Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Kard. Müller. Były prefekt Kongregacji Doktryny i Wiary o wierze, synodalności, obronie nienarodzonych, ateizmie, wierności Jezusowi

Polecam kilka ważnych, ciekawych i inspirujących wypowiedzi Kard. Gerharda L. Müllera, byłego prefekta Kongregacji Doktryny i Wiary w latach 2012-2017.

Na YT czy różnych innych stronach można znaleźć wiele wypowiedzi ks. Kardynała np. [pch24.pl/]. Poniżej wybrałem kilka, które wydają mi się szczególnie ważne dla usłyszenia zdrowej nauki katolickiej w zaszumiałym i często rozwodnionym przekazie zachodnich hierarchów czy środowisk kato-lewickich. Szczególnie zachęcam do odsłuchania nagrań z końca notki.

 

 

"Ateizm jest nihilizmem. Jego owocem jest śmierć. (...) Chrześcijaństwo promuje cywilizację życia i rzuca wyzwanie kulturze nihilizmu antropologicznego, który musiałby się zakończyć zbiorowym samobójstwem ludzkości. (...) Jeśli człowiek przestaje być stworzeniem na obraz i podobieństwo trójjedynego Boga, pogrąża się w czeluściach antropologicznego nihilizmu. (...)

Ideologia gender, która z pewnością mieści się także pod parasolem nihilizmu antropologicznego, odziera zarówno mężczyzn, jak i kobiety z charakterystycznych dla nich możliwości. Mężczyzna, na mocy swojej dyspozycji duchowej i cielesnej, ma możliwość stać się kochającym mężem dla swojej żony i wiernym ojcem dla swoich dzieci. Nie może jednak być żoną lub matką dla innej osoby bez zdrady siebie. (...)

Nie możemy ulegać światowemu myśleniu i podążać za modnymi ideologiami. Wiara w Boga i Ojca Jezusa Chrystusa przezwycięża kulturę śmierci i nihilizm antropologiczny. Wiara otwiera nas na kulturę życia w miłości Trójjedynego Boga, ponieważ jesteśmy wyzwoleni z «niewoli tego, co przemijające, do wolności i chwały dzieci Bożych»". Chrześcijańska perspektywa jest więc znacznie szersza i głębsza niż to, co oferują ideologie trans- i posthumanizmu. Odkrycie własnej tożsamości, nadanej człowiekowi przez Boga, nie jest czymś ograniczającym nasze możliwości, ale przeciwnie otwierającym na rzeczywistość przekraczającą wszelką doczesną miarę, na nieprzemijające wartości".

za: Kard. Müller ostrzega przed możliwym "zbiorowym samobójstwem ludzkości". Pokazuje, skąd płynie zagrożenie (5.10.2022, polskieradio24.pl)

 

 

"Każdy człowiek od momentu poczęcia jest osobą ludzką. Nikt nie ma prawa, by mu odebrać życie. Jest to podstawowa prawda, której nie można relatywizować".

za: Kard. Müller: Życie ludzkie nie może być przedmiotem dyskusji (15.09.2021, marsz.info)

 

 

"Bycie katolikiem nie zależy od tego, czy ktoś coś przyznaje czy kwestionuje z subiektywnych powodów. Istnieją obiektywne kryteria. Sobór Watykański II określił zarówno to, czym jest jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, jak i to, że rozpoznaje się go po tym, że na jego czele stoi papież w Rzymie i pozostali biskupi w jedności z nim w sukcesji apostolskiej (Lumen gentium 8; 18; 23). Sobór mówi także o zbawczej konieczności Kościoła katolickiego dla wszystkich, którzy uznają jego autorytet i posłannictwo pochodzące od Chrystusa. W związku z tym tylko ci, którzy są sakramentalnie włączeni do Kościoła, którzy wewnętrznie potwierdzają i zewnętrznie głoszą jego credo, i którzy uznają jego sakramentalno-hierarchiczną konstytucję, czyli biskupią, mogą nazywać się katolikami (Lumen Gentium 14; 18-29)".

za: Kard. Müller: "Droga synodalna" jest w kontrze do nauczania dogmatycznego (wywiad) (28.09.2022, idziemy.pl),
warto przeczytać cały wywiad

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z ks. kard Gerhardem L. Müllerem, byłym Prefektem Kongregacji Nauki i Wiary (14.09.2021)

Wywiad przeprowadził o. Zdzisław Klafka CSsR. 

 

 

 Rozmowa z J. Em. Ks. Kard. Gerhardem L. Müllerem (10.11.2022)

 

 

 

KARD. Müller dla PCh24! Świat stoi przed wyborem: głos Boga albo głos szatana! (29.03.2022)

 

 

 

Niemcy. Kardynał Gerhard Muller udziela wywiadu. (10.2022)

-> od 24:40 do 33:14 https://www.youtube.com/watch?v=o7ITxDY-h4g&t=1480s

 

 

 Poniżej polskie tłumaczenie wywiadu podlinkowane ze strony https://stronasynodalna.pl/

.

 

 Kardynał Müller na temat Synodu o Synodalności: 

"Wrogie przejęcie Kościoła Jezusa Chrystusa... Musimy stawić opór”

Kardynał Gerhard Müller wypowiedział się na temat papieskiego milczenia wokół aresztowania kardynała Josepha Zena i Synodu o Synodalności, mówiąc, że Kościół katolicki stoi w obliczu "wrogiego przejęcia" przez ludzi, którzy "myślą, że doktryna jest jak program partii politycznej", który można zmieniać głosami.

Przypis redaktora National Catholic Register: Kardynał Gerhard Müller wystąpił w programie EWTN „The World Over” z Raymondem Arroyo w dniu 6 października 2022 roku. Poniżej znajduje się zredagowany zapis tego wywiadu. 

Raymond Arroyo (RA): Wasza Eminencjo, dziękuję za przybycie. W ciągu ostatnich dwóch lat Kościół przeprowadził ankiety wśród katolików na całym świecie, a także wśród niekatolików, dotyczące ich pragnień co do Kościoła i ze strony Kościoła. Teraz te krajowe syntezy zostały przesłane do Rzymu. W synodalnych spotkaniach roboczych w skali międzynarodowej, wzięło udział średnio od 1% do 10% ochrzczonych katolików. Czy przy tak małej grupie reprezentatywnej te krajowe ankiety mają jakieś znaczenie?  Czy rzeczywiście odzwierciedlają to, co katolików najbardziej interesuje?

Cardinal Gerhard Mueller (GM): Myślę, że to podejście jest błędne ... Musimy przede wszystkim słuchać Słowa Bożego. A potem wprowadzać je w życie ...

Kwestie podejmowane w tych raportach są zadziwiające. Wasza Eminencjo, w Anglii, Irlandii, Francji i innych krajach sugerują potrzebę bardziej przyjaznego Kościoła.  w szczególności synteza wskazuje na społeczność "LGBTQ", rozwiedzionych katolików oraz potrzebę większego zaangażowania kobiet w Kościele. W odniesieniu do społeczności "LGBTQ" raport amerykański stwierdza, co następuje: "Nadzieja na Kościół przyjazny wyraża się wyraźnie w pragnieniu autentycznego towarzyszenia, naszym braciom i siostrom LGBTQ+. Aby Kościół był bardziej przyjazny, istnieje głęboka potrzeba ciągłego rozeznawania, jak najlepiej towarzyszyć naszym braciom i siostrom LGBTQ+."

Co Wasza Eminencja sądzi o tym skupieniu się na społeczności "LGBTQ"? I jak widzi Eminencja ewoluujący synod podejmujący te kwestie? 

Celem tej ideologii ... było wykorzystanie Kościoła katolickiego do promowania własnych idei. W rzeczywistości jednak każdy człowiek jest mile widziany w Kościele, ale najpierw musi żałować za swoje grzechy i zmienić swoje życie zgodnie z przykazaniami Boga. Dla nas, istot ludzkich, najlepiej jest podążać drogą Jezusa Chrystusa i zmieniać swoje życie zgodnie z Jego przykazaniami i Ewangelią Jezusa Chrystusa.

Wszystkie te raporty wydają się zmierzać w kierunku większego przywództwa i zwiększonej obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji [w Kościele]. Australijczycy w szczególności domagają się prowadzenia nieustannej dyskusji na temat święceń kobiet i diakonis. Czy ta kwestia dotycząca kobiet nie została rozstrzygnięta przez kilka ostatnich pontyfikatów, w tym papieża Franciszka?

... W Kościele, my nie mamy nic wspólnego z siłą polityczną, ani też z własną reprezentacją, ale musimy podążać za wolą Boga i być odpowiedzialni za zbawienie całej ludzkości; i musimy współpracować z wolą Boga. Mamy misję Jezusa Chrystusa, aby prowadzić wszystkich ku zbawieniu, do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Odkupicielem, a nie do samokreacji, czy do samoodkupienia.

To wszystko jest zmanipulowane (te pomysły), jest ideologią, która nie ma nic wspólnego z Ewangelią i doktryną Kościoła Katolickiego.

Był Ksiądz Kardynał szefem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Co musi - Wasza  Eminencja, myśleć kiedy ogląda  tworzący się system, gdzie cała ta doktryna zdaje się być wystawiona na  zagrabienie?

Fundamentem Kościoła jest Słowo Boże jako objawienie ... a nie nasze dziwne refleksje. ... Ta [agenda] jest programem samoobjawienia. Takie zajęcie Kościoła Katolickiego jest wrogim przejęciem Kościoła Jezusa Chrystusa. ... A jeśli spojrzysz tylko na jedną stronę, albo przeczytasz jedną stronę Ewangelii, zobaczysz, że to nie ma ona nic wspólnego z Jezusem Chrystusem ... i [w tej agendzie] oni myślą, że doktryna jest tylko jak program jakiejś partii politycznej, który może go zmieniać zgodnie z  ich głosowaniami".

 

Wasza Eminencjo, kardynał Mario Grech, który jest sekretarzem generalnym Synodu Biskupów, przemawiał w zeszłym miesiącu w Rzymie do 200 amerykańskich przywódców katolickich. Mówił o "skomplikowanych sprawach" - jak je nazwał, takich jak przyjmowanie Komunii przez osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, błogosławienie par tej samej płci - i powiedział co następuje: "Nie należy ich rozumieć tylko pod kątem doktryny, ale z punktu widzenia ciągłego spotkania Boga z istotami ludzkimi. Czego ma się obawiać Kościół, jeśli te dwie grupy wiernych otrzymają możliwość wyrażenia swojego intymnego poczucia duchowych rzeczywistości, których doświadczają? Niech to będzie okazją dla Kościoła, by posłuchać Ducha Świętego, przemawiającego także przez nich." Jakie są myśli Waszej Eminencjo, gdy to słyszy? Stawianie doktryny w opozycji do doświadczania Boga przez ludzi.

To jest hermeneutyka starego kulturowego protestantyzmu; i popatrz na modernizm: to jest to doświadczenie indywidualne, [postawione, przyp. tłum.] na tym samym poziomie, co obiektywne objawienie Boga. Bóg dla ciebie jest tylko ścianą, na którą możesz rzutować swoje własne idee, i tworzyć pewien populizm w Kościele; i na pewno wszyscy będący poza Kościołem, którzy chcą zniszczyć Kościół Katolickim i jego fundamenty, bardzo się cieszą z takich deklaracji. Ale jest oczywiste, że jest to absolutnie przeciwne do doktryny katolickiej. Mamy Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. I ono jest definitywnie zamknięte i zakończone w Jezusie Chrystusie. ... Jest to absolutnie jasne: że Jezus mówił o nierozerwalności małżeństwa. Jak zatem jest możliwe, że kardynał Grech jest bardziej inteligentny niż Jezus Chrystus, skąd bierze swój autorytet do relatywizowania, odwracania [objawienia: uzup. tłum] Boga?

 

Muszę powiedzieć, że jestem, wstrząśnięty, kiedy słyszę, co ksiądz Kardynał mówi -, a przecież był ksiądz właśnie na konsystorzu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, że uważa [Ksiądz Kardynał:uzup. tłumacza], że proces synodalny właśnie...  przekształca się w formę  wrogiego przejęcia Kościoła, w próbę  zniszczenia Kościoła? Czy tak właśnie postrzega to Wasza Eminencjo?

Jeśli im się uda, będzie to koniec Kościoła katolickiego. A my musimy się temu przeciwstawić tak jak dawnym heretykom ariańskim. Kiedy Ariusz myślał, według swoich idei, co Bóg może zrobić, a czego nie może zrobić? I to jest irracjonalizm: człowiek, jego intelekt ma decydować o tym, co jest prawdą, a co jest złem.

 

Wszystkie te raporty krajowe są poddawane syntezie w postaci dokumentu roboczego, znanego w Rzymie jako Instrumentum laboris. Dokument ten jest nadal dopracowywany, ale ostatecznie będzie on przewodnikiem dla wszystkich prac na potrzeby synodu w Rzymie. Dokument ten jest opracowywany przez kierownictwo synodu i komitet doradczy oraz grupę około 20 tzw. ekspertów. Są tam osoby świeckie, siostry zakonne, księża katoliccy, arcybiskup. Kim są ci ludzie i dlaczego zostali wybrani do stworzenia tego dokumentu roboczego? Dlaczego to nie grupa kardynałów tworzy taki dokument?

Oni marzą o innym kościele, który nie ma nic wspólnego z wiarą katolicką ... i chcą wykorzystać ten proces, do przestawienia Kościoła katolickiego - i to nie tylko w innym kierunku, ale w kierunku zniszczenia Kościoła Katolickiego... Nikt nie może dokonać absolutnego przestawienia i zastąpienia objawionej doktryny Kościoła, ale oni mają tego typu dziwne pomysły że doktryna  jest jedynie teorią jakichś teologów.

Doktryna apostołów jest odbiciem i przejawem Objawienia Słowa Boga. Musimy słuchać Słowa Bożego w autorytecie Pisma Świętego, w tradycji apostolskiej i  w magisterium. I wszystkie Sobory powiedziały wcześniej: że nie można zastąpić Objawienia, danego raz na zawsze w Jezusie Chrystusie, innym objawieniem.

 

Dlaczego, Księdza zdaniem, papież na to pozwala?

To jest bardzo trudne pytanie. Ja jednak nie potrafię tego pojąć. Muszę to powiedzieć otwarcie, bo definicja papieża jest taka, i [oparta na] Soborze Watykańskim, a także na historii teologii katolickiej, że ma on zagwarantować prawdę Ewangelii i jedność wszystkich biskupów, i Kościoła, w prawdzie objawionej.

I zapytany został Piotr, i wszyscy apostołowie [zostali] zapytani: "Kim jest Jezus Chrystus? Czy jest on prorokiem, czy też nowym Eliaszem, innym człowiekiem religijnym?". A Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego". A w tym wyznaniu zawarte są wszystkie inne prawdy tajemnic wiary katolickiej czy chrześcijańskiej: Trójca Święta, Wcielenie, łaska i sakramenty. Wszystko jest tu zawarte.

 

Eminencjo, codziennie słyszę od protestanckich pastorów, żydowskich rabinów o ważności,  o ich wyobrażeniu i o roli Kościoła katolickiego, gdyż jest on jakby w centrum. I mówili, że musimy się modlić za Kościół, żeby się trzymał, bo jeśli Kościół się rozpadnie, to my wszyscy w jakiś sposób się rozpadniemy. Chciałbym Wam coś pokazać: w tym tygodniu na oficjalnym koncie synodu w Watykanie na Twitterze pojawił się następujący wpis kardynała Grecha dotyczący synodu i Soboru Watykańskiego II. Powiedział on: "Prawidłowa recepcja eklezjologii soborowej aktywuje tak owocne procesy, że otwierają się scenariusze, których nawet sobór sobie nie wyobrażał, a w których ujawnia się działanie Ducha, który prowadzi Kościół". Co to oznacza dla Waszej Eminencji? 

 

Jest to teza podparta autorytetem kardynała Grecha i jakby jego wizji objawienia dla niego samego. I nie tylko to: Jest to teoria o tzw. procesach, które wyprzedzają Objawienie. A każdy wie, kto studiował pierwszy semestr socjologii: Kościół i władze w Kościele nie mogą zmienić Objawienia ...założyć nowego Kościoła według różnych zasad, a potem używać wszystkich urzędów mówiąc o Duchu Świętym. Duch Święty to nie jest formą prezbiterianizmu, czy wszystkich innych ruchów Pneumologicznych działających poza Kościołem Katolickim ... zastępujących Jezusa Chrystusa. To Duch Ojca i Syna i Duch Święty, który wprowadzi nas w pełnię prawdy, powiedzianej raz na zawsze, objawionej w Jezusie Chrystusie, a więc nie jest ona impulsem tylko dla jednego procesu, który prowadzi nas w końcu przeciwko Objawieniu; i dlatego mamy jasne Credo Apostolskie. Zastanawia mnie to, że jak kardynał Grech przedstawia się tutaj jako super autorytet, nie będąc uznanym teologiem, nie mając żadnego znaczenia w teologii akademickiej. Jak więc przedstawia on nową hermeneutykę wiary katolickiej i to tylko dlatego, że jest sekretarzem synodu, który nie ma żadnego władzy interpretowania doktryny Kościoła. Zresztą wszystkie te synody biskupów i ten proces nie mają władzy, żadnej władzy jako Magisterium Kościoła.

Chcę Waszej Eminencji pokazać pewne fakty z zeszłego tygodnia, na watykańskim profilu na Facebooku zostały zamieszczone różne zdjęcia ilustrujące Synod o Synodalności. Jedno z nich, przedstawiające kobietę-kapłana, wraz z młodym mężczyzną w koszulce "duma"(Pride) , rozeszło się po mediach społecznościowych. Pod ilustracją czytamy: "Jesteśmy młodymi ludźmi przyszłości. I ta przyszłość ożywia teraz kwitnącą misję, która jest większa niż ktokolwiek z nas. Pragniemy być w radach doradczych i podejmować decyzje". Co istotne, ta ilustracja miała znak wodny Synodu Biskupów w górnym rogu. Jakie jest tu przesłanie, Eminencjo, i jak to jest postrzegane w Rzymie?

Jest to chęć przejęcia władzy, władzy, która nie ma racji bytu, to chęć bycia bardziej inteligentnym niż sam Bóg. Jest to jakby marksistowska forma tworzenia prawdy przez prezentowanie własnej siły... Ludzie ci mają zamiar zastąpić objawioną rzeczywistość Jezusa Chrystusa swoimi własnymi subiektywnymi ideami, jest to więc droga do zniszczenia Kościoła katolickiego.

Czy to jest gra na Vaticanum III? Czy to jest to, co oni próbują tutaj zrobić, stworzyć jakby popkulturowy Watykan III?

Tak, to z pewnością tak wygląda. To bardzo zaskakujące, że jest to dozwolone pod zwierzchnictwem, w tym kontekście, Watykanu. I sprawia to wrażenie, że jest to naprawdę możliwe, że Kościół [może się w tym kontekście zmienić] ... [że organizatorzy synodów] są upoważnieni do bycia audytorium Ducha Świętego, a Duch Święty jest dla nich tylko funkcją. ... Nie ma to nic wspólnego z Duchem Świętym, który objawia się jako Ojciec i Syn i Duch Święty ... i jest to sposób na podważenie wiary katolickiej i Kościoła Katolickiego.

 

Czy Eminencja był zaniepokojony tym, że na tym konsystorzu nie było żadnej wzmianki o kardynale Josephie Zen, który ma właśnie wytoczony proces, został aresztowany pod fałszywymi zarzutami przez chińskich komunistów. Jego nazwisko nie zostało przywołane na konsystorzu. Nie było żadnej inicjatywy modlitewnej w Jego intencji. W rzeczywistości papież odpowiedział, na pytanie, czy uważa za naruszenie wolności religijnej, aresztowanie kardynała Zena, co następuje: "Nie mam wrażenia, że mogę scharakteryzować Chiny jako antydemokratyczne. Ponieważ jest to tak złożony kraj, który podąża własnym torem. Tak, to prawda, że są rzeczy, które wydają się nam nie być demokratyczne. To prawda. Kardynał Zen, który jest w podeszłym wieku, pójdzie na proces za kilka dni, jak sądzę. Mówił to, co czuje; a czuje, że są tam ograniczenia". Jaka jest reakcja Eminencji? Dlaczego Watykan jest tak zdeterminowany?

Chiny nie są krajem o ustroju demokratycznym; nie przestrzegają podstawowych praw człowieka, jakimi są [prawo] do życia i wolności. I druga strona: Nikt nie potrzebuje aż 100 lat, aby zrozumieć Chiny i ich kulturę, bo wszyscy Chińczycy są istotami ludzkimi jak my. Jesteśmy przekonani, że wszystkie istoty ludzkie są równe w godności. I każdy jest powołany przez Boga, by stać się synem i córką Boga. ... Kościół jest Kościołem powszechnym wszędzie na świecie. Musimy więc bronić podstawowych praw człowieka i naszego absolutnego prawa do głoszenia Ewangelii wszystkim; i dlatego uważamy, że wszyscy są braćmi i siostrami, i w Jezusie Chrystusie, a zwłaszcza musimy bronić, także naszych własnych braci i sióstr w Chrystusie, zwłaszcza wysokich przedstawicieli Kościoła. Kardynał Zen jest nie tylko przedstawicielem Kościoła, ale także przedstawicielem wolności i swobody narodu chińskiego oraz godności osoby ludzkiej. ... I nie możemy oczekiwać od polityków, od Pekinu do Moskwy i od Brukseli do Waszyngtonu, że odkupią oni świat [naprawić rzeczy]; To ci politycy są odpowiedzialni za sytuację, w której teraz jesteśmy ... za możliwą wojnę atomową. I dlatego naszym Odkupicielem, naszym pomocnikiem jest Bóg, a ci politycy są odpowiedzialni za chaos, w którym się znajdujemy.

 

Uwaga:

  1. Raymond Arroyo Raymond Arroyo jest gospodarzem programu EWTN “The World Over with Raymond Arroyo”.  Jest znany na całym świecie jako wielokrotnie nagradzany dziennikarz, producent i autor bestsellerów. Przeprowadzał wywiady m.in. z prezydentami Bushem i Trumpem, papieżem Benedyktem XVI, Matką Teresą, Melem Gibsonem, słynnym tenorem Placido Domingo i legendą komedii Jerry'm Lewisem.
  2. Stowarzyszenie „Przybądźcie wierni” wyraża podziękowanie redakcji National Catholic Register za udzielenie zgody na publikację polskiej wersji wywiadu. Wywiad oryginalnie ukazał się na stronie National Catholic Register pod linkiem: Cardinal Müller on Synod on Synodality: ‘A Hostile Takeover of the Church of Jesus Christ … We Must Resist’ . Wywiad przeprowadzony w ramach programu EWTN „World over” został przeprowadzony przez Raymonda Arroyo i jest dostępny na YouTube pod adresem:  The World Over October 6, 2022 | SYNOD ON SYNODALITY: Cardinal Gerhard Müller with Raymond Arroyo

    The Association "Przybądźcie wierni"expresses its gratitude to the editors of the National Catholic Register for granting permission to publish the Polish version of the interview. The interview originally appeared on the National Catholic Register website at: Cardinal Müller on Synod on Synodality: ‘A Hostile Takeover of the Church of Jesus Christ … We Must Resist’ The interview was conducted by Raymond Arroyo (EWTN program "World over") and is available on YouTube at: The World Over October 6, 2022 | SYNOD ON SYNODALITY: Cardinal Gerhard Müller with Raymond Arroyo

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.