Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Modlitwa przeciw zarazie i morowemu powietrzu

 

MODLITWA Podczas Powietrza.(1889r.)

Oprawco i Panie życia i śmierci wszechmocny Boże, kiedy o robaczku najlichszym masz staranie, dając mu życie i utrzymanie, dopiero mieć musisz nas ludzi w większy daleko opiece, których nie słowem, jak inne rzeczy stworzyłeś, ale własną ręką z ziemi ukształcileś na podobieństwo swoje, wlawszy duszę rozumne, nieśmiertelną, Ciebie poymuiącą; tem się nie kontentuiąc sławę i życie dałeś Syna Twego kochanego za nas, nadto Swiętemi poświęciłeś Sakramentami. Tak tedy wiele łożywszy dla nas, niezliczone dowody miłości ku nam pokazawszy, czyliż pozwolisz najłaskawszy Panie, abyśmy zarazą powietrzną zgładzeni byli? czyliż to zniesie Ojcowskie serce Twoie, abyśmy Synowie Twoi wyginęli, Ciebie się nienachwaliwszy, ani nakochawszy- wstrzymaj tedy Boje miłosierny, Boże łaskawy surowość Twoię i miecz sprawiedliwości, a niechciey nas gubić docześnie. i wiecznie, widząc nas grzesznych i niegotowych na taką śmierć, któraby była droga w oczach Twoich, cóż Ci potem, iż bez dobrego albo bez żadnego przygotowania tą zarazą pomrzemy? Grzechy nasze te plagi na nas ściągnęły, ale niech się nie oddala miłosierdzie Twoie i okrutna Męka Syna Twego Nayświętsza Matko od zarazy grzechowey zachowana, zachoway nas od zarazy powietrznej. Święci Sebastjanie, Rochu, i Rozalio, doświadczeni Patronowie w powietrzu, przeproście BOGA rozgniewanego i karzącego, oddalcie tę ciężką plagę, pod którą klęczymy mizerni, niech się BOG zmiłuje nad nami. A my tey śmierci uszedłszy oczywistej, nieśmiertelną miłością, to jest wieczną, będziemy Ciebie BOGA miłosiernego
kochać i chwalić, Amen.

za: Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga 1889r.

 

 

Modlitwy w czas zaraźliwego powietrza. (1546r)

Od domu Twojego, prosimy Cię Panie racz oddalić zasadzki szatańskie i racz powietrze zaraźliwe w zdrowe zamienić.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste! któryś dla odkupienia świata raczył z Najświętszej Maryi dziewicy się narodzić, w ciele Twoim Najświętszem obrzezać, od Judasza zdrajcy pocałowaniem wydać, powrozami Wiązać jako niewinny baranek na zabicie prowadzony dla większego pośmiewiska przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem i Herodem stawić; pozwoliłeś dla naszego zbawienia fałszywem świadkom siebie oskarżyć, ze wzgardą biczami smagać, uplwać, koronować, policzkować, trzciny uderzyć, na twarzy zranić, z sukni dla wstydu obnażyć, ukrzyżować, między łotry policzyć, żółcią i octem poić i włócznią na ostatku bok przebić. Ty więc Pawie i Zbawicielu mój przez te najświętsze męki Twoje, które ja niegodny grzesznik obecnie rozważam i przez Twój najchwalebniejszy krzyż i śmierć, zachowaj to miejsce wraz z mieszkańcami i mnie sługę Twojego, i tych wszystkich, którzy ten znak krzyża Twojego świętego przy sobie nosić będą. i modlitwy te nabożnie odmawiać; przez ten krzyż i te niegodne prośby, racz uwolnić Panie lud Twój od morowego powietrza, i wszelkie zdrady i sidła szatańskie racz potargać, a nam pożądane zdrowie i pomyślność racz powrócić. Amen!

Boże! który bywasz przez grzech obrażony, ,a przez pokutę dajesz się przebłagać, wejrzy łaskawie na pokorno prośby upokorzonego ludu Twojego, i odwróć chłosty gniewu Twego, na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze.
Amen.

Boże! którego własnością jest litować się i przebaczać, wejrzy, łaskawie na nasze pokorne prośby-a uwolni nas dobrotliwie i wszystkie sługi Twoje od wszystkich więzów grzechowych. Amen.
Wysłuchaj Boże jęki i prośby nasze, którzy Cię błagamy w upokorzeniu a przebacz nam grzchy które opłakujemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie od Ciebie, mogli pokój sumienia odzyskać. Amen.
Tu dodać należy pięć Ojcze nasz i tylei zdrowaś Maryja oraz pięć razy — któryś cierpiał za nas rany, w końcu Wierzę w Boga — na uczczenie ran najświętszych Zbawiciela.

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.