Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Rok Św. Józefa
trwa do 8 grudnia 2021 !!!

Modlitwa za kapłanów - o. Kevin Scalon CM

 

Modlitwa za kapłanów
- Kevin Scalon CM

 

Panie Jezu, Ty wybrałeś kapłanów spośród nas i posłałeś ich,
aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje imię.
Składamy Ci dziękczynienie i uwielbienie za ten wielki dar dla Kościoła.

Prosimy Cię, byś napełnił ich ogniem Twojej Miłości tak,
aby ich posługa objawiała Twoją obecność w Kościele.

Ponieważ wielki skarb kapłaństwa
niosą w "glinianych naczyniach ",
prosimy Cię, niech Twoja moc
jaśnieje pośród ich słabości.

Spraw, o Panie, by nigdy nie byli
w cierpieniach złamani,
w wątpliwościach zdesperowani,
w pokusach niszczeni,
a w prześladowaniach by nie upadali na duchu.

Natchnij ich w modlitwie, by każdego dnia
żyli tajemnicą Krzyża i Zmartwychwstania.
W słabościach poślij im Twego Ducha.
Pomóż im wielbić Twego Ojca w Niebie
i modlić się za biednych grzeszników.
Mocą tegoż Ducha Świętego włóż T
woje słowo w ich usta i Twoją miłość w serca,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim i uzdrowienie tym,
których serca są złamane.

Niech dar jakim jest Maryja, Twoja Matka,
dany Twemu umiłowanemu uczniowi,
będzie bogactwem dla każdego kapłana.
Spraw, by Ta, która dała Ci swoje ludzkie podobieństwo,
uformowała ich na Twoje Boskie podobieństwo,
przez moc Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca.

Amen.

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8339649
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.