Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa o upodobnienie do Chrystusa.

 

  Modlitwa o upodobnienie do Chrystusa.

Boże, Ojcze światłości i dawco wszelkiego dobrego daru, wybrałeś ninie spośród ludu swego, bym doskonalej upodobnił się do najmilszego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Pragnąc przeto godnie odpowiedzieć łasce powołania, -błagam cię pokornie, byś mnie przyoblekł w Jego szaty i znamiona. On się nazywa «Ukrzyżowany»: niechaj i ja chlubię się z jego krzyża, że przez śluby zakonne świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja światu. On dla mego odkupienia życie swe oddał: niechaj i ja już nie żyję dla siebie, ale tylko dla niego. On we wszystkim ciebie uwielbiał: niechaj i ja według moich konstytucji zakonnych we wszystkim szukam tylko większej chwały Twego boskiego majestatu. On duszę swoją położył za swoje owce, aby życie miały niechaj i ja żarliwą modlitwą, niestrudzoną pracą i wszelkimi uczynkami miłości i poświęcenia przyczyniam się do zbawienia ludzi. O wszechmocny i dobry Boże, jak mnie wybrałeś w Jezusie Chrystusie, tak też racz mnie do nięgo jak najdoskonalej upodobnić ku większej chwale łaski Twojej. Amen.

za: "Pójdź za Mną" x. Turbak (1957r.)

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8092141
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.