Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim (03.01.2021), Rok B

3 stycznia, wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Jezus, w zakonie Jezuitów jest uroczystość (więc mogą tam być inne czytania). [Litania do Imienia Jezus]; [Modlitwy do Najświętszego Imienia Jezus].

Każdy chciałby być mądry, ale niestety nie każdy jest. Czy zatem mądrość jest tylko dla wybranych? I czym jest ta mądrość: inteligencja, zaradnością? Mądrość to umiejętność właściwego rozeznawania miedzi dobrem a złem. Nie każdy chce też przyjąć fakt, iż prawdziwa mądrość jest darem Boga. Darem Jego miłości, której tak bardzo potrzebujemy. Dzisiejsze Słowo Boże zapewnia nas, że mądrość jest i chce zagościć w naszym życiu.

 

Do przemyślenia: Jakie miejsce zajmuje w moim życiu Słowo Boże?
Gdzie szukam mądrości? Do kogo należy moje serce?
Czym jest dla mnie modlitwa?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (01.01.2021), Rok B

Dziś "Światowy Dzień Modlitw o Pokój". Jak co roku papież kieruje do nas orędzie. W tym roku jest ono zatytułowane "Kultura troskliwości jako droga do pokoju". Poczujmy się zaproszeni do modlitwy o prawdziwy pokój w świecie.

  Zachęcam do skorzystania z modlitw: [Modlitwa o pokój (Afryka Wschodnia)]; [Modlitwa o pokój na świecie ułożona przez Tomasza Mertona]; [Modlitwa o pokój (na motywach Listu do Efezjan)]; [Modlitwa św. Jana XXIII o pokój]; [Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój].

Jaki był ten mijający rok? Wielu powie bez zastanowienia - trudny. Ale czy potrafimy w nim dostrzec dobro, a co najważniejsze Dobrego? Życie wiary to nie fajerwerki. One rozświetlają noc tylko na ułamek sekundy. Nasze życie, to żyć w światłości Pana, zawsze radując się jego mocą.

 

Do przemyślenia: Jak wygląda moja relacja z Maryją, Matką Jezusa?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (27.12.2020), Rok B

  Dziś "Dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin". Warto wracać do nauczania Kościoła na temat rodziny i małżeństwa. Szczególnie do Adhortacji św. Jana Pawła II "Familiaris Consortio" oraz Adhortacji Franciszka "Amoris laetitia". Więcej w temacie (czytelnia) na stronie: brewiarz.pl.

  Jaki wzór odkrywamy w Świętej Rodzinie? Do czego wzywa nas dzisiejsze święto? Po pierwsze chcemy odrywać realność miłości międzyludzkiej, która umacnia i spaja rodzinę. Po drugie ważne jest zauważenie wiary, jako elementu umacniającego życie rodzinne. Za formularzem mszalnym prośmy, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach cnoty Świętej Rodziny i doszli do radości wiecznej.

Do przemyślenia: Jak wyglądają moje relacje w rodzinie?
Czy wiara jest istotnym elementem życia rodzinnego?

Duchowe Zamyślenie: Święto świętego Szczepana, pierwszego męczenika (26.12.2020), Rok B

Drugi dzień świąt pyta nas o realność naszego świadectwa wiary. Nie zatrzymujemy się wyłącznie nad świąteczną ciepłą atmosferą żłóbka, ale chcemy zatrzymać się przy fundamencie jakim jest przynależność do Chrystusa. Bo to miłość, która ma swoje źródło w tajemnicy wcielenia, ma stać się czytelnym świadectwem ucznia Pana. Przyzywamy mocy i mądrości Ducha Świętego, abyśmy zawsze wskazywali swoim życiem na Jezusa, a szczególnie naszą gotowością przebaczenia i miłością nieprzyjaciół.

Do przemyślenia: Jak wygląda moje chrześcijańskie świadectwo?
Czy w moim postępowaniu widać, że jestem naśladowcą Chrystusa?
Czy potrafię i chcę przebaczać prześladowcom?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12.2020), Rok B

  ->  Dlaczego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia? Jak powstało Boże Narodzenie.

Czas się dopełnił, czas się uświęcił, ale nie sam z siebie. Oto w mroki ludzkiej słabości przychodzi upragniony Zbawiciel, aby zamieszkać w naszych sercach. W refrenie psalmu śpiewamy: "Ziemia ujrzała swego Zbawiciela". Czy moja "ziemia", moje ciemności, lęki, niepewności, słabości, grzechy ... już ujrzały swego Zbawiciela? Czy w Dzieciątku odczytały Boży plan wybawienia przez miłość? Klękając przed tajemnicą wcielenia wyznajmy to, że całym sercem chcemy należeć do Jezusa, że chcemy Go przyjąć!

Do przemyślenia: Jak przeżyłem tegoroczny Adwent? Czy przygotowałem się na święta?
Czy prawda o wcieleniu Słowa jest obecna w moim życiu duchowym?
Czy zgodnie z Ewangelią życie ludzkie (w tym dzieci poczętych) jest dla mnie święte?

Duchowe Zamyślenie: IV niedziela Adwentu (20.12.2020), Rok B

"O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami" - dzisiejszy refren psalmu zaprasza nas do świadectwa o działaniu Boga w naszym życiu. Bóg jest dobry i chce naszego dobra. Bez Jego obecności, żadne dobro w nas nie wyda właściwych owoców. Jesteśmy zatem zaproszeni, aby na nowo uwierzyć, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. To widzimy w osobie Maryi, która ufa Bogu i przyjmuje w miłości Jego wolę. Pozwala, aby Duch Święty zapoczątkował w niej nowe życie. I nas powinien przeniknąć Duch Święty, bo tylko w ten sposób może On nas uświęcić. Niech wstawiennictwo Maryi pomoże nam podjąć decyzję, aby na to działanie Boga w naszym życiu się zgodzić. Dzisiejsza Modlitwa po Komunii wyraża głęboką prośbę, aby wraz ze zbliżającym się świętem wzrastała nasza gorliwość. Przyjmijmy dar łaski, niech ona nas wypełni, niech ON nas wypełni. Marana tha!

 

Do przemyślenia: Jak wygląda moja modlitwa?
Czyjego wsparcia szukam w chwili wątpliwości czy w kryzysach wiary?
Jak dbam o stan łaski uświęcającej?

Duchowe Zamyślenie: III niedziela Adwentu (13.12.2020), Rok B

III niedziela Adwentu - Gaudete, różowy kolor liturgiczny. Kolor swoją symbolikę czerpie z koloru nieba o wschodzie słońca (zapowiedź dnia) lub od koloru uschniętych płatów róży (nadzieja, ulotność piękna, zaufanie Bogu dawcy życia). Wyraża radość z bliskości świąt, radość o owoców wypływających z tego czasu. 

Dziś 39 rocznica wprowadzenia w Polce stanu wojennego. Pamiętajmy w swoich modlitwach o Polsce, o poległych, dotkniętych represjami - o pokój serca oraz o nawrócenie wszystkich czynnie zaangażowanych w zło komunizmu. Można włączyć się w akcję IPN-u "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności".

"Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim" - dzisiejszy refren psalmu pięknie wskazuje na źródło chrześcijańskiej radości. Jest Nim zbawiający Bóg, ten który jest bliskim. Kiedy w naszym sercu panuje mrok, smutek, bezradność, lęk - przychodzący Jezus przynosi na to lekarstwo. Tak jak wschodzące słońce przezwycięża ciemności nocy, tak Jezus przynosi światu nadzieję i radość. Marana tha!

 

Do przemyślenia: Co jest dla mnie powodem najgłębszej radości?
Czy wiara jest źródłem mojej radości?

Duchowe Zamyślenie: II niedziela Adwentu (06.12.2020), Rok B

W II niedzielę Adwentu, 6 grudnia, obchodzimy po raz 21. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.-> zob. info.

Dziś patronem dnia jest św. Mikołaj, biskup. Warto poznać sylwetkę i życiorys tego wielkiego świętego Kościoła, aby wyzwolić się z infantylnego obrazu św. Mikołaja kreowanego przez komercję.

"Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę." - to słowo niesie prawdziwe pocieszenie. Bo kiedy człowiek żyje w smutku, potrzebuje pocieszenia. Kiedy jest słaby, potrzebuje umocnienia. Kiedy jest zniewolony, potrzebuje wyzwolenia. Dlatego Jezus przychodzi do nas z Dobrą Nowiną. On jest Zbawicielem i Odkupicielem człowieka. On przynosi nam upragnione szczęście. Marana tha!

 

Do przemyślenia: W jakich sytuacjach życia rozpoznaję Jezusa jako pasterza, który wskazuje mi drogę?

Duchowe Zamyślenie: I niedziela Adwentu (29.11.2020), Rok B

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok duszpasterski pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Więcej w temacie -> zob. info.

"Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie" - pełne nadziei jest słowo z dzisiejszego refrenu psalmu. Czas epidemii, protesty przeciw życiu dzieci niepełnosprawnych, skandale i kłamstwa, ... czas w którym potrzeba nam pełnego wiary wezwania ku Bogu. "Odnów nas, Boże", odnów nas w prawdzie, odnów naszą miłość, odnów naszą wiarę ... "i daj nam zbawienie", oczyść nas z grzechów, wyrwij nas z kłamstwa i lęku, obdarz nas łaskę. Objaw się w naszym życiu, w naszych relacjach. Niebiosa spuśćcie nam ożywczą rosę. Niech tajemnica Wcielenia odnowi nas, ożywi. Marana tha!

 

Do przemyślenia: Co dla mnie w ogóle oznacza czas Adwentu?
Jak planuję przeżyć ten czas? Czy mam już jakieś postanowienia?
Co dla mnie oznacza czuwać?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2020), Rok A

Dziś w Kościele obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia. Jest to stosunkowo młoda uroczystość bo wprowadzona przez Piusa IX w 1925 r. encykliką Quas primas. Więcej w temacie -> zob. info.

Papież Franciszek zdecydował o przeniesieniu diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży z Niedzieli Palmowej na Niedzielę Chrystusa Króla, począwszy od przyszłego roku.

"Przyjdź Królestwo Twoje" - chrześcijańska mantra czy pragnienie serc? Nie tak rzadko okazuje się, że kiedy przychodzi to królestwo, nie chcemy go przyjąć, z nim się utożsamić. Królestwo Boże jest królestwem miłości, pokoju, sprawiedliwości, życia, łaski, świętości. Jest królestwem Jezusa, w którym On jest źródłem tego wszystkiego. On zaprasza nas do takiego stylu życia. Jakże wielkim dysonansem jest krzyk pełen wyzwisk, nienawiści, wulgarności, krzyk domagający się śmierci chorych a nienarodzonych dzieci z pragnieniem "przyjdź Królestwo". Odrzucając życie, miłość, pokój, sprawiedliwość ... odrzucamy i Królestwo i Króla. Obierając Jezusa za Króla swego serca, Jego Słowo, Jego Królestwo, wybieramy drogę, która zakończy się słowami "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata". Zróbmy to! Bóg będzie nas sądził z miłości i miłością. Wybierając zatem miłość, wybieramy właściwą drogę.

 

Do przemyślenia: O jakie królestwo się modlę? Jakiego pragnę?
Czy Jezus króluje w moim życiu? 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8170817
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.