Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Kalendarz liturgiczny

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

„O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje!
Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!”
św. Małgorzata Maria Alacoque

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (ustanowioną w 1856 roku przez Piusa IX) Kościół katolicki obchodzi w piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała. Uroczystość upamiętnia objawienia, których doświadczyła w latach 1673-1675 św. Małgorzata Maria Alacoque. W trakcie cudownych objawień Jezus Chrystus powiedział: „Obiecuję w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego, że Jego Miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia”. Kult Serca Jezusowego ukazuje, że miłość Jezusa do człowieka jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Takiej miłości dzisiaj nam potrzeba, za taką miłością człowiek tęskni. Serce Jezusowe bije i tęskni za każdym człowiekiem, i pragnie być umocnieniem dla każdego serca ludzkiego. Ze względu na rangę uroczystości, w ten piątek, nie obowiązuje pokutna praktyka wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Idea oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa jest też mocno związana z historią Polski. Nasza ojczyzna kilkukrotnie została powierzona Sercu Jezusa przez Episkopat.

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół obchodzi (od 1995 roku z inicjatywy św. Jana Pawła II) Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy dzisiaj w naszej modlitwie o księżach posługujących w naszych parafiach, aby Pan Bóg pomagał im wzrastać w świętości dla dobra ludu Bożego.

Niepokalane Serce Maryi

 

Niepokalane Serce Maryi

 

Niepokalane Serce Maryi bądź dla nas źródłem nadziei i ocalenia dla całego świata ! 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

"Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?"
św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia nr 60

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele. Data Bożego Ciała nie jest stała, dlatego święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to szczególna okazja, aby uświadomić sobie, że jesteśmy miłowani, że Bóg tak bardzo nas umiłował.

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Jesteśmy w tygodniu po okresie wielkanocnym, czas zwykły. 23 maja przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To już nie nowe święto, obchodzimy je po raz kolejny (od 2013 roku) w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI pozwolił wprowadzić je w Kościołach lokalnych decyzją poszczególnych episkopatów, przychylając się do próśb wielu środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański 2009/2010. 

Zaprasza ono do kontemplacji kapłaństwa Chrystusa i do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, ale też wysiłku świeckich w trosce o własną świętość oraz ma się stać inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, przywołując wzór Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym. (notka powstała z kilku informacji dostępnych w sieci, zob. też "niedziela.pl")

3 maja: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

„Jako Matkę przyjął Cię nasz naród ponad tysiąc lat temu, gdy dopiero zaczęła się kształtować państwowość Polska. Byłaś przez wieki Matką i Królową. Szłaś przez wiek naszej historii. […] Byłaś i zwyciężałaś jako Królowa. Ale też byłaś i cierpiałaś jako Matka.”

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

"Oto Matka twoja". Tak, oto Matka moja! Maryja jest nam dana za Matkę z miłości Pana, aby miłość Pana była w nas dojrzała i głęboka. To pierwszy obraz na jaki wskazuje dzisiejsze święto. Nie bez znaczenia jest to, że kiedy mówimy o chrześcijańskim królowaniu, zawsze stajemy pod krzyżem. W królowaniu zawiera się to, czym jest służba, a ta ma swoje źródło w miłości. Od Maryi chcemy zatem uczyć się miłości do Chrystusa, tak aby, nasze świadectwo wobec świata - nasza służba bliźnim - zawsze z niej wypływało. Oto króluje miłość! Na krzyżu, pod krzyżem, króluje miłość. Niech Maryja wstawia się za nami, aby i w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie, miłość królowała. 

Dla nas Polaków Królowanie Maryi wyznacza ten bagaż doświadczeń i system wartości, który pozwala być dobrym obywatelem. Opowiadać się po stronie prawdy, uczciwości, wierności, ofiarności .... Unikać oszczerstwa, prywaty, małoduszności ... Inaczej jeśli nie dobrem, to czym mamy zwyciężać? Prośmy z ufnością Maryję, którą nasz naród wybrał na swoją patronkę, o jej dalszą matczyną opiekę nad nami. Mając to na uwadze, módlmy się, aby przyszłość zarówno Polski, naszej Ojczyzny, jak również Europy i całego świata, budowana była na właściwych, ewangelicznych wartościach oraz nie była oderwana od chrześcijańskich korzeni.

Pośród burz, zwątpień, publicznych zgorszeń, fali demoralizacji, apostazji i grzechów wołających o pomstę do nieba, których tak wiele dzisiaj w Polsce i na świecie, nasz wzrok i wola muszą zostać skierowane do Hetmanki Narodu Polskiego, która jako Panna Wierna nigdy nie opuszcza wiernych Jej dzieci.

Matki Bożej z Guadalupe (12 grudnia)

 

 

Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

 – Patronki życia poczętego.

 

21 października: Wspomnienie dowolne bł. Jakuba Strzemię - rocznica mojego chrztu.

<><  Proszę o modlitwę.

 

     

 

 

 

 

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie”, tymi słowami dałeś wskazówkę jak bardzo ważne są dzieci we wspólnocie Kościoła. Stałeś się także przykładem dla swoich Apostołów i ich następców- pasterzy Kościoła- w uniżaniu się względem każdego człowieka, nawet tego najmniejszego i bezbronnego. Za Twoim przykładem poszedł także i bł. Jakub Strzemię, którego gorliwe świadectwo w tym względzie przyozdobiło tytułem: przyjaciel dzieci.

Bł. Jakubie Strzemię, podczas twojej ziemskiej pracy misjonarskiej i arcybiskupiej głosząc Słowo Boże, sam osobiście wyjaśniałeś je dzieciom swojej archidiecezji i miasta Lwowa, widząc w nich nadzieję i przyszłość świata i Kościoła. Przyjacielu dzieci, swoim przemożnym wstawiennictwem wypraszaj łaskę potomstwa małżonkom, którzy pragną owocu swojej miłości. Spraw, nasz Patronie, aby ci, którym ta łaska nie jest dana, mogli z nadzieją nieść ten krzyż i otwierać się na przyjęcie do swego serca i pod swój dach dzieci osierocone i porzucone. Swoją opieką otocz dzieci nienarodzone, aby mogły bezpiecznie rozwijać się i wzrastać w łonie swych matek, by nikt nie odważył się podnieść ręki na ich bezbronne życie. Osłaniaj płaszczem swej opieki wszystkie dzieci, by mogły w pokoju i radości rozwijać się, formować i zdobywać wiedze potrzebną do budowania cywilizacji miłości i pokoju. Niechaj będzie przekazywana im wiara ojców w poczuciu prawdziwej tolerancji i wzajemnego szacunku względem innych religii. Niech ich dzieciństwo będzie uchronione od zgorszenia i złego przykładu dorosłych tak, aby prawidłowo wzrastało ich człowieczeństwo i pomnażała się wiara w Boga. Stróżu Ojczyzny naszej, wypraszaj wszystkim dzieciom prawdziwą miłość do Boga, Kościoła, człowieka i Ojczyzny, by owa miłość była jedynym kryterium ich życia na ziemi. Niechaj ich dziecięca ufność otwiera je na łaski, które zaprowadzą je w przyszłości do nieba, gdzie będą cieszyły się wieczną radością z Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 
    http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-21a.php3  
       

 

19 października: bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych)

  "Rola księdza jest taka, by głosić Prawdę i za Prawdę cierpieć.
Jeżeli trzeba, nawet za Prawdę oddać życie."
bł. ks.  Jerzy Popiełuszko

19 października Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych! W tym dniu obchodzimy rocznicę porwania księdza Jerzego Popiełuszki [zob. www], do którego doszło 19 października 1984 roku. Warszawski duszpasterz studentów i personelu służby zdrowia oraz legendarny kapelan „Solidarności” został zamordowany przez oficerów komunistycznej służby bezpieczeństwa.

W rocznicę tego wydarzenia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Było ich wielu, księży i zakonników, którzy swoją postawą, swoimi świadectwami, mogą dziś być dla nas wzorem i punktem odniesienia. Począwszy od września 1939 roku, aż do okresu stanu wojennego w Polsce, setki duchownych Kościoła katolickiego poniosło szeroko rozumiane konsekwencje, wiezienie, niewolę i często męczeńską śmierć. Przynosili nadzieję, wspierali, jednoczyli.  Dzisiejsze święto powstało z wdzięczności za ich nieugiętą postawę.

Błogosławiony ks. Jerzy, męczennik Kościoła katolickiego, który odważne przeciwstawiał się złu, dopominał się o prawdę, bezgranicznie umiłował Kościół i polskość. Był on jednocześnie znienawidzony przez komunistyczną władzę.

Bł. Jerzy! Ucz nas z Nieba, jak kochać drugiego człowieka, jak pomagać potrzebującym, tak jak Ty im służyłeś. Pomóż nam budować piękną Polskę, o jakiej marzyłeś, za którą poniosłeś męczeńską śmierć. Proszę, otocz opieką wszystkich polskich kapłanów. Oręduj za Polską Błogosławiony księże Popiełuszko!

 "Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy" - ostatnie słowa ks. Jerzego Popiełuszki wypowiedziane publicznie przed porwaniem i męczeńską śmiercią.

Cytaty: -> [bł. ks. Jerzy Popiełuszko [Modlitwa za Ojczyznę bł. księdza Jerzego Popiełuszki

2 sierpnia: Matki Bożej Anielskiej (Odpust Porcjunkuli)

Dziś w zakonach franciszkańskim święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów. To szansa na uzyskanie odpustu Porcjunkuli. Każdy, kto 2 sierpnia pobożnie nawiedzi swój kościół parafialny, odmówi w nim „Ojcze nasz” i wyznanie wiary, a także przystąpi do spowiedzi i przyjmie Komunię Świętą oraz pomodli się w intencjach papieża (nie za niego, ale w intencjach, w których on się modli) i wyzbędzie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, zyska odpust zupełny. Zachęcam do skorzystania z tej łaski miłosierdzia.

Maryja jako Matka Boża jest także Królową aniołów. Już Ewangelie zdają się wskazywać na służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Wezwanie „Królowo Aniołów, módl się za nami” zostało włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka.

U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą. W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus, obiecując zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę.

Epifania, czyli Objawienie Pańskie

Giotto "Pokłon mędrców", kaplica Scrovegni, Padwa, ok. 1306-1309.

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania (Objawienie) to zaraz po Wielkanocy najstarsze święto chrześcijańskie. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli (-> link). Uroczystość podkreśla dwa wymiary misterium Epifanii: konkretność Bożego działania w historii oraz to, że każde spotkanie z Bogiem zmienia myślenie i kierunek życiowej wędrówki (-> link).

Jest uroczystością zbierającą w swojej treści trzy objawienia się Jezusa jako Mesjasza (rozbite później na trzy oddzielne święta): objawienie mędrcom (poganie), objawienie przy Chrzcie nad Jordanem (Izrael), objawienie uczniom w Kanie (Kościół).

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanej - ważny dzień -> ważne daty

"Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 26-38).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis), którą obchodzimy 8 grudnia, jest szczególnym dniem dla całego Kościoła (-> brewiarz.katolik.pl). Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Maryja została napełniona łaską przez Boga (Łk 1, 28) i została odkupiona już w chwili poczęcia. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ta prawda oznacza nie tylko, że Matka Zbawiciela była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie, wewnętrzną harmonię.

Tego dnia sercem jestem w Niepokalanowie.

Mszał Rzymski podaje na ten dzień następujące wprowadzenie: "Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę potrzebną do zwalczania grzechu". Ta myśl obecna jest szczególnie w kolekcie mszalnej i modlitwie nad darami, ale dobrze znamy ją z Godzinek, gdzie prosimy, aby Bóg pozwolił nam przyjść do Niego niepokalanymi, czyli bez grzechu. Słowem kluczem jest dziś "pełna łaski".

Św. Mikołaj (6 grudnia): święty Zachodu i Wschodu

Dziś 6 grudnia! Dzieci zapewne wiedzą, z jakim świętym wiąże się ta data. Dziś w liturgii wspominamy św. Mikołaja, ale nie tego z wielkim brzuszkiem z centrum handlowego, a prawdziwego, biskupa z Miry. Pierwszy: święty ogłoszony przez Kościół, biskup Miry, ofiarny darczyńca - z siedzibą w Demre, dzisiejsza południowa Turcja. Drugi: komercyjny celebryta wypromowany przez światowy koncern napojów, gwiazdor z siedzibą w Rovaniemi, Laponia w Finlandii. Pewnie dla większości z nas jest to pierwszy święty, jakiego poznaliśmy, i należy do grona najbardziej czczonych na świecie.

Greckie imię Mikołaj oznacza „zwycięzca ludu”. Święty Mikołaj to postać historyczna.  Urodził się ok. 270 r. w Azji Mniejszej, w bogatej rodzinie. Wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na potrzeby bliźnich. Po śmierci rodziców dzielił się z innymi swoim majątkiem i podrzucał biednym ludziom przez mury ich domostw worki pełne niespodzianek. To przy jego grobie odbył się w 1098 r. zwołany przez papieża Urbana II synod, na którym szukano dróg zniesienia podziałów w chrześcijaństwie.

Przez wiele lat św. Mikołaj należał do najbardziej znanych i czczonych świętych. Jest otaczany wielką czcią przez wiernych zarówno Kościoła katolickiego, jak i prawosławnego.

Św. Mikołaj, bp. (stanowcze "NIE" dla krasnala lub trola) - św. bo jest z Bogiem a jego życie było praktykowaniem przykazania Miłości. Poniżej rys historyczny, przestańmy opowiadać bajki z TV [szczególnie dzieciom - należy im się prawda] a wzywajmy do naśladowania prawdziwego świętego. Święty Mikołaj – mężny biskup, a nie przerośnięty krasnal! Warto poznać sylwetkę i życiorys tego wielkiego świętego Kościoła, aby wyzwolić się z infantylnego obrazu św. Mikołaja kreowanego przez komercję.

Święty Jan Paweł II wskazywał, że Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”. Z tej okazji, życzymy sobie i Wam, aby w sercu każdego z nas obudziło się uczucie empatii i miłości do drugiego człowieka. Obdarowujmy siebie nawzajem dobrym słowem i ciepłem, którego często brakuje w dzisiejszym świecie… I nie tylko dziś, ale każdego dnia!

Pomódl się dziś modlitwą do św. Mikołaja! Małą pomocą mogą być [Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja ] lub [Modlitwy do św. Mikołaja biskupa]. Od św. Mikołaja uczmy się też bezinteresownej (ukrytej) dobroczynności. Takiej widocznej tylko dla Boga.

Wspomnienie 117 męczenników wietnamskich

24 listopada w Kościele wspominamy 117 męczenników wietnamskich, Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy. W większości byli to pierwsi misjonarze, którzy naukę o Chrystusie głosili w Wietnamie, pomimo sprzeciwu ówczesnych władz.

W 1988 roku św. Jan Paweł II ogłosił ich świętymi Kościoła katolickiego.

Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów, w tym 8 biskupów, 50 kapłanów i 38 świeckich.

 

 

 

 

 

Św. Jan Paweł II - liturgiczne wspomnienie

"Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. † Spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu * z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen".

Kolekta ze wspomnienia św. Jana Pawła II

Wspominamy dzisiaj św. Jana Pawła II, papieża. Urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Przyjął święcenia w Krakowie, a w 1964 r. został jego arcybiskupem. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r. został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II.

22 października w Kościele katolickim obchodzone jest liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, ponieważ tego dnia przypada rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.

Z okazji wspomnienia św. Jana Pawła II zachęcam, aby wracać do papieskiego nauczania. Jest wiele możliwości. Np. dzięki "Zintegrowanej Bazie Tekstów Papieskich (ZiBaTePa)", wyjątkach z mojej strony [św. Jan Paweł II] czy dużej czytelni na Opoce.

Ale przede wszystkim zachęcam do modlitwy (np. "Litania do św. Jana Pawła II").

14 sierpnia - rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego

14 sierpnia 1941 roku.

To właśnie tego dnia, w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP, św. Maksymilian Maria Kolbe umiera w głodowej celi śmierci. Święty Maksymilian uczy nas, że są sprawy ważniejsze niż nasze wygody, święty spokój, a nawet życie. Są wartości, dla których warto życie oddać.

Kilka tygodni przed śmiercią o. Maksymilian powiedział do współwięźnia Józefa Stemlera: „Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość”.

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.