Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

Zamyślenie nad Słowem:
[Aktualne: 2022]
[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVIII Niedziela zwykła (31.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.

Czy żyję na tym świecie, czy żyję tym światem? Niby gra słów, ale jednak, kiedy spojrzymy na ludzkie wybory i priorytety, nierzadko zobaczymy, jak wiele zależy od tego, co jest dla nas ważne, koczu lub czemu zawierzamy swoje życie. Serce chciwe rozmija się z postawą wdzięczności. Chciwe serce przywiązuje się do rzeczy a nie do Boga. Chciwe serce nigdy się nie napełni, bo chciwość pogłębia pustkę. Pozwólmy zatem, aby nas wypełniła miłość Pana, abyśmy pragnęli Jego mocy i pełni. 

 

  Do przemyślenia: Czy badam swoje sumienie pod kątem chciwości?
Czy ufam Bogu?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVII Niedziela zwykła (24.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Niezwykle przejmująca jest dzisiejsza prośba uczniów, ale wydaje się, nie straciła nic ze swej aktualności. Proszą, bo widzą modlitwę Jezusa. Proszą, bo wiedzą, że tak nie potrafią. "Panie naucz nas się modlić". Zdaje się, że współcześni uczniowie Pana trochę tej prośby unikają. Bo przecież dziś można prosić o tak wiele różnych innych rzeczy. Jezus nie daje metody, ale zaczyna od najważniejszej lekcji, tj. mów do Boga "Ojcze!". Jezus wskazuje na relację. On przez zwoje zmartwychwstanie nie pozostawi nas osamotnionych. W nas i z nami nadal będzie ukazywał ojcostwo Boga. 

Dziś, w czwartą niedzielę lipca (czyli w pobliżu daty wspomnienia świętych Anny i Joachima, dziadków Jezusa), z inicjatywy papieża Franciszka, obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, pod hasłem "Wydadzą owoc nawet i w starości" (Psalm 92,15). “Temat ten jest również zaproszeniem do przemyślenia i docenienia dziadków i osób starszych, zbyt często trzymanych na marginesie rodzin, wspólnot obywatelskich i kościelnych. Ich doświadczenie życia i wiary może w rzeczywistości przyczynić się do budowania społeczeństw świadomych swoich korzeni i zdolnych marzyć o przyszłości opartej na większej solidarności” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (za: www). Warto zapoznać się z Orędziem pp. Franciszka przygotowanym na ten dzień.

 

  Do przemyślenia: Jak wygląda moja modlitwa?
Czego uczy mnie postawa Abrahama?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVI Niedziela zwykła (17.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Dość łatwo dajemy się przekonać współczesnym mediom. Łykamy z ekranu tak wiele wiadomości, wiele czyniąc od razu obecnymi w naszych zachowaniach. Szczególnie dzieje się tak, jeśli chodzi o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Ciekawe, że nie postępujemy tak, kiedy chodzi o słowo Boże, a przecież ono jak najbardziej dotyczy naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Tu często jesteśmy wyjątkowo głusi i opieszali. Może dzieje się tak dlatego, że nie wierzymy w moc słowa, nie ufamy Bogu.  A przecież słuchając Słowa Pana wybieramy najlepszą cząstkę, której nie będziemy pozbawieni. Cząstkę, zaczyn, porządkujący całe nasze życie. Dziś warto usiąść przy Jezusie i wsłuchać się w Jego słowo. Pozwolić, aby ta iskra na nowo zapaliła w nas miłość. 

 

  Do przemyślenia: Jakie znaczenie przypisuję słuchaniu słowa Bożego?
Czego uczy mnie wiara Abrahama?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XV Niedziela zwykła (10.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Człowiek XXI wieku mógłby otrzymać przydomek "człowiek słuchawek". Jednak jak niestety daleko stąd do człowieka potrafiącego słuchać, a jeszcze dalej do człowieka zasłuchanego w Boga i słuchającego Boga. Przecież nie tak rzadko stajemy przed Bogiem w postawie gotowości usłyszenia od Niego wyłącznie tego, co chcemy usłyszeć. Wszystko inne, co wymaga zmiany naszego myślenia i nastawienia, odrzucamy, przeinaczamy, przemilczamy. Zamiast "mów Panie, bo sługa słucha" wolimy "słuchaj Panie, bo sługa mówi". W takiej postawie trudno nam będzie zrozumieć wezwanie do postawy miłosiernej. A właśnie do tego Pan nas wzywa. Dziś "człowiek słuchawkowy" to człowiek wyizolowany, obojętny na to, co wokół niego. Człowiek zasłuchany w Boga, to świadek miłosiernej miłości. Widząc wezwanie do miłosierdzia, idźmy i czyńmy podobnie, aby mieć udział w życiu wiecznym, w życiu Bożym.

  Do przemyślenia: W jaki sposób poznaję Boga?
Co jest dla mnie najważniejsze w znajomości z Bogiem?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XIV Niedziela zwykła (03.07.2022), Rok C

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Czy jestem zwiastunem i świadkiem Chrystusowego pokoju? Może się to stać tylko pod jednym warunkiem. A mianowicie takim, że sam pozwolę, aby Jezusowy pokój mnie wypełnił. Inaczej nic z mojego świadectwa, bo nie jestem źródłem tego pokoju, ani jego "właścicielem". Tym jest Jezus. I dlatego jeśli przyjdę do Niego, jeśli zaproszę Go do swego serca, będę miał czym się dzielić, będę miał o czym świadczyć.  To spotkanie z Jezusem, szczególnie w Sakramencie Eucharystii, doskonali nas, aby, z dnia na dzień, prowadzić życie godne nieba. 

 

Do przemyślenia: Czy jestem zwiastunem pokoju?
W jaki sposób opisuję miłość Boga do mnie?
Co czynię, aby Chrystusowy pokój rozszerzał się w moim środowisku?

Duchowe Zamyślenie: XIII Niedziela zwykła (26.06.2022), Rok C

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Nikt nie chce być z własnej woli niewolnikiem, a jednak niestety często mocno trwamy w niewolach (naszych wad, grzechów, przyzwyczajeń, tego co inni o nas myślą, ...). Jednak prawdziwą niewolą jest w nas przede wszystkim lęk, owoc redukcji przykazania miłości. To on sprawia, że skąpimy w miłości, że nie chcemy służyć. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby pójść za Jezusem, ale pójść Jego stylem, nie naszymi schematami i oczekiwaniami. Pójść Jego drogą, nie naszymi drogami. To Chrystus wyprowadził nas ku wolności. Zatem w niej i w Nim trwajmy. 

 

Do przemyślenia: Jak rozumiem wolność chrześcijańską i życie w łasce Chrystusa?
W jaki sposób pokonuję pokusy zniechęcenia i zwątpienia w wierze i ufności Bogu?

Duchowe Zamyślenie: XII Niedziela zwykła (19.06.2022), Rok C

Pycha się rozpycha. Jeśli ktoś chce! Bóg nie chce mieć w nas niewolników, nie stosuje przymusu, aby pójść za Nim. Zwraca się konkretnie do człowieka, aby ten określił się w stosunku do Niego. Kim dla ciebie jestem? Czy patrzę na Boga jako na wszechmogącego handlarza. Bo można odmawiać modlitwy a jednocześnie Bogu odmawiać dostępu do swojego serca. Moc chrześcijanina wypływa z decyzji, aby naśladować Jezusa, pozwalając Mu w sobie działać. Mamy przyoblec się w Chrystusa. Przed takim wyborem miłości jesteśmy dziś postawieni. 

 

Do przemyślenia: Kim dla mnie jest Jezus?
Jak rozumiem słowa Jezusa o dźwiganiu własnego krzyża?
Co mi sprawia największą trudność w ofiarowaniu życia Jezusowi?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało 2022) - homilia, rok C

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to szczególna okazja, aby uświadomić sobie, że jesteśmy miłowani, że Bóg tak bardzo nas umiłował.

Przygotowanie przed Uroczystością Bożego Ciała -->  [Oto wielka tajemnica wiary (Boże Ciało)]. 

Zachęcam do modlitwy: -> warto odwiedzić stare modlitewniki [Modlitwy na Boże Ciało] oraz tematycznie [Eucharystyczne] i [O tematyce Eucharystycznej].

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (12.06.2022), Rok C

Bóg hojnie dzieli się swoim największym przymiotem jakim jest mądrość. Pozwala ona człowiekowi lepiej zrozumieć Boga, uczy człowieka pokory, aby siebie w miejscu Boga nie stawiał, albo nie narzucał swojego wartościowania na to, kim jest Bóg. Bóg zawsze pozostanie tajemnicą, ale z Nim (i tylko z Nim) możemy w nią wniknąć. Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas do postawienia sobie pytań o przeżywane przez nas relacje. Czy, na wzór Trójcy, jest tam miejsce na miłość i jedność? 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej: --> Zob info. (brewiarz.pl) oraz (ekai.pl).

Modlitwy:  -> [Hymn powszechny do Trójcy Świętej św. Efrema]; [Roman Brandstaetter - "Hymn do Trójcy Świętej".]; [Modlitwa Do Trójcy Przenajświętszej.]; [O Boże mój, Trójco Święta.]; [O Trójco Przenajświętsza.]; [De trynitate (fragment).]; [Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie. (Św. Augustyn, De Trynitate)] oraz !!! w dziale "stare modlitewniki" [Wyznanie wiary św. Atanazego].

 

Do przemyślenia: Czy jestem pokorny?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (05.06.2022), Rok C

Wyczekany dar! Tą radość może zrozumieć ktoś, kto czekał na wymarzony prezent, na ukochaną osobę, na podniosłe wydarzenie. Ale dziś nie mówimy o prezencie jako "coś", ale o darze którym jest "Ktoś". Jesteśmy obdarowani miłością, która miłość pogłębia, wydoskonala i umacnia. Dzięki tej miłości możemy zachować Bożą naukę i przykazania a co więcej stać się mieszkaniem Wszechmogącego. Bądźmy mocni darami Ducha Świętego i bogaci Jego owocami.

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę.

Dziś również XV Dzień Dziękczynienia -> https://archwwa.pl/ oraz -> centrumopatrznosci.pl.

[Odpust zupełny za uczestnictwo w uroczystym śpiewie albo recytacji Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź"].

Modlitwy do --> [Ducha Świętego] oraz ze starych modlitewników --> [Modlitwy do Ducha Świętego].

 

Do przemyślenia: Czy jestem otwarty na osobę i działanie Ducha Świętego?
Jak rozumiem życie w Duchu Świętym?

Strona 1 z 4

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.