Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Rok Św. Józefa
trwa do 8 grudnia 2021 !!!

Archiwum aktualności 2014

Kozioł ofiarny? Kocioł ofiarny! Kazus prof. Chazana a kwestia obrony życia.

9 lipca, pamiętna konferencja prasowa podczas której zapowiedziano odwołanie prof. Chazana z funkcji dyrektora szpitala św. Rodziny. Stał się on powodem histerycznej nagonki, bo odwołując się do klauzuli sumienia, opowiedział się za bezwarunkową ochroną i wartością życia. I szczerze powiem, że nie podoba mi się, że świat, w którym żyjemy, jest aż tak nieludzki. Taaaa, wiem, że cała afera taśm prawdy jest tak niewygodna, że konieczne było znalezienie tematu zastępczego, którym zajmie się TV. Ale tak się zastanawiam, czy właśnie wypełniają się słowa Jana Pawła II, że "Demokracja bez wartości zamienia się w jawny lub ukryty totalitaryzm". Czy żyjemy już w państwie totalitarnym - totalnie liberalnym i politycznie poprawnym? Czy bycie katolikiem, z całym systemem wartości, już jest wystarczającym powodem do linczu, kpiny, bycia obywatelem drugiej albo nawet trzeciej kategorii? Prawda, uczciwość, wierność, życzliwość, honor, odpowiedzialność, ... czy te wartości naprawdę już nic nie znaczą? A myśl druga, jak jednocześnie można, wtedy kiedy wygodnie powoływać się na złamanie prawa i pociągać konsekwencje kadrowe, a w przypadku polityków tak się nie dzieje.

Nie ma wakacji od ewangelizacji.

#Holydays2014 "Właśnie tak! Bóg się nie męczy, więc nawet jak Ty odpoczywasz, pozwól Jemu działać. Nie ma wakacji od ewangelizacji". Na stronie http://www.ewangelizacja.waw.pl/ pojawił się niezwykle inspirujący i mądry artykuł Magdaleny Wójcik " Duchowy sezon ogórkowy?" dotyczący ewangelizacyjnego przeżywania czasu wakacji. Zobacz profil na fb "Żyj módl się kochaj " i podejmij wyzwanie.

Inspiratorzy poruszenia zachęcają: "Możesz jechać na Przystanek Jezus, możesz wziąć udział w Ewangelizacji Nadmorskiej, czy nawet iść na pielgrzymkę... ale możesz też być w pracy, na plaży, na imprezie, na fb, na spacerze i nadal inspirować, głosić i mówić innym o Jezusie "Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor, 9, 16). Będzie się działo, bo to Wy będziecie działać! Stay tuned!"

 

"Stajemy się bierni, jeśli innych nie czynimy uczniami Chrystusa. JESTEŚMY POWOŁANI DO EWANGELIZACJI. WSZYSCY. Co to znaczy? To znaczy, że masz w sobie wszystko czego Ci potrzeba, żeby nieść drugiemu człowiekowi Jezusa". Nowa Ewangelizacja to nie jednorazowa akcja, to styl życia.

Dzieląc się tym linkiem ks. Przemek właśnie dopowiada: "Dobrym sposobem na ewangelizację może być też pielgrzymka. Dobre, nie kiś się w domu, czy we wspólnocie idź ewangelizować na pielgrzymce". Zachęcam do lektury i działania. Poniżej moje rozeznanie sprzed 4 lat.

Modlitwa Światowych Dni Młodzieży 2016

Modlitwa Światowych Dni Młodzieży 2016

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami."

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014

Na stronie Radia Watykańskiego pojawiła się notka na temat tegorocznego papieskiego orędzia na Światowy Dzień Misyjny, który odbędzie się 19 października 2014. Obecnie orędzie dostępne jest już na stronach watykańskich w językach: [ Chinese - English - French - German - Italian - Portuguese - Spanish ]. Z utęsknieniem czekamy zatem na polskie tłumaczenie (oczywiście bez tradycji wpadek tłumaczy), bo tylko tego języka brakuje, jeśli chodzi o języki, w których jest orędzie sprzed roku (za to jest chiński Laughing - pozdrowienia na chińskich oazowiczów). Mam nadzieję, że polskie pojawi się wcześniej niż w październiku.

Dla zachęty dwie inspirujące papieskie myśli, wyłuskane z notki informującej o orędziu. Niby oczywiste, ale zawsze dobrze o tym pamiętać.

  • "Wszyscy uczniowie Pana są powołani do pielęgnowania radości ewangelizacji".
  • „Ojciec jest źródłem radości, Syn jest tego objawieniem, a Duch Święty animatorem”.

PolskieRadio 24: Religia mówi językiem popkultury

Radosne spotkanie z Bogiem

(...) – Zawsze nośnikiem ewangelii jest konkretny człowiek. Całe doświadczenie Boga, które nosimy w sobie jest ogromną radością i świadectwem życia. Dlatego tam, gdzie człowiek spotyka się z drugim człowiekiem, tam jest szansa na głoszenie ewangelii. Wiara zradza się w najgłębszym doświadczeniu człowieka. I choć człowiek jest powołany do radości i może żyć radością chrześcijańską wcale nie oznacza, że nie będzie przeżywał trudności i smutku – powiedział ks. Tomasz Moch.

 za: http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1152767,Religia-mowi-jezykiem-popkultury tam też nagranie.

Nagranie umieściłem też na mojej wrzucie:

 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!

35 lat temu (2.06.1979, Warszawa), w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, papież Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wołał: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!". Dziś warto podjąć to wezwanie i samemu przyzywać Ducha Świętego, aby nas odmienił - nasze "dziś i jutro", nasze "tu i teraz", naszą "Ziemię" - ojczyznę, rodzinę, relacje - nasze serce - nas samych. 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 

W tym kontekście trochę smuci fakt, że czuwania modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego są w wielu parafiach i diecezjach nadal rzadkością. Nawet w Warszawie nie w każdej parafii takie czuwanie się odbędzie. Jeśli chcemy, aby nasze parafie się odmieniły, to dziś jest najlepsza okazja, aby się o to modlić wzywając Ducha Świętego. Trzeba tylko chęci /choć czasem to walka z wiatrakami, stereotypami i uprzedzeniami/. Miłe są natomiast spotkania diecezjalne - często w katedrach - ruchów, stowarzyszeń, wspólnot ewangelizujących - w czasie których w pokorze wzywane jest światło Ducha i Jego moc. A marzeniem jest, aby takie spotkania były w każdej diecezji i to najlepiej pod przewodnictwem lub z obecnością biskupa.

Ps. nagranie słów św. Jana Pawła II można pobrać tu: http://www.polskieradio.pl/121/2083?xID=5. Zachęcam też do sięgnięcia do mojej notki sprzed roku: Przybądź Duchu Święty! (przygotowanie, czuwanie, wołanie).

Wieczór przed Panem.

Papież Benedykt XVI w "Orędziu na ŚDM 2013" napisał takie słowa: "zachęcam was, byście czerpali moc z modlitwy i sakramentów. Autentyczna ewangelizacja zawsze rodzi się z modlitwy i jest przez nią wspierana: musimy najpierw rozmawiać z Bogiem, abyśmy mogli mówić o Bogu. I w modlitwie zawierzajmy Panu osoby, do których jesteśmy posłani, prosząc Go, aby dotknął ich serca. Prośmy Ducha Świętego, aby nas uczynił swoimi narzędziami dla ich zbawienia. Prośmy Chrystusa, aby wkładał w nasze usta słowa i czynił nas znakami swojej miłości. (...) Zachęcam was również do praktykowania adoracji eucharystycznej: dłuższe wsłuchiwanie się w Jezusa i rozmowa z Nim obecnym w Najświętszym Sakramencie rodzi nowy zapał misyjny."


Zainspirowani tym przesłaniem, na koniec naszej rocznej formacji, mając świadomość tego, co nas czeka w wakacje i nowym roku, postanowiliśmy spotkać się na wspólnej adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. 29 maja o 20:00 gościnnie przyjęła nas parafia w Powsinie wraz z lokalnym wikariuszem ks. Grzegorzem Demczyszakiem, który prowadził nas w tej modlitwie. Zaczęliśmy od doświadczenia milczenia, aby później uwielbiać Pana.

Właśnie spotkania z Nim są tym, z czego bierze początek chrześcijańska radość. W tym widzimy drogę wzrostu i uświęcenia naszej diakonii a zarazem źródło, w którym wszystko się odnawia. <>< xtm

By nie zapomnieć "Evangelii gaudium"

Adhortacja papieska Ewangelii Gaudium skłania do wielu refleksji. Nie dotyka ona tylko w kwestii zaangażowania w dzieło ewangelizacji, ale przede wszystkim jest pytaniem o obraz Kościoła jaki mamy i doświadczenie wiary, jakie jest naszym udziałem. Na moje zamyślenie kiedyś przyjdzie jeszcze czas. Dziś chciałem się tylko podzielić kilkoma ciekawymi artykułami (znalezionymi przy okazji w sieci), których to inspiracją jest właśnie adhortacja. Zapraszam do lektury artykułów z działu  Komentujemy Evangelii Gaudium na portalu wiara.pl. Szczególnie ciekawe są przemyślenia Andrzeja Macury "Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej!", "Nie pozwólmy się okraść ze wspólnoty!" oraz "Uczeń? Tak. I ewangelizator!" oraz Joanny M. Kociszewskiej "Ewangelizować, ale jak?".

 

Na stronie wiara.pl umieszczone zostało ciekawe zebranie inspiracji i przemyśleń, które zrodziła adhortacja "Evangelii Gaudium" - "By nie zapomnieć Evangelii gaudium". Warto nieustannie sięgać zarówno do samej adhortacji, jak również do komentarzy. Bo łatwo jest zamknąć papieskie dokumenty z przepastnych archiwach zamiast pozwolić się mu inspirować tu i teraz. Za przykład może służyć świetna adhortacja Pawła VI o radości chrześcijańskiej "Gaudete in Domino", która gdzieś została zapomniana, a przecież jej znaczna część jest nadal aktualna.

Wreszcie zachęcam do zamówienia najnowszego numeru "Wieczernika".„Radość Ewangelii” – jest dla oazowiczów tematem nowego roku formacyjnego, który został właśnie zainspirowany wspomnianą adhortacją papieża Franciszka. Nowemu tematowi pracy rocznej poświęcony będzie najbliższy, dwusetny (!), numer „Wieczernika”, który ukaże się w maju. Więcej szczegółów na stronie Ruchu " http://www.archiwalna.oaza.pl/dokument.php?id=4650".

W temacie (wcześniejsze artykuły): "Zainspirowani radością Ewangelii", "XXXIX KO Ruchu "Światło-Życie" (nagrania)", "Audycja - Rozmowy o synodzie", "Bedeker Evangelii Gaudium".

Dokument z Aparecidy.

Dzięki staraniom Zespołu ds. nowej ewangelizacji KEP, jest już dostępny w języku polskim "Dokument z Aparecidy" (Dokument Końcowy Piątej Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Południowej), który pozwala zrozumieć logikę i naturę PASTORALNEGO NAWRÓCENIA. Wystarczy wejść na stronę www.Aparecida.NowaEwangelizacja.org, aby dowiedzieć się więcej lub go zamówić. Twórcą tego dokumentu w olbrzymiej mierze był dzisiejszy pp. Franciszek. Dokument ten staje się kluczem do zrozumienia adhortacji apostolskiej "Evangelii Gaudium", która jest wezwaniem do rewolucji nawrócenia zarówno w przestrzeni osobistej jak i instytucjonalnej Kościoła.

Pozycja przytacza tekst dokumentu oraz w tekstach uzupełniających przesłanie Benedykta XVI. Szkoda, że zabrakło w niej słów Franciszka tak, aby mieć wszystko pod rękę - no cóż - może w innych publikacjach. Ja jednak bardzo zachęcam przeczytać również "Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do biskupów Brazylii w Domu Jana Pawła II w pobliżu Kurii Arcybiskupiej w Rio de Janeiro, 27 lipca 2013 r." -> " Lekcja Aparecidy" oraz "Papież Franciszek do Komitetu Koordynacyjnego Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM)." -> " Kościół ma służyć! ".

Dokument z Aparecidy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w Polsce. Już po 3 tygodniach od wydania wyczerpał się cały nakład przewidziany na kilka miesięcy. Miejmy nadzieję, że "Aparecida" przyniesie wiele dobrych owoców na gruncie Polski. Warto zatem zapoznać się z komentarzami i omówieniami: "Klucz do zrozumienia Franciszka" - rozmowa z ks. Arturem Godnarskim; "Gdzie jest Aparecida?" - felieton ks. Tomasza Horaka. Szczególnie polecam tekst Marcina Jakimowicza: "Zmiana kierunku" - (GN 22/2014). O tym, o co chodzi w Dokumencie z Aparecidy, z bp. Grzegorzem Rysiem rozmawia Małgorzata Cichoń: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/niedziela201423-aparecida.html. A jeśli ktoś zna język angielski to może pobrać cały dokument z tego adresu: http://www.aecrc.org/documents/Aparecida-Concluding Document.pdf

19 maja 2014 r. w Krakowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem abp. Rino Fisichella przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji oraz bp Grzegorzem Rysiem. W jakim kierunku będą przebiegały zmiany w Kościele? Co niesie z sobą Nowa Ewangelizacja? Tu dostępna jest notka ze spotkania " Dokument z końca świata". A poniżej zapis tejże konferencji:

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8365954
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.