Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie przy grobie ks. Popiełuszki. (NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA)

23 kwietnia obchodzimy imieniny ks. Jerzego Popiełuszki. Tego dnia przy kościele św. Stanisława gromadzą się od wielu lat wierni, aby prosić o beatyfikację męczennika. Modlitwy zostały wysłuchane i już 6 czerwca Kościół warszawski i polski będzie się cieszył z nowego orędownika. Dlatego właśnie w niedzielę (a jest to niedziela Dobrego Pasterza) warszawski Ruch Światło-Życie, przy grobie męczennika prosił o siłę dla siebie - o wytrwałość w składaniu świadectwa i wierność prawdzie. Ten dzień wspólnoty to również nasze duchowe przygotowanie do beatyfikacji ks. Jerzego.

 

Plan:

14.30 - Program słowno-muzyczny
15.30 - Eucharystia - przewodniczy ks. bp. Tadeusz Pikus
           Modlitwa przy grobie ks. Jerzego
17.30 - Film "Popiełuszko. Wolność jest w nas." - Kino Wisła.

 

 

 

Dziś w całym Kościele obchodzony jest XLVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne jest obowiązkiem każdego wierzącego. Zapraszam więc do Czytelni: http://brewiarz.pl/czytelnia/powolania.php3, w której znajdziesz blisko sto tekstów poświęconych problematyce powołań, a także orędzia papieskie na obchody Światowych Dni Modlitw o Powołania od roku 1979.

 [ inne modlitwy o powołania. ]

"Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy". (J 10,27-30)


Zło dobrem zwyciężaj!

 

 

Modlitwa o powołania

Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca, Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi, stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego Przymierza. Po imieniu wezwałeś Apostołów i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata, by głosili tajemnice Królestwa Bożego. Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła.

Prosimy Cię, Boski Pasterzu, pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi; obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi naśladowcami. Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi. Niech nie zabraknie kapłanów, którzy będą tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa, wlej w ich serca Twoją miłość, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym, którzy tracą nadzieję.

Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich, prosimy Cię, nasz Odkupicielu, daj nam wielu świętych kapłanów ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Również WMSD zaprasza do siebie na Dzień Otwarty.


http://www.wmsd.waw.pl/dzien-otwarty

 

 

KATECHEZA: Czekamy (ja bardzo) ma beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. 8.04.2010 na zajęcia miałem napisać konspekt katechezy o ks. Jerzym. Pomyślałem, że warto się tym tutaj podzielić:


(oryginalny metalowy znaczek, który znalazłem u mnie w domu)

Projekt katechezy można pobrać stąd: Męczennik prawdy i nadziei. Oczywiście projekt będzie on jeszcze poprawiany. Zmiany pojawią się po tym, jak tą katechezę poprowadzę w szkole. Pewnie swoje uwagi naniesie też siostra, z którą mamy zajęcia.

Pomysł na temat zaczerpnąłem z książki wydanej w 1986 r. pod takim tytułem, będącej zapisem wspomnień o ks. Jerzym. Poniżej film o ks. Jerzym znaleziony w internecie oraz modlitwa zaczerpnięta z wyżej wymienionej książki (autor Ks. W.K, Poznań).

 

Wszechmogący Boże, Ty wybrałeś do szczególnej służby Kościołowi i Ojczyźnie Kapłana Jerzego i wsławiłeś go męczeństwem. On to prowadzony mocą Ducha Świętego powiedział: "Jestem gotowy na wszystko", aby nie sprzeniewierzyć się Twemu szczególnemu powołaniu. On uczył o Twojej miłości i Twoim Prawie. Zabiegał o dobro społeczne, prawdę i jedność w narodzie. Służył pokrzywdzonym, cierpiącym, prześladowanym. Wejrzyj, Panie, na Jego heroiczna wiarę i miłość. Naucz nas naśladować Go w realizowaniu zasady św. Pawła Apostoła: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Rz 12, 21). Ojcze Nieskończenie Dobry, uczyń Go Orędownikiem naszych trudnych spraw przed Tobą. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Kapłana Jerzego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę ...

 

 

Zapraszam również na strony:

http://popieluszko.centrumopatrznosci.pl/

http://popieluszko.net.pl/

http://popieluszko.pl/

 

 

A na zakończenie skany jeszcze dwóch innych metalowych znaczków z tamtych czasów:

W perspektywie wydarzeń ostatnich dwóch tygodni, można powiedzieć, że teraz z ks. Jerzym módlmy się za Ojczyznę i za nas.

 

 

„Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji… Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia”.

Sł. B. Ks. Jerzy Popiełuszko

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie".

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7898729
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.