Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Kącik mądrości - budujące, poruszające i inspirujące cytaty

 

Kącik Mądrości. 

 

 

Często o wartości pracy naukowej, ale i tej pisanej w klasie, świadczy duża ilość mądrych i pięknych cytatów. Równie często mamy własne ulubione "mądre myśli" różnych ludzi, które pomagają nam po prostu być lepszymi. Choć jestem raczej daleki od tworzenia internetowych antologii złotych myśli, to jednak w ilościach śladowych kilkoma pięknymi perełkami chciałbym się podzielić.

 

 

[bł. Karol de Foucauld] [św. Augustyn] [św. Jan Paweł II] [św. Ignacy Loyola] [św. Jan od Krzyża] [św. o. Pio] [św. Jan Bosko] [św. Jan Maria Vianney] [św. Jan XXIII] [św. Franciszek Salezy] [św. Teresa od Dzieciątka Jezus] [św. Bonifacy] [bł. o. Honorat Koźmiński] [bł. Kardynał Stefan Wyszyński] [bł. ks. Jakub Alberione]

[Adam Mickiewicz] [Antoine de Saint - Exupéry ] [Michel Quoist] [Thomas Merton] [Różne]

[Przysłowia]

 

 

 

 

bł. Karol de Foucauld: 

         
 5.  

 

„Najlepsze miejsce jest tam,
gdzie można drugim wyświadczyć najwięcej dobra.”

bł. Karol de Foucauld

   
         
 4.  

    

 Nie wystarczy dawać temu, kto prosi;
trzeba dawać temu, kto potrzebuje
".

bł. Karol de Foucauld

   
         
 3.  

 

„Najlepsza modlitwa to ta,
która zawiera najwięcej miłości.”

bł. Karol de Foucauld

   
         
 2.  

 

"Jeżeli potrafisz cierpieć i kochać, to potrafisz dużo:
 to jest największa sprawa, jaka się liczy na świecie.”

bł. Karol de Foucauld

   
         
 1.  

 

„Czyni się dobro nie przez to,
co się mówi ani co się robi,
ale przez to, czym się jest.”

bł. Karol de Foucauld

   
         

 

 

 

św. Augustyn (354 - 430): 

         
 8.  

 

"Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze,
 dopóki w Tobie nie spocznie." 

św. Augustyn

   
         
 7.  

 

"Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała, 
natomiast śmierć, której ludzie się nie boją,
 a bać powinni, to jest odłączenie od Boga. "

św. Augustyn

   
         
 6.  

 

"Błądzenie jest rzeczą ludzką, 
ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską."

św. Augustyn

   
         
 5.  

 

"Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych."

św. Augustyn

   
         
 4.  

 

"Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia,
a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości."

św. Augustyn

   
         
 3.  

 

"Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą." 

św. Augustyn

   
         
 2.  

 

"Będę Cię szukał, Panie, aby żyła moja dusza. 
Ciało me żyje duszą, a dusza żyje Tobą. "

św. Augustyn

   
         
 1.  

 

„Uważajmy za dobro i za prawdziwą łaskę, 
że otrzymujemy nie to, czego pragniemy, 
ale to, co jest dla nas pożyteczne.”

św. Augustyn

   
         

 

 

 

św. Jan Paweł II: 

         
8.  

 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”

św. Jan Paweł II

   
         
7.  

 

„Góry odsłaniają swoje sekrety tylko przed tym,
kto ma odwagę rzucić im wyzwanie.”

św. Jan Paweł II

   
         
 6.  

 

"Podnieście głowy. 
Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. 
Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. 
Dla tej miłości warto żyć. 
Miejcie odwagę żyć dla miłości."

św. Jan Paweł II

   
         
 5.  

 

"Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa."

św. Jan Paweł II

   
         
 4.  

 

"Każde życie, nawet to najmniej znaczące dla ludzi, 
w oczach Boga ma wartość wieczną i nieskończoną." 

św. Jan Paweł II

   
         
 3.  

 

"Miłość jest większa niż wszystko,
co ty człowieku możesz pomyśleć!"

św. Jan Paweł II

   
         
 2.  

 

„Triumf krzyża nadaje cierpieniu ludzkiemu nowy wymiar: wartość odkupieńczą.”

św. Jan Paweł II

   
         
 1.  

 

„Ofiarowanie życia jest drogą radości.”

św. Jan Paweł II

   
         

 

 

 

 św. Ignacy Loyola: 

         
 5.  

 

"Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz."

św. Ignacy Loyola

   
         
 4.  

 

"Tak dalece winniśmy być zgodni z Kościołem katolickim, 
ażeby uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, 
jeśliby Kościół określił to jako czarne ... "

św. Ignacy Loyola

   
         
 3.  

 

„Rodzice powinni nie tyle starać się o to, 
aby dzieciom pozostawić po sobie dobra, 
ale żeby dzieci zostawić dobre.”

św. Ignacy Loyola

   
         
 2.  

 

"Ufaj Bogu tak, 
jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego;
 tak jednak dokładaj wszelkich starań, 
jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła."

św. Ignacy Loyola

   
         
1.  

 

"Wszystek miód, jaki można zebrać z kwiatów tego świata, 
nie ma w sobie tak wielkiej słodyczy, 
jak żółć i ocet Pana naszego Jezusa Chrystusa." 

św. Ignacy Loyola

   
         

 

 

 

św. Jan od Krzyża: 

         
 3.  

 

„Kto gardzi modlitwą, gardzi wszelkim dobrem.”

św. Jan od Krzyża

   
         
 2.  

 

"O zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości." 

św. Jan od Krzyża

   
         
 1.  

 

"Dusza, która miłuje Boga, żyje bardziej tamtym życiem, niż tym, 
ponieważ żyje raczej tam, gdzie miłuje, niż w ciele, które ożywia."

św. Jan od Krzyża

   
         

 

 

 

św. o. Pio: 

   

 

   
 3.  

   

 „Kochajcie Matkę Bożą i sprawcie,
żeby była kochana, odmawiajcie zawsze Jej Różaniec.
To Matka Boża nas go nauczyła,
tak jak Jezus nauczył nas „Ojcze nasz”.”

św. Ojciec Pio

   
   

 

   
 2.  

   

„Bożej miłości nie zabraknie w waszej duszy,
jeżeli nie zaniedbacie modlitwy.” 

św. Ojciec Pio

   
         
1.  

„Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą.
Nie dopuści nigdy, abyś upadł i został pokonany.”

św. Ojciec Pio

   
         

 

 

 

św. Jan Bosko: 

         
6.  

 

„Niech twoja mowa będzie zawsze przepełniona łagodnością.”

św. Jan Bosco
   
         
 5.  

 

"Pracujmy tak, jak byśmy mieli żyć wiecznie, 
a żyjmy, jak byśmy mieli umrzeć jeszcze dziś."

św. Jan Bosco

   
         
 4.  

 

„To nie częste spowiedzi czynią nas dobrymi,
ale owoc, który z nich wynosimy.”

św. Jan Bosko

   
         
 3.  

    

Początkiem wiary jest zadziwienie".

św. Jan Bosko

   
         
 2.  

   

 „Miejcie wiarę, a zobaczycie czym są cuda.” 

św. Jan Bosko

   
         
 1.  

   

  „Pierwsza radość dziecka to poczucie, że jest kochane.”

św. Jan Bosko

   
         

 

 

 

św. Jan Maria Vianney:

         
 3.  

 

„Cechą dobrego chrześcijanina jest to,
że unosi się jakby na skrzydłach modlitwy.”

św. Jan Maria Vianney

   
         
 2.  

    

 „Nadzieja sprawia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy.”

św. Jan Maria Vianney

   
         
1.  

 

„Wiara jest wiatrem rozwiewającym mgłę, w której żyjemy,
 odsłaniającym przed naszą duszą piękno słońca.”

św. Jan Maria Vianney

   
         

 

 

 

św. Jan XXIII:

         
 2.  

 

„Jeżeli pokój, jedność i zgoda nie są obecne w domowych wspólnotach,
 jak mogą istnieć w ludzkich społecznościach?”

św. Jan XXIII

   
         
1.  

 

"Życie to spełnianie marzeń młodości. 
Młodzi, niech każdy z was ma swoje marzenie, 
które obróci w fascynującą rzeczywistość!" 

św. Jan XXIII

 
   
         

 

 

 

św. Franciszek Salezy:

         
 2.  

 

"Bóg wymaga raczej spełnienia najdrobniejszego obowiązku, jaki nam wyznaczono,
 iż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy, do których nas nie powołano".

 św. Franciszek Salezy

   
         
1.  

 

"Miarą miłości jest miłość bez miary."

św. Franciszek Salezy

   
         

 

 

 

św. Teresa od Dzieciątka Jezus:

         
3.  

    

 „Wspaniałym środkiem, aby cieszyć się Bogiem,
jest przyjaźń z Jego przyjaciółmi.”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

   
         
 2.  

    

 „Radość ma swoją siedzibę w głębi duszy,
można ją mieć w ciemnym więzieniu, jak i we wspaniałym pałacu”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

   
         
1.  

 

"Być małym dzieckiem przed Bogiem - to nie zniechęcać się swymi błędami, 
gdyż dzieci często upadają."

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

   
         

 

 

 

św. Bonifacy, biskup męczennik:

         
 2.  

 

„To, czego sami unieść nie możemy,
nieśmy z Tym, który jest Wszechmocny".

św. Bonifacy

   
         
1.  

 

„To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy z Tym, który jest Wszechmocny.”

św. Bonifacy

   
         

 

 

 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński:

         
4.  

 

„Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość,
lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.”

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

   
         
3.  

 

„Chrystus otrzymał od swojej Matki Serce,
które wzrusza się na ludzki sposób.”

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

   
         
 2.  

 

"Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać,
jest największym wrogiem samego siebie."

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

   
         
1.  

 

"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi."

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

   
         

 

 

bł. o. Honorat Koźmiński:

         
 2.  

 

„Duch Święty oświeca nas i wyjaśnia nam
głębokość tajemnic Bożej miłości.”

bł. o. Honorat Koźmiński

   
         
1.  

   

„Człowiek żywej wiary żyje więcej w niebie niż na ziemi.”

bł. o. Honorat Koźmiński

   
         

 

 

bł. ks. Jakub Alberione: 

         
 2.  

 

"Nie jest prawdą, że umie się, gdy się coś studiowało; 
wie się wtedy, kiedy żyje się tym, czego się nauczyło."
 

bł. ks. Jakub Alberione

   
         
 1.  

   

„Cisza jest ogrodem Boga, w którym kwitną najpiękniejsze kwiaty.”

bł. ks. Jakub Alberione

   
         

 

 

Adam Mickiewicz:

         
 3.  

    

  „Ten Boga usłyszy, kto Go szuka w ciszy.”

Adam Mickiewicz

   
         
 2.  

 

"Tylko pod tym krzyżem tylko pod tym znakiem,
 Polska jest Polską a Polak Polakiem." 

Adam Mickiewicz

   
         
1.  

 

"Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie."

Adam Mickiewicz

   
         

 

 

 

Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944):

         
6.  

 

„Pokój rodzi się wtedy, gdy odkryjemy znaczenie rzeczy,
gdy już znajdą właściwe miejsce i sens.”

Antoine de Saint - Exupéry

   
         
 5.  

 

„Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby przynieśli drzewo, czy przygotowali narzędzia.  Nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.”

Antoine de Saint - Exupéry

   
         
4.  

 

"Prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, 
gdy niczego w zamian nie oczekujesz."

Antoine de Saint - Exupéry

   
         
 3.  

 

"Miłość nie jest skarbem, który się posiadło,
lecz obustronnym zobowiązaniem." 

Antoine de Saint-Exupery

   
         
 2.  

 

"Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas,
gdy niczego w zamian nie oczekujesz." 

Antoine de Saint-Exupery

   
         
 1.  

 

"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. 
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje. "

Antoine de Saint-Exupery

   
         

 

 

 

Michel Quoist:

         
3.  

 

"Modlić się to iść ku Bogu, który idzie ku nam." 

Michel Quoist

   
         
 2.  

 

"Nie wystarczy powiedzieć "kocham cię", aby kochać całe życie." 

Michel Quoist

   
         
 1.  

 

"Jeśli chcesz żyć, nie zatrzymuj życia dla siebie, 
bo musi ono głaskać inne brzegi, nawadniać inne ziemie." 

Michel Quoist

   
         

 

 

 

Thomas Merton:

         
 2.  

 

"Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem
i dostrzec w nim iskrę Boga".

Thomas Merton

   
         
1.  

 

"Żeby uczynić swoje życie duchowym,
uczyńcie duchowymi pragnienia." 

Thomas Merton

   
         

 

 

 

 

 

 Różne: 

         
66.  

   

„Kiedy przyjaciel o coś prosi, jutro dla ciebie nie istnieje.”

George Herbert
   
         
65.  

   

"Wszelkie kryzysy wynikają z braku prawdy"

bł. Jerzy Popiełuszko

   
         
64.  

   

„Dobry dom musi być jak okręt, dobry gospodarz – jak kapitan.”

Andrzej Waligórski
   
         
63.  

   

„Mamy pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.”

bł. Jerzy Popiełuszko
   
         
62.  

   

„Nie opieraj się na własnych siłach,
ale zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu.”

Tomasz à Kempis
   
         
61.  

   

„Bóg jest prawdą.
I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.”

św. Teresa Benedykta od Krzyża
   
         
60.  

   

„Jesteśmy w drodze do Boga,
już sama ta okoliczność nadaje sens każdej godzinie i każdemu dniu.”

bp Fulton Sheen
   
         
59.  

   

„Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi.”

Theodore Roosevelt

   
         
58.  

   

„Życie to powieść Boga. Pozwólmy Mu ją pisać.”

Isaac Bashevis Singer

   
         
57.  

   

„Przyjaciel to ktoś, przed kim można głośno myśleć.”

Epiklet

   
         
56.  

   

„Człowiek, który odmawia wieczorną modlitwę, jest kapitanem,
który ustawia straże – może spać spokojnie!”

Charles Baudelaire

   
         
55.  

   

„Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą – przenosimy góry.”

Søren Kierkegaard

   
         
54.  

   

„Dobrze żyć potrafi ten, kto umie się dobrze modlić.”

św. Pius X

   
         
53.  

   

„Nie pozwól, aby wczoraj zabrało ci za dużo dzisiaj.”

Will Rogers

   
         
52.  

   

„Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości.”

Mikołaj Gogol

   
         
51.  

   

„Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie.”

Adolf Harnack

   
         
 50.  

   

„Panie, daj mi łaskę rozumienia się na żartach,
abym zaznał w życiu trochę radości i innych mógł nią obdarzać.”

św. Tomasz More

   
         
49.  

   

„Każda dana łaska przechodzi przez trzy źródła:
od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Maryi, od Maryi do nas.”

św. Bernardyn ze Sieny

   
         
 48.  

   

„Kto porzuca wszystko dla miłości Boga,
wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł.”

św. Albert Wielki

   
         
 47.  

   

„Ponure twarze nie pasują do radości domu niebieskiego.”

św. Filip Neri

   
         
 46.  

   

„Największe cuda powstają w największej ciszy.”

Wilhelm Raabe

   
         
 45.  

   

„Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam całego siebie.”

św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

   
         
 44.  

   

„Uśmiechaj się do Boga, z miłością przyjmując Jego wolę.”

św. Franciszek z Asyż

   
         
 43.  

   

„Modlitwa jest matką wszelkiego dobra duchowego.”

Św. Izaak Syryjczyk

   
         
 42.  

 

"Ludzi nie wolno oceniać, oni tego nie potrzebują.
Ich po prostu trzeba kochać, bo tego każdemu brakuje."

Św. Matka Teresa z Kalkuty

   
         
 41.  

   

„Nie daj do siebie dostępu złu
ani słowem, ani czynem, ani sposobem, ani myślą.” 

św. Grzegorz z Nazjanzu

   
         
 40.  

 

„Gdy dostrzeżesz iskierkę dobrej woli, dmuchaj na nią ile sił.”

Stefan Garczyński

   
         
 39.  

 

„To najwspanialszy prezent: sprawić, by człowiek czuł się kochany.”

Marcia Tweedale

   
         
 38.  

 

„Wdzięczność jest uczuciem, które sprawia radość obydwu stronom.
Co więcej: wdzięczność buduje i odmładza.”

Prentice Mulford

   
         
 37.  

 

„Modlitwa jest owocem radości i dziękczynienia.”

Ewagriusz z Pontu

   
         
 36.  

 

"Gdzie jest Chrystus, tam jest życie." 

św. Ambroży

   
         
35.  

 

"Błoto stwarza czasem pozory głębi."

Stanisław Jerzy Lec

   
         
 34.  

 

"Modlitwa to środek niezastąpiony, bez którego
 wszystkie inne twoje zasługi najszlachetniejsze będą zupełnie bez znaczenia. (...) 
Boski Zbawiciel w Ewangelii powiedział wyraźnie:
 "Beze mnie nic uczynić nie możecie".

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

   
         
 33.  

 

„Modlitwa jest dialogiem i rozmową z Bogiem,
porażką zła i odwróceniem się od grzechu.”

św. Grzegorz z Nyssy

   
         
 32.  

 

"Miłość prawdziwa w czynie się objawia i prowadzi do czynu.
Miłość bez czynu jest samolubstwem." 

K. Libelt

   
         
 31.  

 

„Bądźcie słoneczkami rozsiewającymi naokoło
promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia.”

św. Urszula Ledóchowska

   
         
30.  

 

"Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi,
aby ten mógł wzlecieć do Niego." 

Michał Anioł

   
         
 29.  

 

"Ten, kto naprawdę zaczyna służyć Bogu, 
może ofiarować co najmniej - życie." 

św. Teresa z Avili

   
         
 28.  

 

"Postaraj się, aby każdy dzień mógł być najpiękniejszy w całym twoim życiu."

Mark Twain

   
         
 27.  

 

"Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie. 
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie. 
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem.
 Panie - je nie miałem głosu do odpowiedzi godnej - i milczałem." 

Cyprian Kamil Norwid

   
         
 26.  

 

"Kiedy stajemy się jednym z wolą Bożą,
wszczepiamy życie w życie nasze i innych. "

Romano Guardini

   
         
 25.  

 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

św. Hieronim (345-419 lub 420)

   
         
 24.  

 

„Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa,
skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje.”

św. Cyprian z Kartaginy

   
         
 23.  

   

„Prawdziwy nauczyciel powinien być najpilniejszym uczniem.”

Maksym Gorki

   
         
 22.  

   

 „Bóg chce, aby więcej Go miłowano, niż się Go lękano.
Prosi Bóg, bo chce być Ojcem bardziej niż Panem.”

św. Piotr Chryzolog

   
         
 21.  

  

Kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga,
to nie jest tak, że w nic nie wierzą,
ale wierzą w cokolwiek".

Gilbert Keith Chesterton

   
         
 20.  

 

"Każdy dzień mojego życia strzeżony jest w Twym sercu, mój Boże. 
Cały spoczywam w Twoich rękach." 

John Henry Newman

   
         
 19.  

 

„Żadna prawdziwa cnota nie może istnieć bez miłości.”

św. Tomasz z Akwinu

   
         
 18.  

 

"Nie prośmy Boga o łatwe życie. 
Prośmy Go o siłę do znoszenia ciężkiego życia."

John F. Kennedy

   
         
 17.  

 

„Jeśli chrześcijaństwo chce zdobywać dusze, 
to musi oczyścić się przez modlitwę i zjednoczenie z Bogiem.”

św. Jan Damasceński

   
         
 16.  

 

"Głosić Ewangelię to dawać ludziom młodość serca i ufne spojrzenie w przyszłość." 

Dom Chautard

   
         
 15.  

   

 „Szczęśliwy jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami.”

Adalbert Ludwig Balling

   
         
 14.  

 

"W każdym człowieku jest cząstka samotności.
 Nie wypełni jej żadna zażyłość, ani nawet najsilniejsza miłość dwóch istot... 
A jednak nigdy nie jesteś sam. 
Wejrzyj w głąb swego serca, a przekonasz się, że nie po to został człowiek stworzony,
 by mieszkała w nim pustka. 
Na dnie istoty, tam gdzie każdy jest inny,
 czeka na Ciebie Chrystus." 

Brat Roger, Taize

   
         
 13.  

    

 „Jezus Chrystus obiecał tym, którzy się karmią świętą Eucharystią,
życie wieczne i łaski niezbędne do jego zdobycia.”

bł. Piotr Frassati

   
         
12.  

   

 „Nauka konieczna jest do poznania,
a wiara – do czynów i postępowania.”

Max Planck

   
         
 11.  

    

 „Módlmy się jedni za drugich,
abyśmy kiedyś połączyć się mogli w krainie wiecznej radości.”

św. Rafał Kalinowski

   
         
10.  

 

„Zakończeniem naszej modlitwy powinna być miłość
i konkretne zobowiązania naszej woli.”

św. Teresa z Avila

   
         
9.  

 

„Ten, kto chce być lepszy, musi mieć duchową radość.”

św. Tommaso da Villanova

   
         
8.  

„Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności.”

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

   
         
7.  

 

"Miłość stworzyła wiele cudów,
nienawiść ani jednego dobrego czynu." 

Aleksander Świętochowski

   
         
6.  

 

"Miłość to jest to, co pozostaje,
gdy już zabrane jest wszystko. Nawet nadzieja." 

Anna Kamieńska

   
         
5.  

 

„Zacznij od robienia tego, co konieczne.
Potem zrób to,co możliwe.
Nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.”

św. Franciszek z Asyżu

   
         
4.  

 

"Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca." 

Marcel Proust

   
         
3.  

 

"Miłość wystarcza sama sobie.
Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia.
Dusza, która kocha... kocha i nie myśli o niczym innym."

św. Bernard z Clairvaux

   
         
2.  

 

"Każdy jest malarzem własnego życia: 
mistrzem rzemiosła jest wola; cnoty to barwy;  
Jezus Chrystus stanowi oryginał, który mamy kopiować." 

św. Grzegorz z Nyssy

   
         
1.  

 

„Boga trzeba tak kochać, by bolały mięśnie i kości.”

św. Albert Chmielowski

   
         

 

 

 

Przysłowia: 

         
 3.        
         
 2.  

 

„Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi,
okręt bez wiatru, źródło bez wody.”

przysłowie włoskie
   
         
 1.  

 

„Obróć twarz do słońca, a cień zostanie z tyłu.”

przysłowie afrykańskie

   
         

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8170913
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.