Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela zwykła (18.02.2019), Rok C

Jak wygląda moje życie w perspektywie "błogosławiony" i "przeklęty" ; w kim pokładam nadzieję? Co mogę powiedzieć o moim życiu człowieka ochrzczonego, czyli zanurzonego w Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa? W jaki sposób ta prawda kształtuje konkretnie moje wybory w codzienności? 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Jr 17, 5-8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; 1 Kor 15, 12. 16-20; Łk 6, 23ab; Łk 6, 17. 20-26;

 

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela zwykła (10.02.2019), Rok C

Na ile świadomość moich własnych grzechów i ograniczeń powstrzymuje mnie przed poddaniem się działaniu Miłosierdzia Bożego? Jak często koncentruję się na własnej grzeszności, rozpamiętując nieustannie swoje słabości? Czy jestem gotów na słowo Jezusa zaryzykować i mu zaufać?

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 13:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138(137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8; 1 Kor 15, 1-11; Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;

 

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela zwykła (27.01.2019), Rok C

Tam gdzie Jezus, tam słowa Pisma się wypełniają. Tam Słowo wypełnia się w człowieku i wypełnia człowieka.

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 13:00

Dzisiejsze czytania: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ps 19(18), 8-9. 10 i 15; 1 Kor 12, 12-30; Łk 4, 18; Łk 1, 1-4; 4, 14-21;

 

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Chrztu Pańskiego (13.01.2019), Rok C

Zaproszeni, aby rozumnie, sprawiedliwie, pobożnie żyć na tym świecie, będąc gorliwymi w dobrych uczynkach. Dlatego zanurzeni w Chrystusa.

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Dzisiejsze czytania: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 104(103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3, 16; Łk 3,15-16.21-22;

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2019), Rok C

Przyjść, aby oddać Mu pokłon. Wrócić do siebie inną drogą.

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 10:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12.

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (01.01.2019), Rok C

Dobry początek, błogosławiony czas, gdy rozpoczynamy go z Jezusem. 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Lb 6,22-27; Ps 67,2-3,5 i 8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21.

 

Duchowe Zamyślenie: Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (30.12.2018), Rok C

Źródłem świętości i uświęcenia człowieka jest obecność w życiu żywego Boga, Emmanuela. To wzór na szczęśliwe życie i piękne relacje.

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: 1 Sm 1, 20-22. 24-28; Ps 84(83), 2-3. 5-6. 9-10; 1J 3, 1-2. 21-24; Dz 16, 14b; Łk 2, 41-52

 

 

Ks. Franciszek Blachnicki o Świętej Rodzinie

"Jezus w Świętej Rodzinie jest punktem centralnym, jako Boski Oblubieniec, który przychodzi zaślubić z Sobą i zjednoczyć odkupioną ludzkość, Kościół. Maryja i Józef są pierwszymi ludźmi odkupionymi, którzy wchodzą w relację do Chrystusa - Słowa Wcielonego, która jest typiczna, wzorowa dla przyszłej wspólnoty odkupionych - Kościoła. A o ile są prawym małżeństwem, to Jezus stanowi ich wspólną tajemnicę, właściwy cel ich miłości, to co nadaje ostateczny sens ich małżeństwa. I w tym aspekcie są oni wzorem dla wszystkich małżeństw chrześcijańskich, które o ile są sakramentem muszą mieć, nosić w sobie tajemnicę Jezusa, muszą ostatecznie być skierowane ku Niemu swoją miłością, muszą w Nim znajdować swój najgłębszy i ostateczny sens! Jeżeli małżonkowie chrześcijańscy w tym sensie "zapatrzą się" oczyma wiary w Świętą Rodzinę z Nazaretu, odkryją właściwy, najgłębszy i ostateczny - sakramentalny wymiar swojej miłości małżeńskiej!"

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12.2018), Rok C

Nowe życie, nowość życia. Świętujemy Boże Narodzenie. Jest to wyraz wiary, świętowanie z niej wypływa. Bez niej staje się tylko folklorem.

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 10:00

Niestety homilia się nie nagrała - awaria dyktafonu [wynik trzymania go w kieszeni, klawisz HOLD się zacina] :( trudno się mówi - nie byłem na nią przygotowany (awarię oczywiście). Więc przepadło, bo bez sensu mówić homilię w czterech ścianach i ją udostępnić, to nie to samo ... Jeśli więc ktoś przez przypadek odsłuchuje homilie z mojej strony, to serdecznie przepraszam  :)

Dzisiejsze czytania: Iz 52,7-10; Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

na pocieszenie homilia z 26.12.2018 godz. 8:30

 

Początki świętowania Bożego Narodzenia:

"Boże Narodzenie, jako święto, powstało niedługo po Soborze w Nicei (325 r.). Najpierw pojawiło się w Betlejem i po raz pierwszy było sprawowane w uroczystej formie prawdopodobnie w 328 roku, podczas inauguracji bazyliki nad Grotą Narodzenia Jezusa. Betlejemska liturgia obejmowała jednak nie tylko pamiątkę narodzin Chrystusa, ale także Jego chrztu i cudu w Kanie Galilejskiej. Nosiła nazwę Objawienia (Epifania) i przypadała 6 stycznia. Niedługo potem, najpóźniej w 336 roku, Rzym stworzył własne święto obchodzone 25 grudnia, skupione wyłącznie na narodzinach Jezusa i rocznicy tego wydarzenia. Natomiast 6 stycznia celebrowano najpierw chrzest i pierwszy cud Jezusa w Kanie, a potem także pokłon Mędrców w Betlejem.

Zatem święto Bożego Narodzenia powstało w dwojakiej formie: jedno w Betlejem 6 stycznia, drugie w Rzymie 25 grudnia. Obie formy pojawiły się niemal równocześnie ok. 330 roku. Obie rozwijały się niezależnie od siebie. Tradycja betlejemska przetrwała do dzisiaj w Armenii. Natomiast rzymska szybko przyjęła się na zachodzie, a z czasem na wschodzie chrześcijaństwa".

za: Ks. Józef Naumowicz: Boże Narodzenie - święto młodsze niż Wielkanoc

 

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela adwentu (23.12.2018), Rok C

Dialog, spotkanie, nawiedzenie, moc ... Przyjdzie niebawem! Da nam życie nowe i będziemy Go chwalili!

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Mi 5,1-4a; Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19; Hbr 10,5-10; Łk 1,38; Łk 1,39-45

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela adwentu (16.12.2018), Rok C

Przyjdzie niebawem! 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 10:00 (w tym dla uczestników Kursu Filip)

Dzisiejsze czytania:  So 3,14–18a; Iz 12,2–3,4bcd,5–6; Flp 4,4–7; Łk 3,10–18

Liturgia dnia

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
5691859

 Copyright © 2018 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].