Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Oazowy Szperacz

Ks. Wojciech Danielski - II moderator krajowy Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie.

Ks. Wojciech Danielski
II moderator krajowy Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie.


 
„Nie wyobrażał sobie
Życia bez liturgii
Spowiadał ludzi na kolanach
Spowiedź świętym słuchaniem nazywał
W oczach palił mu się wielkanocny ogień.”

Ks. Andrzej Madej OMI

 

Oaza wakacyjna z uśmiechem

Kilkanaście lat temu (brzmi poważnie), czyli w czasach, kiedy nie było komórek (był taki czas) i nie wysyłało się sms-ów (naprawdę był taki czas), bardzo ważnym elementem oazy wakacyjnej, było wysłanie (do domu czy znajomych z innych rekolekcji, do księdza proboszcza czy moderatora) kartki pocztowej. Telefony były, ale trzeba było iść na pocztę i zamówić "r-kę" czyli z przywołaniem. Później pojawiły się aparaty na kartę telefoniczną i kontakt stawał się coraz łatwiejszy. Dziś na szczęście :) na wielu oazach w trakcie rekolekcji korzystanie z telefonów jest ograniczone. Ale nie o tym teraz.

Poniżej pozwalam sobie zaprezentować moją kolekcję oazowych kartek pocztowych z serii "Na oazie" (nie wiem czy mam wszystkie wzory - rys.  Ewa Jakubowska). Może warto do tej tradycji wrócić i zamiast sms-a wysłać pocztówkę - nawet jeśli będzie szła trochę dłużej. Ta ostatnia ma szansę przetrwać kilkanaście lat, nie to co sms-y :) Pocztówka może, być z miejsca gdzie odbywają się rekolekcje. Można na niej coś napisać o samych rekolekcjach, dać mini świadectwo. A, że oazowe kartki mogą być zabawne :) to tym bardziej warto do tej tradycji wracać.

Ps. Jedziesz na jakąś inna formę wakacyjnego wypoczynku? Też możesz wysłać kartkę. Ja z przyjemnością bym takie kartki dostał :P

Czym jest dla mnie diakonia ewangelizacji?

Czym jest diakonia ewangelizacji?  Czyli diakonie ewangelizacji Ruchu Światło-Życie o sobie i swojej misji w świetle tego, co można zaleźć na ich stronach  internetowych.

O ewangelizacji powstało wiele poważnych opracowań i dokumentów, jak choćby Evangelii Nuntiandi Pawła VI czy Evangelii Gaudium papieża Franciszka. Cenną pomocą są również opracowany przez ks. Blachnickiego podręcznik „Rekolekcje ewangelizacyjne” z bardzo cennym wstępem, czy konferencje ks. Blachnickiego o ewangelizacji wydane w dwóch książkach: „Została nam powierzona Ewangelia” oraz „Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy”. Pewną pomocą może być też e-teczka, którą można pobrać z warszawskiej strony diakonii ewangelizacji[1]. Dlatego w tym miejscu nie będę się za bardzo zagłębiał w to zagadnienie – zwyczajnie odsyłam do ich lektury. Chciałbym natomiast zebrać w jedno to, co diakonie ewangelizacji mówią same o sobie i jak widzą swoje miejsce w dziele ewangelizacji, które podejmuje Kościół.

Duch na Nim spoczął - orędzie do ewangelizatora.

"Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy".

"On to jest Panem wszystkich. (...) Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim".

"A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiego daje szczególną okazję do zadania sobie pytania: czy ja (konkretnie, z imienia i nazwiska, z całą moją historią życia) chcę być jak Jezus? Bóg w swoim Słowie przedstawia nam Go dzisiaj, jak gdyby mówił: zobacz, "oto mój Sługa, oto Jego charakter i misja", a w Ewangelii uzupełnia "oto mój Syn, którego kocham". I kończy propozycją: "Marku, Tomku, Aniu, .... czy może nie zechciałbyś Go spotkać, z Nim się zaprzyjaźnić, z Nim żyć, aby On w tobie żył. Czy nie zechciałbyś, stając się do Niego podobnym, dołączyć się do naszej rodziny?". Jaką dasz Bogu odpowiedź?

x-szperacz: Jedność Światła i Życia, czyli o formule "światło-życie".

Skrzyżowane greckie słowa ΦΩΣ-ΖΩΗ, będące zarówno nazwą jak i symbolem Ruchu Światło-Życie, mają swe korzenie u źródeł chrześcijaństwa. Znak ΦΩΣ-ΖΩΗ „fos-dzoe” (φωσ-ζωη) składa się z dwóch greckich słów: ΦΩΣ „fos” czyli światło [phi (Φ), omega (Ω) i sigma (Σ), co wymawia się Phos] i ΖΩΗ „dzoe” – życie [zeta (Ζ), omega (Ω) i eta (Η), co wymawia się Zoe. Słowa te wpisane są w formę krzyża. Ten znak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa symbolizował Chrystusa. Można go znaleźć w katakumbach.

Sam znak graficzny powstał wśród syryjskich chrześcijan, najpóźniej w IV w. Jezus sam o sobie mówił: „Ja jestem światłością” (J 8,12) i „Ja jestem życiem” (J 11, 25). Ks. Blachnicki malował lub szkicował ten znak na swoich notatkach oraz w oficjalnych dokumentach Ruchu. Często dodawał ramę w kształcie krzyża greckiego lub wpisywał całość w literę omega (symbol Ducha Świętego). Ten znak jest równocześnie wyzwaniem dla członków Ruchu, by Chrystus stał się naszym światłem i życiem, tzn. by oddali Mu swoje życie, przyjęli Go jako jedynego Pana i Zbawiciela. W tym znaku jest również wyrażony postulat poddania się słowu Bożemu, tak żeby stało się ono słowem życia, by było wprowadzane w życie (zob. informacje na stronie oaza.pl "Znak Ruchu Światło-Życie"). „Znak „Fos-Dzoe" jest (...) znakiem Chrystusa i równocześnie wezwaniem dla nas do oddania się całą swą egzystencją Chrystusowi" (ks. F. Blachnicki).

x-szperacz: Gdzie widziałem fajną foskę* i zrobiłem jej zdjęcie

 

 

 

 

Gdzie widziałem fajną foskę*

i zrobiłem jej zdjęcie:

*nie tylko oazową

 

 


Krzyż procesyjny. Kopia Górka - Krościenko.

 


Kaplica Chrystusa Sługi - witraż. Kopia Górka - Krościenko.

 


Grób ks. Franciszka Blachnickiego. Dolny Kościół - Krościenko.

 


Namiot Światła. Kopia Górka - Krościenko.

 


Malowidła w jadalni. Kopia Górka - Krościenko.

 


Tablica przy wejściu do Centrum Ruchu. Kopia Górka - Krościenko.

 

 

 

 

 

Tabernakulum w kaplicy w Carlsbergu.
( o tym dlaczego taki kształt foski można dowiedzieć się ze świadectwa p. Gizeli: Serce Ruchu)

 

 


Ściana w Carlsbergu.

 

 


Kaplica Chrystusa Sługi - metalowe znaki fos-zoe umieszczone przy tabernakulum (życie) i przy ambonie (światło).

 

 


Foska w miejscu, gdzie był pochowany w Carlsbergu ks. Franciszek Blachnicki, zanim jego doczesne szczątki zostały przeniesione do Krościenka.

 

 


Znak Ruchu Światło-Życie na grobie ks. Wojciecha Danielskiego (drugiego moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie) na warszawskich Powązkach, kwatera 153. Pomysł, aby ta foska znalazła się w tym miejscu należał do p. Basi Danielskiej (siostry ks. Wojtka). Ona też ją narysowała i projekt zaniosła do brązownika.

 

 


Drewniane tabernakulum, które stało w zakrystii w Carlsbergu.

 

 


Symbole wyrzeźbione na krzyżyku (a może cały krzyżyk jest wykonany własnoręcznie). Znalazłem go wiszącego na ścianie w Carlsbergu.

 

 


Foska umieszczona przy figurze Niepokalanej w Carlsbergu.

 

 


Okładki Pisma Świętego (leżały w kaplicy w Carlsbergu, nie wiem do kogo należały, ja tylko zrobiłem im zdjęcie).

 

 


Chleb przygotowany na Dzień Wspólnoty. Często w darach na Mszy Świętej niesiony jest chleb, którym po Mszy się dzielimy.

 

 


Kiedyś znaczek lektorski wyglądał tak jak powyżej (awers, rewers) - przynajmniej w Warszawie, za czasów ks. Bijaka. Otrzymywały go prawdopodobnie osoby po kursie lektorskim. Znalazłem dość duży zapas kiedy byłem na Wilanowie. To z czasów zanim Duszpasterstwo Służby Liturgicznej zostało formalnie oddzielone od Ruchu Światło-Życie. Warto pamiętać, że foska najpierw była znaczkiem lektorskim a później Ruchu.

 

 

 


Współczesny znak lektora (ministranta Słowa) w Archidiecezji Krakowskiej [ 2017]

 

 

 


Mosiężne tabernakulum, które kiedyś znajdowało się w kaplicy w Podkowie Leśnej. Obecnie jest przekazane warszawskiemu Ruchowi Światło-Życie z myślą o umieszczeniu go w kaplicy w Laskach.

 


Tabernakulum, które jest w kapicy Domu Ruchu Światło-Życie w Łodzi.

 

 


Ściana w Józefowie - mozaika z malutkich kamyczków przypominająca trochę metalowy znaczek na pin, noszony przez oazowiczów. 

 

 


Mój krzyż animatorski, który dostałem w 1998 roku w Krościenku.

 


Mój krzyż :) w mojej ręce :) - błyszczy się bo wyczyszczony (fot. 2017)

 


Ładna drewniana foska kupiona w Krościenku (powiedziano mi, że jest wykonana w Gdańsku). W tyłu ma przyczepiony mały magnesik. Idealnie dopełnia jeden ze świeczników. [ 2017]

 


Foska zrobiona w firmie reklamowej wg mojego pomysłu

 

 


Znaczek metalowy pin - zdjęcie makro

 

 


Foska, którą można było kupić na Dniu Wspólnoty w III turnusie (2017) w diecezji przemyskiej. Ja tą dostałem od Basi. Foska powstała na misjach, albo dla misji :)  Partia takich fosek została wykonana w 2017 r. na Filipinach według pomysłu i projektu ks. Romela Enara. Co ciekawe, bezpośrednim wykonawcą był artysta muzułmanin. Foski sprzedane w Przemyślu wsparły finansowo przyjazd 7 osób z Filipin (pięciu kapłanów i dwoje świeckich) na oazę III stopnia. [ 2017]

 


Drewniana foska z wystawy poświęconej ks. Franciszkowi Blachnickiemu pokazanej na pl. Piłsudskiego we wrześniu 2017 r w ramach Kongresu Trzeźwości. [ 2017]

 

 


Gipsowa foska, którą kupiłem na allegro. Dokładnie mówiąc taką miałem kupić, ale autorka przysłała mi jaśniejszą - do dziś nie otrzymałem  obiecanej w takim kolorze jak chciałem. Zdjęcie jest zdjęciem z aukcji - moje dla porównania poniżej. Foski te można zamawiać na stronie "http://www.dwatalenty.pl/cms/dewocjonalia/".

 

 


Jajko wielkanocne (dostałem od zaprzyjaźnionej pary z Domowego Kościoła).

 

 


Foska wyszyta na własnoręcznie wykonanej okładce Pisma Świętego Justyny (animatorki na jednych moich rekolekcjach).

 

 


Foska z drewnianego zaproszenia ślubnego Ani i Wojtka (fot. 2017) [ 2017]

 

 

 


Hostia z foską (podobna do tej z książki). Fajne jest w niej też to, że w omegę wpisuje się mały krzyżyk. Hostię przechwyciłem w zakrystii.

 


Inna hostia z foską (podobna do tej z książki i poprzedniej, ale bardziej ozdobna). Hostię przechwyciłem w zakrystii.

 

 


Niewiadomego pochodzenia medal (może znaczek lektorski), który kupiłem na allegro. Na awersie foska, napis Ruch Światło-Życie i greckie słowo agape.


 Na rewersie kaganek i greckie słowa leiturgia, diakonia, martyria.

  

 

 


 Podstawy gipsowych figurek Niepokalanej Matki Kościoła, wzorowane na figurze Niepokalanej z Krościenka. [ 2018]

  

 

 
Woskowe świece robione w diecezji warszawsko-praskiej. [ 2018]

 

 


Świecznik wspólnoty oazowej z Piaseczna. Wykonał go dla wspólnoty Artur Modzelewski. Na świeczniku woskowa świece ze znakiem światło-życie.

 


A tak z bliska wygląda jego foska.

 

 


Witraż na plebanii w Jazgarzewie.

 

 


Kubek z "wydrapaną" foską (diec. warszawsko-praska)

 

 

Artefakt z Boliwi - wisi na Kopiej Górce w pokoju ojca. Kokosowa miska, albo zwyczajna ozdoba. (fot 2017)

 

 


Okładka księgi leżącej w Krościenku zawierającej deklaracje modlitewne. (fot 2017)

 

 


Rękojeść ciupagi wiszącej na ścianie w Krościenku (for.2017)

 

 


Świecznik z jadalni na Kopiej Górce.

 


Świecznik, który na moje zamówienie wykuł mi kowal z diec. przemyskiej. I choć mój był w tej formie pierwszy, to wiem już o kilku podobnych. Wystarczyło pochwalić się tym na facebooku, a kilka osób poprosiło o kontakt na kowala.


A tak prezentuje się w warunkach rekolekcyjnych. Obecnie na 100% taki świecznik ma ks. Mariusz z mojego kursu i ks. Bartek pracujący w Irlandii.

 

 


I jeszcze dwa świeczniki z tego samego źródła. Te używane są w naszych oazowych Mszach Świętych.

 

 


Ornaty w parafii ks. Arka (wszystkie kolory) - z motywem krzyża animatorskiego. Na przodzie foska a z tyłu awers z agape. [ 2018]

 

 


Foska na szatach liturgicznych grekokatolickiego moderatora ze Słowacji.

 


 Fioletowa stuła wykonana i kupiona w Krościenku. Używam jej w konfesjonale.

 


Moja biała stuła wyhaftowana specjalnie z racji moich święceń. Użyta pierwszy raz na prymicji w Krościenku w 2006 r. Na kołnierzyku wyhaftowane jest moje imię i nazwisko. Stulę wyhaftowała pani Regina.

 

 

 


Foska na stule znajomego księdza obecnego na Przystanku Jezus 2017

 

 


Stuła wypatrzona u księdza na dniu wspólnoty w Krościenku na Kopiej Górce (fot. 2017)

 


Stuła używana w Krościenku na Kopiej Górce (fot. 2017). Identyczny komplet takich stuł, we wszystkich kolorach liturgicznych miał ks. Marek Boruc, moderator siedlecki. Właśnie z jego osobą je kojarzę. Obecni te należące do ks. Marka są w Łukowie. Ale widać, że i w Krościenku jedna ocalała, a może i komplet.

 

 

Foski na różnych kapłańskich stułach. Często wykonane przez siostry zakonne. Te zrobione kapłanom uczestniczącym w ORD w Krościenku w 2017 roku. Ostatnia (dwustronna - czyli po drugiej stronie fioletowa z podobnym haftem) należy do o. paulina (zdjęcie zrobiłem w Warszawie).

 

 

 


Używany przeze mnie kielich i patena wykonane przez firmę Natanael. Kielich mam już od dawna, patena to dodatek rocznicowy. Postanowiłem mieć pamiątkę po mojej 10-tej rocznicy święceń. Do kompletu zamówiłem bursę i palkę.

 

 

 


Tak wygląda palka

 

 

 

 


a tak bursa (oryginalny kształt). Bursa i palka zostały wykonane przez siostry Westiarki.

 

 

 

 


Dodatkowo zamówiłem jeszcze jedną bursę, którą wykonały siostry Karmelitanki z Brwinowa.

 

 

 

 


Moja palka, którą kiedyś wypatrzyłem w sklepie przy seminarium.

 


Bielizna kielichowa (korporał, puryfikaterz, palka) używana przez znajomego księdza.

 

 
Palka używana w Krościenku na Kopiej Górce

 

 


oraz welon na kielich - również z Krościenka. Uważne oko zauważy, że jest to foska bardzo podobna do tej z Filipin (patrz wyżej) i z logo poprzedniej strony głównej oaza.pl :) przypadek?

 

 


Palka używana w Krościenku na Kopiej Górce (fot. 2017) - podobna do mojej

 

 

 


Palka używana w Krościenku na Kopiej Górce (fot. 2017)

 

 Palka używana w Krościenku na Kopiej Górce (fot. 2017)

 

 

 


Palka używana w Krościenku na Kopiej Górce (fot. 2017). To ta foska stała się inspiracją dla grafiki obecnej w 2017/18 roku na plakatach i publikacjach wydawanych przez Centrum Ruchu w Krościenku.

 

 

 


Palka używana w Krościenku na Kopiej Górce (fot. 2017)

 

 

 


A taka ciekawa foska (metalowa) wisi  na ścianie (fot. 2017) w przedsionku przed sekretariatem na Kopiej Górce. Nie do końca wiem do czego to szablon - czy jest stary czy nowoczesny. :) A może to nie szablon :) Z tego co powiedzieli mi w Krościenku, to foska, która wisiała w jakiejś zakonnej salce i jacyś zakonnicy nie mając co z nią zrobić przywieźli tu.

 

 

 

 

 


Znaki oaz z rekolekcji. Wiszą na Kopiej Górce w Krościenku.

 

 

 

 

Złota foska z proporca nieistniejącej już dziś wspólnoty "Wieczernik"
z par. św. Anny w Wilanowie.

Naprawdę bardzo ładnie i starannie wyszyta. (lata 80-te)

 

 

 

 

 

 

 

Foski na grobach oazowiczów

 

Grób animatora muzycznego (Grzegorza) z Warszawy

Grób rodziny z Domowego Kościoła (matka Joanna i dzieci Justyna, Małgorzata, Marcin, Agnieszka) z Jastrzębia Zdroju.

ks. Wojciech Danielski, grób na warszawskich Powązkach

ks. Kazimierz Lewandowski (salezjanin), grób w Pile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedyktyńska Kapa z Tyńca (XIX wiek):

 


http://www.koszalin.oaza.pl/?akcja=pokaz&nr=335&strw=18

Niestety link odnosi się  do poprzedniej wersji strony, tam była szersza informacja - na obecnej jej już nie ma.
Aż szkoda, że nie przekopiowałem więcej niż tylko zdjęcie.

Słyszałem z dobrego źródła (tj. od ks. Kulbackiego), że w takach 80-tych widział w kościele św. Anny w Warszawie starą kapę właśnie ze znakiem "światło-życie". Ale jeszcze jej nie namierzyłem - o ile do dzisiejszego dnia jeszcze przetrwała.

 

 

 

Ambona w katolickim kościele św. Piotra i Pawła w Bochum
(zdjęcia dzięki uprzejmości ks. Darka z Łomży)

 

 

 

Znak światło-życie znajduje się również na ambonie w Lloydminster, Alberta, Canada w parafii św. Antoniego (St. Anthony's Parish). Zdjęcie umieściła na FB telewizja EWTN

 

 

 

 

 

Korona Chrystusa z Piety Skrzetuskiej

 http://www.koszalin.oaza.pl/strona/wyswietl/161/magazyn-katolicki-27-10-2013

 

O starych koronach można poczytać tu: http://koszalin.gosc.pl/doc/1683102.Jednak-najstarsze-w-Polsce

 

 

 

 

Biblia pierwszego Kościoła: [ 2017]

 

W 2017 roku wydawnictwo VOCATIO wydało "Biblię pierwszego Kościoła", czyli tłumaczenie Pisma Świętego (dokładnie Septuaginty) dokonane przez ks. Remigiusza Popowskiego SDB. Na okładce, grzbiecie i w środku znalazł się znak światło-życie, choć w stylizacji foski oazowej. Tak więc wizualnie Biblia wygląda jakby była wydana przez oazowiczów. Jak dla mnie, wydawnictwo jeśli chciałoby odwołać się do symboliki światło-życie, mogło nie dodawać oazowego obramowania foski. A tak mamy graficznie w 100% naszą oazową. W dokonanym przeze mnie zestawieniu ["Foska" czyli znak przynależności i wyraz świadectwa ] będzie to foska nr 15.

 

 

 

 Wysłałem do wydawnictwa maila z zapytaniem:

" Witam, 

Na początek zaznaczę, że piszę z ciekawości a nie żeby dochodzić jakiś praw czy czegoś w tym rodzaju.  Ale chciałem zapytać o konkretne motywy, jakie stały za użyciem przez wasze wydawnictwo znaku graficznego jednoznacznie kojarzącego  się z Ruchem Światło-Życie? Niezależnie, że prawdą jest to co jest napisane w Biblii, że jest to znak starochrzescijanski to jednak umieszczony w charakterystycznym obramowania (wyobraźnia starożytne ich nie mają, to dopiero nasz wiek, środowisko służby liturgicznej) odwołuje do Ruchu czy służby liturgicznej.

Czy nie lepiej byłoby stworzyć autorską grafikę z wyobrażeniem światło - życie, zamiast użyć obecnej w internecie foski obecnej na tak wieku stronach oazowych,  na naklejkach, drukach?

Ks. Tomasz Moch"

 

Po tygodniu dostałem odpowiedź:

"

Witam serdecznie,

dziękujemy za zainteresowanie publikacją Biblii Pierwszego Kościoła. Za pomysłem użycia znaku FOS-DZOE na okładce BPK stoją całkowicie Chrystocentryczne poglądy zespołu wydawniczego VOCATIO i zrozumienie tego, że ŚWIATŁOŚĆ oraz ŻYCIE to dwa słowa, które w najdokładniejszy sposób podsumowują misję i dzieło Jezusa Chrystusa. Idea użycia logotypu FOS-DZOE zrodziła się przy przeglądaniu chrystogramów, jakie opublikował w swojej książce HO KOINE DIALEKTOS (wydanej przez naszą Oficynę) ks. prof. Bardski oraz fotografii przepięknego znaku FOS-DZOE ujętego w ramowym kształcie krzyża, jaki został umieszczony w koronie Chrystusa w piecie skrzatuskiej datowanej przez historyka sztuki dr Janinę Kochanowską na rok 1660. Nie chcieliśmy wiernie kopiować znaku z tej korony, choć mogliśmy – jak to wyjaśniła nam kancelaria prawna zajmująca się prawem autorskim – lecz zleciliśmy opracowanie graficzne tego znaku współpracującemu z nami grafikowi, który uczynił to od podstaw – oczywiście (podobnie jak Oaza) wzorując się na średniowiecznym logotypie. Tak więc użyty przez nas chrystogram, choć merytorycznie podobny do innych (z racji tej samej inspiracji) jest oryginalnym opracowaniem graficznym tego logotypu, które zostało wykonane na zlecenie naszej Oficyny. Stosowna dokumentacja znajduje się w posiadaniu wydawnictwa. Mamy świadomość, że Oaza oraz inni wydawcy (także zagraniczni) korzystają pełnymi garściami z tych samych źródeł merytorycznych i graficznych, które jednak – jako powszechne chrześcijańskie dziedzictwo kultury – należą do grupy public domain, przez co, jako znaki słowno-graficzne, nie mogą uzyskać jakiejkolwiek ochrony prawnej. Z tego też powodu logotyp FOS-DZOE, którego użyliśmy, można kopiować i używać bez zgody naszej Oficyny.

Z wyrazami uszanowania,"

 

Moja odpowiedź na odpowiedź :) Z książki ks. Bardskiego korzystałem - foskę widziałem. Cieszy mnie natomiast inspiracja koroną Piety Skrzatuskiej, gdyż dowodzi to, że jednak jest to mimo, że nieświadoma, to jednak inspiracja oazowa :) bo choć pieta jest - jak pisze wydawnictwo - z 1660 to korony są z 1988 (kiedy była koronacja dokonana przez Kard. Glempa). Pisałem kiedyś do kustosza sanktuarium z pytaniem jak to się stało, że foska znalazła się na koronie. Odpowiedział, że inspiracja zapewne była od Salezjanów, którzy wtedy prowadzili oazy, co pokazuje relacja z koronacji, gdzie salezjańska grupa oazowa prowadziła czuwanie w przeddzień koronacji (dodatkowo niedaleko funkcjonuje oazowa wspólnota z Lipa, która też była na koronacji przygotowując Pasterkę Maryjną) (zob. http://koszalin.gosc.pl/doc/1685061.25-lat-temu ). Dodatkowo - wg notek z sieci - Skrzatusz był miejscem wielu oazowych dni wspólnoty. Tak więc logotyp z korony nie jest średniowieczny, chyba, że wydawnictwo ma jeszcze jakieś inne źródła, no ale z relacji jasno wynika, że korona została przygotowana specjalnie na koronację. Wydawnictwo - według mnie - błędnie założyło, że korony są z tego samego czasu co pieta. Te wcześniejsze (odnalezione niedawno w skarbcu) http://wf1.xcdn.pl/files/13/08/28/696567_korony_68.jpg nie miały foski :) Linki i zdjęcia notka wyżej.

Co do zaś oryginalnego opracowania znaku - to przyczepić się nie ma do czego :) czyli ramka taka http://tmoch.net/jupgrade/images/foski/foskaaaa.png a wewnątrz normalne znaki z czcionki Times New Roman z komputera więc luz :) każdy może taką foskę stworzyć w kilka minut - choć ten złoty gradient jest miły dla oka.

Czyli wszystko jasne. Foska z korony ze Skrzatusza i z książki ks. Bardskiego są poniżej. Notki wyżej. Z drugiej strony szkoda. Myślałem, że mają jakieś źródło, do którego nie dotarłem.

 

            

 

 

 

 

Foski z ziemi świętej

 

Drzwi w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem (muszę to potwierdzić na 100%). Warto zwrócić uwagę, że formuła "światło-życie" jest tu przemienna. Czyli na jednej części jest w kształcie znanym oazowiczom "światło-życie" a na drugich "życie-światło".


A ten znak znajduje się na ścianie obok Domu św. Piotra Apostoła w Kafarnaum.

// Niestety jak sam byłem w Izraelu w 2013 nie pomyślałem, żeby poprosić przewodnika, aby mi wskazał te miejsca. Więc ja sam, choć fizycznie tam byłem, własnych zdjęć nie mam. Ale może to dlatego, żeby tam jeszcze kiedyś wrócić. Zdjęcia otrzymałem w 2007 roku. Dziękuję p. Monice za udostępnienie swoich zdjęć zrobionych w Jerozolimie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje aranżacje graficzne

- autopromocja.

 

 

A na koniec moje aranżacje foskowe, które były na mojej starej stronie: "Foskowe pomysły - grafiki oazowe". Rysunki powstawały w tak zwanym "między czasie", czasem w trakcje wykładów :) Artystą grafikiem nie jestem, talentu też mam nie za wiele, więc i grafiki jako takie. Inspiracje proste: ogień, płomień, ryba z hakiem, statek, foska uśmiechnięta, zadziorna, lekko zła :P ... Miałem specjalnie zostawiony pod to papier z żółtymi kratkami, więc przy skanowaniu nie były one widoczne a pomagały przy rysowaniu. Niektóre powstały też techniką kolażu, to znaczy zrobiłem ksero grafik, powycinałem je i kolejce powstawały już na bazie poprzednich. Link do całości grafiki "twórczej" jest troszkę niżej. 

Część z tych grafik użyta była kiedyś w publikacji z modlitwami przed posiłkiem wydanej w 2006 roku przez Kraków (niestety bez mojej wiedzy i zgody, ale co tam). Dowiedziałem się o tym przez przypadek w 2009 roku, kiedy zobaczyłem w Krościenku poniższy egzemplarz. Napisałem nawet o tym do wydawnictwa, ale do dziś nie doczekałem się odpowiedzi i przeprosin. Grafika została też pochwalona i przekopiowana na forum oazy d. legnickiej (obecnie już nie istniejące) - po małej interwencji pojawił się też tam link na stronę. Czasem widać, że jak coś jest w sieci, to znaczy, że jest niczyje. Dlatego nauczony tym staram się zawsze na stronie podawać źródła grafik, albo wklejać je jako linki, bez kopiowania na serwer. Od tamtego czasu też umieszczam znaczki na moich zdjęciach. Może kiedyś tylko to po mnie pozostanie w Ruchu :P

 

 

 
Już za moją wiedzą i zgodą, foski zostały też wykorzystane przez diec. przemyską i umieszczone na koszulkach na ONŻ I st w miejscowości Hłudno w dn. 26.06-14.07 2007r. Pamiętam, że dostałem miłego maila od siostry z zapytaniem o możliwość wykorzystania grafik, bo właśnie przeżywają rekolekcje. Ja akurat w tym czasie prowadziłem też jedynkę - więc zgoda była od ręki. Niestety nie udało mi się otrzymać koszulki, a wyglądają super. Zdjęcia znalazłem niedawno przez przypadek na stronie: Rekolekcje wakacyjne Hłudno 2007 (a to przez poszukiwanie zdjęć z foskowania). Ps. we wspomnianych galeriach widać często skórzaną foskę w kształcie krzyża animatorskiego, oraz klasyczną okrągłą. Może tu należy szukać źródła tej foski ala-animatorskiej?

 

Choć czasem zdarzają się też miłe niespodzianki, np. ta dziewczynka na środku zdjęcia poniżej, ma na koszulce moją foskę, ale o tym nic nie wiem.  Mam nadzieję, że to egzemplarz wyjątkowy. Foska prezentuje się ładnie. Zdjęcie znalezione w galerii: Kurs - "Ewangelizacja" Rzepedź 2007. Czerwone koszulki znane. :) A drugie (ta sama koszulka i chyba osoba) w galerii z Hłodna.  Ciekaweeee :P


 

Wersja animowana - chyba zrobiona w jakimś programie do 3D, 3DMax - nie pamiętam

 

 

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. (J  8, 12)

Powyżej foska, która wykonałem mniej więcej
w czasie rozeznawania powołania (i nauki Corela)

 

 Wiele ciekawych fosek można tworzyć używając greckich czcionek (niestety mało jest darmowych).
Po pewnych modyfikacjach moja majowa (2015) foska wygląda tak:

 

   

 

Prezentuję też moją wersję foski mazowieckiej (wersja z czerwca 2015)

 

 

 

 

Można też zmienić kolorystykę i tak mamy foski, które znalazły się na mojej stronie z racji modlitwy za Ruch na Ukrainie i w Polsce (na białym tle słało ją widać, dlatego góra bardziej szara).

 

 

 

Więcej moich fosek można zobaczyć tu " Foskowe pomysły - grafiki oazowe".

 

 

 

Zrealizowałem kiedyś ciekawą aranżację foski (może trochę przeładowana). Skoro dla Ruchu tak ważna jest liturgia, dlaczego nie wpisać jego znaku w symbolikę eucharystyczną? Dla spostrzegawczych: widzimy ołtarz, hostię, kielich, dwa płonienie (świece, ale również wiara i nadzieja).


Wersja czarno-biała.

Wersja kolorowa
(płomienie miały być równe, ale niestety nie wyszły).

 

 

 

 

Więcej mojej grafiki oazowej ***

 

 

 

w "Foskowe pomysły - grafiki oazowe"

i "Moja autorska grafika twórcza"

 i "Foski i graficzki pisane tabletem - marzec 2015"

 oraz w "Foski z okładki Ewangelii wg. św. Łukasza".

 

 
 

 

Nie jestem spec-grafikiem.

 

 

 

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

(Mt 5,16)

 

 

 

 

 

Jeśli masz u siebie jakąś foskę (znaczek), o której nie wspomniałem i bardzo chcesz mi ją przekazać, aby kolekcja była kompletna - napisz do mnie. Bo niestety łatwiej je dostać niż kupić, bo raczej takich pamiątek nikt na allegro nie wystawa, chyba że jest to osoba niezwiązana sentymentalnie z oazą, to wtedy coś tam się jako "staroć" prześliźnie. A jeśli nie możesz mi jej dać, to przynajmniej przyślij jej zdjęcie z opisem. 

 

Wysłałem kilka maili, ale nie widać nie wszyscy mają zwyczaj odpowiadać na maile.

 

Możesz mi też przesłać świadectwo z noszenia foski, wspomnienia związane z jej otrzymaniem lub jakiekolwiek informacje pozwalające poszerzyć wiedzę na powyższy temat. 

 

Będę zobowiązany, x. Tomek Moch

 

 

 

 

W tym samym temacie dwa poprzednie wpisy:

 

 

Więcej o formule światło-życie:

 

 

Zapraszam do artykuliku ""Foska" czyli znak przynależności i wyraz świadectwa" staram wyjaśnić, dlaczego noszenie foski na wierzchu jest dla oazowiczów tak ważne. Prezentuję też różne formy oazowego świadczenia. Staram się też pozbierać różne co ciekawsze wzory fosek występujące zarówno w formie 3D jak i w wersjach drukowanych.

  

 

A o innych znaczkach i symbolach Ruchu takich jak np. te na zdjęciach poniżej (szczególnie znaku przymierza) możesz poczytać tutaj: "leiturgia, diakonia, martyria (oazowe znaczki)".

 

 

 

Mam nadzieję, że choć w małym zakresie poruszyłem waszą ciekawość!

 

 

 

*** W tym miejscu mała prośba. Proszę jednak o uczciwość i nie używanie moich grafik jako elementów składowych swoich stron czy publikacji. Zawsze można dać linka na stronę np. pt. "znalazłem grafiki ..." :) lub grzecznie się zapytać czy można skorzystać z grafik. Zastrzegam sobie prawo do decydowania czy moje foski znajdą się na banerach, stronach internetowych, publikacjach drukowanych, haftach itp.

 

x-szperacz: "Foska" czyli znak przynależności i wyraz świadectwa

 Nie wiem czy ktoś ostatnio spotkał się z osobą, która w widocznym miejscu miała znaczek Ruchu Światło-Życie (potocznie zwany foską)? Myślę, że nie byłoby takich osób dużo. Ja na UKSW widywałem jednostki (2-3) - choć oazowiczów jest wielu. Dzisiejszy styl życia, może trochę lęk, może wygoda - spowodował, że z ulic naszych miast znikają osoby z widocznym krzyżem animatorskim lub skórzaną foską na piersi. Co nie znaczy, że z naszych ulic zniknęli oazowicze (choć jest ich mniej niż przed laty). Gdzieniegdzie widać osoby z małą srebrną foską jako medalik lub ze znaczkiem (pin) wpiętym w koszulę, lub marynarkę. Nie jest dobrze, bo tak potrzebne dzisiaj świadectwo przynależności do Kościoła, a poza tym, widoczny znak, przez który dajemy wyraz wartościom jakimi się kierujemy. Zaczepiony "co oznacza to, co masz na szyi" mogę odpowiedzieć, to znak Ruchu Światło-Życie, mówi on o tym, że to co Boże na znaleźć właściwe sobie miejsce w moim życiu. Źle by było, gdyby taki obrazek należał już tylko do przestrzeni sentymentalnych wspomnień lub nierealizowanych marzeń.

x-szperacz: tj. leiturgia, diakonia, martyria (oazowe znaczki)

Może już ktoś spotkał się ze znakiem, w którym litery ΦΩΣ-ΖΩΗ wpisano w krzyż na niebieskiej tarczy z napisem: leiturgia, diakonia, martyria. Używane w Ruchu Światło-Życie biblijne pojęcia określające funkcje, przez które dokonuje się budowanie wspólnoty chrześcijańskiej - koinonii. Martyria to świadectwo, głoszenie słowa, leiturgia to liturgia czyli sprawowanie kultu, diakonia to służba. Umiłowanie liturgii, posługę diakonijną i powołanie do świadectwa odkrywamy w charyzmacie Ruchu razem z jego główną ideą - jedności światła danego od Boga i świadectwa chrześcijańskiego życia.

Jak to jest z tymi charyzmatami w oazie?

Pozwalam sobie umieścić tutaj przepisane z innego artykułu pytania (refleksje) o obecność charyzmatów w Ruchu Światło-Życie. Proszę potraktować go jako głośny, ale bardzo osobisty (a więc i subiektywny) manifest na temat pewnych, wg. mnie ważnych, priorytetów Ruchu w którym wzrastam. Nie chcę dawać tutaj jednoznacznych recept czy pouczeń typu "to tak trzeba robić, to zmienić".  Wyrażam jedynie moje pragnienie na ponowne (radosne i szczere) otwarcie na piękne doświadczenie odnowy charyzmatycznej, tak gdzie może go brakuje. Bo czasem chyba trochę o tym w Ruchu zapomnieliśmy chowając się za przysłowiowe "konspekty, schematy, zasady".

Piszę o tym w kontekście moich ostatnich doświadczeń na Forum CCC w Krakowie. I choć temat ten poruszam przy różnych spotkaniach indywidualnych, to jednak postanowiłem też zawiesić go w sieci. Wiem, wiem - moja strona ma mało wejść, kto to zobaczy i przeczyta? Myślę, że jednostki. Może to być tekst (apel) głuchy - zupełnie nie zauważony, bez większego echa - trudno - mi pomaga ponazywać kilka przemyśleń. Jeśli go jednak czytasz - potraktuj go, jako pewne luźne zebranie moich myśli. Bo nie jestem rewolucjonistą, nie widzę w sobie takiego obdarowania, aby postulować mega zmiany całego Ruchu wg mojego rozeznania - od tego są ci, którym powierzono urząd. Ja tutaj tylko mówię o moich pragnieniach.

O Jezusie na ulicy.

Gdzie jest dogodne miejsce na ewangelizację? Odpowiedź jest dość prosta – tam gdzie jest człowiek, który jej potrzebuje. Czy wypada mówić o wierze na ulicy? Dadzą się usłyszeć w Kościele głosy kpiące z wszystkich inicjatyw ewangelizacyjnych, obsesyjnie broniące obecnego „status quo”, gdzie cały wysiłek idzie, żeby zająć się tymi, którzy są w kościołach, żeby oni nie odeszli. Natomiast zupełnie nie czuje się potrzeby dotarcia do tych, którzy już odeszli. Nawrócenie pastoralne, to właśnie zmiana tej mentalności. Chodzi o takie „zajmowanie się” tymi, którzy są w kościołach, aby oni wyszli do tych, których tam nie ma, aby każdy doświadczył uzdrawiającego spotkania z Jezusem.

Liturgia dnia

Pray for peace!

 

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
5583344

 Copyright © 2018 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].