Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

Zamyślenie nad Słowem:
Aktualne: [2024]
i archiwalne -> [2023] [2022]
[2021 [2020] [2019] [2018] [2017] [2016 [2015] [2014 [2013 [2012]

 

Zachęcam do zapoznania się z moim [Manifestem duchowym - Elizeusz.pl]. Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (21.04.2024), Rok B

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.

Pan jest moim Pasterzem - śpiewamy czy mówimy  przy różnych okazjach. Ale dzisiejsza niedziela zaprasza nas do skupienia się na dwóch wymiarach tej prawdy. Po pierwsze, że jest to Dobry Pasterz, a po drugie, że jest to mój Pasterz. To On daje za mnie swoje życie. On zna mnie  lepiej niż ja znam siebie. Kiedy przyjmę to, że Jezus jest moim Dobrym Pasterzem, doświadczę tego, że On jest przy mnie i mnie wspiera. Zobacz jak wielką miłością zostałeś obdarzony. Otrzymałeś źródło siły i życia.  Otrzymałeś przyjaciela, brata i obrońcę a nie najemnika.  Jezusowi zależy na tobie. Odkryj swoją wyjątkowość i żyj z Jezusem.

 Jezus jest dobry! On jest Dobrym Pasterzem! Bardzo potrzebujemy, aby ta prawda wlała nadzieję w nasze serca. Bo to On oddaje swoje życie za nas. On nieustannie w sakramencie pokuty przywraca nam życie a w Eucharystii to życie w nas rozwija. Zobacz! Poznaj Pana! Jemu zaufaj! Nie szukajmy innych pasterzy. Oni nigdy nie dadzą nam zbawienie, nie uczynią wolnymi. Nie deformujmy Jezusa, tworząc sobie jego własne wyobrażenia. Zbawienie jest tylko w Jezusie, Zwycięskim Pasterzu.

Dziś Bóg ukazuje nam realność miłości. Czyni to w obrazie Swego Syna, Dobrego Pasterza. On to - i Jego miłość do nas - staje się solidnym fundamentem dla dobrego życia - o ile zechcemy to uczynić. Przyjąć głoszone nam zbawienie w Jezusie, przyjąć Jego łaskę, zaprosić Go do swego życia, zaufać Mu, powierzyć się Jemu. Wszystko ma swój początek w tej decyzji - Pan jest MOIM Pasterzem. A ponieważ tak często odrzucamy Jego drogi, tym bardziej potrzebujemy Jego łaski, abyśmy nie przegrali siebie. Abyśmy mieli odwagę iść za Nim.

Czwarta Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. Kościół obchodzi 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Warto zapoznać się z Orędziem Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2024r. Prośmy Pana, aby wzbudził w swoim ludzie nowe, święte, liczne i mądre powołania do wyłącznej służby Bogu.

W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego [info www], który będzie przebiegał pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Prosimy Pana Boga o to, by dawał nam pasterzy na wzór najlepszego Pasterza - swojego Syna.

Pamiętajmy o modlitwie -> [Za powołanych i o powołania].

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za kapłanów i o powołania] -> Jezus Dobry Pasterz: [Modlitwy do Pana Jezusa Dobrego Pasterza]. Jezu, nasz Dobry Pasterzu, proszę chroń nas i nasz kraj przed wszystkimi niebezpieczeństwami fizycznymi i duchowymi - zgromadź nas wszystkich w Twojej owczarni i prowadź nas bezpieczną drogą do nieba! 

   Do przemyślenia: Czy postrzegam Jezusa jako tego, który jest dobry?
Czy świadomie idę za Jezusem, Dobrym Pasterzem?
Jak wygląda moja modlitwa?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (14.04.2024), Rok B

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

  Zachowywać Jezusową naukę, to odkryć sposób na doskonałą miłość. Dziś, kiedy świat tak bardzo tęskni za prawdziwą miłością, często szukając jej w namiastkach, przychodzący Jezus jest dawcą pokoju. Wtedy, kiedy doświadczymy autentycznego spotkania ze Zmartwychwstałym, odkryjemy autentyczne źródło radości. Dlatego pragnijmy tego spotkania, nie zamykajmy się na Niego. Przyjmijmy dar Ducha, abyśmy odkryli Go w Słowie. Chrześcijanin jest światkiem Jezusa Zmartwychwstałego. Nie bójmy się podjąć tego powołania.

Jezus przychodzi do swoich uczniów z darem pokoju. I choć niedowierzanie miesza się z radością, to On przynosi im prawdziwe życie. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. On jest miłosierdziem samym. On jest Panem i Zbawicielem. Spotkać się z Nim, to otworzyć się na dar nowego życia, które jest z Niego.

Jezus nie chce być dla nas nieznajomym. Jego zmartwychwstanie jest też dla nas tym darem, przez który możemy się z nim autentycznie spotykać. Znać Boga, to mieć właśnie doświadczenie Jego miłości. Tym dla nas jest dar Biblii. Jest znakiem Jego miłości do nas. Czy go przyjmujemy? Czy może nadal wolimy działać w nieświadomości, nieświadomi darów Boga i Jego mocy, a przez to skazani na ciągłe popełnianie tych samych błędów?

Trzecia Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona 16. Ogólnopolski Tydzień Biblijny (14-20 kwietnia) pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo św.

Materiały na Tydzień Biblijny: Przegląd Biblijny 2024 (pdf)

Tego samego dnia obchodzimy również 8. Narodowe Czytania Pisma Świętego. Hasłem tegorocznego Narodowego Czytania Pisma Świętego jest fragment z Dziejów Apostolskich: "Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie.” (Dz 2,42). Więcej na "http://www.biblista.pl/" oraz "https://episkopat.pl/"

O Biblii na mojej stronie: [Pismo Święte]. Zachęcam do częstego czytania, słuchania i rozważania Słowa Bożego.

Zgodnie z Apelem Przewodniczącego Episkopatu [->] dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy w intencji ochrony życia osób nienarodzonych. Np. [Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji]

14 kwietnia, czyli dokładnie dziś, przypada nasze narodowe święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 roku dla upamiętnienia chrztu Polski datowanego właśnie na dzień 14 kwietnia 966 roku, która to data uznawana jest za początek Państwa Polskiego.

 

   Do przemyślenia: Jaką role w moim życiu zajmuje Pismo Święte?
Czy pozwalam Słowu Boga mnie nawracać?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (07.04.2024), Rok B

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Miłosierdzie jest pięknym owocem Zmartwychwstania. To właśnie ono jest głębią przeżywanej wiary - nadaje jej smak. Bóg, który przebacza, pozwala nam odkryć to, że jest Miłością i wzywa nas do czynienia miłości. Jezus posyła uczniów do świata z tym prostym orędziem "miłość zwycięża, miłość jest możliwa do realizacji". Przyjmijmy to zaproszenie, aby stawać się apostołami miłosierdzia gotowymi naśladować Jezusa, w tym też gotowi przebaczać i przynosić pokój. Za św. Tomaszem wyznajmy "Pan mój i Bóg mój"!

Źródłem miłosierdzia jest przychodzący Jezus. On jest Mesjaszem. Doświadczyć miłosierdzia to spotkać się ze Zmartwychwstałym i za św.  Tomaszem wyznać,  że to mój Pan i Bóg.  Kochać Go, to zachować Jego przykazania.  Potrzebujemy być nieustannie ożywiani obecnością Boga. Przyjmijmy Go sercem otwartym i radosnym, bo Bóg jest dobry a Jego łaska trwa na wieki.

Tylko Jezus z przynosi prawdziwy pokój. Tylko Jezus może przejść przez drzwi naszych zamknięć i leków. Tylko Jezus może uczynić nas szczęśliwymi. On, Pan i Bóg! Odpowiedzmy na objawienie się miłosierdzia i dodajmy Pan mój i Bóg mój. Nigdy nie zapominajmy, że "wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (1 J 5, 4)". Boże Miłosierdzie nie ma granic! Zmartwychwstanie jest pieczęcią miłosierdzia.

Dziś w całym Kościele obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione za sprawą objawień św. Faustyny Kowalskiej, w czasie których sam Jezus prosił o to święto. Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto dla całego Kościoła, abyśmy mogli wszyscy korzystać ze zdroju łask Miłosiernego Chrystusa.

"Bóg nikomu MIŁOSIERDZIA Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się MIŁOSIERDZIE Boże." (Dz. 72)

W to dzisiejsze Święto Miłosierdzia, niech Pan działa łaską swą i mocą swą w naszych sercach! Niech je dotyka i uzdrawia! Niech je przemienia i uświęca. Amen!

Zachęcam do zapoznania się z papieską bullą „Misericordiae vultus” oraz encykliką św. Jana Pawła II "Dives in misericordia" i listem "Misericordia Dei".

Dzisiejszy dzień przeżywany jest jako ogólnopolskie święto Caritas: ,,Dzień Dobra” -> Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Komisji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia.

O idei "Dnia Dobra" (TyDzieńDOBRA)-> https://dziendobra.pl/. Warto odwiedzić profil fb: Wolontariat CARITAS. „DZIEŃ DOBRA” to huczne i radosne świętowanie BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. To także święto WOLONTARIUSZY CARITAS. W tym dniu wszyscy razem cieszymy się, że każdego dnia dobra jest więcej!

 Rozpoczyna się 80. Tydzień Miłosierdzia - czas w sposób szczególny poświęcony głoszeniu miłosierdzia i budzeniu wrażliwości na potrzeby bliźnich. Tym razem przebiega pod hasłem:  „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1 J 5, 1). WWW: -> [Bp Szlachetka na Niedzielę Miłosierdzia: Bóg pragnie miłości, która wyraża się przez miłość bliźniego] i [7-13 kwietnia: 80. Tydzień Miłosierdzia].

Dzisiejsza niedziela kończy oktawę wielkanocną.

Modlitwa: [Modlitwy do Miłosierdzia Bożego] oraz w starych modlitewnikach [Dawne modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego] oraz [Dopomóż mi Panie. (św. Faustyna Kowalska)].

Zachęcam do medytacji [Święty Tomasz Apostoł - były niedowiarek].

   Do przemyślenia: Czy moje oczy, serce, ręce są miłosierne?
Czy u źródeł moje wiary leży wydarzenie spotkania ze Zmartwychwstałym?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (31.03.2024), Rok B

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana.

  Nie ma Go w grobie? Grób jest pusty. Ukradli? To pierwsza reakcja uczniów. Zmartwychwstanie jest dla nich ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewali się go. Jedno czego są pewni - musimy tam zaraz być. Dlatego biegną. Pusty grób - ułożone w wyjątkowy sposób płótna - zrodził w nich wiarę, która była gotowa na ponowne spotkanie Mistrzem. Kiedyś to spotkanie uczyniło ich uczniami - teraz ma uczynić z nich świadków. To zaproszenie dla nas, aby być świadkiem zmartwychwstania.

Zmartwychwstał! Grób pusty. Wszystko się odmieniło. Od tego wydarzenia bierze swój początek niewyczerpane źródło nadziei i siły. Zło zostało pokonane siłą miłości i dobra a ten owoc zwycięstwa jest darem dla każdego z nas. Pan jest blisko, Pan jest bliski. Grób został otwarty! Kamień odrzucony! Mogę usłyszeć na nowo moje imię wypowiadane z miłością. On żyje, abym i ja ożył. Nie w pragnieniach i oczekiwaniach ale w decyzjach i wyborach. Niech w naszych sercach zrodzi się modlitwa: "Chcę żyć z Jezusem! Chcę dążyć tam gdzie Jezus! Jezu daj mi życie!". Podajmy rękę Jezusowi niech wyprowadzi nas na światłość. 

Alleluja! Teksty modlitewne obficie zapraszają nas do radości. Jak w tym świecie można być radosnym? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej liturgii. To spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem jest źródłem tej radości. Jednak Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana, nie chce się spotykać z nami raz do roku. Zmartwychwstając chce być przy nas, z nami, w nas, każdego dnia.

Moje życzenia: [Alleluja 2024!].

Zobacz również moją notkę z poprzednich lat: "Wielkanoc = wielka RADOŚĆ".

Zachęcam do medytacji [Będąc w Zmartwychwstałym.] oraz wiersza [x. Jerzy Liebert - "Zmartwychwstanie".]

Ze starych modlitewników: [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie].

   Do przemyślenia: Czy trwam i pogłębiam relację ze Zmartwychwstałym?
Co dla mnie znaczy zmartwychwstanie?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (24.03.2024), Rok B

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

  Zapraszam do x-tomkowej medytacji: [Medytacja - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej].  

  Niedzielą Palmową rozpoczynamy [Wielki Tydzień] - czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uroczystości paschalne.

Ze starych modlitewników polecam: [Modlitwy na Niedzielę Palmową] oraz cały [Modlitewnik pasyjno-paschalny].

W Polsce obchodzimy dziś, 24 marca, Narodowy Dzień Życia. Święto ustanowione przez Sejm RP jest dedykowane wspieraniu ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To również okazja do promowania polityki prorodzinnej. [www-> radiomaryja.pl]. Tego dnia organizowany jest Narodowy Marsz Życia. W tym roku jednak w związku z przypadającą 24 marca Niedzielą Palmową wydarzenie zostało przesunięte na 14 kwietnia, w którym to dniu przypada z kolei Święto Chrztu Polski. [www -> ekai.pl].

24 marca przypada także rocznica śmierci bohaterskiej śmierci bł. Rodziny Ulmów. Tego dnia obchodzimy święto państwowe "Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką".

Światowy Dzień Świętości Życia, zainicjowany przez św. Jana Pawła II., obchodzony jest corocznie 25 marca  (w Uroczystość Zwiastowana Pańskiego).

Jutro nie ma Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, ale jest Wielki Poniedziałek. Dni Wielkiego Tygodnia stoją wyżej w kolejności obchodów liturgicznych. Uroczystość zostaje zatem przeniesiona na pierwszy możliwy termin czyli poniedziałek po Oktawie Wielkanocnej, tj. 8 kwietnia. Stąd też w tym roku Tydzień Modlitw o Ochronę Życia przeżywać będziemy w dn. 2-8 kwietnia 2024 r.

26 marca, we wspomnienie Dobrego Łotra (św. Dyzmy), w Kościele w całej Polsce obchodzony jest Dzień Modlitw Za Więźniów. Ustanowiony został w 2009 roku przez polskich biskupów podczas 347. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Zanosimy w tym właśnie dniu modlitwy, aby osoby pozbawione wolności dostąpiły łaski Miłosierdzia Bożego. W kaplicach wielu zakładów karnych księża kapelani sprawują Eucharystię w intencji osadzonych i ich rodzin.

   Do przemyślenia: Czy towarzyszę Jezusowi w Jego męce?
Gdzie w niej jestem?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkiego Postu (17.03.2024), Rok B

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

  V Niedziela Wielkiego Postu wita nas szczególnym znakiem zasłoniętych w kościołach krzyży. Znak ten nam przypomina, że wchodzimy w rozważanie tajemnic naszego zbawienia i to co zakryte dla naszych oczu, ma stać się odkryte w spotkaniu z Umęczonym i Zmartwychwstałym. Doświadczenie zbawienia uzdalnia nas do zbawienia innych przez przebaczenie,  pojednanie,  odrzucenie zemsty czy chęci odwetu. W krzyżu Jezusa odkrywamy miłość zwyciężającą egoizm, miłość ofiarna a przez to owocną. To znak zwycięstwa nad uzurpatorem władzy na świecie, złym duchem, wyrzuconym precz. Miłość krzyża uwalnia nasze serca. Jest to tajemnica, ich która możemy poznać tylko przez wiarę, czyli przez spotkanie z Jezusem. Niech i w naszych sercach zrodzi się pragnienie  i chęć zobaczenia Jezusa.

Zobaczyć Jezus! Niezwykle poruszająca jest prośba skierowana do uczniów. Uczeń Jezusa postrzegany jest jako właściwy adresat tej prośby "chcemy zobaczyć Jezusa". "Chcemy" to też ważne słowo, które warto przemedytować pytając się o własne pragnienia (nie mylić z zachciankami). Trudne padają słowa w tej Ewangelii. Umrzeć, aby żyć. Obumrzeć, aby nie trwać w samotności. Tam, gdzie będzie mistrz, tam będzie i jego sługą. Czyli, że perspektywa krzyża jest wpisana w pójście za Jezusem, a my nie chcemy krzyża. Jednak ostatecznie, o czym zapewnia nas autor listu do Hebrajczyków, Jezus "gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają". Na kanwie tej perykopy, może warto też zadać siebie pytanie, czy ktoś w moim życiu (wyborach, postawach, uczynkach) może zobaczyć Jezusa? A drugie, wynikające z pierwszego pytanie, czy ja w mojej modlitwie spotykam się z Jezusem?

Czasem zdarza się nam, że zapominamy po co przychodzimy do kościoła albo dlaczego się modlimy. Motywy nasze mogą być różne, ale zasadniczym jest pragnienie, aby zobaczyć Jezusa. Jeśli tego zabraknie, cała reszta pozbawiona jest życia. Niech dziś, kiedy w kościołach zasłania się krzyże, to będzie naszym pragnieniem. Jego zbawienie jest dla wszystkich! Tylko On może stworzyć nas na nowo, uzdalniając do prawdziwej miłości.

 

W V Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną też I Niedzielą Męki Pańskiej, zasłaniane są w kościołach krzyże i obrazy. Więcej na temat tego zwyczaju dowiemy się tu "V niedziela Wielkiego Postu i zasłanianie krzyży" lub tu "Zasłonięty krzyż - symbol żalu i pokuty grzesznika". Ten znak wprowadza nas w pasyjny czas Wielkiego Postu.

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w V Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

Uroczystość Św. Józefa - 19 marca -> [Dawne modlitwy do św. Józefa] i [Modlitwy do św. Józefa ].

   Do przemyślenia: Jak wygląda moja modlitwa?
Czy w moim życiu widać autentyczne chrześcijańskie świadectwo wiary?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkiego Postu (10.03.2024), Rok B

Niech mi język przyschnie do gardła,
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.

Gdzie szukać źródła chrześcijańskiej radości? Odpowiedź katechizmowa powie - w Jezusie. Ale czy ta wiedza przekłada się na nasz styl życia? Czy naprawdę mamy pewność, że tylko wierność Jezusowi (dobru, miłości, ...) da nam szczęścia, a nie np. sukces, zdrowie, pieniądze ... Dziś wielu chrześcijanom wydaje się, że Jezus ma im pomagać być szczęśliwymi, czyli dać pieniądze, dobrą pracę, spokojne życie, cenne relacje ... a zupełnie odrzucają wezwanie do nawrócenia. Przyjmijmy wezwanie wypływające z dzisiejszej ewangelii i zawierzając bogactwu darowanej nam przez Boga w Jezusie miłości, przyjdźmy do Jego światła, aby ukazane nam zło odrzucić a dobro wydoskonalić. Niech w naszym życiu Jezus będzie wywyższony.

 Człowiek chce być wolny. Często jednak dla osobistych korzyści czy wygody jest gotów przedefiniować to pragnienie i wybrać to, co go zniewala. Tak dzieje się np. kiedy ktoś kolaboruje z okupantem albo nie służy swojej ojczyźnie. Historia nazywa takich ludzi zdrajcami. Ale kiedy przeniesiemy ten obraz na grunt wiary to okaże się, że są ludzie gotowi kolaborować z grzechem i nie służyć ojczyźnie niebieskiej. Prawda jest taka, że nawet wielka władza w tej zniewolonej ojczyźnie nie czyni człowieka wolnym. Człowiek jest jak kapo w obozie - nadal pozostaje więźniem. Dlatego potrzebujemy wyzwolenia. I o tym mówi dzisiaj Ewangelia - "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" - to dobra nowina dla wszelkich naszych zniewoleń i powód prawdziwej radości. W Jezusie jest nasza wolność i perspektywa życia wiecznego. Wybór należy do nas. Zbliżmy się do światła jakim jest On, bo jesteśmy zbawieni łaską. Niech miłość z krzyża napełni nasze serca i stanie się źródłem prawdziwej radości.

 W krzyżu zbawienie! Oto prawdziwie chrześcijańska radość. Czasem wydaje się nam, że nasze życie bardziej obfituje w przeciwności niż w powody do radości. Jednak Bóg przychodzi, aby zbawić człowieka, bo nie chce jego zguby. Przychodzi z prawdą i łaską, ze światłem, które oświeca człowieka. Niech w nas na nowo zrodzi się pragnienie, aby nie trwać w ciemnościach grzechu i oddalenia od Boga, pragnienie wolności. Pięknie wyraża to dzisiejsza modlitwa po Komunii: "Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera". Niech to się w nas dokona ... Amen.  

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To słowo, które pochodzi z łacińskiego introitu: "Lætáre, Ierúsalem" (Wesel się Jeruzalem), oznacza "Cieszcie się" i rozpoczyna antyfonę na wejście, przeznaczoną na dzisiejszą liturgię. Wolno dziś używać szat liturgicznych koloru różanego, ozdabiać ołtarz kwiatami i wykorzystywać instrumenty muzyczne w śpiewie. Więcej o niedzieli "Laetare" w linku.

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w IV Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].


 

Do przemyślenia: W jaki sposób rozumiesz chrześcijańską radość?
Co jest moim największym duchowym pięknem?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkiego Postu (3.03.2024), Rok B

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

  Jak bardzo nasze życie przypomina świątynię z dzisiejszej ewangelii. Zamiast domu modlitwy, zamiast zachwytu nad miłosierdziem Boga, mamy wielkie targowisko. Hałas i przyziemność zagłuszają słowa Boga. Dlatego potrzebujemy oczyszczającej obecności Jezusa, aby przypomniał nam, co jest naprawdę ważne. Potrzebujemy Słowa, które wyrwie nas z duchowego letargu i pozwoli zadać ważne pytania, aby usłyszeć ważne odpowiedzi.

Człowiek, jeśli mu na czymś zależy - bo to coś jest dla niego ważne - jest wstanie wiele poświęcić, aby osiągnąć cel. Dzisiejsza Liturgia Słowa zaprasza nas do postawienia sobie pytania, czy Bóg jest dla nas ważny, a Jego sprawy są naszymi - czy pochłania nas gorliwość? Bo może godzimy się na przeciętność w sprawach Bożych i nie oczekujemy nic poza zdrówkiem i radością? Jezus zapowiada dziś swoje zwycięstwo, które dokona się w Jego zmartwychwstaniu. Bóg ma moc odbudować to, co popadło w ruinę. To prawda, która jest źródłem prawdziwej nadziei. Chrystus ukrzyżowany jest Zwycięzcą, jest Panem! Pozwólmy Jezusowi wyrzucić z nas to, co jest naszym "targowiskiem" i niech On nas wraz z sobą podniesie do nowego życia.

 Bóg przynosi wolność! Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy nie widzą swojej niewoli i żyją życiem niewolnika. Bóg napełnia mądrością! Cokolwiek budujemy w naszym życiu, owocniejszym jest, kiedy czynimy to z Bogiem. Wielkość i głębia chrześcijańskiego życia, to uwierzyć słowu, zawierzyć siebie Jezusowi.

Dzisiaj 17. rocznica nominacji kard. Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie. Jutro dzień imienin kard. Kazimierza Nycza. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w III Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

   Do przemyślenia: Czy Bóg zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce?
Czy żyję Jego wolą? Jego mądrością?
Jak patrzę na dar Bożych przykazań?
Które przykazania są dla mnie najłatwiejsze, a jakie najtrudniejsze do wypełnienia? Dlaczego?
W jaki sposób wyraża się moja gorliwość w budowaniu Kościoła i dbaniu o czystość serca?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkiego Postu (25.02.2024), Rok B

Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem

Wsparcie, obecność, pomoc ... są sytuacje, kiedy bez tego ani rusz . Dziś jesteśmy zaproszeni do tego, aby uwierzyć, świadomie i głęboko, że Bóg jest tym, który nas wspiera. Nie tylko wtedy, kiedy wydaje się, że najbardziej Go potrzebujemy, bo świat nasz się sypie, ale w każdej chwili. Bóg daje nam łaskę, On sam jest tą łaską. Jego obecność pełna mocy i miłosierdzia.

Góra Moria i Tabor to klamra spinająca dzisiejszą liturgię Słowa. To zapowiedź trzeciej góry - Golgoty - góry ocalenia i zbawienia. Wiele możemy planować, mówić, ale czasem - żeby doświadczyć przemieniającego spotkania z Bogiem - musimy dać coś od siebie. Musimy wdrapać się na górę, aby z niej - z innej perspektywy - spojrzeć na to, co za nami. Powinniśmy schodzić z niej przemienionym - tj. lepszym - ubogaceni spotkaniem z Bogiem żywym. Często dlatego brakuje nam odwagi, że nie jesteśmy głęboko w sercu przekonani o tym, że Bóg jest z nami, że można się z Nim realnie spotkać. Nie można bowiem głęboko wierzyć bez zaufania i miłości - bez pewności i nadziei. Dlatego te góry, to obrazy decyzji na przybliżenie się do Boga, tak jak wspinając się na szczyt przybliżamy się do nieba. To na tych górach zabrzmiała z mocą Ewangelia - Dobra Nowina - Bóg kocha i jest wierny!

Niekiedy za łatwo, na pytanie "czy jesteś osobą wierzącą?", odpowiadamy "tak!". Inaczej bywa kiedy zapytamy się: "Czy twoja wiara jest żywa? Czy przynosi owoce? W czym się ona wyraża?" Kiedy zapytamy się o naszą ufność względem Boga, naszą wierność, to widzimy jak wiele nam brakuje. A Bóg chce, aby nasza wiara była wypróbowana. Abyśmy byli pewni relacji z Bogiem, pewni Jego miłości do nas. A nie niepewni i ulegający kłamstwom szatana prowadzącym do fałszywego obrazu Boga. Dzisiejsza niedziela zaprasza nas do tego, aby zapragnąć oglądania chwały Boga. A możemy ją zobaczyć i odkryć wyłącznie w Jezusie. Wejdźmy z Nim na naszą osobistą górę, aby przemienił się nasz sposób patrzenia na Boga. Z pogańskiego (Boga na nasze wyobrażenie, dla realizacji naszych planów i potrzeb, Boga od czasu do czasu) na obraz wiary (Boga bliskiego, wiernego, któremu chcę się powierzyć).

Dzisiaj, w II niedzielę Wielkiego Postu, niedziela "Ad Gentes", co po łacinie oznacza: ku narodom, ku ludziom. Tego dnia Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzień ten jest okazją, by wesprzeć modlitewnie i finansowo polskich misjonarzy posługujących w wielu zakątkach świata. Materiały formacyjne można znaleźć na stronie "Dzieło pomocy Ad Gentes" a więcej informacji na stronie "Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce". Hasłem tegorocznej niedzieli „Ad Gentes” są słowa „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”.

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w II Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

 

   Do przemyślenia: Czy spotkanie z Bogiem na modlitwie mnie przemienia?
Czy w Jezusie rozpoznają mojego Boga, Pana i Zbawiciela?
Czy dobrze mi jest z Jezusem?

Strona 1 z 2

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.