Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Ruch "Światło - Życie", czyli oaza.

"Życie jest pustynią. Grozi nam pustynia.
Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz".

św. Jan Paweł II

 

Od wielu lat jestem związany z Ruchem Światło-Życie. Dlatego nikogo chyba nie dziwi fakt, że również na mojej stronie informacje z życia ruchu są obecne. Ale, że są one rozproszone na całej stronie, postanowiłem zebrać je na jednej stronie.

  

 

 Prezentacja -> Czym jest Ruch Światło-Życie?

 

Ruch Światło - Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Oazy zaczęły być zakładane już w latach 60-tych. Dane z 2006 r. mówią o tym, że w Polsce jest ponad 53000 osób. Co przyciąga tylu ludzi do wspólnot?

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987) - kandydat na ołtarze. Św. Jan Paweł II nazwał ks. Franciszka "Gwałtownikiem Bożym". Otrzymał takie określenie dlatego, że był bardzo konsekwentny i dążył do celu, nawet jeśli ludzie byli nieżyczliwi, a czasy niesprzyjające.

Drugim moderatorem krajowym naszego Ruchu był ks. Wojciech Danielski.

Patronką Ruchu Światło-Życie jest Maryja – Niepokalana Matka Kościoła, która pokazuje nam źródło życia – Chrystusa. Jej figura znajduje się w Centrum Ruchu, w Krościenku nad Dunajcem. Sercem Centrum i całego Ruchu jest kaplica Chrystusa Sługi. Formacja oazowa prowadzi uczestników do diakonii. Ten grecki wyraz oznacza po prostu służbę. Członek Ruchu Światło-Życie, który przeszedł już swoją formację podstawową, chce naśladować Chrystusa Sługę, wykorzystując swoje talenty, zdolności i wiedzę w służbie Kościołowi. Diakonia to także grupa osób działających na rzecz własnej wspólnoty i całego Ruchu.

 

 

 

 

Kim są oazowicze?

Jesteśmy katolikami. Wierzymy, że Kościół jest święty, bo Bóg jest w jego wnętrzu. Mamy jednak świadomość że Kościół składa się z grzesznych ludzi, którymi posługuje się Bóg. Ufamy, że Kościół jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek.

Uczymy się modlić, poprzez lekturę Biblii i przyjmowanie sakramentów odkrywamy jak Jezus Chrystus jest bliski każdemu z nas. Budujemy także relacje z drugim człowiekiem we wspólnocie. Poprzez formację oazową każdy z nas staje się Nowym Człowiekiem, zjednoczonym z Bogiem i z braćmi, którego motywem działania jest miłość.

Bezinteresowna miłość rodzi też pragnienie założenia rodziny. W Ruchu Światło-Życie formują się też małżonkowie, którzy tworzą Domowy Kościół. Podczas spotkań w kręgach, prowadzenie dialogu małżeńskiego stają się sobie bliżsi, a w ten sposób ich małżeństwo jest trwalsze przed Bogiem.

Podstawowym zadaniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej przez jej członków czemu służy bogata formacja, na którą składa się wiele form aktywności, a przede wszystkim:

  • wspólnie przeżywana Eucharystia;
  • regularne spotkania formacyjne w małej grupie, których celem jest pogłębianie wiary i kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez przyglądanie się życiu w świetle słów Pisma Świętego;
  • modlitwa wspólnotowa;
  • uczestnictwo w rekolekcjach przeżyciowych, których istotą jest doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga w liturgii, we wspólnocie, na modlitwie i poprzez słowa Pisma Świętego;
  • codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym, zwana Namiotem Spotkania;
  • służba parafii.

Wspólnoty istnieją nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Bułgarii, Brazylii, powstają na Litwie, w Rosji i od niedawna w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Polecamy: http://www.oaza.pl/ , http://www.wruchu.oaza.pl/

 

 

 

Temat pracy roku 2018/2019
"Młodzi w Kościele"

Piosenka roku 2018 -  "Młode serca".
- sł. i muz. na podstawie Mk 10,17-30 oraz homilii Ojca Świętego Franciszka, Marta i Darek Madejscy.
Tekst piosenki oraz nuty w formacie .pdf: NUTY (prymka) »NUTY (głosy) »NUTY (instrumenty) »TEKST ».

 

 

 

Temat pracy roku 2017/2018
"Sługa Niepokalanej"

Piosenka roku 2017 -  "Sługa Niepokalanej"
„Sługa Niepokalanej" - sł. i muz. Daniel Jezierski
Tekst piosenki oraz nuty w formacie .pdf [ NUTY (głosy)]; [NUTY (prymka z chwytami A5)].

 

 

 

 

  Tematy poprzednich lat (+ znaczki i piosenki roku):

"Tematy pracy rocznej Ruchu Światło-Życie".

 

 

 

 

Cel Ruchu Światło - Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło - Życie na wszystkich poziomach formacji.

Prezentacja o Ruchu Światło-Życie (kompilacja kilku, wersja na spotkanie ŚDM 4-11-2014): ruch_swiatlo-zycie2014dl.ppt  (3,8 Mb) lub troszkę podrasowana wersja z 2015 ruch_swiatlo-zycie2015adl.ppt  (4,5 Mb) .

Prezentacja o formacji w Ruchu: Etap ewangelizacji w Ruchu Światło-Życie: pomoce i realizacja.

 

 

 

"Ruch Światło-Życie nie jest właściwie niczym innym niż próbą właściwego spotykania się ze słowem Bożym. Nasz znak: Światło-Życie to wyraża.

Słowo Boże jest światłem, które nie może być nigdy oddzielone od życia. To znaczy, że to, co poznajemy umysłem jako słowo Boże, musimy przyjmować wolą jako prawo Boże. I wtedy będziemy mieli życie. Chrystus obiecuje życie nie temu, kto zna Pismo święte, kto wiele czyta i wiele wie, ale temu, kto idzie za tym światłem"

- ks. Franciszek Blachnicki.

 

 

Przeczytaj też na mojej stronie:

 

A szczególnie:  

   

 

 

 

Kiedyś ( w 2009) pojawiły się dwa obszerne artykuły na temat oazy, warto do nich sięgnąć. W Tygodniku Niedziela "Oazy nawróconych" i w Gościu Niedzielnym Jacek Dziedzina - Gdzie są oazowicze? (GN 32/2009). Polecam też inne np. Marcin Jakimowicz - Oaza. Lubię to (GN 27/2012) - wystarczy poszukać.

 

 

 

Różne artykuły przybliżające Ruch Światło-Życie:

 

 

Zachęcam również do zapoznania się z moją twórczością graficzną. Szczególnie polecam grafikę związaną z Ruchem Światło-Życie, czyli moje foskowe pomysły i aranżacje.

 

Polecam również dwa działy tematyczne "Oazową czytelnię" i "Oazowe modlitwy".

 

 

Czy ks. Blachnicki zapisujący przed 40 laty: „Otwieramy się na Odnowę w Duchu Świętym” zdawał sobie sprawę, że ta deklaracja jest jak zapalenie zapałki na stacji benzynowej? Zachęcam do przeczytania wywiadu z bp. Adamem Wodarczykiem "Prorok jak ogień".

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mojej stronie polecam też moje trzy artykuliki zawierające przemyślenia (śledztwo-szperactwo) na temat znaczków i symboli oazowych.

 

Zapraszam do artykułu "Jedność Światła i Życia, czyli o formule światło-życie", w którym staram się wyjaśniając symbolikę znaczka oazowego jak również to, jak to się stało, że teraz foska jest znakiem Ruchu. Dla zachęty kilka obrazków :) 

 

 

Natomiast w artykuliku ""Foska" czyli znak przynależności i wyraz świadectwa" staram wyjaśnić, dlaczego noszenie foski na wierzchu jest dla oazowiczów tak ważne. Prezentuję też różne formy oazowego świadczenia. Staram się też pozbierać różne co ciekawsze wzory fosek występujące zarówno w formie 3D jak i w wersjach drukowanych.

 

 

A o innych znaczkach i symbolach Ruchu takich jak np. te na zdjęciach poniżej (szczególnie znaku przymierza) możesz poczytać tutaj: "leiturgia, diakonia, martyria (oazowe znaczki)".

 

 

 

 

 

 

Mały filmik o tym, czym jest lub czym może być doświadczenie oazy:

 

 

 

 

Czy warto? Przyjdź i zobacz

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z rekolekcji prowadzonych przez mnie:

 

Oaza Nowego Życia I st. Rycerka 2009

  Oaza Ewangelizacji w Soblówce 2010

   Oaza Nowego Życia I st. Soblówka 2010

  Oaza Ewangelizacji - Soblówka 2011
   Oaza Nowego Życia I st. Soblówka 2011

   Oaza Nowego Życia I st. Ochotnica Górna 2012
     

 

 JEZUS daje siłę i radość!

 

Oaza w Wakacje

 

Bardzo serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby uczestniczyć w wakacje w 15-to dniowych rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie. To połączenie letniego wypoczynku z pogłębianiem wiary poprzez formację w małych grupach, codzienną Eucharystię, modlitwę, rozważanie Pisma Świętego oraz służbę dla wspólnoty. Liczba dni oazy nie jest przypadkowa, każdy dzień jest odpowiednikiem jednej tajemnicy różańca. Piętnastodniowe rekolekcje to swego rodzaju „duchowe spa”, a pobyt na nich to umocnienie i naładowanie duchowych akumulatorów. A najlepiej robić to krok po kroku – najpierw spotykając Boga w Jego słowie, potem w liturgii, w sakramentach, wreszcie – we wspólnocie Kościoła – dlatego właśnie mamy w Ruchu rekolekcje oazowe.

Pobyt na oazie to nie tylko otwieranie się na głos Boga. To także czas poświęcony budowaniu relacji z drugim człowiekiem.  Oazowicze uczą się radosnego, prawdziwego przebywania z sobą.

 

 Szczególnie polecam osobom po III kl. gimnazjum Oazę Nowego Życia 1 stopnia.

Są to rekolekcje przeżyciowe, w których w praktycznych zajęciach i wydarzeniach w małej grupie doświadcza się życia wspólnoty chrześcijańskiej. Skierowane do osób, które poszukują żywej wiary, nowej relacji z Chrystusem, ożywienia modlitwy osobistej i rozpoznania Pisma Świętego jako Słowa Bożego skierowanego bezpośrednio do człowieka.

 Program Oazy Nowego Życia pierwszego stopnia, we wszystkich swoich elementach programowych i metodycznych ukazany jako rekolekcje ewangelizacyjne, mające doprowadzić do przyjęcia i przeżycia podstawowych prawd i praw ewangelizacji (przyjęcie Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela), a potem staje się wprowadzaniem uczestników w stan uczniów Chrystusa i systematyczną formacją typu katechumenalnego, która będzie utrwaleniem zdobytej wiary w osobę Chrystusa i wdrożeniem w życie poddane kierownictwu Chrystusa i Jego Ducha przez życie słowem Bożym jako słowem życia.

 Treść rekolekcyjnych rozważań ONŻ I stopnia koncentruje się wokół tematu Nowego Życia. Dawcą i sprawcą owego Nowego Życia w nas jest Jezus Chrystus.

 

 

 

 Zapraszam Cię do przyjaźni z Dobrym Pasterzem.

 

 

 

Świadectwo Tysi: Wiara to zawierzenie.
Świadectwo Weroniki: Oaza była dla mnie przede wszystkim niesamowitym doświadczeniem wspólnoty.

 

Dzieci odpowiadają na pytanie: "czy warto pojechać na oazę?".

 

 

 

Na koniec to, co na temat Ruchu zebrałem na mojej starej stronce: (niektóre artykuły będę w przyszłości przenosił na obecną stronę) [stara strona]: autor/oaza.htm

 

 

 

OSTRZEŻENIE!!!

Dołączenie do oazy może spowodować nieodwracalne zmiany w Twoim życiu.
Grozi zanikiem osamotnienia i szkodliwie wpływa na rozwój miłości własnej.

Chcesz?  :)

 Czasem w życiu czujemy się, tak jakbyśmy byli na pustyni.
Czasem taka pustynia jest gdzieś w nas.

 

 

 Wspólnota, wiara, modlitwa, Biblia, ...
przekładamy te słowa na praktykę życia
- możesz do nas dołączyć.

 

 

 

W W W

 


http://www.warszawa.oaza.pl/

 


Strona Ruchu Światło-Życie

 


Strona przybliżająca Ruch

 

 

 

 

Strony na facebook-u:

 

 

 

"Ruch Światło - Życie" - oficjalna strona na fb

https://www.facebook.com/oazowy/

 

 

"Oaza to dobra firma"

https://www.facebook.com/oazatodobrafirma/

 

 

 

"Akademia Animatora"

https://www.facebook.com/AkademiaAnimatoraBZ/

 

 

 

 

 

 

 Czytając teksty pierwszych moderatorów możemy głębiej wniknąć w charyzmat Ruchu Światło-Życie

  

Ks. Franciszek Blachnicki
(1921-1987)

 

 

 

 

 

 Ks. Wojciech Danielski 
(1935-1985)

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Liturgia dnia

Pray for peace!

 

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Bądź za życiem!

Biblia

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 185 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
3967627

 Copyright © 2018 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].