Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela zwykła (16.01.2022), Rok C

Wola Boża! Dzisiejsza ewangelia wprowadza nas w doświadczenie wiary pokazując jej źródło. Czy chcemy, aby w naszym życiu dokonywały się cuda, w tym największy cud przemiany? Jeśli tak, to zróbmy wszystko, co powie nam Jezus.

 

Do przemyślenia: Czy żyję wiarą? Czy ufam Jezusowi?

Nowości na stronie: 15.01.2022 r.

I jesteśmy już w 2022 roku. Chyba nie sposób szczegółowo podsumować minionego roku. Jednak za wiele dorba warto powiedzieć "dziękuje", a za doświadczone zło "przebaczam", a za wyrządzone "przepraszam". Na stronie też się przez oststni czas trochę działo.  .

 

Modlitwa o posłuszne z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego.

 

 

Modlitwa o posłuszne z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego.

Rozliczne są o Boże Twe dary, szafunek ich w Twoim jest ręku. Ty je rozdzielasz według woli Twojej, której nikt z nas pojąć nie zdoła, a bez której nic się. nie dzieje. Od Ciebie są pociechy i radości nasze, od Ciebie cierpienia i smutki. Ty jeden wiesz najlepiej czym kogo obdarzyć wypada, co komu potrzebniejsze do zbawienia jego. Przeto błagam Cię Panie, o łaskę stosowania się do rozrządzeń Twoich; abym poskramiając swe żądze, poprzestał zawsze z dziękczynieniem na tym, co mi udzielisz; a tych darów Twoich, czy one będą szczupłe, czy obfite, umiał użyć stosownie do Twych świętych zamiarów, i na to je tylko obracać coby do uwielbienia Twego imienia dążyło. Aby wola Twoja i miłość czci Twojej, była mi droższą i milszą nad wszystko; a śmierć dobra i zbawienie dla mej duszy, najwyższym pragnień mych celem. Ty wiesz, że tego pożądam, o Panie! ale czymże są chęci i zamiary nasze, bez najświętszej pomocy Twej łaski? oświeć też mnie i prowadź, o Boże! abym sam przez własną swoją winę nie ściągał na się nieszczęścia lub cierpień; abym przez rozrzutność lub próżnowanie nie popadł w ubóstwo i nędzę, a przez zbytek i nadużycia w chorobie przez dumę i pychę w nienawiść; przez skąpstwo lub nikczemność w pogardę u bliźnich; słowem, przez jakiekolwiek grzechy i wykroczenia w nieszczęście. Bo gdzie wówczas będę szukał pociechy, jeśli we własnym sumieniu znajdę tylko zgryzotę, a w Tobie sprawiedliwego sędziego. Gdy zaś nieszczęście i ucisk przyjdzie na mnie z Twojej woli i dopuszczenia Twojego: daj mi naówczas, o Panie! abym je zniósł cierpliwie i pokornie, pomnąc na to, że Ty wiesz najlepiej co czynisz, czego mi najbardziej potrzeba, i że ty wszystko w końcu obracasz na dobro tym, którzy Cię miłują, a ufają w miłosierdziu Twoim. O utwierdźże mnie, o Boże! i wzmocnij wtem przekonaniu i uczuciu! Udziel mi ducha pokory i uległości, abym całując Twą rękę wtenczas nawet, gdy chłostać mnie będziesz, umiał stosować się we wszystkim do woli Twojej i zasłużył na zlitowanie Twoje w życiu i po śmierci. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: Arka pociechy 1873r.

 

 

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Chrztu Pańskiego (09.01.2022), Rok C

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Dziś jest ten szczególny dzień, gdy należy zwrócić uwagę szczególnie na to, z jakiego lekcjonarza czyta się czytania.

Źródło życia! Zatrzymujemy się z Jezusem nad wydarzeniem z nad Jordanu. Jezus pyta dziś każdego z nas: czy ty też tak chcesz? Czy chcesz żyć świadomym faktu, że jesteś przez Boga kochany? To wszystko dokonuje się nieustannie w chrześcijaninie, jeśli świadomie żyje przymierzem chrzcielnym. Jordan nie jest rzeką godną uwagi. Tym bardziej symboliczne jest to, że Jezus wchodzi w wody Jordanu. Może wejść i w życie każdego z nas.

 

Do przemyślenia: Czy żyję świadomie moim przymierzem chrzcielnym?

Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego


 

Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

   

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2022), Rok C

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania) jest świętem Objawienia Boga światu. Uroczystość mówi, że Jezus przyszedł zbawić wszystkich ludzi.  W Polsce to też "Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom".

[Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego] -> [Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)].

Kim jest mędrzec? Dzisiejsza uroczystość sugeruje, że jest nim ktoś, kto szuka odpowiedzi, szuka prawdy. Ostatecznie  odnajduję ją w Jezusie - obiecanym Mesjaszu. Zbawienie dokonuje się przez spotkanie. Mądry człowiek potrafi do prawdy dostosować swoje życie, a nie prawdę nagiąć do swego życia. Mądry człowiek oddaje pokłon Bogu.

 

Do przemyślenia: Czy w swoim życiu kieruję się prawdą?
Czy żyję w prawdzie?

Epifania

Giotto "Pokłon mędrców", kaplica Scrovegni, Padwa, ok. 1306-1309.

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania (Objawienie) to zaraz po Wielkanocy najstarsze święto chrześcijańskie. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli (-> link). Uroczystość podkreśla dwa wymiary misterium Epifanii: konkretność Bożego działania w historii oraz to, że każde spotkanie z Bogiem zmienia myślenie i kierunek życiowej wędrówki (-> link).

Jest uroczystością zbierającą w swojej treści trzy objawienia się Jezusa jako Mesjasza (rozbite później na trzy oddzielne święta): objawienie mędrcom (poganie), objawienie przy Chrzcie nad Jordanem (Izrael), objawienie uczniom w Kanie (Kościół).

"K+M+B 2022" czy raczej "C+M+B 2022"? A na pewno nie =2022!

Zanim odniosę się do tematu notki, chcę podkreślić, że oznaczenie drzwi chrześcijańskich domów jest ważnym świadectwem. Jest graficznym wyznaniem wiary, że przyjęliśmy światło Objawienia i chcemy stawać się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy szukają Boga.

Co roku jednak wraca temat: Czy na naszych drzwiach piszemy "K+M+B 2022" czy raczej "C+M+B 2022"?  Racje są za jedną i drugą formą. Forma z "K" jest bardziej zakorzeniona w Polsce, co nie znaczy, że jest na wieki. Poniżej pełna - rozbudowana i uaktualniana wersja notki powstałej jeszcze w 2013 roku. Jak widać - mamy 2022 - temat jak bumerang wraca co roku, jako absurdalny spór. A rozwiązanie jest proste: C+M+B. O ciekawym moim autorskim kompromisie dowiesz się z notki poniżej. Wystarczy znać choć trochę angielski :)

Duchowe Zamyślenie: II niedziela po Narodzeniu Pańskim (02.01.2022), Rok C

Mądrość! Chcielibyśmy być postrzegani, jako osoby mądre, ale tak naprawę powinniśmy być mądrzy, żyć mądrze. To Jezus jest źródłem prawdziwej mądrości. On jest mądrością! Zatem być postrzeganym jako mądry, to żyć tak, że widać w moim życiu Ewangelię Jezusa. Być mądrym, to być pełnym obecności Pana. Żyć mądrze, to żyć w komunii z Nim. On jest Słowem. On jest Światłością! Dzisiejsza niedziela pyta każdego z nas o to, na ile Jezus rzeczywiście w nas żyje a my w Nim? Bo ten naprawdę jest chrześcijaninem, w którego życiu, zamieszkało Słowo Wcielone. 

 

Do przemyślenia: Jak w konkretach wyraża się moja więź z Jezusem?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (01.01.2022), Rok C

  Życzenia: [Dobre słowo na nowy rok :) 2022].

 Dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś również 55. "Światowy Dzień Pokoju". Jak co roku papież kieruje do nas orędzie. W tym roku jest ono zatytułowane  "Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędziami budowania trwałego pokoju". Poczujmy się zaproszeni do modlitwy o prawdziwy pokój w świecie.

Zachęcam do modlitwy i polecam: [Modlitwa o pokój (Afryka Wschodnia)]; [Modlitwa o pokój na świecie ułożona przez Tomasza Mertona]; [Modlitwa o pokój (na motywach Listu do Efezjan)]; [Modlitwa św. Jana XXIII o pokój]; [Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój].

Nowa szansa! Pięknie ktoś kiedyś nazwał przykazania szansami. Pozwala to widzieć je w wymiarze nader pozytywnym, Szansa, aby być szczęśliwym, wolnym, czystym, mężnym ... Na nowy rok warto spojrzeć z tą Bożą perspektywą, że jest to czas nowych szans, bo miłosierdzie Boże nigdy się nie wyczerpuje.  

 

Do przemyślenia: Czy jestem zwiastunem pokoju?

Dobre słowo na nowy rok :) 2022

"Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło."

bł. kard. Stefan Wyszyński

 

Czego życzyć na Nowy Rok?

Może tego, abyśmy zawsze byli wierni Dobremu i Wszechmocnemu Bogu, aby nasze stopy zawsze chodziły Jego drogami, a nasze serca były przepełnione Jego miłością. Mądrości, miłosierdzia, miłości - w naszych słowach, myślach i czynach.

Nie tylko niech kolejny rok będzie lepszy, ale niech każdy z nas będzie lepszy w kolejnym roku.

I nawet, jeśli jest to szalenie trudne i wymagające, umiejętności, aby nie odpłącać złem za zło, ale zawsze wybierać dobro.

<><

 

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem". (Lb 6,24-27)

 

Błogosławionego

Nowego Roku 2022

 

[Modlitwa w ostatni dzień roku (ks. Piotr Skarga)] i więcej w [Modlitwy na ostatni dzień roku i na Nowy Rok].

Otaczam modlitwą wszystkich, którzy w tym roku okazali mi zło, podłość, ... za dobro i serce dziękuję!

 

''Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [ dobrych] postanowień na przyszłość. Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania.''  - Św. Ojciec Pio

 

 

Duchowe Zamyślenie: Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (26.12.2021), Rok C

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego to "Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa". Dziś obchodzony jest dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Zachęcam do lektury "Listu Ojca Świętego Franciszka do małżonków z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia”" oraz "Listu Rady ds. Rodziny KEP na Niedzielę św. Rodziny: Rodzina drogą do świętości".

Zachęcam do modlitwy i polecam: [Modlitwy do Świętej Rodziny], w "Modlitewniku telefoniczno-zdjęciowy":  [Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji rodzin] [Modlitwa św. Jana Pawła II do Świętej Rodziny] [Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny] oraz ze starych modlitewników: [Modlitwy na Boże Narodzenie (w tym: Dzieciątko Jezus/Młodziankowie/św. Szczepan/Święta Rodzina)].

Świętość! Normalność! Miłość! Wierność! Zaufanie! Oddanie! Poświęcenie! Te słowa bardzo mocno kojarzą się nam właśnie ze Świętą Rodziną. Źródłem tego wszystkiego jest obecność Jezusa, miłości wcielonej. Tym bardziej ten wzór możemy przełożyć na nasze rodziny. Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia: życia świętego nawet jeśli nie jest łatwo. Życia, w którym Bóg ma coś do powiedzenia. Życia, w którym Boģ jest uwielbiany.

 

Do przemyślenia: Jak wyglądają moje relacje rodzinne?
Czy zawierzam swoich bliskich Jezusowi?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12.2021), Rok C

  Życzenia: [Boże Narodzenie 2021 - Wszystkiego najlepszego - Jezus się nam narodził!].

Zapraszam do notki: Dlaczego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia? Jak powstało Boże Narodzenie.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwy na Boże Narodzenie].

 Dziś dzień przyjmowania darów. Dziś Bóg objawia swój dar nad darami. "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy".  Nie tylko świętujemy Boże Narodzenie i medytujemy nad tajemnicą wcielenia, ale jesteśmy sami zaproszeni do rodzenia się z Boga.

 

Do przemyślenia: Jak na co dzień żyję tajemnicą wcielenia?

Dlaczego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia? Jak powstało Boże Narodzenie (upd. 2021).

Aktualizacja 2021: Taka grafika pojawiła się niedawno na fb, jako odpowiedź na "kartki pseudo-świąteczne", lansowane w kilku polskich miastach, z wygumkowanymi nawiązaniami do symboliki religijnej. Tamte plakaty wpisują się we wrogą wobec wszystkiego co chrześcijańskie świecką laickość. Pod pretekstem "szacunku dla innych religii" nienawistnie okazują brak szacunku szczególnie dla katolików. Ale ja nie o tym. Bardziej właśnie o grafice poniżej. Otóż jak czytam, skąd się wzięły święta, nadal mam wrażenie, że solidna wiedza potrzebuje bardzo dużo czasu, aby wyprzeć, choć częściowo, propagandę.

Minęły dwa lata od książki prof. Naumowicza, a wszyscy nadal uparcie twierdzą, że Boże Narodzenie to tylko podebranie pogańskiego święta. Zachęcam, czytajmy! Odsyłam do wspomnianej książki i do linków na końcu notki.

 

 

 

Skąd wzięło się to święto w IV wieku, skoro wcześniej świętowano wyłącznie Wielkanoc? Dlaczego obchodzimy je akurat 25 grudnia? Czy jest to efekt chrystianizacji solarnego święta pogańskiego?

Po pierwsze warto sięgnąć do historii i następujących dat: 312 r. (Konstantyn pokonał Maksencjusza w bitwie przy Moście Mulwijskim), 313 r. (Edykt mediolański), 324 r. (pokonanie Licyniusza), 325 r. (Sobór w Nicei), 328 r., 335 r.  Celowo umieszczam je chronologicznie, aby pokazać, że zrodzenie się świętowania Bożego Narodzenia wynika z uwarunkowań czasu (politycznych) i religijnych. Ważnym dla mnie źródłem, rzucającym światło na początki Bożego Narodzenia jest książka uznanego specjalisty zajmującego się wczesnym chrześcijaństwem, czyli ks. prof. Józefa Naumowicza pt "Narodziny Bożego Narodzenia". Potrzebne źródła na końcu notki. Ks. profesor w swojej książce wyjaśnia, że obchody Bożego Narodzenia nie były związane z zastąpieniem żadnych wcześniejszych świąt pogańskich, jak dotychczas sądzono. Ich początki są oryginalne i mocno związane z Betlejem. 

Ja dodałbym jeszcze, jako chyba pominięte źródło tego święta, Sobór w Nicei w 325 roku, z ważnym wyznaniem "On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.".  Trzy lata później świętowana będzie inauguracja bazyliki w Betlejem (6 stycznia 328) aby wreszcie święto dotarło do Rzymu w 335 r. A dlaczego 25 grudnia a nie 6 stycznia? Odpowiedzią jest symbolika astronomiczna (symbolika światłości), o której wspomina ks. profesor Naumowicz. 

Modlitwy na Boże Narodzenie (w tym: Dzieciątko Jezus/Młodziankowie/św. Szczepan/Święta Rodzina)

Modlitwy na Boże Narodzenie

 (w tym: Dzieciątko Jezus/Młodziankowie/św. Szczepan/Święta Rodzina)

Modlitwa osamotnionego serca (1942r.)

 

Modlitwa osamotnionego serca (1942r.)

Panie Jezu Chryste, który opuszczony od Boga i ludzi, umierałeś na Krzyżu i w ostatniej chwili Swego życia skarżyłeś się na to Swoje osamotnienie Ojcu Przedwiecznemu, pytając, czemu Cię opuścił — zwracam się dziś do Ciebie. Panie mój, w strasznym uczuciu osamotnienia i opuszczenia. Dom rodzinny i wszyscy ukochani moi daleko. Jestem sam. Ciężko i tęskno mi ponad miarę. Ale dodaje mi siły myśl, że poza najdroższymi moimi, pozostałeś mi Ty, Zbawicielu mój. Któryś cierpiał nieskończenie więcej, niż ja i to za mnie, za moje grzechy, z miłości ku mnie. Nie opuszczaj mnie, Jezu Chryste, Przyjacielu najwierniejszy, nie opuszczaj mnie nędznego i pozostań przy mnie.

A gdy z woli Twojej przyjdzie ostatnia godzina życia mego, nie odchodź i wtedy ode mnie, wzmocnij wiarę i nadzieję moją, rozpal serce miłością najgłębszą i przyjmij ostatnie tchnienie moje. Amen.

za: Ku Tobie Panie (1942 r.)

 

Ostatnie wspomnienie bł. Karola de Foucauld (1.12.2021)

Dziś, w 105. rocznicę śmierci, "ostatnie" wspomnienie bł. Karola de Foucauld. Ostatnie jako błogosławionego.

I jest to dobra wiadomość! Ostatnie takie wspomnienie,  ponieważ już 15 maja 2022 r. nastąpi wyczekiwana kanonizacja i będziemy mówić o św. Karolu. Dzięki temu, tego wyjątkowego świętego, będzie można wspominać w liturgii również w Polsce.

 

Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

Modlitwa za Ojczyznę

przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

 

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.

Amen

[zob. też: Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę]

XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

W Rzymie rozpoczęło się XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Czas, aby podjąć pytania i tematy, które proponuje dokument przygotowawczy i vademecum synodalne. Obecny Synod ma charakter wyjątkowy i niespotykaną dotąd metodologię pracy. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r.

Zachęcam do lektury "SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA" - List pasterski w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów.

Już teraz dostępna jest strona synodalna Archidiecezji Warszawskie. Poprzez nią, chcemy zaprosić wszystkich chętnych do podążania razem. -> https://synod.mkw.pl/. Rozpoczynająca się dziś faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do 15 sierpnia 2022 r.

Kącik mądrości - budujące, poruszające i inspirujące cytaty

 

Kącik Mądrości. 

 

 

Często o wartości pracy naukowej, ale i tej pisanej w klasie, świadczy duża ilość mądrych i pięknych cytatów. Równie często mamy własne ulubione "mądre myśli" różnych ludzi, które pomagają nam po prostu być lepszymi. Choć jestem raczej daleki od tworzenia internetowych antologii złotych myśli, to jednak w ilościach śladowych kilkoma pięknymi perełkami chciałbym się podzielić.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8559620
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.