Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: XXXIII niedziela zwykła (15.11.2020), Rok A

  Dziś w kościele obchodzimy IV Światowy Dzień Ubogich (owoc roku miłosierdzia) - warto zapoznać się z papieskim Orędziem na Światowy Dzień Ubogich. Przedostatnia niedziela roku liturgicznego jest wielkim pytaniem o troskę o ubogich w naszym życiu, a jednocześnie jest okazją do dobrych postanowień na nowy rok. Poczujmy się wezwani do prawdziwie chrześcijańskiego stylu życia, gdzie troska o ubogich zawsze jest ważna. Niech nam patronują i nas inspirują święci: św. Matka Teresa z Kalkuty, św. br. Albert Chmielowski. Dziś też obchodzimy Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych - pamiętajmy w zmarłych w naszej modlitwie.

Znaleźć radość w służbie! - do takiej prośby prośby wzywa nas dzisiejsza kolekta mszalna. Bo można być chrześcijaninem z metryki o mentalności niewolnika, który ciągle coś musi. Dziś na nowo jesteśmy pytani o miłość, która znajduje potwierdzenie w naszych uczynkach. Od nas zależy, czy będziemy żyli jak synowie światłości czy mroku, czy dopuścimy do naszych serc Boga z Jego radością, czy się na Niego zamkniemy wybierając mrok lęku, złości, grzechu, bezradności, rozpaczy. Bóg każdego obdarowuje, a przyjęcie daru (wejście w postawę bycia obdarowanym) prowadzi do radości. Przeciwieństwem jest gnuśność - ta każe odrzucić dar, zakopać go. Niestety wiele z naszej ciemności ma swoje źródło w tym, że Boże dary są przez nas lekceważone i zakopywane. Czas na nawrócenie serca! Znajdź radość w tym co zwyczajne!

 

Do przemyślenia: Jak bardzo cienię sobie dar życia?
Co uważam za szczególny talent otrzymany od Boga?
Jak go realizuję i rozwijam?

Duchowe Zamyślenie: XXXII niedziela zwykła (08.11.2020), Rok A

Mądrość - w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Bo wokół nas tyle słów, tyle postaw, a jednocześnie tyle głupoty. A jednak Bóg chce człowieka czynić mądrym. Ponieważ mądrość pozwala w szarzyznach i zawirowaniach świata zachować w sercu nadzieję. To On i tylko On jest źródłem i dawcą mądrości. Pozwólmy się nią obdarować. Niech naszym stanie się wyznanie psalmisty: "Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody".

 

Do przemyślenia: Czy jestem człowiekiem nadziei?
Czy widzę w Bogu źródło mądrości?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.2020), Rok A

"Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty". Łatwo jest zatracić duchowy zmysł, wskazujący na Boga, Jedynego Zbawcę. Dzisiejsza liturgia słowa nie pozostawia wątpliwości. Niezliczony tłum zbawionych w niebie wychwala zbawienie, które jest w Bogu i w Baranku. Jezus ufam Tobie! Oto prawdziwa droga świętości. Na tej drodze, nawet jeśli pojawi się krzyż, to z Jezusem będzie to krzyż zwycięski, drzewo życia. Wejdźmy z Jezusem na Górę Świętą, przyjmijmy Ewangelię błogosławieństw, żyjmy nadzieją nieba. Wbrew niektórym - nie jest to Święto Zmarłych, ale Święto prawdziwie żywych - Wszystkich Świętych.

 

Do przemyślenia: Czym dla mnie jest świętość?
Jak w praktyce mojego życia ujawnia się prawda o życiu wiecznym?

Duchowe Zamyślenie: XXX niedziela zwykła (25.10.2020), Rok A

Dziś liturgia daje nam sposobność świętowania rocznicy poświęcenia własnego kościoła (zob. też: Rocznica poświęcenia kościoła = zapomniana i nierozumiana rocznica; brewiarz.pl: Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego).

"Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście" - niezwykle wymownym staje się ten dzisiejszy dzień. Z jednej strony mówimy o rocznicy poświęcenia kościołów, a z drugiej strony tak wiele z naszych kościołów zostało dziś sprofanowanych. W ostatnim czasie dwa kościoły zniszczono w Chile. Tym mocniej powinno dotrzeć do nas przesłanie dzisiejszej liturgii słowa z pytaniem: Jaką jestem świątynią? Czy Jezus jest w niej fundamentem? A jednocześnie z jasnym pytaniem o czytelność mojego świadectwa wierności Ewangelii i Jezusowi w Jego Kościele. Bo nie da się pogodzić wyznania wiary w Jezusa z postawą proaborcyjną - te dwa stany ducha wzajemnie się wykluczają. Zgoda na zabijanie nienarodzonych to postawa Heroda, postawa odrzucenia Mesjasza. Dziś Kościół przechodzi dobre oczyszczenie - padło ważne pytanie egzaminacyjne: Czy kochasz tych najsłabszych? Czy jesteś za życiem czy za śmiercią? Módlmy się, aby jak najmniej było osób, które ten egzamin obleją. 

 

Do przemyślenia: Jak angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej?
Czy jestem wierny nauczaniu Kościoła? Czy może ulegam kłamstwom świata?
W jakim stopniu moje serce jest mieszkaniem Ducha Świętego?

Duchowe Zamyślenie: XXIX niedziela zwykła (18.10.2020), Rok A

Co mogę oddać Bogu? Czasem przychodzi nam taka myśl, że coś Bogu powinniśmy dać. Zatem podejmujemy jakieś zobowiązania, postanowienia. Samo z siebie nie jest to złe, ale nie o to chodzi Bogu. On niczego od nas nie potrzebuje. On chce nas, ale nie po to aby nas posiadać, ale po to, aby nas obdarowywać. Stajemy się do Boga podobni wtedy, kiedy sami chcemy dawać. Taka jest miłość. Chce się udzielać. Poczujmy się wezwani zatem do uwielbienia Boga. Niech Jego łaska, Jego miłość, będzie tym, w czym odnajdziemy naszą siłę.

Do przemyślenia: Jak w swojej codzienności rzeczywiście oddaję Bogu to co boskie?
Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną?
Czy jestem świadkiem Jezusa w swoim środowisku?

Duchowe Zamyślenie: XVIII niedziela zwykła (11.10.2020), Rok A

"Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia" - tak może powiedzieć tylko ten, kto wie, że nie wszystko od niego zależy. Ktoś kto nie ucieka od prawdy o swojej słabości. Św. Paweł zaprasza nas do prawdziwie chrześcijańskiej postawy. A mianowicie, do uświadomienia sobie, że okoliczności w jakich żyjemy, nie determinują naszego postępowania. Chrześcijanin nie może dać sobie wmówić, że wierność Bogu nie jest możliwa. Bóg zaprasza nas na ucztę - ona jest już gotowa. Od nas zależy czy przyjdę, czy przyjmę strój weselny, czy wejdę w radość. Wybierajmy zatem Boga i Jego sposób działania.

 

Do przemyślenia: Jak radzę sobie w przeciwnościami?
Czy moją radością i pragnieniem jest udział w Bożej uczcie?

Duchowe Zamyślenie: XXVII niedziela zwykła (04.10.2020), Rok A

Przyjmijmy dziś Słowo, w którym Bóg objawia swoją troskę. On - Bóg pokoju - chce być z nami. Jego pragnieniem nie jest nasza bylejakość. Chce abyśmy przynieśli piękny owoc. Jednak od nas zależy czy poddamy się Bożej troskliwej ręce, czy będziemy trwać w uporze. Cierpka jagoda czy winne grono? Jaki owoc wydaje moje serce?

Do przemyślenia: Czy pozwalam Bogu działać w moim sercu?
Jak wygląda moja modlitwa? Czy jestem wdzięczny?
Czy naprawdę Jezus jest w moim życiu kamieniem węgielnym?
Jak silne jest moje przekonanie, że Bóg pragnie mojego dobra?

Duchowe Zamyślenie: XXVI niedziela zwykła (27.09.2020), Rok A

Moc słowa - człowiek słowny. To jedna z myśli, jaka wyłania się z dzisiejszej ewangelii. Każdy z nas może w niej się odnaleźć. Czy nasze słowo się liczy? Czy w naszym życiu liczy się to, do czego zaprasza nas Bóg? Czy liczymy się z Jego Słowem? Dziś Bóg zaprasza nas do odkrycia czym jest autentyczna pokora. Tej prawdziwej uczy nas Jezus.

 

Do przemyślenia: Czy Czy jestem opieszały czy chętny w podejmowaniu zaproszeń od Boga?
Czy potrafię i chcę wchodzić w proces nawrócenia?

Duchowe Zamyślenie: XXV niedziela zwykła (20.09.2020), Rok A

Bóg jest dobry - niby oczywista oczywistość. Jednakże życie często pokazuje, że człowiek łatwo o tej prawdzie zapomina - zarówno to tym, że Bóg jest dobry, jak również że tylko Bóg jest Bogiem. Próbujemy równać się z Bogiem, lubimy sądzić. Łatwo przychodzi nam tworzyć wyobrażenie swojej wartości porównując się z innymi. Tu nasza pycha najczęściej uwielbia poniżyć drugiego człowieka. A dziś Słowo zaprasza nas do pokory i wdzięczności. Do odkrycia Boga takim jakim jest: Bliskiego dla wszystkich, którzy wzywają Go szczerze.

 

Do przemyślenia: Czy widzę w Bogu Tego, który jest dobry?
Jak patrzę na bliźnich w optyce Bożego Miłosierdzia?

Duchowe Zamyślenie: XXIV niedziela zwykła (13.09.2020), Rok A

"Miarą miłości jest miłość bez miary" - zwykł mawiać św. Franciszek Salezy (myśl zaczerpnięta od św. Bernarda z Clairvaux). Dzisiejsza liturgia słowa to szczególny obraz Bożej matematyki, gdy do naszej ludzkiego zboru liczb, uczynków, pragnień, dodajemy nieskończoność Bożego Miłosierdzia. Po ludzku przebaczenie zawsze jest trudne, ale z Bogiem jest zawsze owocne. To wybór miedzy sercem zatwardziałym a sercem wolnym i szczęśliwym. Niech więc w naszym sercu miłosierdzie odniesie zwycięstwo nad pychą, abyśmy miłosierdzia doznali. Nie wiem jak wy, ale ja wolę zamiast urazą, żyć przebaczeniem.

 

Do przemyślenia: Czy podejmuję wysiłek przebaczenia?
Jak patrzę na Boże Miłosierdzie?

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8170672
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.