Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach

 

Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach

 

Wspomnienie, 2 października

 

   Zobacz również: [Modlitwy do św. Michała Archanioła].
  oraz: [Litania do świętych aniołów].

 

 

 

 

  [Modlitwa do Świętego Anioła Stróża (1864r.)] [Modlitwa do Anioła Stróża (1869r.)] [Modlitwa do Anioła Stróża (1869r.)] [Litania o Świętych Aniołach Stróżach [2 X] (1926r) [Godzinki o Świętym Aniele Stróżu [2 X] (1926r.)]

[Odpust cząstkowy za modlitwę do Anioła Stróża]

Czytelnia:  [Są wśród nas :) Wspomnienie Świętych Archaniołów i Aniołów Stróżów]

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Świętego Anioła Stróża. (1864r.)

Najpilniejszy i najwierniejszy pielgrzymstwa życia mojego Towarzyszu! do pilnej straży z nieskończonej dobroci Boskiej mnie naznaczony Stróżu Aniele Święty, który mnie nigdy na krok nie odstępujesz! jakąż Ci wdzięcznością za te wszystkie koło duszy i ciała mojego podjęte prace Twoje nagrodzę, jakże tak wielką miłość i niezliczone dla mnie dobrodziejstwa oddam i zawdzięczę? Kiedy ja śpię, Ty przy mnie czuwasz — kiedy w drodze jestem, Ty niebezpieczeństwa oddalasz —kiedy się smucę, Ty mię Świętobliwemi Modlitwami i nadziejami cieszysz — kiedy upadam, Ty mnie Anielskiemi rękami dźwigasz — kiedy się weselę, Ty serce moje, aby Boga nie obrażało, hamujesz — kiedy pokusy na mnie biją, Ty mnie serca dodajesz, i od złego odwodzisz — kiedy się modlę, Ty serce moje zapalasz miłością Boską, Ty wszystkie siły moje rozgrzewasz — kiedy z ułomności ludzkiej grzeszę, Ty mię do Świętej pokuty namawiasz, Boga zagniewanego za mnie przepraszasz i od kary bronisz — kiedy w cnotach ustaję jako Ojciec, do dobrego mię pobudzasz i wszystkiego dobrego Życzysz mnie... O jak dawno do wiecznego jużbym była wtrącona pożaru, gdybyś był najmilszy zbawienia mego Stróżu, Boskiego nie oddalał gniewu... Więc i teraz jak najpokorniej proszę Cię Aniele Obrońco mój, gorliwy Dozorco duszy mojej, nie wypuszczaj mnie z Twojej dalszej opieki Świętej, aleś jako mną z miłosierdzia Boskiego rządzić zaczął, tak Twe rządy wdzięcznie zakończ, żebym na ciele ani na duszy nigdy szkody nie poniosła. W utrapieniu ciesz mnie w niebezpieczeństwie ratuj mię — w pokusach umacniaj mnie — wszystkiemi sprawami jak najlepiej rozrządzaj, żebym się dobrotliwemu Stwórcy zawsze podobała, z drogi przykazania Boskiego nigdy nie zbłądziła; abym wszystkie sprawy moje, w oczach Twoich podjęte, w łasce Boskiej odprawiała — a potem z Wybranemi z dozoru Twego, przed Odkupicielem moim, przy obecności Najświętszej Marji Panny i wszystkich Patronów moich, stanąwszy w wieczności z Tobą bez przeszkody żadnej minąwszy czyścowy ogień, szczęśliwie pozostała. Amen.

za: Czas i wieczność (1864r.)

 

 

Modlitwa do Anioła Stróża. (1869r.)
z hymnu kościelnego

Odziany w blask
Przesłańcze łask,
Aniele Stróżu mój!

Oświecaj, chroń,
i w dłoni dłoń
Tocz obok ze złem bój!

By w biegu lat,
Zmódz ciało, świat,
Wybieleć z moich zmaz.

Aż czysty duch,
Jak z druhem druh
Do Ojca wzlecim wraz.
Amen.

za: "Panie wysłuchaj modlitwę moją!" (1869r.)

 

 

 

Modlitwa do Anioła Stróża.  (1869r.)

Aniele Stróżu mój!
Ty zawsze przy mnie stój,
Okrywaj mnie swych skrzydeł cieniem .
Nie od łez, nie od zdrad,
Bo zdradą stoi świat:
Ochraniaj przed zwątpieniem...

Aniele Stróżu mój!
Pod srebrny puklerz Twój,
Nie kryj się przed świata złem,
Ale przed jadem słów,
Ale przed piekłem snów,
Ale przed pychy lwem...

Aniele Stróżu mój!
Ty zawsze przy mnie stój,
Towarzysz mi po życia kres,
Oczyszczaj grzeszna skroń,
Umacniaj w trudach dłoń,
W sercu ochraniaj źródło łez...
Amen.

za: "Panie wysłuchaj modlitwę moją!" (1869r.)

 

 

 

 

Litania o Świętych Aniołach Stróżach (2 X) [1926r.]

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryo, Królowo Anielska, módl się za nami
Święty Michale, Książe Anielski
Święty Gabryelu, posłanniku Boskiej miłości
Święty Rafale, Patronie podróżujących,
Święci Aniołowie Stróżowie nasi, módlcie się za nami
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy mile Bogu: Święty, Święty, Święty, nieustanie śpiewacie
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy, ciemności rozpędziwszy, myśli nasze oświecacie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy rzeczy Boskie ludziom oznajmujecie
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy zawsze na twarz Boga w Majestacie patrzycie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy się nad jednym pokutującym weselicie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście Lota z pośrodka grzeszników wyprowadzili,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście Heliodora, świętokradcę, plagami smagali,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście przy narodzeniu Chrystusa Pana wesele ludziom zwiastowali,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście na puszczy Chrystusowi Panu służyli,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście Łazarza na łono Abrahamowe zanieśli.
Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście przy Grobie Pańskim w bieli się ukazali,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście przy Wniebowstąpieniu Pańskiem uczniów Jego cieszyli,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy przed Chrystusem Panem ze znakiem krzyża św. na Sąd przybędziecie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy zmartwychwstałych na Sąd Ostateczny zgromadzicie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy złych od dobrych wyłączycie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy modlitwy pobożne do Boga zanosicie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy przy umierających bywacie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy dusze sprawiedliwych, od wszelkiej zmazy oczyszczone, z czyśca do nieba zaprowadzacie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy cuda i dziwy mocą Bożą czynicie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy wojska nieprzyjacielskie często rozpraszacie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy z więzienia i innych niebezpieczeństw ludzi wybawiacie,
Święci Aniołowie Stróżowie, którzy Św. Męczenników w mękach pokrzepiacie,
Wszyscy Święci Aniołowie,
Wszyscy Święci Archaniołowie,
Wszyscy Święci Moce Boże,
Wszyscy Święcj Władze Niebieskie,
Wszyscy święci Książęta Niebiescy,
Wszyscy Święci Panowania,
Wszyscy Święci Trony Boże,
Wszyscy Święci Cherubini,
Wszyscy Święci Serafini,
Przez przyczynę Świętych Aniołów Stróżów naszych, Wysłuchaj nas, Panie
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, Zachowaj nas, Panie.
Od przekleństwa, słów bezecnych i wszelkiego błędnowierstwa, Zachowaj nas, Panie.
Abyś Kościół Twój Św. rządzić i zachować raczył, Prosimy Cię, Panie.
Abyś też nas samych w służbie Twej Świętej utwierdzić i zachować raczył, Prosimy Cię, Panie.
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek darować raczył, Prosimy Cię, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz (po cichu).
V. Przy obecności Aniołów Twoich śpiewać Ci będę, Boże mój.
R. Będę Ci cześć oddawał w Kościele Świętym Twoim i będę wzywał Święte Imię Twoje.

MÓDLMY SIĘ.

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś nas Anielską strażą opatrzyć raczył, daj prosimy Cię, abyśmy pod taką obroną bezpieczni i od złych myśli wyzwoleni, i od wszelkich przeciwności wybawieni byli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

potem:

Westchnienie całego Bractwa do Św. Anioła Stróża.

Prosimy Cię, Duchu Niebieski, Święty Stróżu i Obrońco nasz, abyśmy drogą spokojną, szczęśliwą i zbawienną przez Ciebie, Wodza naszego, byli prowadzeni, i od wszelkiego ducha złego i ciężkiej pokusy obronieni: spraw to, abyśmy za Twoją pomocą według woli Bożej strzegli się wszelkich występków, a ćwiczyli w cnotach chrześcijańskich, póki się nie stawimy przed Panem w szczęściu wiekuistem. Amen.

Tu możne przydać jaką Pieśń, stosownie do czasu, podczas której wszyscy Bracia i Siostry Aniołowi swemu ofiarować się powinni.

za: Cześć Aniołom Stróżom (1926r)

 

 

 

 

Godzinki o Świętym Aniele Stróżu. (2 X) [1926r.]

NA JUTRZNIĘ.

Zacznijcie usta nasze chwalić swego Pana, Ze nam z Książąt niebieskich Straż od Niego dana. Przybądź nam ku pomocy, Stróżu nasz Aniele, Broń od pokus dusz naszych póki będą w ciele. Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu, i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu; Jak było na początku i zawsze i ninie Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Witaj Stróżu Aniele,
duszy mej Piastunie,
Pociecho utrapionych,
pilny Opiekunie!

Witaj mój najwierniejszy
w życiu Przyjacielu,
Witaj w największych smutkach
serc Pocieszycielu!

Niech będzie pochwalony Bóg,
który przez ciebie
Nie opuścił Agary
w największej potrzebie:

Na puszczy gdy z pragnienia
Izmael przymiera,
Przez Ciebie Bóg pociechę:
zdrój wody otwiera.

Pociesz i nasze dusze
w tem życiu spragnione,
Pociesz serca boleścią
i smutkiem trawione:

Otwórz nam żywej wody
łask Boskich krynicę
Uśmierz pokus szatańskich
srogą nawałnicę.

ANTYFONA. Oto ja posyłam Anioła mego, któryby szedł przed tobą i strzegł cię na drogach i wprowadził na miejsce, którem nagotował: Szanuj go i słuchaj głosu jego.

V. W obecności Aniołów śpiewać Ci będę, Boże mój,
R. I będę wyznawał Święte Imię Twoje.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, który dziwnym porządkiem rozrządzasz służbę Aniołów i ludzi, spraw łaskawie, prosimy Cię, aby Ci, którzy Tobie w niebie asystują, nas także na ziemi w życiu naszem wspierali. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy jedyny na wieki wieków. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. V. Błogosławmy Panu. R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

NA LAUDES.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Witaj święty Patronie
z nieba nam zesłany,
Byś nas chronił od złego,
goił duszne rany!

Chroń od grzechu szemrania,
przymnóż silnej wiary,
Gdy Bóg od nas zażąda
serdecznej ofiary;

Jako od Abrahama,
dla większej wierności,
Zażądał z Izaaka
ofiary miłości.

Abraham bez szemrania
Bogu w silnej wierze
Poświęca jedynaka
na stosie w ofierze.

Lecz Bóg, co nie ofiary,
a serca przyjmuje,
Przez Anioła mu rękę
od ciosu wstrzymuje.

Wstrzymaj, święty Patronie,
i w nas wymierzony
Cios gniewu Boskiej ręki
grzechem zasłużony.

ANTYFONA. Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Państwa, Księstwa, Mocarstwa, Mocy niebieskie, Cherubinowie i Serafinowie, i wszystkie wojsko niebieskie chwalcie niebios Pana.

V. Uwielbiajcie z nami Boga Najwyższego.
R. Wszyscy Święci Aniołowie Jego.
V. Panie wysłuchaj i t. d. (jak wyżej).

NA PRYMĘ.

Przybądź nam ku pomocy i t. d.

HYMN.

Witaj ucieczko grzesznych,
nadziejo błądzących,
Zawitaj gwiazdo morska
i porcie tonących!

Karze Pan zagniewany
potopem świat cały;
Nad najwyższe gór szczyty
już wody wezbrały;

Ginie wszystko, co Pańskiej
sprzeciwia się mocy,
Ginie lud i zwierzęta
w strasznej śmierci nocy,

Tylko Noe z rodziną
płynie po wód toni:
Anioł steruje arką,
od zagłady chroni.

Steruj, święty Sterniku,
chroń od zatonienia,
Łódź naszego żywota
w potopie zgorszenia.

Nie daj w grzechach utonąć,
chroń od przewrotności,
Daj szczęśliwie dopłynąć
do portu wieczności.

ANTYFONA. Przed obecnością narodów się nie bójcie, albowiem w sercach waszych pokłon oddajcie i bójcie się Boga, — Anioł bowiem jego jest z wami.

V. Anioł Pański stanął około ołtarza Kościoła,
R. Mając złotą kadzielnicę w ręku swojem.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA TERCYĘ.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Witaj nasz Przyjacielu
dasz naszych Strażniku,
Witaj mężny Pogromco
szatanów bez liku.

Walczysz ze mną serdecznie,
gdy śpię w grzechu nocy,
Oświecasz ciemny rozum,
dodajesz pomocy,

Lęka się Jakób brata,
gdy do swej krainy
Na rozkaz Boży wraca
z hufcami drużyny,

Pan Bóg mu dla otuchy
posyła Anioła,
Który się z nim mocuje,
nowem mianem woła.

Jakób nie zwyciężony
od Bożego sługi
Żąda błogosławieństwa
na życia wiek długi.

Pobłogosław, Aniele,
i nam w długiej drodze
Do niebieskiej ojczyzny
uciśnionym srodze.

ANTYFONA. Żyje śam Pan, gdyż mnie strzegł Anioł jego i stąd idącego i tam mieszkającego i stamtąd się tu wracającego.

V. Błogosławiony Bóg, który posłał Anioła swego,
R. I wybawił sługi swoje którzy w Nim ufali.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA SEKSTĘ.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Zawitaj Wodzu Wielki cnego Izraela!

Witaj pewna obrono od nieprzyjaciela! Tyś lud boży prowadził z egipskiej niewoli,

Tyś go przed Faraonem zasłonił w niedoli: W dzień mu drogę wskazując cienistym obłokiem,

A w nocy przyświecając promieni potokiem, Wyzwól i nas z niedoli, usłysz nasze jęki,

Chroń od nieprzyjacielskiej i szatańskiej ręki. Prowadź biednych wygnańców, wskaż drogę zbawienia,

Udziel rady i mocy świętego natchnienia. Niech nam twa jasna postać przy śmierci zapłonie: Bądź naszym przewodnikiem wżyciu i przy zgonie.

ANTYFONA. Jeśli usłuchasz głosu Anioła mego a uczynisz wszystko, co mówię: nieprzyjacielem będę nieprzyjaciołom twoim i utrapię tych, którzy ciebie trapią i pójdzie Anioł mój przed tobą. V. Aniołom swoim rozkazał Bóg o tobie, R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. V. Panie wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA NONĘ. Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej).

HYMN.

Zawitaj sprawiedliwych
wyroków Strażniku,
Witaj grzechów mścicielu,
złego przeciwniku!

Gdy w Sodomie, Gomorze
lud w złem przebrał miarę,
Przez Cię Pan mu wymierza
zasłużoną karę.

Gore w siarczystym ogniu
prześliczna kraina,
Lecz o swoich wybranych
Pan nie zapomina.

Przez Cię Lota prawego
od ognia ocala
I w bezpiecznem ustroniu
zamieszkać dozwala.

O Aniele, i teraz
świat płonie grzechami:
Wstrzymaj słuszny gniew Boży
swojemi modłami

Wyrwij nas z tego świata
nieczystych płomieni,
Niech przez Ciebie do nieba
będziem wprowadzeni.

ANTYFONA. O Panie Niebieski spuść Anioła Twego dobrego przed nami w bojaźni i strachu wielkości ramienia Twego, aby się przelękli, którzy z bluźnierstwem idą przeciw świętemu ludowi Twemu.

V- Anioł Pański w koło bojących się broni.
R. I wyrwie ich z ostatniej niebezpieczeństw toni.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej).

NA NIESZPORY.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej).

HYMN.

Witaj pogromco piekła,
zwycięzco szatana,
Ochłodo duszom w czyścu
od Boga zesłana,

Witaj w niebezpieczeństwach
obrono jedyna!
Przez Ciebie zwierz i ogień
sił swych zapomina.

Daniel lwom na pożarcie
okrutnie rzucony,
Przez Cię od ich paszczęki
został ochroniony.

Babilońscy młodzieńcy
ku wszystkich zdumieniu,
Pod twą strażą bezpieczni
w ognistem płomieniu.

Spójrz, Aniele, w koło nas,
jako lew ryczący,
Krąży szatan
i ogień roznosi trawiący:

Chroń nas od paszczy jego,
chroń od żądz płomieni;
Niech przez Cię z mąk czyścowych
będziem wybawieni.

ANTYFONA. Bóg mi posłał Anioła swego i zamknął paszczęki lwom aby mi nie szkodziły.

V. We wszelkiem utrapieniu Bóg o nas pamięta,
R. A Anioł Oblicza Jego nas wybawi.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA KOMPLETĘ.

Niech nas Anioł Stróż,
Panie, do Ciebie nawróci,
A gniew Twój odwróciwszy,
łaskę Twą przywróci.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Witaj nasz Dobrodzieju
i osłodo życia.
Witaj Pocieszycielu
w troskach od powicia!

Tyś samego Chrystusa
cieszył z woli Boga,
Gdy Go w Ogrójcu zdjęła
przedśmiertelna trwoga;

Tyś Mu kielich goryczy
słodził tem wspomnieniem,
że święta Jego męka
jest ludzkiem zbawieniem.

Gdy i na nas Bóg włoży
ciężki krzyż cierpienia.
Przypomnij, że dla swego
niesiem go zbawienia.

W ciężkim smutku i w niemej
pocieszaj rozpaczy,
Że nam grzechy i kary
Bóg odpuścić raczy.

Nie odstępuj nas w żadnej
życia przeciwności,
I szczęśliwie doprowadź
do rajskiej wieczności.

ANTYFONA. Wszyscy są duchowie usługujący na posługę posłani dla tych, którzy dziedzictwo zbawienia wziąść mają.

V. Błogosławieni z serca wszyscy Pana Aniołowie.
R. Potężni w mocy, czyniąc wszystko w Boga Ojca słowie.
R. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej).

Ofiarowanie godzinek.

Z pokłonem, święty Stróżu,
niech u stóp Twych złożę
Te godzinki i serce
w najgłębszej pokorze.

Przyjmij od nas łaskawie
te dary wdzięczności
I nigdy nie wypuszczaj
z swej świętej miłości.

Nie odstępuj grzesznika,
troskliwy Patronie,
Najbardziej przy ostatku
życia mego -— zgonie.

Spraw niech pod Twemi skrzydły
żyjąc tu bezpiecznie
Potem Boga chwalimy
w niebie z Tobą wiecznie.

ANTYFONA. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas w walce tego żywota, abyśmy nie zginęli na strasznym Sądzie Pańskim.

V. Tarczą Cię prawda Jego całego zastawi,
R. I od niebezpieczeństwa nocnego wybawi.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, który z niewymownej opatrzności Twojej świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz, daj nam prosimy, abyśmy tu na ziemi za ich wstawiennictwem od wszelkiego złego ochronieni, potem w Królestwie Twoim z nimi królować i cieszyć się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który żałobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

V. Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
R. Amen.

Na zakończenie Godzinek śpiewa się trzykrotnie:

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, Pełne są niebo i ziemia chwały Jego.

za: Cześć Aniołom Stróżom (1926r)

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.