Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuje Ci za dar Twej miłości, która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię przyjdź Panie i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego  świata. Odszukaj je Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni. Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć daru Twej Obecności. Dziękuje Ci, Jezu za to, że z miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość która, każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij Panie robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen

 

 

  Litania do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy krwi przymierza wiecznego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Ojciec powołał dla jedności wiary,
Jezu, Dobry Pasterzu, który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby była bezpieczna,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu Bożego - Mistycznego Ciała,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania Boga, swego Ojca,
Jezu, Dobry Pasterzu, który dajesz życie swoje za owce,
Jezu, Dobry Pasterzu, który składasz ofiarę krzyżową,
Jezu, Dobry Pasterzu, który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce nie mające pasterza,
Jezu, Dobry Pasterzu, który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je w obfitości,
Jezu, Dobry Pasterzu, któremu zależy na owcach, bo krwią Twoją zostały wykupione,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wiedziesz swoje owce po właściwych ścieżkach,
Jezu, Dobry Pasterzu, który czuwasz nad trzodą,
Jezu, Dobry Pasterzu, który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,
Jezu, Dobry Pasterzu, który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,
Jezu, Dobry Pasterzu, który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby słuchały głosu Twego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego głosu słuchają owce,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wezwany z Betlejem, z ziemi Judy.
W: Bądź naszym władcą i Pasterzem ludu Bożego.

K: Módlmy się: Mistrzu nasz, zawierzamy się Twojej troskliwości Dobrego Pasterza, spełnij wobec nas obietnicę daną ojcom, iż na rękach będziesz nas nosił i naucz nas postawy pokornej według Twego serca.
W: Amen.

 

 

 

Nowenna do Chrystusa Dobrego Pasterza (1936r)

 

DZIEŃ 1.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu! Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz się!

O Jezu Dobry Pasterzu, którego niewyczerpane miłosierdzie trwa po wszystkie wieki, a ogarnia wszystkie ludy, pozwól i nam zasilić dusze nasze u źródła nieskończonej Twej dobroci — i użycz nam łaski... (nawrócenia, zdrowia, zwycięstwa w ważnej sprawie, pomyślności doczesnej... itp.) — o którą najpokorniej prosimy.

Rozważanie.

Zstąpiwszy na ten padół z nieba wysokiego
By Świętą Ewangelię wszem narodom dać
Pan zniżył się do pojęć człowieka. Dlatego
W przypowieściach pouczał Apostolską brać.
I mówił: „Jam Pasterzem, co za swą owczarnię
Życie odda, by wieczny zapewnić jej los
Co wszystkie owce ziemi pod swój płaszcz zagarnie
Który znam je — i one też mój znają głos!“
A do Piotra Pan takie wyrzekł słowo swoje:
Ty będziesz owce moje i baranki paść!
Pomnij, że ja o każdą z nich zarówno stoję
że na ziemi i w niebie szeroka twa włość!“

V. Jam wlał w nich nieskończone pociechy, ja im udzielę wytrwałości — i uwieńczę ich cierpliwość.
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Mario — Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu jak było na początku — teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ 2.

Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
0 Jezu, Dobry Pasterzu, którego niewyczerpane miłosierdzie... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

Indziej użył Pan Jezus takiego obrazu
By uczniom ich powinność ukazać i moc:
„Dobremu Pasterzowi trzód onego razu
Zaginęła owieczka. A szła ciemna noc.
Więc natychmiast odbieżał reszty swego stada
Szukać jej, nim w swe szpony pochwyci ją wróg
Trwoga, lecz i nadzieja jego sercem włada...
Aż znalazł ją wśród cierni — na rozstaju dróg.
I wziął na swe ramiona dobry pasterz trzody
Poranioną, struchlałą od złej mocy trwóg
I uniósł miłosiernie do cichej zagrody
Kędy czekał zbłąkanej w swej dobroci Bóg!“

V. Ty. co panujesz nad potęgą morza i burzliwość fal jego uśmierzasz, — powstań i wesprzyj mnie!
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Mario — Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu... itd.

 

DZIEŃ 3.

Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
0 Jezu Dobry Pasterzu... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

I dalej w przypowieściach rzucał prawdy słowa
Których zgłuszyć nie zdoła żadna czasu dal:
„Niewiasta grosz zgubiła — i była gotowa
Płakać on — tak jej drachmy owej było żal.
Więc wszystkie kąty domu swojego wymiata
I skargi jej na stratę słychać wkoło, hen
Aż wreszcie powróciła się jej owa strata
Bo niewiasta znalazła grosz zgubiony ten...
Zwołuje więc sąsiadki, przyjaciółki swoje
Prosząc, ażeby radość dzieliły z nią wraz:
Bom oto znowu wzięła w posiadanie moje
Com była utraciła w ów żałosny czas...“

V. Otom ja jest — rzekł Pan — który nie chce śmierci żadnego grzesznika, — lecz aby się nawrócił i żył.
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Mario — Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu... itd.

 

DZIEŃ 4.

Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
O Jezu Dobry Pasterzu... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

Słało się, że wśród skwaru letniego południa
Dumając, jak jest twardym Jego pracy łan
Siadł Jezus, kędy była Jakubowa studnia
I gdzie Samarytanka wodę czerpie w dzban.
„Daj mi pić!“ słyszy nagle niewiasta — zdumiona
Bo Samaria — Judei to śmiertelny wróg.
Lecz jeszcze stokroć więcej zadziwi się ona
Gdy uprzedzi jej spowiedź Wszechwiedzący Bóg!
Więc grzechu swego przed Nim nie tai niewiasta
Lecz korzy się głęboko, iż jest proch i pył —
I z dobrą wieścią spieszy do Samarii miasta
Że ów, który z nią mówił — to Sam Mesjasz był!

V. Nieprawość moją oznajmię Pan u, i będę myślał za grzech mój...
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Maryjo — Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu... itd.

 

DZIEŃ 5.

Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
O Jezu Dobry Pasterzu... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

Raz napotkał Pan w mieście wzburzoną ulicę
Kędy nad wiarołomną sprawowano sąd.
Prowadzą przed Jezusa: „Ukarać grzesznicę!
Niech nam grodu nie kala jej upadków trąd“!
A On słoi spokojny, z wzniesioną prawicą
Wszechwiednym bowiem duchem zna, — czym ludzka chuć...
Aż rzeknie w miłosierdziu nad jawnogrzesznicą:
„Który jesteś bez grzechu — pierwszy kamień rzuć!“
Cóż to?... cisza?... zmilkł rozgwar... już pustka dokoła?
Pierzchli, — co odłamują nadłamanych trzcin...
Tylko jawnogrzesznica chyli przed Tym czoła
Co Sam po trzykroć Święty — rozwiązał ją z win...

V. Pokropisz mnie Panie hyzopem, — a będę oczyszczony, — obmyjesz minie, a będę nad śnieg wybielony.
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Mario — Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu... itd.

 

DZIEŃ 6.

Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
O Jezu Dobry Pasterzu... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

Gdy Pan wszedł w dom Szymona, przybywszy z oddali,
Ta — którą olśnił nagle Jego Prawdy blask —
Słynna ze złego życia, — Maryja z Magdali
Namaszczenia stóp Jego dostąpiła łask...
Do niej to Jezus rzecze: „Iż miłujesz szczerze
„Wiele ci się odpuszcza z twoich ciężkich win“. —
Ona jest na Golgocie obecna ofierze.
Którą Ojcu za ludzkość z Krwi swej składa Syn.
A po już dokonanym Zmartwychwstania cudzie
Jej objawić się raczył w Chwale Swojej Pan...
Ona niesie wieść zbawczą w apostolskim trudzie —
I dar trwania w pokucie jej był hojnie dan.

V. Błogosławiony człowiek, który naturze swej gwałt zadaje, a żądze ciała uśmierza żarliwością ducha, aby czystą ku Tobie wznosił modlitwę...
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Mario — Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu... itd.

 

DZIEŃ 7.

Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
O Jezu Dobry Pasterzu... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

Na Górze kalwaryjskiej Dobry Pasterz kona.
Od stóp aż po wierzch głowy jako jeden ból...
Samotny, opuszczony od swych uczniów grona,
W męce ciała i ducha — istny cierpień król.
Lecz myśl Jego i miłość trwają wciąż przy ludzie,
Rade mu teraz także zbliżyć zbawczy dzień...
I wybłagać u Ojca w krwawym krzyża trądzie
Iskrę żalu — i owoc dobrych serca drgnień.
Więc za wrogów swych prosi, — by darował karę,
I łotrowi przebacza, — co żałuje win, —
I z reszty ziemskich uczuć swą niesie ofiarę:
„Oto Matka jest Twoja; — to, Matko, Twój syn...“

V. Szukałeś duszy mojej wśród cierni — okupiłeś ją Męką krzyżową. Niechajże nie zmarnieje tak wielkie dzieło Twoje.
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Mario Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu... itd.

 

DZIEŃ 8.

Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
O Jezu Dobry Pasterzu... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

Miłosierdzie Twe — Panie — zaiste bez granic!
Ale bez .granic także jest człowieczy błąd.
Więc — gdyś przebaczył — ludzkość grzech swój ma już za nic,
Niepomna, jak jest bliskim sprawiedliwy sąd!
Któż ubłaga ludzkości nawrót z błędnej drogi?
Kto uprosi, byś raczył darować ten raz?
Kto przedstawi, że życie — to są krwawe głogi
Kto wyżebrze grzesznikom do poprawy czas?
Matka Twoja — o Jezu! — zjedna nam te łaski, —
Z Jej to rąk żal i skrucha spłyną na Twój lud, —
I jak przez Nią Bóg zesłał Odkupienia brzaski, —
Ona sprawi w Twym Sercu zmiłowania cud!
Więc co dzień chorał modłów o niebo uderza,
Niosąc z padołu płaczu wielki bólu głos:
To Sercu Maryi. Matki Dobrego Pasterza
Miliony Jego owiec zwierzają swój los...

V. Niegodnie są wysłuchania modlitwy moje ale litość — litość Twoja, Panie — bez końca...
R. Ojcze nasz — Zdrowaś Marjo — Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu... itd.

 

DZIEŃ 9.

Zakończenie Nowenny.
Boże wejrzyj...
Panie, ku ratunkowi memu...
O Jezu Dobry Pasterzu... itd. (jak na dzień 1).

Rozważanie.

Ku Twojej czci i chwale, o Dobry Pasterzu
Bije o stropy niebios ten z serc naszych chór
Pragnęliśmy gorąco, w każdym z tych — pacierzu
Złożyć Ci dziękczynienie za miłości wzór.
Nie odrzucaj ich, Panie! Ty, który przyrzekasz:
„Dzisiaj jeszcze wraz ze mną ujrzysz wieczny raj!“
Powściągnąć racz Twe ramię —i grzeszników nie karz
Lecz sercom ich i duszom poznać Siebie -daj!
A tym, co w Imię Twoje walczą — dodaj męstwa!
Niech potykaniem dobrem stanie się ich bój —
Niechaj dzierżą wytrwale krzyż — znamię zwycięstwa,
Niosąc na krańce świata Święty sztandar Twój!

V. Tyś jest, który ranisz i leczysz, wtrącasz i wydobywasz z przepaści...
R. W Tobiem nadzieję miał — i nic będę zawstydzony na wieki... Ojcze nasz... Zdrowaś Mar jo... Chwała Ojcu... itd.
Amen.

za: Nowenna do Pana Jezusa Dobrego Pasterza. 1936r

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.