Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

x-Tomkowy Modlitewnik on-line

 

x-Tomkowy

Modlitewnik on-line

 

 

 

W jednym miejscu staram się zebrać odnośniki na wszystkie modlitwy obecne na stronie.

 

 

Moje Ulubione Modlitwy: [->]

 

Modlitewnik telefoniczno-zdjęciowy [->]

[Modlitwa do Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski [Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia] [Modlitwa do Matki Bożej Królowej Pokoju [Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły [Akt zawierzenia Matce Bożej Łaskawej]  [Modlitwa za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki] [Modlitwa o opiekę św. Maksymiliana Kolbego] [Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Faustyny] [Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki [Modlitwa za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza] [Modlitwa o wyproszenie, za przyczyną św. Rity, łaski w sytuacjach beznadziejnych] [Modlitwa o wstawiennictwo św. Ojca Pio] [Modlitwa św. Franciszka] [Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego w potrzebie i utrapieniu] [Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji rodzin [Modlitwa św. Jana Pawła II do Świętej Rodziny] [Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny] [Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego] [Akt zawierzenia Jezusowi Sługi Bożego Dolindo Ruotolo [Modlitwa o łaskę za przyczyną św. Charbela] [Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty [Modlitwa św. Jana XXIII o powołania] [Modlitwa za kapłanów] [Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa]

 

 

 

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny [->]

 

  [Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego (3 maja 1966 r.)] [Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny (tekst)] [Litanie do Matki Bożej Anielskiej] [Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej] [Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej (kard. Wyszyński)] [Akt oddania Matce Bożej (kard. Wyszyński)] [Litania na święto N.M.P.Gromnicznej (2.02)] [Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi] [Modlitwa pp. Franciszka w 100 lecie objawień w Fatimie] [Modlitwy fatimskie] [Akt zawierzenia Marce Bożej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski] [Pod Twoją obronę [Witaj Królowo [Poranne ofiarowanie.] [Modlitwa o łaskę dobrej śmierci] [Modlitwa św. Bernarda.] [Modlitwa do Matki Bożej [Modlitwa do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. (św. Jan Paweł II)] [ Modlitwa do Maryi, Matki Nadziei] [ Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności - ks. Franciszek Blachnicki] [ Królowo nieba. Regina caeli (pl.łac.ang)] [Anioł Pański. Angelus Domini (pl.łac.ang.). [Zdrowaś Maryjo] [Modlitwa do NMP Królowej Tatr]

 

Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej [->]

[Modlitwa do Matki Boskiej Szkaplerznej – codzienna] [Do Najświętszej Panny] [Modlitwa odmawiana przez św. Rafała Kalinowskiego] [O najpiękniejszy Kwiecie Karmelu] [Niepokalana Dziewico, Królowo] [Modlitwa poranna do Matki Bożej Szkaplerznej] [Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej] [Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej] [Akt zawierzenia Kościoła Matce Bożej Szkaplerznej] [Litania do Matki Bożej Szkaplerznej] [Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej]

 *Zobacz też: [Modlitwy do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej.].

 

 

 

  Dawne modlitwy do NMP [->]

[Modlitwy do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia (31 maja)] [Modlitwa do Matki Boskiej wspomożenia wiernych (24.05)]   [Modlitwy do Matki Boskiej w Lourdes.] [ Modlitwy na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny] [Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia] [Modlitwy do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej.] [ Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej [ Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II) [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)] [Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej] [Modlitwy do Matki Boskiej Bolesnej] [Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej]

 

Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)  [->]

[Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o obronę.] [Modlitwa do MB Ostrobramskiej (1889r.)] [Modlitwa do M. Boskiej o pokój.] [Modlitwa o zdrowie duszy i ciała (1939r.)] [Oddanie się za wiecznego niewolnika Najświętszej Pannie.] [Westchnienie w utrapieniu do Najświętszej Panny [Modlitwa Ojca lub Matki za dziećmi (1894r.) [Prośba do Najświętszej Maryi Panny. przed Jej Cudownym Obrazem.] [Akty Do Najśw. Maryi Panny.] [Akty do Najświętszej Maryi Panny przy zasłonionym obrazie.] [Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi najpewniejszej ludzi strapionych pocieszycielki.] ["Modlitwa na wzór wyznania wiary" (początek XX w.) [Modlitwy dziękczynne do Trójcy Przenajświętszej za dary i przywileje Najświętszej Marii Panny.] [Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi wyryta na odwrotnej stronie Jej obrazu w Bazylice Najśw. Maryi Panny Większej w Rzymie.]

 

Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)  [->]

  [Modlitwa świętego Jana Chryzostoma [Przytulenie się do Serca Maryi [Modlitwa do Panny Maryi (ks. Piotra Skargi SJ) [Modlitwa Księdza Skargi. (1910r)] [Westchnienie nabożne do Najświętszej Matki.] [Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, którą odmawiał św. Franciszek.] [Modlitwy do Matki Bożej o cnotę milczenia.  (1936 r.)] [Modlitwa o nawrócenie ukochanych osób. (1936 r.)] [Modlitwa do Matki Serca Jezusowego w ciężkim strapieniu. (1884 r.) ] [Modlitwa wieczorna do Najświętszej Matki Bożej Maryi. (1892r.)] [Modlitwa wieczorna o poddanie się w opiekę N. Pannie. (1858r.) ] [Modlitwa w dzień Oczyszczenia N. Maryi Panny czyli Gromnicznej.(1900r.) [Westchnienie do Najświętszej Matki Boskiej Bolesnej. (1853r.)] [Do Najświętszej Panny dla uproszenia łaski, ażeby światowe pomyślności nie były nam przeszkodą do zbawienia.] [Modlitwa na uproszenie błogosławieństwa Matki Bożej, którą co Sobotę, lub każdej pierwszej soboty miesiąca dobrze jest odmówić.] [Modlitwa do Matki Boskiej] [Modlitwa w oschłości ducha.] [Modlitwa błagalna którą tylko w ważnej potrzebie odmawiać należy.] [Westchnienie do Najśw. Marii Panny. (1894r.)] [Pozdrowienie Najświętszej Panny Maryi. (1888r.)] [Dziewięć pozdrowień ku czci Niepokalanie Poczętej Panny Maryi (1913r.)] [Pożegnanie z Matką najukochańszą.] [Modlitwa Pańska. (Ojcze nasz). Przypomnienie siedmiu słów Najświętszej Panny Maryi.] [Litania do Najświętszej Maryi Panny (autor Władysław Bełza)] [Dziesięć minut przed obrazem Matki Boskiej]

 

Modlitwy do Matki Boskiej w Lourdes   [->]

[Modlitwa do Matki Boskiej w Lourdes. (1897r.)] [Do N. Maryi P. o uzdrowienie chorego. (1903r.)] [Litanja do Najświętszej Panny Maryi w Lourdes (1873r.)]

 

Modlitwy na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny  [->]

[Modlitwa na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny (1884r.)] [Godzinki o zaśnieniu N. Maryi Panny.

 

Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia [->]

[Trzy modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.] [Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP (1871r)] [Ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej.(1860r.)] [Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej. (1853r.)]

 

Modlitwy do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej  [->]

[Modlitwa do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej, którą odmawiać należy w dzień Jej święta.]

  *Zobacz też: [Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej].

 

Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej  [->]

[Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej (1849 r.)] [Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. (1899r.)] [Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.) [Modlitwa do N. Marji P. Królowej Kor. Polskiej.] [Modlitwa do Królowej. (1871r.)] [Modlitwa do Maryi Królowej Korony Polskiej.] [Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r)] [Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej (1910r)

 

Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej (26 sierpnia) [->]

[Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.] [Ukłon pobożny i polecanie się w macierzyńską opiekę najcudowniejszej w obrazie Częstochowskim Maryi Pannie.] [Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej] [Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.)] 

 

Modlitwy do Matki Boskiej Bolesnej  [->]

[Westchnienie do Najświętszej Matki Boskiej Bolesnej. [Modlitwa św. Klemensa do MB Bolesnej] [Modlitwy do Siedmiu Towarzyszów Bolesnej Maryi.] [Te Deum Laudamus. Żałosne.] [Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej (1853r.)] [Modlitwa przed obrazem Maryi trzymającej Jezusa na łonie]

 

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej  [->]

[Modlitwa za Kościół i za Ojca św.] [Modlitwa do Najświętszej Marji Panny jako Królowej Różańca św.] [Nowenna błagalna do M. B. Różańcowej, w Nowem Pompeji, ku uproszeniu łask i pomocy w wielkich potrzebach duszy i ciała. [Modlitwa o nawrócenie niewiernych, heretyków i pogan. [Nowenna dziękczynna za otrzymane łaski na cześć Matki Boskiej w Pompeji.]  

 

Modlitwy do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia (31 maja)  [->]

 [Modlitwa do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia. [Litania na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.]

 

 

 

 

 

Modlitwy do św. Józefa [->]

 

[Modlitwa oddania się św. Józefowi] [Wezwania do świętego Józefa [Modlitwa rodzin do Świętego Józefa] [Modlitwa do Świętego Józefa] [Modlitwa obrania św. Józefa za patrona [Litania do Świętego Józefa] [Litania do Przeczystego Serca świętego Józefa] [Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego] [Za konających] [„Krótka” Litania do Świętego Józefa] [Akt poświęcenia się świętemu Józefowi] [Modlitwa poranna [Modlitwa do św. Józefa papieża Jana Pawła II [Modlitwa do św. Józefa Papieża Pawła VI [Modlitwa do świętego Józefa – Jana XXIII] [Modlitwa papieża Leona XIII] [Modlitwa papieża Piusa X] [Modlitwa do św. Józefa – Szafarza Łask] [Modlitwa na Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP] [Modlitwa do świętego Józefa, Patrona Kościoła katolickiego] [Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach [Modlitwa do Św. Józefa] [Modlitwa codzienna do świętego Józefa] [Modlitwa na cześć Czystego Serca Świętego Józefa] [Modlitwa o uproszenie cnoty czystości [O silną wiarę] [Modlitwa o szczęśliwą śmierć] [O pomoc] [Modlitwa ojca do św. Józefa - Ojca Rodziny [Modlitwa o pokorę] [Modlitwa o dobrą śmierć] [Modlitwa do Opiekuna samotnych] [Modlitwa ku czci św. Józefa] [Św. Gemma Galgani (1873-1903)] [Modlitwa św. Teresy od Jezusa] [Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787)] [Modlitwa św. Bernarda ze Sieny] [Św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444)] [Św. Bernardyn ze Sieny] [Modlitwa do św. Józefa] [Modlitwa w różnych intencjach] [Modlitwa w trudnej sytuacji] [Modlitwy dla osób samotnych, poszukujących małżonka] [Modlitwy do św. Józefa na różne okazje] [Modlitwa o dobrego męża] [Modlitwa o dobrą żonę] [Modlitwa ojca] [Modlitwa matki] [Modlitwa w intencji rodziny] [Modlitwa za rodzinę II] [Modlitwa do św. Józefa za Kapłanów [MODLITWA KAPŁANÓW] [Pozdrowienie świętego Józefa] [Pięć westchnień do św. Józefa] [Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi] [Ofiarowanie się młodzieży św. Józefowi] [Ofiarowanie siebie św. Józefowi] [Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi]  

  Nowenny do św. Józefa: [Nowenna do św. Józefa [Nowenna przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP [Nowenna do św. Józefa od 10 do 18 marca [Nowenna do św. Józefa przed Uroczystością 19 marca].

  [Nabożeństwo 7 śród (niedziel) ku czci św. Józefa] [30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA [Trzydniowe nabożeństwo do świętego Józefa w nagłej potrzebie] [Nabożeństwo do opieki św. Józefa [Modlitwy na zakończenie wieczornego nabożeństwa] [Szukanie pomocy za wstawiennictwem świętego Józefa] [Wezwania ku czci ukrytego życia św. Józefa z Jezusem i Maryją] [Wezwania do świętego Józefa] [Wezwania do świętego Józefa [Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa] [Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie, czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku] [Szukanie pomocy za wstawiennictwem świętego Józefa] [Godzinki o Świętym Józefie] [Różaniec św. Józefa] [Koronka na cześć św. Józefa]

  [Starożytna modlitwa do św. Józefa [Modlitwa z Listu Apostolskiego „Patris Corde” Ojca Świętego Franciszka

[Litania do św. Józefa. Litaniae ad Sancto Josepho.]

 Zobacz też modlitwy: [Dawne modlitwy do św. Józefa].

 

 

 

Communio Sanctorum [->]

 

[Modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana z Dukli] [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli] [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii] [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Brata Alberta [Modlitwy do św. Ojca Pio] [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Wojciecha] [Modlitwy do św. Józefa] [Modlitwa za zmarłych w czyśćcu cierpiących] [Koronka za zmarłych] [Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą] [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II [Litania do św. Jana Pawła II [Modlitwa do św. Michała Archanioła - ks. Wojciecha Danielskiego [Modlitwa do św. Michała Archanioła - pp. Leona XIII] [Modlitwy do Św. Maksymiliana] [Litania o świętych Cyrylu i Metodym] [Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła] [Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła (1857 r.)] [Modlitwy do św. Mikołaja biskupa.] [Do św. Szczepana [Do Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa] [Modlitwa o beatyfikacje ks. Kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO, Prymasa Polski]

 Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Święci].

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana z Dukli. [->]

[Litania do św. Jana z Dukli] [Modlitwa (Ozdobo Polski)] [Modlitwa do św. Jana z Dukli (JPII)] [Modlitwa o potrzebne łaski przez przyczynę świętego Jana z Dukli] [Modlitwa do świętego Jana z Dukli [Przedstawienie próśb] [Responsorium]

 

Modlitwy do św. o. Pio. [->]

[Prośba o specjalną łaskę za przyczyną o. Pio] [Modlitwa o wytrwałość w służbie chrześcijańskiej] [Modlitwa o wstawiennictwo o. Pio] [Modlitwa Jana Pawła II do św. o. Pio] [Święty ojcze Pio przed złem broń mnie] [Modlitwa o łaski za przyczyną św. o. Pio] [Litania do św. o. Pio (1)] [Litania do św. o. Pio (2)] [Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników]

 

Modlitwy do św. Maksymiliana Marii Kolbe  [->]

  [Do św. Maksymiliana, za rodzinę] [Do św. Maksymiliana, męczennika miłości] [Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii] [Do św. Maksymiliana, misjonarza] [Modlitwa do św. Maksymiliana] [Do św. Maksymiliana, wzoru świętości] [Modlitwa do św. Maksymiliana] [Modlitwa do św. Maksymiliana] [Modlitwy za wstawiennictwem św. Maksymiliana   -> [O POTRZEBNE ŁASKI] [O DAR DOBREJ MODLITWY] [O MIŁOŚĆ] [O PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI]

 

 

 

 

  Kalendarz Liturgiczny (stare modlitewniki) [->]

 

[Modlitwa na Wniebowstąpienie Pańskie] [Modlitwy i rozmyślania w Wielki Piątek] [Modlitwy i rozmyślania w Wielką Sobotę] [Modlitwy na ostatni dzień roku i na Nowy Rok [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie] [Modlitewnik pokutno-pasyjny na Wielki Post [Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)] [Modlitwy na Boże Ciało] [Modlitwa na święto zniesione. (1841r.)] [Modlitwy na Zwiastowanie Pańskie (stare modlitewniki)] [Modlitwy i rozmyślania w Wielki Czwartek [Nabożeństwo do Cierpiącego Jezusa na każdy dzień tygodnia a mianowicie na Wielki Tydzień (1855 r.)] [Modlitwy na Niedzielę Palmową [Modlitwy na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (oraz za zmarłych)] [Modlitwy do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata] [Modlitwy na Adwent [Modlitwy na Boże Narodzenie (w tym: Dzieciątko Jezus/Młodziankowie/św. Szczepan/Święta Rodzina)] [Modlitwy w Popielec]

 

Modlitwy na Adwent. [->]

[Modlitwa na rozpoczęcie adwentu (ze starego modlitewnika) [Modlitwa w czasie Adwentu. (1863r)]  [Modlitwa na adwent (1835r)] [Słowo Przedwieczne, dla mnie wcielone - modlitwa na cały Adwent (1834 r.) [Modlitwa na Niedzielę II. Adwentu. [Modlitwa x Piotra Skargi na III. niedzielę Adwentu.] [Modlitwa x Piotra Skargi na IV. niedzielę Adwentu.] [Modlitwa do Najświętszej Panny w Adwencie. (1856r.)] [Litania na Adwent. (1873r.) [W czasie Adwentu Wezwanie Boga, wyjęte z Proroków. (1846r.)] [Akty codzienne na Adwent.] [Modlitwa na czas Adwentu (1901r.)] [Modlitwa na  Adwent (1823r.)] [Modlitwa w czasie Adwentu (1884r.)] [Modlitwa na Adwent XIXw.] [Modlitwa na koniec Adwentu (Alfons Maria de Liguori)]

 

Modlitwy Na Boże Narodzenie (stare modlitewniki). [->]

Na Boże Narodzenie i do Dzieciątka Jezus: [Modlitwa w dzień Bożego Narodzenia (1922)] [Modlitwa przed żłóbkiem Dzieciątka Jezus (1910r)] [Modlitwa na uroczystość Bożego Narodzenia. (1900r)] [Modlitwa na Boże Narodzenie. (1889r.) [Modlitwa na Boże Narodzenie (1843r.)] [Modlitwa na Boże Narodzenie. (1893r) [Modlitwa w dzień Bożego Narodzenia. (1832r.)] [Modlitwa w uroczystość Bożego Narodzenia (1853).] [Prośba do Dzieciątka Jezus (1910r)] [Modlitwa przed nawiedzeniem żłóbka do Najświętszej Maryi Panny. (1900r.)] [Modlitwa do Dzieciątka Jezus. (1893r) [Modlitwa codzienna do Dzieciątka Jezus.] [Koronka do Najśw. Dzieciątka Jezus (o dwunastu tajemnicach.) (1819 r.) [Litania do Przenajśw. Dzieciątka Jezus (1858r.)] [Przeproszenie Najświętszego Dzieciątka Jezus za zniewagi Mu wyrządzone (1910r)] [Godzina adoracji przy żłóbku Dzieciątka Bożego (1900r)] [Litania na Boże Narodzenie, do przenajświętszego Dziecięcia Jezus. (1874r.)]

Święci Młodziankowie: [Modlitwa do Świętych Młodzianków [Modlitwa do Świętych Młodzianków (1857 r.)] [Modlitwa do Świętych Młodzianków (28 XII) z (1857 r.)] [Modlitwa do Świętych Młodzianków (1857 r.) [Litania do św. Dziatek (XIX w.)]

św. Szczepan: [Modlitwa za wstawiennictwem św Szczepana (1857r.)]

Święta Rodzina: [AKT poświęcenia się rodziny chrześcijańskiej Najświętszej Rodzinie.(1901r)] [Gorąca modlitwa o przyjęcie do grona Przenajświętszej Rodziny. (1886r.)]

 

Modlitwy na ostatni dzień roku i na Nowy Rok. [->]

[Modlitwa na Nowy Rok (1904r.)] [Modlitwa w dzień rozpoczęcia roku (1864r) [Modlitwa na zakończenie roku (1904r.)] [Modlitwa na ostatni dzień roku dla dzieci (1853r.) [Modlitwa na zakończenie starego roku (1912r)] [Litania na ostatni dzień roku. (1874r.)] [Modlitwa na dzień nowego roku dla dzieci]   zob. również: -> Modlitwa na zakończenie roku ułożona przez amerykańskiego farmera

 

Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). [->]

[Modlitwa na dzień Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. (1863r.)] [Modlitwa w dzień św. Trzech Króli. (1880r)] [Modlitwa do św. Trzech Królów. (1873r.) [Modlitwa na Święto Trzech Króli (1852r)] [Modlitwa na Święto Trzech Króli, (1884r) [Modlitwa na Uroczystość św. Trzech Króli. (1921r.)] [Modlitwa na uroczystość św. Trzech Króli. (1893r.)] [Litania do św. Trzech Króli (1853r)] [Modlitwa na święto Trzech Króli] [Modlitwa na święto Trzech Króli.] [Litania Na Święto Świętych Trzech Króli. (1873r.)]

 

 

  Modlitwy na Wielki Post [->]

 

 [Modlitwa na Wielki Post.] [Modlitwa Benedykta XVI na Wielki Post.]

 

Modlitewnik pasyjny na Wielki Post. [->]

[Modlitwa w I Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwa w II Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwa w III Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwa w IV Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwy przed i po komunii na niedzielę 4 Wielkiego Postu.] [Modlitwa na V Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Męki Pańskiej. (1883r.)] Siedem chwil, w których Chrystus upadł na ziemię. (1906r.)] [Rozważanie męki Pańskiej (1883r.) [Modlitwa do cierpiącego Zbawiciela o nawrócenie grzeszników. (1891r)] [Modlitwa do Jezusa Chrystusa o połączenie z Jego skonaniem (1864 r.) [Modlitwa do ukrzyżowanego Zbawiciela z ofiarowaniem Mu swej pracy. (1900r.) [Modlitwa w cierpieniu moralnem. (1900r.) [Modlitwa przy rozpoczęciu drogi Krzyżowej.] [DROGA ŻYCIA Drogą Krzyżową. (1883r.)] [Modlitwa chorej osoby w Wielki Piątek. (1862r)] [O smutkach z wewnętrznego usposobienia płynących.] [Pięć piątków postnych (1851r.)] [Pocałowanie ran Pana Jezusa w każdym czasie, szczególniej w smutku, i po ukończonych modlitwach wieczornych. [Modlitwa pod krzyżem do Pana Jezusa, w czasie odprawiania Drogi Krzyżowej (1904r.)   

[Litania skruszonego serca za grzechy. (1876r) [Modlitwa grzesznika korzącego się przed Wielkością Boga. (1850r.)] [Modlitwa osamotnionych do Pana Jezusa cierpiącego. (1888r.)] [Litania do Jezusa Chrystusa Cierpiącego, wzoru i wsparcia dusz cierpiących. (1819r.)] [Modlitwa do Jezusa Chrystusa o cierpliwość. (1865r.)] [Modlitwa do Najśw. Oblicza Ułożona przez św. Teresę od Dz. Jezus.] [Litania o miłosierdziu Boskiem] [Modlitwa do Pana Jezusa Bolejącego (1858r).]

 

Modlitewnie przy Krzyżu Świętym. [->]

[O chwalebne znamię krzyża świętego (1889r.)]  [Modlitwa do świętego Krzyża (w czasie niebezpieczeństwa).] [Modlitwa u stóp Krzyża (ś.p. x.Karola Antoniewicza)] [Stanę pod krzyżem. (x. Antoniewicz, 1903r) ] [Modlitwa do Krzyża świętego (1930r.)] [O chwalebne znamię Krzyża świętego (1889r.)] [ Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela. (1882r)] [Trzy dziękczynienia Chrystusowi na Krzyżu (św. Mechtyldy). [Modlitwa rozmyślania przy Krzyżu Pańskim. [Modlitwa przed ołtarzem cudownego Pana Jezusa na Wawelu 1910r [Przechodziłem koło Krzyża (Ks. K. Bołoz Antoniewicz) [Modlitwa do ukrzyżowanego Zbawiciela z ofiarowaniem Mu swej pracy. [Modlitwa do Krzyża Pańskiego.] [Modlitwa przed Krucyfixem.] [Modlitwa przed krzyżem. [Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela. [Litania o Krzyżu Św. (1872r.) [Modlitwa przed krzyżem misyjnym.] [Godzinki o Krzyżu św. [Dziewięć westchnień pod Krzyżem duszy pragnącej połączyć się z Jezusem Chrystusem.] [Modlitwa pod krzyżem do Pana Jezusa, w czasie odprawiania Drogi Krzyżowej (1904r.) [Stopnie Męki Pańskiej.] [Opamiętanie grzesznika pod krzyżem.] [Amor meus Crucifixus.   

  [św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 13 (dla katechumenów) [Modlitwa przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym (1910r) [Modlitwa do Ukrzyżowanego Chrystusa Pana

 

Wielki Tydzień:

[Nabożeństwo do Cierpiącego Jezusa na każdy dzień tygodnia a mianowicie na Wielki Tydzień]
Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego [->]

 

Modlitwy na Niedzielę Palmową [->]

[Modlitwa w Niedzielę Palmową. (O. Karola Antoniewicza)] [Modlitwa w Niedzielę Palmową (1864r)] [Modlitwa na Niedzielę Kwietną.] [Modlitwa na Niedzielę Palmową II (1851r.)] [Modlitwa II] [Nabożeństwo do Cierpiącego Jezusa na Niedzielę Palmową (1855 r.)]

 

Modlitwy i rozmyślania w Wielki Czwartek [->]

[Modlitwa na Wielki Czwartek. (1887r.)] [Modlitwa w Wielki Czwartek.] [Modlitwa do Chrystusa Pana na Górze Oliwnej. (1906r.)] [Modlitwa do Pana Jezusa przywiązanego i bitego u słupa. (1906r.)] [Modlitwa do Pana Jezusa Bolejącego.] [Modlitwa do Pana Jezusa cierniem ukoronowanego. (1906r.)] [Wielki Czwartek - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.]

 

Modlitwy i rozmyślania w Wielki Piątek [->]

[Modlitwa przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym (1910r)] [Modlitwa do Ukrzyżowanego Chrystusa Pana] [Modlitwa z wszelką prośbą o zbawienie. (na Wielki Piątek) (1882r)] [Modlitwa o Męce Pańskiej. (1857r.)] [Modlitwa w czasie odwiedzenia grobu Pańskiego (1893r.)] [Modlitwy i rozmyślania w Wielki Piątek (1864r)] [Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela. [Modlitwa przed krzyżem.] [Modlitwa przed Krucyfixem. [Stanę pod krzyżem. (1903r.) x Antoniewicz [Modlitwa do Krzyża Pańskiego [Modlitwa do ukrzyżowanego Zbawiciela z ofiarowaniem Mu swej pracy.] [Przechodziłem koło krzyża.] [Modlitwa u stóp Krzyża (ś.p. x. Karola Antoniewicza). [Modlitwa rozmyślanie przy Krzyżu Pańskim. [Modlitwa przed krzyżem misyjnym [MODLITWA VIII. x. Antoniewicz] [Modlitwa chorej osoby w Wielki Piątek. (1862r) [Modlitwa na wielki Piątek i Sobotę. (1882r.)  [Modlitwa u grobu Zbawiciela w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. [Wielki Piątek - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.]

 

Modlitwy i rozmyślania w Wielką Sobotę [->]

[Modlitwa u grobu Zbawiciela w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę.] [Modlitwa na Wielką Sobotę. (1887r.)] [Modlitwa w czasie odwiedzenia grobu Pańskiego (1893r.)] [Modlitwa na Wielki Piątek i Sobotę. (1882r.)] [Wielka Sobota - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.

 

Modlitwy i rozmyślania na Zmartwychwstanie Pańskie [->] 

[Modlitwa w dzień Zmartwychwstania Pańskiego (1835r)] [Modlitwa na Wielkanoc (1928r.)] [Modlitwa w poniedziałek Wielkanocny (1882r)] [Wielkanoc - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.]

 


 

 

Stare modlitewniki [->]

 

[Modlitwa o łaskę Bożą [Litania o pomyślność powszechną [Modlitwy wieczorne]  [Modlitwa duszy tęskniącej do Boga.]  [Dawne modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego] [Litania o dobroci Boskiej. [Modlitwy ku czci Przenajświętszej Krwi Chrystusa [Modlitwy wynagradzające [Uczczenie Pana Jezusa na każdy czas.] [Wyznanie wiary św. Atanazego] [Modlitwy w utrapieniu [ Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego] [Modlitwa z zaufaniem Bogu wśród przeciwności i w obawie.] [Ojcze nasz, S. Franciszka Seraficznego.] [Modlitwa o nawrócenie Rosji (1938r.) [Modlitwa S. Bernarda.] [Modlitwy w utrapieniu] [Modlitwy o pokój do M. Boskiej i do Ran P. Jezusa. (1889r.)] [Podziękowanie modlitewne za Nieśmiertelność (1834 r.)] [Modlitwa kaleki (1893 r.)] [Modlitwy do Najświętszego Imienia Jezus] [Modlitwa duszy zakonnej] [Modlitwa o pokorę (1930 r.).] [Modlitwa do Pana Jezusa. (1893r.)] [Modlitwa duszy poświęconej Bogu] [Modlitwa o upodobnienie do Chrystusa.] [Stacye Jerozolimskie. (1906r.)] [Modlitwa grzesznika korzącego się przed Wielkością Boga. (1850r.)] [Modlitwa podczas powietrza. (1869r.)] [Nabożeństwo za nawrócenie grzeszników.] [Modlitwa o nawrócenie ukochanej obłąkanej osoby.] [Modlitwy - perełki - zawierzenia, uwielbienia] [Modlitwa Ojca za dzieci (1848r.)] [Modlitwa matki do Jezusa, przyjaciela dzieci. (1929r.)] [Modlitewnie przy Krzyżu Świętym - bądź uwielbiony ] [Modlitwy dla uczniów i nauczycieli] [Poddanie się woli Bożej (1944).] [Akt doskonałej miłości św. Franciszka Ksawerego.] [Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę [Poddanie się woli Boskiej. (1893r.)] [Modlitewnik ks. Skargi] [Akt doskonałego zaparcia się siebie i oddania się do rozporządzenia Bogu.] [Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa] [Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej.] [Modlitwa duszy rozmiłowanej (1942) [Modlitwa o czystość. (1905r.)] [Modlitwa uproszenia opieki Jezusa [Modlitwy do Ducha Świętego] [Modlitwy do Pana Jezusa Dobrego Pasterza] [Modlitwa o łaskę unikania kłamstwa.] [Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego] [Modlitwa o pokorę.] [Pange Lingua ... (1869r.)] [Modlitwa o miłości ku Jezusowi i Maryi. (1949r) [Modlitwa przeciw zarazie i morowemu powietrzu] [Modlitwa za nawrócenie grzeszników] [Modlitwa na rozpoczęcie pacierzy, biorąc modlitewnik do ręki (1858r.)] [Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849 r)] [Modlitwa błagalna i o łaskę miłości Boskiej] [Modlitwa codzienna (1869 r.)] [Modlitwy za kapłanów i o powołania] [Cóż mi się dzisiaj zdarzy (Modlitwa poranna.) [1851r]] [Modlitwa o łaskę poddania się we wszystkim świętej woli Bożej.] [Modlitwa do Najśw. Oblicza Ułożona przez św. Teresę od Dz. Jezus.] [Modlitwa do Pana Jezusa wielce nabożna.] [Modlitwa do Boga Ojca (1827r.)] [Modlitwa o wytrwanie w dobrem.] [Litania skruszonego serca za grzechy. (1876r)] [Modlitwa przed pierwszą Komunią św. dziecka.] [Oświadczenie miłości i wierności. [Modlitwa do Jezusa Chrystusa o cierpliwość. (1865r.) [Litania o błogosławieństwo dla płodów polnych  

 

 

Dawne modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego. [->]

[Modlitwa do Miłosiernego Pana Jezusa.] [Modlitwa do Pana Jezusa Miłosiernego w wielkimi utrapieniu.] [Westchnienie do Pana Jezusa Miłosiernego.] [Litania o Miłosierdziu Boskiem (1872r.)] [Litania o miłosierdziu Boskiem (1850r)    

 

Modlitewnik ks. Skargi. [->]

 [Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ] [Modlitwa za Ojczyznę] [Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna] [Modlitwa do Świętych Pańskich] [Modlitwa na urocz. św. Michała Archanioła] [Modlitwa do Panny Maryi] [Modlitwa w ostatni dzień roku] [Modlitwa do Maryi] [Modlitwa na III. niedzielę Adwentu] [Modlitwa na IV. niedzielę Adwentu.] [Litania do S.S. Rycérzów. [Modlitwa na wtorek świąteczny po Zesłaniu Ducha Świętego.]

 

Modlitwy wynagradzające. [->]

[Modlitwa wynagradzająca. [Akt wynagradzający za wszystkie krzywdy.] [Adoracja wynagradzająca]

 

Modlitwy w utrapieniu [->]

 [Jak przy nastającym utrapieniu Boga wzywać należy.] [Modlitwa w trudnych chwilach (1900r.)] [Modlitwa o uproszenie cierpliwego znoszenia przygód i wszelkich przykrości życia.] [Modlitwa o posłuszne z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego.] [Litania o zgadzaniu się z wolą Bożą. [Modlitwa o pokój i uspokojenie umysłów.] [Modlitwa w pokusach. [Modlitwa osamotnionego serca (1942r.)  

 

Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego [->]

[Modlitwa do Chrystusa Pana na górze Oliwnej.] [Modlitwa do Pana Jezusa Bolejącego (1858r.) [Modlitwa do P. Jezusa biczowanego (1939r)]
[Litania do Jezusa Chrystusa Cierpiącego, wzoru i wsparcia dusz cierpiących (1819r.)] [Modlitwa do Chrystusa Pana stawionego przed lud.] [Modlitwa do Pana Jezusa cierniem ukoronowanego. (1906r.)]  [Modlitwę na uczczenie cierniem ukoronowanego Chrystusa Pana.] [Modlitwa do Chrystusa podejmującego krzyż.] [Modlitwa na uczczenie miłości Jezusa, przemawiającego przyjaźnie i całującego nawet zdrajcę swego.] [Modlitwa osamotnionych do Pana Jezusa cierpiącego. (1888r.)]    

 

Modlitwy do Ducha Świętego [->]

[Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.] [Modlitwa na Zielone Świątki (1893r.)] [Modlitwa do Ducha Przenajświętszego (św. Alfonsa Ligouri)] [Modlitwa do Ducha Świętego.]   [Modlitwa na uproszenie obecności Ducha Świętego.] [Modlitwy do odmawiania w czasie nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego] [Modlitwa o otrzymanie dwunastu owoców Ducha Świętego] [Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849r.)] [Godzinki o Duchu Świętym]

Zobacz też modlitwy: [Modlitwy do Ducha Świętego].

 

Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa [->]

[Modlitwa do Najsłodszego Serca Pana Jezusa (przed snem).]  [Akt poświęcenia siebie samego Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa.]  [Westchnienie do Serca P. Jezusa] [Modlitwa bł. Małgorzaty Alacoque.] [Modlitwa do Serca Jezusa o nawrócenie grzesznika.] [Modlitwa o zgadzanie się z Sercem Jezusowym.] [Akty błagalne do Serca Jezusowego za dusze drogich osób.] [Akt błagający do Serca Jezusa.] [Pozdrowienie rany Serca Jezusowego (1921r, w/g. Ludwika z Granady).] [Prośby do bolesnego Serca Jezusowego (1884r.) [Zadośćuczynienie.] [Poświęcenie się dzieci Najśw. Sercu P. Jezusa (1918r.) [Modlitwa sieroty. [Osobiste poświęcenie się Kapłana Boskiemu Sercu Zbawiciela (1948r.) [Czemu, o Jezu? (1905r.)] [Wzywanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.] [Akty błagalne do Najświętszego Serca Jezusowego o uzdrowienie chorego.] [Publiczne przebłaganie Najśw. Serca Pana Jezusa]

Zobacz też modlitwy: [Najświętsze Serce Jezusa].

 

Modlitwy dla uczniów i nauczycieli [->]

[Modlitwa przed nauką.] [Modlitwa po nauce.] [Prośba o błogosławieństwo w naukach] [Modlitwa przed egzaminem] [Do N. M. P. przy rozpoczęciu nauk szkolnych.] [Modlitwa do św. Stanisława Kostki o pomoc w naukach] [Modlitwa do św. Jana Kaniego o błogosławieństwo dla kształcącej się młodzieży.] [Modlitwa za nauczycieli.] [Modlitwa o zbawienne myśli oświecenie.] [Modlitwa Nauczycielek (litania)] [Modlitwa nauczycielki. (1900r.)]

 

Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę [->]

[Modlitwa za Armię Polską (1944r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego (1928r.)] [Modlitwa wojska za wodzów narodu (1928r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego i dla swego oddziału (1938r.)] [Pacierz Polaka] [Modlitwa za Ojczyznę (1930r.)] [Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r.)] [Modlitwa za Ojczyznę do bł. Salomei (1910r.)] [Modlitwa żołnierza (1915r.)] [Modlitwa emigrantów (XIXw)] [Modlitwa za Polskę o panowanie Chrystusa nad Polską. (1939r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla narodu polskiego i pomoc w pokonaniu nieprzyjaciół (ok.1830r.)] [Modlitwa za Ojczyznę (1922r.)] [Modlitwa o pomoc Narodowi (1850r)] [Modlitwa za poległych z parafii, zwłaszcza za krewnych i znajomych (1915r.) Modlitwa za poległych w walce za sprawę narodową (1849r.)] [Pieśni]

 

Modlitwy za kapłanów i o powołania [->]

[Modlitwa za kapłanów z 1936r.]  [Modlitwa za kapłanów.]   [Modlitwa na uproszenie sobie wcześnie łaski do wiernego wypełniania powinności powołania.] [Modlitwa na uproszenie dobrych kapłanów (1912r.)] [Modlitwa za kapłanów (1930r.)] [Modlitwa za duchowieństwo (1853r.)] [Modlitwa o uświęcenie kapłanów. (1939r.)] [Modlitwa o powołanie kapłańskie dla syna. (1928r.)] [Modlitwa matki za syna kapłana. (1928r.)]

  *Zobacz też: [Modlitwy za powołanych i o powołania.].

 

 

 

 

  Święci (stare modlitewniki) [->]

 

[Modlitwy ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła [Modlitwy ku czci św. Antoniego z Padwy [Modlitwy do Św. Ryty z Cascia [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli]  [Do świętych Apostołów Piotra i Pawła] [ Modlitwa do św. Mikołaja, biskupa (6 grudnia) /1900r/] [Modlitwy do Świętego Jana Chrzciciela.] [Modlitwa ku czci św. Antoniego w intencji dzieci (1910r)] [Do św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży] [Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach] [Modlitwy do św. Michała Archanioła [ Modlitwa Do Świętey Katarzyny Panny i męczenniczki - 25 listopada] [Litania do św. Franciszka Ksawerego II (3 XII) /1846 r./] [Dawne modlitwy do św. Józefa

 Zobacz też modlitwy: [Communio Sanctorum].

 

Modlitwy ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła [->]

[Modlitwa codzienna do św Apostołów Piotra i Pawła (1887r)] [Litania do Świętych Piotra i Pawła. (1873r.)]

 

Modlitwy ku czci św. Antoniego z Padwy [->]

[Modlitwa ku czci św. Antoniego w intencji dzieci (1910r)] [Pięć pokornych modlitw na cześć świętego Antoniego.]

 

Modlitwy do Św. Ryty z Cascia [->]

 [Litania do Św. Ryty z Cascia] Modlitwa do świętej Ryty de Cascia w różnych potrzebach.]

 

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli [->]

[Modlitwa o nawrócenie schizmatyków i heretyków]  [Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli] [Modlitwa do św. Andrzeja Boboli jako Patrona Polski]

 

Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach [->]

  [Modlitwa do Świętego Anioła Stróża (1864r.)] [Modlitwa do Anioła Stróża (1869r.)] [Modlitwa do Anioła Stróża (1869r.)] [Litania o Świętych Aniołach Stróżach [2 X] (1926r)] [Godzinki o Świętym Aniele Stróżu [2 X] (1926r.)]

 

Modlitwy do św. Michała Archanioła [->]

[Modlitwa na urocz. św. Michała Archan. (x. P. Skargi)] [Akt dozgonnego przyrzeczenia po Komunii św.] [Nabożeństwo do świętego Michała Archanioła.] [LITANIA o świętym Michale Archaniele.] [Modlitwa do św. Michała Archanioła (1889r)] [Modlitwa do Ś. Michała Archanioła (1864r)] [Modlitwa do Aniołów Bożych] [Modlitwa do św. Michała Archanioła] [Modlitwa odmawiana po Mszy św.] [Modlitwa o pomoc w walce ze złem] [Pozdrowienie św. Michała Archanioła] [Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska] [Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów] [Godzinki [Pieśni]

 

 

 Dawne modlitwy do św. Józefa [->]

[Modlitwa do św. Józefa o święcenie niedziel i świąt.]   [Modlitwa do Świętego Józefa - skuteczną, zwana.]   [Modlitwa do św. Józefa (1900 r.)]

  Rozmyślania świętego Alfonsa Liguorego ku czci świętego Józefa [->]
  [Rozmyślanie pierwsze. O podróży do miasta Betleem, gdzie się narodził Jezus.]   [Rozmyślanie drugie. O ucieczce do Egiptu. [Rozmyślanie trzecie. O zgubieniu Jezusa w kościele. [Rozmyślanie czwarte. O ustawicznym przestawaniu Patryarchy św. z Jezusem.]   [Rozmyślanie piąte. O miłości Józefa względem Maryi i Jezusa.]   [Rozmyślanie szóste. O śmierci Józefa świętego.]    

Zobacz też modlitwy: [Modlitwy do św, Józefa].

 

 

 

 

  Eucharystyczne (stare modlitewniki) [->]

 

[Rytm św. Tomasza. [Akt nagradzający za uchybienia popełnione w czasie Mszy świętej, która jest odnowieniem Męki Zbawiciela. (1867r.)]  [Komunia Duchowa] [Modlitwa przede Mszą św.] [Modlitwy po Komunii Świętej] [Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna (1844r.) - (z x. Skargi)] [Modlitwa wielce nabożna, tak duchownym jako i świeckim osobom równie przydatna, która albo przed, albo podczas mszy odprawiana być może.] [Akt miłości przed Przenajśw. Sakramentem. -> Św. J. M. Vianney z Ars.] [Błaganie Najświętszego Sakramentu. Wyjęte z dzieł św. Teresy.

Zobacz też modlitwy: [Modlitwy eucharystyczne].

 

Modlitwy po Komunii Świętej [->]

[Modlitwa po przyjęciu Komunii świętej (1849r.)] [Modlitwa po Komunii Św. (1848r.)]

 

 

 

 

Modlitwy oddania [->]

 

[Modlitwy św. Siostry Faustyny Kowalskiej z dzienniczka] [Panie mój i Boże mój] [Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej] [Posługując chorym – Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty] [Poślij mi kogoś spragnionego miłości – Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty [Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana] [Modlitwa zawierzenia bł. Karola de Foucauld] [Modlitwa oddania (bł. Karol de Foucauld)] [Ojcze mój. (br. Karol de Foucauld)] [Zrób coś ze mną, Boże. (św. Augustyn)] [Panie Jezu, niech poznam siebie (św. Augustyn)] [Bądź pochwalona ciszo. (Tadeusz Ross)] [Dopomóż mi Panie. (św. Faustyna Kowalska)] [Szukaj mnie, Pasterzu...] [Panie, Tyś mym istnieniem... (Św. Jan z Kronsztadu.)] [Modlitwa duszy rozmiłowanej. (św. Jan od Krzyża)] [Modlitwa o życie cnotliwe. (św. Tomasz z Akwinu.)] [Modlitwa oddania. (Tomasz Merton)] [Boże najwyższy i jedyny Panie. (LG, t.III, s.482)] [Ojcze, Stwórco wszechświata. (LG t.II, s.733)] [Bądź w nas, Panie Jezu.] [Modlitwa kapłana.] [O wieczne Bóstwo... (Św. Katarzyna ze Sieny)] [Ocean bez dna - (Św. Katarzyna ze Sieny)] [Wzniesienie umysłu ku Chrystusowi Zbawcy. (Św. Brygida)] [Ofiarowanie siebie samego (LG I 1367)] [Amazing grace [Modlitwa ewangelizatora - Jose. H. Prado Flores] [Akt zawierzenia się Jezusowi.] [Prayer from Pope Paul VI. (ang)] [Modlitwa wieczorna.] [Zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu - Św. Jan Paweł II] [Pieśń Słoneczna św. Franciszka.] [Modlitwa do OJCA wg św. PAWŁA [Modlitwa do Dzieciątka Jezus (o. Cyryl, OCD).] [Modlitwa "błogosław mnie"] [Modlitwa dzieci do Dzieciątka Jezus.] [Modlitwa o pogodę ducha.)] 

 

 

Modlitwa wstawiennicza [->]

 

[Modlitwy do Miłosierdzia Bożego [Modlitwa maturzysty] [Modlitwa o szaleńców Bożych (Louis-Joseph Lebret)] [Modlitwa przed egzaminem] [Prayer for Peace] [Modlitwa przebaczenia.] [Modlitwa o uzdrowienie fizyczne - o. Tardif] [Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne -. o. Tardif] [Modlitwy za chorych [Modlitwa o uzdrowienie duszy. [O uzdrowienie wewnętrzne - o. Emilien Tardif] [O uzdrowienie wnętrza] [Modlitwa o uzdrowienie] [Modlitwa za przyjaciół [Modlitwa za polską młodzież w obliczu aktualnych zagrożeń]

 

 

 

Modlitwa "Na kartach Biblii" [->]

 

[Bóg pociechą udręczonego (Ps 119, 25-32) Ufna modlitwa sprawiedliwego (Ps 26) Prośba i dziękczynienie (Ps 28, 1-3.6-9) [W ciężkiej chorobie (Ps 41) Bóg schronieniem i mocą (Ps 46) Hymn uwielbienia (Ap 15, 3-4)] [Dziękczynienie i prośba (Ps 40, 2-14.17-18)] [Ufna modlitwa w cierpieniu (Ps 31, 2-17. 20-25)] [W ciężkim doświadczeniu (Ps 88)] [Benedictus. (Łk 1, 68-79)] [Magnificat. (Łk 1, 46-55)] [Hymn pochwalny ocalonego. (Syr 51, 1-12)] [Modlitwa Anny. (1Sm 2, 1-17)] [Błaganie i dziękczynienie. (Ps 28)] [Modlitwa niewzruszonej ufności. (Ps 11)] [Spoczynek w Bogu. (Ps 131)] [Modlitwa o Mądrość. (Mdr 9, 1-18)] [Prośba o natchnienie. (Mdr 7, 15-21)] [Modlitwa o czystość w słowach, myślach i czynach. (Syr 22, 27; 23 1-6)] [Modlitwa Jeremiasza o wytrwałość. (Jr 17, 14-18b)] [Modlitwa prorocka. (Jr 10, 23-25)] [Wezwanie do chwalenia Boga. (Ps 95, 1-7)]

 

 

Modlitwa wczesnochrześcijańska [->]

 

[Modlitwa kapłana w chorobie. (Św. Grzegorz z Nazjanzu) [Modlitwa przed czytaniem Pisma Św. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [Hymn wieczorny. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [Uczczenie Paschy. (Św. Grzegorz z Nazjanzu.) [Hymn do Boga. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [Oddanie Bogu zmarłego brata Cezarego. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [O rozumienie spraw Ducha. (Orygenes)] [O pokój. (Orygenes)] [O spojrzenie duchowe. (Orygenes)] [ Modlitwa o światło wiedzy i pobożności.] [ Niedzielna (szabatowa) modlitwa o prawdę i zbawienie.] [Wyznanie wiary neofity.] [Modlitwa młodzieży. W życiu i świetle poznaję siebie.] [Modlitwa o pomoc Bożą.] [Modlitwa o doskonałość chrześcijańską] [O Boże mój, Trójco Święta.] [O Trójco Przenajświętsza.] [Przyjdź, Światłości prawdziwa.] [Dziękczynienie po Mszy Świętej (Didache)] [Hymn powszechny do Trójcy Świętej św. Efrema] [Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie. (Św. Augustyn, De Trynitate)] [De trynitate (fragment).

 

  

Modlitwa w różnych potrzebach  [->]

 

[Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli [Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój] [Modlitwa św. Jana XXIII o pokój] [Modlitwa na zakończenie roku ułożona przez amerykańskiego farmera [Nabożeństwa majowe 2020 oraz modlitwy Papieża Franciszka o ustanie pandemii] [Poniedziałek III tygodnia Okresu Wielkanocnego] [Modlitwa w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.] [Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezus i Niepokalanemu Sercu Maryi] [Modlitwa Benedykta XVI na Wielki Post] [Boże mój, cieszę się niewymownie – Modlitwa uwielbienia św. Siostry Faustyny] [Modlitwa Jubileuszowa 1050. rocznicy Chrztu Polski] [Modlitwa za Ojczyznę bł. księdza Jerzego Popiełuszki] [Modlitwa w intencji ewangelizacji.] [Modlitwa o uproszenie cnoty czystości] [Modlitwa o czystość] [Modlitwa uzdrowienia ze skutków kontaktu z pornografią] [Modlitwa o pokój na świecie ułożona przez Tomasza Mertona] [Modlitwy przed studium Pisma Świętego.] [Wyzwól mnie, Panie.] [Przebacz mi.] [Nakarm mnie, Panie.] [W dniu niedoli ... [Modlitwa chorego.] [Modlitwa u progu dnia. (kard. Leo Suenes) [Modlitwa o zrozumienie krzyża. (Karl Rahner) ] [Modlitwa za narzeczonego. ] [Modlitwa za narzeczoną.] [Modlitwa na Wielki Post] [Modlitwa o pokój (Afryka Wschodnia)] [Modlitwa o pokorę] [Modlitwa o wiarę (Paweł VI)] [ Modlitwa przed wejściem do internetu.] [Modlitwa o zaakceptowanie siebie.]

 

 

 

Litanie  [->]

 

 [Litania do Najświętszego Sakramentu [Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes [Litania za zmarłych (3)] [Litania za zmarłych (2)] [Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących [Litania za zmarłych (1)] [Litania do świętych aniołów] [Litania do św. Jana Pawła II] [Litania do św. Tomasza Apostoła (3 VII)] [Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana] [Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litaniae Sacratissimi Cordis Iesu. Litany of the Sacred Heart of Jesus] [Litania do Imienia Jezus.] [Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Litaniae Lauretanae Beatae Mariae Virginis (łac.). Litany of the Blessed Virgin Mary (ang.)] [Litania do Serca NMP.] [Litania do MB Nieustającej Pomocy.] [Litania do św. Józefa. Litaniae ad Sancto Josepho.] [Modlitwa środkowoeuropejskiego dnia katolików.] [Litania do Wszystkich Świętych.] [Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy. Litany of Our Lord, Jesus Christ, Priest and Victim.]

 

 

 

Modlitwy do Ducha Świętego  [->]

 

[Nowenna do Ducha Świętego [Hymn do Ducha Świętego [Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego, która otrzymał od swojego ojca.] [Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego] [Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego [Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu] [Modlitwa o dary Ducha Świętego] [Veni, Sancte Spiritus. Przybądź, Duchu Święty (sekwencja)] [Modlitwa codzienna do Ducha Świętego] [Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego] [Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego] [Modlitwa św. Augustyna] [Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia.] [Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych] [Prayer to the Holy Spirit] [Modlitwa do Ducha Świętego] [Inwokacja do Ducha Świętego.] [Poświęcenie się Duchowi Świętemu.  

Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Modlitwy do Ducha Świętego].

 

 

 

 

Modlitwy o tematyce eucharystycznej  [->]

 

[Modlitwa św. o. Pio po Komunii (Pozostań ze mną, Panie). [Litania Wynagradzająca za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu w Najświętszym Sakramencie [Modlitwy św. Siostry Faustyny przed Najświętszym Sakramentem] [O Boże mój, wierzę w Ciebie (“Modlitwa Anioła” z Fatimy)] [Modlitwy przed i po Mszy Świętej [Litania do Najświętszego Sakramentu [Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu] [Modlitwa całkowita - ks. Wojciech Danielski] [Modlitwa przed Mszą Św. poranną - ks. Wojciech Danielski] [Modlitwy ministranta] [Modlitwa ministranta choralisty] [Modlitwa św. Bonawentury] [Modlitwa św. Ambrożego] [Dziękczynienie po Mszy - Dzięki Ci składam - św. Tomasz] [Przygotowanie do Mszy - Modlitwa św. Tomasza.] [Duszo Chrystusowa. Anima Christi (pl.łac.ang).] [RADIATING CHRIST. Dear Jesus. (ang). Cardinal Newman] [Przed Najświętszym Sakramentem. - (św. Faustyna Kowalska).] [Dziękczynienie po Mszy Świętej (Didache).  

Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Modlitwy eucharystyczne].

 

 

 

 

 

Modlitwa za powołanych i o powołania  [->]

 

[Modlitwa św. Pawła VI o powołania (2) [Trzy modlitwy św. Jana Pawła II o powołania] [Zbiór modlitw o powołania] [Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów [Modlitwa w zmartwieniu (1852r.)] [Modlitwa o powołania kapłańskie] [Modlitwy za kapłanów – bł. ks. Michał Sopoćko, św. Teresa od Dzieciątka Jezus] [Modlitwa o powołania misyjne (2)] [Modlitwa Benedykta XVI.] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1990)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1987)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1986)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie.] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1983)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1983)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1982)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1979)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1991)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1993)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1994)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1996)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1997) [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1999)] [Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołanie kapłańskie. [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołanie kapłańskie. (2001)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie.] [Modlitwa św. Pawła VI o powołania kapłańskie.] [Modlitwa Piusa XII o powołania kapłańskie.] [Modlitwa o powołania kapłańskie.] [Modlitwa o powołania misyjne (1)] [Modlitwa za kapłanów - o. Kevin Scalon CM] [Modlitwa św. Pawła VI za kapłanów] [Modlitwa w intencji kapłanów słowami św. Siostry Faustyny] [Modlitwa św. JANA PAWŁA II za kapłanów [Modlitwa za Kapłanów]

Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Modlitwy za kapłanów i o powołania].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.