Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa błagalna i o łaskę miłości Boskiej

 

Modlitwa Błagalna

Zmiłuj się Boże! zmiłuj się nade mną
Bo moim duchem nie władne
Nie odwracaj Twoją twarz mi przyjemną
Bo z zginionemi przepadnę.

Daj mi znak, żeś się dał złagodzić
W Tobie nadzieję złożyłam,
Pokaż mi drogę, jaka mam chodzić,
Bo się do Ciebie wróciłam.

Do Ciebie wołam, ratuj mnie Panie,
Przed nielitośnym mym wrogiem,
Naucz jak pełnić Twe przykazania
Wszakże ty jesteś mym Bogiem.

Do Twojej łaski, na tor zbawienia
Z drogi przepaści — mnie zwróci,
A ja dla chwały Twojego imienia
Schronię się w Pańskiej dobroci,

Litość Twoja nade mną się wzruszy
Że już tak cierpię od długa
Zginie kto zguby szuka mej duszy,
Bom ja o Panie twa sługa.

za: "Pod Krzyżem" x. Antoniewicz (1900r)

 

 

 

Modlitwa o łaskę miłości Boskiej [1845r]

Błagam Cię, o mój Boże, strzeż serca mego, ażeby się w troskach tego życia niezagubiało, i aby go rozkosz doczesna nie opanowywała. Niech doznam, o mój Boże! goryczy ziemskiej pociechy, która mię od miłości dóbr wiecznych oddala. Nie dopuszczaj, abym uległ ciału i krwi; aby mię nie uwiódł świat, i krótka onegoż chwała. Użycz mi mocy do odporu, cierpliwości do znoszenia, stateczności do wytrwania. Rozlej na mnie błogosławieństwo Ducha świętego, oświeć mię miłością Twojego świętego Imienia, oczyść i uświęć wszystkie moje doczesne skłonności, myśli i życzenia.
O Boże! który kochającym Cię, wszystko do dobrego kierujesz, udziel sercu memu pełnej mocy i gorącej miłości Twojej, dla obudzenia w nas świętych uczuć i myśli o Tobie, i spraw, ażeby one się nigdy przez ziemskie pokusy nie osłabiły i nie splamiły. Zapal o Panie! serca i wnętrzności nasze ogniem Ducha świętego, ażebyśmy służyli Tobie czystą miłością, i przez niewinność serdeczną upodobali się Tobie.
Twoja łaskawa pomoc, o Panie! uprzedza wszystkie nasze sprawy, i dopomaga im do udoskonalenia, ażeby nasze myśli i uczynki od Ciebie się zaczynały, i na Tobie kończyły, przez Jezusa Chrystusa i t. d.

za: Książka do nauki nabożeństwa kościelnego i domowego dla wszystkich katolików (1845r.)

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8092120
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.