Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Użyteczne inspiracje i pomoce na Wielki Post. -->

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie

 

Modlitwy za kapłanów

i o powołania kapłańskie

 zaczerpnięte ze starych modlitewników

 

 

 

   [Modlitwa za kapłanów z 1936r.] [Modlitwa za swego Duszpasterza i za wszystkich Kapłanów]   [Modlitwa o dobrych Kapłanów] [Modlitwa za Kapłanów, aby Ofiarę Mszy Św. godnie spełniali] [Modlitwa za kapłanów świętej Magdaleny de Pazzis.] [Modlitwa za kapłanów.]   [Modlitwa na uproszenie sobie wcześnie łaski do wiernego wypełniania powinności powołania.] [Modlitwa na uproszenie dobrych kapłanów (1912r.)] [Modlitwa za kapłanów (1930r.)] [Modlitwa za duchowieństwo (1853r.)] [Modlitwa o uświęcenie kapłanów. (1939r.)] [Modlitwa o powołanie kapłańskie dla syna. (1928r.)] [Modlitwa matki za syna kapłana. (1928r.)]

  *Zobacz też: [Modlitwy za powołanych i o powołania.].

 

 

 

 

Modlitwa za kapłanów z 1936r.

 

 

 

O Jezu! ukochany Oblubieńcze duszy mojej, jakże gorąco pragnę, abyś dotknął skuteczną łaską Twoją serca namaszczonych sług Twoich! Powiedz jakiej ofiary za nich żądasz ode mnie, a gotów Ci ją jestem złożyć w każdej chwili! Dziś ofiaruję Ci za nich wszystką Przenajśw. Krew Twoją, wylaną podczas modlitwy Twej, w Ogrójcu i przez cały czas męki, aż do śmierci Twojej. Ofiaruję Ci za nich, o Słowo Wcielone, Jezu mój, miłość Twoją najtkliwszą ku Matce Twojej i wzajemną jej miłość ku Tobie wraz ze wszystkiemi zasługami i przywilejami Tej Przeczystej Dziewicy.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję za kapłanów, sług Ołtarza Twojego, piastunów Jednorodzonego Syna Twego, krew wszystkich Męczenników, połączoną z zasługami Krwi Bożego Słowa Twego, co się Ciałem stało. Ofiaruję Ci za nich, wszystkie słowa i czyny świętych Apostołów Twoich wraz z zasługami Krwi Syna Twojego. Ofiaruję naukę, pracę, gorliwość świętych Ojców i Doktorów Kościoła; ofiaruję czuwanie, pokutę, walkę z pokusami wszystkich św. Pustelników; ofiaruję łzy, pragnienia, modlitwy, Uczynki pobożne świętych Wyznawców; ofiaruję czystość i niewinność świętych Dziewic; w ogólności wszystkie zasługi i podobające się Tobie uczynki wszystkich sprawiedliwych; pokorę, posłuszeństwo, bratnią miłość wszelkie cnoty wybranych Twoich, wszystko i zawsze łącząc z nieocenioną zasługą przelanej Krwi Jezusa, Zbawiciela naszego. Amen.

za: Kwiat Eucharystyczny 1936r.

 

 

 

 

Modlitwa za swego Duszpasterza i za wszystkich Kapłanów.

Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś szczęście i pomyślność swego św. Kościoła powierzył kapłanom, jako naszym duszpasterzom, z całą gorącością swego serca polecam Ci wszystkie apostolskie potrzeby mego duszpasterza i wszystkich kapłanów. Pozwól im wzrastać coraz więcej w prawdziwej kapłańskiej świętości! Daj im wielkie, głębokie i apostolskie serce, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom, aby sami w Tobie się uświęciwszy, nas wszystkich także uświęcali i do nieba bezpiecznie prowadzili. Zlej na nich wszystkie potrzebne im łaski! Najmiłośclwszy Jezu, błogosław ich kapłańskiej działalności i poświęceniu! Błogosław modlitwom ich i słowom przy ołtarzu i w konfesjonale, na ambonie i w szkole, w stowarzyszeniach i u łoża chorego. Ochraniaj ich i zachowuj od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy!
Boski Zbawicielu, daj swemu Kościołowi wielu świętych kapłanów! Wezwij jak najwięcej pobożnych młodzieńców do stanu kapłańskiego i zakonnego! Amen.

za: Msza święta kapłańska (1939r.)

-> [menu]

 

 

Modlitwa o dobrych Kapłanów

Wszechmogący Boże, rządco wiernych Twoich, daj nam kapłanów według Serca Twego, którzy by spełniali Wszelkie rozkazy Twoje i poskramiali nieprzyjaciół Twoich.
Daj, aby dusze ich bez przeszkody biegły wszędzie według natchnienia Ducha Świętego, aby nas przestrzegali j nauczali zawsze według woli Twojej, aby byli gotowi słuchać Cię zawsze i cierpieć wszystko z Tobą i dla Ciebie.
Boże, całym światem władnący, który utrzymujesz w swoim Kościele kapłanów do pracy w winnicy Twojej, błagam Cię pokornie, abyś ich zachował w pokoju i bezpieczeństwie, bronił od nieprzyjaciół widomych i skrytych.
Spraw to, aby życiem przykładnym i naukami pracowali gorliwie ku zbawieniu wiernych, ku powiększeniu chwały Imienia Twego i ku utrzymaniu jedności wiary. Amen.

za: Bóg mój i wszystko : książka do nabożeństwa dla Członków Trzeciego Zakonu św. Franciszka (1944r.)

-> [menu]

 

 

Modlitwa za Kapłanów, aby Ofiarę Mszy Św. godnie spełniali

Panie Jezu Chryste, wieczny nasz Arcykapłanie, któryś sobie kapłanów z pomiędzy nas wybrał i do szczytnej służby ołtarza, do najwyższej godności przeznaczył, nie uwalniając ich przecież od ich ludzkich słabości i błędów, usłysz i wysłuchaj modlitwy dzieci Twoich, które za kapłanów swoich do Ciebie się wstawiają. Spraw aby coraz więcej i lepiej niebiańską godność swego urzędu poznawali, i tenże urząd wedle woli Twojej zawsze sprawowali. Miej wzgląd na ich uchybienia i słabości, bo wszak ułomnymi są stworzeniami, a tak ciężką odpowiedzialność włożyłeś na barki ich. Użycz im z niezmierzonej pełności łask Twoich, aby wzrastali ustawicznie w pobożności i świętości przed Tobą i wiernymi, aby uwolnieni od świata i własnego „ja", przystępować mogli codziennie z czystym ciałem i niewinnym sercem do świętej służby Ołtarza Twego i Ofiarę Twą świętą sprawować tak, jako Ty sobie to, Arcykapłanie nasz, życzysz. Nam zaś daj, o Panie, przez pamięć na Swoich świętych kapłanów, abyśmy tak każdego kapłana czcili i szanowali, jakby Ciebie samego; abyśmy za słowami Twoimi, którymi przez usta ich nas pouczasz zawsze wiernie postępowali, byśmy w ten sposób pod kierownictwem kapłanów mogli cel nasz wieczny osiągnąć, gdzie Ciebie ze wszystkimi Twoimi kapłanami wielbić będziemy na wieki. Amen.

za: Msza święta kapłańska (1939r.)

-> [menu]

 

 

Modlitwa za kapłanów świętej Magdaleny de Pazzis.

O Jezu, ukochany Oblubieńcze duszy mojej, jakże gorąco pragnę, abyś dotknął skuteczną łaską swoją, serca namaszczonych sług Twoich! Powiedz, jakiej ofiary za nich żądasz ode mnie, a gotów jestem złożyć ją Tobie w każdej chwili. Dziś, ofiaruję Ci za nieb wszystką przenajświętszą Krew Twoją, wylaną tak przy obrzezaniu, jako i podczas modlitwy Twej w Ogrójcu, i przez czas męki aż do śmierci Twojej. Ofiaruję Ci za nich, o Słowo wcielone, Jezu mój! miłość Twoją najtkliwszą ku Matce Twojej i wzajemną Jej miłość ku Tobie, wraz ze wszystkimi zasługami i przywilejami tej przeczystej Dziewicy!
O Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci za kapłanów, sługi Ołtarza Twego, piastunów Jednorodzonego Syna Twego, Krew wszystkich Męczenników połączoną z zasługami Krwi Bożego Słowa Twego, co się Ciałem stało. Ofiaruję Ci za nich wszystkie słowa i czyny świętych Apostołów Twoich, wraz z zasługami Krwi Syna Twojego; ofiaruję naukę, pracę, gorliwość świętych Ojców i Doktorów Kościoła; ofiaruję czuwanie, pokutę, walkę z pokusami wszystkich świętych Pustelników; ofiaruję pragnienia, łzy, modlitwy, uczynki pobożne świętych Wyznawców; ofiaruję czystość i niewinność świętych Dziewic, i w ogólności wszystkie zasługi, i podobające się Tobie uczynki wszystkich sprawiedliwych; pokorę, posłuszeństwo, bratnią miłość, i wszelkie cnoty wybranych Twoich. Wszystko to zawsze łącząc z nieocenioną zasługą Przenajdroższej Krwi Jezusa Zbawiciela mojego, tę całość ofiary mojej przed tron miłosierdzia Twego zanoszę i błagam, błaganiem najświętszego Serca Syna Twego, o najobfitsze łaski Twoje dla wszystkich kapłanów, którzy będąc pośrednikami między ludem Twoim a Tobą, sami jednak zbawić siebie nie mogą. Przez świętość Krwi Przenajdroższej, błagam Cię, prowadź ich do świętości, jakiej po nich żądasz! Amen.

(Modlitwą tą święta miłośnica Krwi Chrystusowej, wyjednywała wielkie łaski dla tych, za których się modliła, i Pan Jezus pokazywał jej nieraz obfite skutki jej modlitwy w sercach sług Ołtarza.)

za: Uczczenie Krwi Przenajdroższej  (1889r.)

-> [menu]

 

 

Modlitwa za Kapłanów.

Panie Jezu Chryste, Głowo niewidzialna Twojego Kościoła, któryś przyrzekł że z nami zostawać będziesz aż do skończenia świata, spojrzyj łaskawie na lud Twój wierzący, który z pokorną prośbą zbliża się do tronu miłosierdzia Twego, i daj nam światłych, duchem Bożym przejętych kapłanów. Widzisz, o Panie, żniwa są obfite, lecz robotników mało! Nie pozostawiaj nas sierotami, ześlij nam pasterzów, którzy by nas słowem żywota karmili, a gdy wilk trzodę Twoją napada, nie odbiegli jej, lecz owszem, życic swe za nią położyli. Napełnij ich duchem świętym Twoim, aby poznali prawdę i nas jej nauczali. Użycz im pomocy Twojej, racz im dać ducha świętej pobożności i modlitwy, ducha mądrości i miłości, aby nieumiejętnych nauczali, błądzących na drogę prawdy sprowadzali, chorych, strapionych pocieszali, upadłych podnosili, grzeszników z Tobą jednali, pobożnych umacniali i nas wszystkich według zakonu Twego świętego prowadzić i kierować mogli. Użycz im wraz z szatą kapłańską czystości serca i obyczajów i siły dźwigania aż do końca krzyża wysokiego, lecz ciężkiego powołania!
Racz i nas także duchem synowskim obdarzyć, duchem pokory i miłości, abyśmy im posłuszni byli i mogli wraz z nimi dostać się tam, gdzie Ty, Zbawicielu, Jezu Chryste, z Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

za: "Jezus, Marya, Józef : książka do nabożeństwa" (1901r.)

 -> [menu]

 

 

Modlitwa na uproszenie sobie wcześnie łaski do wiernego wypełniania powinności powołania.

O Boże! Dawco życia mojego! Ty żądasz odemnie, abym pierwiastki dni tego życia poświęcała chwale Twojej i od młodości pamiętała na Ciebie, służyła Ci wiernie i takim sposobem uczyniła zadosyć wysokiemu przeznaczeniu mojemu. Ty wołasz na mnie w Twem słowie świętym: „Pamiętaj o Stwórcy Twoim w czasie swej młodości, nim nadejdą uciążliwe dni starości, o których powiesz: nie podobają, mi się!” Tak, pamiętaj o Stwórcy twoim, „nim proch znowu powróci do ziemi, z którejś była wzięta.” Żądasz też wprawdzie abym pracę powołania, wieku i płci mojej pilnie i wiernie wypełniała; jednak mam i to uznać, że te roboty tylko do tego zmierzają, abym przez nie Tobie, o Boże! służyła; chcesz bowiem, abym je dla czci Twojej i z miłości ku Tobie, szczerze i ochoczo wypełniała. Oświeć przeto, dobrotliwy Ojcze! rozum mój dla poznawania coraz wyraźniej Twoich Boskich zamiarów! daj mi moc i rozpoznanie, abym prace powołania mego łączyła jak najściślej z staraniem o zbawienie duszy, iżby całe życie moje przed Tobą było nieprzerwaną służbą Twoją!

Tobie tylko, o Boże! chcę się podobać, dla Twojej tylko chwały chcę Się starać o wzbogacenie rozumu mego mądrością i pożytecznymi wiadomościami i te jedynie prace uskuteczniać, przez które stać się mogę radością, pociechą, nadzieją, podporą, ukontentowaniem rodziców, przełożonych i bliźnich moich. Skoro sobie zjednam ich upodobanie, natenczas i Tobie się podobać będę, o Boże mój! bo Ty chcesz, abym Ciebie czciła i miłowała w rodzicach, przełożonych i bliźnich moich. Zachowaj tylko młodociane serce moje od wyniosłego podobania się sobie samej. Niechaj skromność będzie moją ozdobą, umiejętność moim pierwszeństwem, cnota moją pięknością. Użycz mi łaski, abym sprawy moje dzienne uskuteczniała wiernie, spokojnie i sumiennie. Chcę Cię za to wysławiać w wieczór dnia tego, a czulej jeszcze przy zmierzchu życia mojego. Nie daj mi marnować drogiego czasu życia mojego, niech go raczej użyję korzystnie i z zasługą. Wzbudź we mnie odrazę do wszelkich pieszczot, wygód, próżnego rozerwania, ludzkich względów i innych doczesnych. korzyści. Wzmacniaj i błogosław moje usiłowania, by się stać coraz zdatniejszą do wypełniania obowiązków powołania mego, i spraw, abym nigdy nie zapomniała, że ze sposobu, w jaki powołaniu memu zadosyć czynię, ścisły Tobie rachunek w czasie zdać muszę. Osobliwie proszę Cię o Boże! abyś pracom powołania mego udzielać raczył błogosławieństwa swego; bez tego bowiem byłyby bezskutecznymi wszelkie usiłowania moje. Udzielaj mi zawsze nowej mocy i odwagi, gdybym miała ziębnąć i słabieć. Daj mi rozsądek i ustawiczną pilność w wykonywaniu powinności, a razem cierpliwość, wytrwałość i błogosławieństwo tym, którzy mnie nauczają; wynagródź ich starania, prace i pilność; łącz mnie z nimi coraz mocniejszym ogniwem miłości i zaufania; przejmij mnie trwałą wdzięcznością, ku nim! Jezu Chryste! zwierciadło wszystkich cnót! bądź Ty wzorem naśladowania mego!
Amen.

za: Pociecha chrześcijańska (1887r.)

-> [menu] 

 

 

Modlitwa na uproszenie dobrych kapłanów (1912r.)

O Boże mój, który jesteś samą miłością! Dziękuje Ci, żeś ustanowił Sakrament kapłaństwa, dla uwiecznienia Twojej rzeczywistej obecności między ludźmi, i dla dostarczenia sług swemu Kościołowi. Spraw, abym miał wielkie uszanowanie dla tego Sakramentu, i dla tych, którzy go przyjmują. O Jezu, Najwyższy Kapłanie, i wzorze wszystkich kapłanów, daj, proszę Cię pokornie, aby wstępujący do tego stanu, jedynie miłość Twoję, dobro Kościoła i własne zbawienie mieli na celu. Daj nam Panie, dobrych i świętych kapłanów, którzy by nam nauką i pobożnemi uczynkami przyświecali, i do Ciebie, który jesteś drogą, prawdą i życiem, bezpiecznie doprowadzić mogli.

O Jezu! Twemu Boskiemu Sercu polecam i tych, którzy już w stanie kapłańskim pracują, a zwłaszcza kapłanów parafii mojej, ratuj ich i osłaniaj przed złością świata i przed własnemi żądzami, błogosław ich pracy, jednaj im serca wszystkich, a po śmierci obdarz ich i mnie chwałą wiekuistą. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

za: Błagalne prośby do Pana Jezusa na uproszenie ducha powołania i dobrych kapłanów (1912r.)

-> [menu]

 

 

 

Modlitwa za kapłanów (1930r.)

O Jezu, odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości do ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twoich kapłanów ożywczych strumieni Twojej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w Siebie, uczyń ich mocą łaski Swojej, narzędziami Swego miłosierdzia; działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś Sam działał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędów; policz owieczki, krążące nad przepaścią; wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów; ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znów przez świat, ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte węzły miłości, łączące Serce Boże z sercem człowieczem. Amen.

za: druk ulotny "modlitwa" (1930r.)

-> [menu]

 

 

 Modlitwa za duchowieństwo (1853r.)

Pasterzu Boski! któryś owieczki swoje powierzył wybranym swoim, aby ich strzegli, i zemdlone na duchu, zdrojem żywota, Duchem Twoim ożywiali, do wyrozumienia głosu Twojego usposabiali, i do owczarni Twojej na ciernistych tego świata drogach, zdrowe doprowadzili; pokornie Ciebie prosimy, zsyłaj ich z Niebios, z przybytku swojego, abyśmy ich mieli obficie, aby Twoje owieczki same się nie błąkały, aby światłością swoją przyświecać im nie ustawali: bo wtenczas cały świat ciemności by ogarnęły, bo szatan zająłby ich miejsce, i zdradliwą strażą swoją zniszczyłby dzieło odkupienia, i owieczki by Twoje wszystkie zaginęły. Gospodarzu i ogrodniku Niebieski! któryś pozostawił czeladce swojej sól duchowną, ku zachowaniu jej od zgnilizny grzechów i utrzymaniu w czerstwości pokarmu jej duszy, któryś uczniów swoich posadził na ziemi jakoby drzewo, ku wydaniu obficie dobrego owocu, ku zakładowi rozkosznego Raju, ku wybudowaniu nowej Jerozolimy; daj to, aby ta sól czeladce Twojej nie zwietrzała, bo wtenczas wszystko by było dla niej niesmaczne, mdłe i jałowe: aby to drzewo Twoje nie stało próżno na ziemi, lecz aby nie tylko zasłaniało Kościół Twój święty przeciw burzom i wichrom piekielnym, ale nadto, aby owocem doskonałości zgłodniałe pod jego cieniem dziatki zasilało, i umęczone skwarem i trudem pielgrzymów ożywiało, to jest: aby miało ochłodę, pokarm i balsam. Uchowaj Panie! aby który z Kapłanów Twoich miał być owym klęcznikiem, co nie tylko, że jest stróżem ślepym, nie znającym złodzieja, nie znającym majątku Pana swojego; który nie tylko, jak mówi Pismo św., jest psem niemym, ospałym, gnuśnym, nie umiejącym szczekać około owczarni Chrystusowej, nie tylko, że nie jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem i grzesznikiem: ale co większa, że żyje sam w sobie, z sukni samej nakazuje się szanować, urząd swój uważa nie za ciężkie brzemię, Panu wiernie oddać się mające, ale za łoże wygodne, udaje się za łakomstwem, rozłącza przyjaciół, szydzi z prawdy, i od niej odwodzi!.... Spraw to, o Panie wszechmocny! aby każdy Twój sługa przede wszystkim oczyścił serce swoje, i nad nim panował; aby poznał prawdę, zaparł się samego siebie, porzucił ojca, matkę, braci, siostry, to jest wszystek świat, i co z niego jest, a niósł krzyż Chrystusowy i postępował tą drogą, którą mu ręka Chrystusowa na krzyżu przybita wskazuje: tą drogą, którą Apostołowie, poprzednicy jego chodzili: aby to, czego naucza, z głębokości jego wynikało; bo ten nie może dać poznać Chrystusa, który go nie ma w sercu, który sam nie pełni Chrystusowej nauki, ale jest kłamcą, i w nim prawdy nie ma: bo nikt sam w studni siedząc, nie wydobędzie z niej na wierzch bliźniego swojego. Umocnij siły sług Twoich, aby mogli ocierać łzy sierotom i maluczkim, idąc śladami Chrystusa, który nie przyszedł na świat, aby Mu służono, ale aby sam służył, i aby wszystkie swoje myśli, mowy, pragnienia i uczynki zawsze obracał na pomnożenie chwały Ojca Niebieskiego, i zbawienie dziatek Bożych: aby nie na powierzchowności ale na uczynkach spierali doskonałość swoje; aby się kochali w zakonie Pańskim, i o nim rozmyślali we dnie i w nocy; aby ich usta były źródłem mądrości, jako potok wylewający; aby owocem warg swoich byli nasyceni, i jedynie zajęci dobrem dziatek Bożych, a w trudnej przeprawie tego świata, sami szli naprzód, aby w bezpieczeństwie za nimi postępować mogły; i aby omdlałe na barkach swoich przenosili, iżby żadne nie zginęło , ale aby wszystkie miały żywot obficiej na łonie Kościoła Chrystusowego, niżeli gdzie indziej; aby Imię Pańskie było dla nich warowną, wieżą, dokąd sprawiedliwy uciekać powinien; aby, skoro przyjdzie Pan, zastał je czuwające. O.Boże miłosierny! spojrzyj z wysokości świątyni Swojej na ziemię, ulżyj nędzę ludu Swojego, usłysz jęki, zobacz sieroctwo i wysłuchaj wstrząsający Niebiosa płacz jego. Ześlij prawdziwe sługi Twoje, tę jedyną pociechę w nędzy i utrapieniu, którzy by, jako widomy Chrystus, stali na świeczniku Kościoła i przyświecali ludowi otoczonemu grubą ciemnością, która już sama okropnym strachem przeraża; aby wszyscy mogli się w jedno doskonałe ciało Chrystusa budować, z jednej doskonałości w drugą przechodzić, i rychło stanęła jedna owczarnia i jeden Pasterz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

z modlitewnika z 1853 r. (tytuł i autor nieznany)

-> [menu]

 

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanów. (1939r.)

O Jezu wieczny Pasterzu dusz, racz wysłuchać modlitwy naszej za kapłanów. Racz spełnić przez nią własne Twoje nieskończone pragnienia. Czyż kapłani nie są tętnem najdroższym i najdelikatniejszym Serca Twego - czyż nie są przedmiotem najgorętszej Twej miłości, w którym skupia się cała Twa miłość do dusz.
Bez wątpienia staliśmy się niegodnymi, aby mieć świętych kapłanów, lecz Miłosierdzie Twoje nieskończone większe, niż winy nasze i złości.
O Jezu, spraw, by ci tylko wyniesieni zostawali do godności kapłaństwa, którzy przez Ciebie są do niej powołani.
Oświeć Pasterzów, do których wybór należy — napełnij Swym światłem wskazówki kierowników duchownych — wychowawców uzdolnij do pielęgnowania kwiatu powołania.
Daj nam kapłanów jaśniejących anielską czystością, doskonałą pokorą, miłością seraficzną i bohaterskim zaparciem się ciebie, którzy by byli apostołami Twej chwały, zbawcami i uświęcicielami dusz.
Zlituj się nad tyloma nieoświeconymi, którym kapłani mają być światłem — nad tym ludem roboczym, który mają ustrzec od tylu niebezpieczeństw i zbawić w imię Twoje — nad dziećmi i młodzieżą — nad tylu nieszczęśliwymi, którzy cierpią i potrzebują serca takiego, jak Twoje, by znaleźć ukojenie.
O ileż dusz doszłoby do doskonałości, dzięki pomocy świątobliwych kapłanów !
O Jezu raz jeszcze zlituj się nad tą rzeszą, która łaknie i pragnie!
O Panno niepokalana, Matko wiekuistego Kapłana, i Matko przybrana św. Jana, ukochanego kapłana Jezusowego, któraś zajęła miejsce w Wieczerniku, jako Mistrzyni i Królowa Apostołów, niech przez święte Twe wargi przejdzie nasza pokorna modlitwa, niech dźwięk jej odbije się o Serce Twego Syna i niech Twoje wszechmocne wstawiennictwo wyjedna u Niego wciąż nowe nieustające wylewanie Ducha świętego. Amen.

za: "Módlmy się" (1939r.)

-> [menu]

 

 

Modlitwa o powołanie kapłańskie dla syna. (1928r.)

Boże! pragnie dziecko dobremu ojcu, sługa dobremu panu odwdzięczyć się za dobrodziejstwa otrzymane, a ja bym nie miała pragnąć odwdzięczyć się Tobie, któremu żaden ojciec, żaden pan nie dorówna w dobroci?
Tak dobremu Ojcu i Panu mogę odwdzięczyć się tylko, jeżeli Mu ofiaruję co mam najdroższego nad me dzieci, które także są Twoim darem. Składam więc jedno z nich w ofierze Tobie Niech będzie sługą Twych ołtarzy. Racz Panie, przyjąć łaskawie ofiarę Swej służebnicy. Racz nie odmówić memu synowi łaski powołania do kapłaństwa, przyjmij go za pracownika w Swej winnicy. Nie we widokach ziemskich, nie w nadziei własnych korzyści doczesnych proszę Cię o tę wielką łaskę dla niego. Nie jemu, nie mnie, -tylko Tobie Samemu niech będzie z jego kapłaństwa cześć i chwała! Ale niech się stanie Twoja św. wola, a nie moja. Nie dopuść, żeby wstąpi! do św. stanu kapłańskiego przeciwko Twej woli. na zgubę nie tylko sobie, ale i innym.
Jezu, Synu Boga żywego! jeżeli mój syn ma szczęście należeć do zastępu młodzieńców, których Twój Ojciec Niebieski wybrał odwiecznym wyrokiem do kapłaństwa, to pociągnij Go swoją łaską do Siebie i trzymaj silnie przy Swym Boskiem Najświętszem Sercu, ażeby nie zeszedł z drogi Pańskiej i nie utracił za karę łaski powołania. Zachowaj go w czystości obyczai, ażeby się zawczasu w niej rozmiłował i dał rękojmię, że zawsze będzie Ciebie, Baranka Bożego bez zmazy, piastował w niewinnych i czystych jak lilija rękach.
Duchu Święty Boże! zstąp na niego, ażeby, jak św. Szczepan, odznaczał się silną, niewzruszoną wiarą, jak św. Wawrzyniec, płonął miłością Bożą i bliźniego.
Marjo, Królowo Apostołów! poleć Swym wszechmocnym słowem moje pokorne prośby, jeżeli ich wysłuchanie jest dla mego dziecka i dla mnie zbawienne. Amen.

za: Dla matek chrześcijańskich : przewodnik duchowny i książka do nabożeństwa (1928r.)

-> [menu]

 

 

Modlitwa matki za syna kapłana. (1928r.)

Panie Jezu, który słowem i własnym przykładem uczyłeś czcić kapłanów, wysłuchaj łaskawie moją modlitwę za niego syna-kapłana. Wiele mam próśb za niego do Twego Najsłodszego Serca.
Jest Twym Zastępcą na ziemi. Niech więc cieszy się poszanowaniem, które należy się Twym Zastępcom. Jest Pasterzem dusz. Niech miłość i zaufanie jego owieczek nagrodzi mu stokrotnie wszystkie Trudy, których nie szczędzi dla ich zbawienia.
Jest szafarzem Twych łask. Jego modlitwy ściągają Twe błogosławieństwo. Jego nauki wskazują drogę obowiązków. Co jego ręce pobłogosławią, to przynosi szczęście. Niech za tyle dobrego odbiera zasłużoną wdzięczność.
Jest Twym pomocnikiem w Twej winnicy. Ma za Ciebie Twoje dzieło, zbawienie świata, dalej prowadzić, Twe Królestwo na ziemi dalej krzewić. Zlewaj więc Swoją łaskę na niego, aby spełnił swe powołanie, nigdy nie sprzeniewierzył się swemu posłannictwu; „Wybrałem Was, abyście szli i owoc Mi przynieśli.“ (Św. Jan 15.)
Ma być Ojcem dla wszystkich. Daj mu więc wielkie prawdziwie Ojcowskie serce. Niech miłością zjedna sobie wszystkich, pozyska nawet swych nieprzyjaciół.
Ma być osłodą dla cierpiących, pociechą dla nieszczęśliwych. Niech więc odznacza się sercem czułem na potrzeby bliźniego, idzie wiernie śladem apostoła, może bez ubliżenia prawdzie o sobie powiedzieć: Któż choruje, a ja nie choruję, któż się zgarsza, a ja nie bywam upalony? (2 Koryn 11.)
Ma być „Światłością świata,“ „Solą ziemi, „Miastem na górze usadzonym, które ukryć się nie może.“ Przymnażaj mu zatem łask, ażeby jego życie było dla wszystkich prawdziwą światłością na drodze do żywota wiecznego.
Jeżeli ma wady, nie dopuść, abym je rozgłaszała kosztem jego dobrej sławy. Niech nigdy nie zapomnę Twych słów: „Widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie widzisz" (św. Mat. 7) i zawsze należą do tych, którzy jego ułomności ludzkie starają się zasłonić przed okiem świata, pamiętając, jak często wstawia się za nasze grzechy do Ciebie, zanosi za nas i ofiarę Mszy św. i swe modlitwy kapłańskie. Amen.

za: Dla matek chrześcijańskich : przewodnik duchowny i książka do nabożeństwa (1928r.)

-> [menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.