Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa Do Trójcy Przenajświętszej.

 

Modlitwa Do Trójcy Przenajświętszej.

Chwała Ojcu, który mnie mocą swoją wywiódł z nicości i stworzył na obraz i podobieństwo swoje.
Chwała Synowi, który mądrością. swoją od piekła mnie wyzwolił i do nieba wstęp otworzył.
Chwała Duchowi Świętemu, który miłością swoją obdarza mnie bezustannie wszystkimi łaskami do zbawienia mojego potrzebnymi.
Chwała trzem osobom jedynego Boga w Trójcy nierozdzielnego, Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu. Jak była na początku przed wiekami, gdy Bóg sam w sobie najwyższej chwały zażywał; jaką jest teraz, gdy Mu ją oddaje całe niebo i ziemia i stworzenie wszelkie, i jaką będzie zawsze, gdy na wieki wieków chwalić Go i wielbić dusze wybrane nigdy nie przestaną. — Amen.
Cześć Ci oddaję najgłębszą, o Trójco Przenajświętsza! — Wielbię Cię i chwalę i najpokorniejsze składam Ci dzięki, iżeś nam, o wielki nasz Boże! tę wzniosłą i niepojętą Tajemnicę objawić raczył, a proszę Cię i błagam, abyś mi dał w silnej i statecznej w nią wierze wytrwać aż do śmierci, abym czcić, chwalić 1 wielbić mógł w niebie na wieki, co tu całym sercem wyznaję na ziemi: Ciebie Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedynego w trzech osobach Boga. — Amen.

za: "Chwalcie Boga : krótki zbiór modłów dla chrześcijan-katolików płci obojéj" (1896r.)

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8092347
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.