzaj, o Panie!
— Ducha Chrystusowego, ład, pokój i męstwo we wszystkich narodach — umocnij, Panie!

Błagamy Cię, Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi, rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości, i racz wysłuchać korne prośby, które zanosimy do Ciebie w Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, za przyczyną Jego Przenajświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej. Amen.

Ojcze Nasz ... Zdrowaś Maryo ... Chwała Ojcu ...

za: Z Bogiem: książka do nabożeństwa (1939r.)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla narodu polskiego i pomoc w pokonaniu nieprzyjaciół. (ok.1830)

BOŻE STWÓRCO całego Świata, w TWOIM Ręku jest los wszystkich Narodów, racz wejrzeć okiem Swego miłosierdzia na Naród nasz Polski,— pobłogosław nam w rozpoczetem dziele, utrzymuj między nami wiarę żywą, miłość cnoty — oraz zgodę i jedność. Natchnij SWOJĄ Mądrością Rządzących i Rządzonych, a całe Wojsko uzbrój męstwem i dopomagaj temuż SWEM dzielnem ramieniem do pokonania nieprzyjaciół Polskiego bytu i Imienia. Zdziałaj WSZECHMOCNY PANIE, abyśmy w prawych uczuciach wzrastając, w chwale i pomyślności trwałej, ukochaną Ojczyznę naszą ujrzeli; o co CIĘ prosimy przez zasługi JEZUSA CHRYSTUSA SYNA TWOJEGO, a PANA i ZBAWICIELA Naszego. Amen.

Kartka z modlitwą (ok.1830)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa za Ojczyznę (1922).

Panie, któryś każdemu narodowi dał kawał obszaru tej ziemi, aby go żywiła i aby ją ukochał i uprawiał z miłością, strzegąc od zbezczeszczenia i obcego zaboru, wznosimy do Ciebie prośby za Ojczyznę naszą, której w miłosierdziu Twoim, po długich latach próby i pokuty, przywróciłeś wolność i byt samodzielny. Błogosławiłeś, Panie, przez długie wieki tej ziemi naszej, w łonie jej złożyłeś bogactwa darów wszelkich, które ją uczyniły spichlerzem świata... dałeś nam złoto pszenicznych łanów, i zieleń rozległych stepów... dałeś piękno niebotycznych gór i wstęgi srebrne rzek niosące ładowne promy nasze na polskie morza... dałeś żyły drogocennych kruszców w podziemiach i podniebne loty orle naszym sztandarom. W piersi synów tej ziemi wszczepiłeś męstwo, które ją okryły sławą wśród narodów... dałeś jej bogobojne niewiasty i mądrych władców, którzy rządzili krajem po ojcowsku... dałeś wielkie hasła równości i braterstwa, pod którymi szedł naród cały, garnąc do siebie pokrzywdzonych przez obce prawa. Dałeś nam świętych i męczenników, bohaterów i kapłanów, mędrców i pieśniarzy wieszczów, dałeś nam wszystko, co dać mogłeś, Panie.. Waleczne hufce nasze z Imieniem Bogarodzicy na ustach, stawały zawsze nieprzebitym przedmurzem pogańskiej nawale... a legiony nasze pod obcym znakiem wylewały krew swoją, domagając się sprawiedliwości u ludów Europy.

Lecz oto po latach chwały i powodzenia nastały dla nas ciężkie dni próby. Zapomniał naród nasz o posłannictwie swoim wśród narodów. Wolność zmieniła się w samowolę... zamarła wśród nas miłość i zgoda, a karząca prawica boża zaciężyła na nas. Wędzidłem i uzdą ściągnąłeś, Panie, szczęki grzeszników, a grzechy przeszłości stanęły przed nami w całej swej grozie i doniosłości następstw swoich, ciągnących się przez wieki i pokolenia całe.

Ale w poprzek klęsk i grozy, duch nasz... duch ciemiężonego narodu, nie przestał wołać ku Tobie i ufać w miłosierdzie Twoje.
Smutne zastępy wygnańców z rodzinnego gniazda błądziły po krańce świata, unosząc z sobą zaszytą w szkaplerzu grudkę rodzinnej ziemi... szare tłumy skazańców ciągnęły długim, nieprzerwanym pochodem pod zimne niebo północy, aby w katorgach i tajgach Sybirskich pokutować za swą miłość do Ojczyzny i wiarę przemocą rugowaną z serc i świątyń Pańskich. Polskie dzieci padały ofiarą okrucieństwa prześladowców za polski pacierz wyuczony na kolanach macierzyńskich .. wiara i język były sponiewierane, kościoły sprofanowane i zbezczeszczone groby... dwory i chaty spalone, stratowane pola .. brat przeciw bratu walczyć musiał w przeciwnych obozach, i cała polska ziemia przesiąkła krwią i łzami... A lud Twój nie przestawał jednakże wierzyć w sprawiedliwość Twoją, Panie, i z ust tych, którzy padali na polach bitew i z piersi całego uciemiężonego narodu, nie przestawał bić ku niebu jeden jęk bólu wołający miłosierdzia..

I wejrzałeś, Panie, na nędzę i ucisk nasz...

Spętane niewolą skrzydła orłów naszych powiały znowu górnie nad oswobodzoną ziemią... w szkołach odezwała się polska mowa... w świątyniach rozbrzmiał dziękczynny hymn serc polskich... królewski Wawel podniósł z prochu swe upokorzone czoło, a prastary Zygmuntowski zamek i katedra otwarły podwoje swoje nowym przodownikom narodu i hasłom dni nowych. Z pomników dawnej sławy i zasługi, tradycje minionej przeszłości stanęły naprzeciw dążeń nowych, i rozdzielon stanął naród nasz pomiędzy sobą...

Ale Ty, Panie, pókiż nas tak trzymać będziesz?...

Dusza nasza strwożona jest bardzo, więc z głębokości wołamy do Ciebie: Nie pamiętaj, Panie, na występki nasze i rodziców naszych; zmaż winy przeszłości i daj nam mądre zrozumienie haseł i dążeń dni nowych
Na błędy Ojców spuść, Panie, promień zapomnienia, albowiem grzeszyli często w nieświadomości dróg Twoich. Nie daj, abyśmy, potępiając to co złe było i grzeszne, zatracili pamięć ich zasług i cześć synowską dla ich pamięci. Umocnij ramię nasze w pracy, abyśmy naprawili ich błędy, a zdrowe ziarno siejby nowej rzucali pełnymi rękoma na zapuszczoną ojczystą niwę.
Serca czyste stwórz w nas, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach naszych... rzuć światło na drogi nasze, i naucz nas chodzić w jasności i prawdzie przykazań Twoich. Naucz nas, że spełnienie woli bożej na ziemi jest ideałem, który powinniśmy wcielić w życie; postępem, do którego powinniśmy wspólnymi siłami dążyć. Albowiem kiedy podstawą stosunków wszechświatowych stanie się nie walka ale współpracownictwo... kiedy przyswoimy sobie naukę Chrystusa, który nam wykazał wspólność interesów i dążeń wszystkich ludzi na ziemi, bez względu na ich kastę i pochodzenie, który nauczał, że dobrobyt jednych nie powinien nigdy gruntować się na krzywdzie i uciemiężeniu drugich... przez zespolenie zaś wysiłków i dążeń przeciwnik może stać się najdzielniejszym ze sprzymierzeńców... bogactwo zaś dobrze i mądrze użyte staje się potęgą wyzwalającą ludzkość od wielu złego.. kiedy promienna myśl Chrystusowa jak sztandar zjednoczenia powieje nad naszym rozdwojonym narodem... wtedy przybliży się królowanie boże, królowanie sprawiedliwości i pokoju, które sobie codziennie wymadlać powinniśmy.

Uwolnij nas. Panie, od win poszczególnych i zbiorowych, od win ludzkości, narodu, rodziny i środowiska, do którego należymy, albowiem przychodzimy na świat obciążeni winami ojców naszych, oddychamy zepsuciem skażonej atmosfery moralnej i wszystko zdaje się nas popychać do złego. Daj, Panie, byśmy wyszli zwycięsko i z chwałą z próby pomyślności, jaką nam zsyłasz, po próbie nieszczęścia i niewoli. Strzeż nas od tego nieszczęścia, byśmy się odwracali i stronili od światła Daj nam miłość wzajemną, która jest formą czynu, orientacją woli, współpracownictwem z dziełem odkupienia Chrystusowego. Wszakże wolą Twoją jest, aby bodaj najmniejszy nie zginął... przykazałeś nie łamać chwiejącej się trzciny.. ani gasić płomyka, który tleje .. więc dodaj nam światła i siły... dodaj nam wiary. Chryste, który rzekłeś do Piotra: "Modliłem się, aby wiara Twoja nie osłabła".

Ratuj nas, bo łódź nasza miotana jest burzą...

Jak ongi ciągnęły za Tobą, Panie, rzesze łaknące, a Ty, zdjęty litością nad tłumem błądzącym jak owce bez pasterza, wyciągałeś miłosierne ręce pełne łask ku każdej nędzy ludzkiej, tak i dziś, o! Chryste, ludzkość cała strwożona i wykolejona, woła do Ciebie o zmiłowanie. Zewsząd rozbrzmiewa błaganie niewidomego, ciągnącego na oślep w Twoje ślady, z wołaniem: «Jezu, synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną»!... które rozwichrzone głosy tłumu usiłują stłumić i zagłuszyć.

Ale Ty, Panie, usłysz głos wołania naszego...

Oznajm nam drogę, którą mamy chodzić i bądź sternikiem naszym. Spętaj złe moce jako spętałeś rozszalałe wichry na jeziorze... zdejm z nich moc złego zaklęcia i zaciągnij je w szeregi pomocnych sił Twoich. Rzekłeś, Panie, że ci, którzy nauczać będą naród sprawiedliwości, jaśnieć będą jako gwiazdy na niebie... więc daj nam mądrych i wielkich duchów przewodnich i wpój w nas cześć i uznanie dla nich; ucisz wzburzone namiętności stronnicze... Strzeż nas od stawiania interesu własnego ponad dobro ogółu... strzeż od zapomnienia dobrych chęci i szlachetnych zamiarów... strzeż od gnuśności, zaślepienia, zawiści partyjnych, od fałszywego stosowania postępowych haseł, będących bodźcem do ciągłego doskonalenia i dążenia wzwyż... strzeż nas od wszystkich szkopułów grożących rozbiciem się naszej nawy... i daj nam ugruntować królestwo Twoje na ziemi...

I błogosław ziemi naszej, Panie.. błogosław każdej pracy sumiennej, każdemu wysiłkowi ku dobremu .. błogosław łanom naszym, by lud Twój pod dostatkiem miał chleba... dworom i chatom polskim, by w nich wyrastali dzielni męże i cnotliwe niewiasty.. błogosław młodzieży, by chlubą była kraju... błogosław kolebkom i grobom rozsianym po całym świecie, i przez krew męczeńską naszej bohaterskiej młodzieży, wylaną w obronie kraju i w imię sprawiedliwości, spraw, by Polska nasza zajaśniała cnotą i zasługą w rzędzie pierwszych narodów na świecie. Amen.

za: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie (1922r.)

-> [menu]

 

 

 

 

 Modlitwa o pomoc Narodowi (1850r)

Panie Boże Wszechmogący! Boże Narodu polskiego, odwieczny zastępów Boże Panie! coś niegdyś błogosławił szeregi polskie, i dawałeś im zwycięstwo; zmiłuj się nad nami wspierający uciśnionych, spojrzyj na lud niewinny i poczciwy; dzieci kościoła Twego świętego, katolickiego, wznoszące do Ciebie ręce bezbronne i wzywające Twojej opieki we wszystkich częściach świata. Wszakże to był niegdyś lud Tobie miły dzisiaj znać zasłużyli na gniew Twój, bo nieszczęściami skołatano i gnębieni, od całego świata zapomnieni, muszą się lękać prawie własnych cieni. Ten lud śmiały, dzielny, wojenny, unika współziomków i z żalem do Ciebie wznosi oczy. Nie bądź na nas zagniewanym Panie! zwróć litośne oko opatrzności, ku nieszczęśliwemu, a mężnemu pokoleniu. Przyjmij pokorne błaganie, błogosław nam Boże miłosierdzia. Już dawno minęło pół wieku jak Polak przechodzi wszelkie rodzaje nieszczęść. W własnym kraju, znosi pogardę; urąga się zeń sąsiad, ściga nieprzyjaciel. Naród waleczny, pod ręką karzącą jęcząc, łzy ciężkiej rozpaczy ukrywać musi. Wzywanie Twojej litości dla dusz za najczystszą sprawo przed Tobą stawionych, jest zganione, modlenie się Tobie zwyczajem przodków naszych, nie dobrze przyjmowane. O Boże nasz, Boże litościwy! ileż to krwi płynęło, ileż jej jeszcze popłynie strumieniami, a zawsze niewinnie. Zatamuj ten daremny rozlew Stwórco wszelkiego dobra; w rozpaczy wzywamy Ciebie, udziel nam Twej świętej opieki. Jeżeli żądasz ofiary, chętnie Polak życie swoje Tobie poświęci, ale nie karz nas za występki cudze, albo nasze, lub też rodziców naszych, wstrzymaj miecz zawieszony nad głowami naszemi. Przebacz, ach przebacz Panie i królu nasz, widzisz upokorzenie nasze, ale to upokorzenie jest tylko przed Tobą, bo Polak przed najsroższym losem kolan nie zegnie. Ty co znasz jedynie cierpienia nasze, Ty wiesz czy już dosyć naszych nieszczęść i niedoli: czy nas dosyć doświadczałeś. Objaw potęgę swoja Panie Boże wszechmogący, a spraw to w pokoju, coby miało rozlew krwi kosztować. Natchnij wspaniałością serca rządców sprawiedliwych, niech ich wzruszą krzywdy, które nieprzyjaźni dla nas czynią nam, niech się ujmą za nami na drodze poczciwości i sposobem zgody; a lak zatamuj bój srogi; wstrzymuj te okropną i krwawą rózgę gniewu Twojego, która nas zacina; o! wstrzymaj ją i nie rozciągaj jej nad ludem Twoim, który stworzyłeś. Boże! spraw niech cnotę szanujące narody oddadzą słuszną sprawiedliwość ludowi Twemu wiernie Ci służącemu, a silnie prześladowanemu i pokrzywdzonemu. Stwórco nasz, Boże sprawiedliwy, bez którego woli nic się nie dzieje; jeżeli nie mogąc wytrzymać nieszczęść naszych ulegniemy rozpaczy, zlej najprzód swą łaskę na serca nasze; oświeć nas Duchu przenajświętszy, aby nas żadna niesprawiedliwość nie zmazała, bo cóż bez Twojej pomocy stanie się z nami. Jeżeli by nam przyszło dawnej swobody z orężem w dłoni szukać więc połącz jednością siły nasze, wzbudź w sercach męstwo przodków naszych, kieruj dłoniami uzbrojonemi, obdarz umysł roztropnością, niechaj walczący lwom podobni, z całą mocą w obronie praw swych stoją i żadną przeciwnością nie będą pokonani. Dozwól cnotliwemu plemieniu Lechitów zasieść w świątyni Twojej miedzy innemi narodami Twoimi. Powróć chwałę świętość i narodowość ludowi, który Ciebie i sprawiedliwość Twoją Panie nasz uwielbia,, O świątyń Twoich mury, odbijać się będzie głos nowego pokolenia, gdy przyjdzie przed ołtarz Twój składać Ci dziękczynienia wdzięczności, za ocalenie i odnowienie swoje. Panie! nie odrzucaj naszej prośby, nie gardź łzami naszemi, wszakże Tobie jedynie ufamy; w Twojej pomocy a nie w innej nadzieję pokładamy; wesprzyj nas Boże, zmiłuj się nad nami,
Amen.

za: Książka do nabożeństwa dla Polek (1850r.)

-> [menu]

 

 

 

 
MODLITWA za poległych z parafii, zwłaszcza za krewnych i znajomych. (1915r.)

Drogi mój Jezu, wejrzyj łaskawie na wszystkich poległych żołnierzy z mojej miejscowości (parafii); wszyscy oni należeli do Ciebie przez wyznawanie Twego najświętszego Imienia. Oni wierzyli w Ciebie, nadzieję w Twe miłosierdzie pokładali, i w nadziei łaski Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha świętego poszli w krwawą walkę, w chwalebną śmierć za ojczyznę. Teraz usta ich zamilkły, lecz ich dusza mówi i woła o zmiłowanie przez moje usta. Przecież oni Twą własnością przez wyznanie wiary i wierności, jaką przy chrzcie świętym i powtórnie w życiu Tobie złożyli. O Jezu, bądź im łaskaw i miłościw, i użycz im czemprędzej zażywania rozkosz żywota wiecznego.

Wieczny odpoczynek itd.

za: Pobożne modlitwy za poległych na wojnie żołnierzy naszych 1915r.

-> [menu]

 

 

 

 

  Modlitwa za poległych w walce za sprawę narodową [1849r]

Sędzio najwyższy! dokonanych czynności człowieka, który do ostatniej chwili życia, próbujesz jego wytrwałości w dobrem, lub czekasz powstania z grzechu. Zmiłuj się nad synami Polski, którzy stanąwszy w obronie praw swój Ojczyzny, — odpierając napaść wrogów na świętości narodowe, broniąc od spotwarzania i poniewierki starce, matki, dziewico i niemowlęta; padli śmiercią walecznych i stanęli przed obliczem Twoim, zdać sprawę z czynności swoich i błagać sprawiedliwości Twojej, na prześladowców zakonu Twego — morderców Polski. Boże litości nieprzebranej, oczyść ich z win ziemskiego żywota, przyjm ich dusze do nieśmiertelnej swój chwały. Wysłuchaj ich próśb za Polskę — skróć dnie niewoli naszej. Nie dopuść, aby nieprzyjaciele zakonu twego, wrogi Ojczyzny naszej; odprawiali na mogiłach poległych synów Polski, — plugawą ucztę zbrodni, bluźnili prawu i sprawiedliwości twojej, naśmiewali się z cnoty, urągali prawdzie i z szyderstwem plwali na wszystko co święte. Nie dopuść, aby przelana bezkarnie krew, tylu tysięcy niewinnych ofiar; ośmieliła wyuzdanych zbrodniarzy do dalszych mordów i łupiestw. Spraw Panie, aby każde wspomnienie o poległych za sprawę narodową; wzmacniało w nas przekonanie potrzeby, oddania się na usługi kraju i złożenia życia na pokutnym ołtarzu Polski, — dla przebłagania win całego narodu, za które na nas niewolę dopuścić raczyłeś. Nie dopuść, abyśmy patrząc na mogiły poległych braci, mieli przerażać się myślą śmierci, zerwaniem stosunków z żyjącym docześnie światem, lub słabli na duchu widząc ofiary przemocy; ale abyśmy wierząc, że nie opuścisz wytrwale pracujących, w imię odwiecznej prawdy ogłoszonej przez usta Syna Twego, i że zrucisz przemoc, skoro dopełnim miary sprawiedliwości twojej; postępowali naprzód w rozpoczętym dziele wyzwolenia Polski. Boże! zbaw dusze poległych, w walce za świętą sprawę; prowadź nas w ich ślady, przyspiesz moment ostatecznej walki z wrogiem, zwycięstwo panowania prawa twego na ziemi, wymiar sprawiedliwości jego i wyswobodzenie z niewoli matki naszej — Polski.
Co daj Boże. Amen.

za: "Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli", Poznań 1849 r.

-> [menu]

 

 

 

  Modlitwa za Ojczyznę (1926r)

Wszechmogący Boże, Ojcze nasz przedwieczny! Oto ja, syn tej ziemi, na której nam żyć rozkazałeś, przed Twe ołtarze zanoszę błagalną prośbę, abyś wejrzał okiem nieograniczonego miłosierdzia na cierpienia i potrzeby Ojczyzny mojej. Odwróć, Wszechmocny Panie, ucisk, niepokoje, choroby i wszelkie niebezpieczeństwa, jakie Ojczyznę moją dotykają, a inne narody, z któremi nas wola Twoja Święta związała, oświeć i natchnij sprawiedliwością oraz miłością bliźniego, nakazaną przez Ciebie, Boże, wszystkim ludom na ziemi. Udziel też nam, Wszechmocny Panie, upragnionego pokoju, pociesz tych rodaków moich, którzy cierpią, a wszystkich nas natchnij zgodą i miłością ku tej ziemi, zasianej popiołami i przepojonej krwią przodków naszych, którzy Ciebie, Boże, od wieków wielbili. Amen.

za: Bóg i Ojczyzna: książka do nabożeństwa z dodatkiem dziejów narodu polskiego. (1926r.)

-> [menu]

 

 

 

  Modlitwa za Ojczyznę (1897r.)

Boże Ojcze, który stworzywszy człowieka, zostawiłeś mu wolną wolę, aby przez nią wybierając to, co dobre i prawe, mógł sobie wysłużyć wieczną nagrodę.
Boże Synu, który umiłowałeś maluczkich i wzgardzonych, a potępiłeś obłudnych mówiąc: "biada wam doktorom zakonnym, albowiem obciążacie ludzi brzemionami, których unieść nie mogą a sami i jednym palcem brzemion się nie dotykacie".
Boże Duchu, który natchnąłeś Apostoła mówiącego, by zalecił człowiekowi nie nadużywania woli do swoich osobistych tylko i cielesnych celów, ale aby dobrem jej użyciem służył dobru współbraci.
Święta Trójco Jedyny Boże! zmiłuj się nad cierpiącą ludzkością.
Niech wiara święta przewodniczka życia naszego — niech wychowanie, którego celem chwała Boża i dobrze pojęta godność ludzka, niech wreszcie szczęście doczesne z Twoją o Boże! wolą zgodne wynajdzie narodowi naszemu byt społeczny zgodny z tym duchem braterstwa co chlubą i mocą był pierwszych chrześcijan.
Niech w Polsce długą pokutą i szczerymi a zasłużonymi ofiarami i łzami odrodzonej jedność wiary, miłość braterska i wolność świecą przykładem światu całemu.
Matko Boska wstaw się za nami, Wszyscy Św. nasi Patronowie zanieście nasze błaganie przed tron Najwyższego. Amen.

za: Wzniesienie myśli do Boga  (1897r.)

-> [menu]

 

 

 

  Modlitwa za Ojczyzną i naród.

Ojczyznę moją polecam Ci, o Boże. Strzeż ją od wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, bądź jej obroną od wszelkich zasadzek nieprzyjacielskich, wzmacniaj w niej ład wewnętrzny i porządek, błogosław urzędy, wojsko i wszystkich pracowników, daj im światło, utwierdzaj w wierze, daj prawdziwe zrozumienie dobra powszechnego i cnoty potrzebne do spełniania powinności.

Naród mój i wszystkie narody, kraj ten zamieszkujące, Tobie, o Boże, polecam; daj im miłość, zgodę i wzajemne poszanowanie, strzeż je od nieszczęść, błogosław w pracach, obdarzaj zdrowiem, pokojem i ładem społecznym.

Niech Ojczyzna moja będzie zawsze Dziedzictwem Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Królestwem Maryi, Matki Jego; niech ona spełni zadanie, przez Ciebie od wieków nakreślone; niech kwitnie w niej prawda, sprawiedliwość, cnota i chwała Twoja, Boże w Trójcy Jedyny. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

za: Służba Boża czyli nabożeństwo domowe i kościelne dla katolików (1930 r.)

-> [menu]

   

 

 

 

  Skarga Ojczyzny.

Sto lat jęczałam w ohydnej niewoli
Rozćwiartowana i na wpół umarła
I doświadczyłam wszystkiego co boli...
A wtem cudownie trumna się otwarła
I wstałam wolna ku zdumieniu świata,
A przerażeniu i wściekłości kata!

Ufałam święcie, że po takiej próbie
Syny me zgodnie wezmą się do pracy.
By się nie stoczyć drugi raz ku zgubie,
A tu tymczasem ... kłócą się Polacy!
Gdy brakło wrogów, gniotą siebie sami.
Kiedy już wolni, są sobie wrogami!

Jak niegdyś szlachta wołała szalona.
Zazdrosna o swe prawa i swobody:
„Gdy my giniemy, niech i Polska skona!"
Tak dzisiaj warstwy niższe nie chcą zgody,
I podburzone krzyczą głośno wszędzie:
Polska dla ludu! lub niech jej nie będzie!

Nawet najlepsi dziś moi synowie
Nie zdają sobie sprawy z chwili grozy:
Zamiast iść razem w trosce o me zdrowie,
Na liczne wrogie dzielą się obozy,
I w walce z sobą szukają wawrzynów,
Na radość niemców, żydów i rusinów!

Ja żyłam zawsze z Chrystusem w przymierzu.
Biegłam za wiarę z pohańcami w taniec,
Wytrwałam wiernie przy rzymskim Papieżu,
Jam chrześcijaństwu służyła za szaniec!
A dzisiaj stygną w wierze moje dzieci,
Dziś Krzyż i Kościół liczą do rupieci!

Kler polski bywał zawsze u mnie w cenie,
Służył mi radą, mieniem i męczeństwem,
Na politycznej prym dzierżył arenie;
Dziś jego gardzą już błogosławieństwem ...
Jego majątek, grosz sierot, grosz wdowi,
Rozkraść, rozdrapać czym prędzej gotowi!

Dzieci me! kiedyż bielmo z ócz wam spadnie?
Kiedyż tu zgoda i miłość zagości?
Czyliż czekacie, aż wróg znowu zdradnie
Zagrabi wasze dzisiaj wolne włości?
O miejcież litość nad sobą samymi
I bądźcie bodaj po szkodzie mądrymi!!

za: Do nowej Polski, x.Mateusz Jeż (1933r.)

-> [menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boże, coś Polskę (zob. www)

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław (racz nam wrócić), Panie!

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze...

3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze ...

4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze ...

5. Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze ...

6. Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy
Oddaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.
Przed Twe ołtarze ...

7. Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
Przed Twe ołtarze ...

8. Boże Najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
Przed Twe ołtarze ...

9. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwa uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
Przed Twe ołtarze ...

10. Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Przed Twe ołtarze ...

11. Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znów swobodnie Orzeł Biały krąży !
Przed Twe ołtarze ...

12.Przez nowe męki i nowe ofiary
Polska, Ruś, Litwa Maryi przyczyną,
Niech wzmocnią sojusz między bracią stary,
Niech jedną będą na zawsze rodziną!
Przed Twe ołtarze ...

13.Wiara i wolność, co w nas razem żyły,
Twoje to, Panie, najdroższe nam dary!
W wspólnem męczeństwie niech odnowim siły
Na nowy tryumf wolności i wiary!
Przed Twe ołtarze ...

 Hymn narodowy nowszy (1918r.)
(J. Terpiły).

1. Boże coś Polskę cudem Twej wszechmocy
Zmartwychpowstałą powołał z mogiły,
Coś ją wyzwolił z pod jarzma przemocy
Na proch zaborcze pokruszywszy siły.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę, wolność zachowaj nam Panie.

2. Spraw byśmy byli cudu Twego godni;
Byśmy lepszymi stali się po męce,
Byśmy zaborczych nie szli śladem zbrodni
I mieli dzielne ale czyste ręce.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ducha prawości racz nam dać, o Panie.

3. Niech strzeżem świętej spuścizny przeszłości,
Niech ochraniamy kraj i chrześcijaństwo —
I niech zostanie po nas potomności
Swobodne, rządne, sprawiedliwe państwo —
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Godnie nam Polskę daj budować Panie.

 

 

Nie wydrzecie!
autor: Kazimierz Laskowski,

Myśmy prawie wrośli w ziemie
Od lemiesza do pałasza!
Wszystko szczęście, wszystko brzemię
To ta Polska ziemia nasza!
Ona matką od zarania,
Ona zbroją przez stulecie!...
I dziś tego ukochania
Nawet z życiem nie wydrzecie!

Myśmy wszyscy z Piasta sochy
Szli tą ziemią krwią i potem!
Nam te skiby, szare prochy
Ponad zorze, tkane złotem!
Nam w tych prochach: chleb... piosenki.
Przeszłe... przyszłe... starzec... dziecię!.
I tych prochów z naszej ręki
Po wiek wieków nie wydrzecie!

Nam w tych prochach... wszystkie echa!
Wszystkie barwy, wszystkie tony!
Stary hetman się uśmiecha...
Zygmuntowe biją dzwony!
Kościuszkowska świtka biała...
Książę-junak na dzianecie!
Blaski... chmury... bóle... chwała!
Nie wydrzecie! nie wydrzecie!

Nam w tych prochach... dziadów kości!
I mogiła przy mogile!
I sto tęczy z dni wolności!
I łez tyle, i łez tyle!
„Dąbrowskiego“ gra pobudka...
Kona czwartak przy bagnecie...
I powstańcza cicha grudka...
Nie wydrzecie! nie wydrzecie!

Nie wydrzecie z serc i dłoni!
Jak ta ziemia wszerz i długa!
Póki jeden pacierz dzwoni!
Póki jeden chłop u pługa!
Póki jedna polska matka!
Póki jedno polskie dziecię!
Bronić będziem do ostatka...
Nie wydrzecie! nie wydrzecie!

za: Ojczyzna. (1920r.)

 

 

 

Obrazki:


-> [menu]

-> [menu]

 

-> [menu]

 

 -> [menu]

 

 

 -> [menu]

 

 -> [menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.