Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Najświętszego Imienia Jezus

 

Modlitwy do Najświętszego Imienia Jezus

 

 Sanctissimi Nominis Jesu

"Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca."

(Flp 1, 9-10).

 

 

 

  Litania o najsłodszém Imieniu Jezus. III (1839r.)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Jezu Chryste, usłysz nas!
Jezu Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami!
Jezu Synu Boga żywego, Zmiłuj się nad nami!
Jezu Synu Pannny Maryi, Zmiłuj się nad nami!
Jezu najświętszy, Zmiłuj się nad nami!
Jezu wszechmocny, Zmiłuj się nad nami!
Jezu najdoskonalszy. Zmiłuj się nad nami!
Jezu najchwalebniejszy, Zmiłuj się nad nami!
Jezu najpokorniejszy, Zmiłuj się nad nami!
Jezu najcichszy, Zmiłuj się nad nami!
Jezu najcierpliwszy, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, Zbawicielu świata, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, pośredniku między Bogiem i ludźmi, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, dobry pasterzu, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, ucieczko nasza, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, przyjacielu czystej duszy, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, światłości prawdziwa świata, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, mądrości wieczna, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, dobroci nieskończona, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, zwierciadło doskonałości, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, wzorze cnoty, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, Ojcze ubogich, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, pocieszycielu strapionych, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, radości Aniołów, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, królu Patryarchów, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, oświecicielu Proroków, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, męstwo Męczenników, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, światłości Wyznawców, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, ozdobo Panien, Zmiłuj się nad nami!
Jezu, korono wszystkich Świętych, Zmiłuj się nad nami!
Bądź nam miłościw, Odpuść nam Jezu!
Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas Jezu!
Od wszelkiego złego, Wybaw nas Jezu!
Od grzechu każdego, Wybaw nas Jezu!
Od sideł szatańskich, Wybaw nas Jezu!
Od powietrza, głodu i wojny, Wybaw nas Jezu!
Od przestąpienia przykazań Twoich, Wybaw nas Jezu!
Od wszelkiego przypadku złego, Wybaw nas Jezu!
Przez wcielenie Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez narodzenie Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez mękę Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez biczowanie Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez śmierć Twoją na krzyżu, Wybaw nas Jezu!
Przez zmartwychwstanie Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez wniebowstąpienie Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez chwało Twoje w niebiesiech, Wybaw nas Jezu!
Przez przyczynę najświętszej Panny i Matki Twojej, Wybaw nas Jezu!
Przez przyczynę wszystkich Świętych Twoich, Wybaw nas Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami!

Jezu Chryste, usłysz nas!
Jezu Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, kyrie elejson.
Ojcze nasz i. t. d.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione.
Teraz i na wieki wieków!

Modlitwa.
Boże! któryś chwalebne Imię Jezusa Chrystusa Syna Twego, Pana naszego, dla wiernych godnem i przyjemnem, a dla złych duchów strasznem i okropnem uczynił, daj miłościwie, aby wszyscy, którzy to Imię najświętsze na ziemi uwielbiają, w tym życiu rzetelnej używali pociechy, a potem wieczną radość i nieskończoną szczęśliwość w Niebie otrzymać mogli; przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

za: Książka do nabożeństwa dla chrześcijan katolików (1839r.)

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8092234
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.