Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11.2019), Rok C

W Modlitwie po komunii, Kościół wyznaje: "Boże, Tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości * i od Uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie". To jest powodem radości i prawdziwego szczęścia. Nasze życie ma sens i cel a jest nim nasz ukochany Bóg. Jesteśmy Jego dziećmi, żyjmy jak Jego dzieci. Żyjmy nadzieją, że jest coś więcej. Nie lękajmy się świętości. Szczerze, z głębi naszych serc, jej zapragnijmy.

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

 

Homilia z Mszy Świętej o 10:00

Dzisiejsze czytania:  Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3, 1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a

Duchowe Zamyślenie: Niedziela - Uroczystość Rocznicy poświęcenia kościoła własnego (27.10.2019), Rok C

Dziś jesteśmy pytani o fundament wiary a co za tym idzie o jej duszę. Czy moje życie to światynia ducha wznoszona na fundamencie jakim jest Jezus? Czy pozwalam Bogu zamieszkać w swoim sercu? Niech Duch Święty pomoże nam z całego serca zaprosić Jezusa do naszej codzienności - przyjąć go rozradowanym.

 

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: z tekstów wspólnych na poświęcenie kościoła: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84, 3-5. 10-11; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Mt 7, 8; Łk 19, 1-10 lub jeśli nie jest obchodzona uroczystość to z 30 Niedzieli Zwykłej: Syr 35, 12-14. 16-18; Ps 34(33), 2-3. 17-18. 19 i 23; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; 2 Kor 5, 19; Łk 18, 9-14.

Duchowe Zamyślenie: XXIX Niedziela zwykła (20.10.2019), Rok C

Wytrwałość, szczerość, głębia, skuteczność, ... to doświadczenie autentycznej i prawdziwej modlitwy. To spotkanie z Tym, który jest dobry, wierny, opiekuńczy, prawdziwy. Człowiek żyje, jeśli oddycha. Chrześcijanin żyje, jeśli się modli.

 

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Wj 17, 8-13; Ps 121(120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; 2 Tm 3, 14–4, 2; Hbr 4, 12; Łk 18, 1-8

Duchowe Zamyślenie: XXVIII Niedziela zwykła (13.10.2019), Rok C

Prawdziwe uzdrowienie to spotkanie z Panem i doświadczenie Jego miłości. Duchowy trąd czyni nas nieszczęśnikami. Dlatego wołajmy "ulituj się nad nami".

 

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: 2 Krl 5, 14-17; Ps 98(97), 1. 2-3ab. 3cd-4; 2 Tm 2, 8-13; 1Tes 5, 18; Łk 17, 11-19

Duchowe Zamyślenie: XXVII Niedziela zwykła (06.10.2019), Rok C

Przymnóż nam wiary! Ta prośba uczniów doskonale pokazuje człowieka wyczynowego, który ufa sobie. Kiedy okazuje się, że nie daje rady, prosi o doładowanie. Jak otrzyma to, co go zadowoli, zacznie działać. A jak nie otrzyma, zacznie się tłumaczyć i usprawiedliwiać. Jezus odwraca tą sytuacje i pyta o motywacje, podpowiada zasadę skutecznego działania. A jest nią nieustanne czerpanie z Niego, wiara, która jest punktem wyjścia.

 

Homilia z Mszy Świętej odprawianej we wspólnotach neokatechumenalnych w sobotni bardzo późny wieczór

Na pozostałych Mszach (poza tą dla dzieci) czytamy List pasterski Episkopatu przed XIX Dniem Papieskim .

Dzisiejsze czytania:  Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95(94), 1-2. 6-7ab. 7c-9; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; 1 P 1, 25; Łk 17, 5-10.

Duchowe Zamyślenie: XXVI Niedziela zwykła (29.09.2019), Rok C

Jaki jest cel, a jaki kierunek mojego życia? Za czym podążam? Dziś św. Paweł szczególnie zaprasza każdego z nas, abyśmy podążali za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością - to znaczy za Jezusem, źródłem tego wszystkiego. Bo o różne rzeczy walczymy, o różne zabiegamy. Ale nie wszystko przekłada się na nasze dobro, szczęście. Nie wszystko co dla nas ważne daje innym dobro i szczęście. Niekiedy zaniedbane przez nas dobro staje się oskarżeniem przeciw nam. "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz". Bogacz otrzymał dobra - np. okazję do miłosiernego czynu - i ją roztrwonił. Łazarz otrzymał niedolę - czyli zamknięte serce bogacza. Jak często stajemy się źródłem niedoli, tylko dlatego, że nie okazujemy serca innym. Dziś odnówmy w sobie decyzję, aby zawalczyć o wiarę, o życie wieczne. Niech środkiem do tego będzie ewangeliczne wezwanie do miłosierdzia.

Homilia z Mszy Świętej o 10:00

Dzisiejsze czytania: Am 6,1a.4-7; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10; 1 Tm 6,11-16; 2 Kor 8,9; Łk 16,19-31.

Duchowe Zamyślenie: XXV Niedziela zwykła (22.09.2019), Rok C

Jakim jestem zarządcą? Jak zarządzam Bożymi darami, swoimi talentami, swoim czasem? Roztropnie jest służyć dobru, bo zło zawsze obraca się przeciw człowiekowi. Komu zatem służę? Bogu czy mamonie? Co jest dla mnie ważne? Rzeczy czy osoby? Niestety łatwo jest nam postępować nierozumnie wybierając zło przebrane za dobro. Jednak Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pragnie, aby doszli do poznania prawdy. Tą prawdą jest Jezus. Kto Go pozna i wybierze, nauczy się cenić i zabiegać o prawdziwe dobro. On - wierny i miłosierny - może nas tym ubogacić.

Homilia z Mszy Świętej o 18:30, poprzedzająca odczytanie "Listu pasterskiego przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym 2019".

Dzisiejsze czytania: Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-6.7-8; 1 Tm 2,1-8; 2 Kor 8,9; Łk 16,1-13.

Duchowe Zamyślenie: XXIII Niedziela zwykła (08.09.2019), Rok C

Hierarchia wartości - co jest naprawdę ważne. Przy dzisiejszym słowie warto dopowiedzieć - KTO jest dla nas ważny? A jeśli nawet "co", to dlaczego. Bóg zaprasza nas, abyśmy swoją wartość widzieli przez pryzmat tego dobra, którego źródłem jest Pan. To On ma moc uczynić ścieżki naszego życia pewnymi i szczęśliwymi.

 

 

Homilia z Mszy Świętej odprawianej we wspólnotach neokatechumenalnych w sobotni bardzo późny wieczór

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Mdr 9,13-18; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17; Flm 9b-10.12-17; Ps 119,135; Łk 14,25-33;

 

Duchowe Zamyślenie: XXII Niedziela zwykła (01.09.2019), Rok C

Wielkość może być ważnym motorem działań człowieka. Wielkość we własnych oczach, wielkość w oczach innych, wielkość w oczach Boga. Dzisiejsze słowo zaprasza nas, aby ten trzeci wymiar był dla nas dominujący. Dzięki temu uporządkuje i poukłada dwa kolejne, chroniąc nas przed pychą, butą, wyniosłością, pogardą. Bóg swoją miłością może zrobić w naszym życiu porządek. Zaszczepić w nas prawdziwą i owocną pokorę.

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7.10-11; Hbr 12,18-19.22-24a; Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-14;

 

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela Wielkanocna (26.05.2019), Rok C

"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy". Bóg może zamieszkać w moim i twoim życiu. On i tylko On jest niegasnącym źródłem światła i świątynią  niebieskiego Jeruzalem. Tym świętym miastem możesz być ty. Odwagi.

 

 

Dziś bez nagranej homilii. We wszystkich kościołach Arch. Warszawskiej czytane jest słowo biskupów "Wrażliwość i odpowiedzialność".

Dzisiejsze czytania: Dz 15, 1-2. 22-29; Ps 67(66), 2-3. 4-5. 6 i 8; Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23; J 14, 23-29;

 

Liturgia dnia

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6836174

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].