Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Aby światło Chrystusa oświetlało tych, którzy nie znają Go jeszcze albo odrzucili Go

Ewangelizowanie w dzisiejszych czasach wielkich przemian społecznych wymaga Kościoła w pełni misyjnego, który z rozeznaniem podejmuje wyzwania różnych kultur i wizji człowieka. Przypomniał o tym Franciszek w przemówieniu do krajowych przewodniczących Papieskich Dzieł Misyjnych, których przyjął w Watykanie 9 maja. Jednocześnie podkreślił, że priorytetem dla Kościoła, z samej swej istoty misyjnego, ma być służenie w miłości ubogim.

Ojciec Święty powtórzył, cytując swą adhortację apostolską "Evangelii gaudium", iż wszyscy wierni mają uczestniczyć w nowym etapie ewangelizacyjnym. Dodał, że również w naszych czasach misja "ad gentes" (do pogan) jest siłą napędzającą "ów podstawowy dynamizm Kościoła", jakim jest niesienie Ewangelii ludom we wszystkich zakątkach ziemi. Niepokój o ewangelizowanie "krańców", o którym dawali świadectwo święci i wielkoduszni misjonarze, pomaga wszystkim wspólnotom urzeczywistniać duszpasterstwo wychodzące na zewnątrz i skuteczne, odnowę struktur i dzieł - podkreślił gospodarz spotkania.

 Zwrócił uwagę, że ewangelizacja w naszych czasach wielkich przemian społecznych wymaga Kościoła całkowicie misyjnego, idącego ku ludziom, umiejącego rozeznawać jak należy podejmować problemy różnych kultur i wizji człowieka. Potrzebny jest Kościół, który sam się odnawia i zmienia przez kontemplowanie i stały osobisty kontakt z Chrystusem dzięki mocy Ducha Świętego - zaznaczył papież. Dodał, że to Duch Chrystusa jest źródłem odnowy i sprawia, że znajdujemy nowe twórcze sposoby i różne formy wyrazu dla ewangelizacji dzisiejszego świata. I to On daje nam siłę do wkraczania na drogę misyjną i radość przepowiadania, aby światło Chrystusa oświetlało tych, którzy nie znają Go jeszcze albo odrzucili Go.

 Dlatego potrzebna jest odwaga "pójścia na wszystkie peryferie, które potrzebują światła ducha Ewangelii" - mówił dalej Ojciec Święty. Zaapelował, aby nie zatrzymywać się w obliczu naszych słabości, grzechów i wielu innych przeszkód, które pojawiają się na drodze świadectwa i głoszenia Ewangelii. - To doświadczenie spotkania z Panem Jezusem pobudza nas i daje nam radość głoszenia Go wszystkim ludom - dodał Franciszek.

 Zauważył następnie, że priorytetem Kościoła, misyjnego ze swej istoty, jest pełne miłości służenie wszystkim. Powszechne braterstwo i solidarność są czymś naturalnym dla jego życia i posłannictwa w świecie i dla świata - przypomniał mówca. Podkreślił, że ewangelizacja, która ma dotrzeć do wszystkich, ma wychodzić ku ubogim, zranionym i zmęczonym życiem. Działając w ten sposób Kościół przedłuża misję samego Chrystusa, który przyszedł, "aby mieli życie i mieli je w obfitości" - stwierdził papież. Zaznaczył, że Kościół jest "ludem błogosławieństw, domem ubogich, zasmuconych, wykluczonych i prześladowanych, głodnych i spragnionych sprawiedliwości".

 W tym kontekście Papieskie Dzieła Misyjne są uprzywilejowanym narzędziem, pamiętającym i troszczącym się wielkodusznie o misję "ad gentes" - powiedział Ojciec Święty. Wspomniał o wielkim zapotrzebowaniu na księży, osoby konsekrowane i świeckich, którzy z miłości do Chrystusa są gotowi do wkroczenia na drogę ewangelizacji. Wyraził wdzięczność i uznanie tym, którzy w tych dziełach działają i wspierają je, za ich "cenną służbę na rzecz szerzenia Królestwa Bożego, aby miłość i światło Chrystusa dotarło do wszystkich zakątków Ziemi".

 Na zakończenie polecił swych gości wstawiennictwu "Maryi, Matki Ewangelii żywej, aby towarzyszyła im zawsze na drodze wspierania ewangelizacji" i udzielił wszystkim błogosławieństwa.

 

za: http://www.deon.pl/

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.