Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Będąc w Zmartwychwstałym.

Będąc w Zmartwychwstałym ... 

 Noli me tangere - Duccio di Buoninsegna z ołtarza Maestra (1308-1311)

 

Niedawno przeżywaliśmy wielkie wydarzenia - obchód męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wraz z Nim współcierpieliśmy na wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej. Karą za grzech jest śmierć, ale to nie "ja" czy "ty" zawisłeś na krzyżu, ale Jezus - Baranek bez skazy, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Wraz z Chrystusem zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć.  Jezus odkupił nas, wydając na grzech wyrok i w wodach chrztu zrodził nas do nowego życia. Radośnie odśpiewany Exultet, wychwalający Zmartwychwstałego zapalił nasze serca do wdzięcznego "Chwała na wysokości Bogu". Przy ołtarzu pojawiła się figurka a na krzyżu zawisła czerwona stuła.

Ale czy tylko te tajemnice nabierają sensu raz do roku? Czy jest to taka "chrześcijańska zastawa stołowa" używana kilka razy w roku i tylko dla wybranych "gości"? Dlaczego tak łatwo zapominamy o tym, że cotygodniowa niedziela jest świętowaniem tej samej, samoudzielającej się Miłości. 

 

 

 

"Zło nie zwycięży, to nie ono będzie miało ostatnie słowo, ale miłość, miłosierdzie i przebaczenie. Wczoraj byłem ukrzyżowany z Chrystusem a dziś jestem uwielbiony wraz z Nim".

pp. Franciszek (18.04.2014)

 

 

 

Pan zmartwychwstał :) jupii i pokazał jasny kierunek - teraz z Nim zmierzamy ku Niebu.

Bez fundamentu jakim jest zmartwychwstanie nie da się być przekonanym chrześcijaninem - to jest źródło skutecznej i owocnej modlitwy oraz sekret skutecznej ewangelizacji. Fakt, że Pan jest obok mnie, że można się z nim spotkać.

Ujrzał i uwierzył! Takie świadectwo o początkach swojej wiary zostawia nam dziś św. Jan Apostoł. Ujrzał pusty grób, ujrzał leżące chusty (niektórzy tłumaczą, że zobaczył twarz Jezusa odbita na chustach - lub chusty ułożone tak, jak tylko Jezus to czynił) - ważne, że pozwolił poruszyć się Duchowi Świętemu i w jego sercu zrodziła się pewność - "On żyje - przecież o tym mówił". Jan słyszał zapowiedzi męki i zmartwychwstania. Nawet jak schodzili z Góry Przemienienia zastanawiali się nad tym, "co to znaczy powstać z martwych". Teraz zobaczył i uwierzył. Uwierzył Pismu - i to zrodziło nowość jego wiary. Grób pusty! Moc Boga zwyciężyła śmierć, ludzki grzech, działanie złego. Chrystus Zmartwychwstał! Jezus żyje! Czujesz potrzebę Zmartwychwstałego w swoim życiu? Jeśli tak, to uwierz Pismu i zaproś Zmartwychwstałego do swojego życia.

Jako ludzkość staramy się nieustannie dokonywać rzeczy niemożliwych. Bijemy nowe rekordy. Staramy się tworzyć coraz to lepsze i nowocześniejsze przedmioty. Jednak wobec nieuchronności grobu jesteśmy bezradni. Dzisiejszy dzień pokazuje nam, że choć nasze życie ma kres, to jego kresem nie jest ściana ale brama. A dzięki zmartwychwstaniu Jezusa jest to brama otwarta. Grób Jezusa - świadek zmartwychwstania - jest pusty. Niech anielski głos - "nie ma Go tu, zmartwychwstał" - napełni nas radością. Idźmy tam, gdzie On powiedział, że się z nami spotka. Każdy sakrament, każda modlitwa, każdy drugi człowiek, niech będzie naszą Galileą, w której spotykamy Zmartwychwstałego.

Chrystus nasze życie - w tych trzech słowach święty Paweł pięknie wyraża sens i cel dzisiejszego świętowania. Zmartwychwstanie to zwycięstwo życia. To wskazanie na życie pełne, prawdziwe. Dziś kiedy niektórzy z lękiem śledzą statystyki choroby i śmierci, Słowo Boże wskazuje na prawdziwe życie. Naszym Życiem jest Jezus. Psalmista mówi: "Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki". Trudno nam to przyjąć. Ale jeśli nie wejdziemy na tą drogę, strasznie trudno będzie na w tym dniu się weselić. Niech w naszym "dziś" dokona się autentyczne spotkanie z żywym, bo zmartwychwstałym Jezusem.

 

„W Chrystusie zmartwychwstał świat!
W Chrystusie zmartwychwstało niebo!
W Chrystusie zmartwychwstała ziemia!”

św. Ambroży

 

 

Nie ma Go w grobie? Grób jest pusty. Ukradli? To pierwsza reakcja uczniów. Zmartwychwstanie jest dla nich ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewali się go. Jedno czego są pewni - musimy tam zaraz być. Dlatego biegną. Pusty grób - ułożone w wyjątkowy sposób płótna - zrodził w nich wiarę, która była gotowa na ponowne spotkanie  Mistrzem. Kiedyś to spotkanie uczyniło ich uczniami - teraz ma uczynić z nich świadków. To zaproszenie dla nas, aby być świadkiem zmartwychwstania.

Zmartwychwstał! Grób pusty. Wszystko się odmieniło. Od tego wydarzenia bierze swój początek niewyczerpane źródło nadziei i siły. Zło zostało pokonane siłą miłości i dobra a ten owoc zwycięstwa jest darem dla każdego z nas. Pan jest blisko, Pan jest bliski. Grób został otwarty! Kamień odrzucony! Mogę usłyszeć na nowo moje imię wypowiadane z miłością. On żyje, abym i ja ożył. Nie w pragnieniach i oczekiwaniach ale w decyzjach i wyborach. Niech w naszych sercach zrodzi się modlitwa: "Chcę żyć z Jezusem! Chcę dążyć tam gdzie Jezus! Jezu daj mi życie!". Podajmy rękę Jezusowi niech wyprowadzi nas na światłość

Zmartwychwstanie - to pustka i smutek zamienione w radosne spotkanie. Zmartwychwstanie - to spotkanie z Bogiem dającym Nowe Życie. Proklamacja pokoju, który nie ma swojego źródła w tym świecie! Nasz świat jest często przepełniony brakiem pokoju, a co za tym idzie, brakiem autentycznej radości. Ten brak chce sobą wypełnić Zmartwychwstały! Przychodzi w nasz smutek, bezradność, małostkowość, pychę ... Przychodzi z lekarstwem dla naszych serc. Przychodzi z miłością silniejszą niż śmierć.

 

Na przestrzeni lat człowiek szukał źródła życia wiecznego, bo tak naprawdę, to największy strach budzi unicestwienie. Dla chrześcijan coś takiego nie istnieje, bo żyje Nasz Pan, Baranek zabity a znów żywy, Bóg mocny. Śmierć została raz na zawsze pokonana a wraz z nią diabeł. Grób Jezusa jest pusty! Zmartwychwstały jest pośród nas! Niech będzie również w każdym z nas. Niech wejdzie przez zamknięte drzwi naszych sercowych wieczerników i przyniesie pokój. Niech rozjaśni wszystkie nasze ogrójcowe ciemności i lęki. Niech otworzy każdy nasz grób i niech da nam życie.  Alleluja!!! Jedno słowo a wyraża wszystko! Alleluja!!!

Alleluja! Teksty modlitewne obficie zapraszają nas do radości. Jak w tym świecie można być radosnym? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej liturgii. To spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem jest źródłem tej radości. Jednak Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana, nie chce się spotykać z nami raz do roku. Zmartwychwstając chce być przy nas, z nami, w nas, każdego dnia.

 

 

 

 

 

"Niech Pan zmartwychwstały sprawi, by wszędzie dało się odczuć Jego moc życia, pokoju i wolności. Do wszystkich są dziś skierowane słowa, którymi w poranek Paschy anioł uspokajał zalęknione serca kobiet: „Wy się nie bójcie! (...) Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (Mt 28, 5-6). Jezus zmartwychwstał i daje nam pokój; On sam jest pokojem. Dlatego Kościół z mocą powtarza: „Chrystus zmartwychwstał – Christós anésti”. Niech ludzkość trzeciego tysiąclecia nie lęka się otworzyć Mu serca. Jego Ewangelia w pełni zaspokaja pragnienie pokoju i szczęścia, jakie jest w sercu człowieka. Chrystus teraz żyje i idzie z nami. Niewypowiedziane misterium miłości! Christus resurrexit, quia Deus caritas est! Alleluia!".

Benedykt XVI, Urbi et Orbi 2006

 

  

 

Radosnego Alleluja!

 

Niech "Alleluja" (Chwalmy Pana!) zabrzmi dziś na naszych ustach i zagości w naszych sercach. Niech źródłem tej radości będzie spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem Życia i Dawcą Pokoju - Źródłem Miłosierdzia.

Niech poranek zmartwychwstania rozjaśni mroki i miałkość życia. Miłość jest zwycięska.
Niech Pan w tajemnicy Paschy przeprowadzi nas ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z choroby do zdrowia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus, który swoją męką ukazuje nam sens cierpienia, zjednoczy nas wszystkich!
Niech napełni nasze serca wiarą, nadzieją i miłością!
Niech wleje w nie pokój i odwagę.
Niech wiara, nadzieja i miłość królują w naszych sercach!
Niech Zmartwychwstały przyniesie upragniony pokój i z nas uczyni jego zwiastunów!
Niech przyniesie przebaczenie wrogom i tym, którzy nas oczernili i skrzywdzili!
Niech dokona się nasza Pascha!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech doświadczenie świąt zmartwychwstania odnawia i pomaga zmartwychwstać do nowego życia w światłości.

Radujmy się i uwielbiajmy Pana! Alleluja!

Życzę w sercu i na ustach "Alleluja" w każdym doświadczeniu.

 

Chrystus zmartwychwstał - Prawdziwie zmartwychwstał !!!

 

To najważniejsza wiadomość w historii świata !!!
On zmartwychwstał i może mieć to wpływ na Twoje życie !!! Oby tak się stało !!!

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (...) Bóg prosi nas, abyśmy patrzyli na życie tak, jak On je postrzega, zawsze widzący w każdym z nas przemożne źródło piękna. W grzechu widzi dzieci, które trzeba podnieść; w śmierci braci, których trzeba wskrzesić do życia; w rozpaczy, serca które trzeba pocieszyć. Dlatego nie lękaj się: Pan kocha to twoje życie, nawet gdy się boisz na nie spojrzeć i wziąć je w swoje ręce. W Wielkanoc pokazuje ci, jak bardzo je miłuje: aż do przemierzenia go w całości, aż po odczucia udręki, opuszczenia, śmierci i zstąpienia do piekieł, aby wyjść zwycięsko i powiedzieć ci: „Nie jesteś sam, zaufaj mi!”. Jezus jest specjalistą w przekształcaniu naszej śmierci w życie, naszego biadania w taniec (por. Ps 30,12): wraz z Nim możemy i my dokonać Paschy, czyli przejścia: przejścia od zamknięcia do komunii, od rozpaczy do pocieszenia, od lęku do ufności. Nie stójmy patrząc z lękiem w ziemię, ale patrzymy na zmartwychwstałego Jezusa: Jego spojrzenie napawa nas nadzieją, bo mówi nam, że zawsze jesteśmy kochani i że niezależnie od wszystkiego, czego byśmy nie postanowili, Jego miłość się nie zmienia. To niezbywalna pewność życia: Jego miłość się nie zmienia. Zadajmy sobie pytanie: gdzie patrzę w moim w życiu? Czy rozważam miejsca grobowe czy też szukam Żyjącego?".

pp. Franciszek, Homilia podczas Wigilii Paschalnej 20-04-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach medytacji polecam dwa teksty bł. Jana Pawła II - "Homilia z Bazyliki Grobu Bożego" oraz katechezę "Świadectwo paschalne" z dn. 29.3.1989 (niestety nie znalazłem jej w internecie). Poniżej zamieszczam kilka ciekawych fragmentów:

"Chrystus, zwycięzca śmierci, jest obecny i działa także dzisiaj. Chrześcijaństwo kontynuuje swoją wędrówkę, może bowiem liczyć na działanie Słowa Wcielonego, które stało się człowiekiem; ten człowiek umarł na krzyżu, został pogrzebany i zmartwychwstał, jak zapowiedział".

„Spoczywający na chrześcijaninie obowiązek dawania «paschalnego świadectwa» oznacza niewątpliwie wielką godność, ale także wielką odpowiedzialność; jako świadek musi on być zawsze wiarygodny, jego nauka musi być jasna, a życie zgodne z tym, co głosi”.

„«Czemu szukacie żyjącego pośród umarłych? Wstał, nie masz Go tu». Od tego momentu Kościół żyje i żyć będzie do końca świata rzeczywistością Chrystusa żyjącego. Żyje, ponieważ pokonał śmierć, ponieważ zmartwychwstał. Zmartwychwstanie nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem, jest faktem nieodwołalnym i na nim się buduje nasza wiara. Zmartwychwstanie jest sercem i kamieniem węgielnym wiary Kościoła, wiary wszystkich chrześcijan”.

Radosnego Alleluja wszystkim!

 

 

 

 

 

 

Zobacz również moją notkę z poprzednich lat: "Wielkanoc = wielka RADOŚĆ".

[św. Jan Paweł II i Benedykt XVI – o Zmartwychwstaniu]

Zachęcam do wiersza [x. Jerzy Liebert - "Zmartwychwstanie".]

Ze starych modlitewników: [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie].

 

 

 

 

"Bądźmy radosnymi zwiastunami Ewangelii" - Regina Cæli z pp. Franciszkiem - 10.04.2023r.

[Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona w Bazylice Św. Piotra w Watykanie podczas Wigilii Paschalnej, 8 kwietnia 2023 r.]

[WIELKANOCNE ORĘDZIE «URBI ET ORBI» PAPIEŻA FRANCISZKA, 9 kwietnia 2023 r.]

[Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem, 18.04.2022]

[Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona w Bazylice Św. Piotra w Watykanie podczas Wigilii Paschalnej, 16 kwietnia 2022 r.]

[WIELKANOCNE ORĘDZIE «URBI ET ORBI» PAPIEŻA FRANCISZKA, 17 kwietnia 2022 r.]

 

 

 

 

 

 

 

xtm, początek z 2003r, dalsza część to fragmenty z Duchowego zamyślenia.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.