Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Użyteczne inspiracje i pomoce na Wielki Post. -->

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkiego Postu (25.02.2024), Rok B

Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem

Wsparcie, obecność, pomoc ... są sytuacje, kiedy bez tego ani rusz . Dziś jesteśmy zaproszeni do tego, aby uwierzyć, świadomie i głęboko, że Bóg jest tym, który nas wspiera. Nie tylko wtedy, kiedy wydaje się, że najbardziej Go potrzebujemy, bo świat nasz się sypie, ale w każdej chwili. Bóg daje nam łaskę, On sam jest tą łaską. Jego obecność pełna mocy i miłosierdzia.

Góra Moria i Tabor to klamra spinająca dzisiejszą liturgię Słowa. To zapowiedź trzeciej góry - Golgoty - góry ocalenia i zbawienia. Wiele możemy planować, mówić, ale czasem - żeby doświadczyć przemieniającego spotkania z Bogiem - musimy dać coś od siebie. Musimy wdrapać się na górę, aby z niej - z innej perspektywy - spojrzeć na to, co za nami. Powinniśmy schodzić z niej przemienionym - tj. lepszym - ubogaceni spotkaniem z Bogiem żywym. Często dlatego brakuje nam odwagi, że nie jesteśmy głęboko w sercu przekonani o tym, że Bóg jest z nami, że można się z Nim realnie spotkać. Nie można bowiem głęboko wierzyć bez zaufania i miłości - bez pewności i nadziei. Dlatego te góry, to obrazy decyzji na przybliżenie się do Boga, tak jak wspinając się na szczyt przybliżamy się do nieba. To na tych górach zabrzmiała z mocą Ewangelia - Dobra Nowina - Bóg kocha i jest wierny!

Niekiedy za łatwo, na pytanie "czy jesteś osobą wierzącą?", odpowiadamy "tak!". Inaczej bywa kiedy zapytamy się: "Czy twoja wiara jest żywa? Czy przynosi owoce? W czym się ona wyraża?" Kiedy zapytamy się o naszą ufność względem Boga, naszą wierność, to widzimy jak wiele nam brakuje. A Bóg chce, aby nasza wiara była wypróbowana. Abyśmy byli pewni relacji z Bogiem, pewni Jego miłości do nas. A nie niepewni i ulegający kłamstwom szatana prowadzącym do fałszywego obrazu Boga. Dzisiejsza niedziela zaprasza nas do tego, aby zapragnąć oglądania chwały Boga. A możemy ją zobaczyć i odkryć wyłącznie w Jezusie. Wejdźmy z Nim na naszą osobistą górę, aby przemienił się nasz sposób patrzenia na Boga. Z pogańskiego (Boga na nasze wyobrażenie, dla realizacji naszych planów i potrzeb, Boga od czasu do czasu) na obraz wiary (Boga bliskiego, wiernego, któremu chcę się powierzyć).

Dzisiaj, w II niedzielę Wielkiego Postu, niedziela "Ad Gentes", co po łacinie oznacza: ku narodom, ku ludziom. Tego dnia Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzień ten jest okazją, by wesprzeć modlitewnie i finansowo polskich misjonarzy posługujących w wielu zakątkach świata. Materiały formacyjne można znaleźć na stronie "Dzieło pomocy Ad Gentes" a więcej informacji na stronie "Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce". Hasłem tegorocznej niedzieli „Ad Gentes” są słowa „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”.

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w II Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

 

   Do przemyślenia: Czy spotkanie z Bogiem na modlitwie mnie przemienia?
Czy w Jezusie rozpoznają mojego Boga, Pana i Zbawiciela?
Czy dobrze mi jest z Jezusem?

40. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

40. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (18.02.2024), Rok B

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

"Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami" - to dobra motywacja i intencja na przeżycie czasu Wielkiego Postu. W naszych wizjach na ten czas skupiamy się na potocznym "abym był lepszy" gdzie to drugie jest raczej owocem, skutkiem, niż celem wielkopostnej drogi. Celem jest umiejętność współdziałania z łaską, aby lepiej, głębiej, poznać Boga i wybierać Jego drogi. Podstawowa szatańska pokusa dotyczy tego, aby Boga odstawić na bok, aby problemy rozwiązywać, ale bez Boga. Aby czynić dobre rzeczy, ale bez Boga. Szatan z hebr. oznacza – 'przeciwnik', 'oskarżyciel', 'oszczerca'. Nie dajmy się mu oddzielić od źródła życia. Niech ten wielkopostny czas nauczy nas zwycięsko wychodzić z tej pokusy i wszystko czynić z Bogiem, w Bogu i dla Boga.

Bóg zawiera z człowiekiem przymierze, któremu zawsze będzie wierny. To człowiek takie przymierze zrywa. Bóg jest wierny i dobry. Jesteśmy zatem najczęściej kuszeni przez złego ducha właśnie ku niewierności. Wracają słowa wypowiedziane przez węża "czy rzeczywiście Bóg powiedział ... ?". Na początek Wielkiego Postu dostajemy pod refleksję pytanie: Czy i na ile jesteśmy wierni Bogu i Jego Słowu? Jezus nigdy nie opuszcza kuszonego - to kuszony zamyka może zamknąć się na Jego głos i zignorować Jego obecność. Dlatego módlmy się dziś szczególnie słowami Psalmu "Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję."

Przymierze z Bogiem to wielki dar, którego często nie doceniamy. Łatwo ulegamy pokusie samowystarczalności. Nasze ludzkie sojusze próbujemy przekładać na relację z Bogiem i zamiast pytać o miłość, pytamy o korzyści i straty. Dajemy się oszukać, że jesteśmy wystarczająco silni, aby nie myśleć o Bogu. A kiedy dochodzi co do czego, gorszymy się naszymi wadami i grzechami, i zamiast powierzyć się Jezusowi, oddajemy nasze serca smutkowi. Na początku Wielkiego Postu przyjmijmy za swoje wezwanie "zwróć się do Pana i uwierz w moc  Ewangelii -  Dobrej Nowiny o Bogu dobrym, mocnym, bliskim i miłosiernym.

Zawsze, na kiedy jest ewangelia o kuszeniu, wracam do tekstu (Roman Brandstaetter - "Kuszenie na pustyni.").

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w I Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)]. 

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [W strapieniu].

   Do przemyślenia: Czy daję Bogu czas, aby zgłębiać jego Ewangelię?
Czy jestem świadomy darów płynących z sakramentów, szczególnie w chwili pokusy?

Duchowe Zamyślenie: Środa Popielcowa - Popielec (14.02.2024), Rok B

[Medytacja na Popielec] .

Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby przeżyć owocnie czas Paschy. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem.

W tym dniu (z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego) obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta dla wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia) oraz powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych (dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia).

Skąd wzięły się Środa Popielcowa i Wielki Post? -> Wielki Post w pierwszych wiekach chrześcijaństwa (radiomaryja.pl)

Modlitewnie ze starych modlitewników: [Modlitwy w Popielec].

Medytacja na Popielec

 

Medytacja na Środę Popielcową (Popielec)

 

 

 

Wielkopostnie nim się zacznie

W wielu zakrystiach trwają energiczne przygotowania. Prasowanie fioletów. Główkowanie nad dekoracjami. Czyszczenie krzyży. Środa - i to jaka, bo Popielcowa - już tuż tuż. W niepamięć poszły czwartkowe pączki. Odbijają się jeszcze niektórym ostatkowe ostatki. Nawet tym, co czas Wielkiego Postu traktują bez większych emocji.  Niektórym nawet nie przeszkadza on w organizacji ślubów czy chrzcin - tylko ten ksiądz coś tam marudzi, że w Wielkim Poście to tak nie bardzo, że Wielkanoc kilkanaście dni później i wtedy lepiej. Ech, świat świedczeje :)

Droga Wielkiego Postu

 

 Droga Wielkiego Postu

czyli jak formularze mszalne prowadzą nas drogą nawrócenia.

 

 

"I believe a new hope will emerge"

 

"I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen, with the dark shadow of the Empire rising to take their place. This message is a warning and a reminder for any surviving Jedi: trust in the Force. Do not return to the Temple. That time has passed, and our future is uncertain. Avoid Coruscant. Avoid detection. Be secret... but be strong. We will each be challenged: our trust, our faith, our friendships. But we must persevere and, in time, I believe a new hope will emerge. May the Force be with you always"

- Obi-Wan Kenobi.

 

Dlaczego jestem katolikiem?

"Trudność wyjaśnienia „dlaczego jestem katolikiem” polega na tym, że istnieje dziesięć tysięcy powodów, z których wszystkie łączą się w jedną główną przyczynę: katolicyzm jest prawdziwy."

(Gilbert K. Chesterton)

Wielki Post - dobry początek

"Podczas Wielkiego Postu, pomni na nasz chrzest, jesteśmy wezwani, by wyjść z zamknięcia w sobie i w ufnym zawierzeniu pozwolić, by Ojciec wziął nas w swe miłosierne ramiona" - napisał Benedykt XVI w orędziu na   Wielki Post 2007.

Nasze czterdziestodniowe zamyślenie przypomina wędrówkę Izraela przez pustynię. W tym roku mamy kolejną szansę odnowić w sobie doświadczenie bliskości naszego Boga. Wielki Post ma pogłębić naszą wiarę przez zrozumienie jak wielkim nieszczęściem jest grzech i jak wielka jest wartość zbawiennej śmierci Syna Bożego. To czas stawiania ważnych pytań i szukania mądrych odpowiedzi. A wszystko, aby zmartwychwstać w Jezusie. A jakie powinny być postanowienia - wg. mnie wcale nie wielkie ale wierne.

Modlitwa na Wielki Post

Modlitwa na Wielki Post

 

Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia.

Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię 'Chrześcijanin'.  Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój.

Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie, umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to uczyń mnie gotowym do świętowania Twojego Zmartwychwstania.

Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby mojego ducha, abym mógł wzrastać w świętości w Twojej nieustannej trosce. Wybacz mi winy przeciwko jedności Twojej rodziny; naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie. Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności, jaką mi dałeś na Chrzcie Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili.

Daj mi serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w przyszłości owoc cierpliwości.

Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w budowaniu lepszego świata, aby moi przyjaciele mogli usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości.

Amen.

 

Autor nieznany.
Wyszperał w sieci: ks. Mariusz Górniak
Z angielskiego przetłumaczyła: Joanka

Modlitwa na cały Wielki Post

 

Modlitwa na cały Wielki Post

 

Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon obfity. Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą, gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne».

Pomóż nam w tym Wielkim Poście towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi myślami, lecz przejść Twoją drogę sercem, nawet więcej: konkretnymi uczynkami codziennego życia. Dopomóż nam wejść na drogę krzyża całymi sobą i na zawsze pozostać na Twej drodze. Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu przed wyśmianiem przez innych, z obawy, że nasze życie może się nam wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego, co niesie.

Pomóż nam demaskować pokusy, które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie pustkę i zawód. Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać. Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze pszenicznego ziarna, znaleźli w «traceniu życia» drogę miłości, drogę, która prawdziwie daje życie, życie w obfitości.

Amen.

 

za: https://ddak.wordpress.com/

 

 

Internetowe Rekolekcje Wielkopostne 2024

Tutaj znajdziecie zaproszenia na ciekawe e-Rekolekcje Wielkopostne organizowane w tym roku (2024) w sieci. Taka forma rekolekcji jest dobrym uzupełnieniem rekolekcji odbytych w realu (bo z takich nigdy nie powinniśmy rezygnować).

 

Jałmużna Wielkopostna 2024

Wielki Post to czas refleksji i dzielenia się z innymi. Proponujemy trzy ćwiczenia duchowe – POST, JAŁMUŻNĘ, MODLITWĘ. Zachęcamy, żeby podzielić się w tym szczególnym okresie z potrzebującymi nie tym co nam zbywa, ale tym co ma dla nas wartość. To co zaoszczędzisz dzięki praktyce postu, może dla kogoś uczynić wielkie dobro.

„Jałmużna Wielkopostna” to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby.  

https://caritas.pl/jalmuzna/

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2024

"(...) Przyjmijmy Wielki Post jako okres mocny duchowo, w którym Jego Słowo jest ponownie skierowane do nas: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Jest to czas nawrócenia, czas wolności. Sam Jezus, jak przypominamy co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, został wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby zostać wypróbowanym w wolności. Przez czterdzieści dni będzie On przed nami i wraz z nami: jest Synem wcielonym. W przeciwieństwie do faraona, Bóg nie chce poddanych, lecz synów. Pustynia jest przestrzenią, w której nasza wolność może dojrzeć w osobistej decyzji, by nie popaść na nowo w niewolę. W okresie Wielkiego Postu znajdujemy nowe kryteria osądu i wspólnotę, z którą możemy wyruszyć w drogę, jakiej nigdy wcześniej nie przebyliśmy".

Link www -> Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2024

Misjonarz na Post 2024

Rozpoczyna się kolejna edycja projektu „Misjonarz na Post”. Jej organizatorzy zachęcają do duchowego wsparcia misjonarzy z naszego kraju. Podejmowany przez nich trud wymaga pomocy nie tylko materialnej.

Misjonarz na post to ogólnopolska akcja modlitwy za misjonarzy w Wielkim Poście. Właśnie modlitwa jest czymś, czego potrzebują najbardziej. Chcą mieć siły do ewangelizacji i pomocy biednym, dlatego czekają na Twoje wsparcie. Inicjatywa polega na codziennej modlitwie w intencji konkretnego misjonarza. Oprócz tego warto wybrać także inne możliwości, np. odmówienie różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, uczestnictwo we Mszy św. czy ofiarowanie postu czy cierpienia.

Jak włączyć się w to dzieło? Prosto. Wypełnij formularz na http://misjonarznapost.pl/ i daj misjonarzowi duchowe wsparcie swoją modlitwą lub innymi dobrymi postanowieniami. Akcja nie wymaga wydawania pieniędzy, a trochę wytrwałości. Misjonarze pracujący na wszystkich kontynentach potrzebują naszego wsparcia duchowego. Modlitwa za misjonarzy to bardzo istotna sprawa.

Warto też odwiedzić profil na fb: https://www.facebook.com/misjonarznapost/. Wspieramy duchowo w Wielkim Poście misjonarzy, by mieli siły do ewangelizacji i pomocy potrzebującym.

Zdrapka wielkopostna 2024

 Przygotuj się i ciekawie przeżyj Wielki Post ->

 https://zdrapkawielkopostna.pl/

Boży nie-przypadek?

Boży nie-przypadek. Dziwnie brzmiąca zbitka słów. Ktoś kiedyś zasugerował, że dla człowieka wiary nie ma przypadków, ale są znaki. Że człowiek wiary nie wierzy w przypadki, jakieś grecko-rzymskie fatum, ale w pełną miłości i troski opatrzność. Że dla człowieka wiary "przypadek" to autograf tejże opatrzności.

W tej notce podzielę się pewnym zbiegiem okoliczności. Ocenę pozostawię tobie czytelniku. Natomiast podzielę się pewną myślą, która wypłynęła z tej sytuacji.

Modlitwa za Ojczyznę (11.12.1980r.)

  MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, przyjmij, prosimy Cię, nasze modlitwy, które zanosimy dziś do Ciebie. Pozwól, że przedstawimy Ci je za pośrednictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski.

Modlitwa o uproszenie opieki Jezusa.

 

  Modlitwa o uproszenie opieki Jezusa.

Tarczo i obrono moja, Jezu Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nade mną, zakryj mnie od wszelkiego złego i wszelkiej szkody, jakoś się sam zakrył na on czas gdy Cię żydzi kamienować i z góry strącić chcieli, a Ty przeszedłeś pośrodkiem ich, że Cię nie znaleźli, ani Ci zaszkodzili. Rozkaż Aniołowi Świętemu, Stróżowi memu, by mię strzegł i bronił nie ustawał, lubo miłości Jego nie jestem godny (a): aby na mnie i na nikogo z moich żadne nieszczęście i zła przygoda nie padły. Dawco i Źródło pokoju, Pociecho wszystkich w Tobie ufających, Boże litościwy, ogarnij mię Twoją najświętszą Opieką; a daj mi przez łaskę i błogosławieństwo Twe Boskie, pokój duszny i cielesny; daj mi zgodę, miłość i jedność z ludźmi; daj mi serce mężne i wytrwałe, daj mi słowo prawdziwe, użyteczne i wdzięczne; daj mi moc i zwycięstwo nad sobą samym(samą), Panie, Miłości moja najwyższa, któryś się dla mnie stał człowiekiem i jesteś Bogiem w Trójcy Świętej na wieki. Amen.

za: Chwała Boża (1884r.)

 

 

 

Modlitewniki w prezencie - przesyłka z Kanady

31 listopada 2023r. otrzymałem maila: "Dzisiaj odkryłam "Jezus jest Panem" stronę i odpowiadam na księdza prośbę, otóż mam parę bardzo starych książek od pewnego pana, który był lotnikiem w czasie 2 Wojny Światowej, a po wojnie wyjechał do Kanady (gdzie ja również mieszkam). Zmarł on wiele lat temu i jego żona dała mi te stare cenne dzieła, ale bardzo bym chciała oddać je w dobre ręce. Toteż ucieszyłam się odkrywając księdza. Proszę mi dać znać czy nadal ksiądz jest chętny do posiadania tych małych dzieł i jak mogę je dostarczyć."

Co Kościół mówi o procedurze in vitro?

 

Co Kościół mówi o procedurze in vitro?

 

Walka z Kościołem ...

"Oto ostatnia ze zdumiewających cech wiary chrześcijańskiej: jej wrogowie  gotowi są walczyć z nią każdą bronią, używając nawet mieczy, które kaleczą im palce czy pochodni, od których zajmą się ich własne domy. Ludzie, którzy rozpoczynają walkę z Kościołem w obronie wolności i  człowieczeństwa, kończą na wyrzeczeniu się wolności i człowieczeństwa, byle tylko móc dalej walczyć z Kościołem. (…) Poświęcają istnienie ludzkości, byle tylko móc udowodnić nieistnienie Boga".

(Gilbert K. Chesterton)

Więcej artykułów…

  1. Modlitwa maryjna o pokój (pp. Franciszek)
  2. Papież Franciszek do księży (2021-2023)
  3. Ahsoka leaves the Jedi Order
  4. Modlitwa o męstwo i siłę do cierpliwego znoszenia przeciwności.
  5. ... jakie to ma znaczenie, że Pan myśli inaczej.
  6. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje

Strona 1 z 2

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.