Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania do Imienia Jezus.

Litania do Imienia Jezus.

 

Kyrie elejson, - Chryste elejson, Kyrie elejson
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca, 
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości, 
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki, 
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, 
Jezu najmożniejszy, 
Jezu najcierpliwszy, 
Jezu najposłuszniejszy, 
Jezu cichy i pokornego serca, 
Jezu, miłośniku czystości, 
Jezu, miłujący nas, 
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie, 
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz, 
Jezu, ucieczko nasza, 
Jezu, Ojcze ubogich, 
Jezu, skarbie wiernych, 
Jezu, dobry pasterzu, 
Jezu, światłości prawdziwa, 
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów, 
Jezu, królu Patriarchów, 
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników, 
Jezu, światłości Wyznawców, 
Jezu, czystości Dziewic, 
Jezu, korono Wszystkich Świętych, 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od grzechu każdego, 
Od gniewu Twego, 
Od sideł szatańskich, 
Od ducha nieczystości, 
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich, 
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, wybaw nas Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez najświętsze Życie Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez trudy Twoje, 
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, 
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, 
Przez omdlenie Twoje, 
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, 
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje, 
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, 
Przez radości Twoje, 
Przez chwałę Twoją, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

K: Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;" - daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. * Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W: Amen.

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7114836

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].