Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Wierzę w jednego Boga. Credo (pl.ang.łac)

 

Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański

- Credo 

 Wierzę w jednego Boga. 
/Wyznanie wiary mszalne/

 

W. Wierzę w jednego Boga,

Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych.* I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

Symbolum Nicaenum Constantinopolitanum (łac.)

v. Credo in unum Deum

Patrem omnipotentem, factórem caeli et terrae, * visibilium ómnium et invisibilium. * Et in, unum Dóminum Iesum Christum, * Filium Dei unigenitum, * et ex Patre natum ante ómnia saecula. * Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, * genitum, non factum, consubstantialem Patri: * per quem ómnia facta sunt. * Qui propter nos hómines et propter nostram salutem * descendit de caelis. * Et incarnatus est de Spiritu Sancto * ex Maria Virgine, et homo factus est. * Crucifixus etiam pro nobis sub Póntio Pilato; passus et sepultus est, * et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in crelum, sedet ad dexteram Patris. * Et iterum venturus est cum glória, iudicare vivos et mórtuos, * cuius regni non erit finis. * Et in Spiritum Sanctum, Dóminum et vivificantem: * qui ex Patre Filióque procedit. * Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: * qui locutus est per prophetas. * Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclesiam. * Confiteor unum baptisma in remissiónem peccatorum. * Et expecto resurrectiónem mortuórum, * et vitam venturi saeculi. 

Amen.

 

(ang)

 

We believe in one God,

The Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is, seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, of one Being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he became incarnate from the Virgin Mary, and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance with the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets. We believe in one holy, catholic and apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

 

 

 

Wyznaniami wiary, credo lub symbolami wiary nazywamy streszczenia prawd wiary (por KKK 187). Symbol Nicejsko-Konstanynopolitański (wypowiadany w niedziele i uroczystości podczas Mszy Świętej) jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych z Nicei (325 r.) i Konstantynopola (381 r.), dlatego cieszy się wielkim autorytetem. Dzisiaj wyznają go wierni wszystkich wielkich Kościołów Wschodu i Zachodu.  

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8147591
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.