Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Użyteczne inspiracje i pomoce na Wielki Post. -->

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Litania o pomyślność powszechną

 

 

LITANIA O POMYŚLNOŚĆ POWSZECHNĄ.
(Do prywatnego odmawiania).

Panie, usłysz nas!
Panie, wysłuchaj nas!
Ojcze, Synu, i Duchu Święty
Boże, zmiłuj się nad nami!

Zbawco świata! któryś się na górze Tabor cudownie przed uczniami swymi przemienił, wysłuchaj nas Panie!
Panie! przemień nieczułość i samolubstwo serc naszych, a zajmij je miłością ku Tobie i bliźnim naszym, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!
Panie, przemień obojętność naszą ku sprawom wiecznego życia w szczerą gorliwą pobożność! Prosimy Cię, Panie!
Panie, przemień świat, nasz pełen błędów i niesłuszności w ziemię sprawiedliwości i pokoju, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień wątpliwość naszą w żywą i silną wiarę, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień gniew, niechęć i wszystkie nieprzyjazne uczucia nasze, w życzliwe i braterskie chęci dla bliźnich. Prosimy Cię, Panie!
Pozwól nam przebaczać tym, którzy nas obrażają, i błogosławić tych, którzy nas nienawidzą, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień chciwość i nienasycone żądze nasze w błogi pokój i zaspokojenie, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień nieużytość naszą w litość i miłosierdzie, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień dumę, wyniosłość i wzgardę dla niższych w łagodność i pokorę świętą i przywódź nam na pamięć, że kto się wywyższa, poniżonym będzie, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień opieszałość naszą w cnocie i religii w skwapliwą i niezmordowaną gorliwość, abyśmy na sąd Twój wezwani mogli złożyć rachunek z łask i darów Twoich, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień zaślepienie występnych, niechaj przejrzą, a ulękną się przewinień swoich, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień zazdrość i złorzeczenie, w odgłosy życzliwości i błogosławieństwa, Prosimy Cię, Panie!
Przemień zatopienie się w zbytkach i uciechach światowych, w rozwagę i opamiętanie, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień rozpacz nędznych i cierpiących w słodką ufność ku Tobie, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień zwątpienie wzdychających w ucisku w mocną nadzieję pomocy Twojej, Prosimy Cię, Panie!
Przemień samotność wdów, sierot i opuszczonych od ludzi, w szczęśliwe obcowanie z Tobą przez szczerą i serdeczną modlitwę, Prosimy Cię, Panie!
Panie! oto głodni i spragnieni wyciągają do Ciebie ręce; przemień ich niedostatek w nasycenie i wdzięczność ku Tobie, Prosimy Cię, Panie!
Oto smutni i strapieni gorzkimi łzami skraplają ziemię; przemień gorycz ich w pociechę i okaż im miłosierdzie Twoje, Prosimy Cię, Panie!
Panie! oto chorzy jęczą w boleściach i cierpieniach; przemień cierpienia ich w zdrowie i spokojność, Prosimy Cię, Panie!
Panie! przemień szemranie i niecierpliwość naszą w pokorne poddanie się woli Twojej, Prosimy Cię, Panie!
Daj nam łaskę, abyśmy ukochali krzyże nasze, jak Ty swój ukochałeś, Prosimy Cię Panie.

Od grzechów i zbrodni, Zachowaj nas Panie.
Od nienawiści i zemsty, Zachowaj nas Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Zachowaj nas Panie.
Od zaraźliwych chorób, Zachowaj nas Panie.
Od powodzi i pożarów, Zachowaj nas Panie.
Od niechęci w wypełnieniu powinności chrześcijańskich, Zachowaj nas Panie.
Od oziębłości ku Tobie, Zachowaj nas Panie.
Od wszelkiej szkody na ciele i duszy, Zachowaj nas Panie.

Zbawicielu, któryś się cudownie na górze Tabor przemienił, przemień grożące nam przygody w trwałą pomyślność i pokój, Prosimy Cię, Panie.
Panie! błogosław światu całemu! Błogosław zwierzchność naszą we wszystkich zamiarach ku dobra naszemu dążących, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław urodzaje ziemi i prace rolników! Prosimy Cię, Panie.
Błogosław domy i rodziny nasze, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław starców za cierpienia długiego ich życia, za cnoty ich i ich potomstwa, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław małżonkom, by godnie i cierpliwie jarzmo życia dźwigali, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław rodziców, by bogobojnie dziatki swoje chowali i przewodniczyli im przykładem, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław dzieci, by powolnemi i łagodnemi były na przestrogi rodziców, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław kapłanów, którzy nas prowadzą drogą życia wiecznego, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław bogatych, którzy się zbiorami swymi z ubóstwem dzielą, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław ubogich, którzy niedostatek z cichą pokorą znoszą, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław sługi wierne i poczciwe, Prosimy Cię, Panie.
Błogosław całą ziemię i wszystko, co jest na niej, Aby po całym świecie rozeszła się chwała imienia Twego, Prosimy Cię, Panie.
Panie! odmień ducha naszego, abyśmy się stali godnymi łask i dobrodziejstw Twoich. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, błogosław nas, Panie!

Panie! wysłuchaj modlitwy moje!
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

Modlitwa.
O Panie! Boże wszechmocny! zwróć ucho na wołanie nasze, przemień nas grzesznych w wierne sługi Twoje, i pozwól na drodze Twojej wytrwać do końca doczesnego życia. Amen.

za: Ołtarzyk codzienny (1900r.)

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.