Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania o miłosierdziu Boskiem

 

 

Litania o miłosierdziu Boskiem [1850r]

 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie eiejson.
Chryste usłysz nas o miłosierdzie proszących.
Chryste wysłuchaj nas do Ciebie wołających.
Ojcze, któryś nas stworzył i z którego dobroci wszystko mamy, zmiłuj się nad ludem Twej pomocy żądającym.
Synu, któryś nas odkupił krwią Twoją przenajświętszą, a tak dał przykład, że krew, życie powinniśmy dla dobra ludzi poświęcać, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy potrzebującym.
Duchu przenajświętszy Boże, Twórco myśli wiernych i mądrych, któryś obwieszczon pocieszycielem, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.
Boże miłosierny, którego dobroć i opatrzność trwa na wieki, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy żądającym.
Boże miłosierny, któryś Abrahama dla cnót jego wybrał z pośród wielu i jego na ojca ludu Twego przeznaczyłeś, wybierz dla ludu polskiego ojca i opiekuna, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.
Boże miłosierny, któryś Noego z powszechnego potopu ocalił, ocal i nas z pośród utrapień naszych,
Boże miłosierny, któryś Mojżesza na wodę rzuconego zachował i jego na wodza, oswobodziciela i prawodawcę ludowi Twemu przysposobił,
Boże miłosierny, któryś tyle cudów dla ludu Twojego uczynił i zbił Egipt z jego pierworodnemi, abyś lud ocalił; spojrzyj litościwie na ziemię nasza.
Boże miłosierny, któryś wywiódł Izraela z pośród jego nieprzyjaciół.
Boże miłosierny, któryś rozdzielił morza na rozdziały i przeprowadził lud Izraelski przez Jego środek, a tyrana wraz z wojskiem jego za ludem Twoim ścigającego, w przepaściach morskich zatopił; w Twojej jest mocy zawsze cuda czynić.
Boże miłosierny, któryś poraził króle wielkie, a nadałeś ich ziemię dzieciom Abrahama sługi Twojego: nie błagamy Cię o rzecz cudzą, powróć nam tylko naszą ziemie.
Boże miłosierny, który skruszysz łuki i oręże, a spalisz tarcze ciemiężców, którzy prześladują i ciemiężą drugich.
Boże miłosierny, któryś kraj ten dał na mieszkanie Ojcom naszym, nie wyrzucaj z niego ich dzieci, wysłuchaj prośby nasze.
Boże miłosierny, Panie zastępów, bądź nam obrońcą, boć już czas zmiłowania się nad nami, już przyszedł czas.
Boże wszechmogący, któryś przez Mieczysława lud polski do wiary powołał.
Boże miłosierny, któryś błogosławił miecz Chrobrego i kierował jego prawica w walkach przeciw nieprzyjaciołom i wrogom naszej ziemi,
Boże miłosierny, którego niedościgłe są wyroki, którego wiarę opowiadając Wojciech święty, przez zaślepionych pogan śmierć poniósł męczeńską
Boże miłosierny, któryś dopuścił, że nierozsądny testament Krzywoustego, pierwszy podział kraju i srogie klęski , których skutki dziś czujemy, na nas sprowadził.
Boże miłosierny, który prowadziłeś i kierowałeś oręże polskie, przeciw nieprzyjaciołom Twej świętej wiary i zawsze im dałeś zwycięstwo.
Boże miłosierny, w którego imię zwyciężali Piastowie, Jagiellony i tak wielu z mężnego ich pokolenia.
Boże miłosierny, który sprawiłeś że Ojcowie nasi bez twierdz w małej liczbie z piersią odkrytą dzielnie za wolność walczyli i swych wrogów zwyciężali, zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.
Boże miłosierny, Boże litościwy, bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam Bogiem miłosiernym, wysłuchaj nas Panie.
Od niewoli z której do Ciebie wołamy, wybaw nas Panie.
Od zbytniej rozpaczy, przez którą byśmy sprawę naszą psuli, albo życie skracali,
Od boleści i prześladowania, które tak bardzo ponosimy.
Od więzień, wygnania i tułactwa.
Od poniżenia przez oszczerstwo podstępy, jakich przeciw nam nieprzyjaciele używają.
Od pielgrzymki po całym znanym świecie i tęsknot, które tam nasi rodacy za swą rodzinną ziemią znoszą.
Od ran więzów i niesłusznego mordowania niewinnych ziomków naszych.
Od daremnego i niesprawiedliwego rozlewania krwi bratniej.
Od zamysłu wytępienia nas,
Boże, któryś wywiódł tak wiele narodów z ich niewoli ręką mocną i ramieniem mocnem. Nie karz nas za występki nasze, albo rodziców naszych. Przepuść nam Panie.
Boże, nasza ucieczko i siło nasza, bądź nam pomocnikiem w uciskach, które nas bardzo otoczyły, Wysłuchaj nas Panie.
Boże, na którego rozkaz potrwożą, się narody, nachylą sie króle i poruszy się ziemia, zmiłuj sie nad nami.
Jezu zbawicielu nasz, usłysz nas.
Jezu Zbawicielu nasz, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson.
Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.


Módlmy się.
Daj nam Panie Boże wszechmogący wolność wołania do Ciebie i modlenia się do Ciebie w ojczyźnie naszej, nie myślą ani łzami, ale otwarcie w kościołach i domach całej ziemi naszej, zwyczajem Ojców naszych, bez stróżów nieprzyjaznych naszej wierze. Zjednaj nam to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

za: Książeczka do nabożeństwa dla Polek (1850r.)

Liturgia dnia


Parafia św. Anny w Piasecznie

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6508342

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].