Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela Wielkanocna (17.05.2020), Rok A

"Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie" - słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Czy miłuję Jezusa? Czy jestem pewien, że Bóg Ojciec mnie kocha? Wszystko ma swoje źródło i dopełnienie w miłości. Co więcej, jesteśmy pewni, że ta miłość objawia swoją moc w osobie Ducha Świętego. Nie jesteśmy przez Jezusa osamotnieni. Nie czuj się więc jak sierota, ale odkryj źródło radości i nadziei w mocy Bożej, mocy z wysoka.

Do przemyślenia: W jakich sytuacjach nie potrafię przyznać się do swojej wiary?

 

 

Dziś bez mojej nagrywanej homilii. Czytamy "List Prezydium KEP na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II".

Dzisiejsze czytania: Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66(65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20; 1P 3, 15-18; J 14, 15-21;

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkanocna (10.05.2020), Rok A

"Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski" - kolejna niedziela przychodzi z mocnym słowem. Czy doświadczenie psalmisty, jest moim? Czy postrzegam obecność i realność Jego łaski? Pytani jesteśmy o wiarę, która jest nierozerwanie związana z prawdziwym poznaniem Jezusa.To On jest "drogą, prawdą i życiem", kto Mu zaufa, nigdy nie zostanie zawiedziony. Czy prawda o zmartwychwstaniu Jezusa przekłada się na nasze codzienne życie i kieruje je ku wieczności? Pan przygotował nam miejsce. Czy żyję nadzieją nieśmiertelności?

Do przemyślenia: Czy autentycznie znam Jezusa? Czy moje życie na to wskazuje?

 

 

 

Homilia z Mszy św. o 10.00:

Homilia z Mszy św. o 18.30:

 Dzisiejsze czytania: Dz 6, 1-7; Ps 33(32), 1-2. 4-5. 18-19; 1P 2, 4-9; J 14, 1-12 

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (03.05.2020), Rok A

Dobry Pasterz! Tak, o tym nie wolno nam zapomnieć. Nasz Pasterz jest dobry. On cierpiąc za nas, obmywając nas swoją krwią, zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim jego śladami. Czy czuję się wezwany (powołany) do tego, aby iść za Jezusem? Aby słuchać Jego głosu?

Do przemyślenia: Czy postrzegam Jezusa jako tego, który jest dobry?

 

 

 

Homilia z Mszy dla wspólnot neokatechumenalnych odprawianej w sobotni wieczór:

Homilia z Mszy św. o 11.30:

Homilia z Mszy św. o 18.30:

Dzisiejsze czytania: Dz 2, 14a. 36-41; Ps 23(22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6; 1P 2, 20b-25; J 10, 1-10

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (26.04.2020), Rok A

Poruszają sława i postawy uczniów z dzisiejszej Ewangelii "zatrzymali się smutnie", "a myśmy się spodziewali", ... Droga do Emaus, droga ucieczki od Jeruzalem, droga smutku i zawiedzionych nadziei. Wędrówka, w której zaczyna człowiekowi towarzyszyć Zmartwychwstały, rozgrzewający serce mocą Słowa. Dziś w niedzielę biblijną jesteśmy zaproszeni do podobnej pielgrzymki wiary, aby rozpoznać Zmartwychwstałego. Aby nasz smutek i lęk zamienił się w radość i pokój.

Do przemyślenia: W jaki sposób droga uczniów do Emaus staje się także moją drogą?
Jak Jezus zaprasza mnie do wychodzenia z ciemności grzechu do światła wiary?
Od czego uciekam? Dokąd zmierzam?
Czy Słowo Boże, w tym Pismo Św., jest światłem na moich ścieżkach?

 

 

Homilia z Mszy św. o 10.00:

Homilia z Mszy św. o 20.00:

Dzisiejsze czytania: Dz 2, 14. 22b-32; Ps 16(15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11; 1P 1, 17-21; Łk 24, 32; Łk 24, 13-35;

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (19.04.2020), Rok A

Dziś w Kościele rzymskokatolickim Druga Niedziela Wielkanocna, zwana dawniej Białą (od białych szat katechumenów) lub Przewodnią (gdyż wyznaczała cały cykl liturgiczny). Decyzją św. Jana Pawła II (z 2000 roku) jest ona także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie Oktawy słyszymy Słowo, aby trwać w nauce apostołów, na modlitwie. Trwać we wspólnocie. Trwać w relacji ze Zmartwychwstałym. Trwać w decyzji "mój Pan i mój Bóg". Trwać! Bo chrześcijanin to ten, kto trwa w Bogu a Bóg w nim. To nasz skarb i nasze bogactwo. Wiara, która rodzi się ze spotkania z Bogiem żywym i owocuje dzięki relacji a Bogiem żywym. Niech spotkanie z Nim, Bogiem zawsze miłosiernym, otworzy nas na łaskę miłosierdzia i uzdolni do postawy miłosiernej.

Do przemyślenia: Na czym polega prawdziwa miłość?
Czym dla mnie jest Miłosierdzie Boże? Jak praktycznie nim żyję?

 

 

Homilia z Mszy św. o 11.30:

Homilia z Mszy św. o 18.30:

Dzisiejsze czytania: Dz 2, 42-47; Ps 118(117), 2-4. 13-15. 22-24; 1 P 1, 3-9; J 20,19-31;

Duchowe Zamyślenie: Poniedziałek Wielkanocny (13.04.2020), Rok A

"My jesteśmy świadkami tego" - tak mówi św. Piotr. A jak jest w naszym życiu? Czy też jesteśmy świadkami Zmartwychwstałego?

 

 

 

Homilia z Mszy św. o 8.30:

Dzisiejsze czytania: Czytania: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15;

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (12.04.2020), Rok A

Chrystus nasze życie - w tych trzech słowach święty Paweł pięknie wyraża sens i cel dzisiejszego świętowania. Zmartwychwstanie to zwycięstwo życia. To wskazanie na życie pełne, prawdziwe. Dziś kiedy niektórzy z lękiem śledzą statystyki choroby i śmierci, Słowo Boże wskazuje na prawdziwe życie. Naszym Życiem jest Jezus. Psalmista mówi: "Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki". Trudno nam to przyjąć. Ale jeśli nie wejdziemy na tą drogę, strasznie trudno będzie na w tym dniu się weselić. Niech w naszym "dziś" dokona się autentyczne spotkanie z żywym, bo zmartwychwstałym Jezusem.

Do przemyślenia: Dlaczego Wielkanoc jest dla nas źródłem pokoju i światłości?
Co robię, aby oznajmić światu, że Jezus zmartwychwstał i żyje?

 

 

Homilia z Mszy św. o 11.30 (J 20,1-9):

Homilia z Mszy św. o 18.30 (Łk 24,13-35):

Dzisiejsze czytania: Dz 10,34a-37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4; 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9; Łk 24,13-35;

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Palmowa (05.04.2020), Rok A

Dziś liturgia zaprasza nas do wyjątkowej szkoły. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby wpatrując się w mękę Jezusa, od Niego uczyć się posłuszeństwa i służby. Bo - jak nakreśla nam to Słowo Boże - człowiekowi dość łatwo przychodzi zwalniać się od odpowiedzialności, uginać przy naciskach tłumu, wybierać Barabasza, a nawet bluźnić cytując to co święte. Dlatego na mękę Jezusa powinniśmy patrzeć szeroko. Z drugiej strony jesteśmy w stanie wymienić te przestrzenie życia, w których doświadczamy tego samego co Jezus. Jak wtedy reagujemy? Co jest w naszym sercu? Wielki Tydzień będzie okazją, aby na nowo w naszym życiu zagościło to co z Boga, aby nasz język wyznał, że Oj jest Panem!

Do przemyślenia: Czy nie jetem bliski postawie szydzenia z Jezusa? Czy nie wybieram Barabasza?
Jakie przesłanie dla mojego życia ma Niedziela Palmowa?
Czym dla mnie jest pokora i posłuszeństwo? Czy uczę się tej postawy od Jezusa?

 

 

Homilia z Mszy św. o 11.30 (obecne 5 osób):

Homilia z Mszy św. o 18.30 (obecne 5 osób):

Dzisiejsze czytania: Iz 50, 4-7; Ps 22(21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; Flp 2, 6-11; Flp 2, 8-9; Mt 26, 14 – 27, 66

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkiego Postu (29.03.2020), Rok A

Jedno słowo - wiara - a taka głębia. Dziś Jezus do każdego z nas mówi: "jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę". Czy chcemy ją widzieć? Widzimy trumny osób zmarłych na wirusa, słyszymy codziennie nowe statystyki i dane. To widzimy, ale przecież jest coś więcej. Coś za kamieniem grobowym. Jezus mówi nam, abyśmy go usunęli. To początek aktu wiary, zaufania słowu Pana. Czy moją decyzją-wyborem jest żyć jak dziecko światłości? Czy widzę siebie jako świątynię Ducha, w którym On rzeczywiście mieszka? Czy nie zapomniałem, przez mój sposób życia i wartościowania, o nadziei zmartwychwstania? Warto się zmierzyć z dzisiejszym słowem, abyśmy w Jezusie na nowo odkryli i wyznali Pana i Mesjasza, źródło życia wiecznego. I do nas Jezus kieruje następujące słowa: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?". To jak? Wierzysz w to?

Do przemyślenia: Kiedy i w  jakich okolicznościach miałem ochotę powiedzieć: "Panie, gdybyś tu był ..."?
Jak postrzegam swoją wiarę? Szczególnie, kiedy nie mam łatwego dostępu do sakramentów?
Co jest dla mnie źródłem nadziei?

 

 

Homilia z Mszy św. o 11.30 (obecne 5 osób):

Dzisiejsze czytania: Ez 37, 12-14; Ps 130(129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; Rz 8, 8-11; J 11, 25a. 26; J 11, 1-45

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkiego Postu (22.03.2020), Rok A

Jezus jest światłością świata. To słowa szczególnie ważne, szczególnie kiedy świat o tym zapomina, popadając w odmęty ciemności, pociągając ludzkie serca w tą ciemność. Tak bardzo potrzebujemy obecności Pana, aby od Niego uczyć się pełnego miłości spojrzenia na drugiego człowieka. Abyśmy nie patrzyli wybiórczo, powierzchownie, interesownie ... Dziś do każdego z nas adresowane jest Jezusowe pytanie: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" Co odpowiesz? Co z tej odpowiedzi dla ciebie wypływa?

Nadal aktualne. Bądźmy posłuszni rozeznaniu biskupów. Wierni i wytrwali w modlitwie (szczególnie o 20:30 łącząc się w modlitwie różańcowej, polecając chorych i tych, którzy im służą). Bierzmy Pismo święte do rąk i czytajmy je z wiarą. Bądźmy czuli na wezwanie do uczynków miłosierdzia, szczególnie wobec starszych (np. jak zobaczymy osobę starszą na zakupach, może warto podejść i zapytać czy możemy pomóc, tak aby zachowała kwarantannę). To szczególny czas w którym jesteśmy pytani o istotę wiary, o naszą więź z Jezusem.

Warto jednak dodać - nie pozwólmy okraść się z nadziei i chrześcijańskiej radości.

Do przemyślenia: W jakich osobach lub sytuacjach dostrzegam światło Ewangelii?
Dla kogo z mojego otoczenia może życie jest światłem?
Z jakim nastawieniem serca patrzę na bliźnich?

 

 

Homilia z Mszy św. o 11.30 (obecnych 27 osób):

Medytacja podczas Gorzkich Żali o 17.45 (obecnych 37 osób):

Homilia z Mszy św. o 18.30 (obecnych 24 osób):

Dzisiejsze czytania: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13; Ps 23(22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6; Ef 5, 8-14; J 8, 12; J 9, 1-41

Liturgia dnia

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6853279

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].