Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem 2015

Zamyślenie nad Słowem: [Aktualne: 2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Duchowe zamyślenie: V niedziela wielkanocna (3.05.2015) Rok "B"

 Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
„Serca wasze niech żyją na wieki”.

Walka toczy się o nasze serce tj. o nasze wnętrze, naszą wolę. Chrześcijanin nie może się godzić na powierzchowność. Dlatego trzeba zapraszać do swego serca Ducha Świętego, aby On robił w nas porządki. Aby leczył, budował, umacniał, odnawiał, ukierunkowywał, wyzwalał, uświęcał. Abyśmy prowadzili głębokie i autentyczne życie duchowe a nie ślizgali się po powierzchni. Abyśmy nie byli wszczepieni w cokolwiek ale w Jezusa. Bo kto wypełnia Jego przykazania trwa w Bogu a Bóg trwa w nim. Nie bądźmy duchową wydmuszką ani uschłą gałęzią. Zaczerpnijmy życia będąc wszczepionymi w Pana - Krzew Winny. Bez Niego nic nie możemy uczynić, bo z zasady trup - sucha winna latorośl - nic nie może czynić. Potrzebuje być ożywionym a Jezus jest źródłem życia. Chciejmy owocować!

Duchowe zamyślenie: IV niedziela wielkanocna (26.04.2015) Rok "B"

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.

Pan jest moim Pasterzem - śpiewamy czy mówimy  przy różnych okazjach. Ale dzisiejsza niedziela zaprasza nas do skupienia się na dwóch wymiarach tej prawdy. Po pierwsze, że jest to Dobry Pasterz, a po drugie, że jest to mój Pasterz. To On daje za mnie swoje życie. On zna mnie  lepiej niż ja znam siebie. Kiedy przyjmę to, że Jezus jest moim Dobrym Pasterzem, doświadczę tego, że On jest przy mnie i mnie wspiera. Zobacz jak wielką miłością zostałeś obdarzony. Otrzymałeś źródło siły i życia.  Otrzymałeś przyjaciela, brata i obrońcę a nie najemnika.  Jezusowi zależy na tobie. Odkryj swoją wyjątkowość i żyj z Jezusem.

Duchowe zamyślenie: III niedziela wielkanocna (19.04.2015) Rok "B"

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Zachowywać Jezusową naukę, to odkryć sposób na doskonałą miłość. Dziś, kiedy świat tak bardzo tęskni za prawdziwą miłością, często szukając jej w namiastkach, przychodzący Jezus jest dawcą pokoju. Wtedy, kiedy doświadczymy autentycznego spotkania ze Zmartwychwstałym, odkryjemy autentyczne źródło radości. Dlatego pragnijmy tego spotkania, nie zamykajmy się na Niego. Przyjmijmy dar Ducha, abyśmy odkryli Go w Słowie. Chrześcijanin jest światkiem Jezusa Zmartwychwstałego. Nie bójmy się podjąć tego powołania.

Duchowe zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego (12.04.2015) Rok "B"

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Źródłem miłosierdzia jest przychodzący Jezus. On jest Mesjaszem. Doświadczyć miłosierdzia to spotkać się ze Zmartwychwstałym i za św.  Tomaszem wyznać,  że to mój Pan i Bóg.  Kochać Go, to zachować Jego przykazania.  Potrzebujemy być nieustannie ożywiani obecnością Boga. Przyjmijmy Go sercem otwartym i radosnym, bo Bóg jest dobry a Jego łaska trwa na wieki. 

Duchowe zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (5.04.2015) Rok "B"

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Zmartwychwstał! Grób pusty. Wszystko się odmieniło. Od tego wydarzenia bierze swój początek niewyczerpane źródło nadziei i siły. Zło zostało pokonane siłą miłości i dobra a ten owoc zwycięstwa jest darem dla każdego z nas. Pan jest blisko, Pan jest bliski. Grób został otwarty! Kamień odrzucony! Mogę usłyszeć na nowo moje imię wypowiadane z miłością. On żyje, abym i ja ożył. Nie w pragnieniach i oczekiwaniach ale w decyzjach i wyborach. Niech w naszych sercach zrodzi się modlitwa: "Chcę żyć z Jezusem! Chcę dążyć tam gdzie Jezus! Jezu daj mi życie!". Podajmy rękę Jezusowi niech wyprowadzi nas na światłość. 

Zdjęcia z soboty: Groby Pańskie 2015 (spacer)

Duchowe zamyślenie: Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (29.03.2015) Rok "B"

 Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Człowiek chętny jest w swoim życiu słyszeć pochwały czy komplementy - choć te nie zawsze muszą być szczere. Jednak w dzisiejszej Ewangelii odkrywamy, że możliwe jest usłyszeć "szydzenia" nie z powodu jakiś uchybień czy błędów, ale z powodu tego, że jest się blisko Boga.  Każdy z nas może mieć swój własny Wielki Tydzień, kiedy w powodu wiary będziemy wyszydzani. Bo każde "hosanna!" może szybko stać się "ukrzyżuj!". Chciejmy towarzyszyć Jezusowi w Jego męce, aby odkryć, że On jest przy nas w naszych zmaganiach. Ostateczne zwycięstwo jest w imieniu Jezus! On przychodzi nam z pomocą! Znajdźmy swoje miejsce pod Chrystusowym krzyżem. Uczmy się tego, co to znaczy kochać, nie wywyższać się, służyć, być posłusznym, być wolnym.  Przyjmijmy z wdzięcznością i odpowiedzialnością czas, który Pan nam daje.

Duchowe zamyślenie: V niedziela Wielkiego Postu (22.03.2015) Rok "B"

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Czasem zdarza się nam, że zapominamy po co przychodzimy do kościoła albo dlaczego się modlimy. Motywy nasze mogą być różne, ale zasadniczym jest pragnienie, aby zobaczyć Jezusa. Jeśli tego zabraknie, cała reszta pozbawiona jest życia. Niech dziś, kiedy w kościołach zasłania się krzyże, to będzie naszym pragnieniem. Jego zbawienie jest dla wszystkich! Tylko On może stworzyć nas na nowo, uzdalniając do prawdziwej miłości.

Duchowe zamyślenie: IV niedziela Wielkiego Postu (15.03.2015) Rok "B"

Niech mi język przyschnie do gardła,
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.

Człowiek chce być wolny. Często jednak dla osobistych korzyści czy wygody jest gotów przedefiniować to pragnienie i wybrać to, co go zniewala. Tak dzieje się np. kiedy ktoś kolaboruje z okupantem albo nie służy swojej ojczyźnie. Historia nazywa takich ludzi zdrajcami. Ale kiedy przeniesiemy ten obraz na grunt wiary to okaże się, że są ludzie gotowi kolaborować z grzechem i nie służyć ojczyźnie niebieskiej. Prawda jest taka, że nawet wielka władza w tej zniewolonej ojczyźnie nie czyni człowieka wolnym. Człowiek jest jak kapo w obozie - nadal pozostaje więźniem. Dlatego potrzebujemy wyzwolenia. I o tym mówi dzisiaj Ewangelia - "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" - to dobra nowina dla wszelkich naszych zniewoleń i powód prawdziwej radości. W Jezusie jest nasza wolność i perspektywa życia wiecznego. Wybór należy do nas. Zbliżmy się do światła jakim jest On, bo jesteśmy zbawieni łaską. Niech miłość z krzyża napełni nasze serca i stanie się źródlem prawdziwej radości.

Duchowe zamyślenie: III niedziela Wielkiego Postu (8.03.2015) Rok "B"

Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Człowiek, jeśli mu na czymś zależy - bo to coś jest dla niego ważne - jest wstanie wiele poświęcić, aby osiągnąć cel. Dzisiejsza Liturgia Słowa zaprasza nas do postawienia sobie pytania, czy Bóg jest dla nas ważny, a Jego sprawy są naszymi - czy pochłania nas gorliwość? Bo może godzimy się na przeciętność w sprawach Bożych i nie oczekujemy nic poza zdrówkiem i radością? Jezus zapowiada dziś swoje zwycięstwo, które dokona się w Jego zmartwychwstaniu. Bóg ma moc odbudować to, co popadło w ruinę. To prawda, która jest źródłem prawdziwej nadziei. Chrystus ukrzyżowany jest Zwycięzcą, jest Panem! Pozwólmy Jezusowi wyrzucić z nas to, co jest naszym "targowiskiem" i niech On nas wraz z sobą podniesie do nowego życia.

Duchowe zamyślenie: II niedziela Wielkiego Postu (1.03.2015) Rok "B"

Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

Góra Moria i Tabor to klamra spinająca dzisiejszą liturgię Słowa. To zapowiedź trzeciej góry - Golgoty - góry ocalenia i zbawienia. Wiele możemy planować, mówić, ale czasem - żeby doświadczyć przemieniającego spotkania z Bogiem - musimy dać coś od siebie. Musimy wdrapać się na górę, aby z niej - z innej perspektywy - spojrzeć na to, co za nami. Powinniśmy schodzić z niej przemienionym - tj. lepszym - ubogaceni spotkaniem z Bogiem żywym. Często dlatego brakuje nam odwagi, że nie jesteśmy głęboko w sercu przekonani o tym, że Bóg jest z nami, że można się z Nim realnie spotkać. Nie można bowiem głęboko wierzyć bez zaufania i miłości - bez pewności i nadziei. Dlatego te góry, to obrazy decyzji na przybliżenie się do Boga, tak jak wspinając się na szczyt przybliżamy się do nieba. To na tych górach zabrzmiała z mocą Ewangelia - Dobra Nowina - Bóg kocha i jest wierny!

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.