Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Użyteczne inspiracje i pomoce na Wielki Post. -->

  Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.  

Litania o miłosierdziu Boskiem (1850r) (1872r.)

 

 

  Litania o Miłosierdziu Boskiem (1872r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Boże miłosierny! usłysz nas.
Boże miłosierny, wysłuchaj nas.
Boże miłosierny! w Trójcy św. jedyny, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, któryś nas z nikczemności wiecznej wyprowadził, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który dla nas niebo i ziemię słońcem i gwiazdami oświecasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, Który dla nas żywność i wygodę z ziemi przedziwnie wyprowadzasz, zmiłuj się nad nami.
Hoże miłosierny, któryś dla odkupu świata zgubionego Syna swego zesłał, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, któryś nas chrztem św. sobie poświęcił, i za dzieci przyjął, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, któryś nas z milionów niewiernych wyłączył, i do wiary sw. obrał, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który do naznaczonego życia stanu, dziwnymi sposobami powołujesz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który od grzechu i potępienia łaską swoją odwodzisz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który opamiętania grzesznika czekasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który upadłym czas do pokuty miłosiernie dajesz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który mizernego człowieka w ciemnościach oświecasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który marnotrawnych garnących się do Ciebie, z ojcowską dobrocią przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który kochających Ciebie do wiecznej chwały przypuszczasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w którego rękach są wszystkie szczęścia i przypadki nasze, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna pociecho w utrapieniach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna obrono w prześladowaniach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyne rozweselenie strapionego serca, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jodyna pomocy w smutkach i wątpliwościach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna nadziejo we wszystkich nieszczęściach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyne najwyższe dobro moje niestworzone i wieczne, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna miłości i celu naszego serca, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, którego dobroci żadne stworzenie wychwalić nie może, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, którego miłosierdzia pełna jest wszystka ziemia, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, którego chwały niebo ogarnąć może, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w mizernym życiu naszem, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w okropną godzinę śmierci, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, na strasznym sądzie Twoim, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w mizernym życiu naszem, zmiłuj się nad nami.

Niech się podoba najśw. dobroci i miłosierdziu Twemu przyjąć i wysłuchać pokorne prośby nasze, Prosimy Cię Panie.
Od ślepoty duszy i serca, Wybaw nas Panie!
Od zatwardziałości w grzechach, Wybaw nas Panie!
Od grzechu śmiertelnego, Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Wybaw nas Panie!
Od potępienia wiecznego, Wybaw nas Panie!
Przez Krew i mękę Syna Twego, Wybaw nas Panie!
Przez pokorę i niewinność najśw. Matki Jego, Wybaw nas Panie!
Przez przyczynę dziewięciu chórów Aniołów, Wybaw nas Panie!
Przez zasługi wszystkich Świętych Twoich, Wybaw nas Panie!
Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
Przepuść nam Panie!
Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
Wysłuchaj nas Panie!
Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
Zmiłuj się nad nami! Zmiłuj się nad nami!

Módlmy się.

Boże! którego wnętrzności miłosierdzia są wszystkim otwarte, który nie chcesz zguby żadnego, ale aby wszyscy zbawieni byli, pragniesz, dla czegoś za wszystkich umarł, i najśw. Sakrament postanowił; Ciebie prosimy, zbaw nas wszystkich, którzy w Tobie ufamy, i nie odrzucaj zgromadzenia Twego, któregoś Ty jest Panem na wieki. Amen.

za: Officjum albo Powinność codzienna (1872r.)

 

 

 

 

 

  Litania o miłosierdziu Boskiem [1850r]

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie eiejson.
Chryste usłysz nas o miłosierdzie proszących.
Chryste wysłuchaj nas do Ciebie wołających.

Ojcze, któryś nas stworzył i z którego dobroci wszystko mamy, zmiłuj się nad ludem Twej pomocy żądającym.
Synu, któryś nas odkupił krwią Twoją przenajświętszą, a tak dał przykład, że krew, życie powinniśmy dla dobra ludzi poświęcać, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy potrzebującym.
Duchu przenajświętszy Boże, Twórco myśli wiernych i mądrych, któryś obwieszczon pocieszycielem, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.

Boże miłosierny, którego dobroć i opatrzność trwa na wieki, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy żądającym.
Boże miłosierny, któryś Abrahama dla cnót jego wybrał z pośród wielu i jego na ojca ludu Twego przeznaczyłeś, wybierz dla ludu polskiego ojca i opiekuna, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.
Boże miłosierny, któryś Noego z powszechnego potopu ocalił, ocal i nas z pośród utrapień naszych,
Boże miłosierny, któryś Mojżesza na wodę rzuconego zachował i jego na wodza, oswobodziciela i prawodawcę ludowi Twemu przysposobił,
Boże miłosierny, któryś tyle cudów dla ludu Twojego uczynił i zbił Egipt z jego pierworodnemi, abyś lud ocalił; spojrzyj litościwie na ziemię nasza.
Boże miłosierny, któryś wywiódł Izraela z pośród jego nieprzyjaciół.
Boże miłosierny, któryś rozdzielił morza na rozdziały i przeprowadził lud Izraelski przez Jego środek, a tyrana wraz z wojskiem jego za ludem Twoim ścigającego, w przepaściach morskich zatopił; w Twojej jest mocy zawsze cuda czynić.
Boże miłosierny, któryś poraził króle wielkie, a nadałeś ich ziemię dzieciom Abrahama sługi Twojego: nie błagamy Cię o rzecz cudzą, powróć nam tylko naszą ziemie.
Boże miłosierny, który skruszysz łuki i oręże, a spalisz tarcze ciemiężców, którzy prześladują i ciemiężą drugich.
Boże miłosierny, któryś kraj ten dał na mieszkanie Ojcom naszym, nie wyrzucaj z niego ich dzieci, wysłuchaj prośby nasze.
Boże miłosierny, Panie zastępów, bądź nam obrońcą, boć już czas zmiłowania się nad nami, już przyszedł czas.
Boże wszechmogący, któryś przez Mieczysława lud polski do wiary powołał.
Boże miłosierny, któryś błogosławił miecz Chrobrego i kierował jego prawica w walkach przeciw nieprzyjaciołom i wrogom naszej ziemi,
Boże miłosierny, którego niedościgłe są wyroki, którego wiarę opowiadając Wojciech święty, przez zaślepionych pogan śmierć poniósł męczeńską
Boże miłosierny, któryś dopuścił, że nierozsądny testament Krzywoustego, pierwszy podział kraju i srogie klęski , których skutki dziś czujemy, na nas sprowadził.
Boże miłosierny, który prowadziłeś i kierowałeś oręże polskie, przeciw nieprzyjaciołom Twej świętej wiary i zawsze im dałeś zwycięstwo.
Boże miłosierny, w którego imię zwyciężali Piastowie, Jagiellony i tak wielu z mężnego ich pokolenia.
Boże miłosierny, który sprawiłeś że Ojcowie nasi bez twierdz w małej liczbie z piersią odkrytą dzielnie za wolność walczyli i swych wrogów zwyciężali, zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.
Boże miłosierny, Boże litościwy, bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam Bogiem miłosiernym, wysłuchaj nas Panie.
Od niewoli z której do Ciebie wołamy, wybaw nas Panie.
Od zbytniej rozpaczy, przez którą byśmy sprawę naszą psuli, albo życie skracali,
Od boleści i prześladowania, które tak bardzo ponosimy.
Od więzień, wygnania i tułactwa.
Od poniżenia przez oszczerstwo podstępy, jakich przeciw nam nieprzyjaciele używają.
Od pielgrzymki po całym znanym świecie i tęsknot, które tam nasi rodacy za swą rodzinną ziemią znoszą.
Od ran więzów i niesłusznego mordowania niewinnych ziomków naszych.
Od daremnego i niesprawiedliwego rozlewania krwi bratniej.
Od zamysłu wytępienia nas,

Boże, któryś wywiódł tak wiele narodów z ich niewoli ręką mocną i ramieniem mocnem. Nie karz nas za występki nasze, albo rodziców naszych. Przepuść nam Panie.
Boże, nasza ucieczko i siło nasza, bądź nam pomocnikiem w uciskach, które nas bardzo otoczyły, Wysłuchaj nas Panie.
Boże, na którego rozkaz potrwożą, się narody, nachylą sie króle i poruszy się ziemia, zmiłuj sie nad nami.

Jezu zbawicielu nasz, usłysz nas.
Jezu Zbawicielu nasz, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson.
Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.


Módlmy się.

Daj nam Panie Boże wszechmogący wolność wołania do Ciebie i modlenia się do Ciebie w ojczyźnie naszej, nie myślą ani łzami, ale otwarcie w kościołach i domach całej ziemi naszej, zwyczajem Ojców naszych, bez stróżów nieprzyjaznych naszej wierze. Zjednaj nam to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

za: Książeczka do nabożeństwa dla Polek (1850r.)

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.