Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

Zamyślenie nad Słowem:
Aktualne: [2024]
i archiwalne -> [2023] [2022]
[2021 [2020] [2019] [2018] [2017] [2016 [2015] [2014 [2013 [2012]

 

Zachęcam do zapoznania się z moim [Manifestem duchowym - Elizeusz.pl]. Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

Duchowe Zamyślenie: XI Niedziela Zwykła (16.06.2024), Rok B

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Wielkość, małość, sukces, klęska, radość, smutek ... to nasz chleb powszedni. Oczywiście wolimy się identyfikować z tym co wielkie, radosne. Jednak czy znamy prawdziwe źródło, tego co dobre? Czy potrafimy wyznać, że to Bóg jest sprawcą prawdziwej wielkości? Że On z tego co małe i niepozorne, ma moc wyprowadzić to co wielkie? Często jest jednak tak, że sukcesy przypisujemy sobie, zaś za niepowodzenia obwiniamy Boga. Potrzebujemy więc zmienić nasz sposób patrzenia, aby dostrzec to, co naprawdę ważne.

Królestwo Boga ma w nas wzrastać. Ale co to dokładnie oznacza? Jak poznać, że wzrasta? Pierwszym wyznacznikiem jest pytanie o życie. Wzrasta to, co żyje. Źródłem życia jest Dobry Bóg. Drugim wyznacznikiem jest pytanie o miłość - o owoc, który ma swoje źródło również w Bogu. Bóg daje nam czas. To dar Jego Miłości, aby miłość w nas mogła wzrastać.

Bóg jest dobry - działa -  nawet jeśli na pierwszy rzut oka tego nie widać. Działa też według swojej woli i planów a nie według naszych oczekiwań. Problemem człowieka jest jednak to, że często o tym zapomina i dlatego nie potrafimy zachwycić się Bogiem i być wdzięczni. Dzisiejsze słowo zapewnia nas, że życie człowieka może i powinno przynosić konkretny dobry owoc. Jesteśmy przez Boga zaproszeni do współdziałania z Jego Słowem jak również do wytrwałości i cierpliwości. Oczekiwanie na owoc zaraz po zasianiu ziarna generuje wyłącznie postawę buntu. Otwórzmy się na Bożą łaskę, aby owocem naszego życia była miłość silna, prawdziwa i głęboka. 

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa czerwcowe -> Najświętsze Serce Pana Jezusa - zmiłuj się nad nami.

Dziś ulicami wielu miast (w tym Warszawy) przejdą marsze dla życia [https://marsz.org/]. W kościołach czytamy [List Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia]. ->   Zachęcam do modlitwy: [Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji] oraz [Modlitwa Św. Jana Pawła II (z Encykliki Evangelium vitae)].

W poniedziałek w naszej diecezji poznamy zmiany wikariuszy i proboszczów. Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za kapłanów i o powołania] -> Jezus Dobry Pasterz: [Modlitwy do Pana Jezusa Dobrego Pasterza].

 

  Do przemyślenia:  Czy potrafię być cierpliwy?
Czy w Bogu widzę źródło mojego życia i wzrostu?

Duchowe Zamyślenie: X Niedziela Zwykła (09.06.2024), Rok B

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.

  Problemem dzisiejszych chrześcijan nie jest to, że ulegają podszeptom szatana i jego pokusom, ale to, że w pierwszej kolejności nie słuchają Boga i są ślepi na jego działanie. Bo dlaczego właśnie mamy się starać, jeśli to nie będzie wypływać z miłości. Bez perspektywy Nieba i wieczności nasze oczy zawsze będą skierowane na ziemię. Nie odkryjemy tego co niewidoczne dla oczu a realne dla serca. Warto zaufać Temu, kto ma moc uczynić nasze życie przepięknym a nas wolnymi. To On - Jezus - jest naszym utraconym Rajem, który w Nim na nowo otrzymujemy. To On nas jednoczy.

Kiedy mówię "wierzę" powinienem mieć w sercu i "ufam". Bo łatwo jest wypowiedzieć słowo, a trudniej wcielić je w życie. Wiara jest zaufaniem Bogu. Jest relacją, w której ufam temu, który jest miłością. Jeśli kogoś kocham, to nie przypisuję mu złych intencji. Grzech, który jest brakiem zaufania do Boga, domaga się tego, abym go uznał. Tutaj nie ma co przenosić odpowiedzialności na innych.

Jak być bliskim Jezusa? Jak obezwładnić mocarza? Jak doświadczyć zbawienia? O tym dziś w sposób szczególny mówi do nas Jezus. Poczujmy się wezwani do wejścia w głębię tego słowa. Tylko On jest silniejszy od mocarza tego świata. Tylko On jest Zbawicielem, który chce, abyśmy byli jak  Jego bliscy.

Bóg przez Swoje Słowo przychodzi z darem wolności. To ze słuchania rodzi się wiara. Przyjmijmy Je z wdzięcznością. Przyjmijmy dar dzisiejszej liturgii słowa i chciejmy pełnić wolę Boga. Zasłuchajmy się w Boże Słowo, abyśmy Nim żyli każdego dnia.

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa czerwcowe -> Najświętsze Serce Pana Jezusa - zmiłuj się nad nami

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Ofiarowanie codzienne].

   Do przemyślenia: Czy potrafię Bogu dziękować?

Duchowe Zamyślenie: IX Niedziela zwykła (2.06.2024), Rok B

Nie będziesz miał obcego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej".

  Muszę? Muszę! Trzeba? Trzeba! Takie słowa w odniesieniu do praktykowania wiary, to duchowa mentalność niewolnika a nie człowieka wolnego. Wolność mierzy się miłością. W miłości nie ma miejsca na przymus. Jednak często bliżej nam do mentalności szabatu obdartego z miłości, zaimpregnowanego prawem, podszytego lękiem. Jezus jest Panem szabatu. Niedziela nie jest szabatem - jest świętowaniem dnia ósmego - świętowaniem zmartwychwstania czyli jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym. To on zna nasze serca. To on może nas odnowić. Prośmy aby wyzwolił nas ze wszelkiej zatwardziałości serca. Niech znakiem tego będzie wypowiedziana nasza wdzięczność.

Pytanie: [Dlaczego chrześcijanin nie zachowuje szabatu?]

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa czerwcowe -> Najświętsze Serce Pana Jezusa - zmiłuj się nad nami.

 Dziś XVII Dzień Dziękczynienia -> https://archwwa.pl/ oraz -> centrumopatrznosci.pl. Tegororoczne Święto Dziękczynienia ma być okazją do uczczenia 650. rocznicy urodzin królowej Jadwigi. W tym roku przypada także 25. rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego i 40. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Info: [www: ekai.pl] oraz [www: episkopat.pl/]. [Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej].

45 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Tego dnia, na Placu Zwycięstwa, Ojciec Święty wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.

W Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów. Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za kapłanów i o powołania].

   Do przemyślenia: Czy postrzegam Jezusa jako Tego, który jest dobry?
Czy aby mojej wiary nie przeżywam powierzchownie lub na pokaz?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało 2024) - homilia, rok B

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to szczególna okazja, aby uświadomić sobie, że jesteśmy miłowani, że Bóg tak bardzo nas umiłował, że pozostał z nami w Sakramencie dającym życie wieczne. Cenna lektura (medytacja) -> Przygotowanie przed Uroczystością Bożego Ciała -->  [Oto wielka tajemnica wiary (Boże Ciało)] oraz [Sakrament ożywiającej miłości. ]. Polecam też rozmowę na eKAI z ks. dr hab. Dariuszem Kwiatkowskim [Teolog liturgii o znaczeniu Bożego Ciała i nadużyciach w procesji eucharystycznej].

Św. Jan Paweł II: [List z okazji 750 – lecia Święta Bożego Ciała ( 28 maja 1996 r.)].

Zachęcam do modlitwy: -> warto odwiedzić stare modlitewniki [Modlitwy na Boże Ciało] oraz tematycznie [Eucharystyczne] i [O tematyce Eucharystycznej].

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (26.05.2024), Rok B

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

  Czy w dzisiejszym świecie - tak rozbitym i podzielonym - można znaleźć taką jedność, której nic nie jest w stanie zniszczeć? Odpowiedzią jest dzisiejsza uroczystość, w której zatrzymujemy się nad tajemnicą istnienia i istoty Boga. Jeden Bóg w trzech Osobach! Jedność osób w potędze ich działania! Tajemnica działającej Jedności i działania w jedności. Nie jest to prawda, którą poznajemy własnymi siłami. Nie korzystamy tu z dedukcji, intuicji czy jakiś eksperymentów. Jest to prawda, którą objawia nam sam Bóg. Ci, którzy pozwalają prowadzić się Duchowi odkrywają, że są dziećmi Bożymi. Czy pozwalamy Bogu się prowadzić? Czy poznając Boga pozwalamy się posłać?

 Oddać Bogu chwałę! Boga uwielbić! Postawa, którą biblia wypełniona jest po brzegi. Postawa, tak często bagatelizowana w życiu chrześcijanina. Prosimy, przepraszamy, ... ale tak mało dziękujemy i uwielbiamy. A to od tego należy zacząć. Bo właśnie uwielbienie otwiera serce na prośbę bezinteresowną, bo przywraca właściwy obraz Boga. Boga miłości, Boga relacji, Boga chwały! Wtedy możemy prawdziwie i głęboko żyć prawdą, że jesteśmy dziećmi Boga. Możemy z miłością wołać "Abba Ojcze". Pozwólmy Bogu Trójjedynemu się prowadzić i działać, abyśmy mieli udział w Jego chwale. 

Jedność, której fundamentem i spoiwem jest miłość. Dzisiejsza uroczystość pomaga nam zrozumieć, że nie jest to daleka utopia, ale rzeczywistość, która czerpie z Boga. Jesteśmy zaproszeni aby poznawać jedność i wielkość Trójcy Świętej w potędze działania. Nie w teorii, ale właśnie w działaniu, w miłości. Misterium (tajemnica) Trójcy nie jest prawdą dla intelektu, ale wezwaniem do serca, wezwaniem do relacji, do jedności, do dialogu - w miłości.  Niech dzisiejsze Słowo uzdolni nas do wiary w realną obecność Boga w naszym życiu. Niech to przełoży się na naszą modlitwę i nasze działanie.

 Pozwólmy Trójjedynemu Bogu być obecnym w naszym życiu, w naszej codzienności - tak, abyśmy pragnęli Go całym sercem. Niech On nas jednoczy w miłości i ku miłości. Niech w nas działa. On jest zawsze przy nas! On jest Bogiem żywym i prawdziwym! Amen!

Przeżywamy dziś w liturgii uroczystość Najświętszej Trójcy, jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzone ku czci Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego [--> Zob info. (brewiarz.pl) oraz (ekai.pl)]. W kościołach zachodnich przypada ona na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, zaś według tradycji wschodniej obchodzone jest w niedzielę Pięćdziesiątnicy. Uroczystość ta kończy okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Modlitwy:  -> [Hymn powszechny do Trójcy Świętej św. Efrema]; [Roman Brandstaetter - "Hymn do Trójcy Świętej".]; [O Boże mój, Trójco Święta.]; [O Trójco Przenajświętsza.]; [De trynitate (fragment).]; [Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie. (Św. Augustyn, De Trynitate)] ...

oraz !!! ze starych modlitewników [Modlitwy do Trójcy Przenajświętszej.] i [Wyznanie wiary św. Atanazego]. Zachęcam do modlitwy.

Przeżywając miesiąc maj, który jest miesiącem Maryi, dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa majowe (zarówno te w kościele jak i te, przy kapliczkach).


 

   Do przemyślenia: Jak przeżywam prawdę o życiu Trójcy Świętej?
Czy patrzę na Kościół jako wspólnotę złączoną więzami miłości?
Czy Bóg w moim życiu jest uwielbiony?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19.05.2024), Rok B

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

  Oczekiwanie zakończone! Wierny i dobry Bóg nie pozostawił swojego ludu i posłał obiecanego Parakleta - Obrońcę i Pocieszyciela. To dar, który powinniśmy przyjąć z radością i dziękczynieniem. Duch Święty jest źródłem autentycznej miłości. Jest tym, który buduje, ożywia, umacnia, odnawia ... On daje swoje dary tak jak chce i komu chce. On prowadzi Kościół i w nim działa.  Czy zatem nie powinniśmy się zgodzić na to, aby działał też w nas? Tak wiele darów od niego otrzymaliśmy. Warto zadać sobie pytanie o naszą wdzięczność, ale i o to, czy z tych darów korzystamy i je rozwijamy. Czy żyjemy Duchem Świętym? Czy Go znamy i pragniemy?

Chrześcijanin nie jest bogaty pieniądzem, ale miłością. Wtedy w jego życiu widać owoce Ducha: "miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie". Jeśli nie ma miłości, jeśli zamknął swoje serce na wylanie Ducha, jego życie pełne jest w destrukcyjnych i prowadzących do potępienia uczynków ciała: "nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne". Dlatego postępujmy według Ducha a nie spełnimy pożądliwości ciała, bo w naszym sercu będzie alternatywa, będzie nadzieja na wieczność, będzie miłość. Pozwólmy działać w nas Duchowi Świętemu.

 Bez pomocy Ducha Świętego, nie jesteśmy w stanie, ani ustami, ani uczynkami, zakomunikować światu, że Jezus jest naszym Panem. Dziś na nowo powinniśmy z tej pomocy skorzystać. Bo chrześcijanin pozbawiony Ducha Świętego, jest duchową wydmuszką. Nie można "żyć po chrześcijańsku", żyć sakramentem chrztu, jeśli dajemy Duchowi Świętemu czerwone światło. Zaprośmy Ducha do naszego życia, pozwólmy Mu działać, podnieść nas z naszych śmierci, wydobyć z naszych ciemności. Pozwólmy Mu rozpalić się miłością! Duch Święty jest nam niezbędny każdego dnia.

Warto - nie tylko dziś - z wiarą za tekstem sekwencji wołać: "Przyjdź ... nagnij ... obmyj ... poddaj ... ulecz ... wlej ... prowadź ... rozgrzej ... ", napełnij moje życia Swoją obecnością!

Przeżywamy miesiąc maj, który jest miesiącem Maryi. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa majowe.

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. To jedno z najstarszych i największych świąt Kościoła, obchodzonych już w czasach apostolskich. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę. Bądźmy mocni darami Ducha Świętego i bogaci Jego owocami.

Po ostatniej Mszy świętej odnosi się paschał do chrzcielnicy, usuwa czerwoną stułę z krzyża i zabiera z prezbiterium figurę Zmartwychwstałego, jeśli była tam umieszczona. Jeżeli jednak chrzcielnica znajduje się w prezbiterium, paschał należy schować i wystawiać go jedynie na chrzest. Z końcem okresu wielkanocnego, kończy się też czas Komunii wielkanocnej, który definitywnie kończy się w przyszłą niedzielę.

-> Ikona Zesłania Ducha Świętego (karmel.pl)

[Odpust zupełny za uczestnictwo w uroczystym śpiewie albo recytacji Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź"].

Roman Brandstaetter -"Litania do Ducha Świętego".

Polecam modlitwy do --> [Ducha Świętego], a w nich szczególnie "Modlitwę Jana Pawła II do Ducha Świętego, która otrzymał od swojego ojca." oraz piękne modlitwy ze starych modlitewników --> [Dawne modlitwy do Ducha Świętego] ->a  tam polecam szczególnie niedawno dodane modlitwy oznaczone znaczkiem "nowe", w tym "Siedem próśb o siedem darów Ducha Świętego" z 1905 roku.

 

   Do przemyślenia: Czy w moim życiu jestem otwarty na Ducha Świętego?
Którego daru Ducha Świętego potrzebuję najbardziej? Jak często się o niego modlę?
Czego najbardziej potrzebuję w moim życiu duchowym?
Jaka jest rola i miejsce Ducha Świętego w moim życiu?
Jakiego świadectwa potrzebuje moje otoczenie?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (12.05.2024), Rok B

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

  Zapatrzeć się w niebo? Czy iść, aby świadczyć o Niebie? Czy rzeczywistość nieba, bliskości z Bogiem, mnie zachwyca i pociąga? I w naszym życiu Jezus chce objawiać piękno nieba. Chce umocnić nas Swoim Duchem, abyśmy o Nim świadczyli.

Dzisiejsza uroczystość uczula nas na kierunek naszego życia jakim jest Niebo. Jednak nasze życie nie jest biernym oczekiwaniem na ten stan, ale jest zaproszeniem do tego, aby w owocach Nieba uczestniczyć już tu na ziemi. Tym jest Eucharystia, czyli spotkanie ze Zmartwychwstałym. Właśnie to spotkanie nadaje życiu sens i moc. Przyjmijmy pawłowe wezwanie, aby postępować w sposób godny powołania (wybrania) jakim nas Bóg obdarzył. Powołania do przeżywania życia w miłości. 

Odwołując się do tekstów liturgicznych (kolekta, prefacja) wyznajemy dziś, że Jezus jest "jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, Sędzią świata i Władcą stworzenia. Wstępując do nieba nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy" oraz, że po swoim zmartwychwstaniu "jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie". 

Wyznając, że wniebowstąpienie Jezusa jest wywyższeniem ludzkiej natury, prosimy Boga, aby sprawił, abyśmy pełni świętej radości składali Bogu dziękczynienie i aby utwierdził naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale.

Pan wpierw daje wiele dowodów, że żyje, aby później uczniowie otrzymali moc Ducha Świętego pozwalającą być Jego świadkiem. Bez przyjęcia Ducha mało jest w człowieku zarówno chęci do ewangelizacji (chrześcijańskiego świadectwa) jak i miłości chroniącej przed pychą i wyniosłością. Dziś warto, abyśmy postawili sobie dwa pytania: na ile jestem otwarty na Jezusowe dowody, że On żyje (życie sakramentami, modlitwa, otwartość na Słowo Boże, wspólnota Kościoła) oraz jak otwieram się na przyjęcie daru Ducha Świętego?

Jezus wstępując do nieba nie pozostawia nas sierotami, ale posyła nas do budowania wspólnoty Kościoła, do czynienia uczniów ze wszystkich narodów. On jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie bójmy się iść do dzisiejszego świata, do dzisiejszego człowieka. Nie mamy pustych rąk - naszym skarbem i darem jest Jego święta Ewangelia.

Zanieśmy innym Ewangelię! Zanieśmy Jezusa!

Przeżywamy miesiąc maj, który jest miesiącem Maryi. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa majowe.

W piątek rozpoczęliśmy "Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego".

W czwartek 16 maja obchodzimy Uroczystość św. Andrzeja Boboli. Polecam: [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli] lub [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju].

Ze starych modlitewników: -> [Modlitwa na Wniebowstąpienie Pańskie.].

 

   Do przemyślenia: Czy swoim życiem świadczę o Jezusie Chrystusie?
Czy przyjmuję obecność i dar Ducha Świętego?

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela Wielkanocna (5.05.2024), Rok B

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

  Otrzymaliśmy nowe przykazanie. Jesteśmy kochani! Piękny prezent. Niestety często jest to prezent nierozpakowany, dar nieużywany. Wolimy kochać na swój pomysł i niestety nierzadko wyłącznie siebie. Jezus nazywa nas dziś przyjaciółmi. Warto się nad tym głęboko zastanowić. Jak tą przyjaźń przeżywam? Bo to od tego, na ile czerpię z miłości Boga, zależy to, jaki przynoszę owoc.

Duch Święty! To On czyni nas zdolnymi do życia duchowego. On rodzi nas do miłości. W czasach, kiedy tak wielu stawia znak zapytania, mówiąc o miłości, albo tworzy jej karykaturę, tym bardziej potrzebujemy otworzyć się na Ducha Świętego, aby moc miłości, danej nam przez Boga, zajaśniała w świecie naszym czytelnym świadectwem. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem a z Boga. Zapytajmy się zatem o naszą szczerą i głęboką więź z Nim. Bóg jest miarą miłości, bo miarą miłości jest miłość bez miary.

Piotr podnosząc Korneliusza ze słowami "Wstań, ja też jestem człowiekiem" to właśnie piękno Ewangelii. Wszyscy zostaliśmy odkupieni przez Jezusa i to On jest fundamentem wszystkiego. Czas "wynoszenia się nad innych" definitywnie kończy się z chwilą, kiedy człowiek skonfrontuje to jak kocha Boga, z tym jak jest przez Boga kochany. Piotr to wie. Pomimo trzykrotnego zaparcia usłyszał zapewnienie o miłości. Bo miłość jest z Boga, a kto miłuje zna Boga. Nie ma sensu szukać miłości poza Bogiem. Otwórzmy przed Nim nasze serca - niech je napełni sobą. Przyjmijmy Jego przyjaźń i bądźmy jej wierni. On dziś mówi do każdego z nas: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Wytrwajmy w Jego miłości!

Przeżywamy miesiąc maj, który jest miesiącem Maryi. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa majowe.

W piątek rozpoczynamy "Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego".

   Do przemyślenia: Czy daję czytelne świadectwo o miłości Boga?
Jak postrzegam Ducha Świętego?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (03.05.2024), Rok B

Dziś 3 maja: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy do Matki Boskiej Królowej - patronki sprawy polskiej].

Dziś Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r.. Pamiętajmy o modlitwie -> [Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem NMP] oraz modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę].

Pamiętajmy: Maj miesiącem Maryi. Wykorzystajmy owocnie ten czas.

 

   Do przemyślenia: Co rozumiem pod "Oto Matka Twoja"?
Jaka jest moja relacja z Maryją, Matką Jezusa?
Do jakiego królestwa dążę? Czyje królestwo panuje w moim sercu?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkanocna (28.04.2024), Rok B

 Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
„Serca wasze niech żyją na wieki”.

Moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
który się narodzi: "Pan to uczynił".

 Każdy chce, aby jego życie było owocne - piękne, szczęśliwe. Ale skupienie się tylko i wyłącznie na owocu odbiera nam to, co łączy się z procesem wzrostu. Możemy np. nie zauważać troskliwej ręki gospodarza. Różnie często możemy pominąć to, co jest niezbędne, aby owoc się pojawił, bagatelizując systematyczne życie duchowe. Wtedy, kiedy zauważymy brak owocu, może być już "po ptakach" bo trwając w mroku czy cieniu, zamiast w świetle, nie wydamy owocu. Dlatego Słowo nas dziś oczyszcza przede wszystkim z pychy i pokusy samowystarczalności i samozbawienia. Wzywa nas do trwania w Jezusie, szlachetnym krzewie winnym, abyśmy mieli z wiarą prosić, abyśmy mogli owocować miłością,  czerpiąc radość z przykazania miłości. Dziś warto spojrzeć na swoje życie i zapytać się ile w nas autentycznej miłości. Czy miłujemy czynem i prawdą? Czy potrafimy w mocy Ducha Świętego, jak Barnaba, przygarniać?

Niby oczywista oczywistość - kto nie trwa w Chrystusie usycha, bez Niego nic nie możemy uczynić - ale jak dochodzimy do wcielenia tego słowa w nasze życie, cóż, nie zawsze jest to tak oczywiste. Inaczej jak zrozumieć zaniedbania modlitwy, odkładanie lub okazjonalność sakramentów. Cały czas mamy zadawać sobie pytanie, czy trwam w Nim i czy Jego słowo jest we mnie. Bo moje życie ma przynieść owoc obfity, dorodny, a nie jakiś byle jaki, albo co gorsza, być życiem bezowocnym. Szczególnie, że Pan wzywa nas do konkretnej miłości. Wszystko możemy w Tym, który nas umacnia.

 Walka toczy się o nasze serce tj. o nasze wnętrze, naszą wolę. Chrześcijanin nie może się godzić na powierzchowność. Dlatego trzeba zapraszać do swego serca Ducha Świętego, aby On robił w nas porządki. Aby leczył, budował, umacniał, odnawiał, ukierunkowywał, wyzwalał, uświęcał. Abyśmy prowadzili głębokie i autentyczne życie duchowe a nie ślizgali się po powierzchni. Abyśmy nie byli wszczepieni w cokolwiek ale w Jezusa. Bo kto wypełnia Jego przykazania trwa w Bogu a Bóg trwa w nim. Nie bądźmy duchową wydmuszką ani uschłą gałęzią. Zaczerpnijmy życia będąc wszczepionymi w Pana - Krzew Winny. Bez Niego nic nie możemy uczynić, bo z zasady trup - sucha winna latorośl - nic nie może czynić. Potrzebuje być ożywionym a Jezus jest źródłem życia, dobra, radości, miłości, pokoju. Zapuszczenie korzeni w takim źródle jest życiodajne. Chciejmy owocować!

Niedługo rozpoczynamy miesiąc maj, który jest miesiącem Maryi, a wraz z nim przepiękne nabożeństwa majowe.

 

   Do przemyślenia: Czy trwam w Jezusie i Jego miłości?
Czy dostrzegam troskliwą rękę Boga, który się o mnie troszczy?
Czy pozwalam, aby Duch Święty mnie napełnił i mną kierował?

Strona 1 z 3

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.