Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Rok Św. Józefa
trwa do 8 grudnia 2021 !!!

Modlitwa o Mądrość. (Mdr 9, 1-18).

 

Modlitwa o Mądrość. 
(Mdr 9, 1-18). 

 

Boże przodków i Panie miłosierdzia, 
któryś wszystko uczynił swoim słowem 
i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, 
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, 
by władał światem w świętości i sprawiedliwości 
i w prawości serca sądy sprawował - 
dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, 
i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! 
Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, 
człowiek niemocny i krótkowieczny, 
zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. 
Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, 
jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany. 
Wybrałeś mnie na króla swojego ludu 
i na sędziego synów swoich i córek. 
Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej 
i ołtarz w mieście swego zamieszkania - 
obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku. 
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, 
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, 
i wie, co jest miłe Twym oczom, 
co słuszne według Twych przykazań. 

Wyślij ją z niebios świętych, 
ześlij od tronu swej chwały, 
by przy mnie będąc pracowała ze mną 
i żebym poznał, co jest Tobie miłe. 
Ona bowiem wie i rozumie wszystko, 
będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach 
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. 
I będą przyjemne dzieła moje, 
będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie 
i stanę się godnym tronu mego ojca. 
Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży 
albo któż pojmie wolę Pana? 
Nieśmiałe są myśli śmiertelników 
i przewidywania nasze zawodne, 
bo śmiertelne ciało przygniata duszę 
i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. 
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, 
z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - 
a któż wyśledzi to, co jest na niebie? 
Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, 
nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? 
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, 
a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, 
i wybawiła ich Mądrość. 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8366446
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.