Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela zwykła (16.01.2022), Rok C

Wola Boża! Dzisiejsza ewangelia wprowadza nas w doświadczenie wiary pokazując jej źródło. Czy chcemy, aby w naszym życiu dokonywały się cuda, w tym największy cud przemiany? Jeśli tak, to zróbmy wszystko, co powie nam Jezus.

 

Do przemyślenia: Czy żyję wiarą? Czy ufam Jezusowi?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Chrztu Pańskiego (09.01.2022), Rok C

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Dziś jest ten szczególny dzień, gdy należy zwrócić uwagę szczególnie na to, z jakiego lekcjonarza czyta się czytania.

Źródło życia! Zatrzymujemy się z Jezusem nad wydarzeniem z nad Jordanu. Jezus pyta dziś każdego z nas: czy ty też tak chcesz? Czy chcesz żyć świadomym faktu, że jesteś przez Boga kochany? To wszystko dokonuje się nieustannie w chrześcijaninie, jeśli świadomie żyje przymierzem chrzcielnym. Jordan nie jest rzeką godną uwagi. Tym bardziej symboliczne jest to, że Jezus wchodzi w wody Jordanu. Może wejść i w życie każdego z nas.

 

Do przemyślenia: Czy żyję świadomie moim przymierzem chrzcielnym?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2022), Rok C

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania) jest świętem Objawienia Boga światu. Uroczystość mówi, że Jezus przyszedł zbawić wszystkich ludzi.  W Polsce to też "Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom".

[Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego] -> [Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)].

Kim jest mędrzec? Dzisiejsza uroczystość sugeruje, że jest nim ktoś, kto szuka odpowiedzi, szuka prawdy. Ostatecznie  odnajduję ją w Jezusie - obiecanym Mesjaszu. Zbawienie dokonuje się przez spotkanie. Mądry człowiek potrafi do prawdy dostosować swoje życie, a nie prawdę nagiąć do swego życia. Mądry człowiek oddaje pokłon Bogu.

 

Do przemyślenia: Czy w swoim życiu kieruję się prawdą?
Czy żyję w prawdzie?

Duchowe Zamyślenie: II niedziela po Narodzeniu Pańskim (02.01.2022), Rok C

Mądrość! Chcielibyśmy być postrzegani, jako osoby mądre, ale tak naprawę powinniśmy być mądrzy, żyć mądrze. To Jezus jest źródłem prawdziwej mądrości. On jest mądrością! Zatem być postrzeganym jako mądry, to żyć tak, że widać w moim życiu Ewangelię Jezusa. Być mądrym, to być pełnym obecności Pana. Żyć mądrze, to żyć w komunii z Nim. On jest Słowem. On jest Światłością! Dzisiejsza niedziela pyta każdego z nas o to, na ile Jezus rzeczywiście w nas żyje a my w Nim? Bo ten naprawdę jest chrześcijaninem, w którego życiu, zamieszkało Słowo Wcielone. 

 

Do przemyślenia: Jak w konkretach wyraża się moja więź z Jezusem?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (01.01.2022), Rok C

  Życzenia: [Dobre słowo na nowy rok :) 2022].

 Dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś również 55. "Światowy Dzień Pokoju". Jak co roku papież kieruje do nas orędzie. W tym roku jest ono zatytułowane  "Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędziami budowania trwałego pokoju". Poczujmy się zaproszeni do modlitwy o prawdziwy pokój w świecie.

Zachęcam do modlitwy i polecam: [Modlitwa o pokój (Afryka Wschodnia)]; [Modlitwa o pokój na świecie ułożona przez Tomasza Mertona]; [Modlitwa o pokój (na motywach Listu do Efezjan)]; [Modlitwa św. Jana XXIII o pokój]; [Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój].

Nowa szansa! Pięknie ktoś kiedyś nazwał przykazania szansami. Pozwala to widzieć je w wymiarze nader pozytywnym, Szansa, aby być szczęśliwym, wolnym, czystym, mężnym ... Na nowy rok warto spojrzeć z tą Bożą perspektywą, że jest to czas nowych szans, bo miłosierdzie Boże nigdy się nie wyczerpuje.  

 

Do przemyślenia: Czy jestem zwiastunem pokoju?

Duchowe Zamyślenie: Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (26.12.2021), Rok C

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego to "Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa". Dziś obchodzony jest dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Zachęcam do lektury "Listu Ojca Świętego Franciszka do małżonków z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia”" oraz "Listu Rady ds. Rodziny KEP na Niedzielę św. Rodziny: Rodzina drogą do świętości".

Zachęcam do modlitwy i polecam: [Modlitwy do Świętej Rodziny], w "Modlitewniku telefoniczno-zdjęciowy":  [Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji rodzin] [Modlitwa św. Jana Pawła II do Świętej Rodziny] [Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny] oraz ze starych modlitewników: [Modlitwy na Boże Narodzenie (w tym: Dzieciątko Jezus/Młodziankowie/św. Szczepan/Święta Rodzina)].

Świętość! Normalność! Miłość! Wierność! Zaufanie! Oddanie! Poświęcenie! Te słowa bardzo mocno kojarzą się nam właśnie ze Świętą Rodziną. Źródłem tego wszystkiego jest obecność Jezusa, miłości wcielonej. Tym bardziej ten wzór możemy przełożyć na nasze rodziny. Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia: życia świętego nawet jeśli nie jest łatwo. Życia, w którym Bóg ma coś do powiedzenia. Życia, w którym Boģ jest uwielbiany.

 

Do przemyślenia: Jak wyglądają moje relacje rodzinne?
Czy zawierzam swoich bliskich Jezusowi?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12.2021), Rok C

  Życzenia: [Boże Narodzenie 2021 - Wszystkiego najlepszego - Jezus się nam narodził!].

Zapraszam do notki: Dlaczego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia? Jak powstało Boże Narodzenie.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwy na Boże Narodzenie].

 Dziś dzień przyjmowania darów. Dziś Bóg objawia swój dar nad darami. "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy".  Nie tylko świętujemy Boże Narodzenie i medytujemy nad tajemnicą wcielenia, ale jesteśmy sami zaproszeni do rodzenia się z Boga.

 

Do przemyślenia: Jak na co dzień żyję tajemnicą wcielenia?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Adwentu (19.12.2021), Rok C

Ze starego modlitewnika: [Modlitwa x Piotra Skargi na IV. niedzielę Adwentu.]

Wiara, która rodzi szczęście? Tak, to jest możliwe! Bóg nie jest tym, który chce człowieka unieszczęśliwić. Tego uczy nas dziś postawa Maryi. Ona zaufała (zawierzyła się) Słowu Boga i pozwoliła, aby znalazło Ono wyraz w konkretnym dobru, w miłosierdziu. Kiedy człowiek zawierzy się nieskończonej miłości Boga i podejmuje Jego wolę, zwycięża. 

 

Do przemyślenia: Na ile wiara znajduje swój wyraz w moim postępowaniu?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Adwentu (12.12.2021), Rok C

W III niedzielę Adwentu liturgia sprawowana jest w kolorze różowym, czyli mamy Niedzielę Gaudete (radości). Powodem tej radości jest zarówno to, że do świąt jest już blisko, że Pan jest blisko, ale również, że zło jest pokonane. Natomiast różowy kolor liturgiczny, swoją symbolikę czerpie z koloru nieba o wschodzie słońca (zapowiedź dnia) lub od koloru uschniętych płatów róży (nadzieja, ulotność piękna, zaufanie Bogu dawcy życia). Wyraża radość z bliskości świąt, radość o owoców wypływających z tego czasu.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwa x Piotra Skargi na III. niedzielę Adwentu.]

Jutro 40. rocznica wprowadzenia w Polce stanu wojennego. Pamiętajmy w swoich modlitwach o Polsce, o poległych, dotkniętych represjami - o pokój serca oraz o nawrócenie wszystkich czynnie zaangażowanych w zło komunizmu. Można włączyć się w akcję IPN-u "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności".

Recepta! Prawie każdy chciałby prostego rozwiązania problemu. Jakoś odpychają nas długie instrukcje. Liczymy na zwięzłe a skuteczne recepty. Taką postawę reprezentują przychodzący do Jana Chrzciciela. Ten nie daje prostych instrukcji ale wskazuje na właściwą i skuteczną receptę, na Tego, kto przyjdzie oczyścić. I choć sam proces oczyszczania może nie być przyjemny, to skutek, jakim jest zbawienia, już jak najbardziej. Jan Chrzciciel nie wymaga od swoich rozmówców rzeczy nadzwyczajnych, ale elementarnej uczciwości, rzetelności, miłosierdzia. 

 

Do przemyślenia: Czy działanie Jezusa przyjmuję jako prowadzące do radości?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Adwentu (5.12.2021), Rok C

W II niedzielę Adwentu, obchodzimy po raz 22. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. -> zob. info.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwa na Niedzielę II. Adwentu.]

Jutro patronem dnia jest św. Mikołaj, biskup, w naszej parafii będziemy przeżywać odpust parafialny. Warto poznać sylwetkę i życiorys tego wielkiego świętego Kościoła, aby wyzwolić się z infantylnego obrazu św. Mikołaja kreowanego przez komercję.

Droga! Taka jest ważna, która prowadzi do celu. Z drugiej strony, dzisiejsza ewangelia pokazuje, że dla przychodzącego Jezusa, to my jesteśmy celem. Stąd wypływa wołanie, aby przychodzącemu Panu przygotować drogę, bo bardzo potrzebujemy Jego obecności.  Nie jest tak, że Bóg nie byłby w stanie do nas przybyć, ale kiedy się przygotujemy, więcej skorzystamy. Lepiej wcześniej wyzdrowieć niż cierpieć z powodu powikłań. Czas łaski, czasem zbawienia. Pozwólmy, aby miłość Chrystusa i nas ożywiła.

 

Do przemyślenia: Czy poważnie przyjmuję wezwanie do "przygotowania Panu drogi"?

Strona 1 z 6

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8559426
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.