Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Namiot Spotkania - oazowa modlitwa

Gdy Mojżesz chciał porozmawiać z Bogiem, szedł do Namiotu Spotkania, gdzie On już na niego czekał. A czy Ty chciałbyś podobnie? Móc porozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, posłuchać tego, co On ma Ci do powiedzenia? Modlitwa to jest spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się spotkać.

Termin Namiot Spotkania używany jest w Ruchu Światło-Życie na określenie modlitwy osobistej, rozumianej jako dialog z Bogiem. Określenie to jest charakterystyczne dla ruchu i z nim wręcz utożsamiane. Aby zrozumieć czym charakteryzuje się modlitwa oazowa nazywana "Namiot Spotkania" warto sięgnąć do tekstu założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego "Namiot Spotkania" lub tekst "O Namiocie Spotkania".

 

"Życzę co dobrej modlitwy!
Co to znaczy? To znaczy:
- życzę ci dobrych rozmów z Bogiem;
- życzę ci poczucia bezpieczeństwa, bo On jest Ojcem;
- życzę ci lepszych więzów z Duchem Świętym, bo On jest Duchem Prawdy i Jedności;
- życzę co świętości ..."

(ks. Henryk Bolczyk, Modlitwa wieczorna TVP 26.12.1990)

 

 

Co mam robić, gdy się modlę? Jaką metodę zastosować, aby moja modlitwa była dobra? To są pytania, które rodzą w nas pragnienie modlitwy i poszukiwania Bożej obecności i Bożego prowadzenia w naszym życiu. Kiedy staram się dojść do prawdziwej rozmowy z Bogiem, wielką pomocą mogą być różne metody modlitwy. Nie mogę jednak zapomnieć o rozwijaniu własnej, osobistej metody. "Rób to, co ci pomaga zbliżyć się do Jezusa, słuchając Go i pójść za Nim" - oto kryterium w decydowaniu, co mam robić podczas modlitwy.

Namiot zaprasza, aby rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, jak z przyjacielem, aby dokonało się spotkanie serc. Stąd uprzywilejowanym miejscem będzie zawsze modlitwa przez Najświętszym Sakramentem.

Poniżej zamieszczam propozycje przebiegu takiej modlitwy. Nie jest to schemat sztywny, ale pewne ramy - czuj się wolny w tej modlitwie - jeśli potrzebujesz np. więcej czasu na uwielbienie. Im wierniejszy będziesz praktyce tej modlitwy, tym szybciej wypracujesz swoją własną formę. Poniższe propozycje są zatem bardziej logicznymi krokami niż punktami do odhaczenia. Niech ta proponowana metoda "Namiotu Spotkania" pomoże ci w coraz radośniejszym wychodzeniu na spotkanie Pana. Możesz też korzystać z innych wypracowanych form medytacji biblijnej, rozmyślania, lectio divina, ...

Ważne zatem. W tej modlitwie schemat tylko pomaga, ale modlitwa nie jest realizacją schematu ale jest spotkaniem z Bogiem. Nie jest bezduszną, mechaniczną, realizacją punków. Najważniejszy w tej modlitwie jest Bóg.

 

 

 

 

Propozycja 1.

 

 

Przykładowy (obrazowy) przebieg modlitwy:


1. „Duchu Święty wołam przyjdź” – wzywam pomocy Ducha Świętego – jakąś pieśnią, znaną modlitwą lub własnymi słowami.

2. „Jezus jest tu” – przebłysk że On naprawdę przyszedł, uświadamiam sobie obecność Boga, jest obecny przy mnie, tu i teraz.

3. „Jak z przyjacielem… twarzą w twarz” – to przywitanie dwojga przyjaciół wyrażające się we wspólnej radości i w uwielbieniu. Jezus jest moim przyjacielem, cieszy się mną, kocha mnie, jest mi życzliwy – to jakby wtulić się sobie w objęcia.

4. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” – tu i teraz Pan chce mi coś konkretnego powiedzieć. To modlitwa prośby o Słowo dla mnie.

5. „Panie co mam czynić?” – stan wewnętrznego wyciszenia, przyjmuję postawę wyczekiwania. Wzbudzam w sobie ciekawość – zastanawiam się, co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć.

6. „Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp” – dopiero teraz czytam wcześniej wybrany i przygotowany fragment Pisma Świętego – czynię to powoli, ze zrozumieniem – jeśli trzeba kilka razy.

7. „Szmer łagodnego powiewu” – trwam w ciszy, oczekując i wsłuchując się w głos Boga – cierpliwie i z ufnością. To spotkanie Boga w mojej wyobraźni, rozumie i pamięci.

8. „Aniołowi… napisz…” – w notatniku zapisuję myśli, które mi się zrodziły – aby ocalić je od zapomnienia i w każdej chwili do nich wrócić.

9. „Panie… oto postanawiam…” – czynię i zapisuję w notatniku postanowienie – jeśli oczywiście rodzi się ono wyraźnie, nie na siłę, bo nie jest ono istotą Namiotu Spotkania.

10. „Dzięki Jezu” – dziękuję Bogu za spotkanie i Jego Słowo. Można zawrzeć wypływającą z serca skruchę jako reakcję na dobroć Pana Boga, ale nie jest to zasada. Ważne jest dziękczynienie na koniec modlitwy.
 

Co do wspomnianego schematu to był on kiedyś wkładką (zakładką) w Wieczerniku. Jest też podany w notatniku do KODA-DM z 1999 r.

 

 

 

 

 

 Propozycja 2.

 

 

Pomoc druga (teczka uczestnika, Siedlce 1992):

 

1. Staję przed obliczem Pana.

On tu jest. Kim jest Ten, do którego przychodzę? Kim jestem ja? Jestem przed Nim, jestem widziany, słyszany, kochany. "Stawiam sobie Pana zawsze przed oczy ..." (Ps 16,8). Gdy zaczynasz się modlić, śmiało wejdź do Jego mieszkania.

2. Uniżam się przed Bogiem, wyznaję winy, przyznaję się do słabości i proszę o przebaczenia.

"Moją ofiarą jest duch skruszony" (Ps 51). Tak, jestem grzesznikiem, a to oznacza, że potrzebuję Jezusa. Nie ma tu miejsca na zniechęcenie, gdyż wiem, komu zawierzyłem. W Nim mój grzech jest narzędziem łaski, bo łaska spotkała się ze słabością.

3. Wzywam Ducha Świętego (Rz 8, 26-27).

On jest we mnie obecny, ale pragnę pełniej Mu się oddawać. On, przenikając mojego ducha, przychodzi mi z pomocą w modlitwie, prowadzi do pełnego spotkania z Chrystusem.

4. „Dziękuję Panu za wszystkie dary Jego łaski (Ps 100).

Dziękuję Mu za wszystko, co otrzymałem, za to, co łatwe i za to, co trudne, za ludzi, za wydarzenia, za to, że jestem.

5. Wsłuchuję się w głos Boga ( Jr 15,16; Flp 2,16; J 2,5).

Ogromne bogactwo kryje się w Słowie Bożym przewidzianym w liturgii każdego dnia. Sięgam po czytania mszalne. To Słowo Boga skierowane do mnie właśnie dzisiaj. Co Pan mówi do mnie przez to Słowo?

Mogę też trwać w milczeniu przed Bogiem, wsłuchując się w Jego głos w głębi mego serca. Pan często mi przypomni jakiś cytat z Pisma Świętego albo przemówi przez moje myśli.

Ważne jest to, abym przejrzawszy się w zwierciadle Słowa, podjął postanowienia, otwierając się na przemieniające działanie łaski Bożej.

6. Uwielbiam Pana w Jego Słowie (Łk 1, 46-55).

Wchodzę w świat adoracji, uwielbienia. Moimi stają się modlitwy: Gloria, Sanctus, Magnificat. Jestem szczęśliwy Jego radością, Jego szczęściem i pięknem.

7. Przedstawiam Panu intencje, potrzeby, które Duch Święty ukazał mi podczas modlitwy.

Moja modlitwa zaczyna się w dniu, gdy uwrażliwię się na potrzeby i cierpienia braci i zacznę wołać do Boga w modlitwie błagalnej i wstawienniczej (Flp 4,6). Dziękuję Bogu za wysłuchanie moich próśb.

 

 

 

 

Propozycja 3.

 

 

Trzecia pomoc (znaleziona w internecie NS krok po kroku):

 

1. Znaleźć codziennie:

-czas (minimum 15 min.)
-miejsce dobre do wyciszenia
-oraz przyjąć postawę ciała godną rozmowy z Panem.

 

2. Pamiętać:

-Bóg ma zawsze dla mnie czas
-jest to czas stawania z Nim „twarzą w twarz”
-rozmawiam z Bogiem, a nie wypełniam obowiązek
-chcę być do Jego dyspozycji, bo On jest mądrzejszy ode mnie
-mam być gotowy przyjąć Jego wolę, a nie dokonywać egzegezy tekstu, czy też rachunku sumienia
-to nie jest czas uzyskiwania gotowych odpowiedzi na aktualne problemy, ale poddanie się prowadzeniu mnie przez Boga, jest to ćwiczenie naszej wiary, poznanie tego, co Bóg o mnie myśli i czego dla mnie pragnie
-nie otwieram Pisma świętego na chybił trafił, ale posługuję się tekstami liturgicznymi z danego dnia lub czytam jakąś Księgę  w sposób ciągły - tzw. <Lectio continua>

 

3. Przebieg Namiotu spotkania:

a) Czynię znak krzyża

b) Rozpoczynam od stanięcia w obecności Boga, On jest obecny dla mnie, On mnie zna i jest mi łaskawy. Staję w prawdzie o sobie.

c) Wzywam pomocy Ducha Świętego, by mnie prowadził   w tej modlitwie i był „źródłem chcenia i działania”, by oświecał umysł i rozpalał serce

d) Uświadamiam sobie, że Jezus – „Żywe Słowo Boga” jest moim Przyjacielem. Mogę wyrazić to przez dziękczynienie.

e) Ten Przyjaciel chce dzisiaj do mnie mówić.

f) Wzbudzam w sobie ciekawość tego, co On chce mi powiedzieć. Mogę pocałować Pismo święte.

g) Czytam określony fragment nawet i kilka razy. Przypominam sobie podobne lub kojarzące mi się sytuacje z mojego życia.

h) Trwamy w ciszy wsłuchując się w to, co Bóg do nas mówi. Staramy się odkryć Boże plany wobec nas, zobaczyć Jego oczami nasze życie takie jakie ono jest w tym momencie.

i) Akceptujemy poznaną wolę Bożą wobec siebie,  podejmujemy postanowienie ( nie jest to istotą Namiotu Spotkania) lub jeśli tekst nie jest dla nas jasny w tym momencie naszego życia, to z zaufaniem przyjmujemy, że w odpowiednim momencie Bóg posłuży się poznaną dziś Jego wolą.

j) Odpowiadamy osobistą modlitwą na poznaną wolę Boga. (Przebłaganie, dziękczynienie, uwielbienie, prośba).

k) Dziękujemy Bogu za dar spotkania z Nim i Jego prowadzenie.

l) Czynimy znak krzyża.

 

 

 

 

 

 

Propozycja 4.

 

Piąta pomoc (ulotka oazowej akcji zyciezzycia.pl -  na kanale youtube można znaleść wiele użytecznych filmików):

 

1. Moc Ducha - Wzywam pomocy Ducha Świętego - znaną modlitwą, pieśnią lub własnymi słowami

2. Jezus jest tu - Pan już przyszedł. Z tęsknotą wyczekiwał naszego spotkania i jest teraz przy mnie prawdziwie obecny

3. Mój Przyjaciel - "Jak z przyjacielem twarzą w twarz". To czas na radosne przywitanie - mogę wtulić się w objęcia najbliższego Przyjaciela, który pragnie wyłącznie mojego dobra. Proszę Go o słowo dla mnie.

4. Mów, Panie - "Mów, Panie, bo sługa Twój słucha." Chcę poznawać wolę Boga wobec mnie, dlatego czytam wybrany wcześniej tekst - powoli, kilkakrotnie. Mogę przeczytać komentarz, wyobrazić sobie całą sytuację, przyjrzeć się występującym osobom i zatrzymać nad tym, co szczególnie mnie porusza. To czas intymnej rozmowy, w której Bóg zawsze ma pierwsze słowo. Spotykam się z Nim w mojej wyobraźni, rozumie, pamięci.

5. Cisza - Nic nie jest w tej chwili ważniejsze niż Jego słowo. Trwam w ciszy, oczekując i wsłuchując się w głos Boga - cierpliwie i z ufnością. Król królów, mój Przyjaciel, chce mi teraz coś powiedzieć.

6. Słowo Życia - Pragnę, aby światło Słowa przeniknęło moje życie, dlatego staram się z poznanej woli Bożej uczynić konkretne postanowienie. Mogę zapisać myśli, które zrodziły się we mnie w czasie Namiotu Spotkania, aby mieć możliwość w każdej chwili do nich wrócić.

7. Dziękuję - Modlę się do Boga tak, jak podpowiada mi serce, przede wszystkim jednak dziękuję Jezusowi za dar naszego spotkania, oddając ten czas na Jego chwałę.

 

 

 

 

 

 

 

 Propozycja "bonus".

 

Na koniec"sześciopunktowa metoda studiowania Pisma Świętego".

 

a) Wybierz urywek.

b) Analizuj ten urywek przez zadawanie pytań: kto? gdzie? kiedy? dlaczego?
    Szukaj podobieństw, różnic, powtórzeń, słów kluczowych, poleceń, itd.

c) Spytaj, jaka jest główna myśl urywka.

Zauważ, że istnieje kilka sposobów podejścia do tego samego urywka i wydobycia głównej myśli.

Spróbuj określić główną myśl tego fragmentu, np:
    - Ef 6, 10-20 - główna myśl: chrześcijanin winien być silny w Panu;
    - Łk 4, 1-13 - główna myśl: Jezus pokonuje pokusę;
    - Mt 13, 1-50 - główna myśl: Jezus naucza o królestwie.

d) Zadaj pytanie konsekwentnie pochodzące z myśli przewodniej.

To zazwyczaj będzie pytanie typu: dlaczego? jak? co? np.:
    - Jak chrześcijanin może być silny w Panu? (Ef 6, 10-20).
    - Jak Jezus pokonał pokusę? (Łk 4, 1-13).
    - Czego Jezus nauczał o Królestwie? (Mt 13, 1-50).

e) Odpowiedz na pytanie postawione w związku ze studiowanym urywkiem, np.:
    - Jak chrześcijanin może być silny w Panu? (Ef 6, 10-20)
      Weźmie całą zbroję Bożą (w. 13-17)

    - Jak Jezus pokonał pokusę? (Łk 4, 1-13)
    1)  Napełniony był Duchem (w.1)
    2)  Stosował słowo Boże (w. 4, 8, 12)

 f) Zastosowanie (Co ten urywek znaczy dla mnie?)
      - Gdzie odkrywam swoją słabość, niedoskonałość, potrzebę?
      - Co z pomocą Bożą mam zrobić w tym kierunku?


 (Trzeba zrobić dokładny plan działania, aby można go było zaraz rozpocząć)
      -  Spróbuj sprowadzić treść słowa Bożego do triady:
      1) polecenia do wykonania,
      2) dane obietnice,
      3) grzechy do uniknięcia.

 

za: Ks. Franciszek Blachnicki, Oaza Nowego Życia pierwszego stopnia. Podręcznik,
wydanie 9, Kraków 2009, s. 255-256.

 

 

 

 

 

Polecam też dwa teksty przedrukowywane z siedleckich teczek uczestnika:

 

 

Więcej można znaleźć na stronach:

 

 

 

 

 

 

 

http://tmoch.i365.pl/foto2005c/krosc04.jpg

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.