Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe zamyślenie: XXX niedziela zwykła (23.10.2016) Rok "C"

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

Kiedy klękamy do modlitwy warto się zastanowić nad tym, kto przyszedł się modlić? Czy faryzeusz - uważający, że przyszedł po pochwały - czy celnik - wyrażający swoją całkowita zależność od Boga? Każdy w nas nosi trochę z faryzeusza trochę z celnika. Postawa pierwszego zawsze będzie nas odciągać od źródła miłosierdzia, którym jest Bóg. Postawa drugiego - pełna zaufania i oddania - pozwala doświadczyć usprawiedliwienia. Łatwo jest nam porównywać się z innymi, i się nad nich wynosić, że niby jesteśmy inni - lepsi. Tak - racja - może nie jesteś jak ten celnik, ale czy jesteś jak Jezus? Niech dzisiejsza Ewangelia uczy nas takiego postępowania, abyśmy nasze serca poddawali działaniu Boga, aby nie były zatwardziałe ale pełne czułej miłości do Boga i bliźnich.

Oazowa homilia - 21.10.2016

Homilia z Mszy oazowej o 19.15 w domu parafialnym.

- w III pt miesiąca spotykamy się w domu parafialnym, aby wraz z małżeństwami z kręgów Domowego Kościoła wspólnie uczestniczyć w Eucharystii. Dla naszej wspólnoty dodatkową radością był fakt, że czwarty krąg DK z naszej parafii zakończył etap pilotażu i został formalnie włączony w Domowy Kościół.

Poznać Jezusa

„Chrystus jest obecny w Ewangelii; czytając Ewangelię poznajemy Go. I robimy to wszyscy; słuchamy Ewangelii przynajmniej wtedy, kiedy idziemy na Mszę. Także studiując katechizm, który uczy nas, kim jest Chrystus. Ale to nie wystarcza.

Aby móc zrozumieć, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Jezusa Chrystusa, należy wejść w pewien kontekst, po pierwsze modlitwy, tak jak to czyni Paweł, na kolanach: «Ojcze, ześlij mi swego Ducha, abym poznał Jezusa Chrystusa». Wraz z modlitwą do poznania Jezusa potrzebna jest także adoracja. Uczy nas tego Apostoł Narodów, który nie tylko się modli, ale także adoruje tę tajemnicę przewyższającą wszelką wiedzę. Nie poznamy naszego Pana bez adoracji, adoracji w milczeniu. Uważam, i myślę, że się nie mylę: modlitwa adoracji jest nam najmniej znana i tą modlitwą modlimy się najmniej. To tracić czas przed Panem – pozwolę sobie powiedzieć – przed tajemnicą Jezusa Chrystusa. Adorować w milczeniu, w ciszy adoracji. On jest Panem i ja Go adoruję.

I wreszcie, aby poznać Pana, musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy grzesznikami; musimy przyzwyczaić się oskarżać samych siebie. Nie można adorować bez oskarżania samych siebie. Aby wejść w to morze bez dna, bez brzegów, którym jest misterium Jezusa Chrystusa, konieczne są te rzeczy. Modlitwa: «Ojcze, ześlij mi swego Ducha, aby mnie poprowadził do poznania Jezusa». Po drugie: adoracja misterium; trzeba wejść w tajemnicę adorując. I po trzecie: oskarżanie samego siebie: «Jestem człowiekiem o nieczystych wargach». Oby Pan dał nam tę łaskę, o którą prosił Paweł dla Efezjan, a także i dla nas, łaskę poznania i zdobycia Chrystusa”.

pp. Franciszek, fragmenty z homilii w Domu św. Marty, 22.10.2016.

Fundamentalne przykazanie

Nie trzeba być specjalistą od budownictwa, żeby stwierdzić, że od jakości fundamentu zależy trwałość i solidność budynku. Jeśli fundament będzie kiepski to budynek zacznie osiadać, chwiać się, pękać. Przez pryzmat takiej alegorii możemy spojrzeć na nasze życie duchowe. Odwołuje się do niej Jezus mówiąc o budowli zbudowanej na piasku lub na skale.

Duchowe zamyślenie: XXIX niedziela zwykła (16.10.2016) Rok "C"

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

Wytrwałość jest jedną z ważniejszych cech ucznia Jezusa. Pokazuje ona naszą determinację i to, czy naprawdę nam na czymś lub kimś zależy. Jeśli szybko rezygnujemy, dajemy jakiś sygnał, że może nie było to dla nas aż tak istotne. W życiu duchowym takim sprawdzianem a zarazem poligonem jest życie modlitewne. Bo mogę traktować modlitwę jako coś wyjątkowego, czas mojego przebywania z Bogiem. Mogę też patrzeć na nią jako na niemiły i niezrozumiały obowiązek, od którego się migam czy go unikam. Naszym przeciwnikiem jest lęk, nienawiść, grzech, szatan, egoizm, smutek, bezradność ... Bóg jest po naszej stronie. On ma moc nas obronić. Otrzymaliśmy od Boga wielki dar jakim jest Jego obecność. Przez Swoje Słowo chce On przemieniać nasze życie. O ile Mu na to pozwolimy. Niech nasza modlitwa będzie obecna, niech wypływa z miłości,  niech będzie szczera i wytrwała. Bóg się nad nami nie znęca. Bóg jest dobry. Bóg nas kocha.  

Oaza Modlitwy - 15-16 października 2016

W dniach 15-16 października piaseczyńska wspólnota Ruchu Światło-Życie przeżywała swoją Oazę Modlitwy w Konstancinie. Poniżej nagrania mojej konferencji "Być świadkiem miłosierdzia" oraz homilii.

Uczynki miłości - dowody wierności

W trakcie przygotowania do pierwszej Komunii, czy na lekcjach religii, uczniowie poznają uczynki miłosierne względem ciała i duszy. Potocznie - obok błogosławieństw - postrzegane są jako te trudne do nauki (albo tylko dla wybranych) i wielokrotnie nieobecne w codziennym pacierzu, a przez to często nieobecne również w praktyce lub adresowane tylko dla gorliwych. Jednak jak się głębiej zastanowimy są one sprawdzianem autentyczności wiary, są praktyczną realizacją - przez konkretny uczynek - przykazania miłości. Co więcej, od ich realizacji w jakimś stopniu zależy nasze zbawienie. Bo ci, którzy nakarmili głodnych, napoili spragnionych, (...), wejdą do radości Nieba, bo co uczynili jednemu z najmniejszych uczynili samemu Jezusowi (Mt 25,31-46). Chrześcijanin przecież nie miłuje słowem i językiem ale czynem i prawdą (1 J 3, 18-24).

Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemości!

Czarny protest - oglądam w TV twarze pełne złości, twarze smutne, oczy smutne. Czytam transparenty, słucham krzyków, widzę gesty. Kolor świetnie dobrany, kolor żałoby nad losem niewinnych. Pełne negatywnych postaw grono popleczników grzechu Heroda. Czarnych kustoszy zgaszonych kaganków oświaty. Serc odpornych na miłosierdzie, umysłów zamkniętych na prawdę.

Można by sparafrazować - ukonkretnić fragment z 25 rozdziału Ewangelii wg. św. Mateusza. Wtedy możliwe, że niektórzy na sądzie usłyszeliby: "Bo byłem głodny a nie daliście mi szansy jeść. Byłem spragniony a nie pozwoliliście mi pić. Chciałem się narodzić, a nie przyjęliście mnie. Byłem samotny a nie pokochaliście mnie. Byłem chory, a nie zaopiekowaliście się mną. Skazano mnie na śmierć, a nie wstawiliście się za mną. Zabito mnie, a nie zapłakaliście nade mną. Rozszarpano moje ciało, a nie pochowaliście mnie". Bo czego nie uczyniliśmy dla tych najmniejszych, tego nie uczyniliśmy dla Jezusa. Jeśli chodzimy w takiej ciemności, to może dlatego, że nie idziemy już za Jezusem.

Biały protest to modlitwa. To różaniec w ręku. To światło wiary i męstwo nadziei. To pomoc z nieba. To Matka czuwająca. To miłość zwyciężająca lęk. To dziecko przyjęte z miłością.

Konferencja: "Charyzmat Ruchu Światło-Życie" (+prezentacja)

Zapis audio prowadzonego przez mnie piątkowego spotkania naszej piaseczyńskiej oazy w dn. 30 września 2016. Temat konferencji-nauczania "Charyzmat Ruchu Światło-Życie. Dlaczego jestem oazowiczem?".

Prezentacja "swiatlo_zycie_tm.pps" [ ok 4,5 Mb], która towarzyszyła wystąpieniu.

Głośność nagrania zależy od tego, jak daleko jestem od dyktafonu :)

Zawsze jesteśmy wezwani, aby żyć i głosić nowość miłości Pana

Tym centrum [wiary], wokół którego wszystko się obraca, tym pulsującym sercem, które ożywia wszystko, jest przepowiadanie paschalne, pierwsze przepowiadanie: Pan Jezus zmartwychwstał, Pan Jezus ciebie kocha, dla ciebie dał swoje życie; zmartwychwstały i żyjący stoi obok ciebie i czeka na ciebie każdego dnia. Nigdy nie możemy o tym zapominać. (...) Pan zmartwychwstał. Nie ma ważniejszych treści, nic nie jest bardziej solidnego i aktualnego. Każda treść wiary staje się piękna, jeśli jest powiązana z tym centrum, jeśli jest przeniknięta orędziem paschalnym. Jeśli się ją izoluje - traci sens i moc. Zawsze jesteśmy wezwani, aby żyć i głosić nowość miłości Pana: „Jezus naprawdę cię kocha, takim jakim jesteś. Uczyń Mu miejsce: pomimo rozczarowań i ran życia, pozwól, aby ciebie kochał. On ciebie nie zawiedzie”.

Link na 22 września 2016

 
"św. Tomasz z Villanova OESA, abp "

 Pamiętającym dziękuję za życzenia i modlitwę. <><

 

 

A w kontekście dzisiejszych czytań ( Koh 1,2-11; Ps 90,3-6.12-14.17; J 14,6; Łk 9,7-9) myśl budująca: "Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - wszystko marność. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem?" dlatego "Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. (...) Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć". Chyba to wezwanie do poważnego nawrócenia.

Ewangelizacja to dawanie świadectwa życiem

"(...) Ewangelizować to dawać następujące świadectwo: żyję w taki sposób, ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa; wzbudzam w tobie ciekawość, tak iż stawiasz mi pytanie: «Ale dlaczego to robisz?». Robię to dlatego, że wierzę w Jezusa Chrystusa i głoszę Go nie tylko słowem – oczywiście trzeba głosić Go słowem – ale życiem.

(...) I ten człowiek [*] nie szedł na spacerek mówiąc, że ewangelizuje. Nie sprowadzał ewangelizacji do rangi funkcjonalizmu ani też prozelityzmu. Głosił Jezusa Chrystusa czynem, rozmawiając z niewolnikami, żyjąc wraz z nimi i tak jak oni! I w Kościele jest wielu takich jak on. Wielu takich, którzy wyrzekają się samych siebie, aby głosić Jezusa Chrystusa. I również my wszyscy, bracia i siostry, mamy obowiązek ewangelizować, co nie znaczy pukać do drzwi sąsiada czy sąsiadki i mówić: « Chrystus zmartwychwstał!», ale żyć wiarą i opowiadać o niej łagodnie, z miłością, nie chcąc nikogo przekonać, ale bezinteresownie. Dawać darmowo to, co Bóg dał za darmo mnie: to znaczy ewangelizować".

pp. Franciszek, Homilia 10.09.2016

*św. Piotr Klawer, XVII-wieczny jezuita hiszpański, misjonarz w Ameryce Południowej

ŚDM 2016 - relacje z TRWAM oraz papieskie przemówienia w pdf

Choć już sam zrobiłem sobie swój własny plik, to ostatecznie inni byli w sieci szybsi i bardziej profesjonalni. :)

Przemówienia papieskie w pdf ->

1. http://stacja7.pl/ (pdf)
2. http://www.kdm.org.pl/ (pdf)
3. http://laboratorium.wiez.pl/ (pdf, mobi, epub)
4. http://www.deon.pl/ (pdf, mobi, epub)

czyli do wyboru do koloru i oczywiście do czytania.

Więcej też na http://sdm.gosc.pl/ oraz http://www.krakow2016.com/

 

Poniżej nagrania z telewizji TRWAM:

Jubileusz Miłosierdzia

UWAGA: trwa do

20 listopada 2016 

Pray for peace!

 

Podziel się kromką Słowa!

Autentyczna ewangelizacja zawsze rodzi się z modlitwy i jest przez nią wspierana: musimy najpierw rozmawiać z Bogiem, abyśmy mogli mówić o Bogu. I w modlitwie zawierzamy Panu osoby, do których jesteśmy posłani, prosząc go, aby dotknął ich serca.

Benedykt XVI, „Orędzie na ŚDM w Rio”

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

stat4u

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
2153085
        Copyright © 2015 Jezus jest Panem!. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net bez zgody właściciela witryny.
Aby
wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [
->].
Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju;  strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane.
Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)