Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

Zamyślenie nad Słowem:
Aktualne: [2024]
i archiwalne -> [2023] [2022]
[2021 [2020] [2019] [2018] [2017] [2016 [2015] [2014 [2013 [2012]

 

Zachęcam do zapoznania się z moim [Manifestem duchowym - Elizeusz.pl]. Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (18.02.2024), Rok B

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

"Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami" - to dobra motywacja i intencja na przeżycie czasu Wielkiego Postu. W naszych wizjach na ten czas skupiamy się na potocznym "abym był lepszy" gdzie to drugie jest raczej owocem, skutkiem, niż celem wielkopostnej drogi. Celem jest umiejętność współdziałania z łaską, aby lepiej, głębiej, poznać Boga i wybierać Jego drogi. Podstawowa szatańska pokusa dotyczy tego, aby Boga odstawić na bok, aby problemy rozwiązywać, ale bez Boga. Aby czynić dobre rzeczy, ale bez Boga. Szatan z hebr. oznacza – 'przeciwnik', 'oskarżyciel', 'oszczerca'. Nie dajmy się mu oddzielić od źródła życia. Niech ten wielkopostny czas nauczy nas zwycięsko wychodzić z tej pokusy i wszystko czynić z Bogiem, w Bogu i dla Boga.

Bóg zawiera z człowiekiem przymierze, któremu zawsze będzie wierny. To człowiek takie przymierze zrywa. Bóg jest wierny i dobry. Jesteśmy zatem najczęściej kuszeni przez złego ducha właśnie ku niewierności. Wracają słowa wypowiedziane przez węża "czy rzeczywiście Bóg powiedział ... ?". Na początek Wielkiego Postu dostajemy pod refleksję pytanie: Czy i na ile jesteśmy wierni Bogu i Jego Słowu? Jezus nigdy nie opuszcza kuszonego - to kuszony zamyka może zamknąć się na Jego głos i zignorować Jego obecność. Dlatego módlmy się dziś szczególnie słowami Psalmu "Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję."

Przymierze z Bogiem to wielki dar, którego często nie doceniamy. Łatwo ulegamy pokusie samowystarczalności. Nasze ludzkie sojusze próbujemy przekładać na relację z Bogiem i zamiast pytać o miłość, pytamy o korzyści i straty. Dajemy się oszukać, że jesteśmy wystarczająco silni, aby nie myśleć o Bogu. A kiedy dochodzi co do czego, gorszymy się naszymi wadami i grzechami, i zamiast powierzyć się Jezusowi, oddajemy nasze serca smutkowi. Na początku Wielkiego Postu przyjmijmy za swoje wezwanie "zwróć się do Pana i uwierz w moc  Ewangelii -  Dobrej Nowiny o Bogu dobrym, mocnym, bliskim i miłosiernym.

Zawsze, na kiedy jest ewangelia o kuszeniu, wracam do tekstu (Roman Brandstaetter - "Kuszenie na pustyni.").

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w I Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)]. 

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [W strapieniu].

   Do przemyślenia: Czy daję Bogu czas, aby zgłębiać jego Ewangelię?
Czy jestem świadomy darów płynących z sakramentów, szczególnie w chwili pokusy?

Duchowe Zamyślenie: Środa Popielcowa - Popielec (14.02.2024), Rok B

[Medytacja na Popielec] .

Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby przeżyć owocnie czas Paschy. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem.

W tym dniu (z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego) obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta dla wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia) oraz powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych (dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia).

Skąd wzięły się Środa Popielcowa i Wielki Post? -> Wielki Post w pierwszych wiekach chrześcijaństwa (radiomaryja.pl)

Modlitewnie ze starych modlitewników: [Modlitwy w Popielec].

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela zwykła (11.02.2024), Rok B

Szczęśliwy człowiek,
któremu nieprawość została odpuszczona,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

W obrazie trędowatego możemy dziś zatrzymać się nad tym, czym jest dla człowieka grzech. Jest tą duchową chorobą, która prowadzi do śmierci. Oddziela od drugiego człowieka. Czyniąc nas rozkładającym się i zamierającym duchowym trupem. Dla ludzi czasów Jezusa trąd był chorobą nieuleczalną. Dziś nadal występuje, choć mamy na niego lekarstwa - a powodem tego jest głownie zaniedbania w higienie, bieda, izolacja. Podobnie może być z grzechem. Przyjście Jezusa sprawiło, że grzech jest pokonany i nie musi być częścią naszego życia. Jednak przez zaniedbania - unikanie lekarza, brak życia duchowego - pozwalamy, żeby nas niszczył. Grzech naprawdę prowadzi do rozkładu naszego życia - ty często możemy znaleźć przyczyny naszych niepowodzeń.  Czasem wręcz mamy wrażenie, że grzech wcale nie uprzykrza nam życia - potrafimy się do niego przyzwyczaić. Wtedy nie przyjdziemy do Jezusa, aby nas wyzwolił i uleczył. Początkiem każdego leczenia jest przyjście do lekarza. Uczmy się z dzisiejszej Ewangelii tego przychodzenia do Jezusa, abyśmy usłyszeli "chcę, bądź oczyszczony!".

Mówi się, że największa tragedia to chory, który nie wie, że jest chory, ale chyba większa  chory, który nie chce uznać swojej choroby. Biblijny trąd to obraz grzechu człowieka. Jest on powodem cierpienia, podziału, smutku, ... Nie ma na niego lekarstwa. Możemy jedynie przyjść przed Jezusa i wyznając naszą wiarę prosić "jeśli chcesz możesz mnie oczyścić". On nie tylko chce, ale On nas dotyka przynosząc uzdrowienie. Ta ewangelia pięknie pokazuje delikatność Boga. Jego reakcją na naszą słabość nie jest gniew, ale miłosierna litość. Pozwalajmy, aby nas dotykał swoją miłością. Aby nasze serce było natychmiast oczyszczone.

Wyjątkowo wielu trędowatych przemierza ulice naszych miast. Mijamy ich na klatkach schodowych, niemo towarzyszymy w windach. Niestety nie tak rzadko do nich należymy. Trędowaci o sercach przepełnionych smutkiem i beznadzieją. Trądem jest to wszystko co nas niszczy i oddziela od innych. To wszystko co jest przejawem braku miłości. Dzisiejsze słowo zaprasza nas, abyśmy to oddali Jezusowi. On chce nas oczyścić! On może nas oczyścić!

W najbliższą środę przypada Popielec. Zaczynamy kolejny Wielki Post.

Dzisiaj przypada 166. rocznica pierwszego objawienia (1858) Matki Bożej w Lourdes (->www). Niepokalana Dziewica objawiła się Bernadecie Soubirous przy grocie massabielskiej. Maryja wzywała do nawrócenia, modlitwy i pokuty. Tego dnia obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Chorego.

Dziś XXXII Światowy Dzień Chorego (czyt. brewiarz.pl). Warto zapoznać się z Orędziem Ojca Świętego na XXXII Światowy Dzień Chorego, szczególnie biorąc sobie do serca słowa "Troszczmy się o tych, którzy cierpią i są samotni, być może zepchnięci na margines i odrzuceni. Z wzajemną miłością, którą Chrystus Pan daje nam w modlitwie, a zwłaszcza w Eucharystii, uleczmy rany samotności i izolacji".

[Modlitwy do Matki Boskiej w Lourdes.] oraz [Modlitwy za chorych] [Modlitwa chorego.].

Dziś, w ostatnią niedzielę karnawału, rozpoczyna się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który potrwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie [-> episkopat.pl].

Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiegał będzie pod hasłem: „Trzeźwość polską racją stanu”. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję. Materiały można pobrać tu: >>Materiały do pobrania. Warto zajrzeć na stronę z poprzednich lat wolnitrzezwi.pl w zakładce „Materiały do pobrania”.

 

   Do przemyślenia: Z czym przychodzę i rozmawiam z Jezusem?
Czy potrafi nazwać mój trąd (grzech)?
Jak patrzę na bliźnich (w tym również jawnych grzeszników)?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela zwykła (4.02.2024), Rok B

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

  Jezus czyni wiele cudów i znaków. Jego nauka zadziwia i porusza - budzi zainteresowanie i entuzjazm - daje Mu popularność i rozgłos. Ale Jezus pokazuje nam dziś, że to modlitwa - relacja z kochającym Ojcem - jest tym skarbem, którego nie wolno nam zatracić. My wielokrotnie tłumaczymy się, że nie mamy czasu się modlić, bo mamy tyle zadań na głowie. Dlatego nasze nawrócenie to odkrycie spotkania z Bogiem jako wyrazu miłości a nie wyłącznie obowiązku - to znaczy, że ja chcę się modlić a nie że muszę się modlić. Może warto swoją modlitwę zaczynać od znaku krzyża a później dodać słowa "dziękuję Ci Boże, że mnie kochasz". To jest źródło Dobrej Nowiny - Bóg, który kocha. To źródło szczęścia i błogosławieństwa. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!

Kiedy brakuje miłości wszystkie działania wydają się interesowne a człowiek bardzo nie lubi, kiedy jest traktowany interesownie. Interesowność rodzi nieufność. Podobny sposób myślenia możemy niestety przenieść na Boga. Zamiast traktować go wyjątkowo, chcemy z Nim robić interesy. Przychodzimy wtedy, kiedy czegoś potrzebujemy, a na co dzień, jest nam obojętny. Kim dla mnie jest naprawdę Jezus? Czego po Nim oczekuję? Czy jestem z Nim tylko wtedy, kiedy jest pasmo sukcesów? Czy tego pragnę?

 Jezus udowadnia nam, że tylko On jest źródłem wolności, że tylko On jest większy od złego ducha. Jezus w dzisiejszej ewangelii pokazuje nam, jak istotna jest modlitwa. To z Ojcem mamy tracić czas na modlitwie, ze złym duchem nie ma co gadać, to czas stracony. Nie dajmy się wciągać w pokusę. Przyjmujmy zaproszenie Boga do budowania relacji. A jeśli otworzymy się na moc Jezusowego Słowa, będziemy wiedzieć, gdzie szukać ratunku w najróżniejszych naszych trudnościach. Odpowiedź jest prosta - przyjść z nimi do Jezusa. Tylko On może przywrócić nam nadzieję! Tylko On może uzdrowić nasze serca!

 

   Do przemyślenia: Czy jestem przekonany o mocy Ewangelii?
Jaka jest moja religijność: interesowna czy bezinteresowna?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela zwykła (28.01.2024), Rok B

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

  Dzisiejszy świat najchętniej zagłuszyłby prawdę o istnieniu osobowego zła, jednocześnie wiele zła czyniąc. Ten sam świat automatycznie odrzuca też konsekwencje czynionego zła, bo przecież wolność to wartość. Odrzuca też Jezusa, jako Zbawiciela. Zachowuje się podobnie jak opętany z dzisiejszej ewangelii krzycząc "przychodzisz nas zgubić". Świat zakochany w złu nie widzi w Bogu Wybawiciela ale niszczyciela i nie pozwala sobie pomóc. Jezus nam pokazuje, że ze złem nie wchodzi się w dyskusję. Zło się odrzuca! To Jezusowa Ewangelia ma moc wyzwolić nas od wpływu złego. Niech będzie przez nas usłyszana i przyjęta - niech Jezusowy głos przyniesie nam wolność i pokój. Nie pozwólmy, aby Ewangelia w nas została zakrzyczana. Ona ma moc sprawić w nas życie nowe.

To zły duch krzyczy! Zły duch bluźni Bogu! Zły duch zniewala! A Jezus przychodzi ze nauką pełną mocy, z nauką pełną miłości, z wyzwoleniem. Nie pozwala złu się zakrzyczeć. To On jest Panem. Nie ważne jak głośnio świat zniewolony duchem nieczystym będzie krzyczał i bluźnił Bogu. Jezus przychodzi, aby zło zniszczyć, a człowieka uczynić wolnym. Niech nie twardnieją nasze serca!

Wolność to umiejętność kochania. Niewolnikiem jest każdy, kto żyje egoizmem, grzechem, brakiem miłości, ... Czasem sami nie widzimy naszego zniewolenia. Uczęszczamy na modlitwy, wydaje się nam być pobożnym. Dopiero konfrontacja ze Słowem Jezusa, nauką pełną mocy, pokazuje prawdę o nas. Czy potrafimy odkryć w Jezusie tego, kto przychodzi, aby zbawić a nie zniszczyć? Jaki obraz Boga nosimy w sobie? Jak wiedza, o tym kim jest Jezus, przekłada się na nasze życie i wybory? Jezus nie wchodzi w dialog ze złym duchem. On mu rozkazuje. Dlatego zapraszając Jezusa do naszego życia wchodzimy na drogę wolności.

 Dziś, w ostatnią niedzielę stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych (w tym roku po raz 71. [www z 2022 r. ->]). Jego obchody są okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd oraz o pomocy niesionej im przez Kościół katolicki. Więcej: http://follereau.org .

  -> [Modlitwa za Ojczyznę (1980)].

 

   Do przemyślenia: Czy moje serce jest otwarte na Boga?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela zwykła (21.01.2024), Rok B

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

  Wspólnota, relacje, więzi. Chrześcijaństwo to nie system prawd teoretycznych, ale przeżywanie relacji z Bogiem i człowiekiem. Wiara rozpoczyna się od decyzji pójścia za Bogiem, a owocuje w życiu z Bogiem. Nikt tej decyzji nie podejmie za nas. Jezus zaprasza każdego z nas, aby pójść za Nim. Nie przymusza, ale z miłością proponuje. Czy dziś jestem gotów natychmiast porzucić to, co przeszkadza mi iść za Nim? Czy jestem gotów Mu zaufać i zawierzyć Mu siebie?

Czasem bliska jest nam postawa Jonasza, bo zdarza się, że naszą pierwszą odpowiedzią na głos Boga jest ucieczka i lęk. W pierwszym czytaniu spotykamy Jonasza, który idzie do Niniwy, wzywając do nawrócenia. Jednak jest to Jonasz, który, aby podjąć się tego dzieła, sam musiał przejść nawrócenie. Uwierzył Bogu i dlatego przestał się lękać o swój los. Doświadczył spotkania z Bogiem, który ratuje oraz ocala i dlatego mógł nieść w prawdzie (nawet jeśli była ona trudna do przyjęcia) wezwanie o ocaleniu i ratunku. Bo prawda wyzwala - a dokładnie - Bóg, który jest prawdą. Dobrze, że po naszej pierwszej odmowie Bóg się nie zniechęca i nas nie zostawia.

Czasem łatwo jest nam przeinaczać w sercu słowa Ewangelii i mówić "Inni muszą się nawrócić i wierzyć w Ewangelię" albo myślimy "ja jestem dobry, niech heretycy i grzesznicy i udający dobrych się odmienią". Jednak to wezwanie - słowa naszego Pana - są wpierw skierowane go nas. Nawróćmy się do Pana i uwierzmy w Jego Ewangelię, a wtedy to co zaniesiemy innym będzie dobra nowiną o ocaleniu a nie wyrokiem śmierci. Czy tego chcemy? Czy ten fragment z dzisiejszego psalmy ma szansę stać się naszą modlitwą i zaproszeniem Boga do naszego życia tak na serio? "Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję". Wystarczy tylko usłyszeć głos Jezusa i pójść za Nim.

Bóg mówi, ale w swoim Słowie chce się z nami spotykać. Chce, abyśmy Go poznali, pokochali, obdarzyli zaufaniem. Ten żyje przyjaźnią Jezusa, kto Go odważnie głosi, żyje Jego Słowem. Poznanie łaskawości i dobroci Boga dokonuje się na drogach miłości, gdzie człowiek w pokorze podejmuje wolę Bożą. Piękną drogę wzrastania w nadziei ukazuje dzisiejszy psalm (Ps25). Warto dzisiejszego dnia w całości wziąć go na warsztat, przemedytować, uczynić swoją modlitwą. To Bóg, dobry i prawy, wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze i uczy pokornych dróg swoich.

  Dziś (po raz piąty) Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez papieża Franciszka Listem Apostolskim "Aperuit illis" (Otworzył ich umysły) w 2019 r. Warto spojrzeć na nią jak na iskrę, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa. Inicjatywa ta ma sprawić, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego. Niedziela Słowa Bożego ma zwrócić szczególnie naszą uwagę na to, by Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym, gdzie sam Bóg przemawia do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię. Na stronie Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce (www.biblista.pl) zostały umieszczone specjalne materiały. Warto zastanowić się nad tym "Jak świętować Niedzielę Słowa Bożego?".

Zachęcam do odwiedzenia przestrzeni biblijnej na mojej stronie: [Kromka Słowa]; [Pismo Święte]. Może też warto zastanowić się nad tym "Co by się działo, gdybyśmy używali Biblii tak, jak używamy telefonu komórkowego?".  Polecam również tekst  Kadr. Ryłko o nowych ruchach kościelnych i Słowie Bożym.

   Do przemyślenia: Jaką rolę w moim życiu spełnia Biblia?
Co ostatnio sprawiło, że poczułem się wezwany do nawrócenia?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela zwykła (14.01.2024), Rok B

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

 Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.

  Bóg mówi! Ale czy człowiek słucha? Dzisiejsze czytania zapraszają nas do postawy zasłuchania w Boga, z którego wypływa decyzja, aby wejść z Nim z relację. Chrześcijanin nie może być duchową wydmuszką. Jeśli Pan go nie napełnia, jeśli jego ciało nie chwali Pana, jest chodzącym smutkiem. Idąc za Jezusem, znajdując w Nim Mesjasza, znajdujemy niewyobrażalny skarb. Niech więź z Jezusem będzie naszą mocą i bogactwem.

Dziś możemy odnaleźć się w osobie Samuela. Bóg woła każdego z nas po imieniu, bo nas zna. Jednak nie wystarczy usłyszeć wołanie - trzeba na nie odpowiedzieć. Czasem Bóg stawia na naszej drodze innego człowieka, który jak Heli, pomoże nam Go rozpoznać. Podobnie Jan wskazuje na jedynego Baranka, aby inni sami go poznali. Tak można zobrazować powołanie chrześcijanina - nakierowywać ludzi na Boga, wskazywać na gładzącego grzechy Baranka. Niech naszą odpowiedzą będą słowa "mów, bo sługa słucha" - a usłyszawszy Jego słowo "chodźcie zobaczcie" niech decyzją będzie "idę za Tobą Panie". Bóg nie chce abyśmy byli samowystarczalni, ale byśmy naszym doświadczeniem Boga dzielili się z innymi. Byli uczniami-misjonarzami. Jesteśmy Ciałem Chrystusa. Stąd szacunek do cielesności (życia moralnego) to nie tylko kwestia światopoglądowa - dla chrześcijanina (dla nas) to sprawa tożsamości, czyli tego kim jestem. Jesteśmy Świątynią Ducha - albo postępujemy tak, że ją szanujemy i upiększamy, albo lekceważymy i dewastujemy.

W tych obrazach warto zapytać o jakość naszej modlitwy. Czy - po pierwsze - słuchamy? I wreszcie czy odpowiadamy na Boże wołanie? Czy to Słowo nas przemienia? W Biblii w obrazkach dla najmłodszych możemy przeczytać "Od tej chwili mały Samuel postanowił uważnie słuchać tego, co Bóg chce mu powiedzieć, bo pragnie zawsze robić to, o co Bóg go prosi". Jeśli adresatami tego obrazu są małe dzieci, to tym bardziej my powinniśmy to zrozumieć. Myślę, że Samuela - wtedy kiedy się modlimy - warto naśladować. A patrząc na Jezusa - na Kościół (jego Ciało) mówię - "Oto Baranek" - i idę za Nim.

Czego szukasz? Czego pragniesz? Czy jesteś gotów pójść za swoimi dobrymi marzeniami. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak ważna jest wolność człowieka. Nie wystarczy usłyszeć prawdę. Należy jeszcze za nią pójść. Jan i Andrzej nie boją się zaryzykować. Bo skoro ich nauczyciel wskazał na Jezusa, jako Mesjasza, to jak można być na to obojętnym. Ich decyzja otwiera możliwość, aby i Piotr poznał Jezusa. Nie bójmy się iść za Jezusem, poznawać Go, aby dzięki temu, inni mogli dzięki nam Go też poznać.

 Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem "Będziesz miłował Pana, swego Boga… a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10, 27)". Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzi XXVII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia). Natomiast bezpośrednio po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie XXIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

   Do przemyślenia: ?Jak reaguję na Boży głos?
Co robię, aby nauczyć się rozróżniać Boży głos od głosu świata?
Jak dbam o swoje ciało? Czy w moim postępowaniu widać, że jest ono świątynią Ducha?

Duchowe Zamyślenie: Święto Chrztu Pańskiego (7.01.2024), Rok B

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
     Jemu zaufam i bać się nie będę.
     Pan jest moją pieśnią i mocą, *
     i On stał się moim zbawieniem.

  Wszystko swój początek ma w Bogu - w Jego miłości. Tu jest początek wszelkiego dobrego dzieła. Dlatego dzisiejsza niedziela zaprasza nas nad brzeg Jordanu, abyśmy usłyszeli nad Jezusem głos Ojca "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie". On to jest Panem wszystkich. Stąd pytanie, czy moim? Bo tylko dzięki zjednoczeniu z Nim mogę doświadczyć tego, że jestem dzieckiem Boga. On ma moc przejść przez nasze życie czyniąc dobro. Zaprasza nas, abyśmy do Niego byli podobni, w mocy Ducha stawali się dla świata świadkami Jego mocy.

Jezus wchodzi w naszą codzienność, tak jak wszedł w wody Jordanu. Dzięki temu w naszej codzienności objawia się moc Ducha i słyszymy zapewnienie o Bożej miłości. Pozwólmy Jezusowi uświęcić nasz Jordan - nas samych - Jego uświęcającą obecnością.

Jezus - Mesjasz, Syn Boży - chce wkroczyć w nasze życie, aby je uświęć. Nasz chrzest jest zanurzeniem nas w Chrystusa, w Jego miłość, w Jego pokorę. Nie powinien być odległym wydarzeniem z naszej przeszłości, ale fundamentem owocnej codzienności. Bo pewność bycia dzieckiem Bożym oraz takie życie, to sposób na zwycięskie życie. Niech nasza wiara, budowana na Jezusie, ożywiana obecnością Ducha Świętego, będzie w naszym życiu widoczna.

Czy jesteś spragniony? Czego pragniesz? Miłości, akceptacji, popularności, bezpieczeństwa, zaszczytów, świętego spokoju ...? Dziś Bóg przez proroka wzywa, aby przyszli do Niego ci, którzy pragną. Wszelkie prawdziwie dobre pragnienia (choć nie wszystko co nam wydaje się dobre, rzeczywiście jest dla nas dobre) wypełniają się z Jezusie. W Nim odkrywamy, że również my jesteśmy umiłowani przez Ojca. On przychodzi, aby zanurzyć nas w obecności Ducha Świętego. Czy pragniesz Ducha Świętego? Jego darów, Jego obecności, Jego prowadzenia?

Dzisiejszy dzień to okazja by przypomnieć sobie własny chrzest. Czy wiesz, którego dnia zostałeś ochrzczony? Czy świętujesz rocznice swego chrztu? A jest co świętować!

Niedziela Chrztu Pańskiego (a dokładnie jej II nieszpory) kończy okres Bożego Narodzenia. Jest to także okazja, by podziękować za nasz chrzest, przez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła.

[Chrzcielnice w kościele św. Mikołaja w Grójcu -> ]

   Do przemyślenia: Czym dla mnie jest mój chrzest?
Czy potrafię służyć bliźnim z miłością?
Czy żyję świadomie moim przymierzem chrzcielnym?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2024), Rok B

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

  Medytacja -> [Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego]

 [Epifania, czyli Objawienie Pańskie]

 

"Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. * Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale" - czytamy w prefacji na dzisiejszą uroczystość. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania) jest świętem Objawienia Boga światu. Uroczystość mówi, że Jezus przyszedł zbawić wszystkich ludzi. W Polsce to też "Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom".

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)].

 

   Do przemyślenia: Czy pogłębiam swoją wiarę?
Na ile wsłuchuję się w głos Boga, a na ile wolę trwać przy swoich teoriach?
Co robię, aby moje serce było wypełnione Bożym światłem?
Moja postawa pomaga moim bliskim w odkrywaniu Boga czy raczej im utrudnia?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (01.01.2024), Rok B

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

 Co roku w Nowy Rok wita nas ten sam zestaw czytań. Bóg zapewnia nas o swojej dobroci, chce nam błogosławić, chce nas prowadzić. Dlatego też pyta o nasze intencje i wybory. W wielu ludziach rodzi się pytanie" "a po czym poznam, że Bóg jest dobry, że błogosławi, że prowadzi?". Odpowiedzią Boga jest Jezus - w Nim stajemy się dziećmi Boga - stajemy się częścią wspólnoty. Tak jak prosimy w dzisiejszej modlitwie nad darami: "Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju, † w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia, * i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce". Dobrze więc zacząć ten rok, ze świadomością że jestem synem a nie niewolnikiem. Że "mogę" a nie że "muszę". A najważniejsze na nowy rok, to pewność, że skoro jestem synem, to jestem kochanym synem.

Matka Boga i Matka nasza. Oblubienica Ducha Świętego. Zasłuchana i posłuszna Słowu Bożemu. Pełna łaski, wzór pokory. Na początku Nowego Roku Kościół daje nam wzór i pomoc, aby ten rok przeżyć owocnie i pięknie. Maryja staje się dla nas Ikoną - obrazem - człowieka wolnego, przemienionego przez tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Teologia dzisiejszej uroczystości to zatrzymanie się nad pytaniem, co wynika w praktyce z tego, że prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. To wszystko odkrywamy w osobie Maryi. Ona jest zwiastunem - jutrzenkę - tego, co ma się dokonać w każdym z nas.

Jaki był ten mijający rok? Wielu powie bez zastanowienia - trudny. Ale czy potrafimy w nim dostrzec dobro, a co najważniejsze Dobrego? Życie wiary to nie fajerwerki. One rozświetlają noc tylko na ułamek sekundy. Nasze życie, to żyć w światłości Pana, zawsze radując się jego mocą.

Każdy na progu Nowego Roku chciałby usłyszeć życzenia szczęścia. Tym jest błogosławieństwo - jest życzeniem szczęścia. Mówiąc prosto, życzymy zarówno tego, aby były okazje dające szczęście, jak również, aby nie było takich, które szczęście zabierają. Dzisiejsze Słowo Boże zaprasza nas do tego, aby odkryć, że w Bogu jest nasza wolność, nasze życie. Wtedy kiedy doświadczymy spotkania z Nim, kiedy objawi nam swoje pogodne oblicze, nasza codzienność ulegnie odmianie na lepsze. W dzisiejszą uroczystość mamy uwierzyć, że to właśnie w Jezusie, Bóg okazuje swoje pogodne oblicze. To On przynosi wolność, czyniąc z nas - niewolników - synów wołających do Boga "Abba". Na początku roku mamy więc w Maryi dostrzec obraz człowieka wolnego, który jest zakochany w Jezusie. Bo lepiej być szczęśliwym synem, niż nieszczęśliwym niewolnikiem.

Czy więcej we mnie niewolnika czy syna? Czy jestem jak syn, pracujący z miłości? Czy jak niewolnik angażujący się z powodu spodziewanego zysku czy nagrody, albo z lęku przed karą? Tak więc w tym kluczu spójrzmy na kolejne 365 dni jako dar od Boga na bycie Jego dzieckiem a nie niewolnikiem.

Ostatni dzień w Oktawie Bożego Narodzenia przynosi nam mocny akcent. Zatrzymujemy się nad macierzyństwem Maryi, uwielbiając Boga w jej tytule Bożej Rodzicielki. Jednocześnie z wiarą wołamy o pokój dla świata. Zaczynając kolejny rok kalendarzowy zawierzamy go Bożej Opatrzności. Niech będzie on dla nas okazją do hojności w miłości i wytrwałości w dobru.

Nowa szansa! Pięknie ktoś kiedyś nazwał przykazania szansami. Pozwala to widzieć je w wymiarze nader pozytywnym, Szansa, aby być szczęśliwym, wolnym, czystym, mężnym ... Na nowy rok warto spojrzeć z tą Bożą perspektywą, że jest to czas nowych szans, bo miłosierdzie Boże nigdy się nie wyczerpuje.

Nowy Rok jest zawsze okazją aby życzyć sobie tego co najlepsze, aby na przyszłość spojrzeć z nadzieją. Dlatego piękne jest, że dzisiejsza liturgia słowa rozpoczyna się od błogosławieństwa. Kiedy przyjmiemy to, że Bóg naprawdę się troszczy o nas, inaczej będziemy przeżywać nasze niepowodzenia czy braki innych ludzi. Boża troska wyraża się w Jego miłosierdziu. On podnosi nas z naszych słabości do życia dziedzica. Niech najważniejszym naszym postanowieniem na ten trok będzie pragnienie, abyśmy przyjmowali Bożą pomoc. Abyśmy przestawali być niewolnikami a żyli jak synowie.

 

  Życzenia: [Dobre słowo na Nowy Rok :) 2024].

Wczoraj była pierwsza rocznica śmierci pp. Benedykt XVI: -> [Śmierć Benedykta XVI]. „Panie kocham Cię!” – były jego ostatnimi słowami wypowiedzianymi przed śmiercią.

 Dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu wspomina się również nadanie Najświętszego Imienia Jezus. Dzisiejsza uroczystość kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego.

[1 stycznia (NOWY ROK) – możliwość uzyskania odpustu zupełnego] za publiczne odmówienie lub śpiew hymnu Przyjdź, Duchu Święty (Veni Creator).

Dziś również 57. "Światowy Dzień Pokoju" [ustanowiony w 1968 r. przez papieża św. Pawła VI]. Jak co roku papież kieruje do nas orędzie. W tym roku jest ono zatytułowane: "Sztuczna inteligencja i pokój". Poczujmy się zaproszeni do modlitwy o prawdziwy pokój w świecie.

Zachęcam do modlitwy o pokój i polecam: [Modlitwa o pokój (Afryka Wschodnia)]; [Modlitwa o pokój na świecie ułożona przez Tomasza Mertona]; [Modlitwa o pokój (na motywach Listu do Efezjan)]; [Modlitwa św. Jana XXIII o pokój]; [Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój].

Zapraszam też do starych modlitewników [Modlitwy na ostatni dzień roku i na Nowy Rok] i [Modlitwa w ostatni dzień roku (ks. Piotr Skarga)] oraz do [Modlitwa na zakończenie roku ułożona przez amerykańskiego farmera].

 

   Do przemyślenia: Jak wygląda moja relacja z Maryją, Matką Jezusa?
Czy jestem zwiastunem pokoju?
W jaki sposób szukam woli Bożej w swoim życiu?
W jaki sposób mogę naśladować Maryję, aby moja postawa zbliżała innych ludzi do Boga?

Strona 3 z 3

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.