Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Rok Św. Józefa
trwa do 8 grudnia 2021 !!!

Modlitwy przed studium Pisma Świętego.

 

Modlitwy przed  studium Pisma Świętego.

 

1. Oddychaj we mnie Duchu Święty, abym o tym co święte myślał.
Pociągnij mnie Duchu Święty, abym to co święte czynił.
Rozpal mnie Duchu Święty, abym to co święte miłował.
Broń mnie Duchu Święty, abym świętości nigdy nie utracił.

2.O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
Błagam cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen

3.O Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości. Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wole moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła świętego, którym ty nieomylnie kierujesz i rządzisz: aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą Bożą zgadzała się, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen

4.O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam cię, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj mnie i pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać twoja świętą wole. Amen

5.Przybądz Duchu Święty ześlij z nieba wzięty .... 

 

 

 

Boże nasz, Panie światłości.

 

Boże nasz, Panie światłości, Ty posłałeś na świat Twoje Słowo, Mądrość, która wyszła z Twoich ust, która  panuje nad wszystkimi narodami świata (Syr 24,6-8). Ty zechciałeś, aby zamieszkała ona w Izraelu i aby przez Mojżesza, Proroków i psalmy (Łk 24, 44) objawiła Twoją wolę, aby przemówiła do Twojego ludu przez Mesjasza Jezusa. Na koniec chciałeś, aby sam Syn Twój, odwieczne Słowo w Tobie, stał się Ciałem i mógł zamieszkać wśród nas (J 1, 1-14), zrodzony z Maryi i poczęty z Ducha Świętego.

Poślij teraz Ducha Świętego, aby dał mi serce zdolne do słuchania (1Krl 3,5), aby pozwolił mi Go spotkać na tych świętych kartach i spraw, aby Słowo poczęło się we mnie. Niech Twój Duch zdejmie zasłonę z mych oczu (2Kor 3,12-16), niech mnie doprowadzi do pełni Prawdy (J 16,13), niech mi udzieli zrozumienia i wytrwałości.

Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

 

 

Rozjaśnij w moim sercu

 

Rozjaśnij w moim sercu, Władco kochający ludzi, czyste serce Twego Boskiego poznania i otwórz oczy mojego umysłu, abym rozważał Twoje słowa przepowiadane w tym Słowie. Zaszczep we mnie bojaźń Twoich błogosławionych przykazań, abym pokonawszy cielesne pożądania wkroczył na drogę życia duchowego, myśląc i czyniąc to, co się Tobie podoba. Bo Ty jesteś światłem dla  duszy i ciała, Chryste Boże, i Tobie do góry chwałę wysyłam wraz z Twoim Ojcem, który nie ma początku i Przenajświętszym, dobrym i życiotwórczym Twoim Duchem. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa Lektora

 

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu,
w dłoniach,
na wargach.
Amen

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8358556
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.