Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

100. rocznica urodzin (24 marca 2021) i chrztu (3.04.2021) Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

ks. Franciszek Blachnicki

 

 

1921   Urodziny    
(Wielki Czwartek)*        
    24 marca    
         2021
         

 

1921   Chrzest    
(II niedziela Wielkanocy - Biała)*        
    3 kwietnia     
         2021
        (Wielka Sobota/Wigilia Paschalna)

 

* W 1921 roku Wielkanoc wypadła  27 marca. Stąd wynika, że ks. Franciszek urodził się w Wielki Czwartek, dzień, w którym Kościół wspomina ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa (prorocze).

* Został natomiast ochrzczony w II Niedzielę po Wielkanocy, czyli Niedzielę Białą (Przewodnią) - niezwykle wymowną - bo wpisaną w katechumenat. I choć wtedy jeszcze nie była Świętem Miłosierdzia, to i ten aspekt w życiu ks. Franciszka jest niezwykle czytelny. W 2021 stulecie chrztu wypada w Wigilię Paschalną. Cudownie!!!

 

 /obrazki i baner można nabyć w Wydawnictwie Światło-Życie /

 

Nazwany "Gwałtownikiem Królestwa Bożego". Swoją osobą pokazywał jak kochać Boga i Kościół. Realizował w pełni założenia II Soboru Watykańskiego  dotyczące zaangażowania się świeckich w czynną posługę w Kościele, głównie w liturgii. Pokazywał, że Kościół to nie tylko ksiądz, kościelny, organista, ale każdy wierny chrześcijanin. W ten sposób przez swoją osobę, idee, a przede wszystkim założony Ruch Światło Życie, chciał wyprowadzić od bierności i zasiedzenia, ku czynnemu zaangażowaniu. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj podejmować wyzwania postawione nam przez osobę ks. Franciszka?

Ks. Franciszek to jeden z niekwestionowanych autorytetów polskiego Kościoła XX wieku. Człowiek przeniknięty miłością do Chrystusa, Niepokalanej, Kościoła i ludzi, szczególnie młodych. Choć od jego śmierci minęło już tyle lat, wciąż inspiruje i pobudza nas do pójścia na całego za Chrystusem. Dla wielu jego osoba i jego słowa wciąż pozostają żywe …

       

 "Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o ,,gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11, 12)" – św. Jan Paweł II.

         

 Inspiruje fragment Jego testamentu, który jest jednocześnie wezwaniem dla nas - oazowiczów:

       

I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi – także w Polsce – którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię.

Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym tylko pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość Tajemnicy Kościoła – sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi.

         

Uwielbiajmy Boga za życie ks. Franciszka Blachnickiego i za jego liczne dzieła. Przede wszystkim za cały Ruch Światło-Życie i za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Polecajmy szczególnie Dobremu Bogu proces beatyfikacyjny Ojca Franciszka, postulatora tego procesu - bpa Adama Wodarczyka oraz te intencje, które Oazowicze całego świata polecają wstawiennictwu ks. Blachnickiego.

W tym dniu szczególnie zapraszam do ponownego przyjrzenia się ideom Ojca Franciszka, by szukać inspiracji w rozwoju życia i wzrostu duchowego własnego i swoich wspólnot.

Sługo Boży, księże Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!

 

 

 

 

 

 

 

       

Czcigodny Sługa Boży
Człowiek błogosławieństw 
Odważny głosiciel Ewangelii

Prześladowany za wiarę 
Świadek Ewangelii
Charyzmatyk odnowy Kościoła w Duchu Świętym
Mistagog wiary chrześcijańskiej dla katechumenów
Czcziciel Maryi Matki Kościoła
Człowiek soborowej odnowy Kościoła
Budowniczy Żywego Kościoła
Heroiczny apostoł Chrystusa XX wieku
Wzywający do wolności narody zniewolone pod jarzmem komunizmu
Odnowiciel świętej liturgii
Kroczący z innymi chrześcijanami drogą jedności
Namaszczony w chrzcie dla wypełnienia służby proroczej w Ludzie Bożym w xx wieku
Gwałtownik Królestwa Bożego  

Takiego mamy brata w Niebie!
Jaka to wielka godność - mieć takiego Brata w Chrystusie!
Oręduje za nami!
Modli się w tej godzinie historii Kościoła o dar Ducha Świętego dla zalęknionych chrześcijan Europy u progu trzeciego tysiąclecia Chrześcijaństwa!


Podziękujmy Panu Jezusowi, że żył pośród nas, 
że modliliśmy się wraz z nim,
że słuchaliśmy jego świadectwa,
że obudził wielu z nas dla odważnego wyznawania wiary

Ufamy, że dar przyjęty przez niego od Boga,
wzbudzi dziś i jutro wielu mocnych świadków wiary w Jezusa,
na miarę dzisiejszych wezwań,
na miarę trzeciego milenium.             

Nasz orędownik na oazie wiecznej chwały w Niebie!


Chwała Jezusowy na drodze życia Franciszka i w godzinie jego śmierci

Radujmy się braterską komunią z nim - naszym bratem w Chrystusie!

O. Andrzej Madej OMI

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Warto śledzić profile na Facebooku: [Wydawnictwo Światło-Życie] [Ruch Światło-Życie] [Krucjata Wyzwolenia Człowieka] [Instytut Niepokalanej Matko Kościoła].

 

 

Zobacz inicjatywy i włącz się w nie:

100-krotne dzięki, Ojcze Franciszku! (inicjatywa gosc.pl) [ -> moja odpowiedź ]
Książki wydane na 100-lecie urodzin.
Urodzinowy prezent dla ojca Franciszka (oaza.pl)
Turniej wiedzy o ks. F. Blachnickim w 100. rocznicę urodzin (warszawa.oaza.pl)
"Wielki Post z Ojcem Franciszkiem" - w każdą niedzielę o 15.20 na falach Radia eM 107,6 Fm.
Nowenna przed 100. rocznicą urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (www.inmk.org.pl)
Film dokumentalny „Prorok nie umiera – ks. Franciszek Blachnicki” (TVP, TVP Kultura)

 

 

Przeczytaj artykuły: 

"Poznaj bliżej ks. Franciszka" - cykl artykułów z Gościa Niedzielnego (gosc.pl)
Jacek Wojtysiak - Nowy Blachnicki dla pokolenia klikaczy (gosc.pl)
Franciszek Blachnicki – radykalny gwałtownik Królestwa Bożego (opoka.news)
Joanna Bątkiewicz-Brożek - Jak odchodził ks. Blachnicki?  (aleteia.org, 2017-02-27)
Damian Burdzań -  Ks. Blachnicki jakiego (może) nie znacie. (aleteia.org, 2017-02-27)
Andrzej Grajewski - Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki (Gość Niedzielny 50/99)
Andrzej Grajewski - Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki (Więź, 2001)
Beata Pieczykura - Prezent na urodziny (Niedziela, 2021)
  Agnieszka Gieroba - Kłopotliwy ksiądz. 33 lata temu zmarł ks. Franciszek Blachnicki (gosc.pl, 2020)
  Agnieszka Gieroba - Były z nim same kłopoty - (wiara.pl, 2017) 

 

 

Czytelnia oazowa:

(Anty)Rewolucjonista ks. Franciszek Blachnicki - Kalendarium życia dzień po dniu
  Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KUL)
  Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KAI)
  Coś więcej o ks. Franciszku Blachnickim
  
Chronologia wydarzeń życia ks. Blachnickiego 

 

 

Teksty ks. Franciszka umieszczone na mojej stronie:

  Czytelnia oazowa -> ks. Blachnicki

 

 

Wielki Post 2021 z ks. Franciszkiem (gosc.pl):

ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks uwięzionego (GN 07/2021, gosc.pl)
ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks posłusznego (GN 08/2021, gosc.pl)
ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks ocalonego (GN 09/2021, gosc.pl)
ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks cierpiącego (GN 10/2021, gosc.pl)
ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks ofiarującego (GN 11/2021, gosc.pl)

 

 

Ciekawie i różnie o ks. Franciszku w "Aktualnościach" na mojej stronie:

Ocaleni - Odcinek poświęcony wielkiemu dziełu ks. Franciszka Blachnickiego.
Co cię zafascynowało lub zaitrygowalo w życiu ks. Franciszka Blachnickiego? W czym jego życie może inspirować?
Pascha z ojcem Franciszkiem Blachnickim.
33 rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego + homilia z Mszy o 18:30.
32. rocznica odejścia do Pana ks. Franciszka Blachnickiego.
31. rocznica narodzin dla Nieba księdza Blachnickiego.
30. rocznica śmierci ks. Blachnickiego.

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie facebookowej "Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła" umieszczane są wypowiedzi wielu osób na pytanie "Kim dla Ciebie jest ks. Franciszek Blachnicki?". Posłuchajcie odpowiedzi:

Playlista: https://www.youtube.com/

 

 

 

 

Na stronie oazy przemyskiej przygotowano dział tematyczny:

https://oaza.przemyska.pl/akcje/blachnicki/

  Ruszyła również seria filmów "Prosto z serca" przez którą oazowicze chcą uczcić stulecie narodzin i chrztu  ks. Franciszka Blachnickiego. Filmiki można obejrzeć na kanale yt "Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej".


  Jeśli natomiast ktoś ma konto na fb, to strona fb "Ruch Światło - Życie Archidiecezji Przemyskiej" oferuje możliwość dodania okolicznościowej nakładki na zdjęcie profilowe. Aby skorzystać z nakładki należy wejść w poniższy link: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=773387033589330 lub kliknąć w swoje zdjęcie profilowe na Facebooku, a kolejno w „Dodaj nakładkę” i wyszukać ją po hasztagach #100latOjca #Blachnicki

 

 

 

 

 Z niego jesteśmy” – 100 filmów na 100.rocznicę urodzin ks. Blachnickiego.

 

Kanał YouTube: Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej z okazji przypadającej w 2021 roku 100. rocznicy urodzin Franciszka Blachnickiego przygotował szereg projektów, które przybliżą postać naszego Założyciela i bogactwo jego dzieł. Jednym z projektów jest nagranie stu filmów – świadectw przedstawiających to, co nas ujęło w jego życiu, nauczaniu, a także wpływ jego osoby na nasze życie.


Drugą lubelską propozycją jest przygotowanie na Święta Zmartwychwstania Jezusa razem z ks. Blachnickim.

Playlista: https://www.youtube.com/

 

 

 

 

 

 Dwanaście spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw” –  cykl audycji przygotowanych z okazji 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego przygotowany przez o. Bartłomieja Parysa SVD.

Playlista: https://www.youtube.com/

ZAPRASZAM DO POSŁUCHANIA! 

 

 

 

 

Na stronie oazy gdańskiej odbywają się rekolekcje "ApoSTOł" poświęcone ks. Franciszkowi Blachnickiemu.

Playlista: https://www.youtube.com/

 

 

 

 

 

Warto wrócić do serii konferencji ks. Andrzeja Muszali z 2019 r. pt. "ks. Franciszek BLACHNICKI, Gwałtownik KRÓLESTWA BOŻEGO, Życie, dzieło, duchowośćumieszczonych na kanale "Pustelnia NaPotrójnej"

Playlista: https://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie".

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7898578
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.