Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Do Świętej Rodziny

 Modlitwy różne do Świętej Rodziny

 

 

 

 

 

Modlitwa do Świętej Rodziny I

Jezu, Słowo Wcielone, Zbawicielu świata, który swoim życiem dałeś nam przykład oddania się Ojcu i dziełu zbawienia, pomóż nam żyć naszą codzienną konsekracją, uczestniczyć co dzień głębiej w Twojej Ofierze i służyć owocnie Ludowi Bożemu.
Maryjo, Matko Boga! Uproś nam łaskę zjednoczenia z Twoim Synem, a w Nim i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny! Ucz nas życia modlitwy, pracy i zapomnienia o sobie, byśmy się stawali coraz podatniejszym narzędziem Bożej woli.
Jezu, Maryjo, Józefie święty! Sprawcie, by życie naszej wspólnoty zakonnej było dla wszystkich znakiem obecności Chrystusa i świadectwem pokładanej w Nim nadziei przyszłej chwały i zmartwychwstania.
Najświętsza Rodzino - błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

 

Modlitwa do Świętej Rodziny II

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus - posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.
Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.
Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

Modlitwa Zawierzenia

Jezu, Maryjo, Józefie zawierzamy Wam naszą rodzinę. W Wasze ręce i Waszym sercom oddajemy siebie i wszystkich naszych bliskich. Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, niestrudzony pracowniku, nieskazitelny opiekunie Jezusa i Maryi, strzeż i opiekuj się naszą rodziną. Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła, bądź również Matką naszego "Kościoła domowego", ażeby dzięki Twej macierzyńskiej pomocy rodzina nasza stawała się "małym Kościołem", w którym będzie odzwierciedlać się i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego. Służebnico Pańska, bądź dla nas przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcie woli Bożej. A rodzinom które cierpią z powodu trudności, prosimy Ciebie, Bolesna Matko u stóp krzyża, ulżyj w cierpieniu i osusz łzy.
Jezu Chryste, Królu wszechświata, Królu rodzin, tak jak byłeś obecny w czasie radosnego wydarzenia w Kanie, gdzie rodziła się nowa rodzina, tak bądź wśród nas, aby dać nam światło, radość, pogodę i męstwo. Najświętsza Rodzino, strzeż naszą rodzinę. Zachowaj ją złączoną nierozerwalnym węzłem miłości, wierną otrzymanym łaskom i obowiązkom powołania. Spraw, abyśmy żyli według prawa i przykazań Bożych, aby nasze życie było odbiciem Twego życia na ziemi
i pozwoliło nam kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

 

Modlitwa Papieża Franciszka do Świętej Rodziny

Jezusie, Maryjo i Józefie
ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,
kierujemy dziś nasze spojrzenie
z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy
piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnowiły się w nich cuda łaski.

Święta Rodzino z Nazaretu,
pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
Naucz nas naśladować Twoje cnoty
mądrą dyscypliną duchową,
daj nam jasne spojrzenie
umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności
w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia,
uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy
i przekształcić je w małe Kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości,
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

Święta Rodzina z Nazaretu,
rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić.
Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju
dla dzieci i osób starszych ,
dla chorych i samotnych,
dla ubogich i potrzebujących pomocy.
Jezusie, Maryjo i Józefie
z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

Jezusie, Maryjo i Józefie, ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu, kierujemy dziś nasze spojrzenie z podziwem i zaufaniem; w Was rozważamy piękno jedności w miłości prawdziwej; Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, aby odnowiły się w nich cuda łaski.
Święta Rodzino z Nazaretu, pociągająca szkoło świętej Ewangelii, naucz nas naśladować Twoje cnoty mądrą dyscypliną duchową, daj nam jasne spojrzenie umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności w codziennych realiach życia.
Święta Rodzino z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia, spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia, uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i pomóż nam przekształcić je w małe Kościoły domowe, odnów pragnienie świętości, wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania, słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.
Święta Rodzina z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodzi ny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy.

Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.

 

Litania do Świętej Rodziny I

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne -
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny - wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich -
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów -
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie -
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona -
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej -
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana -
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim -
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej -
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej -
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej -
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich -
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci -
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od zamiłowania uciech światowych -
Od rozproszenia serca i umysłu -
Od oziębłości w służbie Bożej -
Od szukania przyjemności i wygód -
Od przywiązania do dóbr ziemskich -
Od pragnienia próżnej chwały -
Od złej śmierci -
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę -
Przez doskonałe wasze -
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze -
Przez prace i trudy Wasze -
Przez modlitwy i milczenie Wasze -
Przez doskonałość czynów Waszych -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K.: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W.: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Litania do Świętej Rodziny II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże -
Święta Trójco Jedyny Boże -
Jezu, Zbawicielu świata -
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany -
Jezu, skarbie Świętej Rodziny -
Święta Maryjo, Królowo nieba - módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko -
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny -
Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa -
Święty Józefie, czysty mężu Maryi -
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny -
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się - bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny -
Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego -
Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego -
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa -
Święta Rodzino, radująca oczy Boże -
Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich -
Święta Rodzino, świątynio Boga -
Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego -
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi -
Święta Rodzino, uboga i pracowita -
Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty -
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia -
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców -
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda -
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu -
Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga -
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót -
Bądź nam łaskawa - prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała -
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata -
Bądź nam siłą w walkach i próbach -
Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia -
Bądź nam pociechą w niedoli -
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci -
Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu -
Bądź zawsze Opiekunką naszego zgromadzenia -
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych
Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Nowenna do Świętej Rodziny I

Najświętsza Rodzino, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni. Nie liczymy też na nasze dobre uczynki i zasługi, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką. Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru Rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w której każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpieniach.

Prośby
- Święta Rodzino, spraw, aby katolickie rodziny opierały swe małżeństwo na sakramencie i ofiarowujemy Ci naszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską,
- Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj nas.
- Święta Rodzino, powierzamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do radosnego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach,
- Święta Rodzino, polecamy Ci dzieci porzucone, zaniedbane i zdemoralizowane, a wychowanie dzieci naszych rodzin powierzamy Twojej opiece,
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się nieuleczalnie chorzy i prosimy o łaskę zdrowia dla członków naszych rodzin,
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbite, i prosimy o dar jedności dla naszych rodzinach,
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone, i prosimy o odwagę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin,
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny zmaterializowane i prosimy o ducha wyrzeczenia dla naszych rodzin,
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, i prosimy o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin,
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój Królestwa Chrystusowego w naszych rodzinach,
- Święta Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie,
- Święta Rodzino, przedstawiam Ci moją osobistą prośbę... i błagam o jej wysłuchanie,

Módlmy się: Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przy- kazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Podziękowania
Najświętsza Rodzino, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc podziękowania:
- za to, że jesteś zawsze z nami, - dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino.
- za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą.
- za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i pokornego,
- za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego,
- za to, że uświęcasz nasze życie codzienne,
- za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu odpowiedzialnych zadań
życiowych,
- za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wielkoduszności wobec bliźnich,
- za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach,
- za to, że uczysz nas uczciwości w pracy,
- za to, że jesteś źródłem naszej radości,

Módlmy się: Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyrazem naszej wdzięczności ku Tobie. Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i pro- wadź szczęśliwie po drogach ziemskiego życia na radosne spotkanie z Tobą w niebie. Amen.

Akt oddania
R. O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,
V. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.
R. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały.
V. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
R. O Maryjo, Matko Najmilsza,
V. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
R. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
V. Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

 

Nowenna do Świętej Rodziny II

Dzień pierwszy
„JÓZEFIE NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ DO SIEBIE MARYI”
Mt 1,18-25
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął te myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak Mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez najdoskonalsze złączenie Waszych serc, wysłuchaj nas.
Módlmy się za ojców rodzin, aby odważnie, odpowiedzialnie i z miłością podejmowali trud ojcostwa
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Dzień drugi
„OTO POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA”
Łk 26-31,38
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Na to
rzekła Maryja: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.
Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich, wspieraj nas
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałe zawierzenie wasze, wysłuchaj nas.
Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością rodziców.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata....

Dzień trzeci
„OWINĘŁA GO W PIELUSZKI I POŁOŻYŁA W ŻŁOBIE”
Łk 2,3-6
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę, wysłuchaj nas.
Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby szczęśliwie wydały je na świat i aby każde dziecko zaznało miłości rodzinnego domu
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata...

Dzień czwarty
„WSTAŃ, WEŹ DZIECIĘ I JEGO MATKĘ I UCHODŹ DO EGIPTU”
Mt 2,13-15
Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej, wspieraj nas
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas
Módlmy się za rodziny, aby z Bożą pomocą mężnie przezwyciężały trudności, ufne w zwycięstwo miłości
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata...

Dzień piąty
„HEROD POSŁAŁ OPRAWCÓW,KAZAŁ POZABIJAĆ WSZYSTKICH
MŁODZIANKÓW”
Mt 3,16-18
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.”
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałą miłość Waszą, wysłuchaj nas.
Módlmy się za każde zgładzone życie ludzkie, aby odrodziło się do życia wiecznego.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata...

Dzień szósty
„NADANO MU IMIĘ JEZUS”
Łk 2,21
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Najświętsza Rodzino, najwierniejsza przepisom Pańskim, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałe posłuszeństwo Wasze, wysłuchaj nas.
Módlmy się za dzieci, które przyjęły chrzest, aby jako Dzieci Boże, dążyły do świętości
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata...

Dzień siódmy
„PRZYNIEŚLI JE DO JEROZOLIMY, ABY JE PRZEDSTAWIĆ PANU”
Łk 2,22-24
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej, będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez Świętego Starca Symeona, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas.
Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby sprzyjały rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych, oddając wspaniałomyślnie swoje dzieci na służbę Bogu i Kościołowi.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata....

Dzień ósmy
„POWINIENEM BYĆ W SPRAWACH OJCA MEGO”
Łk 2,46-50
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?.
Najświętsza Rodzino, wzorze najdoskonalszy cnót wszystkich, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez modlitwy i milczenie wasze, wysłuchaj nas .
Módlmy się o to, aby rodziny wprowadzały Boga i wartości chrześcijańskie w codzienne życie rodzinne.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata..

Dzień dziewiąty
„JEZUS WZRASTAŁ W MĄDROŚCI, W LATACH I W ŁASCE U BOGA I U LUDZI”
Łk 2,51-52
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspieraj nas
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas
Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas
Módlmy się o moralne i religijne odrodzenie rodzin, aby były Bogiem silne.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata...

 

Koronka do Świętej Rodziny

Poniższą modlitwę odmawia się na zwykłym różańcu.

Na początku Koronki:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu… Jak była na początku...

Na początku każdej dziesiątki:
Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach (10 razy):
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Na zakończenie:
Chwała Ojcu…

 

Akt oddania się Świętej Rodzinie

O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś -
Spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały -
Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

O Maryjo, Matko Najmilsza -
Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie -
Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.

 

Modlitwa Ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny w intencji rodzin

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem: Familia Nazaretana ille...!

 

Modlitwa Ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny w intencji rodzin

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci.
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

 

Modlitwa do św. Rodziny abpa Loris Franciszka Capovilla

Panie Jezu! Ewangeliczne opowiadanie o twojej pielgrzymce do Jerozolimy, gdy miałeś 12 lat, kończy się wzmianką, że powróciwszy do Nazaretu, byłeś posłuszny Maryi i Józefowi (Łk 2,51). W waszym towarzystwie wchodzę do ubogiego Domku, który uświęciliście swoją modlitwą i pracą, swoimi rozmowami i milczeniem. Pochylam się aż do ziemi i oddaję cześć tajemnicy Waszego ukrytego życia. Zachęcony przez Was, staję się jakby członkiem Świętej Rodziny, która z tego loretańskiego wzgórza opiekuje się swoimi czcicielami i umacnia ich. Ona poleca nam strzec daru łaski Bożej, dawać świadectwo prawdzie i miłości oraz nieść braciom i siostrom światłość, która rozprasza ciemności, zwycięża lęk i głosi zmartwychwstanie. O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę, utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj swojej łaski i umacniaj ją w miłości. Amen.

 

Modlitwa Jana Pawła II do Świętej Rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem. Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna Jezusa Chrystusa "narodzonego z Niewiasty" prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą, i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa Jana Pawła II do Świętej Rodziny II

Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny,
tobie nasze rodziny powierzamy.

Otwórz serce każdego domu
na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego,
na chrześcijańskie świadectwo,
aby mógł się on stać źródłem
nowych i świętych powołań.

Przygotuj umysły rodziców,
aby z pilnym miłosierdziem,
mądrą troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci
ku dobrom duchowym i wiecznym.

Napełnij dusze młodych
prawym sumieniem i wolną wolą,
aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali
dar Bożego powołania.

Święta Rodzino z Nazaretu,
spraw, abyśmy byli w stanie
wprowadzić w życie wolę Boga,
rozważając i naśladując
żarliwą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo,
pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość
przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć
z przewidująca delikatnością
tym wszystkim,
którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa
bardziej z bliska,
który za nas wydał samego siebie.
Amen.

 

Modlitwa Jana Pawła II do Świętej Rodziny III

Święta Rodzino Nazaretańska, Wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci składamy. Poświęcamy się Tobie, prosząc pokornie, by nasze rodziny stały się siedzibą Boga, by w nich rodzice i dzieci, starzy i młodsi, żyli we wzajemnej miłości. Święta Rodzino Nazaretańska, która z Wzgórza Loretańskiego rozlewasz na cały świat jeszcze blaski wiary i miłości, broń nasze rodziny i prowadź je po drogach św. Ewangelii Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen.

 

Codzienna modlitwa małżonków przed obrazem św Rodziny

O najukochańszy Jezu, który swoim niezrównanie cnotliwym i przykładnym życiem w zaciszu domowym uświęciłeś tu na ziemi Rodzinę przez Ciebie wybraną, spojrzyj okiem łaskawym na naszą rodzinę, która u nóg Twoich upada i żebrze Twojej pomocy. Wspomnij, że rodzina ta należy do Ciebie, ponieważ osobnym nabożeństwem poświęciła się Tobie i poleciła. Spojrzyj łaskawie na nią, zachowaj ją od niebezpieczeństw, wspomagaj w potrzebach, udziel nam wszystkim siły, abyśmy w naśladowaniu Twej św. Rodziny, w służbie i miłości ku Tobie przez całe życie nasze wiernie wytrwali, i Ciebie kiedyś w niebie wiecznie chwalić mogli.
O Maryjo, Matko Najświętsza, błagamy Cię o przemożną Twą opiekę, pełni ufności, że Boski Syn Twój jednorodzony próśb Twoich wysłucha.
Ty także, najchwalebniejszy Patriarcho, św. Józefie, wspomagaj nas swoją potężną opieką, przedstaw prośby nasze Maryi, aby je Jezusowi Chrystusowi ofiarować raczyła.
Jezu, Maryjo, Józefie św., Wam oddaję serce i duszę moją.
Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie przy mnie przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie św., niechaj przy Was w pokoju oddam ducha mego. Amen.

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE
(Modlitwa Papieża Leona XIII)

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność.
Amen.

 

MODLITWA W OBRONIE POCZĘTEGO ŻYCIA

Panie Jezu! Twoja Matka, Maryja, urodziła Cię w miłości. Święty Józef, człowiek zawierzenia, opiekował się Tobą po narodzeniu. Za Ich wstawiennictwem prosimy Cię w intencji nienarodzonych dzieci, które znalazły się w niebezpieczeństwie zagłady. Błagamy usilnie, daj rodzicom tych dzieci miłość i odwagę, aby zachowując ich życie pozwolili im spełnić Twoją świętą wolę. Amen.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8163248
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.