Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Przy Źródle modlitwy: Źródło drugie - Słowo żywe

Drugim przystankiem w naszym adwentowym skupieniu wokół źródeł modlitwy jest ambona, czyli Stół Słowa. Jest ona okazją do zadania sobie pytania o miejsce Pisma Świętego w moim życiu a co za tym idzie o rolę Słowa Bożego, jako źródła żywej wiary i modlitwy.

Bóg nie tylko chciał się dać poznać, ale również chciał być usłyszany. Dlatego pierwsze i najważniejsze przykazanie zaczyna się od słów "Słuchaj Izraelu", słuchaj bo jest Ktoś, kto mówi. Najdoskonalszym i najpełniejszym wypowiedzenia się Ojca jest Jego Syn (Hbr 1,1-3) - Słowo wcielone. To Słowo (Logos) stało się ciałem (J 1,14) i zamieszkało między mami (robiło namiot pośród nas). To słowo jest żywe i skuteczne (Hbr 4,12) - to nie jest słowo byle jakie (puste). Jest wypełnione treścią - miłością odwieczną. Mamy przyjąć dar tego słowa nie jako słowo ludzkie ale jako słowo Boga, który działa w wierzących (1Tes 2,13). Bo "wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa". (Rz 10,17) Nie bądźmy na nie głusi.

Bez pomocy Ducha Świętego nie jest możliwe doświadczenie mocy żywego Słowa. Dlatego dziś ważnym staje się przynaglenie, aby Go wzywać. Otwartość na Jego natchnienia to źródło ożywienia w nas tego co martwe. Dzięki Niemu Pismo Święte staje się Słowem Boga. Stąd dziś chcemy wołać: "Oświeć nas Duchu Święty, abyśmy żyli Słowem Boga". Tak, abym mógł powiedzieć: "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119,105).

Dlatego warto zadać sobie pytanie: czy i jak słucham Boga? Jak traktuję Jego Słowo? Jak patrzę na rolę Pisma Świętego w mojej modlitwie? Zacznij w tym tygodniu codziennie czytać Pismo Święte np. Księgę Psalmów. Pozwól Bogu zmieniać twoje życie.

 

Zapis spotkania:

Następne zatrzymanie (za tydzień) przy ołtarzu.

 

 

 

 

Wspomniane podczas spotkania:

Medytacja metodą "Droga, Prawda i Życie"

Pismo Święte w kieszeni -> Ewangelia w sercu

 

 

Niestety nakład jest wyczerpany:
http://www.poczytaj.pl/26880

 

Zapis poprzedniego spotkania:

Przy Źródle modlitwy: Źródło pierwsze - przymierze chrzcielne

 

 

Podziel się kromką Słowa!

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8171084
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.