Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkanocna (02.05.2021), Rok B

Zgodnie z głębokim pragnieniem Ojca Świętego, miesiąc maj 2021 zostanie poświęcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem «Kościół modlił się nieustannie do Boga (Dz 12, 5)»” (zob. www). Jest to zaproszenie do intensywnej modlitwy o ustanie pandemii. (zob. www)

[Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pl, łac, ang)].

Każdy chce, aby jego życie było owocne - piękne, szczęśliwe. Ale skupienie się tylko i wyłącznie na owocu odbiera nam to, co łączy się z procesem wzrostu. Możemy np. nie zauważać troskliwej ręki gospodarza. Różnie często możemy pominąć to, co jest niezbędne, aby owoc się pojawił, bagatelizując systematyczne życie duchowe. Wtedy, kiedy zauważymy brak owocu, może być już "po ptakach" bo trwając w mroku czy cieniu, zamiast w świetle, nie wydamy owocu. Dlatego Słowo nas dziś oczyszcza przede wszystkim z pychy i pokusy samowystarczalności i samozbawienia. Wzywa nas do trwania w Jezusie, szlachetnym krzewie winnym, abyśmy mieli z wiarą prosić, abyśmy mogli owocować miłością,  czerpiąc radość z przykazania miłości. Dziś warto spojrzeć na swoje życie i zapytać się ile w nas autentycznej miłości. Czy miłujemy czynem i prawdą? Czy potrafimy w mocy Ducha Świętego, jak Barnaba, przygarniać? 

 

Do przemyślenia: Czy trwam w Jezusie i Jego miłości?
Czy dostrzegam troskliwą rękę Boga, który się o mnie troszczy?
Czy pozwalam, aby Duch Święty mnie napełnił i mną kierował?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (25.04.2021), Rok B

Czwarta Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. Kościół obchodzi 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał pod hasłem “Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

"Święty Józef: marzenie powołania" - Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o Powołania  2021 r.

Pamiętajmy o modlitwie ->  Za powołanych i o powołania.

Jezus jest dobry! On jest Dobrym Pasterzem! Bardzo potrzebujemy, aby ta prawda wlała nadzieję w nasze serca. Bo to On oddaje swoje życie za nas. On nieustannie w sakramencie pokuty przywraca nam życie a w Eucharystii to życie w nas rozwija. Zobacz! Poznaj Pana! Jemu zaufaj! Nie szukajmy innych pasterzy. Oni nigdy nie dadzą nam zbawienie, nie uczynią wolnymi. Nie deformujmy Jezusa, tworząc sobie jego własne wyobrażenia. Zbawienie jest tylko w Jezusie, Zwycięskim Pasterzu. 

 

Do przemyślenia: Czy świadomie idę za Jezusem, Dobrym Pasterzem?
Jak wygląda moja modlitwa?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (18.04.2021), Rok B

Trzecia Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona 13. Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Tego samego dnia obchodzimy również 5. Narodowe Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.

O Biblii na mojej stronie: [Pismo Święte].

Jezus przychodzi do swoich uczniów z darem pokoju. I choć niedowierzanie miesza się z radością, to On przynosi im prawdziwe życie. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. On jest miłosierdziem samym. On jest Panem i Zbawicielem. Spotkać się z Nim, to otworzyć się na dar nowego życia, które jest z Niego.

Do przemyślenia: Jaką role w moim życiu zajmuje Pismo Święte?
Czy pozwalam Słowu Boga mnie nawracać?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (11.04.2021), Rok B

Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto dla całego Kościoła, abyśmy mogli wszyscy korzystać ze zdroju łask Miłosiernego Chrystusa.

Rozpoczyna się 77. Tydzień Miłosierdzia, który będziemy przeżywać pod hasłem "Jesteśmy wezwani do miłosierdzia" -> materiały i omówienie.

Modlitwa: [Modlitwy do Miłosierdzia Bożego]

Tylko Jezus z przynosi prawdziwy pokój. Tylko Jezus może przejść przez drzwi naszych zamknięć i leków. Tylko Jezus może uczynić nas szczęśliwymi. On, Pan i Bóg! Odpowiedzmy na objawienie się miłosierdzia i dodajmy Pan mój i Bóg mój. Nigdy nie zapominajmy, że "wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (1 J 5, 4)". Boże Miłosierdzie nie ma granic! Zmartwychwstanie jest pieczęcią miłosierdzia.    

 

Do przemyślenia: Czy moje oczy, serce, ręce są miłosierne?
Czy u źródeł moje wiary leży wydarzenie spotkania ze Zmartwychwstałym?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (04.04.2021), Rok B

Moje życzenia: Wielkanoc 2021. Ze starych modlitewników: [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie].

Alleluja! Teksty modlitewne obficie zapraszają nas do radości. Jak w tym świecie można być radosnym? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej liturgii. To spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem jest źródłem tej radości. Jednak Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana, nie chce się spotykać z nami raz do roku. Zmartwychwstając chce być przy nas, z nami, w nas, każdego dnia.   

 

Do przemyślenia: Czy trwam i pogłębiam relację ze Zmartwychwstałym?
Co dla mnie znaczy zmartwychwstanie?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (28.03.2021), Rok B

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień: ->   Modlitewnik pasyjno-paschalny.

Hosanna -> Ukrzyżuj! Niezwykle dramatyczna zmiana nastawienia tłumu do Jezusa. Wystarczyło kilka dni. Ale czy i w naszym życiu takie diametralne zmiany nie zachodzą? Czy potrafimy, w tym co po ludzku nieudane, dostrzec palec Boży, zaś w chwilach euforii zauważyć oznaki pychy i powierzchowności? A Jezus pozostaje wierny. Nie ucieka przed męką. Nie odwraca się od grzesznika. Trudno zgodzić się na udział w męce: na zdradę przyjaciele, zaparcie, opuszczenie, fałszywe oskarżenia,  kpinę ... Jednak tym co jest motywacją wierności jest miłość.  Jezus, umocnij nas w swojej miłości!

 

Do przemyślenia: Czy towarzyszę Jezusowi w Jego męce?
Gdzie w niej jestem?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkiego Postu (21.03.2021), Rok B

W V Niedzielę Wielkiego Postu zasłaniane są w kościołach krzyże i obrazy. Więcej na temat tego zwyczaju dowiemy się tu "V niedziela Wielkiego Postu i zasłanianie krzyży" lub tu "Zasłonięty krzyż - symbol żalu i pokuty grzesznika". Ten znak wprowadza nas w pasyjny czas Wielkiego Postu. 

Zobaczyć Jezus! Niezwykle poruszająca jest prośba skierowana do uczniów. Uczeń Jezusa postrzegany jest jako właściwy adresat tej prośby "chcemy zobaczyć Jezusa". "Chcemy" to też ważne słowo, które warto przemedytować pytając się o własne pragnienia (nie mylić z zachciankami). Trudne padają słowa w tej Ewangelii. Umrzeć, aby żyć. Obumrzeć, aby nie trwać w samotności. Tam, gdzie będzie mistrz, tam będzie i jego sługą. Czyli, że perspektywa krzyża jest wpisana w pójście za Jezusem, a my nie chcemy krzyża. Jednak ostatecznie, o czym zapewnia nas autor listu do Hebrajczyków, Jezus "gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają". Na kanwie tej perykopy, może warto też zadać siebie pytanie, czy ktoś w moim życiu (wyborach, postawach, uczynkach) może zobaczyć Jezusa? A drugie, wynikające z pierwszego pytanie, czy ja w mojej modlitwie spotykam się z Jezusem?

 

Do przemyślenia: Jak wygląda moja modlitwa?
Czy w moim życiu widać autentyczne chrześcijańskie świadectwo wiary?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkiego Postu (14.03.2021), Rok B

IV Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę niedzieli "Laetare". Określenie tej niedzieli pochodzi od łacińskiego introitu, czyli antyfony na wejście: "Lætáre, Ierúsalem" (Wesel się Jeruzalem).

W krzyżu zbawienie! Oto prawdziwie chrześcijańska radość. Czasem wydaje się nam, że nasze życie bardziej obfituje w przeciwności niż w powody do radości. Jednak Bóg przychodzi, aby zbawić człowieka, bo nie chce jego zguby. Przychodzi z prawdą i łaską, ze światłem, które oświeca człowieka. Niech w nas na nowo zrodzi się pragnienie, aby nie trwać w ciemnościach grzechu i oddalenia od Boga, pragnienie wolności. Pięknie wyraża to dzisiejsza modlitwa po Komunii: "Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera". Niech to się w nas dokona ... Amen.  

 

Do przemyślenia: W jaki sposób rozumiesz chrześcijańską radość?
Co jest moim największym duchowym pięknem?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkiego Postu (07.03.2021), Rok B

Trwa papieska pielgrzymka do Iraku. Zachęcam do śledzenia papieskiego nauczania i towarzyszenia  modlitwą Ojcu Świętemu. Na dobry początek zachęcam przemedytować homilię papieża Franciszka wygłoszoną w chaldejskiej katedrze św. Józefa w Bagdadzie -> "Zwycięża miłość".

W sieci pojawiły się nagrania warszawskich rekolekcji wielkopostnych online dla dzieci i młodzieży. Zachęcam do uczestnictwa: "Internetowe Rekolekcje Wielkopostne 2021 (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, szkolne)" przekazania informacji dalej, zaproszenia innych.

Bóg przynosi wolność! Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy nie widzą swojej niewoli i żyją życiem niewolnika. Bóg napełnia mądrością! Cokolwiek budujemy w naszym życiu, owocniejszym jest, kiedy czynimy to z Bogiem. Wielkość i głębia chrześcijańskiego życia, to uwierzyć słowu, zawierzyć siebie Jezusowi.

 

Do przemyślenia: Czy Bóg zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce?
Czy żyję Jego wolą? Jego mądrością?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkiego Postu (28.02.2021), Rok B

Dzisiaj niedziela "Ad Gentes", Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku zwracamy uwagę na to, że „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. Materiały formacyjne można znaleźć na stronie "Dzieło pomocy Ad Gentes" a więcej informacji na stronie "Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce". Zachęcam również do zapoznania się z "Komunikatem na II Niedzielę Wielkiego Postu “Ad Gentes” 28 II 2021 r." przygotowanym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

Wsparcie, obecność, pomoc ... są sytuacje, kiedy bez tego ani rusz . Dziś jesteśmy zaproszeni do tego, aby uwierzyć, świadomie i głęboko, że Bóg jest tym, który nas wspiera. Nie tylko wtedy, kiedy wydaje się, że najbardziej Go potrzebujemy, bo świat nasz się sypie, ale w każdej chwili. Bóg daje nam łaskę, On sam jest tą łaską. Jego obecność pełna mocy i miłosierdzia.

Ps. Na stronę wróciły nagrania "Wyjścia ewakuacyjne - rekolekcje o mocy Słowa". Miłego słuchania.

Do przemyślenia: Czy spotkanie z Bogiem na modlitwie mnie przemienia?
Czy w Jezusie rozpoznają mojego Boga, Pana i Zbawiciela?
Czy dobrze mi jest z Jezusem?

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8170578
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.