Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Matki Boskiej Gromnicznej

 

Modlitwy do Matki Boskiej Gromnicznej

 

 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego
(MB Gromnicznej)

 

 


  [Modlitwa do Matki Boskiej w dzień ofiarowania. [Modlitwa świętego Alfonsa do Matki Boskiej Gromnicznej [Litanijna do Matki Boskiej Gromnicznej]

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej w dzień ofiarowania

Do Ciebie, o Maryo, dziś przystępuję, i acz nędznikiem (cą) jestem, wszystek (a) się Tobie oddaję. Weź mnie jako własność swoją i z Jezusem zaofiaruj mnie Ojcu Przedwiecznemu, prosząc Go, aby mnie przyjął w posiadanie. przez wzgląd na zasługi Zbawiciela mojego i Twoje.
O Matko moja najdobrotliwsza! dla miłości tego Boskiego Syna, któregoś za mnie złożyła w ofierze, ratuj mnie zawsze i nie odstępuj mnie nigdy.
Nie dopuść, abym kiedykolwiek grzechami miał(a) postradać Tego najdroższego Odkupiciela, którego z taką dobrocią zaofiarowałaś na śmierć krzyżową dla zbawienia mojego.
Powiedz Mu, żem ja sługa Twój (a), powiedz Mu, żem w Tobie złożył(a) wszelką nadzieję moją, słowem, powiedz Mu, że chcesz, abym był(a) zbawiony (a), a On Cię wysłucha i będę zbawiony (a) na wieki. Amen.

za: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy (1937r.)

 

 

Modlitwa świętego Alfonsa do Matki Boskiej Gromnicznej.

Najświętsza Panno Niepokalana, Matko moja, Maryo! Do Ciebie, która jesteś Matką Pana mojego, ucieczką grzeszników, uciekam się dzisiaj ja z wszystkich grzeszników najnędzniejszy (a.) Uwielbiam Clę o chwalebna Królowo, i dziękuję za wszystkie łaski, któreś mi dotąd wyświadczyła, a najbardziej, żeś mię wyzwoliła od piekła, na które tyle razy zasłużyłem (am).
Kocham Cię, o Pani najmilsza, i dla tej miłości obiecuję Ci zawsze służyć i czynić wszystko, co będzie w mojej możności, ażeby Cię i inni kochali. W Tobie pokładam wszystkie moje nadzieje i zbawienie moje. Przyjmij mię za sługę Twego (służebnice Twoje), okryj Swym płaszczem, o Matko miłosierdzia.
A gdy jesteś taka przemożna u Boga, wyzwól mię od wszelkich pokus, albo daj łaskę zwyciężać je aż do końca. Ciebie proszę o prawdziwą miłość Jezusa Chrystusa. Od Ciebie spodziewam się łaski szczęśliwej śmierci. O Matko moja, dla miłości, którą pałasz ku Bogu, wspomagaj mię zawsze, ale szczególnie w ostatniej chwili życia mego. Nie opuszczaj mię, aż mię zobaczysz zbawionym (ą) w niebie, błogosławiącym (a) Cię i wysławiającym (ą) Twe miłosierdzie przez całą wieczność. Niech się tak stanie!

za: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa

 

 

 

Litanijna do Matki Boskiej Gromnicznej

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże. zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże. zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty. Boże. zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo. módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Panno Patryarchom świętym obiecana, módl się za nami.
Panno przez Proroków przepowiedziana, módl się za nami.
Panno z pokolenia Dawidowego pochodząca, módl się za nami.
Panno Józefowi sprawiedliwemu zaślubiona, módl się za nami.
Panno Bogu nad wszystko przyjemna, módl się za nami.
Panno przez Archanioła Gabriela pozdrowiona, módl się za nami.
Panno łaski Bożej pełna, módl się za nami.
Panno między niewiastami błogosławiona, módl się za nami.
Panno służebnicą Pańską się wyznająca, módl się za nami.
Panno mocą Ducha świętego zaćmiona, módl się za nami.
Panno Emanuela rodząca, módl się za nami.
Panno od Mędrców ze Wschodu nawiedzona, módl się za nami.
Maryo najświętsza, któraś  obrządkom oczyszczenia się poddała, módl się za nami.
Maryo najświętsza, któraś Syna Twego w świątyni przedstawiła i Bogu ofiarowała, módl się za nami.
Maryo najświętsza, któraś Jezusa, Syna Twego, w świątyni okupiła, módl się za nami.
Maryo najświętsza, któraś słowa słodyczy i boleści z ust Symeona słyszała, módl się za nami.
Maryo najświętsza, której Serce miecz boleści miał przeniknąć,
Maryo najświętsza, Matko najczystsza, módl się za nami.

My grzeszni Ciebie, Panno, prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś Serce Twe macierzyńskie ku modłom naszym skłonić raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś we wszystkich potrzebach naszych Ucieczką nam była, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś doskonalą czystość serca u Boga, nam wyprosiła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś nas sprawiedliwymi uczyniła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś nas Bogu, jako godną ofiarę przedstawiła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyśmy za Twoim wzorem Syna Twego w czystym sercu zawsze nosili, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś nam szczęśliwą śmierć wyjednała, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś nas po śmierci do Świątyni wiecznej chwały wprowadziła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek wybłagać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.
O Matko Zbawiciela naszego. Ciebie prosimy. wysłuchaj nas. o Matko.

Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Widzieliśmy światło na oświecenie pogan.
R. I chwalę narodu Izraelskiego.

Módlmy się
Boże, któryś chciał, aby Syna Twego Jednorodzonego w naturze ludzkiej Matka Jego błogosławiona w Świątyni ofiarowała. racz udzielić nam za przyczyną tej przeczystej Panny, abyśmy od wszelkiego grzechu wolni, przykazania Twoje jak najtroskliwiej zachowali i po śmierci do Świątyni wiecznej chwały doprowadzeni byli. Przez tegoż Chrystusa. Pana naszego. Amen.

za: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy (1937r.)

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.