Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Modlitwa do Matki Boskiej wspomożenia wiernych (24.05).

 

 

 

 

  Modlitwa do Matki Boskiej wspomożenia wiernych.

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, Ty widzisz, jak zewsząd szatan i świat napada na wiarę naszą św., w której pragniemy dostąpić wiecznego zbawienia i za łaską Bożą chcemy żyć i umierać. Wspomożycielko chrześcijan, zwróć dla zbawienia naszego dawniejsze zwycięstwa! U stóp Twoich składamy silne postanowienie, że nie będziemy nigdy należeli do żadnych towarzystw heretyckich i sekciarskich. Maryjo Niepokalana, przedstaw Boskiemu Synowi Twemu silne nasze postanowienia i wyjednaj nam łaskę potrzebną, abyśmy je mogli zachować aż do śmierci. Pociesz widomą Głowę Kościoła, weźmij w swą opiekę biskupów katolickich wraz z duchowieństwem i wiernym ludem, który zowie Cię swoją Królową, a mocą Twych próśb przyśpiesz ten dzień, który mają ujrzeć wszystkie ludy zgromadzone około jednego Pasterza. Amen.

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

 

O Najświętsza i Niepokalana Panno Maryjo, Matko nasza najdobrotliwsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i świętej Twojej służbie. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego uczuciami, ciało z jego zmysłami i wszystkimi siłami, obiecując Ci, iż zawsze działać będziemy na większą cześć i chwałę Bożą i na zbawienie dusz.

Ty przeto, o Panno niezrównana, któraś po wszystkie czasy była Wspomożycielką ludu chrześcijańskiego, racz, błagamy Cię, okazywać się nią i nadal, a osobliwie w tych czasach. Upokarzaj wrogów naszej wiary św. i zniwecz ich nikczemne dążności. Oświecaj i wzmacniaj biskupów i kapłanów i spraw, by zawsze żyli w jedności i posłuszeństwie z Papieżem, nieomylnym nauczycielem; zachowaj od niedowiarstwa i grzechu młodzież niedoświadczoną; wzbudzaj święte powołania i pomnażaj liczbę kapłanów, by przez ich działalność królestwo Jezusa Chrystusa zachowało się wśród nas i rozszerzyło się aż do ostatnich krańców ziemi. Prosimy Cię jeszcze, o Matko Najsłodsza, żebyś miała w Swej opiece młodzież niedoświadczoną i na tyle niebezpieczeństw narażoną, nieszczęśliwych grzeszników i konających Bądź, o Maryjo dla wszystkich słodką nadzieja, Matką miłosierdzia i bramą niebieską.

Lecz i za siebie samych kornie Cię błagamy, o można Bogarodzico, naucz nas naśladować Twe cnoty, a zwłaszcza czystość anielską, głęboką pokorę i miłość gorejącą, abyśmy, o ile sił nam staje, godnie przedstawiali światu naszą postawą, naszymi słowami, naszym przykładem, Pana Jezusa, Syna Twego, i nauczali, jak poznawać i kochać Ciebie i w ten sposób mogli wiele dusz zbawić.

Spraw nadto, o Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, abyśmy wszyscy schronili się pod Twój płaszcz macierzyński; spraw, abyśmy w pokusach wzywali Cię zaraz z ufnością; spraw wreszcie, by myśl nasza o Tobie, tak Dobrej, tak Miłościwej, tak Słodkiej, i wspomnienie Twojej ku nam miłości dodało nam takiej otuchy, iżbyśmy zwyciężając nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli kiedyś być policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

za: Wspomożenie wiernych : myśli, zdarzenia, modlitwy (1928r.)

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.