Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Kolekcja moich modlitewników

 

Chcesz wzbogacić moją kolekcję? Masz stary modlitewnik i nie wiesz co z nim zrobić? Prześlij go do mnie.

Zapraszam do kontaktu [-->].

 

 

 

Dlaczego zbieram modlitewniki? Dlaczego z ich korzystam?

 • Bo są odpowiedzią (propozycją), aby wypełnić wezwanie, by modlić się przy każdej okazji i w każdym czasie
 • Bo warto zachować pobożność naszych przodków.
 • Bo nadal mogą, zawarte w nich modlitwy, służyć zdrowej i owocnej pobożności.
 • Bo bolą informacje, że po śmierci dziadków, ich modlitewniki (które towarzyszyły ich życiu), lądują na śmietnikach - np. tak działo się w domach opieki w Warszawie; wiele też z moich modlitewników to przyniesione po śmierci do kościoła i tam zostawione.
 • Bo rację miał pp. Benedykt XVI: „To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce”.
 • Bo pozwalają dłużej trwać na modlitwie, są pomocą przy roztargnieniach, porządkują serce.
 • Bo nie jest prawdą, że modlitewniki trywializują modlitwę do "paplaniny", a prawdziwa modlitwa to tylko własnymi słowami.
 • Bo nie jest prawdą, że modlitewnik jest dla dzieci i ludzi starszych.
 • Bo modlitewniki dają duchową łączność z wiarą dawnych pokoleń (np. mam modlitewnik przed ponad 100 lat ręcznie przepisany przez starszego człowieka (tylko inicjały), który na jego końcu podziękował Bogu, że mógł tego dokonać bez okularów).
 • Bo mimo wszystko mało kto zna litanię na pamięć.
 • Bo nie wszystko musisz mieć ze smartfona (choć są też modlitewniki na telefon), czasem lepiej mieć papier w dłoniach. Papierowy modlitewnik nie błyska ci po oczach światłem ekranu.
 • Szczególnie cienię wydania przedsoborowe, ale i późniejsze potrafią być ciekawe i inspirujące.
 • Bo modlitewnik powinien dorastać z człowiekiem (np. przez dojrzalszy rachunek sumienia).
 • Bo pobożność zbudowana na tradycji pomaga przeciwstawić się relatywizmowi etycznemu i moralnemu.

 

 

 

 

Modlitewniki, książeczki do nabożeństwa, Pisma Święte, itp. -  [dość stare, stare, trochę stare]: 

1. "Zdrowaś Maria". Zbiór codziennego nabożeństwa i pieśni dla płci obojga. Nakładem Drukarni Katolickiej w Częstochowie, impr. 1927.

2. "Ogień miłości Jezusa Chrystusa". Książeczka do nabożeństwa dla chrześcijan-katolików płci obojga. Wydanie nowe, poprawione. Druk H. Nagłowski, Częstochowa, impr. 1927.

3. "Ojcze nasz". Zbiór Modlitw, Stacji, Gorzkich Żali i Pieśni dla młodzieży płci obojga. Wydanie nowe. Nakładem Drukarni Tadeusza Sroki w Częstochowie, impr. 1930.

4. Nowy Brewiarzyk Tercyarski, ułożony przez O. L. K., Wydanie dziesiąte powiększone. Nakładem oo. Kapucynów w Krakowie 1910.

5. "Wiara - Nadzieja - Miłość". Zbiór nabożeństw na cały rok ku chwale Boga i czci Najśw. Maryi Panny. Zebrał ks. St. Kuraś, Drukarnia  "Udziałowa" w Częstochowie. impr. 1933.

6. "59 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych", wydanie nowe poprawione, Reprodukcya fototypowa wykonana nakadem Spółki Wydawnictwa Polskiego w Chicago, Illinois; impr. Kraków 1897.

7. "Chwalmy Pana". Modlitewnik i śpiewnik dla wszystkich; ks. J. Szyca, wydanie XVI, Kraków 1958.

8. "Brewjarzyk dla członków Trzeciego Zakonu Najśw. Marji Panny z Góry Karmelu i św. Matki Teresy", ułożony przez oo. Karmelitów Bosych, Kraków 1929.

9. "Brewiarzyk tercyarski dla użytku Braci i Sióstr III Zakonu Św. O. N. Franciszka z Assyżu", wydany staraniem Zak. Braci mniejszych (oo. Reformatów) Prowinyi Najświętszej maryi Panny Anielskiej w Galicyi.; wydanie trzecie pomnożone i przerobione, Kraków 1911.

10. "Spotkanie z Bogiem", Modlitewnik dla osób starszych, samotnych i ciepiących.; ks. dr Stefan Prus (salezjanin), wydanie VIII (poprawione i uzupełnione), Warszawa 1976.

11. "Skarbiec modlitw i pieśni", Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej w Katowicach, Nakładem Księgarni św. Jacka, Katowice 1959.

12. "U stóp Matki Boskiej Częstochowskiej Nieustającej Pomocy czyli książka do nabożeństwa dla wiernych chrześcijan katolików płci obojga", wydanie trzecie poprawione, nakład i własność A. Błasikiewicza, Warszawa 1908.

13. "Horae diurnae" Breviarii Romani ex decreto sacrosancti concilii tridentini (...) Editio prima juxta typicam, amplificata, Ratibonae et Romae MCMXVIII.

14. "Kwiat Eucharystyczny", własność i nakład Józefa Cebulskiego, Kraków, impr. 25.08.1939. (egzemplarz dość zniszczony, rozszyty, kilkanaście stron luzem, m brakuje jednej kartki, spie treści w rozsypce).

15. "Stałe części Mszy Świętej", do użytku wiernych, Pallottinum Poznań 1965.

15***. "Stałe części Mszy Świętej", do użytku wiernych, Pallottinum Poznań 1966.

15***. "Stałe części Mszy Świętej", do użytku wiernych, Pallottinum Poznań 1969.

15***. "Stałe części Mszy Świętej", do użytku wiernych, Pallottinum Poznań 1967. (w porównaniu do poprzednich, wydanie jakby ksero, dość liche)

16. "Nowy Testament", bmw (niestety brakuje mi 21 pierwszych stron).

17. "Święta Ewangelia Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Dzieje Apostolskie. Z dodatkiem modlitw i pieśni.", Miasto Watykańskie, impr. 1942.

18. "Mój niedzielny mszalik z objaśnieniami", ułożył Ksiądz Stedman, Nakładem Związku Polaków w Hamburgu 1945. (gruby)

19. "Ewangelie i Dzieje Apostolskie" wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, doktora świętej teologii, doktora nauk biblijnych; wyd. 4; Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin, impr. 1946, re-impr. 1964.

20. "Niech będzie Bóg uwielbiony", modlitewnik opracował ks. dr Cz. Piotrowski, wydanie XV, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin, impr. 1961.

21. "Pobudki do częstej a nawet codziennej Komunji Św. według o. Ul. St", Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1932.

22. "W odwiedzinach u Więźnia Miłości", Nakładem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, Kraków impr. 1937.

23. "Nowenna do św. Augustyna Biskupa i  Doktora Kościoła", druk St. Niemiery, Warszawa 1893.

23**. "Nabożeństwo do Matki Boskiej Pocieszenia z objaśnieniami ważności Mszy Świętej" zebrał i ułożył J. Wielicki, wyd. czwarte, W drukarni St. Niemiry Synów, Warszawa 1901.

23**. "Oto Matka Twoja" Czytania o Matce Boskiej napisał x. K. Riedl, Wydawnictwo Księgarni Naukowej M. Szczepkowskiego, Warszaw 1902.

23**. "Grzesznik nawrócony mową Jezusa Chrystusa do pobożnego życia czyli sposób pojednania się z Bogiem przez dziesięcio-dniowe uwagi", Nakład i druk Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1898.

23**. "Nabożeństwo na Uroczystość Bożego Ciała z oktawą i inne obchody z wystawieniem Najświętszego Sakramentu", Nakład i druk Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1897.

23**. "Nabożeństwo do Świętych Apostołów Piotra i Pawła najprzedniejszych obrońców całego chrześcijaństwa na dziewięć dni święto ich poprzedzające rozłożone, a ku pożytkowi wiernych przez JW Jmci Księdza Adama Naruszewicza Biskupa Emmzeńskiego, Koadjutora Smoleńskiego z włoskiego przetłumaczone"; Przedruk z piątego wydania z r. 1785, z dołączeniem żywotów Świętych Piotra i Pawła, Nakład i druk Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1887.

23**. "Życie świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży przez ks. Adolfa Pleszczyńskiego, Kand. św. Teologii", wydanie trzecie, powiększone i trzema obrazkami ozdobione; Warszawa 1899.

23**. "Żywot Świętej Tekli panny i męczennicy wraz z nabożeństwem do tejże świętej", Nakład i druk Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1883.

23**. "Żywot Świętego Walentego biskupa i męczennika patrona przeciw wielkiej chorobie z dodatkiem nauk moralnych, modlitw, litanii i pieśni napisał do użytku wiernych ks. Marcin Makowski, proboszcz Parafii Broniszewo", Nakład i druk Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1896.

23**. "Żywot Świętej Maryi-Magdaleny patronki grzeszników z dodatkiem koronki i litanji napisał Anioł-Rafael.; Druk St. Niemiry Synów, Warszawa 1900.

24. "Duch Święty" (druk ulotny bmw, brakuje mi str 3 i 6 - w modlitwach do Ducha Świętego odtworzyłem brakujące modlitwy z innych publikacji).

25. "Przed Twe Ołtarze zanosim błaganie", zbiór nabożeństwa i pieśni na uroczystości kościelne oraz najważniejsze modlitwy na cały rok, wyjęte z pism pobożnych kapłanów i świętych dla każdego stanu i wieku, wydanie III, nakładem Karola Jansena, Kraków-Kewelar, impr. 1910.

26. Tomasz A Kempis, "O naśladowaniu Chrystusa" ksiąg cztery, wydanie nowe przejrzane, nakładem Wydawnictwa xx. Jezuitów, Kraków 1922.

27. "Kwiat Eucharystyczny", wydanie nowe pomnożone, Kraków, impr. 25.08.1939.

28. "Mój niedzielny mszalik z objaśnieniami", ułożył Ksiądz Stedman, Made in USA. (cienki).

29. "Bądź wola Twoja", modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczności życia, ułożone przez świętych kapłanów i Świętych katolickiego kościoła ku czci i chwale Ukrzyżowanego Chrystusa z różnych źródeł zebrała i własnemi  uzupełniłą Józefa Kamocka". nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1878.

30. "Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Modlitwy i czcicieli Serca Jezusowego" zebrał i ułożył ks. M. Mycielski T. J., wydanie dziewiętnaste na nowo przejrzane i pomnożone, Nakładem Apostolstwa Modlitwy w Krakowie 1916. [strasznie zniszczony egzemplarz, ale zawiera piękne wyjaśnienia części Mszy].

31. "Jezus pochwalony" Olsztyn impr. 1972.  [bardzo słaby druk]

32. "Ojcze Nasz", bmw Pamiątka z Częstochowy [zniszczony egzemplarz, tytuł odczytany z okładki, brak pierwszych czterech stron tytułowych, zawiera piękne rozważania Drogi Krzyżowej oraz piękne wyjaśnienia części Mszy].

33. "Mszalik na niedziele i święta", opracowali benedyktyni tynieccy, Wydawnictwo Znak, Kraków 1964.

34. "Ciebie Boga chwalimy" Mszalik opracował Ks. St. Tworkowski, wydanie piąte (40-50 tys.) uzupełnione, Wydawnictwo ks. Jezuitów 1939.

35. Tomasz A Kempis, "O naśladowaniu Jezusa Chrystusa", tłumaczył Al. Jełowicki, Skład główny w Księgarni św. Wojciecha, Warszawa, impr. 1935 (Kraków).

36. "Zbiorek modlitw i pieśni do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy" Częstochowa 1946.

37. "Katechizm", przygotowanie do Pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej według Ks. R. Filochowskiego opracował ks. F. N., wydanie drugie poprawione, Częstochowa impr. 1949.

38. "Dwie godziny adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa albo na Boże Ciało, oraz przy Grobie Pańskim na Wielki Piątek", nakładem Wydawnictwa dzieł Katolickich na Górnym Szląsku, drukiem Teodora Heneczek w N. Piekarach, 1868.

39. "Nowenna do Matki Boskiej Bocheńskiej", Pamiątka koronacji Matki Boskiej Bocheńskiej 7/X/1934, impr. Tarnów 1933.

40. "Ojcze nasz" Zbiór codziennego nabożeństwa i pieśni dla płci obojga; Częstochowa impr. 1927.  [jeden z dwóch starych modlitewników, był w moje rodzinie, używany przez babcię Jasię. To inne wydanie niż to z pozycji 32, choć są podobne w treści, to jednak mają inny rozmiar i rozkład stron].

41. "Zdrowaś Maria", bmw [drugi z moich pierwszych modlitewników, również używany przez moją babcię Jasię, niestety brakuje pierwszych pięć stron, wina mojego psa, który się dobrał do niego].

42. "Nieustanne powracanie do Boga przez prawdziwą modlitwę i prawdziwą pokutę przez kapłana Zgrom. Redemptorystów", tłumaczenie z francuskiego, Wydanie drugie, Przemyśl 1893.

43. "Głos do Matki Boskiej Częstochowskiej" bmw, Częstochowa [brakuje mi w tym egzemplarzu pierwszych 56 stron :( ]

44. "Katechizm dla nowożeńców", Z polecenia Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Djecezji Płockiej, wydał ks. Tomasz Kowalewski, prałat Katedry Płockiej, Prefekt Gimnazjum Męskiego w Płocku, wydanie drugie, Płock 1914.

45. "Katechizm podstawowy", ks. dr Cz. Piotrowski, wydanie XII, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin, impr. 1959, re-impr. 1960.

46. "Oto ja Służebnica Pańska", Najnowszy wybór modlitw do nabożnych niewiast", część modlitw św. Brygidy; modlitwy z odpustami i najnowsze modlitwy potwierdzone przez Ojca Św. Pap. Piusa X; zebrał i ułożył J. F. Sodalis Marianus, Nakładem Józefa Anorabajtisa, Kraków impr. 1909. [strasznie zniszczony egzemplarz, ale z przepięknymi modlitwami]

 47. "Koronka do Najśw. Ran Pana Jezusa", Kraków impr. 1924. [druk ulotny, dwustronny obrazek]

 48. "Ołtarzyk rzymsko-katolicki" czyli zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający (...) z dodatkiem Ewangelij i Listów Apostolskich na wszystkie niedziele i święta całego roku, tudzież myśli chrześcijańskich na wszystkie dni miesiąca, dla użytku wiernych ułożony, czterema rycinami na stali rytemi ozdobiony, wydanie trzecie, poprawione i pomnożone, egzemplarz dla kobiet, Lipsk 1875. Na okładce napis "Ołtarz Złoty", [przepiękny modlitewnik]

 49. "Ewangelie według św. Łukasza" wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, doktora świętej teologii, doktora nauk biblijnych; Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin, impr. 1957.

50. ks. dr Stefan Prus (salezjanin), "Spotkanie z Bogiem", Modlitewnik dla osób starszych, samotnych i cierpiących, wydanie IV (poprawione i uzupełnione), Warszawa 1971. [nowsze wydanie poz. 10]

51. „Zdrowaś Maria”. Zbiór codziennego nabożeństwa i pieśni dla płci obojga, Nakładem Drukarni Katolickiej w Częstochowie, impr. 1927.

52. „Koronka o Miłosierdziu Bożem z dodatkiem Koronki Zasług Męki Pańskiej”, Nakładem Piotra Radosza, Kraków 1924.

53. „Godzina Obecności przy Sercu Jezusa”, Statuty, Kraków impr. 1970.

54. „Modły pobożnej chrześcijanki przed obliczem Boga, spisane przez A.D w Poznaniu dnia 19 Marca 1826 r. [modlitewnik spisany ręcznie].

55. „Wybór modlitw ku czci Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych” przepisał Piotr Pruchalski 1903. [piękny modlitewnik, spisany ręcznie, kolorowo, z własnymi ilustracjami i ozdobami, na koniec umieszczony napis „Bogu dzięki! Że mając lat 85, bez użycia okular napisałem tę Książkę”].

56. „Bóg najwyższe dobro”. Bmw. [modlitewnik spisany ręcznie, bez miejsca wydania, bez autora, na tyle okładce tylko wybite inicjały MW).

57. Porządek Nabożeństw Archidiecezji Warszawskiej, nakładem Kurii Warszawskiej, Warszawa 1962.

58. "Msza Święta”. Miesięcznik biblijno-liturgiczny, Rocznik 1969 [można w nim znaleźć ciekawe grafiki].

59. „Modlitewnik”, ks. mgr Benedykt Staniszewski, Warszawa 1975 (książeczka mojej babci Basi).

60. Ks. dr Stefan Prus (salezjanin), „W drodze do Ojca”. Modlitwy, Msze Święte, Sakramenty Św. Nabożeństwa, Pieśni., Ars Christiana, Warszawa 1968.

61. Ks. R. Tomanek, "Mszalik niedzielny", wydanie trzecie poprawione, Katowice 1959. (mój egzemplarz ma czarną plastikową okładkę, widziałem też w czerwonej ze złotymi brzegami).

62. "Ojcze nasz". Zbiór modlitw i pieśni na wszystkie uroczystości kościelne w roku. Dla płci obojga., Nakładem Drukarni Katolickiej w Częstochowie, impr. 1930. [brak okładki, wnętrze kompletne, inny rozmiar niż poz. 3, 32, 40].

63. "Książeczka do nabożeństwa" bmw. [piękny stary mały modlitewnik oprawiony w skórę, wyrwana strona tytułowa (pewnie żeby ukryć właściciela), w środku wiele ponaddzieranych stron, wyrwanych kilka kartek (ślady użytkowania), ale najbardziej przejmujący jest wpis na okładce "Znaleziona na śmietniku, 15 V 1999 r."].

64. "Droga do Nieba". Książka parafialna do nabożeństwa dla katolików każdego stanu i wieku. Wydał Radca duch. Ludwik Skowronek, proboszcz w Bogucicach. Za zezwoleniem Zwierzchności Duchowej. Wydanie jedenaste. Nakładem i drukiem Wydawnictwa dzieł katolickich Reinharda Meyera w Raciborzu. impr. Wratislaviae 1910.

65. "Modlitewnik Alumna". Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin, impr. Poznań 1958.

66. "Droga do nieba". Obszerny zbiór nabożeństw i pieśni na wszystkie uroczystości kościelne w roku i modlitwy na każdy dzień tygodnia. Wydanie nowe, Wydawnictwo "Książnica", Częstochowa impr. 1923.  [bardzo duże litery w modlitewniku].

67. "Pod twoją obronę" bmw. lub "Droga do nieba". Obszerny zbiór nabożeństw i pieśni na wszystkie uroczystości kościelne w roku i modlitwy na każdy dzień tygodnia. Wydanie nowe, impr. 1967 Kraków.  [strasznie zniszczony modlitewnik, ogromne ślady użytkowania, kartki powyrywane, niekompletny. Tytuł "Pod Twoją obronę" z okładki, "Droga do nieba" ze strony tytułowej. Ale, że jedna i druga jest wyrwane, równie dobrze jedno może być od jednego a drugie od innego. Porównując do poz. 78, gdzie na okładce jest inny napis niż w środku, należy przypuszczać, że tytuł tego modlitewnika to jednak "Droga do nieba".].

68. "Święta Ewangelia Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Dzieje Apostolskie.", Miasto Watykańskie, impr. 1958. [brak okładki i strony tytułowej. Tytuł przepisany z grzbietu.]

69. Ks. Jan Szyca, "Chwalmy Pana". Modlitewnik i śpiewnik dla wszystkich. Wydanie LII (wg nowej liturgii), Kraków 1986. [Książeczka, którą dostałem na moją Pierwszą Komunię w 1988 roku].

70. Ks. J. Jędrasik, "Wierzę i ufam Bogu", Modlitewnik, wyd. IV, Ars Christiana Kraków 1963.

71. "Bóg z nami". Nabożeństwo całoroczne na cześć i chwałę Bożą z najcelniejszych Autorów i Ojców Kościoła świętego zebrane i ułożone na pożytek duchowny dla chrześcijan katolików. Drukiem i nakładem Franciszka Foltyna w Wadowicach 1889.

72. "Największy Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed Stolicą Bożą". To jest nauki, modlitwy i pieśni rozmaite, które Duch gorący na wonność Panu Bogu w Trójcy Ś. Jedynemu, Najświętszej Pannie Marii i Wszystkim Świętym ofiarować może. Nakładem i drukiem Wawrzyńca Pisza w Bochni 1856.

73. "Święty Józef. Patron Dobrej Śmierci". Nabożeństwo do Świętego Józefa Oblubieńca Niepokalanej Dziewicy Maryji na miesiąc marzec zawierające uwagi na każdy dzień miesiąca, dwa sposoby słuchania Mszy św., Nowennę, Godzinki, Koronkę, Różaniec, Litanje, Modlitwy i Pieśni. Drukarnia Franciszka Czerwińskiego w Warszawie 1886.

73*. "Wianek Świętej Anny" czyli zbiór nabożeństwa dla wiernych w Jej Bractwie będących. Częstochowa 1882.

74. Ksiądz Tymoteusz, "Panie Mój", Editions du dailogue Paris 1979. impr. Warszawa 1975. [drugi modlitewnik mojej babci Basi].

75. "Weselcie się w Panu'. PAX Warszawa 1961.

76. Ks. F. Nowakowski, "Śpiewnik kościelny", Zbiór pieśni religijnych najbardziej znanych w Polsce. Wydanie trzecie powiększone. Częstochowa 1949. [zalany].

77. "Nabożeństwo Katolickie", Drukarnia Powściągliwość i praca, Warszawa lipiec 1881. [brak kart od strony tytułowej do strony nr 50, skórzana okładka, częściowo poluzowany blok książki, zabrudzenia obcięć, ślady użytkowania, niedokładne dane ze względu na brak strony tytułowej]

78. "Bóg jest miłością". Zbiór całorocznego nabożeństwa zawierający modlitwy, stację, Gorzkie Żale i pieśni.; Nakład i własność Druk. Henryka Nagłowskiego, Częstochowa 1949, impr. 1926. [słaby papier, uszkodzona okładka, duże litery, na okładce napis "Pod Twoją obronę" czyli zob. poz. 67)].

79. "Sursum Corda", Recueil de Prieces Usnelles. Nouvelle Edition. impr. 1896. (modlitewnik francuski)

80. "Zbiór intencyi miesięcznych Apostolstwa Modlitwy czyli Posłaniec Apostolstwa Serca Jezusowego. Rok 1881 i 1882.

81. "Rozmyślania na każdy dzień maja", zapiski z konferencyj majowych ks. Zygmunta Goljana. Dodano najwyborniejsze modlitwy i pieśni do Matki najświętszej., Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1931.

82. "Cześć Maryi", Piękniejsze modlitwy i pieśni ku czci Najśw. Maryi Panny., Drukarnia H. Nagłowski, Częstochowa 1926.

83. "Nasz udział we Mszy świętej", Pieśni i recytacje. Radecznica 1938.

84. "Mszał niedzielny i świąteczny" zebrał, zestawił, uwagami i objaśnieniami poprzedził ks. Michał Kordel, wydanie III, Kraków 1939.

85. Ks. Feliks Cozel T.J., "Msza Święta". Jej znaczenie, pożytki, obrzędy i sposoby słuchania., wydanie trzecie, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1929.

86. Ks. Waldemar Wojdecki, "Wierzę w Ciebie Boże Żywy"., Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1985.

87. "Kwiat Eucharystyczny", wydanie nowe pomnożone, Kraków, impr. 25.08.1936.

88. "Jezus, Marja, Józef", Obszerny zbiór nabożeństw i pieśni na wszystkie uroczystości kościelne w roku i modlitwy na każdy dzień tygodnia. Dla płci obojga. Wydanie nowe., Nakładem Drukarni Udziałowej w Częstochowie, impr. 1927.

89. "Zbiorowy list pasterski Episkopatu Polskiego w Ducha Chrześcijańskiego w Polsce", Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1934.

89. "Mszalik na niedziele i święta", opracowali o.o. Benedyktyni z Opactwa Tynieckiego, Pallottinum, Poznań 1968.

90. "Modlitewnik kalwaryjski" dla pątników, opracował o. Augustyn Chadam, Wydawnictwo "Verum", Kraków 1971.

91. "Komunia Święta dobrego dziecka", wydanie drugie, nakładem ks. J. Pochronia, Biadoliny k. Tarnowa 1939.

92. "Introduction a la die debore" par. S. Francois de Sales., Edition nouvelle, 1888.

93. "Chrystus w Kościele", Głosy katolickie, Rocznik XXXII, Nr. 380, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1932.

94. "Apostolstwo Modlitwy a Misje", Głosy katolickie, Rocznik XXXV, Nr. 414, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1935.

95. "Ciebie Boga chwalimy". Książka do nabożeństwa liturgicznego., Opracował ks. St. Tworkowski, wydanie czwarte uzupełnione, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Warszawa 1938.

96. "Święta Ewangelia Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Dzieje Apostolskie.", Miasto Watykańskie, impr. 1958. [brak okładki i strony tytułowej. Tytuł przepisany z grzbietu. Egzemplarz tożsamy z poz. 68, tylko ten kończy się na str. 480]

97. "Biblja Święta to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu". Z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1924.

98. "Zdrowaś Maria". Zbiór modlitw i pieśni na wszystkie uroczystości kościelne w roku. Dla płci obojga., Nakładem Wytwórni książeczek do nabożeństwa Paweł Wylężałęk, Częstochowa impr. 1930.

99. "Jezus, Marja i Józef", Książeczka do nabożeństwa dla chrześcijan katolików płci obojga., Wydanie nowe, poprawione., Częstochowa, impr. 1927.

100. "Bóg moją miłością". Zbiór nabożeństw i pieśni na wszystkie uroczystości kościelne w roku opracowany według najnowszego Rytuału. , Wydanie nowe dla płci obojga., Nakładem Drukarni Katolickiej w Częstochowie, impr. 1933.

101. "Bądź wola Twoja.", Książeczka do nabożeństwa na cały rok., zebrał i ułożył x. F. Orzechowski, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Nakładem Firmy Julian Kurkiewicz, Kraków impr. 1929.

102. "Droga do Nieba". Modlitewnik opracowany przez kapłanów Diecezji Opolskiej., Wydanie XLV, Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu, (impr. 1981), Opole 1983.

103. "Cicha łza chrześcijańska". Książeczka do nabożeństwa dla chrześcijan katolików na cały rok kościelny., Wydawnictwo dzieł katolickich Michała Rogiera, Góra św. Anny, impr. Poznań 1905. [Malutki piękny modlitewnik, ozdobiony grafikami].

104. "Kwiat Eucharystyczny", wydanie nowe pomnożone, Kraków, impr. 25.08.1939. [modlitewnik kompletny i solidny, w przeciwieństwie do identycznego poz. 27, który jest w rozsypce]

105. "Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego"  - X.M. MYCIELSKI; (1900 r.) [okładka posiada przedarcia, ubytki, kartki posiadają małe uszkodzenia, naddarcia i plamki, możliwość braku 1 lub 2 kartek ? (według mnie), czyli brak strony tytułowej]

106. "Nowy Brewiarzyk Tercyarski", ułożony przez O. L. K., Wydanie szóste powiększone. Nakładem oo. Kapucynów w Krakowie 1899. [egzemplarz poważnie zniszczony]

107. "Życie chrześcijanina w obrzędach Kościoła", modlitewnik liturgiczny ułożył Ks. Dr Kazimierz Thullie przy współudziale  Komisji Ministerstwa Wyznań Religijnych i O.P. w Warszawie, Wydanie drugie dla młodzieży, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1935.

108. "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Nabożeństwo całoroczne wzbogacone modlitwami i rozważaniami czerpanymi z notatek Biskupa Kazimierza Wnorowskiego i pism innych kapłanów ułożyła Józefa Kamocka. Wydanie nowe. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1895 (wydanie dla kobiet).

109. "Jezus, Marya, Józef", egzemplarz dla kobiet, Warszawa, impr. 1904, [brak strony tytułowej]

110. "Przewodnik po Kalwaryi" ułożony przez Ks. Piotra Bartnikowskiego przejrzany, poprawiony i uzupełniony przez Ks. Tadeusza Makarewicza, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1928.

111. "Śpiewnik" Zbiór pieśni śpiewanych przy zwiedzaniu Kalwarrji Wileńskiej, zebrał J.M., Wilno 1939.

112. "Życie i męczeństwo Świętego Expedykta Najłaskawszego Pośrednika w przypadkach nagłych i ważnych". Wiadomość historyczna z modlitwami służącemi do trzydniowego nabożeństwa, W drukarni Synów St. Niemry, Warszawa, impr. 1902r.

113. "Nowenna ku czci św. Antoniego Padewskiego". Trzynaście wtorków z dodatkiem różnych modlitw., wydanie piąte, Nakładem Księgarni św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin, impr. 1925.

114. "Przedziwny Wizerunek Przenajświętszej Twarzy Chrystusa Pana ze czcią przechowywany w kościele św. Piotra w Rzymie", Litania do przenajśw. Twarzy Chrystusa Pana, impr. 1888, [druk ulotny 4 strony]

115. "Droga do Nieba". Książka parafialna do nabożeństwa dla katolików każdego stanu i wieku. Wydał Radca duch. Ludwik Skowronek, Prałat domowy Jego Świętobliwości, Wydanie jubileuszowe, Za zezwoleniem Zwierzchności Duchowej. Nakładem i drukiem Wydawnictwa dzieł katolickich Reinharda Meyera w Raciborzu. impr. Wratislaviae 1925. (nowsze wydanie poz. 64).

116. "Bóg z Tobą", XIX wieczny modlitewnik z 1879 roku G. Jalkowski Grudziądz. Oprawa skórzana z klamerką / klamerki brak, zostały okucia/, brak stron 15-18, czyli niestety części z modlitw podczas Mszy św., nie ma też strony tytułowej.

(...)

 

 

Liturgiczne:

1. Ks. R. Tomanek, "Mszał". Wielki Post i Zmartwychwstanie, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej w Katowicach 1960.

2. "De Cura Infirmorum Secundum Rituale Romanum Ecclesiis Poloniae Adaptatum", Nakładem Kurii Diecezjalnej Katowice 1964. (zawiera wydrukowaną na powielaczu modlitwę za kapłanów)

3. "Nowa liturgia Wielkiego Tygodnia". Wyciąg z Mszału Rzymskiego na codzień o. Lefebvre. Opactwo śś. Piotra i Pawła w Tyńcu-Polska, Opactwo św. Andrzeja Bruges-Belgia, 1957.

4. "Mszał rzymski" z dodatkiem nabożeństw nieszpornych., O. G. Lefebvre (Benedyktyn), przekład polski opracowali mnisi Opactwa w Tyńcu., Opactwo śś. Piotra i Pawła w Tyńcu-Polska, Opactwo św. Andrzeja Bruges-Belgia, 1949.

(...)

 

 

Modlitewniki współczesne (młodziaki):

1. Ks. Tomasz Bielski, "Pokój wam". Modlitewnik, Pallottinum 1991. [Używałem go jeszcze przed seminarium. W seminarium został ubogacony modlitwami do Ducha Świętego, przyklejonymi do okładki, obrazkiem MB Dobrej Śmieci na okładce, oraz paginatorami z kolorowej taśmy izolacyjnej].

2. "Modlitewnik dla dorosłych", Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2019. [zabieram do aresztu].

3. "Modlitewnik. Ojcze, powierzam się Tobie"., Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2012. [zabieram do aresztu].

4. "Idźcie i głoście Ewangelię". Modlitewnik ucznia-misjonarza. Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2016. [zawiera między innymi  litanię i modlitwy do św. Tomasza Apostoła].

5. "Przed Najświętszym Sakramentem". Modlitewnik, wydanie II, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006. [często z niego korzystam na adoracji].

6. "Błogosławieni ...". Modlitewnik dla dorosłych, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2006. [mój ulubiony modlitewnik, taki codzienny, noszony w kieszeni sutanny]

***

7. "Święty Andrzeju Boboli uczyń nas mężnymi!", Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022.

8. "Rozmowy z mamą. Modlitewnik matki"., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2021.

9. "Modlitewnik w nagłej potrzebie"., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2021.

10. "Święta Moniko ratuj nasze rodziny i dzieci". Modlitewnik dla małżonków i rodziców., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2017.

11. "Święty Antoni wstawiaj się za nami"., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2019.

12. "Przy Żłóbku Jezusowym". Modlitewnik na Adwent i Boże Narodzenie"., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2023.

13. "Zachowaj nas Panie". Modlitwy w czasie zarazy i epidemii., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2020.

14. "W Krzyżu zbawienie". Modlitewnik Pasyjny., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022.

15. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Vademecum katolickiego nauczyciela i ucznia., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2020.

16. "Święty Józefie ratuj Kościół i nas"., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2019.

Modlitewniki 7-16 zostały opracowane przez p. Jarosława Błażusiaka na podstawie starych modlitewników z jego licznej kolekcji.

 (...)

 

 

 

 

Pisma Święte (Biblia Tysiąclecia - różne wydania):

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1980 [format mały 14,5/10, oprawa miękka, niebieska].

2. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1971 [format mały 14,5/10, oprawa miękka, bordowo-brązowa, dar Ojca Świętego Jana Pawła II].

3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1971 [format mały 14,5/10, oprawa miękka, bordowo-brązowa, dar Ojca Świętego Jana Pawła II] – zniszczona pierwsza strona].

4. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1980 [format mały14,5/10, oprawa miękka, bordowo-brązowa].

5. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu". wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1971 [format mały14,5/10, oprawa miękka, ciemno brązowa]

6. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu". wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1980 [format mały14,5/10, oprawa miękka, granatowa]

7. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu". wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1980 [format mały14,5/10, oprawa miękka, czarna]

Ps. na marginesie widać, jak te "pirackie" wydania Biblii Tysiąclecia, drukowane poza Polską są interesujące. Widać wymieszały się w pewnym momencie klisze. I tak wydanie drugie zmienione może mieć datę 1971 oraz 1980 a wydanie trzecie poprawione może mieć również 1980. Ciekawe są te dwa egzemplarze z wstawką "dar Ojca Świętego Jana Pawła II" na stronie tytułowej. Były one rozdawane w Polsce w Nowym Targu podczas pierwszej pielgrzymki JPII do Polski. Na kolędzie dostałem te dwa egzemplarze.

8. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu". wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1980 [format średni 18/13, oprawa twarda czarna, papier bliski makulatury (szary), na ostatniej stronie rybka AVC] 

9. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu". wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1980 [format średni 18/14, oprawa plastikowa miękka, zielona]

10. "Ewangelia Św. Łukasza", Przedruk z Pismo Święte NT Pallottinum 1979, Editions du dailogue Paris 1981 [ze znakiem Ruchu Światło-Życie na okładce] (egzemplarze klejone: okładka twarda /ładna/ czerwona, zielona, niebieska; egzemplarze szyte: okładka miękka, papierowa – czerwony, granatowy].

11. "Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy", wydanie szóste przejrzane, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1976 [format mały, oprawa miękka, ciemno brązowa, pieczątka „To Pismo Święte jest darem. Nie wolno go sprzedawać”. ]

12. "Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy", wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Pallottinum Warszawa 1991 [format średni 16,5/12, oprawa miękka, czarna, impr. ST 1979; impr. NT 1980 ]

(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Datę modlitewnika podaję albo po wydaniu (jeśli jest wpisana na stronie tytułowej) albo po imprimatur (impr.), jeśli nie znalazłem na stronie tytułowej daty wydania. Nie rozróżniam czy chodzi o Imprimatur czy Nihil Obstat.

** poszczególne pozycje są spięte w jedną książkę.

*** wydania takie same, choć z innymi datami wydania

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.