Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dawne modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego

 

Dawne modlitwy do Miłosiernego Pana Jezusa

 

 

 

Zobacz również: -> [Modlitwy do Miłosierdzia Bożego].


 

  [Modlitwa do Jezusa Miłosiernego] [Modlitwa do Miłosiernego Pana Jezusa.] [Modlitwa do Pana Jezusa Miłosiernego w wielkimi utrapieniu.] [Westchnienie do Pana Jezusa Miłosiernego.] [Litania o Miłosierdziu Boskiem (1872r.)] [Litania o miłosierdziu Boskiem (1850r)] [Modlitwa o Miłosierdzie Boże.]     

 

 

 

Modlitwa do Jezusa Miłosiernego

O Jezu najmiłosierniejszy! Niewysłowioną jest miłość Twoja, która Cię skłoniła do tak wielkiej ofiary za nas, nieszczęsnych synów Ewy. „Wszyscyśmy jako owce pobłądzili a Pan włożył na Ciebie nieprawości wszystkich nas. Choroby nasze Tyś nosił, a boleści nasze Tyś odnosił. Zraniony jesteś za nieprawości nasze, starty za grzechy nasze. Sinością Twoją jesteśmy uzdrowieni.“ Ofiara Twych cierpień i śmierci bolesnej otworzyła dla mnie źródło nieprzebranego miłosierdzia w przebitym włócznią boskim Sercu Twoim. Z wiarą żywą i głęboką pokorą zbliżam się do tego źródła i błagam: Jezu bądź miłościw mnie grzesznemu. Wejrzyj na niedole i utrapienia moje i pospiesz ku ratunkowi mojemu. Jeśli jednak wolą jest Twoją, bym dźwigał ten krzyż, udziel mi siły łaski Twojej, bym go dźwigał bez szemrania i narzekania, w cichości serca, z poddaniem się najświętszej woli Twojej. Zbaw przezeń duszę moją i doprowadź mię do żywota wiecznego. Amen.

za: Nowenna do P. Jezusa Miłosiernego (1936r.)

 [menu]

 

 

Modlitwa do Miłosiernego Pana Jezusa.

O Dobry Jezu! o Najmiłościwszy Jezu! o Najsłodszy Jezu! Jezu Synu Maryi Panny! pełen miłosierdzia i łaskawości, o słodki Jezu! zmiłuj się nade mną według Wielkiego miłosierdzia Twego; o najłaskawszy Jezu! proszę Cię przez tę przenajdroższą krew, którąś chciał za grzechy ludzkie obficie z ciała Twego wylać, abyś raczył obmyć wszystkie nieprawości moje; miłościwym Twoim okiem wejrzyj na mnie nędzną i niegodną sługę Twoją, Ciebie pokornie proszącą i Twego Świętego Imienia wzywającą.

O Imię Jezus! Imię słodkie, Imię Jezus, Imię posilające, i zbawiające! Bo cóż jest Jezus? tylko Zbawiciel! dla tego o miłosierny Jezu! dla Imienia Twego bądź mi Jezusem i Zbawicielem. Nie dopuszczaj abym wiecznie była potępiona, która jestem z niczego od Ciebie stworzona. — O Jezu miłosierny! niechaj mię nie zagubią nieprawość moja, którą stworzyła wszechmocna dobroć Twoja; o słodki Jezu! racz się przyznać do tego, co we mnie jest Twego a racz oczyścić z serca, mego cokolwiek rozumiesz być cudzego i nieprzystojnego. O najłaskawszy Jezu! zmiłuj się nade mną, dopóki jeszcze mam czas do miłosierdzia, abyś mię nie potępił w onę chwilę, kiedy wszelkie stworzenie rozumne przed straszliwy sąd Twój będzie postawione. Bo na cóż się przydadzą zasługi męki i pożytek krwi Twojej, jeśli nie ujdę wiekuistej kary? Nie umarli Ciebie chwalić mają Panie Jezu! ani ci wszyscy, którzy do piekła wstępują; o Miłosierny Jezu! o Najpokorniejszy Jezu! o Jezu! Jezu! Jezu! raczże mnie przypuścić w poczet i liczbę wybranych Twoich. O Jezu zbawienie w Ciebie wierzących! o Jezu pociecho do Ciebie się uciekających! o Jezu rozkoszne pocieszenie wszystkich pod ciężarem grzechów swoich żałośnie wzdychających! o Jezu Synu Panny Maryi! racz w serce moje wlać łaskę Twoją, mądrość i pokorę, abym Cię mogła doskonalej miłować, chwalić, Tobie służyć z Ciebie i do Ciebie chwałę odnosić; czego udziel łaskawie i tym którzy wzywają najsłodszego Imienia Twego. Amen.

za: Nabożeństwo do miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa (1868r.)

 [menu]

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa Miłosiernego w wielkimi utrapieniu.

O Jezu miłosierny! z największym upokorzeniem padam na twarz przed Tronem Majestatu Twego, ja najniegodniejsze stworzenie Twoje, Wynurzam dziś stroskane serce moje przed Tobą, o Boże mój, jedyna nadziejo moja, rzucam się do najświętszych nóg Twoich, gorzkimi oblewając je łzami. Widzisz Panie krzyż utrapienia, widzisz w jak ciężkim smutku, dolegliwości i nędzy zostaję. Przed Tobą Jezu miłosierny, składam wszystkie smutki, cierpienia i dolegliwości moje; wołając o wsparcie, Ty tylko jeden wysłuchać mię możesz! — Bo gdziesz się mam udać, jeżeli Ty o Jezu miłosierny łaskawie mię nie przyjmiesz? — Ach! zmiłuj się nade mną o Jezu mój! pospiesz na ratunek mój, nie dopuszczaj, żebym miała ulec pod ciężarem cierpień moich. O! Ojcze mój, rzuć okiem nieprzebranego miłosierdzia Twego na ucisk i żałość serca mego; Ty tylko jeden znając me cierpienia, możesz zagoić te bolesne rany i żałość serca mojego; wlać w nie balsam gorącej pociechy. Ty tylko jeden możesz otrzeć te łzy, które przed Tobą płyną i przemienić wszystkie me udręczenia w radość i wesele. — O Jezu miłosierny zmiłuj się nade mną! pociesz smutną duszę moją, w Tobie Panie ufam i zawiedzioną nie będę; błagam Cię o męstwo i stałość we wszystkich przeciwnościach moich, niech nigdy nie zapominam o obowiązkach i powołaniu stanu mojego i nie zbaczam z prawej drogi. Wysłuchaj te modlitwy moje przez Matkę pięknej miłości Maryą Pannę. Amen.

za: Nabożeństwo do miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa (1868r.)

 [menu]

 

 

Westchnienie do Pana Jezusa Miłosiernego.

O Jezu, mój Panie, Boże wszelkiej dobroci, Ojcze miłosierdzia, stawam przed Tobą z sercem upokorzonym i skruszonym i polecam Ci moją godzinę ostatnią i wszystko, co mnie po niej czeka.

Gdy nogi nieruchome ostrzegą mię, że bieg życia mego już ku końcowi się zbliża, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy ręce moje, drżące i skostniałe, krzyża św, już trzymać nie będą mogły, ale same bezwładne na łoże boleści go upuszczą, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy oczy moje, przyćmione i szklane, za zbliżeniem się śmierci, wzniosą ku Tobie ostatnie wejrzenie swoje, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy usta moje, zimne i drżące, wymówią po raz ostatni Najświętsze Imię Twoje, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy lica moje, blade i sine, obudzą w przytomnych politowanie i trwogę, i gdy włosy moje, potem śmiertelnym oblane, powstając na głowie, zapowiedzą mi skon bliski, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy uszy moje, zamykając się na zawsze na mowy ludzkie, otworzą się dla posłyszenia głosu Twojego, wydającego nieodwołalny wyrok, który o całej mojej wieczności rozstrzygnie, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy wyobraźnia moja, miotana widziadłami ponurymi i przerażającymi, pogrążoną będzie w śmiertelnym smutku; gdy umysł mój, strwożony widokiem moich nieprawości i bojaźnią sprawiedliwości Twojej, walczyć będzie przeciw aniołowi ciemności. pragnącemu wydrzeć mi nadzieję w miłosierdzie Twoje i pobudzić do ostatniej rozpaczy, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy słabe serce moje, przyciśnione boleścią choroby, opanuje bojaźń śmierci, i gdy je zmęczy walka usilna z nieprzyjaciółmi zbawienia, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy spływać będą ostatnie łzy, oznaki bliskiego końca mego, przyjmij je, o mój Jezu, jako danie zadośćuczynienia, bym umarł (a) ofiarą pokuty i w tej straszliwej chwili, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy rodzice moi, krewni i przyjaciele, zgromadzeni wokoło mnie, rozczulą się na widok stanu mego i wzywać będą litości Twojej dla mnie, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy utracę używanie wszystkich zmysłów i gdy cały świat zniknie przede mną; gdy zostawać będę w ostatnich boleściach konania i w uścisku śmierci, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy ostatnie westchnienia mojego serca naglić będą duszę, aby wyszła z ciała, przyjmij je, jako pochodzące ze świętej niecierpliwości oglądania Ciebie, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Gdy dusza moja, na ustach błąkając się, opuści ten świat na zawsze, zostawiając ciało moje blade, zlodowaciałe i bez życia, przyjmij zniszczenie mego ziemskiego jestestwa jako hołd, złożony Boskiemu Majestat owi Twemu, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!
Na koniec, gdy dusza moja stanie przed Tobą, i gdy ujrzy po raz pierwszy blask Majestatu Twego, nie odrzucaj jej z przed oblicza Twego, ale racz ją przyjąć na łono miłosierdzia Swego, bym na wieki mógł śpiewać chwałę Twoją, — Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną!

Módlmy się:
O Boże, który, skazując nas na śmierć, ukryłeś przed nami jej dzień i godzinę, spraw, abym, przepędzając w sprawiedliwości i świątobliwości wszystkie dni życia mojego, zasłużyła sobie na zejście z tego świata w Twojej miłości, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. Bóg na wieki wieków. Amen.

za: Nocna godzina adoracji u stóp Króla Niebieskiego 1934r 

 [menu]

 

 

  Litania o Miłosierdziu Boskiem (1872r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Boże miłosierny! usłysz nas.
Boże miłosierny, wysłuchaj nas.
Boże miłosierny! w Trójcy św. jedyny, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, któryś nas z nikczemności wiecznej wyprowadził, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który dla nas niebo i ziemię słońcem i gwiazdami oświecasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, Który dla nas żywność i wygodę z ziemi przedziwnie wyprowadzasz, zmiłuj się nad nami.
Hoże miłosierny, któryś dla odkupu świata zgubionego Syna swego zesłał, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, któryś nas chrztem św. sobie poświęcił, i za dzieci przyjął, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, któryś nas z milionów niewiernych wyłączył, i do wiary sw. obrał, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który do naznaczonego życia stanu, dziwnymi sposobami powołujesz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który od grzechu i potępienia łaską swoją odwodzisz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który opamiętania grzesznika czekasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który upadłym czas do pokuty miłosiernie dajesz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który mizernego człowieka w ciemnościach oświecasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który marnotrawnych garnących się do Ciebie, z ojcowską dobrocią przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, który kochających Ciebie do wiecznej chwały przypuszczasz, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w którego rękach są wszystkie szczęścia i przypadki nasze, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna pociecho w utrapieniach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna obrono w prześladowaniach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyne rozweselenie strapionego serca, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jodyna pomocy w smutkach i wątpliwościach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna nadziejo we wszystkich nieszczęściach, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyne najwyższe dobro moje niestworzone i wieczne, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, jedyna miłości i celu naszego serca, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, którego dobroci żadne stworzenie wychwalić nie może, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, którego miłosierdzia pełna jest wszystka ziemia, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, którego chwały niebo ogarnąć może, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w mizernym życiu naszem, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w okropną godzinę śmierci, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, na strasznym sądzie Twoim, zmiłuj się nad nami.
Boże miłosierny, w mizernym życiu naszem, zmiłuj się nad nami.

Niech się podoba najśw. dobroci i miłosierdziu Twemu przyjąć i wysłuchać pokorne prośby nasze, Prosimy Cię Panie.

Od ślepoty duszy i serca, Wybaw nas Panie!
Od zatwardziałości w grzechach, Wybaw nas Panie!
Od grzechu śmiertelnego, Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Wybaw nas Panie!
Od potępienia wiecznego, Wybaw nas Panie!
Przez Krew i mękę Syna Twego, Wybaw nas Panie!
Przez pokorę i niewinność najśw. Matki Jego, Wybaw nas Panie!
Przez przyczynę dziewięciu chórów Aniołów, Wybaw nas Panie!
Przez zasługi wszystkich Świętych Twoich, Wybaw nas Panie!

Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
Przepuść nam Panie!
Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
Wysłuchaj nas Panie!
Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
Zmiłuj się nad nami! Zmiłuj się nad nami!

Módlmy się.

Boże! którego wnętrzności miłosierdzia są wszystkim otwarte, który nie chcesz zguby żadnego, ale aby wszyscy zbawieni byli, pragniesz, dla czegoś za wszystkich umarł, i najśw. Sakrament postanowił; Ciebie prosimy, zbaw nas wszystkich, którzy w Tobie ufamy, i nie odrzucaj zgromadzenia Twego, któregoś Ty jest Panem na wieki. Amen.

za: Officjum albo Powinność codzienna (1872r.)

 [menu]

 

 

  Litania o miłosierdziu Boskiem [1850r]

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie eiejson.
Chryste usłysz nas o miłosierdzie proszących.
Chryste wysłuchaj nas do Ciebie wołających.

Ojcze, któryś nas stworzył i z którego dobroci wszystko mamy, zmiłuj się nad ludem Twej pomocy żądającym.
Synu, któryś nas odkupił krwią Twoją przenajświętszą, a tak dał przykład, że krew, życie powinniśmy dla dobra ludzi poświęcać, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy potrzebującym.
Duchu przenajświętszy Boże, Twórco myśli wiernych i mądrych, któryś obwieszczon pocieszycielem, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.

Boże miłosierny, którego dobroć i opatrzność trwa na wieki, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy żądającym.
Boże miłosierny, któryś Abrahama dla cnót jego wybrał z pośród wielu i jego na ojca ludu Twego przeznaczyłeś, wybierz dla ludu polskiego ojca i opiekuna, Zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.
Boże miłosierny, któryś Noego z powszechnego potopu ocalił, ocal i nas z pośród utrapień naszych,
Boże miłosierny, któryś Mojżesza na wodę rzuconego zachował i jego na wodza, oswobodziciela i prawodawcę ludowi Twemu przysposobił,
Boże miłosierny, któryś tyle cudów dla ludu Twojego uczynił i zbił Egipt z jego pierworodnemi, abyś lud ocalił; spojrzyj litościwie na ziemię nasza.
Boże miłosierny, któryś wywiódł Izraela z pośród jego nieprzyjaciół.
Boże miłosierny, któryś rozdzielił morza na rozdziały i przeprowadził lud Izraelski przez Jego środek, a tyrana wraz z wojskiem jego za ludem Twoim ścigającego, w przepaściach morskich zatopił; w Twojej jest mocy zawsze cuda czynić.
Boże miłosierny, któryś poraził króle wielkie, a nadałeś ich ziemię dzieciom Abrahama sługi Twojego: nie błagamy Cię o rzecz cudzą, powróć nam tylko naszą ziemie.
Boże miłosierny, który skruszysz łuki i oręże, a spalisz tarcze ciemiężców, którzy prześladują i ciemiężą drugich.
Boże miłosierny, któryś kraj ten dał na mieszkanie Ojcom naszym, nie wyrzucaj z niego ich dzieci, wysłuchaj prośby nasze.
Boże miłosierny, Panie zastępów, bądź nam obrońcą, boć już czas zmiłowania się nad nami, już przyszedł czas.
Boże wszechmogący, któryś przez Mieczysława lud polski do wiary powołał.
Boże miłosierny, któryś błogosławił miecz Chrobrego i kierował jego prawica w walkach przeciw nieprzyjaciołom i wrogom naszej ziemi,
Boże miłosierny, którego niedościgłe są wyroki, którego wiarę opowiadając Wojciech święty, przez zaślepionych pogan śmierć poniósł męczeńską
Boże miłosierny, któryś dopuścił, że nierozsądny testament Krzywoustego, pierwszy podział kraju i srogie klęski , których skutki dziś czujemy, na nas sprowadził.
Boże miłosierny, który prowadziłeś i kierowałeś oręże polskie, przeciw nieprzyjaciołom Twej świętej wiary i zawsze im dałeś zwycięstwo.
Boże miłosierny, w którego imię zwyciężali Piastowie, Jagiellony i tak wielu z mężnego ich pokolenia.
Boże miłosierny, który sprawiłeś że Ojcowie nasi bez twierdz w małej liczbie z piersią odkrytą dzielnie za wolność walczyli i swych wrogów zwyciężali, zmiłuj się nad ludem Twej pomocy wzywającym.
Boże miłosierny, Boże litościwy, bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam Bogiem miłosiernym, wysłuchaj nas Panie.
Od niewoli z której do Ciebie wołamy, wybaw nas Panie.
Od zbytniej rozpaczy, przez którą byśmy sprawę naszą psuli, albo życie skracali,
Od boleści i prześladowania, które tak bardzo ponosimy.
Od więzień, wygnania i tułactwa.
Od poniżenia przez oszczerstwo podstępy, jakich przeciw nam nieprzyjaciele używają.
Od pielgrzymki po całym znanym świecie i tęsknot, które tam nasi rodacy za swą rodzinną ziemią znoszą.
Od ran więzów i niesłusznego mordowania niewinnych ziomków naszych.
Od daremnego i niesprawiedliwego rozlewania krwi bratniej.
Od zamysłu wytępienia nas,

Boże, któryś wywiódł tak wiele narodów z ich niewoli ręką mocną i ramieniem mocnem. Nie karz nas za występki nasze, albo rodziców naszych. Przepuść nam Panie.
Boże, nasza ucieczko i siło nasza, bądź nam pomocnikiem w uciskach, które nas bardzo otoczyły, Wysłuchaj nas Panie.
Boże, na którego rozkaz potrwożą, się narody, nachylą sie króle i poruszy się ziemia, zmiłuj sie nad nami.

Jezu zbawicielu nasz, usłysz nas.
Jezu Zbawicielu nasz, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson.
Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.


Módlmy się.

Daj nam Panie Boże wszechmogący wolność wołania do Ciebie i modlenia się do Ciebie w ojczyźnie naszej, nie myślą ani łzami, ale otwarcie w kościołach i domach całej ziemi naszej, zwyczajem Ojców naszych, bez stróżów nieprzyjaznych naszej wierze. Zjednaj nam to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Amen.

za: Książeczka do nabożeństwa dla Polek (1850r.)

 [menu]

 

 

Modlitwa o Miłosierdzie Boże.

Sędzio mój i Panie! nie jestem godna przed Tobą jedno abyś mię karał, a udręczeniem i smutkiem dopuszczał, któram Ciebie tak często i tak ciężko obrażała. Aleś Ty, najłaskawszy i najmiłosierniejszy od wieków, nie chcesz aby zaginęło stworzenie rąk Twoich, dla żalu największe przestępstwa odpuszczasz, nad pokorą gniew Twój rozbrajasz, i skruszonym do poprawy pomagasz: a poprawionym i wiernym królestwo Twoje otwierasz. O Boże! miłości przedwieczna, Ojcze mój najdobrotliwszy, rozwiąż, błagam Cię, usta moje, abym wyznawszy me grzechy, miłosierdzie Twoje wysławiała. Przejmij me serce żalem skutecznym, abym na Twoje zlitowanie zasłużyła. Oświeć mię i wspieraj Twą łaską, abym przez nią stać się mogła godną nieskończonych dobrodziejstw Twoich. Zgrzeszyłam, Panie, zgrzeszyłam : miłosierdzia u Ciebie żebrzę. Przepuść mi, przez zasługi Syna Twego najmilszego, przez przyczynę przenajświętszej Matki Jego i wszystkich świętych Twoich. Bądź mi miłościw, Panie, iżbym opłakiwała grzech mój i boleść moją, a odwróciła się od ziemi ciemnej i okrytej mgłą śmierci. Tyś jeden, 0 Panie! ucieczka moja i moc. W Tobie położyłam nadzieję, w Tobie ufność nade wszystko chowam; bo gdy mi żal serdeczny za grzechy dać raczysz, czymże jest ich mnogość i wielkość przy niezmierności miłosierdzia Twego Boskiego, co nie zna i nie ma żadnego kresu ani miary ? Wybaw mię, najsłodszy Jezu! nie od kary i cierpień na ziemi, przez które bym grzechy moje mogła zgładzić, ale od zatwardzenia w mych złościach, przez co bym gniew Twój i potępienie wieczne niechybnie ściągnęła na siebie. Wybaw mię Ojcze, Boże mój, nie dla próśb i ucisku serca mego, ale dla ufności i nadziei w miłosierdzie Twoje. Błogosław i poświęć duszę moją, iżby się stała świętem mieszkaniem Twoim i wiecznej chwały Twojej przybytkiem: a niech się w niej nic takiego nie znajdzie coby majestat Twój obrazić mogło. Podług wielkości dobroci Twojej i obfitości miłosierdzia Twojego, racz wejrzeć ku mnie, a usłysz wołanie nędznej służebnicy Twojej, zbłąkanej w krainie ciemności i śmierci. Ratuj mię, i łaską Swą prowadź w pośrodku niebezpieczeństw i skazitelnego żywota, abym mogła dojść drogą pokoju do ojczyzny wiekuistego wesela. Przez zasługi, boleści i śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: Ołtarzyk ostrobramski (1871r.)

 [menu]

 

 

 

 

 

  [menu]

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.