Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: III niedziela zwykła (24.01.2021), Rok B

Dziś (po raz drugi) Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez papieża Franciszka Listem Apostolskim "Aperuit illis" (Otworzył ich umysły) w 2019 r. Warto spojrzeć na nią jak na iskrę, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa. Niedziela Słowa Bożego ma zwrócić naszą uwagę na to, by Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym, gdzie sam Bóg przemawia do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię. Na stronie Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce (www.biblista.pl) zostały umieszczone specjalne materiały. Warto zastanowić się nad tym "Jak świętować Niedzielę Słowa Bożego?".

Zachęcam do odwiedzenia przestrzeni biblijnej na mojej stronie: [Kromka Słowa]; [Pismo Święte]. Może też warto zastanowić się nad tym "Co by się działo, gdybyśmy używali Biblii tak, jak używamy telefonu komórkowego?".  Polecam również tekst  Kadr. Ryłko o nowych ruchach kościelnych i Słowie Bożym.

Bóg mówi, ale w swoim Słowie chce się z nami spotykać. Chce, abyśmy Go poznali, pokochali, obdarzyli zaufaniem. Ten żyje przyjaźnią Jezusa, kto Go odważnie głosi, żyje Jego Słowem. Poznanie łaskawości i dobroci Boga dokonuje się na drogach miłości, gdzie człowiek w pokorze podejmuje wolę Bożą. Piękną drogę wzrastania w nadziei ukazuje dzisiejszy psalm (Ps25). Warto dzisiejszego dnia w całości wziąć go na warsztat, przemedytować, uczynić swoją modlitwą. To Bóg, dobry i prawy, wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze i uczy pokornych dróg swoich.

 

Do przemyślenia: Jaką rolę w moim życiu spełnia Biblia?

ks. Artur Godnarski (1969-2021)

 
(zdjęcie zrobione na Przystanku Jezus w 2017 r)

Duchowe Zamyślenie: II niedziela zwykła (17.01.2021), Rok B

Dziś Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Od jutra rozpoczyna się Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan.

Bóg mówi! Ale czy człowiek słucha? Dzisiejsze czytania zapraszają nas do postawy zasłuchania w Boga, z którego wypływa decyzja, aby wejść z Nim z relację. Chrześcijanin nie może być duchową wydmuszką. Jeśli Pan go nie napełnia, jeśli jego ciało nie chwali Pana, jest chodzącym smutkiem. Idąc za Jezusem, znajdując w Nim Mesjasza, znajdujemy niewyobrażalny skarb. Niech więź z Jezusem będzie naszą mocą i bogactwem.

 

Do przemyślenia: Jak reaguję na Boży głos?
Co robię, aby nauczyć się rozróżniać Boży głos od głosu świata?
Jak dbam o swoje ciało? Czy w moim postępowaniu widać, że jest ono świątynią Ducha?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela, Święto Chrztu Pańskiego (10.01.2021), Rok B

Niedziela Chrztu Pańskiego, to dla uczestników Ruchu Światło-Życie, Niedziela Chrystusa Sługi, święto patronalne księży moderatorów [ zob. Umiłowany Syn Boga]. Jak co roku Ruch spotyka się na Mszy św. z księdzem Kardynałem. W tym roku zamiast w Katedrze, ze względu na ograniczenia, Msza św. w Świątyni Opatrzności na Wilanowie [ zob. relacja i zdjęcia: strona Archidiecezji oraz strona Ruchu].

[Słowo-medytacja na Niedzielę Chrztu Pańskiego] i [Iść za Jezusem Sługą]

Jezus - Mesjasz, Syn Boży - chce wkroczyć w nasze życie, aby je uświęć. Nasz chrzest jest zanurzeniem nas w Chrystusa, w Jego miłość, w Jego pokorę. Nie powinien być odległym wydarzeniem z naszej przeszłości, ale fundamentem owocnej codzienności. Bo pewność bycia dzieckiem Bożym oraz takie życie, to sposób na zwycięskie życie. Niech nasza wiara, budowana na Jezusie, ożywiana obecnością Ducha Świętego, będzie w naszym życiu widoczna.

Dzisiejszy dzień to okazja by przypomnieć sobie własny chrzest. Czy wiesz, którego dnia zostałeś ochrzczony? Czy świętujesz rocznice swego chrztu? A jest co świętować!

 

Do przemyślenia: Czym dla mnie jest mój chrzest?
Czy potrafię służyć bliźnim z miłością?

Słowo-medytacja: na Niedzielę Chrztu Pańskiego

"W różnych okresach historii Kościoła różne rysy obrazu Chrystusa były szczególnie akcentowane, z pewnością zależało to od potrzeb danej epoki, z pewnością dokonywało się to pod natchnieniem Ducha Świętego.

Nasze czasy, które jeżeli chodzi o Kościół, określiły swoją samoświadomość na Soborze Watykańskim II, są czasami Chrystusa Sługi. Ten obraz przewodni poprzez Sobór wchodzi coraz głębiej w życie Kościoła, wyznacza jego przyszłość".

Ks. Franciszek Blachnicki

"To, co jest najistotniejsze w posłudze Chrystusa – Jego posłuszeństwo aż do śmierci,
Jego oddanie życia, Jego ofiara – nieustannie żyje w Kościele”.

ks. Franciszek Blachnicki

Iść za Jezusem Sługą

"Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".

(J 8,12)

Poproszono mnie, abym napisał kilka słów tytułem Niedzieli Chrztu Pańskiego, która będąc świętem patronalnym Ruchu, odsyła nas do obrazu Chrystusa Sługi. Może nie każdy z oazowiczów wie, albo może nie do końca rozumie, ale w ramach naszego Ruchu Światło-Życie istnieje Stowarzyszenie Unia Kapłanów Chrystusa Sługi [UKChS] (http://ukchs.oaza.pl). Nie chcę w tej krótkiej notce dogłębnie i szczegółowo przybliżać tego dzieła, bo zwyczajnie nie jestem w stanie (dużo możemy znaleźć na stronie unii a szczególnie w statucie), ale chciałbym zasygnalizować kilka płaszczyzn, które może pomogą nam (oazowiczom) zobaczyć w tej strukturze wielki dar dla naszego Ruchu.

Na stronie czytamy: "Stowarzyszenie UKCHS uznaje za swego Założyciela Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego projekt Statutu Unii Kapłanów Chrystusa Sługi z roku 1980 stanowi zasadniczo podstawę statutu z 2003 r ". Dla ks. Franciszka Blachnickiego, którego 100-tną rocznicę urodzin (24 III 2021) będziemy niedługo przeżywać, wspólnota kapłanów żyjących charyzmatem Światło-Życie była bardzo ważna (co widać choćby w jego testamencie). Aby pogłębić rozumienie tematu warto sięgnąć przynajmniej do dwóch pozycji: "Posłani w duchu Chrystusa Sługi" oraz "Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi". Drugą osobą, którą należy we wstępie wspomnieć jest ks. Wojciech Danielski, którego 35 rocznicę śmierci niedawno (24 XII 2020) obchodziliśmy.

Grójecki Orszak Trzech Króli

 - z moim skromnym - nie rzucającym się w oczy i uszy - udziałem

Dobre słowo na nowy rok :)

"Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło."

kard. Stefan Wyszyński

Czego życzyć na Nowy Rok? Może tego, abyśmy zawsze byli wierni Dobremu i Wszechmocnemu Bogu, aby nasze stopy zawsze chodziły Jego drogami, a nasze serca były przepełnione Jego miłością. Mądrości, miłosierdzia, miłości - w naszych słowach, myślach i czynach. <><

 

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem". (Lb 6,24-27)

Błogosławionego Nowego Roku 2021 

 

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7139494

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].