Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Modlitwy dla uczniów i nauczycieli

 

Modlitwy dla uczniów i nauczycieli

 

 

[Modlitwa przed nauką.] [Modlitwa po nauce.] [Prośba o błogosławieństwo w naukach] [Modlitwa przed egzaminem] [Do N. M. P. przy rozpoczęciu nauk szkolnych.] [Modlitwa do św. Stanisława Kostki o pomoc w naukach] [Modlitwa do św. Jana Kaniego o błogosławieństwo dla kształcącej się młodzieży.] [Modlitwa za nauczycieli.] [Modlitwa o zbawienne myśli oświecenie.] [Modlitwa Nauczycielek (litania)] [Modlitwa nauczycielki. (1900r.)]

 

 

 

Modlitwa przed nauką.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień miłości Twojej.
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha świętego oświecił, daj, abyśmy to, co jest dobre, w tymże Duchu poznali i Jego pociechy zawsze doznawali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo,

 

Modlitwa po nauce.

Boże którego miłosierdzie jest niezmierzone, a dobroć nieprzebraną, dziękujemy Ci za tę naukę, którąśmy z łaski Twojej teraz słyszeli. Spraw to, prosimy Cię, abyśmy, mając zawsze w pamięci prawdy wiary i według nich żyjąc, nagrodę wieczną otrzymali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo.

za: "Szkoła Chrystusowa : modlitewnik dla młodzieży" 1924r.

 

Prośba o błogosławieństwo w naukach

Do Ciebie, o Panie! jako do źródła mądrości i światła udaję się, prosząc Cię pokornie o pomoc Twoją niebieską w naukowych pracach moich. Ty sam, o Boże, chcesz, abym się naukom oddawał, i przez niezmierzoną dobroć Swą udzieliłeś mi środków do tego, i umieściłeś mnie w tym stanie, w którym łatwiej niż w innych mogę wzbogacić mą wiedzę, wykształcić rozum i serce. Dziękuję Ci, o Boże, za tę hojność dla mnie. Ale błagam Cię jeszcze, o Panie! udziel mi szczerej chęci do pracy, udziel i potrzebnej wytrwałości, abym nigdy nie ustawał w nabywaniu nauk mimo wszelkich trudności, z jakimi walczyć mi wypadnie. Nie dopuszczaj, abym się zrażał i zniechęcał jakąkolwiek trudnością, i racz błogosławić trudom moim, abym pokonując wszelkie przeszkody kształcił umiejętnie władze duszy mojej i doszedł do pożądanych skutków szkolnej pracy na chwałę Twoją, na pociechę rodziców, na pożytek bliźnich i Ojczyzny mojej, Nade wszystko zaś proszę Cię, O Panie! nie dopuszczaj tego, aby postępy, które przy łasce Twojej w nauce uczynię, lub pochwały, które sobie zjednam, przywiodły mnie do pychy i wysokiego o sobie mniemania. Utrzymuj mnie zawsze w świętej, pokorze, bo wiem, że bez niej i najpiękniejsze owoce nauk obrócą mi się na szkodę mej duszy, i zamiast mnie zbliżyć do Ciebie, jedynego szczęścia mojego, oddalą mnie od Ciebie i na bezdroża sprowadzą.
Oświecaj, Boże! mój umysł i utwierdzaj wolę, daj wytrwałość i tak kieruj naukami mymi, aby mi one posłużyły do lepszego poznania i gorętszego miłowania Ciebie, najlepszego Pana i Ojca mojego. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, z którym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Z modlitewnika: "Króluj nam Chryste" (Koniec XIXw)

 

 

Modlitwa przed egzaminem

O Boże! ważne i trudne czeka mnie dziś zadanie. Mam zdać publicznie sprawę z nabytych wiadomości. Przeto składam Ci dzięki z głębi serca mego, żeś mi dał doczekać tego dnia dzisiejszego, który mi ten najdroższy skarb przy chrzcie św. w duszy mej złożony przypomina. Winienem Ci życie moje; bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi, ale bardziej jeszcze winienem Ci odrodzenie moje do nieba. Miłosierdziu Twemu zawdzięczam, że prawdziwą wiarę świętą wyznaję. Błagam Cię, o Boże, spraw to łaską Swoją, abym ceniąc sobie to szczęście nade wszystko żył zawsze i postępował tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien, abym oddawszy Ci raz serce moje zachował je nieskalane i pozostał wiernym sługą i synem Twoim przez wszystkie dni żywota mojego.
Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił?
Co Ci oddam, o Panie? Nic godnego z siebie samego oddać Ci nie mogę Ale oddaję z nieprzebranego skarbu Serca Jezusowego. Oddaje, Ci prace, mękę i śmierć, i niezliczone Jego zasługi.
Oddaję Ci dar z niewinności, z pokory i z miłości Serca Najśw. Maryi Panny i ze wszystkich Jej zasług. Oddaję Ci dar z zasług wszystkich Świętych Twoich, a osobliwie mego św. Patrona.
To wszystko zaś oddaję Ci dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, któreś mi wyświadczył i przepraszam Cię za wszystkie grzechy i niewdzięczności moje, a wreszcie proszę Cię pokornie o błogosławieństwo Twoje, o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze życie moje

Z modlitewnika: "Króluj nam Chryste" (Koniec XIXw)

 

 

  Do N. M. P. przy rozpoczęciu nauk szkolnych.

Pod Twoją opieką, o Matko najsłodsza, i pod wezwaniem tajemnicy Twego Niepokalanego Poczęcia pragnę odbywać moje nauki. Nadto postanawiam uroczyście, że będę im się wiernie oddawał w tym celu, abym tem więcej przyczyniał się do oddawania należnej czci Bogu i szerzenia nabożeństwa do Ciebie. Proszę Cię zatem o Matko najmiłościwsza, Stolico mądrości, abyś pracom moim łaskawie pomagała. Ja zaś, co nawet słuszna jest, pobożnie i chętnie obiecuję, że jakikolwiek z owych prac moich nastąpi pożytek, wszystko to przyznam jaku otrzymane za Twojem do Boga wstawieniem. Amen.
(100 dni odp. raz na dzień. Leon XIII. 1882.)

za: "Najświętsza rodzina" (1903r)

 

 

  Modlitwa do św. Stanisława Kostki o pomoc w naukach

Święty Stanisławie Kostko, któryś prosząc Boga o pomoc i światło w naukach, o siłę rozumu i pamięci, został wkrótce wysłuchanym, proszę Cię, wyjednaj swemi prośbami i mnie, nieudolnemu uczniowi, tę łaskę u Boga, abym w dobrych naukach postęp uczynił, odniósł z nich prawdziwy pożytek, a siłą rozumu i pamięci objąwszy te ogromy nauki boskiej i ludzkiej, stał się godnym synem Kościoła i Ojczyzny, w przyszłem zaś życiu mógł razem z Tobą, święty Stanisławie, chwalić i wielbić Jezusa i Marję na wieków. Amen.

za: "Z Jezusem, Książka do nabożeństwa dla młodzieży szkolnej" 1919r.

 

 

Modlitwa do św. Jana Kaniego o błogosławieństwo dla kształcącej się młodzieży.

Święty Janie Kanty, Patronie nasz! Ty za życia pełnego świątobliwości wychowaniu młodzieży się poświęciłeś, spojrzyj z górnych przybytków na kształcącą się młodzież naszą i wyjednaj jej u Pana i Zbawiciela naszego dar pobożności, aby ją świecka umiejętność czczą pychą nie nadymała, ale ułatwiła jej poznanie tąjemnic Boskich i zrozumienie wielkich dzieł Stwórcy i żeby napełniona niebieską mądrością ukochana młodzież, szerząc Bożą oświatę dla podżwignienia swej Ojczyzny, stała się ozdobą Kościoła św. i niewinnością obyczajów a nadzieją Królestwa niebieskiego zawsze się cieszyła. Amen.

za: "Królowa Korony Polskiej" (1910r.)

 

 

Modlitwa za nauczycieli.

Ojcze niebieski! któryś nie puścił samego człowieka na ten padół płaczu, aleś mu przydał niewidzialnie Anioła Stróża, a widzialnie powierzyłeś go rodzicom i nauczycielom, który Syna Swego na świat zesłałeś, aby nas nauczył w co wierzyć i co czynić mamy, abyśmy byli zbawieni: okaż o Boże szczególne miłosierdzie nad nauczycielami, a mianowicie nad tymi, którzy mnie nauczają (tu wymień nazwisko nauczyciela, nauczycielki lub nauczycieli, za których się modlisz). Daj im (lub jemu) zdrowie dobre, długie życie, i pozwól, aby nauki,które w sercach młodzieży zaszczepiają, przynosiły obfite owoce. Zapal nasze serca, abyśmy byli posłuszni naszym nauczycielom, i nie martwili ich czynami, a mianowicie nieposłuszeństwem i lenistwem. Spraw dobry Boże, abyśmy razem po zgonie osiągnęli Królestwo Twoje, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

za: "Dziecię do Boga : książeczka do nabożeństwa dla młodzieży katolickiej." (1902r.)

 

 

 

Modlitwa o zbawienne myśli oświecenie.

Oświeć: mię, Jezu dobry, światłem Twej Boskiej Prawdy; każ ze skrytości serca mego ustąpić ciemnocie wszelkiej. Rozjaśnij i rozrzuć błąkanie moje; złe i zuchwałe myślenie racz pokonać we mnie, iżbym pokój Twój przyjął, i aby chwała Twa brzmiała w przybytku świętym, to jest w sumieniu czystem. Rozkaż burzom i szturmom; rzeknij morzu : ucichnij; i wichrom, aby nie wiały: a stanie się uciszenie wielkie. Wypuść światłość Twoją i prawdę, aby jaśniały na ziemi. Jam jest ziemią czcza i próżną, i prochem podłym, aż mię oświecisz i uznasz. Ale gdy, Boże, rosą Niebieską serce moje wzbudzisz i użyźnisz: wyniesie się myśl moja z uciśnienia grzechowego, i wyda w bojaźni Twojej owoc wyborny i zbawienny. Pochwyć mię Panie, i wyrwij od zdrożnej mądrości doczesnej; niech nie mówi do mnie: ożywię cie i nasycę, która jest umarła i próżna. Bowiem Ty jeden tylko, Boże Najwyższy, wystarczasz miłującemu Ciebie: a bez Ciebie wszystko podłe i marne. Nie w mądrości ludzkiej, z pychy i błędu urobionej; ale w Tobie, Światłości przedwiecznej, oświecenie czerpać chcę: abym mylność i zdradę dróg ziemskich obejrzał, i Ciebie, Boga mojego, otrzymał; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem i z Duchem Świętym króluje i świeci wiecznie. Amen.

za: Ołtarzyk Polski (1850r.)

 

 

Modlitwa Nauczycielek (litania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Drogo i żywocie nasz,
zmiłuj się nad nami,
Jezu, Mistrzu i przewodniku nasz,
Jezu, Nauczycielu najcierpliwszy,
Jezu, Nauczycielu najmiłościwszy,
Jezu, doskonałości nauczyciela,
Jezu, któryś przez całe życie ziemskie nauczał słowem i przykładem,
Jezu, któryś słowem rzesze ku sobie pociągnął,
O pomoc Twoją w spełnianiu obowiązków,
Błagamy Cię Duchu Święty, Boże.
O wiarę w owocność naszej pracy,
O ukochanie naszej pracy,
O odwagę w walce z przeciwnościami,
O zaufanie młodzieży nam powierzonej,
O moc przekonania,
O święty ogień zapału,
O cnotę wyrozumiałości,
O cierpliwość w nauczaniu,
O słodycz i pogodę ducha,
O umiejętność zaparcia się siebie,
O ducha poświęcenia,
W chwilach rozterki duchowej,
Oświeć nas, Duchu Święty, Boże.
W chwilach zniechęcenia, podtrzymaj nas,
W chwilach przygnębienia, pociesz nas,
W upadku ducha, podnieś nas,
Od pokus niedbalstwa i lenistwa,
zachowaj nas Panie.
Od lekceważenia obowiązków,
Od zarozumiałości,
Od ducha obojętności,
Od zaniedbania natchnienia,
Abyśmy godnie powołaniu naszemu odpowiedzieć mogli,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy nadziei w nas pokładanej nie zawiedli,
Abyśmy się nigdy powołaniu nie sprzeniewierzyli,
Abyśmy odpowiedzialności, jaka na nas ciąży, nie lekceważyli,
Abyśmy w pracy nad doskonaleniem się nie ustawali,
Abyśmy uczniom swoim zawsze przykładem świecili,
Abyśmy się zawsze sprawiedliwością rządzili,
Abyśmy młodzież nam powierzoną miłością ogarniali,
Abyśmy umieli znaleźć drogę do umysłów i serc dziecięcych,
Abyśmy radość i zadowolenie w naszym zawodzie znaleźć umieli,
Abyśmy dobro Boga i bliźnich nad osobiste przedkładali,
Abyśmy zgodę i jedność w narodzie krzewili,
Abyśmy święty ogień zapału w serca wlać umieli,
Abyśmy dusze nam powierzone do Ciebie skierować mogli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

za: Ulotka z początków XX w.

 

 

Modlitwa nauczycielki. (1900r.)

Boże mój! z woli Twojej przypadła na mnie taka dola, którą mało komu umiłować dałeś, bo mało komu daje ona słodkich i błogich chwil kosztować , gdy dla bardzo wielu ma zawsze gotowe najdotkliwsze przykrości, i za najcięższą, do dna wyczerpującą pracę niesie zwykle obojętność, a nie rzadko niewdzięczność i lekceważenie dotkliwe. . . O Panie Jezu mój! Ty, któremu w sprawie zbawienia ludzi, jako wstęp do krwawej za nich męki, przypadła męka ducha w nauczaniu tłumów niesfornych i niepojętnych, Ty wiesz, o Panie, że dola nauczycielki jest bardzo ciężka na świecie... a więc do Ciebie, jako Mistrza swego, jako do wzoru najdoskonalszego Nauczyciela, zwracam się z prośbą gorącą... bo i mnie ciężko jest bardzo... bo mi sił już nie staje ... bo mnie znużenie i zniechęcenie ogarnia... O Panie!... podźwignij niemoc moją, pokrzep mnie na duchu. Nie daj mi wyrzekać na ten rodzaj pracy, która mi daje w moc moją tyle serc dziecinnych, tyle dusz młodzieńczych, bym je dla Ciebie urabiała i wiodła ich ku Tobie, mój Boże. Daj mi ją umiłować nie jako sposób zdobycia chleba dla siebie, ale jako środek do zasłużenia się dobrze Tobie, krajowi i ludziom. Niech w takim duchu rozumiem tę pracę: w takim celu ją podejmuję, a w każdej chwili trudniejszej, w każdem bolesnem przejściu, niechaj Twój przykład będzie mi wzorem, zachętą i pociechą. I gdy mi praca wyczerpie siły, a nie zapewni nawet zaspokojenia potrzeb, stań mi wtedy w pamięci Ty, Parne! coś nie dał łaknąć zebranym dla nauki rzeszom i chleb im cudownie mnożyłeś!... Gdy z obojętnością ludzką i lekceważeniem spotykam się u tych, którym najlepszą cząstkę własnej istoty na usługi niosę; gdy mnie zaboli niewdzięczność tych, których dziećmi ducha swojego czyniłam, wtedy, o Panie, przyjdź mi na pamięć, Ty, którego tłumy tak gorliwie przez Ciebie uczone kamienować chciały, którego uczeń zaprzedał... i nie daj rai skarżyć się na to, że mi dałeś udział we własnej doli swojej. O, nie odstępuj mnie, Panie! ucz mnie być cierpliwą, gorliwą, wyrozumiałą i miłości pełną dla powierzonych mi dzieci. Nie daj mi się zniechęcać do pracy, ani trudami nieodłącznymi od niej, ani cierniami jakie się często zamiast spodziewanych plonów spotyka. Ucz mnie przy mej pracy zapominać o sobie, o bólach własnego życia, o cierpieniach ciała, ale nie daj mi ujrzeć się kiedy w niedostatku dla starganych sił moich, dla wyczerpania ducha w zapasach z dolą moją. Ucz mnie chwałę Twoją i dobro dzieci mieć przede wszystkiem na względzie, a nie daj mi nigdy dla fałszywego ocenienia usiłowań moich obracać je tylko na szukanie ulgi i własnej dla siebie korzyści... O Panie, bądź Mistrzem moim! bądź Mądrością moją! bądź Światłem mojem! Ty mnie wspieraj, ażebym nie upadła pod ciężarem mych trudów, a za każdą pociechę moją, za każdy owoc, jakim się cieszyć pozwolisz, bądź pochwalony, o Panie! Ty kieruj nauką moją by u Twego źródła czerpana, prawdziwem zasileniem serc i umysłów była. Ty bądź Opiekunem moim w tych chwilach, gdy od spracowanej, z sił wycieńczonej doszczętu, ludzie usuwać się będą, zostawiając mnie może opuszczoną w niemocy... a może i w niedostatku! O Panie! daj mi teraz tak serdecznie, tak gorliwie pracować, abym zasłużyła być policzoną w rzędzie pracowników w Twojej winnicy, i abym prosto z upału i znoju życia do Ciebie po zapłatę iść mogła. Amen.

za: "Bądź wola Twoja : modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca" (1900r.)

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.