Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Kącik mądrości - budujące cytaty.

 

Kącik Mądrości. 

 

 

Często o wartości pracy naukowej, ale i tej pisanej w klasie, świadczy duża ilość mądrych i pięknych cytatów. Równie często mamy własne ulubione "mądre myśli" różnych ludzi, które pomagają nam po prostu być lepszymi. Choć jestem raczej daleki od tworzenia internetowych antologii złotych myśli, to jednak w ilościach śladowych kilkoma pięknymi perełkami chciałbym się podzielić.

 

 

 

„Najlepsze miejsce jest tam, gdzie można drugim wyświadczyć najwięcej dobra.”

bł. Karol de Foucauld

 

„Triumf krzyża nadaje cierpieniu ludzkiemu nowy wymiar: wartość odkupieńczą.”

Jan Paweł II

 

"Miłość wystarcza sama sobie.
Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia.
Dusza, która kocha... kocha i nie myśli o niczym innym."

Św. Bernard z Clairvaux

 

"Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca." 

Marcel Proust

 

"Miłość to jest to, co pozostaje,
gdy już zabrane jest wszystko. Nawet nadzieja." 

Anna Kamieńska

 

"Miłość stworzyła wiele cudów,
nienawiść ani jednego dobrego czynu." 

Aleksander Świętochowski

 

„Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności.”

ks. Jerzy Popiełuszko

 

„Najlepsza modlitwa to ta, która zawiera najwięcej miłości.”

bł. Karol de Foucauld

 

„Zakończeniem naszej modlitwy powinna być miłość i konkretne zobowiązania naszej woli.”

św. Teresa z Avila

 

„Jeśli chrześcijaństwo chce zdobywać dusze, 
to musi oczyścić się przez modlitwę i zjednoczenie z Bogiem.”

św. Jan Damasceński

 

„Kto gardzi modlitwą, gardzi wszelkim dobrem.”

św. Jan od Krzyża

 

„Modlitwa jest owocem radości i dziękczynienia.”

Ewagriusz z Pontu

 

„Modlitwa jest dialogiem i rozmową z Bogiem, porażką zła i odwróceniem się od grzechu.”

św. Grzegorz z Nyssy

 

„Czyni się dobro nie przez to, co się mówi ani co się robi, ale przez to, czym się jest.”

bł. Karol de Foucauld

 

"Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze,
 dopóki w Tobie nie spocznie." 

św. Augustyn

 

"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi."

ks. Kard Stefan Wyszyński

 

"Tak dalece winniśmy być zgodni z Kościołem katolickim, 
ażeby uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, 
jeśliby Kościół określił to jako czarne ... "

św. Ignacy Loyola

 

„To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy z Tym, który jest Wszechmocny".

św. Bonifacy

 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Św. Hieronim (345-419 lub 420) 

 

"Bóg wymaga raczej spełnienia najdrobniejszego obowiązku, jaki nam wyznaczono,
 iż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy, do których nas nie powołano".

 Św. Franciszek Salezy

 

"Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga".

Thomas Merton

 

"Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała, 
natomiast śmierć, której ludzie się nie boją,
 a bać powinni, to jest odłączenie od Boga. "

Św. Augustyn (354 - 430)

 

"Prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, 
gdy niczego w zamian nie oczekujesz."

Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944)

 

„Rodzice powinni nie tyle starać się o to, 
aby dzieciom pozostawić po sobie dobra, 
ale żeby dzieci zostawić dobre.”

św. Ignacy Loyola

 

"Błądzenie jest rzeczą ludzką, 
ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską."

Św. Augustyn (354 - 430)

 

"Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych."

Św. Augustyn (354 - 430)

 

"Podnieście głowy. 
Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. 
Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. 
Dla tej miłości warto żyć. 
Miejcie odwagę żyć dla miłości."

Jan Paweł II 

 

"Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem."

Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944)

 

"Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia,
a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości."

Św. Augustyn (354 - 430)

 

"Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa."

Jan Paweł II

 

"Miłość prawdziwa w czynie się objawia i prowadzi do czynu.
Miłość bez czynu jest samolubstwem." 

K. Libelt

 

"Miłość nie jest skarbem, który się posiadło,
lecz obustronnym zobowiązaniem." 

Antoine de Saint-Exupery

 

"Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi,
aby ten mógł wzlecieć do Niego." 

Michał Anioł

 

"Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą." 

św. Augustyn

 

"Każde życie, nawet to najmniej znaczące dla ludzi, 
w oczach Boga ma wartość wieczną i nieskończoną." 

Jan Paweł II

 

"Gdzie jest Chrystus, tam jest życie." 

św. Ambroży

 

"O zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości." 

św. Jan od Krzyża

 

"Żyć to znaczy przemieniać się. 
Być przemienionym oznacza często być bliskim doskonałości." 

John Henry Newman

 

„Jeżeli pokój, jedność i zgoda nie są obecne w domowych wspólnotach,
 jak mogą istnieć w ludzkich społecznościach?”

bł. Jan XXIII

 

"Życie to spełnianie marzeń młodości. 
Młodzi, niech każdy z was ma swoje marzenie, 
które obróci w fascynującą rzeczywistość!" 

Jan XXIII

 

"Ufaj Bogu tak, 
jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego;
 tak jednak dokładaj wszelkich starań, 
jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła."

św. Ignacy Loyola

 

"Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz."

św. Ignacy Loyola

 

"Tylko pod tym krzyżem tylko pod tym znakiem,
 Polska jest Polską a Polak Polakiem." 

Adam Mickiewicz

 

"Być małym dzieckiem przed Bogiem - to nie zniechęcać się swymi błędami, 
gdyż dzieci często upadają."

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

"Miłość jest większa niż wszystko, co ty człowieku możesz pomyśleć!"

Papież Jan Paweł II

 

"Kiedy stajemy się jednym z wolą Bożą,
wszczepiamy życie w życie nasze i innych. "

Romano Guardini

 

"Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie."

Adam Mickiewicz

 

"Dusza, która miłuje Boga, żyje bardziej tamtym życiem, niż tym, 
ponieważ żyje raczej tam, gdzie miłuje, niż w ciele, które ożywia."

św. Jan od Krzyża

 

"Nie prośmy Boga o łatwe życie. 
Prośmy Go o siłę do znoszenia ciężkiego życia."

John F. Kennedy

 

"Ten, kto naprawdę zaczyna służyć Bogu, 
może ofiarować co najmniej - życie." 

św. Teresa z Avili

 

"Będę Cię szukał, Panie, aby żyła moja dusza. 
Ciało me żyje duszą, a dusza żyje Tobą. "

św. Augustyn

 

"Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie. 
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie. 
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem.
 Panie - je nie miałem głosu do odpowiedzi godnej - i milczałem." 

Cyprian Kamil Norwid

 

"Modlitwa to środek niezastąpiony, bez którego
 wszystkie inne twoje zasługi najszlachetniejsze będą zupełnie bez znaczenia. (...) 
Boski Zbawiciel w Ewangelii powiedział wyraźnie:
 "Beze mnie nic uczynić nie możecie".

ks. Ignacy Kłopotowski

 

"W każdym człowieku jest cząstka samotności.
 Nie wypełni jej żadna zażyłość, ani nawet najsilniejsza miłość dwóch istot... 
A jednak nigdy nie jesteś sam. 
Wejrzyj w głąb swego serca, a przekonasz się, że nie po to został człowiek stworzony,
 by mieszkała w nim pustka. 
Na dnie istoty, tam gdzie każdy jest inny,
 czeka na Ciebie Chrystus." 

Brat Roger, Taize

 

"Wszystek miód, jaki można zebrać z kwiatów tego świata, 
nie ma w sobie tak wielkiej słodyczy, 
jak żółć i ocet Pana naszego Jezusa Chrystusa." 

św. Ignacy Loyola

 

"Postaraj się, aby każdy dzień mógł być najpiękniejszy w całym twoim życiu."

Mark Twain

 

"Błoto stwarza czasem pozory głębi."

Stanisław Jerzy Lec

 

„Cechą dobrego chrześcijanina jest to, że unosi się jakby na skrzydłach modlitwy.”

św. Jan Maria Vianney

 

„Ofiarowanie życia jest drogą radości.”

Jan Paweł II

 

„Bądźcie słoneczkami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia.”

św. Urszula Ledóchowska

 

„Boga trzeba tak kochać, by bolały mięśnie i kości.”

św. Albert Chmielowski

 

"Każdy jest malarzem własnego życia: 
mistrzem rzemiosła jest wola; cnoty to barwy;  
Jezus Chrystus stanowi oryginał, który mamy kopiować." 

św. Grzegorz z Nyssy

 

"Żeby uczynić swoje życie duchowym, uczyńcie duchowymi pragnienia." 

Thomas Merton

 

„To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy z Tym, który jest Wszechmocny.”

Św. Bonifacy, biskup męczennik

 

"Jeśli chcesz żyć, nie zatrzymuj życia dla siebie, 
bo musi ono głaskać inne brzegi, nawadniać inne ziemie." 

Michel Quoist

 

"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. 
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje. "

Antoine de Saint-Exupery

 

"Nie wystarczy powiedzieć "kocham cię", aby kochać całe życie." 

Michel Quoist

 

"Głosić Ewangelię to dawać ludziom młodość serca i ufne spojrzenie w przyszłość." 

Dom Chautard

 

"Każdy dzień mojego życia strzeżony jest w Twym sercu, mój Boże. 
Cały spoczywam w Twoich rękach." 

John Henry Newman

 

"Nie jest prawdą, że umie się, gdy się coś studiowało; 
wie się wtedy, kiedy żyje się tym, czego się nauczyło."
 

Ks. Jakub Alberione

 

"Miarą miłości jest miłość bez miary."

Św. Franciszek Salezy

 

"Pracujmy tak, jak byśmy mieli żyć wiecznie, 
a żyjmy, jak byśmy mieli umrzeć jeszcze dziś."

św. Jan Bosco

 

„Wiara jest wiatrem rozwiewającym mgłę, w której żyjemy,
 odsłaniającym przed naszą duszą piękno słońca.”

św. Jan Maria Vianney

 

„Ten, kto chce być lepszy, musi mieć duchową radość.”

św. Tommaso da Villanova

 

„Żadna prawdziwa cnota nie może istnieć bez miłości.”

św. Tomasz z Akwinu

 

„Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa,
skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje.”

św. Cyprian z Kartaginy

 

„Uważajmy za dobro i za prawdziwą łaskę, 
że otrzymujemy nie to, czego pragniemy, 
ale to, co jest dla nas pożyteczne.”

św. Augustyn

 

„To nie częste spowiedzi czynią nas dobrymi, ale owoc, który z nich wynosimy.”

św. Jan Bosko

 

"Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas,
gdy niczego w zamian nie oczekujesz." 

Antoine de Saint-Exupery

 

"Jeżeli potrafisz cierpieć i kochać, to potrafisz dużo:
 to jest największa sprawa, jaka się liczy na świecie.”

bł. Karol de Foucauld

   

 „Bóg chce, aby więcej Go miłowano, niż się Go lękano. Prosi Bóg, bo chce być Ojcem bardziej niż Panem.”

św. Piotr Chryzolog

   

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Liturgia dnia


Parafia św. Anny w Piasecznie

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6494221

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].