Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: XXIX Niedziela zwykła (17.10.2021), Rok B

 Dzisiaj rozpoczyna się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o synodalności w diecezjach. Już teraz dostępna jest strona synodalna Archidiecezji Warszawskie. Poprzez nią, chcemy zaprosić wszystkich chętnych do podążania razem. -> https://synod.mkw.pl/. Rozpoczynająca się dziś faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do kwietnia 2022 r.

17 X 1971r. - pięćdziesiąt lat temu - beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego dokonał papież Paweł VI.  W czasie Mszy św. sprawowanej w Bazylice Watykańskiej, Czcigodny Sługa Boży M. Kolbe został wyniesiony do chwały ołtarzy jako wyznawca. Była to pierwsza w historii beatyfikacja sprawowana osobiście przez papieża. Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych - módl się za nami!

Pokora! Słuchając dzisiejszej ewangelii możemy poczuć ciarki na plecach. Bo oto Jezus zaprasza do dwóch nieprzyjemnych postaw: niewolnik, sługa. Może w nas zrodzić się bunt, bo każdy chciałby coś (a czasem bardzo dużo) w świecie znaczyć. Jednak Jezus nie zaprasza nas do degradacji, ale chce wskazać nam właściwe motywacje. Bo często nie wiemy o co prosimy. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby naszym calem życiowym było naśladowanie Jezusa. To jest jest pierwszym "niewolnikiem, sługą", to On jest dla nas źródłem miłosierdzia. Słonecznik nie jest słońcem, ale wskazuje na słońce i ku niemu rośnie. Chrześcijanin ma wskazywać na Jezusa i ku Niemu wzrastać. Prawdziwą wielkością jest być zdolnym do miłości. 

 

Do przemyślenia: Jak wypełniam moje codzienne obowiązki?
Co czynię, by naśladować wzór Jezusa, pokornego Sługi?
Co w moim sposobie traktowania ludzi przeważa: wywyższanie się nad innych czy pokora?

Duchowe Zamyślenie: XXVIII Niedziela zwykła (10.10.2021), Rok B

Dziś przeżywamy XXI Dzień Papieski. Jego tegorocznym obchodom przyświeca hasło “Nie lękajcie się!”. Słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej Jego pontyfikat, 22 października 1978 r., na Placu św. Piotra w Rzymie: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Przesłanie Ojca Świętego jest wciąż aktualne. Sięgajmy do nauczania naszego Wielkiego Rodaka. Niech ono kształtuje nasze życie i otwiera serca dla Chrystusa. Więcej na stronie: https://www.dzielo.pl/

10 X 1982r. został kanonizowany o. Maksymilian Kolbe. Jan Paweł II powiedział wówczas „kanonizacja to jest ów szczególny dar, który my wszyscy przynosimy Pani Jasnogórskiej na 600-lecie Jubileuszu (...) Matka Jasnogórska daje nam tego świętego, który wyrósł z polskiej ziemi”.

Mądrość! Czy widzę w Bożych Przykazaniach źródło prawdziwie mądrego życia? Bo może recepty na życie udane szukamy w propozycjach świata a nie w słowie Bożym? Może dlatego tak często przykazania relatywizujemy? Warto, w świetle dzisiejszej liturgii słowa, spojrzeć na swoje motywacje i pozwolić Bogu objawić nam piękno Jego życia, abyśmy nigdy nie odchodzili od Niego smutni. 

 

Do przemyślenia: Czy jestem gotów być posłuszny Słowu Bożemu?
Co w swoim życiu uważam za największą wartość?
Jak często przy podejmowaniu decyzji proszę Ducha Świętego o mądrość i światło?

Duchowe Zamyślenie: XXVII Niedziela zwykła (03.10.2021), Rok B

To co prawdziwie trwałe jest dziełem Boga. Niestety człowiek źle korzystając z daru wolności, to co Boże, potrafi zniszczyć czy rozbić. Tym do większego zaufania, we wszechmoc Boga, jesteśmy dziś wezwani, aby z Nim budować. Byśmy byli Nim silni. Jeśli odrzucimy plan Boga, to do zatwardziałości serca już tylko krok. A wtedy zamiast myśleć o dobru bliźniego karmimy swój egoizm i pychę. 

Do przemyślenia: Czy ufam Bogu i Jego słowu?
Jak często modlę się za swoją rodzinę i swoich bliskich?

Duchowe Zamyślenie: XXVI Niedziela zwykła (26.09.2021), Rok B

 Pod hasłem „Ku stale rosnącemu «my»”, w niedzielę 26 września obchodzony jest 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Warto zapoznać się z papieskim orędziem.

 Co jest dla nas ważne? Dzisiejsze słowo to dotykające głębi naszego sumienia pytanie o cel naszego życia. Co jestem w stanie poświęcić/odrzucić, jeśli zobaczę, że oddalam się od Jezusa i życia wiecznego? Tak często boimy się czegoś stracić. Nasz egoizm zaślepia nas. Dziś Jezus pyta nas o to, co chcemy zyskać i czy naprawdę jesteśmy z Nim. 

 

Do przemyślenia: Jak troszczę się o czystość sumienia?

Duchowe Zamyślenie: XXV Niedziela zwykła (19.09.2021), Rok B

Czy chcemy prowadzić życie wygodne czy mądre? Niestety bardzo rzadko da się te pragnienia pogodzić. Co innego, kiedy chcemy prowadzić życie mądre i pełne pokoju. Tu z pomocą przychodzi Jezus, pokazując gdzie szukać prawdziwej wielkości. Wszystko zamyka się w słowie "służba". 

 

Do przemyślenia: Czy podejmuję rozeznanie nad moimi pragnieniami?

Duchowe Zamyślenie: XXIV Niedziela zwykła (12.09.2021), Rok B

Pytanie! Za kogo uważa mnie świat? Za kogo mnie uważacie? Kim dla was jestem? Od tego zależy, czy za Jezusem pójdziemy, czy wybierzemy swoją własną (w naszych oczach lepszą) drogę.

 

Do przemyślenia: Czy swoim życiem świadomie wybieram Jezusa?

Duchowe Zamyślenie: XXIII Niedziela zwykła (05.09.2021), Rok B

Odwaga! Dziś słowo szczególnie wzywa nas do czytelnego wyznania naszej ufności w Bożą Opatrzność. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych mamy powiedzieć małodusznym "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". To samo słowo wpierw Bóg kieruje do nas.

 

Do przemyślenia: Czy otwieram się przed Jezusem?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVII Niedziela zwykła (25.07.2021), Rok B

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Dziś pierwszy "Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych", obchodzony będzie w ostatnią niedzielę lipca. Formularz dzisiejszy jest z niedzieli, stąd mogą umknąć inne "tematy" liturgiczne. 25 lipca to wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców, okazja do modlitwy za ofiary wypadków. To też święto św. Jakuba Apostoła (trwa Rok św. Jakuba).

Hojność! To nie tylko cecha Boga, ale również zaproszenie dla człowieka. Bóg hojnie obdarza człowieka swoimi darami, ale nie jednocześnie chce, aby człowiek miał w tym swój wkład, nawet jeśli jest znikomy i po ludzku nieadekwatny do potrzeb. Tym wkładem nie są tylko chleby, ale przede wszystkim miłość, zaufanie, hojność. To co jest wystarczające dla jednostki, może być darem dla innych, a dzięki Bogu będzie darem wystarczającym. To wielka tajemnica głębi Eucharystii. 

 

Do przemyślenia: Czy potrafię i chcę się dzielić dobrami, swoimi talentami, darami ...?
Czy jestem wdzięczny?
Jak przeżywam Eucharystię?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVI Niedziela zwykła (18.07.2021), Rok B

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Wrogość! To nie jest chrześcijańska normalność. Zgodą na działanie łaski Bożej w naszych sercach jest to, że będzie jej (wrogości, nienawiści, zawiści, odwetu) coraz mniej, że nigdy nie stanie się ona cnotą (powodem do dumy). Jeżeli nie pozwolimy Jezusowi zniszczyć w nas muru jakim jest wrogość, to ostatecznie wrogość zniszczy nas. 

 

Do przemyślenia: Czy w moim sercu nie ma czasem muru, którym jest wrogość?
Czy pozwalam, aby Boża łaska mnie kształtowała?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XIV Niedziela zwykła (04.07.2021), Rok B

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Czy powątpiewam w Jezusa? Bo jeśli tak, to nie będzie On mógł dokonać żadnego cudu. Niedowiarstwo, pycha, małoduszność, ... jest tym, co można nazwać sercem zatwardziałym. Niech prorocze słowo Pana wzruszy naszym sercem. Niech uczyni je miłosiernym. 

 

Do przemyślenia: Czy patrzę na Jezusa z prawdziwą wiarą?
Jak traktuję swoje słabości?

Strona 1 z 14

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8170787
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.