Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy - perełki - zawierzenia, uwielbienia

 

Modlitwy

- perełki - zawierzenia, uwielbienia

 

 

 

 

Modlitwa duszy poświęconej Bogu

O Panie Jezu, wiem, czego żądasz ode mnie: żądasz, o Panie, abym Tobie poświęciła wolność moją i taką z niej dla miłości Twojej uczyniła ofiarę, jaką ją dla miłości mojej uczyniłeś z Twojej wolności, to jest ofiarę dobrowolną, zupełną i nigdy nie ustającą, i dlatego Sam mi podajesz własne więzy Twoje, abym je przyjmowała dla Ciebie i nosiła z Tobą. Ach! niechże już ten przykład Twój i ta ku mnie miłość Twoja zwycięża we mnie przyrodzoną do takiej ofiary odrazę. Żyć w ciągłej zależności i nigdy nie być panią siebie; prawda, że to rzecz bardzo uciążliwa dla natury, ale znosić tę zelżywość z Tobą i dla Ciebie, o Jezu, to rzecz bardzo słodka dla serca Ciebie miłującego. Przy tem, chociaż wkładasz na mnie więzy, ale za to od innych nieszczęśliwych więzów wyzwalasz mnie. Więc już za to samo, żeś potargał pęta moje, chcę błogosławić Ciebie, o Boże, i chętnie nosić więzy Twoje. Twoją jestem i Twoją chcę być na wieki. Ta jest największa łaska, o którą Cię proszę i prosić nie przestanę, dopóki żyję. Użycz mi, o Jezu, tej łaski i tem weselem rozwesel duszę służebnicy Twojej. Amen.

za: "Jezu żyj we mnie" (1951r.)

 

 

Modlitwa o upodobnienie do Chrystusa.

Boże, Ojcze światłości i dawco wszelkiego dobrego daru, wybrałeś ninie spośród ludu swego, bym doskonalej upodobnił się do najmilszego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Pragnąc przeto godnie odpowiedzieć łasce powołania, -błagam cię pokornie, byś mnie przyoblekł w Jego szaty i znamiona. On się nazywa «Ukrzyżowany»: niechaj i ja chlubię się z jego krzyża, że przez śluby zakonne świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja światu. On dla mego odkupienia życie swe oddał: niechaj i ja już nie żyję dla siebie, ale tylko dla niego. On we wszystkim ciebie uwielbiał: niechaj i ja według moich konstytucji zakonnych we wszystkim szukam tylko większej chwały Twego boskiego majestatu. On duszę swoją położył za swoje owce, aby życie miały niechaj i ja żarliwą modlitwą, niestrudzoną pracą i wszelkimi uczynkami miłości i poświęcenia przyczyniam się do zbawienia ludzi. O wszechmocny i dobry Boże, jak mnie wybrałeś w Jezusie Chrystusie, tak też racz mnie do niego jak najdoskonalej upodobnić ku większej chwale łaski Twojej. Amen.

za: "Pójdź za Mną" x. Turbak (1957r.)

 

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa. (1893r.)

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście, a ja wam ulżę (Mat. 9.28).

O słodkie słowo Chrystusa, który bierze ochotnie na siebie nasze prace, nasze znoje i wszystkie ludzkie cierpienia! O Zbawicielu mój, więc Ty chcesz dźwigać moje boleści?! Wzywasz mnie, ażebym złożyła je na Ciebie... Wszystko, co cierpię, w Tobie ma znaleźć swą ulgę. Łączę więc krzyż mój z Twym krzyżem; o nieś go za mnie, mój Panie! Jestem upadającą od znoju, jako Ty byłeś, gdy Szymonowi krzyż Twój nieść razem z Tobą kazano. Idę za Tobą, Panie mój, na Kalwaryę, by tam być ukrzyżowaną wraz z Tobą. Chcę, kiedy zechcesz umrzeć w objęciach Twoich, ale ciężar mojego krzyża mnie gnębi! Nie mam już cierpliwości, więc Ty sam bądź cierpliwością moją, błagam Cię o to przez obietnice Twoje. Idę do Ciebie, bo znieść nie mogę swego bólu już, Panie! wszakże to dosyć dla zasłużenia na Twe współczucie i pomoc!

za: "Bądź wola Twoja" (1893r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8092168
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.