Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

5 przykazań kościelnych

Ostatnio Konferencja Episkopatu Polski zmieniła brzmienie czwartego przykazania kościelnego. Przez internet przelała się fala opinii, marudzeń, euforii ... Jedni widzą w tym upadek Kościoła (ewentualnie pewną zapowiedź tego upadku) i chcą uciekać do tradycjonalistów - inni widzą w tej decyzji dostosowanie wymagań do współczesnego człowieka. Nie chcę opowiadać się po żadnej stronie (choć do tradycjonalistów się nie wybieram) - na dziś czytam opinie i argumenty a przede wszystkim ufam rozeznaniu biskupów. O owocach, powodach niech piszą lepsi szermierze pióra. Pozwalam sobie jednak zaprezentować jak wyglądały te przykazania w książeczkach jakie mam. Jak widać choć duch przykazań się nie zmienia, zmienia się zakres jego stosowania i interpretacja. Myślę, że wynika to z tego, że zmieniają się czasy i zmienia się człowiek oraz to, co jest dla niego ważne i jak rozkłada akcenty. Co ciekawe nie każdy modlitewnik zawiera te przykazania. Nie jestem znawcą tematu, więc nie odpowiem jak to się stało, że takie zmiany zaistniały. Aha, zapewniam, że treść Przykazań Bożych w poniższych modlitewnikach jest identyczna. Zaczynamy:

 

Wersja z książeczki z 1875 r.

1. Dni święte święcić.
2. Mszy świętej  we dni święte z uczciwością i nabożeństwem słuchać.
3. Nakazane posty zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku około Wielkiej Nocy spowiadać się i komunikować we własnej parafii, albo w innej, za dozwoleniem swego pasterza.

 

Wersja z książeczki z 1908 r.

1. Postanowione od Kościoła Bożego dni święte święcić.
2. Mszy świętej i kazania w dni święte z uczciwością i nabożeństwem słuchać.
3. Nakazane w pewne dni posty zachowywać i w Piątki i Soboty od jedzenia mięsa się wstrzymywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i około Wielkiejnocy komunikować we własnej parafii albo w innej za dozwoleniem swego proboszcza.
5. W czasach zakazanych godów weselnych nie odprawiać.

 

Wersja z książeczki z 1939 r.

1. Postanowione od Kościoła Bożego dni święte święcić.
2. Mszy świętej w niedzielę i święta pobożnie słuchać.
3. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i posty w dni nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się około Wielkiejnocy i Komunię świętą przyjmować.
5. W czasach zakazanych wesel i zabaw hucznych nie sprawować.

 

Wersja z książeczki z 1949 r. (1972 bez zmian)

1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy św. nabożnie uczestniczyć.
3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

 

Wersja z książeczki z 1986 r. (moja książeczka z Pierwszej Komunii)

1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy świętej pobożnie uczestniczyć.
3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

 

Wersja z książeczki z 2008 r.

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunie świętą.
4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Wersja z 2014 r.

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 

O tym, jaka jest wykładnia przykazań kościelnych, można dowiedzieć się z "Katechizmu Kościoła Katolickiego" (2041- 2043). Sięgając do przypisów można odnieść poszczególne przykazania do norm prawa kanonicznego. Dość obszernie wyjaśnia to uchwała bp. Stanisława Gądeckiego - można ją przeczytać np. na stronie "Nowa wersja IV przykazania kościelnego ". Natomiast o samej historii zmian przykazań można poczytać na tej stronie: "http://oldpage.diecezja.kalisz.pl/opiekun/KsBak/Przykazania/Przykazania.htm". Szerzej o postach mówi Konstytucja Apostolska "PAENITEMINI" - papieża Pawła VI -  "W sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty" - "http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/konstytucje/paenitemini_17021966.html".

Na koniec pewna moja uwaga pokazująca jak bardzo można zatrzymać się na poziomie komunijnym - co pewnie grozi wielu osobom nie żyjącym życiem Kościoła. Otóż, najtrudniejszym pytaniem jakie zadawałem na egzaminie przez bierzmowaniem okazywały się właśnie przykazania kościelne (choć był delikwent, który z i Bożymi miał kłopot). Uczniowie najczęściej albo uczyli się ze starych książeczek albo zupełnie nie wiedzieli, że w 2001 roku nastąpiła zmiana przykazań. Dzielnie recytowali wersję wcześniejszą i strasznie byli zdziwieni, że jest zmiana. Boje się więc, że i zmiany z 2014 roku mogą nie wbić się w świadomość ludzi (już jedną taką rozmowę miałem). Ciekawe kiedy dzieci, które przygotowywały się do pierwszej komunii w latach 2002-2013 dowiedzą się o tych zmianach.

 

W patrzeniu na przykazania kościelne ważna jest analogia z dekalogiem. Przykazania Boże stoją na straży relacji człowieka z Bogiem. Podobnie przykazania kościele stoją na straży relacji człowieka ze wspólnotą Kościoła.

 

 

Na koniec kilka opinii znalezionych w internecie. Pod każdym artykulikiem dość dużo komentarzy.

Ostatnio przy różnych kwestiach związanych z życiem Kościoła (decyzja Franciszka, biskupów, zakazy wypowiedzi w mediach, rozumienie liturgii czy ewangelizacji ...) strasznie dużo pojawia się negatywnych i bardzo emocjonalnych reakcji. Również wyrażana radość z różnych zmian czasem wydaje się być "huuuuraaaa, ale o co chodzi". I tak się zastanawiam, czy podobne emocje objawiają się w modlitwie poszczególnych osób. No bo skoro widzę, że jest źle to nie tylko biadolę na portalach i forach, ale biorę różaniec do reki i mówiąc językiem młodych "jadę". Głębokiej modlitwy życzę. <><

ps. jeśli masz stare modlitewniki, stare obrazki religijne (papierowe) i nie wiesz co z nimi zrobić a nie chcesz ich wyrzucać - możesz je mi podarować  :)

ps.2. podobnie ciekawe są ujęcia tak zwanych głównych prawd wiary, ale to przy innej okazji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa wersja IV przykazania kościelnego

 

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.   w sprawie   zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji   jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji   wraz z wykładnią


Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).


364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pięć przykazań kościelnych:

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 

Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kościelnego

 

 

Pierwsze przykazanie kościelne: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

- 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
- 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
- czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
- 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
- 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
- 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:

- oddawanie Bogu czci,
- przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
- korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

 

Trzecie przykazanie kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”


Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

 

Czwarte przykazanie kościelne: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).

- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

- Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

 


Za zgodność:
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r

 

 

 

 

 

Komentarze  

#3 igor 2016-04-05 16:30
bardzo dziękuje
#2 igor 2016-04-05 16:29
mój syn zgubił podręcznik więc się przydało bardzo dziękuje
#1 Jaro /Berezowski 2013-08-27 15:42
Dzięki księże, jak znajdę starą książeczkę to sprawdzę co w niej napisano na ten temat

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8610334
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.