Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

Zamyślenie nad Słowem:
[Aktualne: 2022]
[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Moje homilie: [Rok A] [Rok B] [Rok C]

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

Duchowe Zamyślenie: VIII Niedziela zwykła (27.02.2022), Rok C

Dziś rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który będziemy przeżywać w dniach 27 lutego – 5 marca b.r.  [www ->].

Owoc obfity! Jeden z ważny wyznaczników prawdziwości i dojrzałości wiary człowieka. Jednak nie zawsze takim jest. Niestety często jest to owoc popsuty, niezjadliwy, trujący. Czemu tak się dzieje? Bo owoc, który wydajemy, może być z niebiańskiego nasienia lub z nasienia ziemskiego. Potrzebujemy, aby to co duchowe, przeniknęło to co cielesne. Bo życie człowieka ma wydać owoc Królestwa Bożego: miłość, radość, pokój, sprawiedliwość. Aż nad to widzimy deficyt tych duchowych dóbr w dzisiejszym świecie, a co za tym idzie, również w ludzkich sercach. Możemy też to co z Boga w sobie zmarnować. Aby tak się nie działo, warto Bogu się powierzyć. 

 

Do przemyślenia: Jak owocuje moja wiara?

Duchowe Zamyślenie: VII Niedziela zwykła (20.02.2022), Rok C

Wzór! Jaki ziemski, tacy ziemscy - niby oczywiste. Bo jaki wzór wybierzemy dla naszego życia, taki będziemy realizować. Wybierajmy zatem ten niebieski. Sprawdzianem naszych motywacji, wzorców, staje się przykazanie miłości, a szczególnie kwestia miłości nieprzyjaciół. Jeśli pytam się o motywację przebaczenia, to kiedy ludzka już nie wystarcza, przychodzi na niebieska "bo o to prosi mnie Jezus". Piękne zaproszenie (bo do miłości nie można przymusić) kieruje do nas Jezus: miłujcie (...) dobrze czyńcie (...)  błogosławcie (...) módlcie się (...), aby radykalnie wejść w moc i realność słowa "bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". Niech miarą naszego życia będzie miłosierdzie! Nie pękajmy!

 

Do przemyślenia: Jak w konkretach wyraża się moje bycie miłosiernym?
Na ile staram się przebaczyć i zapomnieć o doznanych krzywdach?

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela zwykła (13.02.2022), Rok C

Szczęście! Potrafimy odmieniać to słowo na wiele sposobów. Potrafimy wiele poświęcić, aby poczuć szczęście. Ale czy wiemy, co robić, aby być szczęśliwym? Dziś jesteśmy wprost zaproszeni do jednego, aby swoją nadzieję złożyć w Chrystusie. Odrzucić istnienie w miejscu bezwodnym a zapragnąć zapuścić korzenie nad płynącą wodą. Chcieć istnieć, aby przynosić obfity owoc życia. Aby żyć pełnią! Szczęście nad płynąca wodą!

 

Do przemyślenia: Jak w codzienności wygląda moje życie faktem zmartwychwstania?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela zwykła (6.02.2022), Rok C

Słowo i łaska! Jedno i drugie swoją owocność czerpie z osoby Boga. Mimo, że człowiek pozostaje "wybrakowany", grzeszny, Bóg okazuje swoją potęgę, swoje miłosierdzie, zapraszając człowieka do relacji. To łaska Boga czyni nas świętymi. Nie nasze osobiste wysiłki. Osadzenie życia na łasce chroni przed zniechęceniem i powierzchownością. Jesteśmy wezwani, aby na łaskę się otworzyć. Aby łaską żyć! Aby w łasce żyć!

 

Do przemyślenia: Czy świadomie podejmuję współpracę z łaską Boga?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela zwykła (30.01.2022), Rok C

Dziś 69 Światowy Dzień Trędowatych [www ->].

Czas to miłość! Jak często pycha sprawia, że człowiek rozmija się z miłością Boga? Jak łatwo poddać się gniewowi, aby zakrzyczeć miłosierdzie i prawdę? Bóg doskonale nas zna. Bóg nieustannie nas kocha. Bóg nie chce, abyśmy żyli bez Jego miłości.  Jego Słowo jest prawdą. Jak na nie reagujemy? Miłością czy gniewem? 

 

Do przemyślenia: Czy przyjmuję prawdę o miłosierdziu Boga?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela zwykła (23.01.2022), Rok C

Dziś (po raz trzeci) Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez papieża Franciszka Listem Apostolskim "Aperuit illis" (Otworzył ich umysły) w 2019 r. Warto spojrzeć na nią jak na iskrę, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa. Niedziela Słowa Bożego ma zwrócić naszą uwagę na to, by Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym, gdzie sam Bóg przemawia do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię. Na stronie Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce (www.biblista.pl) zostały umieszczone specjalne materiały. Warto zastanowić się nad tym "Jak świętować Niedzielę Słowa Bożego?".

Zachęcam do odwiedzenia przestrzeni biblijnej na mojej stronie: [Kromka Słowa]; [Pismo Święte]. Może też warto zastanowić się nad tym "Co by się działo, gdybyśmy używali Biblii tak, jak używamy telefonu komórkowego?".  Polecam również tekst  Kadr. Ryłko o nowych ruchach kościelnych i Słowie Bożym.

Żywe Słowo Boga! Na ile jest ono moim życiem? Na ile mnie ożywia? Czy wypełnia się w moim życiu i czy wypełnia moje życie? To Jezus jest tym Słowem, które nas uzdrawia! On jest tym Słowem, które czyni nas wolnymi! On jest tym Słowem, które daje nam życie! 

 

Do przemyślenia: Czy żyję Słowem Bożym?
Jak ono kształtuje moje życie?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela zwykła (16.01.2022), Rok C

Wola Boża! Dzisiejsza ewangelia wprowadza nas w doświadczenie wiary pokazując jej źródło. Czy chcemy, aby w naszym życiu dokonywały się cuda, w tym największy cud przemiany? Jeśli tak, to zróbmy wszystko, co powie nam Jezus.

 

Do przemyślenia: Czy żyję wiarą? Czy ufam Jezusowi?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Chrztu Pańskiego (09.01.2022), Rok C

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Dziś jest ten szczególny dzień, gdy należy zwrócić uwagę szczególnie na to, z jakiego lekcjonarza czyta się czytania.

Źródło życia! Zatrzymujemy się z Jezusem nad wydarzeniem z nad Jordanu. Jezus pyta dziś każdego z nas: czy ty też tak chcesz? Czy chcesz żyć świadomym faktu, że jesteś przez Boga kochany? To wszystko dokonuje się nieustannie w chrześcijaninie, jeśli świadomie żyje przymierzem chrzcielnym. Jordan nie jest rzeką godną uwagi. Tym bardziej symboliczne jest to, że Jezus wchodzi w wody Jordanu. Może wejść i w życie każdego z nas.

 

Do przemyślenia: Czy żyję świadomie moim przymierzem chrzcielnym?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2022), Rok C

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania) jest świętem Objawienia Boga światu. Uroczystość mówi, że Jezus przyszedł zbawić wszystkich ludzi.  W Polsce to też "Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom".

[Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego] -> [Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)].

Kim jest mędrzec? Dzisiejsza uroczystość sugeruje, że jest nim ktoś, kto szuka odpowiedzi, szuka prawdy. Ostatecznie  odnajduję ją w Jezusie - obiecanym Mesjaszu. Zbawienie dokonuje się przez spotkanie. Mądry człowiek potrafi do prawdy dostosować swoje życie, a nie prawdę nagiąć do swego życia. Mądry człowiek oddaje pokłon Bogu.

 

Do przemyślenia: Czy w swoim życiu kieruję się prawdą?
Czy żyję w prawdzie?

Duchowe Zamyślenie: II niedziela po Narodzeniu Pańskim (02.01.2022), Rok C

Mądrość! Chcielibyśmy być postrzegani, jako osoby mądre, ale tak naprawę powinniśmy być mądrzy, żyć mądrze. To Jezus jest źródłem prawdziwej mądrości. On jest mądrością! Zatem być postrzeganym jako mądry, to żyć tak, że widać w moim życiu Ewangelię Jezusa. Być mądrym, to być pełnym obecności Pana. Żyć mądrze, to żyć w komunii z Nim. On jest Słowem. On jest Światłością! Dzisiejsza niedziela pyta każdego z nas o to, na ile Jezus rzeczywiście w nas żyje a my w Nim? Bo ten naprawdę jest chrześcijaninem, w którego życiu, zamieszkało Słowo Wcielone. 

 

Do przemyślenia: Jak w konkretach wyraża się moja więź z Jezusem?

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

*[Nauczanie papieskie]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

św. o. Pio z Pietrelciny

Modlitewnik on-line

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.