Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Niecodzienne Słowo Życia

 

"Niecodzienne Słowo Życia" to moje krótkie medytacje będące wynikiem zamyślenia nad Słowem Życia - Bogiem objawiającym się w Słowie. Niecodzienne, bo nie zawsze uda mi się coś napisać - nie co dzień. Ale przede wszystkim niecodzienne czyli niezwykłe. I o tej niecodzienności - nadzwyczajności w prostocie - będę pisał, nią się dzielił.

 

 

Moja wielkopostna medytacja nad Słowem Bożym w Agendzie Liturgicznej Maryi Niepokalanej

Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej to pomoc w codziennej lekturze i systematycznej medytacji nad Słowem Bożym. W tym roku miałem możliwość podzielić się na jej łamach moimi medytacjami na miesiąc marzec - czyli akurat na większość Wielkiego Postu.

Umieszczam tu plik z rozważaniami: rozwazania_agenda_2017.pdf . Wiele z nich już wcześniej pojawiło się na mojej stronie.

Moje rozważania będę umieszczał też codziennie na facebookowym profili "PanemJEZUS.pl".

"Oazowa" homilia - 16.12.2016

Homilia z Mszy oazowej o 19.15 w domu parafialnym.

- w III pt miesiąca spotykamy się w domu parafialnym, aby wraz z małżeństwami z kręgów Domowego Kościoła wspólnie uczestniczyć w Eucharystii.

Oazowa homilia - 18.11.2016

Homilia z Mszy oazowej o 19.15 w domu parafialnym.

 

- w III pt miesiąca spotykamy się w domu parafialnym, aby wraz z małżeństwami z kręgów Domowego Kościoła wspólnie uczestniczyć w Eucharystii.

 

Oazowa homilia - 11.11.2016

 

Homilia z piątkowej Mszy świętej o 18:30, obstawianej przez Ruch Światło-Życie z naszej piaseczyńskiej parafii:

 

Oazowa homilia - 4.11.2016

Homilia z piątkowej Mszy świętej o 18:30, obstawianej przez Ruch Światło-Życie z naszej piaseczyńskiej parafii:

 

Oazowa homilia - 21.10.2016

Homilia z Mszy oazowej o 19.15 w domu parafialnym.

- w III pt miesiąca spotykamy się w domu parafialnym, aby wraz z małżeństwami z kręgów Domowego Kościoła wspólnie uczestniczyć w Eucharystii. Dla naszej wspólnoty dodatkową radością był fakt, że czwarty krąg DK z naszej parafii zakończył etap pilotażu i został formalnie włączony w Domowy Kościół.

Oazowa homilia - 14.10.2016

Homilia z piątkowej Mszy świętej o 18:30, obstawianej przez Ruch Światło-Życie z naszej piaseczyńskiej parafii:

 

Dzisiejsze czytania: Ef 1,11-14; Ps 33,1-2.4-5.12-13; Ps 32,22; Łk 12,1-7

Oazowa homilia - 30.09.2016

 

Oazowa homilia - 23.09.2016

Homilia z piątkowej Mszy świętej o 18:30, obstawianej przez Ruch Światło-Życie z naszej piaseczyńskiej parafii:

Czytania: Koh 3,1-11; Ps 144,1a.2abc.3-4; Mk 10,45; Łk 9,18-22

Oazowa homilia - 16.09.2016

"Dziękuję Bogu memu (...) za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej  (...) ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi  je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa".

Flp 1, 3-6.

Jezus daje nam hojnie swoje dary. Zaprasza nas, abyśmy szli za Nim, abyśmy pozwalali Mu działać, abyśmy sobie nawzajem służyli naszym mieniem. To co mamy zawsze jest darem. Otrzymaliśmy wiele: życie, czas, zdolności, relacje, ... nadzieję życia wiecznego, miłosierdzie, wolność, miłość, pokój ... Cóż mamy cennego, czego byśmy nie dostali. Dzielmy się z innymi tymi darami. Dawajmy siebie - służąc sobie w miłości - tak jak tego nas uczy Jezus, Zmartwychwstały Pan. On jest z nami! Paradoksalnie - ten kto daje, ten tak naprawdę zyskuje.

Oazowa homilia - 9.09.2016

Homilia z piątkowej Mszy świętej o 18:30, obstawianej przez Ruch Światło-Życie z naszej piaseczyńskiej parafii:

Oazowa homilia - 2.09.2016

Homilia z piątkowej Mszy świętej o 18:30, obstawianej przez Ruch Światło-Życie z naszej piaseczyńskiej parafii:

Boże Ciało 2016

Ślub mojego brata

Przyjaciel Jezusa

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

(J 15, 9-17)

Przyniosło go czterech - Mk 2,1-12

Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.

(Mk 2,1-12)

Liturgia dnia

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6836278

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].