Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zawsze jesteśmy wezwani, aby żyć i głosić nowość miłości Pana

Tym centrum [wiary], wokół którego wszystko się obraca, tym pulsującym sercem, które ożywia wszystko, jest przepowiadanie paschalne, pierwsze przepowiadanie: Pan Jezus zmartwychwstał, Pan Jezus ciebie kocha, dla ciebie dał swoje życie; zmartwychwstały i żyjący stoi obok ciebie i czeka na ciebie każdego dnia. Nigdy nie możemy o tym zapominać. (...) Pan zmartwychwstał. Nie ma ważniejszych treści, nic nie jest bardziej solidnego i aktualnego. Każda treść wiary staje się piękna, jeśli jest powiązana z tym centrum, jeśli jest przeniknięta orędziem paschalnym. Jeśli się ją izoluje - traci sens i moc. Zawsze jesteśmy wezwani, aby żyć i głosić nowość miłości Pana: „Jezus naprawdę cię kocha, takim jakim jesteś. Uczyń Mu miejsce: pomimo rozczarowań i ran życia, pozwól, aby ciebie kochał. On ciebie nie zawiedzie”.

Duchowe zamyślenie: XXVI niedziela zwykła (25.09.2016) Rok "C"

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

W czym wyraża się wszechmoc Boga i jego siła? Nie w tym, że może stworzyć taki kamień, którego nie może podnieść, ale w tym, że okazuje nam swoje przebaczenie i litość. Bóg jest wszechmocny i dlatego jest miłosierny. Największym cudem jest właśnie to, że grzesznik, który wybrał życie w niemocy i śmierci, na nowo może zacząć żyć. Cudem jest to, że jego puste serce wypełniane jest przebaczeniem, pokojem i miłością. Tego grzesznik nie może dokonać sam z siebie. Dzisiejsze Słowo zaprasza nas do zachwytu nad wielkością Boga, do tego aby autentycznie żyć przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Bóg objawia najpełniej swoją wszechmoc w przebaczeniu i litości. Nie bądźmy ślepi na człowieka potrzebującego. Prośmy, aby nasze oczy były miłosierne. Bo pod koniec życia sądzeni będziemy właśnie z miłości.

Oazowa homilia - 23.09.2016

Homilia z piątkowej Mszy świętej o 18:30, obstawianej przez Ruch Światło-Życie z naszej piaseczyńskiej parafii:

Czytania: Koh 3,1-11; Ps 144,1a.2abc.3-4; Mk 10,45; Łk 9,18-22

Wszystko ma swój czas

Zainspirowany wczorajszym Słowem (Koh 3,1-11; Ps 144,1a.2abc.3-4; Mk 10,45; Łk 9,18-22), okolicznościami świętowania moich imienin - słów kilka. Miłe są życzenia i pamięć, szczególnie jak się ma imieniny ani w uroczystość ani w święto. Fb nie przypomni, formularz nie wspomni. Można liczyć wyłącznie na życzliwość przyjaciół i bliskich. Miłe są te osobiste życzenia, ale i sms-em w dzisiejszych czasach gardzić nie można. I tak jednego dnia jest okazja do życzeń a może w kolejne dni życzenia przy okazji.  I nie wiesz tak naprawdę, czy są to wyrazy życzliwości, czy według klucza "wypada". Bo nawet można złożyć życzenia jako przedstawiciel jakiejś grupy, ale jednak mogą to nie być życzenia ludzi tworzących grupę (celowo nie mówię wspólnotę). Kohelet podpowiada "wszystko ma swój czas", to jak traktujemy czas niejednokrotnie pokazuje jak traktujemy ludzi, albo jak traktujemy ludzi czasem (można kogoś potraktować gazem a widać można i czasem). Zainteresowanie i obojętność, wyjątkowość czy powszedniość, słowo szczere z serca czy serce jakieś na ustach.

Link na 22 września 2016

 
"św. Tomasz z Villanova OESA, abp "

 Pamiętającym dziękuję za życzenia i modlitwę. <><

 

 

A w kontekście dzisiejszych czytań ( Koh 1,2-11; Ps 90,3-6.12-14.17; J 14,6; Łk 9,7-9) myśl budująca: "Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - wszystko marność. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem?" dlatego "Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. (...) Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć". Chyba to wezwanie do poważnego nawrócenia.

Duchowe zamyślenie: XXV niedziela zwykła (18.09.2016) Rok "C"

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Dzisiejsza liturgia słowa skłania mnie do kilku pytań. Jaka jest nasza hierarchia wartości? Czy może rzeczy górują nad relacjami? Albo, co gorsza, nasze cele realizujemy kosztem innych? Czy inwestuję w fundament, którym jest przykazanie miłości Boga i bliźniego? Czy naprawdę tak cenię życie i los bliźniego, aby nie chcieć dla niego niczego złego? Bo po naszych czynach widać komu i czemu tak naprawdę służymy. Wybierajmy więc Boga i Jego wolę, abyśmy doświadczyli prawdziwej wolności i szczęścia. Aby naszymi sercami nie zawładnął lęk. Bóg nie chce naszej zguby. Chce, abyśmy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, a prawdą tą jest Jego Syn i Jego miłość do nas. poznanie tej prawdy wyzwala. Jego miłość podnosi mnie z każdego prochu.

Oazowa homilia - 16.09.2016

"Dziękuję Bogu memu (...) za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej  (...) ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi  je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa".

Flp 1, 3-6.

Jezus daje nam hojnie swoje dary. Zaprasza nas, abyśmy szli za Nim, abyśmy pozwalali Mu działać, abyśmy sobie nawzajem służyli naszym mieniem. To co mamy zawsze jest darem. Otrzymaliśmy wiele: życie, czas, zdolności, relacje, ... nadzieję życia wiecznego, miłosierdzie, wolność, miłość, pokój ... Cóż mamy cennego, czego byśmy nie dostali. Dzielmy się z innymi tymi darami. Dawajmy siebie - służąc sobie w miłości - tak jak tego nas uczy Jezus, Zmartwychwstały Pan. On jest z nami! Paradoksalnie - ten kto daje, ten tak naprawdę zyskuje.

Ewangelizacja to dawanie świadectwa życiem

"(...) Ewangelizować to dawać następujące świadectwo: żyję w taki sposób, ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa; wzbudzam w tobie ciekawość, tak iż stawiasz mi pytanie: «Ale dlaczego to robisz?». Robię to dlatego, że wierzę w Jezusa Chrystusa i głoszę Go nie tylko słowem – oczywiście trzeba głosić Go słowem – ale życiem.

(...) I ten człowiek [*] nie szedł na spacerek mówiąc, że ewangelizuje. Nie sprowadzał ewangelizacji do rangi funkcjonalizmu ani też prozelityzmu. Głosił Jezusa Chrystusa czynem, rozmawiając z niewolnikami, żyjąc wraz z nimi i tak jak oni! I w Kościele jest wielu takich jak on. Wielu takich, którzy wyrzekają się samych siebie, aby głosić Jezusa Chrystusa. I również my wszyscy, bracia i siostry, mamy obowiązek ewangelizować, co nie znaczy pukać do drzwi sąsiada czy sąsiadki i mówić: « Chrystus zmartwychwstał!», ale żyć wiarą i opowiadać o niej łagodnie, z miłością, nie chcąc nikogo przekonać, ale bezinteresownie. Dawać darmowo to, co Bóg dał za darmo mnie: to znaczy ewangelizować".

pp. Franciszek, Homilia 10.09.2016

*św. Piotr Klawer, XVII-wieczny jezuita hiszpański, misjonarz w Ameryce Południowej

Czy splot szamballa jest zagrożeniem duchowym?

Filmik o. Wita zmotywował mnie do powrócenia do pewnego zagadnienia. Chodzi o pewien sposób wiązania sznurka, czyli o splot szamballa i pytanie czy jest to zagrożenie duchowe. Szczerze temat wypłynął na mojej stronie w marcu 2016 roku.

ŚDM 2016 - relacje z TRWAM oraz papieskie przemówienia w pdf

Choć już sam zrobiłem sobie swój własny plik, to ostatecznie inni byli w sieci szybsi i bardziej profesjonalni. :)

Przemówienia papieskie w pdf ->

1. http://stacja7.pl/ (pdf)
2. http://www.kdm.org.pl/ (pdf)
3. http://laboratorium.wiez.pl/ (pdf, mobi, epub)
4. http://www.deon.pl/ (pdf, mobi, epub)

czyli do wyboru do koloru i oczywiście do czytania.

Więcej też na http://sdm.gosc.pl/ oraz http://www.krakow2016.com/

 

Poniżej nagrania z telewizji TRWAM:

Jezus jest Panem ryzyka

"Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, abyśmy byli aktorami politycznymi, ludźmi myślącymi, animatorami społecznymi. Pobudza nas do myślenia o gospodarce bardziej solidarnej niż obecna. We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do niesienia Dobrej Nowiny, czyniąc ze swojego życia dar dla Niego i dla innych. To znaczy być odważnymi, to znaczy być wolnymi!"

- pp. Franciszek - 30 lipca 2016 r.

Nowe książki o nowej ewangelizacji (lipiec 2016)

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi - nowymi - pozycjami związanymi z tematyką nowej ewangelizacji.

 

Jose H. Prado Flores

Ewangelizować z Mocą

 Skoro można ewangelizować z wielką mocą, to można też ewangelizować jedynie z mocą, a nawet ewangelizować bez mocy.

Ewangelizacja z wielką mocą nie ogranicza się jedynie do przesłania, które oświeca umysł, lecz jest także doświadczeniem Boga, które przemienia życie.Uzdrowienie chromego spod Bramy Pięknej – pierwszy cud dokonany przez Apostołów po Zmartwychwstaniu Jezusa – pokazuje różnorodność elementów tego, co oznacza ewangelizacja z mocą albo, jeszcze lepiej, z wielką mocą.


https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Nowa-Ewangelizacja/Ewangelizowac-z-Moca

 

   

Steve Gladen

Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć zdrowe wspólnoty?

Małe grupy są zdrowym sposobem na budowanie wspólnoty złożonej z uczniów, a nie uczestników. Ta praktyczna książka przeprowadzi cię poprzez pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, opracowując strategię twojej małej grupy. Przedstawiony w niej uniwersalny proces może być zastosowany w każdej wspólnocie. Każdy rozdział kończy się listą pytań, które pomogą ci dokonać oceny twojej aktualnej sytuacji, odkryć pragnienia i postawić cele na przyszłość. Dzięki tej książce dowiesz się, jak być liderem, który formuje duchowo innych, oraz co zrobić, by więcej osób przyłączało się do małych grup.Małe grupy są zdrowym sposobem na budowanie wspólnoty złożonej z uczniów, a nie uczestników. Ta praktyczna książka przeprowadzi cię poprzez pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, opracowując strategię twojej małej grupy. Przedstawiony w niej uniwersalny proces może być zastosowany w każdej wspólnocie. Każdy rozdział kończy się listą pytań, które pomogą ci dokonać oceny twojej aktualnej sytuacji, odkryć pragnienia i postawić cele na przyszłość. Dzięki tej książce dowiesz się, jak być liderem, który formuje duchowo innych, oraz co zrobić, by więcej osób przyłączało się do małych grup.

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Male-grupy-swiadome-celu.-Jak-tworzyc-zdrowe-wspolnoty/4524
   

Jubileusz Miłosierdzia

Pray for peace!

 

Podziel się kromką Słowa!

Autentyczna ewangelizacja zawsze rodzi się z modlitwy i jest przez nią wspierana: musimy najpierw rozmawiać z Bogiem, abyśmy mogli mówić o Bogu. I w modlitwie zawierzamy Panu osoby, do których jesteśmy posłani, prosząc go, aby dotknął ich serca.

Benedykt XVI, „Orędzie na ŚDM w Rio”

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

stat4u

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
2056740
        Copyright © 2015 Jezus jest Panem!. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net bez zgody właściciela witryny.
Aby
wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [
->].
Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju;  strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane.
Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)