Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania do świętych aniołów

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW

 

 

Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami                          Chryste usłysz nas, Chryste  wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Stworzycielu Aniołów,                    zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, Władco Aniołów, zmiłuj się nad nami.

Duchu światy Boże, życie Aniołów,                  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, szczęście Aniołów,  zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów,   módl się za nami.

Święci Serafini, Aniołowie miłości,  módlcie się za nami.

Święci Cherubini, Aniołowie słowa,

Święci Aniołowie z chóru Tronów, 

Święci Aniołowie życia,               

Święci Aniołowie wielbiący Boga,   

Święci Aniołowie chóru Panowania,

Święci Aniołowie, chóru Potęg,     

Święci Aniołowie, chóru Książąt,   

Święci Aniołowie, chóru Mocy,

     

Święty Michale Archaniele,  módl się za nami.

Zwycięzco Lucyfera,             

Aniele wiary i pokory,            

Stróżu Sakramentu chorych,   

Patronie umierających,         

Wodzu Niebieskich Zastępów,

Ratunku dusz zagubionych,

  

Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami.

Aniele Zwiastowania,            

Wierny wysłanniku Boży,         

Aniele nadziei i pokoju,           

Opiekunie sług i służebnic Bożych, 

Stróżu chrztu świętego,          

Patronie Kapłanów,

              

Święty Rafale Archaniele, módl się za nami.    

Aniele miłości Bożej,

Zwycięzco złego ducha,          .

Wspomożycielu w każdej potrzebie, 

Aniele cierpienia i uzdrowienia, 

Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów,

 

Wielcy Święci Archaniołowie, módlcie się za nami.

Aniołowie pełniący służbą przez Tronem Bożym,

Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi,

 

Świeci Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami

Pomocnicy w naszych potrzebach,

Światła w naszych potrzebach,

Oparcie nasze w każdym niebezpieczeństwie,

Upominający nas przez głos sumienia,

Orędownicy nasi przed Bożym Tronem,

Tarczo broniąca nas przed złym duchem,

Nasi stali towarzysze,

Nasi pewni przewodnicy,

Nasi wierni przyjaciele,

Nasi roztropni doradcy,

Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa,

Pocieszyciele w opuszczeniu,

Odbicie pokory i radości;                                                               Aniołowie naszych rodzin,

Aniołowie naszych Kapłanów i duszpasterzy,

Aniołowie naszych dzieci, módlcie się za nami.                                        Aniołowie naszej Ojczyzny, 

Aniołowie Kościoła świętego,

Wszyscy Święci Aniołowie módlcie się za nami.

Bądźcie z nami w życiu, bądźcie z nami przy śmierci,

W Niebie wam za to podziękujemy!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Bóg rozkazał Swoim Aniołom,

R. Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

 

Módlmy sięWszechmogący, wieczny Boże udziel nam pomocy Twych Niebieskich Zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złe­go ducha i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezu­sa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewi­cy Maryi uwolnieni od wszelakiego nieszczęścia, mogli ci słu­żyć w pokoju. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Święty Michale Archaniele! Wodzu Niebieskich Zastę­pów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc przez pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam, osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wypełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać na Osta­tecznym Sądzie Bożym.

 

Święty Gabrielu Archaniele! Aniele Zwiastowania, wier­ny posłańcu Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche na­pomnienia i wołania kochającego Serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, abyśmy Słowo Boże należy­cie zrozumieli, słuchali i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przejdzie Pan, nie znalazł nas śpiących.

 

Święty Rafale Archaniele! Strzało miłości i lekarzu mi­łości Bożej, prosimy Cię, zrań nasze serca gorącą miło­ścią i nie dozwól tej ranie zagoić się nigdy, abyśmy pozo­stali zawsze na drodze miłości i przez tę miłość wszystko zwyciężali.

 

Pomagajcie nam przed Bogiem wy nasi wielcy Święci Bra­cia! Brońcie nas przed nami samymi, przed naszą słabo­ścią i oziębłością, przed naszym egoizmem i naszą chci­wością, przed zazdrością i niewiarą, przed pragnieniem sytości, dobrobytu i uznania! Wyzwólcie nas z więzów grzechu i przywiązania do rzeczy doczesnych. Włóżcie w nasze serce cierń niepokoju za Bogiem, abyśmy nie ustali w szukaniu Boga, tęsknocie  za  Nim,  w  żalu  i  miłości.

Szukajcie Krwi naszego Pana w nas, która dla nas wypłynęła. Szukajcie łez naszej Królowej w nas, które dla nas wylała. Szukajcie w nas biednego, zamazanego zniszczonego Obrazu Bożego w nas, który niegdyś miłość Boża wycisnęła w naszym sercu. Pomóżcie nam Boga poznać i uwiel­biać Go, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas skrycie osaczają i trapią. Pomóżcie nam, aby nikt z nas nie zginął, abyśmy się spotkali z wielką radością w Niebie. Amen.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8147541
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.