Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dobre pliki, dobre treści, dokumenty

Zebrane w jednym miejscu pliki, które można pobrać na swój komputer. Większość powstała na mój osobisty użytek, ale jeśli ktoś z tego skorzysta - to tylko powód do radości. Czasem podaję różne źródła czy wersje tych samych tekstów. Jest to wynik tego, że są to elementy przekopiowywane z kilku stron. Na dziś musi to wystarczyć.

Te "kolekcje" powstały na własny użytek - są zbiorem poszczególnych katechez i wpisów zbieranych cyklicznie ze stron internetowych, tak aby były pod ręką. Poza tym, mi zawsze wygodniej czyta się w wydruku niż z ekranu. To dobre teksty na osobiste rozmyślanie. Warto czytać papieży a nie tylko co inni o nich piszą. Może kiedyś jakieś wydawnictwo pokusi się o wydanie poniższych katechez w formie książkowej.

 

 

 

Dokumenty i wypowiedzi papieskie:

 

 

Katechezy środowe*:

 

 

 

Wybrane orędzia papieskie:

 

 

 

  Twitter*:

 • Wpisy z twitter-a papieży Benedykta XVI i Franciszka - do końca 2013 roku: twitty+papiezy1.pdf [ 369 KB ]
 • Wpisy z twitter-a papieża Franciszka z 2014 roku: twitty+papiezy2.pdf [ 330 KB]
 • Wpisy z twitter-a papieża Franciszka z 2015 i 2016 roku: twitty+papiezy3.pdf [ aktualizowany 18.03.2016]

 

*(moja kolekcja sukcesywnie zbierana)

 

 

Materiały proponowane na Rok Wiary 2012/13

 

                   
Sobór Watykański II
Dekrety
    Sobór Watykański II
Deklaracje
    Sobór Watykański II
Konstytucje
    Katechizm Kościoła
Katolickiego
PDFWord     PDFWord     PDFWord     PDFWord
                   

 

Evangelii nuntiandi
Paweł VI
Adhortacja apostolska

   

 

Redemptoris missio
Jan Paweł II
Encyklika

   

 

Novo Millennio Ineunte
Jan Paweł II
List apostolski

   

 

Porta fidei
Benedykt XVI
List apostolski

PDFWord     PDFWord     PDFWord     PDFWord
                   

 

Nota Kongregacji
Nauki Wiary

   

 

Lineamenta
Synod Biskupów

   

 

Instrumentum laboris
Synod biskupów

   

 

I Ogólnopolski Kongres
Nowej Ewangelizacji

PDFWord     PDFWord     PDFWord     PDFWord
                   

 

Encykliki Papieża Jana Pawła II
 1. Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1979. Pobierz PDF.
 2. Dives in misericordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdziu – 30 listopada 1980. Pobierz PDF.
 3. Laborem exercens (Z pracy), podtytuł: O pracy ludzkiej – 14 września 1981. Pobierz PDF.
 4. Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985. Pobierz PDF.
 5. Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata – 18 maja 1986. Pobierz PDF.
 6. Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987. Pobierz PDF.
 7. Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), podtytuł: Społeczna troska – 30 grudnia 1987. Pobierz PDF.
 8. Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego – 7 grudnia 1990. Pobierz PDF.
 9. Centesimus annus (Stulecie), podtytuł: W stulecie encykliki Leona XIII "Rerum Novarum" – 1 maja 1991. Pobierz PDF.
 10. Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła – 6 sierpnia 1993. Pobierz PDF.
 11. Evangelium vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – 25 marca 1995. Pobierz PDF.
 12. Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: Aby byli jedno), podtytuł: O działalności ekumenicznej – 25 maja 1995. Pobierz PDF.
 13. Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytuł: O relacjach między wiarą a rozumem – 14 września 1998. Pobierz PDF.
 14. Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Kościoła – 17 kwietnia 2003. Pobierz PDF.
 
Adhortacje Papieża Jana Pawła II
 1. „Catechesi tradendae” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach) - 16 X 1979 r., Pobierz PDF
 2. „Familiaris consortio” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym) - 22 XI 1981 r., Pobierz PDF
 3. „Redemptionis donum” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) - 25 III 1984 r., Pobierz PDF
 4. „Reconciliatio et paenitentia” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła) - 2 XII 1984 r., Pobierz PDF
 5. „Christifideles laici” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i na świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II) - 30 XII 1988 r., Pobierz PDF
 6. „Redemptoris custos” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) - 15 VII 1989 r., Pobierz PDF
 7. „Pastores dabo vobis” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie) - 25 III 1992 r., Pobierz PDF
 8. „Ecclesia in Africa” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000) - 14 IX 1995 r., Pobierz PDF
 9. „Vita consecrata” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zakonach) - 25 III 1996 r., Pobierz PDF
 10. „Ecclesia in America” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce) - 22 I 1999 r., (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych) Pobierz PDF
 11. „Ecclesia in Oceania” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o Kościele w Australii i Oceanii) - 22 XI 2001 r., (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych) Pobierz PDF
 12. „Ecclesia in Europa” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Kościele w Europie) - 28 VI 2003 r., Pobierz PDF
 13. „Pastores Gregis” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata) - 16 X 2003 r., Pobierz PDF
 
Encykliki Papieża Benedykta XVI
 1. Deus Caritas est (tekst encykliki), Bóg jest Miłością 25 grudnia 2005 (opubl. 25 stycznia 2006) Pobierz PDF
 2. Spe salvi (tekst encykliki), Encyklika o nadziei 30 listopada 2007 Pobierz PDF
 3. Caritas in veritate (tekst encykliki), Miłość w Prawdzie 7 lipca 2009 Pobierz PDF

 

  Adhortacje Papieża Benedykta XVI

 1. Ecclesia In Medio Oriente Pobierz PDF
 2. Verbum Domini - o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Pobierz PDF
 3. SACRAMENTUM CARITATIS Pobierz PDF

 

 

Encykliki Papieża Franciszka
 1. Lumen Fidei, Światło wiary 5 lipca 2013 Pobierz PDF
 2. Laudato si  Pobierz PDF

 

 

Adhortacje Papieża Franciszka
 1. Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii) Pobierz PDF
 2. Amoris Laetitia Pobierz PDF
 3. Gaudete et exsultate Pobierz PDF
 4. Christus Vivit Pobierz PDF

 

 

 

 

Różne Dokumenty Kościoła poświęcone szeroko rozumianej ewangelizacji:

 

 

 

Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne
"NOWA EWANGELIZACJA DLA PRZEKAZU WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ"

 

Nr 11/2012 (wyd-pl-11-2012polacco01.pdf) (wyd-pl-11-2012polacco02.pdf)
Nr 12/2012 (wyd-pl-12-2012polacco01.pdf) (wyd-pl-12-2012polacco02.pdf)

 

W internecie powyższe numery L'Osservatore Romano można znaleźć na stronie opoki.pl tj.
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD - 11(347)/2012 GRUDZIEŃ 12(348)/2012.

 

 

 

 

 

 

L'Osservatore Romano - edycja polska

 

Miesięcznik w języku polskim powstał w 1980 r. z woli Jana Pawła II; adresowany jest do osób, które pragną śledzić działalność Papieża w Rzymie i na świecie. Dostarcza swoim czytelnikom dokumenty papieskie i przemówienia Ojca Świętego, relacje z podróży apostolskich, wypowiedzi Stolicy Apostolskiej i Kurii Rzymskiej oraz inne teksty i artykuły. Rozpowszechniany jest we wszystkich diecezjach Kościoła w Polsce przez Konferencję Episkopatu Polski.

Czasopismo wydawane w Watykanie. W ciągu roku ukazuje się dziesięć numerów, w tym dwa są podwójne. Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla zajmuje się dystrybucją i rozpowszechnianiem czasopisma L'Osservatore Romano na terenie Polski.

 

NUMERY ARCHIWALNE W PDF (pliki nie są na mojej stronie, jeśli odnośnik przestanie działać, nic nie mogę zrobić)

Poszczególne numery dostępne są też na stronie http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/osservatore/#

 

 

 


przeniesione ze starej strony diakonii tj. z roku ok 2005 :)


 

Teczka formacyjna DE 2012
Wybór artykułów do pracy w diakoniach ewangelizacji.
/Proponujemy wydrukować jako broszurę, przeciąć i zbindować/.

teczka-formacyjna-dde2012.pdf

 

"Wielkie Charyzmaty Ruchu – modlitwa o rozpalenie serc".
Propozycja przebiegu czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego w oparciu na dziesięć "wielkich charyzmatów Ruchu".
Wersja krótsza (bez Liturgii Godzin) była wykorzystana podczas czuwania w ramach COM-u 2012 (Centralnej Oazie Matce) w Krościenku.

wielkie_charyzmaty_ruchu_com2012.pdf (wersja z LG)

wielkie_charyzmaty_ruchu_com2012B.pdf

 

Ks. Tomek Moch - "Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego" - (Ursynów 2007, 2008; Piaseczno 2016, 2017, 2018, 2020)

Propozycja przebiegu czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego

nowenna_ds_2009.pdf 

czuwanie_zds_piaseczno_2016.pdf

czuwanie_zds_piaseczno_2017.pdf

czuwanie_zds_piaseczno_2018.pdf

czuwanie_zds_piaseczno_2020.pdf

Nagranie amatorskie z wykonania Akatystu do Ducha Świętego (2012): akatyst_do_ducha_swietego_-_piaseczno

 

"Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego" - (propozycja Centralnej Diakonii Modlitwy z 2009 roku - wtedy miała miejsce pielgrzymka ruchów na pl. Piłsudskiego z okazji 30 rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski).

Propozycja przebiegu czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego

wig-2009-omnes.doc [ 166 KB]

Nagranie mp3:

jp2anna.mp3

jp2krakow.mp3

jp2radom.mp3

jp2warszawa.mp3

 

 Plan "Ad Christum Redemptorem" (ACR).
Archiwalna  wersja materiałów do realizacji planu "Ad Christum Redemptorem", przygotowana w czasach ks. Franciszka Blachnickiego, zabrana i upubliczniona później. Oazowy "biały kruk" umieszczony na stronach katowickiej oazy: www.animatora.tk .

acr.pdf

 

Spotkanie warsztatowe o świadectwie - propozycja na OM studencki 2012

swiadectwo_spotkanie_warsztatowe.pdf

 

Prezentacja o naszej diakonii

dde_17-09-2010.ppt (10,6 MB)
dde_2011_lukow.ppt (12,8 MB)
dde2013.pptx (14,3 MB)

 

Podsumowanie Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji:

ojde2012-o-nowej-ewangelizacji-i-synod.pdf

ojde2012-synod-materialy.pdf

 

Prezentacja o ewangelizacji i do ewangelizacji:


(Najlepiej przygotować jest zawsze swoje własne prezentacje,
te umieszczamy raczej ku indywidualnej inspiracji, używanie ich "na żywca" może być pójściem na łatwiznę.
Umieszczając je tu, nie zrzekamy się praw do nich i użytych pomysłów,
tak więc miłe będzie jeśli poinformujesz nas o chęci użycia ich publicznie).

 

KERYGMAT:

kerygmat_1-3_17-09-2010.pps (3,3 MB)
tmoch_kerygmat1.pps (2,3 MB)
tmoch_kerygmat2.pps (1,9 MB)
tmoch_kerygmat3.pps (8,0 MB)
kerygmat1-3a_dk.pps (12,2 MB)

 

SPOTKANIA O EWANGELIZACJI I RUCHU:

ewangelizacja_17-09-2010.ppt (8,1 MB)
ewangelizacja_blachnicki_2011_lukow.ppt (8,3 MB)
list_milosny_17-09-2010.pps (5,1 MB)
tmoch_ewangelizacja_w_ruchu_swiatlo-zycie.pps (1,0 MB)
tmoch_ruch_swiatlo-zycie.pps (1,4 MB)
nowa_mentalnosc.ppt (548 KB)
swiadectwo_2011_lukow.ppt (647 KB)
ewangelizacja-ab-k.ppt (611 KB)
instrukcja-obslugi-prezentacji-ewangelizacja-ab-k.doc (32 KB)

 

(propozycja na oazy arch. warszawskiej w 2012)
"Po co ewangelizować".

po-co-ewangelizowac.ppt (432 KB)
konspekt-do-prezentacji-po-co-ewangelizowac.doc (54 KB)

* Umieszczone prezentacje powstały na potrzeby konkretnych spotkań, wiec nie są uniwersalne.

 

Materiały ewangelizacyjne na stronie DE diec. sandomierskiej.
http://www.sandomierz.oaza.pl/de/materialy.htm

 

Rozszerzony plan nabożeństwa ewangelizacyjnego
Śpiew w ewangelizacji
Komentarze w nabożeństwie ewangelizacyjnym
Posługa liturgiczna w nabożeństwie ewangelizacyjnym
Schemat namiotu spotkania
Słownik oazowy
Propozycje pouczeń do praw życia duchowego
Biedny-bogaty (pantomima)
Kim dla Ciebie jest Jezus (pantomima)

 

Materiały formacyjne Centralnej Diakonii Ewangelizacji (CDE):
http://www.oaza.pl/cde/

 

1. Głosić ewangelię, czyli co?
2. Jak odkryć fundament?
3. Jaki jest cel ewangelizacji?
4. Czy trzeba ewangelizować chrześcijan?
5. Czy ja potrzebuję zbawienia?
6. Jak dawać świadectwo?
7. Którędy do wolności?
8. Czym jest sakrament?

 

 

Materiały (artykuły) znalezione internecie - wersje do wydruku:

 • Czas nowej ewangelizacji. Tekst rozmowy z abp. Rino Fisichellą, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. -> czas_nowej_ewangelizacji.pdf

 • Czym jest dziś „nowa ewangelizacja”. Informacja prasowa: Konferencja Episkopatu Polski utworzyła 14 października Zespół ds. Nowej Ewangelizacji, który działać będzie w ramach Komisji KEP ds. Duszpasterstwa. -> czym_jest_dzis_nowa ewangelizacja.pdf

 • Nową ewangelizację należy prowadzić aż po krańce ziemi. Informacja prasowa: Głoszenie Ewangelii należy prowadzić aż po krańce ziemi, także pośród obojętności, niezrozumienia i prześladowań – powiedział 15 października Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników I spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji. -> nowa_ewangelizacje_nalezy_prowadzic_az_po_krance_ziemi.pdf

 • Ewangelizacja odpowiedzią na niewiarę. Informacja prasowa: Człowiek dzisiejszy odznacza się wręcz zazdrosnym nastawieniem do własnej, osobistej niezależności, wręcz alergicznie reaguje na jakąkolwiek myśl spekulatywną, wierząc jedynie w to, co jest owocem nauki i to uważa za słuszne moralnie – uważa abp Rino Fisichella. -> ewangelizacja_odpowiedzia_na_niewiare.pdf

 • Bądźmy głosicielami nowej ewangelizacji. Informacja prasowa: Do udziału w głoszeniu nowej ewangelizacji, jak czynił to niegdyś św. Paweł, zachęcił wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo 18 września. -> badzmy_glosicielami_nowej_ewangelizacji.pdf

 • Abp Fisichella o kongresie nowej ewangelizacji. Informacja prasowa: W sobotę odbędzie się w Watykanie pierwsze spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. O spotkaniu mówi w wywiadzie dla „L'Osservatore Romano” przewodniczący rady, włoski abp Rino Fisichella. -> abp_fisichella_o_kongresie_nowej_ewangelizacji.pdf

 

 

Fragmenty książek używane przez naszą diakonię w formacji rocznej:

 • Kazania na kolejne dni rekolekcji ewangelizacyjnych (ks. Blachnicki):

Nikodem
Samarytanka
Jawnogrzesznica
Niewidomy od urodzenia
Dobry Pasterz
Łazarz

 

 • Ks. Franciszek Blachnicki - Wiara a Boża miłość i przebaczenie (→) - pierwsza konferencja ewangelizacyjna „małej ewangelizacji” [w: ] Ewangelizacja według planu „Ad Christum Redemptorem”, cz. III, bmw, brw, s. 49-59.
 • Ks. Franciszek Blachnicki - Jak dostąpić zbawienia? (→) – pierwsza konferencja do Ruchu Agape
 • Ks. Franciszek Blachnicki - Pewność wiary (→) - druga konferencja do Ruchu Agape
 • Ks. Franciszek Blachnicki - Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim (→) – trzecia konferencja do Ruchu Agape
 • Ks. Franciszek Blachnicki - Wiara a świadectwo Ducha Świętego (→) – czwarta konferencja do Ruchu Agape
 • Ks. Franciszek Blachnicki - Wielki nakaz misyjny Chrystusa (→) – piąta konferencja do Ruchu Agape
 • Ks. Franciszek Blachnicki - O świadectwie (→) – fragment konferencji wygłoszonej prze ks. F.Blachnickiego 29 grudnia 1976 r. ( [w:] ks. Franciszek Blachnicki, Wiara i świadectwo, Lublin 1997, s.19.)

 

 • Czaja A., Być Kościołem ewangelizującym, czyli świadczyć o miłości, w: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Bądźmy świadkami miłości. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2009/2010, s. 191-212, Poznań 2009. -> byc_kosciolem_ewangelizujacym.pdf

 

 

 

 

 

Konspekty na spotkania ewangelizacyjne i inspiracje znalezione w internecie i nie tylko:

Zmodyfikowane 4 spotkania nad Ewangelią Łukasza +2 dodatkowe (Duch Święty i Kościół). Modyfikacje są dość znaczne w stosunku do konspektów funkcjonujących w Ruchu Światło-Życie. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku .doc.
Notatnik uczestnika do powyższych spotkań
Wstępy - tzn. krótkie konferencje, które powinny poprzedzać powyższe spotkania.

 

 • Ks. Grzegorz Strzelczyk:  (za: http://strzelczyk.edu.pl/ )
  Cykl ewangelizacyjny: Panem jest Jezus. Konspekty rozmów ewangelicznych

Panem jest Jezus. Konspekty rozmów ewangelicznych
[pobierz cały tekst w pliku Worda]

 

 • Ks. Roman Trzciński -  Katechezy ewangelizacyjne na spotkania dla studentów(za: Biuletyn Duszpasterski 1 (3) 2009, Warszawa). Ewangelizacyjne konspekty spotkań dla studentów.

katechezy+ewangelizacyjne+na+spotkania+dla+studentow.pdf

 

 • Ks. Tomek Moch - "Weekend ewangelizacyjny" - propozycja weekendowego skupienia dla gimnazjalistów oparta na wybranych elementach "Oazy Ewangelizacji". UWAGA: dana propozycja była przeprowadzona raz, jeśli wykorzystasz dany pomysł, proszę powiadom nas o tym i prześlij swoje uwagi. Dana propozycja z zasady adresowana jest do grupy w wieku przed ONŻI, która nie była na OE.

11-05-2010_plan_we.pdf

 

 • Niektóre wspólnoty prowadza na tym etapie "Kurs Filip" (jest on w różnych wersjach, bardziej lub mniej "kanonicznych" - czyli bliskich oryginałowi prowadzonemu przez Szkoły Nowej Ewangelizacji). Kurs bazowy jest adresowany dla osób pełnoletnich, ale często na postawie tej wersji bazowej, prowadzone jest coś co należałoby nazwać "Rekolekcjami kerygmatycznymi opartymi o treści kursu Filip" - czyli rekolekcje (skupienie, OM), gdzie głoszony jest kerygmat. Posiadam materiały do tego Kursu w wersji drukowanej, oraz doświadczenie kilku wspólnot, które takie rekolekcje adresują do bierzmowanych, ale nie mam moralnych praw umieszczać tego w sieci. Najlepiej zwrócić się do wspólnoty (SNE, oaza, odnowa), która takie rekolekcje organizowała. W nowej metodologii w tym miejscu SNE proponuje kurs "Nowe Życie".

 

 • Dla dorosłych i studentów ciekawą propozycją są różnego rodzaju SOW-y, czyli Seminaria Odnowy Wiary. Na moim chomikuj.pl w jednym z katalogów są umieszczone nagrania różnych konferencji SOW, które znalazłem udostępnione w internecie. 

Pierwszą możliwością są propozycje związane z Odnową w Duchu Świętym, czyli REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, Magdalenka 1994 - {w 2012 roku program REO został poprawiony, podręcznik do obecnej wersji można dostać w Magdalence " http://cfwieczernik.odnowa.org/zeszyty-formacyjne"}) lub Seminaria Życia w Duchu Świętym (Książka -> Wersja Katolicka, wyd2, Warszawa 1982 - {wersję trochę uwspółcześnioną można pobrać ze strony Odnowy z Zielonej Góry " podrecznik_amerykanski.pdf"}). Prowadzone są one w formie cotygodniowych spotkań (konferencja + dzielenie) i pracy własnej pomiędzy spotkaniami lub w formie rekolekcyjnej np. 4 dniowej.

Ciekawa i rozbudowana jest propozycja przygotowana przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi (http://www.odnowa.jezuici.pl/). Podstawą do przeżycia Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym jest "Życie w Duchu Świętym - podręcznik" oraz 11 książek z serii "Żyć dobrą nowiną" do lektury w każdym tygodniu seminarium. Seminarium jest też proponowane w propozycji indywidualnej (oparte na książkach), stacjonarnej (cotygodniowe spotkania) lub eksternistycznej (książki i dwa zjazdy rekolekcyjne).

Autorskie i oparte na 6-ciu punktach kerygmatu SOW (opracowane przez ks. Krzysztofa Klarkę SAC) prowadzone jest przez SNE o. Pallotynów (Wspólnotę "Przyjaciele Oblubieńca") - http://razemzajezusem.pl/ksiazki.

Wspólnoty Ruchu Światło-Życie wykorzystują SOW-y autorstwa Centrum Duchowości Światło-Życie. Na stronie centrum znajduje się notatnik i konferencje - http://www.centrumduchowosci.pl/sow.php . O tej metodzie można poczytać np. w artykule z Wieczernika z 2007 r: "ks. Ryszard Nowak - Szukając Boga żywego" i na wyżej wspomnianej stronie CDŚ-Ż. W 2011 roku nasza warszawska Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji prowadziła takie rekolekcje na Ursynowie w parafii św. Tomasza. Nagrania i relacje z SOW-u sa na naszej stronie: "Seminarium Odnowy Wiary 2011". W niektórych diecezjach prowadzone są one również w formie zwartej np. 10-dniowej.

 

 

Ciekawe i bogate propozycje do formacji osobistej i wspólnotowej:

 

 

Propozycje drukowane:

 

Wiara ma znaczenie. Jezus jest Prawdą.

 

Cykl 5 spotkań dla dorosłych z wykładami Josha McDowella na DVD

Są to materiały do pięciu spotkań, na których Josh pokazuje, w jaki sposób młodzi ludzie przyjęli zniekształcone poglądy o Bogu, prawdzie i rzeczywistości i co wy, jako dorośli, możecie z tym zrobić. Krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób doprowadzić młodzież do zrozumienia, „dlaczego wierzymy w to, w co wierzymy" i jak istotne to jest w codziennym życiu. Ten cykl spotkań dla dorosłych stanowi doskonały początek trwałych fundamentów wiary w życiu rodziny - zaczynając od dorosłych.

 

 

 

 

Wiara ma znaczenie 2. Jezus jest Prawdą.

 

Cykl 8 interaktywnych spotkań dla rodziców – to kontynuacja 5 spotkań Wiara ma znaczenie. Jezus jest Prawdą. Spotkania te mają pomóc zatroskanym rodzicom odkryć, jaki jest sposób myślenia współczesnych dzieci i młodzieży oraz:

●    Wskazać, dlaczego wiara jest ważna

●    Zrozumieć prawdziwe powody przyjścia Chrystusa na ziemię

●    Odkryć realność Chrystusa

●    Reagować na radości i smutki na wzór Chrystusa

●    Wskazać na sposób nawiązania osobistej więzi z Chrystusem

Każde ze spotkań zawiera interaktywne ćwiczenia i ilustracje przekazywanych prawd wraz z materiałami Notatek dla uczestników. Cykl spotkań można zrealizować w ramach spotkań dla rodziców przy kościele lub w gronie zaprzyjaźnionych rodziców w domu.

 

 Rewolta. Jezus Jest Prawdą
 

Cykl 5 spotkań dla młodzieży z filmami na DVD

Połączenie jasnego przesłania, inspirujących filmów na DVD oraz wciągających, aktywnych zajęć w grupie stanowi materiały do przygotowania cyklu pięciu spotkań. Pomoże ci on doprowadzić młodych uczestników do przekonywującego wniosku: sposoby życia promowane przez współczesny świat nie są w stanie nadać życiu prawdziwego znaczenia. Tylko Chrystus, prawdziwy Syn Boży, może przemienić nasze „umarłe życie" w życie „w obfitości" - w bliskiej przyjaźni z Nim, pełne dynamizmu i poczucia znaczenia. Josh stworzył ten cykl spotkań, żeby zainicjować rewolucję - rewolucję, która przemieni młodych ludzi w pokolenie ofiarnych i pełnych pasji naśladowców Chrystusa. Książka pozwala budować jeden z fundamentów chrześcijaństwa, wskazując na przekonujący dowód,że Chrystus jest Mesjaszem i wzywa każdego z uczestników do całkowitego powierzenia Mu swojego życia.

 

Revolta 2. Jezus jest prawdą
 

 

 

 

 

 

 

 

Rewolta 2 – to cykl 8 interaktywnych spotkań dla młodzieży. Jest kontynuacją spotkań Rewolta. Jezus jest Prawdą. Cykl 5 spotkań z materiałami na DVD. Ich celem było wskazanie młodemu człowiekowi na Jezusa Chrystusa, który jest absolutną Prawdą jako na jedyny sposób na osiągnięcie szczęścia w życiu. Rewolta 2 zwraca uwagę na wymiar praktyczny: Chrystus jest prawdą w codziennym życiu.
Spotkania te pomagają młodym ludziom zrozumieć, na czym polega dojrzałe życie chrześcijańskie:
 • Życie przemienione.
  Czyli życie, którego grzechy Jezus przybił w swoim ciele do krzyża.
 • Życie ukrzyżowane.
  Życie ofiarne, które dźwiga na ramionach krzyż codziennej ofiary.
 • Życie oddzielone.
  Życie przeciwstawiające się antychrześcijańskiej kulturze, niepodążające   grzesznymi ścieżkami świata.
 • Życie z misją.
  Życie, które ma misję dzielenia się Ewangelią z innymi.

Każde ze spotkań zawiera interaktywne ćwiczenia i ilustracje przekazywanych prawd. Poprzez zabawy, skecze i dyskusje młodzież zachęcana jest do codziennego życia wiarą. 

 

Droga Czystej Miłości podręcznik formacyjny i płyta CD, s. Maria Kwiek SJK, Iwona Nowak
 

 

Opracowanie Dorastanie do miłości autorstwa Marii Kwiek i Iwony Nowak już w roku 1993 zostało ocenione najwyżej wśród 192 prac nadesłanych na ogólnopolski konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej na propozycje działań wychowawczych, m.in. prorodzinnych i prozdrowotnych.

https://sklep.milujciesie.org.pl/

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.